PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 13/2020 z dnia 01.04.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 13/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

1. ZAPROSZENIE DO SP DX CONTEST 2020

Koleżanki i Koledzy, Krótkofalowcy!

W nadchodzący weekend (4-5 kwietnia 2020, 15:00 UTC - 14:59 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie - SP DX Contestu.
To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru - raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również o to, aby dobrze się bawić.

Spodziewamy się, jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.
Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, liczba stacji ze świata jest proporcjonalna do liczby słyszanych stacji polskich. Nieważne więc czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy.
W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć.
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów: https://spdxcontest.pzk.org.pl

Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zostały zorganizowane w 1933 roku.

Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa: np. 59D na SSB, 599R na CW.

Do usłyszenia 04.04.2020 r. godz. 15.00 UTC.

73! Komisja Zawodów SP-DX Contest 2020,
Polski Związek Krótkofalowców i SPDXC

I. Sprawy organizacyjne

2. Posiedzenie Prezydium ZG PZK 28.03.2020

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z wykorzystaniem komunikatora Skype w dniu 28 marca br. o godz.18.00 odbyło się Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
W internetowym posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Prezydium oraz Zygmunt Szumski SP5ELA świadczący usługi informatyczne oraz sprawozdający stan przygotowań do SP DX Contestu 2020.
Forma internetowa została wprowadzona w związku z obowiązującym zakazem zgromadzeń.

A. Sytuacja finansowa PZK.

Prezydium zapoznało się z bieżącą sytuacją finansową PZK. Na podstawie realizacji wykonania poszczególnych pozycji budżetu na 2020 oceniono ją jako dobrą. Na koncie głównym ZG PZK na dzień 28 marca br. znajdowało się 295.000 zł, na koncie OPP 52.500 zł, na kontach 24 OT bez osobowości prawnej łącznie 185.000 zł.
Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2019 r. zostały wykonane i podpisane elektronicznie przez księgową PZK oraz wszystkich członków Prezydium. Sprawozdanie finansowe zostanie przesłane do US po jego zatwierdzeniu przez ZG PZK. Roczne rozliczenie podatkowe czyli wypełniony formularz CIT-8 został wysłany przez skarbnika PZK do Urzędu Skarbowego w dniu 27 marca br.

B. Inwentaryzacja 2019.

Prezydium przyjęło informację o zakończeniu na dzień 31 grudnia 2019 r spisu z natury.

C. XXVI KZD.

Prezydium nie podjęło uchwały dot. o zawnioskowania do ZG o zwołanie XXVI KZD w związku z obecną sytuację epidemiologiczną. Wstępnie przyjęto, że KZD odbędzie się jesienią br.

D. Posiedzenie Zarządu Głównego PZK.

W związku z epidemią posiedzenie ZG PZK odbędzie się najwcześniej pod koniec czerwca 2020 r. Wcześniej proponowano by posiedzenie odbyło się 18 kwietnia br.

E. Obchody 90 rocznicy powstania PZK

Akademia inaugurująca obchody, która odbyła się 29 lutego br. należała do bardzo udanych i kosztowała łącznie 10222,30 zł. W uroczystości wzięło udział 99 osób zapisanych na liście oraz kilka nie uwzględnionych z powodu spóźnienia. Na uroczystość zaproszono 137 gości. Osobom zasłużonym wręczono 43 grawertony z podziękowaniem za wsparcie PZK oraz za pracę społeczną na rzecz PZK.
Akcja dyplomowa 90 lat PZK i 95 lat IARU była częścią obchodów tych ważnych rocznic. Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz operatorów stacji przeprowadzona była ze sporym rozmachem.
Podczas akcji stacje dające punkty łącznie przeprowadziły 95529 QSOr17;s. Unikatowych znaków w logu było 27507.
Warunki dyplomu "90 lat PZK" spełniło 748 stacji z SP oraz 4624 stacji zagranicznych z 6 kontynentów w ilościach jak niżej:
AF=23, AS=707, EU=3175, NA=635, OC=54, SA=30

Prezydium bardzo dziękuje operatorom stacji okolicznościowych za pracę
w eterze, Hubertowi SP9MDY za organizację oraz Romanowi SQ2RH za organizację i obsługę tego bardzo ważnego przedsięwzięcia.

F. Odwołanie Świętokrzyskiego OT PZK - OT 03 od decyzji Managera OH PZK.

Po zapoznaniu się ze sprawą, Prezydium stanęło na stanowisku, że Manager OH wg swoich kompetencji ma prawo do weryfikacji zgłoszeń na OH w kwestii stażu członkowskiego oraz ich zgodności z Regulaminem OH PZK.
Natomiast w kwestii Złotych OH uchwały o podaniu zamiaru odznaczenia ZOH podejmuje prezydium ZG PZK i w przyszłości wnioski na ZOH zostaną załączone w materiałach na dane Posiedzenie ZG PZK przesyłanych do Członków ZG.

G. Sytuacja w SPEmCom PZK

Prezydium omówiło sytuację po rezygnacji Michała SP9XWM z funkcji prezesa SPEmCom klubu ogólnopolskiego PZK.

H. Omówienie przygotowań do SP DX Contestu.

Ten punkt referował Zygmunt SP5ELA. Poinformował o zakończeniu prac nad modyfikacją regulaminu oraz o gotowości systemu informatycznego do przyjmowania logów.

I. Odznaczenia wyróżnienia.

Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru odznaczenia ZOH PZK.
nast. Kolegów:

Kazimierza Drzewickiego SP2FAX,
Stanisława Grzędy SP3IBS,
Stanisława Bechera SP7CXV,
Krzysztofa Szczeciniaka SP7IIT

Wnioski powyższe zostaną przedstawione po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenie Członkom ZG PZK.

J. Medale im. Braci Odyńców

Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem im. Braci Odyńców nast. osób:

* Doroty i Zbigniewa Sieradzkich r11;wniosek Z. O. OT22
* Jana Pajdy r11; wniosek Z.O. OT35
* Bogusława Bulińskiego r11;wniosek sekretarza PZK
* Przemysława Gołębowskiego SP7VC- wniosek Andrzeja SP7DDD
* Andrzeja Matusznego SP6JLW oraz Jacka Masłowskiego SP6OPN r11;wniosek Bogdana SP3LD
* Ryszarda Asarabowskiego K1CC- wniosek Zygmunta SP5ELA

K. Sprawa zmian w pytaniach egzaminacyjnych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej oczekuje na propozycje zmian w pytaniach egzaminacyjnych na Świadectwo Radiooperatora w SRA. Dopracowane propozycje należy składać drogą elektroniczną na ręce Prezesa oraz Sekretarza PZK.

L) Przedłużenie ochrony znaku towarowego PZK.

Po uporządkowaniu dokumentacji będzie przygotowany nowy wniosek o ochronę logo PZK. Dotychczasowy zastrzeżony znak był niezgodny z opisem w Statucie PZK i prawidłowym wzorem opracowanym przez Grzegorza SP3V.

M) Udział w Ham Radio.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną Prezydium podjęło uchwałę o nieuczestniczeniu w HamRadio we Frierrichshafen edycja 2020.

Posiedzenie Prezydium trwało łącznie 2,5 godziny.
Pełny protokół ukaże się niebawem na portalu PZK w dziale "download" będzie też rozesłany do Członków ZG PZK oraz prezesów OT

Info. Piotr SP2JMR


3. Odwołane Walne Zebranie OT04

Zarząd Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców na podstawie §6 ust. 1 pkt.1 lit. b i §11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i §1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz §38 ust. 1 lit. d tiret 5 i §391 Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców odwołuje zwołane na 3 kwietnia 2020 r. w pierwszym terminie o godzinie 17:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, którego celem miało być dokonanie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK i ich zastępców w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych.
Zawiadomienie każdego członka Oddziału o odwołaniu NWZ członków zarząd Oddziału dokonuje się na podany przez członka BO PZK adres mailowy (§55 Regulaminu członkowskiego Polskiego Związku Krótkofalowców), stosując przez analogię zapisy §35 ust. 8 statutu PZK o konieczności powiadomienia każdego członka Oddziału o NWZ.
Jednocześnie zarząd informuje, że nie ustała przyczyna, dla której zwołano NWZ w terminie 3 kwietnia 2020 r. Dlatego w uchwale odwołującej zawarty jest zapis o tym, by przeprowadzić odwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Bydgoskiego Oddziału PZK w pierwszym możliwym terminie po ustaniu okoliczności, które spowodowały wprowadzenie stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i odwołanie obecnie zwołanego zebrania. O nowym terminie członkowie Oddziału zostaną powiadomieni zgodnie z §35 ust. 8 statutu PZK.

Sekretarz Bydgoskiego Oddziału PZK
Piotr Eichler SP2LQP

II. Wydarzenia

4. Aktywność stacji okolicznościowych upamiętniających wyzwolenie północnej części Holandii

W terminie od 1 kwietnia do 8 maja 2020 r. aktywne będą dwie stacje okolicznościowe upamiętniające wyzwolenie północnej części Holandii. Oprócz Sił Kanadyjskich, Pierwsza Polska Dywizja Pancerna odegrała bardzo ważną rolę tu w naszej Prowincji Drenthe w kwietniu 1945 r. Założycielem i dowódcą Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej był generał Stanisław Maczek (Baca).

Do łączności chcielibyśmy zaprosić krótkofalowców z całego świata, ale operatorzy polscy i kanadyjscy są jeszcze bardziej mile widziani.

Znaki wywoławcze stacji: PA75HGV i PI75HGV. Pasma: HF, w tym pasma WARC, pasma VHF.

Istnieje możliwość, że więcej operatorów będzie korzystać z obu znaków jednocześnie. Jesteśmy aktywni na SSB, CW, za pośrednictwem satelitów oraz wszelkiego rodzaju emisjami cyfrowymi.

Nie ma potrzeby wysyłania do nas kart QSL. Wyślemy nasze specjalne karty QSL na podstawie wszystkich logów.

Uzyskanie Dyplomu rHoogeveenr1; jest bardzo łatwe: 2 punkty za QSO ze stacjami okolicznościowymi oraz 1 punkt za QSO z członkiem sekcji A-26 VERON (informacje szczegółowe na stronie https://a26.veron.nl/1644-2 / oraz na stronie QRZ.com - przyp. tłum.).

Prosilibyśmy, aby PZK przekazał tę informację w nadchodzących tygodniach na stronach internetowych oraz w innych mediach.

Dziękujemy za miłą współpracę!

W imieniu Zarządu A-26 Hoogeveen,

Joop van der Does PA3JD - Dedemsvaart, HolandiaAutor informacji: Joop van der Does PA3JD (Holenderski Związek Krótkofalowców / VERON)
Udostępnienie informacji: Piotr Skrzypczak, SP2JMR - Sekretarz PZK
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU-PZK

III. Sport

5. Wiadomości nie tylko DX-owe

VK9NK - Norfolk
Jak informuje Janusz SP9FIH, wszystkie loty z wyspy zostały odwołane i zostaje na Norfolk dłużej. W dniu 10 kwietnia zmienia qth na nieco tańsze i ma nadzieję, że sygnały będą równie dobre z nowego miejsca.
Preferuje aktywność ATNO http://vk9nk.dxpeditions.org/

R207RRC - Członkowie Russian Robinson Club (RRC) Victor UA3AKO, Yuri UA0KBG i Alexander RA3AV będą nadawać z wyspy Kosa Dvukh Pilotov IOTA AS-207.
Planowany termin wyprawy to od 3 do 10 kwietnia 2020 roku.
IOTA AS-207 będzie aktywna pierwszy raz w historii. RDA: CK-05, WW LOC: AP18gg, RRA: RR-11-05. Szczegóły na stronie http://r207rrc.ru/en/

FJ - St Barthelemy. Ismo OH2IS informuje, że będzie aktywny jako FJ/OH2IS z Saint Barthelemy od 1 do 7 kwietnia br. Natomiast w terminie od 5 kwietnia do 15 maja z Saint Barthelemy nadawać będą Thierry F6CUK i Gerard F6EHJ.

SN100KW pod takim znakiem członkowie SP3PGS upamiętnią 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Zostań w domu! Na pasmach pojawiły się znaki z takim sufiksem TC1STAYHOME i 9K9STAYHOME. Więcej informacji na qrz.com

Panujący koronawirus przyczynił się do odwołania kolejnych wypraw!
Tym razem odwołano planowane na kwiecień i maj 8Q7KB, A25VR, J88PI.

Dyplom okolicznościowy z okazji 15 rocznicy meksykańskiego klubu DXXE.
Na pasmach spotkamy stacje okolicznościowe m.in. z Hiszpanii i Francji.
Regulamin na https://www.dxxe.org/4a15dxxe/#ENGLISH oraz https://www.qrz.com/db/ao5dxx

Zawody 4-5 kwietnia 2020
SP DX Contest 2020 https://spdxcontest.pzk.org.pl/2020/rules.php
Start godzina 15 UTC. Przypominam o Współzawodnictwie Oddziałowym PZK.
Zeszłoroczne wyniki https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4602

Zdjęcia z wyprawy RI0B AS-068 http://legendsarctic.com/foto_ekspedicii_ri0b_2

Przemek SP7VC QSL manager dla stacji VK9NE, VK9NC i VK9NG informuje, że międzynarodowa poczta z Polski nie działa.
Wszystkie koperty i paczki są odsyłane z adnotacją "Powrót do nadawcy. Zawieszenie transportu przez linie lotnicze".
Ponadto surowe ograniczenia rządowe dotyczące COVID-19 ograniczają dostęp do wielu usług i wprowadzają ograniczenia w zakresie przemieszczania się obywateli.
Wysyłka kart zostanie wznowiona, gdy tylko sytuacja stanie się normalna.

Kolekcja zdjęć Jeffa F6AOJ z huraganów, które nawiedziły sąsiednie kraje http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_342.html
W menu po lewej stronie wybieramy strony od 1 - 7.

Kalendarz DXowy; https://sq9s.pzk.pl/Kalendarz.pdf

Obecnie na pasmach H44MS, FR4QT, D41CV.

Pozdrawiam Adam SQ9S

6. XV Zawody "O Pisankę Wielkanocną" - 2020, Część HF

Organizatorzy zapraszają do udziału w tegorocznej edycji zawodów rO Pisankę Wielkanocnąr1;.
Organizatorem jest jak co roku Śląski Oddział Terenowy PZK OT-06 w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020 r., od 16.00 do 16.59 UTC (18.00 do 18.59 lokal).
Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu HF, odpowiednio do emisji). Maksymalna moc wyjściowa: 100 W.
Emisje: CW i SSB.

"O Pisankę Wielkanocną"- VHF

Termin i czas: Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020 r., od 18.00 do 18.59 UTC (20.00 do 20.59 lokal).

Link do regulaminu: http://pzk.katowice.pl/index.php?news&nid=161
oraz https://logsp.pzk.org.pl/?page=contests

Zarząd Śląskiego OT PZK

7. SP DX Contest. Aktywność w latach 1997 - 2019.
Opis i wykres widoczne w wersji PDF

IV. Technika

8. Kingston DataTraveler 2000 16GB (DT2000/16GB) - opis i dane produktu

Ilustracja widoczna w wersji PDF
Oczywiście nie jest to stricte urządzenie typu "ham radio", ale zagadnienie zabezpieczania danych przy ich archiwizacji, przenoszeniu, duplikowaniu jest również ważnym elementem, dla każdego, także radioamatora.
Szczególnie istotnym problemem jest archiwizacja i przenoszenie danych wrażliwych, danych osobowych. W przypadku stowarzyszenia, także PZK i biorąc pod uwagę, że PZK ma 33 jednostki terenowe oraz 200 "funkcjonariuszy" mających ograniczony lub pełny dostęp do danych członków jest to pewien problem. Tego typu urządzenie mogłoby znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa organizacyjnego. Jedynym problemem jest cena, niestety wysoka, bo jest to cena nowości (cena 379 PLN).
Opis ze strony producenta.
Pamięć DataTraveler(R) 2000 firmy Kingston powstała z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Dostęp do pamięci jest niemożliwy bez wprowadzenia hasła (kodu PIN) za pomocą wbudowanej klawiatury. Funkcja automatycznej blokady pamięci włącza się po jej odłączeniu od urządzenia, a klucz szyfrowania zostaje wymazany po 10 nieudanych próbach wprowadzenia hasła.
Pamięć DT2000 oferuje sprzętowe szyfrowanie wszystkich zapisanych na niej danych w trybie XTS zgodnie z 256-bitowym standardem AES. Szyfrowanie odbywa się na pamięci, a nie w komputerze, dzięki czemu w systemie nie pozostaje żaden ślad kodu PIN. Pamięć DataTraveler 2000 jest niezależna od systemu operacyjnego i działa z każdym urządzeniem wyposażonym w port USB 2.0 lub USB 3.1 Gen1 (USB 3.0).
Do jej pracy nie są wymagane żadne sterowniki ani oprogramowanie i jest ona zgodna z systemami Windows(R), Mac(R) OS, Linux, Chrome OS, Android (używanym w niemal połowie sprzedawanych obecnie urządzeń), terminalami Thin Client i systemami osadzonymi. Certyfikat FIPS 197 oznacza, że pamięć spełnia wymóg stawiany często przez korporacyjne działy IT, a wytrzymała konstrukcja chroni podzespoły pamięci przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak woda czy kurz.
- Łatwość blokowania pamięci dzięki wbudowanej klawiaturze alfanumerycznej
- 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES całej zawartości pamięci
- Zgodność ze wszystkimi urządzeniami wyposażonymi w porty USB 2.0 lub USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
- Certyfikat FIPS 197
- Najważniejsze parametry
- Producent Kingston
- Pojemność 16GB
- Złącze USB 3.0
- Prędkość odczytu 120 MB/s

Zygi SP5ELA

V. Informatyka

______________________________________________
VI. Prawo i przepis
y

VII. Humor w PZK

9. Ham Radio de Luxe. Bynajmniej nie jest to reklama! -

Wszystkie ilustracje widoczne w wersji PDF


VII. Silent Key's
____________________________________________
SP6CT s.k.

W dniu 26 marca br. zmarł po długiej chorobie śp. Leszek Kowalski SP6CT, nestor dolnośląskiego krótkofalarstwa. Leszek do końca swoich dni był członkiem PZK.

Leszek zaczął poważnie zajmować się krótkofalarstwem w roku 1954. Był człowiekiem z tak zwaną "iskrą bożą". Dzięki Niemu i Jego technicznym talentom mogliśmy poczuć smak naszych pierwszych QSO na pasmach.
We Wrocławiu prawie wszyscy z dwuliterowym sufixem i wszyscy licencjonowani trzyliterowi nadawcy SP6Axx otrzymali możliwości pracy na pasmach na zbudowanym przez Niego sprzęcie.

Śp. Leszek SP6CT został w 2009 roku odznaczony Odznaką Honorową PZK o numerze 773, a w 2019 roku przez kapitułę działającą w ramach PK UKF był uhonorowany prestiżową "Nagrodą im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB". Nagroda ta jest od dwóch lat przyznawana za wybitne zasługi na rzecz rozwoju UKF.

W sobotę 28 marca 2020 r. w kościele parafialnym w Mirkowie odbyła się msza święta, a ostatnie pożegnanie na cmentarzu Kiełczowskim we Wrocławiu przy ul. Wrocławskiej

Cześć Jego pamięci!

Andrzej SP6AEG & Piotr SP2JMR

_______________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Joop'owi PA3JD (VERON), Pawłowi SP7TEV, Jurkowi SP8TK, Adamowi SQ9S, Andrzejowi SP6AEG, Piotrowi SP2LQP, Zarządowi OT06.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.
Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK"). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe"
w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,711,356 Unikalnych wizyt