PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 05/2020 z dnia 06.02.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 05/2020 z dnia 05 lutego 2020 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Walne Zebranie Świętokrzyskiego OT PZK

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego PZK w Kielcach na dzień 22 lutego 2020 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze OT-03. Zebranie odbędzie się w siedzibie OT03 - Kielce, ul. Piotra Ściegiennego 2, o godz.10:00. Drugi termin godz. 10:30. Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas WZ zostanie wybrany delegat na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Zapraszamy wszystkich członków naszego oddziału do wzięcia udziału w tych wyborach.

73, Jurek SP7CVW Prezes OT03

2. Po Zebraniu Sprawozdawczym Śląskiego OT PZK (OT06) w Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śl.


1 lutego br. w Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śl. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- wyborcze Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Katowicach, w którym na ogólną liczbę 178 członków OT przybyło 25 osób, co stanowiło 14 %. W Zebraniu tym wzięli udział prezes PZK Waldemar 3Z6AEF i wiceprezes PZK SP9HQJ, pełniący jednocześnie funkcję prezesa siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM. Przed przystąpieniem do procedowania, zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Oddziału.

Sprawozdanie z działalności OT 06 złożył prezes Marek Nieznalski SP9HTY informując zebranych o prowadzonych przez Oddział akcjach dyplomowych (m.in. "Ratownictwo Górnicze", "Barbórka" "100. Rocznica I Powstania Śląskiego", uruchomieniu przemiennika SR9E, spotkaniach integracyjnych na Czantorii, Kubalonce, na rLeśnej Polanier1; w Lublińcu, a także w Tyrze - w Czechach. Przy okazji zwrócił uwagę na zawirowania związane z wadliwym wg. OT 06 PZK funkcjonowaniem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i tzw. "szorstką przyjaźń" z tym organem kontrolnym. W tej sprawie trwała ożywiona dyskusja, w której uczestniczyli głównie Maciej SP9DQY i prezes Oddziału. Gwoli prawdy wrócić należy uwagę na fakt, iż OKR to organ kontrolny, który powinien ściśle współpracować z OT i zwracać uwagę na ewentualne niedociągnięcia OT, ale jednocześnie jest to organ kontrolny podlegający kontroli GKR PZK. Sprawozdanie z działalności Skarbnika i Okręgowego QSL Managera złożył Artur Służałek SQ9BDB informując zebranych o dobrej sytuacji finansowej Oddziału i sytuacją związaną z obrotem kart QSL.
W toku Zebrania delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu br. w Ośrodku Sportowym rSportowa Osadar1; w Burzeninie koło Sieradza zostali wybrani:
- Marek Nieznalski SP9HTY,
- Artur Służałek SQ9BDB.

Zastępcami delegatów na KZD PZK zostali wybrani:
- Henryk Jegła SP9FHZ,
- Jan Madecki SQ9DXT.

Stałym przedstawicielem ZG PZK został prezes OT 06 PZK Marek Nieznalski SP9HTY.

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF omówił aktualną sytuację w PZK zwracając uwagę na podejmowane inicjatywy centralne w związku z 90.leciem PZK. Wspomniał tu o okolicznościowej Konferencji, jaka odbędzie się 29 lutego br. w Warszawie, na którą to, poza aktywistami PZK, zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz zagraniczni goście. Również kluby i oddziały PZK podejmują szereg inicjatyw lokalnych mających upamiętnienie tak dorosłej rocznicy PZK. Omawiając aktualną sytuację finansową PZK prezes PZK stwierdził, że jest ona stabilna i pozwala na realizację bieżących zobowiązań PZK. Przy okazji pochwalił Zarząd OT PZK w Katowicach za właściwe wykorzystanie środków z tytułu 1 % odpisu z OPP. Prezes PZK dodał również, że w czerwcu br. odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów PZK, na którym zostaną wybrane nowe władze PZK. Poinformował też o Konferencji I Regionu IARU, która będzie miała miejsce w tym roku w miejscowości Novi Sad w Serbii. To na tej Konferencji zostaną wypracowane kierunki rozwoju międzynarodowego ruchu krótkofalarskiego na najbliższe lata. Prezes PZK zwrócił również uwagę na fakt, iż większość klubów i oddziałów ma problem z pozyskiwaniem młodych adeptów krótkofalarstwa i należy podejmować wysiłki, aby rozwiązać ten problem.

Miłym akcentem Zebrania było wyróżnienie sekretarza OT 06 PZK Henryka Jegły SP9FHZ Medalem 75.lecia LOK przez wiceprezesa PZK i jednocześnie prezesa klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusza SP9HQJ.

Zebrani od Tadeusza SP9HQJ otrzymali okolicznościową płytę DVD z licznymi materiałami związanymi z 60.leciem siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM.
Przy okazji Tadeusz SP9HQJ poinformował zebranych o wznowieniu przez klub SP9KJM od marca br. bezpłatnych giełd krótkofalarskich na terenie Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śl.

W wyniku losowania urządzenia nadawczo-odbiorczego na UKF, tj. Baofenga, szczęśliwcem okazał się Mieczysław Kołodziejski SP9NWN.

Zdjęcia dostępnie w wersji PDF

Info: Tadeusz SP9HQJ

II. Wydarzenia

3. 59 Walne Zgromadzenie PK UKF

Najbliższy Zjazd PK UKF odbędzie się w dniach 15-17 maja 2020 r. w Zieleńcu, Hotel AGAL.

Szczegółowe informacje podane zostaną do końca lutego br.
Prosimy śledzić link: https://pk-ukf.pl/59-zjazd-pk-ukf/
W czasie spotkania planujemy terenową pracę stacji mikrofalowych (powyżej 1GHz i wyżej).

Chętnych do uczestnictwa w takiej akcji prosimy o przygotowanie swoich urządzeń na majowe spotkanie.
Zarząd Stowarzyszenia PK UKF

Info. Jacek SP1CNV

4. Ćwiczenia SPEmCom

W poniedziałek, 3 lutego 2020 r. w godz. 20-21 czasu lokalnego odbyły się próby łączności kryzysowej sieci EmCom Polskiego Związku Krótkofalowców.

Testy miały zasięg ogólnokrajowy, stacja SP5MASR będąca stacją prowadzącą nadawała swoje komunikaty z Warszawy na częstotliwości 3.715 MHz. Ćwiczenia polegały na nawiązaniu i uzyskaniu potwierdzenia nawiązania łączności ze stacją prowadzącą, a nie tylko na wysłuchaniu nadawanych przez nią informacji.
W testach wzięło udział kilkadziesiąt stacji amatorskich z całej Polski; dokładną ich liczbę zna operator stacji prowadzącej SP5MASR, bardzo sprawnie prowadzący i kierujący ćwiczeniami.

W ćwiczeniach wzięła udział stacja Tczewskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej o znaku SP2KMH. Po raz pierwszy operatorzy tej stacji nadawali za zgodą Starosty i z udziałem obserwatorów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tczewie, z pomieszczenia Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie, wykorzystując do tego celu urządzenia zasilające, instalację antenową i radiostację FTDX1200, stanowiące wyposażenie PCZK.
Przeprowadzone próby wykazały właściwe funkcjonowanie sprzętu, w tym anten krótkofalowych umieszczonych na dachu budynku Starostwa, zainstalowanych
i konserwowanych przez tczewskich krótkofalowców, oraz urządzeń zasilających przystosowanych do zapewnienia kilkugodzinnej pracy radiostacji pełną mocą
w przypadku zaniku napięcia zasilającego 230 V.
Słyszalność większości stacji nadających z terenu całej Polski była dobra, natomiast słyszalność stacji prowadzącej, która nadawała z Warszawy, była dostateczna.
Powodem nieco gorszej słyszalności w Tczewie stacji prowadzącej były zakłócenia występujące na paśmie, pochodzące od pracy na tej samej lub zbliżonej częstotliwości stacji nie biorących udziału w ćwiczeniach.

Ćwiczenia obejmujące swoim zasięgiem cały kraj odbywają się w poniedziałki, od godz. 20 czasu lokalnego na częstotliwości 3.728 MHz +/- QRM i są prowadzone przez operatorów stacji wiodącej, wyznaczonej każdorazowo przez zarząd EmCom PZK. Udział w ćwiczeniach biorą stacje należące do amatorskich sieci łączności kryzysowej EmCom Polskiego Związku Krótkofalowców, niemniej mile widziana jest też aktywność stacji indywidualnych, pod warunkiem przestrzegania przez te stacje zaleceń stacji prowadzącej.

Zdjęcie dostępne w formacie PDF

Info i foto Stanisław SQ2EEQ

5. Dziesiąta edycja Konkursu Generalskiego

W imieniu Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR pragnę zaprosić do wzięcia udziału w okresie od 10 do 29 lutego br. w jubileuszowej dziesiątej już edycji Konkursu Generalskiego, krótkofalarskiej imprezie, której głównym celem, w nawiązaniu do przypadającej 29 lutego 2020 r. 156. rocznicy urodzin gen. broni Kazimierza Raszewskiego jest promocja postaci i dokonań tego wielkiego patrioty, obecnie patronującemu klubowi SP3PGR. Generał był powstańcem wielkopolskim i śląskim, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, dowódcą
6 Dywizji Piechoty stacjonującej w Wilnie, Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej i 2 Armii, za męstwo wykazane w boju został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a w przededniu Bitwy Warszawskiej, tj. od 10 sierpnia 1920 roku został dowódcą Okręgu Generalnego Poznań, późniejszego Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działaczem i społecznikiem, Kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, a także Komandorem i Oficerem Legii Honorowej oraz więźniem KL Fort VII Posen, pierwszego w okupowanej przez III Rzeszę Polsce obozu koncentracyjnego. W odróżnieniu od tradycyjnych krótkookresowych zawodów krótkofalarskich blisko trzytygodniowa formuła Konkursu umożliwia wszystkim zainteresowanym krótkofalowcom wzięcie w nim udziału i dopasowanie swojej aktywności w dowolnym przedziale godzinowym w ramach posiadanego czasu wolnego nie tylko w każdym dniu rywalizacji. Odrębne grupy klasyfikacyjne, ze względu na cele Konkursu stanowią krótkofalowcy związani obecnie lub
w przeszłości z Siłami Zbrojnymi RP lub innego kraju (żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni wojska, emeryci i renciści wojskowi), a także krótkofalowcy pracujący z wielu miejsc na terenie kraju związanych bezpośrednio z patronem Konkursu (patrz Regulamin w załączeniu), których w imieniu Organizatora szczególnie zapraszam do wzięcia udziału w tej wyjątkowej jubileuszowej edycji Konkursu. Oprócz rywalizacji uczestników o miano zwycięzcy i Laureata nagród
w jednej z sześciu grup klasyfikacyjnych, uczestnicy Konkursu mogą również ubiegać się o jedną z trzech, w zależności od ilości uzyskanych punktów wersji okolicznościowego dyplomu.
Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się 19 marca bieżącego roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu, a osobom nieobecnym nagrody zostaną wysłane pocztą.

Link do regulaminu poniżej:

https://ot08.pzk.org.pl/pliki/KG_2020_regulamin.pdf

*Regulamin konkursu w załączniku nr 2.

Info: Jacek SQ3OPM

III. Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

5H - Tanzania
Na facebooku powstała grupa publiczna wyprawy na Pemba Island AF-063 5H4WZ https://www.facebook.com/groups/695002557702226/
Wyprawa startuje 6 lutego a jednym z członków jest Leszek SP9LJD.
Miłym akcentem na zdjęciach grupy jest paczka z antenami Hexbeam przygotowana przez Waldka SP7IDX.

*****
5H - Tanzania
Od 4 do 18 lutego z wyspy Zanzibar AF-032 aktywna będzie Włoska DXpedycja
5I5TT dla CW, SSB i RTTY.
5I4ZZ dla FT8 i FT4.
Strona http://www.i2ysb.com/idt/

*****
C2 - Nauru
Od 4 do 10 lutego JP2EXR, JH3QFL, JR3GWZ, JA1PFP, JH3VAA będą aktywni jako C21MB, C21AA, C21GW, C21PF i C21VA.
Praca głównie FT8 i CW. QSL zgodnie z instrukcjami operatorów.

*****
CE0 - Juan Fernandez Island
Nando IT9YRE i Mike K9AJ będą qrv jako CB0Z od 3 do 5 lutego 2020 roku
z wyspy Alejandro Selkirk IOTA SA-101.
QSL via IT9YRE.

*****
E4 - Palestyna
E44CC pod takim znakiem od 5 do 17 lutego 2020 roku z Palestyny czynna będzie wyprawa członków klubu F6KOP.
Pełne informacje na stronie https://palestine2020.wordpress.com/
QSL via F5GSJ OQRS.

*****
E5 - Południowy Cook
Don VE7DS będzie aktywny jako E51DDG z Rarotonga IOTA OC-013 pomiędzy
2 a 14 lutego br.
Aktywność 40, 30, 20 i 17 metrów głównie CW. QSL via VE7DS.

*****
FM - Martynika
Kan JJ2RCJ będzie nadawać z Martyniki jako TO3FM pomiędzy 3 a 8 lutego br.
QSL via OQRS Clublog.

*****
PJ5 - St. Eustatius
Od 4 do 21 lutego Chuck KG9N spędza wakacje na PJ5 skąd będzie nadawać pod znakiem PJ5/KG9N, IOTA NA-145.

*****
PY0F - Fernando de Noronha
Andre PP6ZZ planuje być aktywny pod znakiem PY0FF pomiędzy 5 a 18 lutego br.
Wyjazd pod kątem zawodów ARRL International DX CW contest.
Wcześniej planuje nadawać na FT4 i FT8. QSL via W9VA.

*****
V3 - Belize
WB0TEV Victor będzie aktywny z Belize pod znakiem V31VP.
Planuje udział w CQ WPX RTTY Contest. QSL via znak domowy.

*****
VE - Canada
Alexa VE1RUS i Pierre VE3TKB usłyszymy z Eureka Amateur Radio Club Station VY0ERC z wyspy Ellesmere IOTA NA-008 od 1 lutego do 28 marca 2020 roku.
QSL via M0OXO.

*****
Od 3 do 17 lutego odbędzie się 17 Antarctic Activity Week.
Na pasmach spotkamy stacje *AAW *WAP *ANT
Wszystkie dają punkty do dyplomu http://www.waponline.it/antarctic-activity-week/aaw-2020/

*****
Z okazji 86 rocznicy Brazilian Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissao od
1 lutego do 31 marca nadawać będzie stacja ZW86LABRE. QSL via PY2KP.

*****
Z okazji 30 rocznicy powstania Ukrainian Contest Clubu do 31 maja 2020 roku pracuje stacja EM30UCC. QSL via biuro.

*****
Przez cały luty na pasmach spotkamy stację 9K59NLD, która nadaje z okazji
59 Narodowego Dnia i Wyzwolenia Kuwejtu.
QSL via 9K2RA.

*****
Zawody 8-9 luty 2020
CQ WPX RTTY Contest https://www.cqwpxrtty.com/rules.htm
PACC Contest https://pacc.veron.nl/


Pozostałe zawody w kalendarzu Jacka SP9CXN https://sp9cxn.pzk.pl/kalendarz.html

*****
31 stycznia zakończyła się akcja dyplomowa z okazji 10-lecia klubu CWOps.
Zgłoszenia na dyplom i logi wysyłamy do 9 lutego na stronie https://w0tg.com/cwops-anniversary-certificate/
Dla przypomnienia regulamin akcji https://cwops.org/cwops-10th-anniversary-celebration/

*****
Wyniki DX Marathon 2019
http://dxmarathon.com/highclaimedscores/2019HighClaimedScores.htm
Najlepszy w SP - Paweł SQ8N z 284 punktami. Gratulacje!

*****
Nowa strona IARU: https://www.iaru.org/

*****
Obecnie na pasmach FG/F6ITD, TO7D, PJ2ND, 9G5GS, TI9C, HU1DL, E51DDG, FR/F8EN, TI9A, *PZK, *IARU.

Pozdrawiam Adam SQ9S

7. Jubileusze Przemka SP7VC

Przemek SP7VC pisze: W tym roku mam kilka jubileuszy:

- obchodzę 10-lecie mojej znajomości z Kasią SQ7OYL,
- odwiedzamy setny podmiot DXCC,
- uaktywnię setny kwadrat
i najprawdopodobniej zostanę pierwszym krótkofalowcem na świecie który pracował ze 100 lokatorów na pasmach od 50MHz do 241GHz.
Na chwilę obecną pracowałem z 84 kwadratów w Europie.

W związku z tym planujemy z Kasią SQ7OYL wyprawę dookoła Islandii. Będziemy podróżować kamperem w terminie 21.07 - 15.08.2020. Moja praca radiowa będzie podzielona na kilka etapów. W czasie płynięcia promem 21.07-23.07 oraz na powrocie 13.08-15.08 planuje być aktywny jako SP7VC/mm. Będzie to praca radiowa tylko w paśmie 4m emisjami FT8 i MSK144 z lokatorów morskich.
Po dotarciu na wyspę, w okresie 24.07-28.07, będę pracował głównie EME na 50MHz emisją JT65A i na falach krótkich.

Następnie, w okresie 29.07- 13.08.2020 będziemy przemieszczać się dookoła Islandii aktywując po drodze lokatory UKF, poszukiwane latarnie morskie i rezerwaty Fauna i Flora z programu WFF. Aktywność radiowa jest przewidziana na pasmach 50, 70, 144MHz oraz falach krótkich emisjami: SSB, FT8, MSK144 i JT65A. Podróż kamperem umożliwi nam zabranie kilkaset kilogramów sprzętu, tzn. kilka transceiverów, "duże" wzmacniacze, kable 1/2'', maszty, tyczki z włókna, anteny itd.

Szczegóły dotyczące ekspedycji i dodatkowe informacje znajdziecie na naszym Blogu Island 2020 Tour. Zapraszamy do czytania.
https://iceland2k20.blogspot.com/
Pozdrawiamy i do usłyszenia z wielu ciekawych miejsc.

Zdjęcia dostępne w formacie PDF

Przemek SP7VC & Kasia SQ7OYL

8. Wyprawa SP1NQN na wyspę Mevaer

Tadeusz SP1NQN wybiera się ze sprzętem na malutką wyspę MEVAER i będzie czynny na wszystkich pasmach w terminie 5 -12 luty.
Wyspa leży za kołem podbiegunowym, więcej na https://www.mevaercamp.com/

Vy73 Jurek SQ2NIA


9. Zaproszenie do udziału w Zawodach Krótkofalarskich o PUCHAR KOMENDANTA HUFCA ZHP w Jarosławiu

Zarząd Jarosławskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Komenda Hufca ZHP
w Jarosławiu zapraszają do udziału w zwodach krótkofalarskich o r PUCHAR r1; KOMENDANTA HUFCA ZHP. Zawody odbędą się w niedzielę 9 lutego
w godz. 07-08 czasu lokalnego w paśmie 80 m SSB.

*Regulamin stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

Info. Zbyszek SP8AUP

IV. Technika

10. ADALM PLUTO SDR

To ciekawe urządzenie. Ma na przykład zastosowanie do odbioru Es'Hail 2 (QO-100).

Zdjęcie dostępne w formacie PDF

Fragment opisu. ADALM PLUTO-SDR. Dla osób chcących zapoznać się z technika SDR firma Analog Devices przygotowała zestaw uruchomieniowy ADALM-PLUTO. W skład zestawu wchodzi odbiornik-nadajnik SDR, anteny, kabel USB oraz mostek SMA, czyli wszystko, co konieczne od strony sprzętowej, aby rozpocząć praktyczną przygodę z SDR.
Tematyka radia definiowanego programowo SDR jest znana nie od dziś. Czym więc jest SDR? W przypadku mikrokontrolerów lub sterowników PLC większość nacisku przy aplikowaniu położona jest na opracowanie oprogramowania dla zadanej i w miarę uniwersalnej platformy sprzętowej. Podobna idea przyświecała pomysłodawcom SDR. rRadior1; stało się bazą zawierającą najczęściej tor nadawczy i odbiorczy w.cz. szybkie przetworniki A/C i CA, współpracujący układ FPGA oraz odpowiednio wydajny procesor lub połączenie ich obu w jednej strukturze SoC, który jest odpowiedzialny za konfigurację toru radiowego, realizację modulacji, demodulacji, szyfrowania kodowania i dekodowania transmitowanego sygnału. Takie podejście zapewnia szybkie i bardzo elastyczne zmiany funkcjonalności SDR, tak ważne przy nadążaniu lub wytyczaniu ścieżek rozwoju dzisiejszych urządzeń, z których większość ma funkcje komunikacji radiowej. Nietrudno wyobrazić sobie potencjał, jaki kryje SDR, gdzie praktycznie w ciągu kilku sekund po zmianie oprogramowania można przejść z odbioru ulubionej stacji FM do odbioru sygnału GPS, realizacji szyfrowanej transmisji cyfrowej w standardzie Wi-Fi lub pełnienia funkcji telefonu GSM.
Dla zapoznania się z technologią SDR firma Analog Devices przygotowała zestaw uruchomieniowy ADALM-PLUTO. W skład zestawu wchodzi odbiornik-nadajnik SDR, anteny, kabel USB oraz mostek SMA, czyli wszystko, co konieczne od strony sprzętowej, aby rozpocząć praktyczną przygodę z SDR. Wygląd zestawu pokazano na rysunku 1, a jego schemat blokowy na rysunku 2 - dostępny w formacie PDF

Sercem ADALM-PLUTO jest scalony transceiver AD9363.
W zestawie umożliwia on realizację transmisji full-duplex (TX+RX), pracując w zakresie 325-30;3,8 GHz przy szerokości pasma do 20 MHz i z częstotliwością próbkowania do 61,44 MSa/s. Zastosowane anteny JCG401 optymalizowane są do pracy w paśmie 824r30;894 MHz i 1710r30;2170 MHz, ale radzą sobie w znacznie szerszym zakresie. Za konfigurację AD9363 i komunikację z użytkownikiem odpowiada układ SoC Xilinx XC7Z010 zawierający układ FPGA oraz rdzeń ARM pracujący pod kontrolą systemu Linux. Katalogowo zestaw kosztuje 149 USD, co jest ceną bardzo przystępną, o czym świadczy bardzo szybka wyprzedaż pierwszej partii Pluto.
Wygląd płytki drukowanej zestawu pokazano na rysunku 3. Zastosowane układy i wymagania odnośnie do w.cz. wymuszają zastosowanie wielowarstwowego obwodu drukowanego r11; tym razem dla rozpoczęcia pracy z SDR zakup zestawu jest praktycznie koniecznością. rGospodarczar1; metoda raczej nie wchodzi w rachubę, a opracowanie własnego rozwiązania jest opłacalne tylko w wypadku produkcji większej liczby płytek. Takie są nieodwracalne koszty postępu technicznego...
Sprawa wsparcia programowego dla ADALM-PLUTO jest ciągle otwarta. W zależności od systemu operacyjnego (Windows/Linux/MacOS) można korzystać z gotowego oprogramowania i driverów. Na przykład dla Windows r11; IIO Scope, SDR#. Dostępne są biblioteki dla Matlaba, Simulinka, GNU Radio. Brakuje jednak porządnie przygotowanego przewodnika i zebrania informacji w jednym miejscu, co znacząco ułatwiłoby pracę. Strona Wiki poświęcona SDR jest w ciągłej edycji i sporo jeszcze brakuje dla uzyskania pełnej funkcjonalności, a jak wiadomo r11; dobra dokumentacja to podstawa.
Moduł został przetestowany pod Windows, przy wykorzystaniu oprogramowania IIO-Oscilloscope i SDRSharp. Przed podłączeniem do PC konieczna jest instalacja driverów PlutoSDR-M2k-USB-Drivers.exe. Prawidłowo zainstalowany ADALM-PLUTO występuje w Menedżerze Urządzeń (rysunek 4) jako kilka urządzeń, m.in.:

Zdjęcia dostępne w formacie PDF

PlutoSDR USB Ethernet - wirtualny port ethernetowy.
- PlutoSDR Seria Console - port szeregowy dla konsoli komunikacyjnej.
- Linux File Storage Gadget USB Device - dysk USB, m.in. wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania PLUTO.
Po zainstalowaniu driverów i podłączeniu zestawu można przejść do testowania. W dowolnej przeglądarce www wpisujemy adres IP modułu 192.168.2.1 (adres można zweryfikować w pliku info.html na dysku PlutoSDR widocznym w menedżerze plików systemu Windows), powinna zostać wyświetlona strona informacyjna PLUTO pokazana na rysunku 5, na której w sekcji firmware (rysunek 6) możemy sprawdzić wersję oprogramowania.
Jeżeli jest dostępna nowa wersja, należy ją pobrać na dysk. Podczas testów najnowsza wersja miała oznaczenie plutosdr-fw-v0.24.zip. Następnie należy wypakować i skopiować plik pluto.frm do głównego katalogu na dysku PlutoSDR oraz bezpiecznie odłączyć urządzenie USB PlutoSDR, co rozpoczyna proces aktualizacji sygnalizowany szybkim miganiem diody LED1 w module. Należy cierpliwie odczekać (ok. 5 minut) na zakończenie aktualizacji, pod żadnym pozorem nie wyłączając zasilania i nie odłączając kabla USB. Po zakończeniu aktualizacji Pluto zostanie ponownie zainstalowane w systemie. Teraz można je odłączyć i ponownie dołączyć do złącza USB. Poprawność aktualizacji sprawdzamy w przeglądarce pod adresem http://192.168.2.1/#firmware, status oprogramowania powinien zmienić się na aktualny v0.24.
Używając dowolnego terminalu (115200,8,n,1), możemy sprawdzić działanie konsoli (user: root/ Password: analog) i poleceniem fw_setenv maxcpus załączyć oba rdzenie procesora w SoC (rysunek 7). Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, dla szybkiego sprawdzenia Pluto warto zainstalować i uruchomić oprogramowanie IIO Oscilloscope https://goo.gl/1qqxFN) . W zakładce konfiguracji FMComms2/3/4 mamy możliwość konfiguracji części radiowej PLUTO. Dla przykładu skonfigurowano odbiornik na pasmo nieco pod zakresem ISM, z częstotliwością środkową 433 MHz, a nadajnik na generowanie sygnału 0,5 MHz (rysunek 8).
Efekt konfiguracji można podglądnąć na ekranie oscyloskopu pracującego w trybie analizatora widma (rysunek 9). Oprócz nośnej 433 MHz i prążka 433,5 MHz jest widoczny efekt jednoczesnego z pomiarem działania pilota do bramy garażowej.
Ciekawą alternatywą szczególnie dla osób zainteresowanych nasłuchem przy wykorzystaniu ADALM-PLUTO jest oprogramowanie SDR# przekształcające zestaw w odbiornik szerokopasmowy (skaner). Po pobraniu ze strony https://airspy.com/ aktualnej wersji Windows SDR Software Package, zainstalowaniu driverów dla Pluto sdrsharp-plutosdr-0.4.1 oraz bibliotek libiio-0.11.gcb2f40f-Windows możliwy jest nasłuch i demodulacja sygnałów z szerokiego pasma częstotliwości. Program obsługuje pluginy, dzięki którym można rozszerzać jego możliwości, np.: dekodowanie FM Stereo, DAB, DVBT, odbiór telewizji analogowej itp. Przy wykorzystaniu skanera warto pokusić się o pewną nieautoryzowaną modyfikację ADALM-PLUTO, dzięki której zostanie poszerzone pasmo odbieranych częstotliwości do zakresu 70 MHz r11; 6 GHz. W tym celu ponownie uruchamiamy terminal znakowy i po zalogowaniu do konsoli zmieniamy konfigurację:

Następnie restartujemy Pluto za pomocą polecenia pluto_reboot reset. Nie znalazłem wytłumaczenia, na czym polega ta przeróbka, ale jest faktem, że pozwala na strojenie SDR znacznie poniżej 325 MHz deklarowanych przez producenta. Pewnie odbywa się to kosztem czułości odbiornika, ale nie spada ona na tyle, by odbiornik stał się nieużyteczny. Dzięki przeróbce zyskujemy dostęp m.in. do zakresu FM, AirBand, oczywiście odbiór jest możliwy po zastosowaniu odpowiadającej pasmu anteny zewnętrznej.
Po uruchomieniu SDR# i wyborze urządzenia PlutoSDR konieczna jest konfiguracja połączenia według rysunku 10. Przykład nasłuchu stacji FM wraz z dekodowaniem stereo i odbiorem informacji RDS pokazano na rysunku 11.
Tak w dużym skrócie można przetestować ADALM--PLUTO za pomocą gotowych aplikacji. Pozostaje jeszcze sprawa bibliotek do Matlaba/Simulinka, które umożliwią szersze wykorzystanie możliwości SDR, szczególnie w celach dydaktycznych. Niestety, pomimo próśb skierowanych do dystrybutora, nie udało się pobrać testowej wersji Matlaba z bibliotekami dla Pluto (https://goo.gl/2xzKwM), więc sprawdzenie funkcjonalności się nie odbyło...
Kolejnym krokiem dla użytkownika zaznajomionego z podstawami SDR jest wykorzystanie dostępnych bibliotek i oprogramowanie modułu we własnym zakresie przy zastosowaniu np. w GNU Radio z GRC lub wykorzystanie HDL dla bezpośredniego programowania wbudowanego SoC za pomocą środowiska Xilinx Vivado.
1. Opis zaczerpnięto z www z EP. (Adam Tatuś, EP)
2. Analog Devices. https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm-pluto.html#eb-overview
3. ERCOMER. https://www.ercomer.pl/pl/p/ADALM-PLUTO-platforma-transceivera-SDR/2574
4. Mouser. https://pl.mouser.com/ProductDetail/Analog-Devices/ADALM-PLUTO?qs=xbccQsLEe0ffoUoi%2FjfIWA%3D%3D
5. I oczywiście HF5L-publikacje: https://hf5l.pl/adalm-pluto-adaptacja/
_______________________________________________
V. Prawo i przepisy

11. Bandplan HF w USA

Od Kolegi Toma DF5JL HF Managera R1 IARU otrzymałem informację o proponowanych zmianach Bandplanu HF w USA. Głównie chodzi o konflikt w paśmie telegraficznym emisji cyfrowych z CW. Propozycje dążą do tego, by emisje cyfrowe przenieść w część foniczną.

W załączonym pliku* jest to przedstawione postaci graficznej.
Tom oczekuje na opinie odnośnie zmian do 12.02.2020 r.

*Dokument w załączniku nr 3 do Komunikatu (tylko w wersji pdf).

Marek SP3AMO, HF Manager PZK

12. Mapka USA i Canada. Nowe sekcje RAC

Mapka dostępna w formacie PDF

Mapka stanów USA i Sekcji RAC Canada. Nowe sekcje obowiązują od 01/02/2020.

Liczba Sekcji ma zastosowanie do wszystkich zawodów ARRL/RAC i wzrasta do 84 w roku 2020 po dodaniu nowej Sekcji RAC - Prince Edward Island (PE) (Efektywnie od CQWW 160 i od 1.04.2020).

Info: SP5ELA


VI. Humor w PZK

12. Diabły PZK w Burzeninie.

Zdjęcie zrobione smartfonem SQ7OYL z fatalnym aparatem wykazało, że jesteśmy jednak rdiabłami z PZK- Prawda się ujawniła! I to chyba w podczerwieni. Wszyscy poza NJ-tem w nocy mają identyfikatory!?

Zdjęcia dostępne w formacie PDF

Info. SP5ELA
VII. Silent Key's
_______________________________________________________
_____________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Jurkowi SQ2NIA, Przemkowi SP7VC, Kasi SQ7OYL, Adamowi SQ9S, Markowi SP9HTY, Tadeuszowi SP9HQJ, Jurkowi SP7CVW, Staszkowi SQ2EEQ, Jackowi SQ3OPM.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.

Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu" często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Załącznik nr1

Z W I Ą Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca
im. Czesławy "Baśki" Puzon w Jarosławiu

o r g a n i z u j e
Zawody Krótkofalarskie o PUCHAR KOMENDANTA HUFCA ZHP

R E G U L A M I N
1. Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie rBAŚCEr1; Puzon w 101 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji 36 rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
2. Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP z mocą do 100 Wat r11; udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 9 lutego 2020 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC r11; od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz - Emisja SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP - 5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami r11; członkami klubów harcerskich - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi- 1 pkt.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, stacje klubowe ZHP podają skrót ZHP np. 59/001/ZHP, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne - członkowie klubów harcerskich,
b) pozostałe radiostacje indywidualne,
c) radiostacje klubowe ZHP,
d) pozostałe radiostacje klubowe,
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody:
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - PUCHAR- lub
okolicznościowy GRAWERTON
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 15 lutego 2020 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji z wpisaną punktacją datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres pocztowy:
Klub Łączności SP 8 ZIV, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl - przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
Przewodniczący - Zbigniew Guzowski SP8AUP kierownik klubu
Członkowie - Jagoda Dryś SP8AYL członkini klubu
- Zbigniew Wendych SP8RHO członek klubu

ADRESATÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU PROSIMY O JEGO ROZPROPAGOWANIE

ORGANIZATORZY


Załącznik 2

1. Organizator: Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR działający przy Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Konkursowi patronują stowarzyszenia i instytucje związane z działalnością Generała Raszewskiego przed laty. Managerem imprezy jest Jacek Behrendt SQ3OPM sq3opm@wp.pl .
2. Cele: 1. Uczczenie pamięci Kazimierza Raszewskiego - wielkiego patrioty, generała Wojska Polskiego
II, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej (dowódcy 6 DP, Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej
i 2 Armii, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyża Walecznych), w przede dniu Bitwy Warszawskiej (od 10.08.1920 r.) dowódcy Okręgu Generalnego Poznań, późniejszego Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działacza
i społecznika, w nawiązaniu do przypadającej 29 lutego br. 156. rocznicy urodzin.
2. Aktywizacja krótkofalowców - kadrę zawodową i pracowników wojska, w tym również weteranów, emerytów i rencistów.
3. Podniesienie umiejętności operatorskich, głównie wśród młodzieży zainteresowanej krótkofalarstwem.
4. Zapoznanie z działalnością klubu SP3PGR, jedynego klubu krótkofalarskiego Polskiego Związku Krótkofalowców prowadzącego zajęcia dla młodzieży na terenie placówki oświatowej miasta Poznania.
3. Uczestnicy: licencjonowane stacje krajowe, zagraniczne indywidualnei klubowe oraz nasłuchowcy, z użyciem jednego nadajnika, przy ograniczeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 W. Wszyscy uczestnicy muszą swoje łączności (nasłuchy) przeprowadzić w sposób określony niniejszym Regulaminem oraz terminowo przesłać Organizatorowi swój log do klasyfikacji. Niespełnienie tych warunków będzie powodem dyskwalifikacji.
4. Pasma i emisje: 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz i 21 MHz, emisje: fonią i cyfrowe, zgodnie z obowiązującym IARU R1 Band Plan HF. Pasma 14 MHz i 21 MHz dostępne tylko dla łączności ze stacjami zagranicznymi. Nie zalicza się łączności cross-band.
5. Termin: od 10.02.2020 0:00 UTC do 29.02.2020 23:59 UTC. Uczestnicy podają rwywołanie w Konkursie Generalskim.
6. Klasyfikacja: A - stacje indywidualne, B - stacje klubowe, C - stacje rwojskower1- podające po raporcie RS literę rZr1;,
D - stacje zagraniczne lub SP nadające spoza granic kraju, E - stacje Organizatora, F r11; SWLs.
7. Punktacja: - QSO ze stacją klubową Organizatora SP3PGR r11; 15 pkt.,
- QSO z pozostałymi klubowymi lub indywidualnymi stacjami Organizatora r11; 10 pkt.,
- QSO ze stacją, której operatorem jest żołnierz zawodowy /weteran, emeryt,
rencista wojskowy/ bądź pracownik Sił Zbrojnych RP /państwa NATO/ -; 5 pkt.,
- QSO z pozostałymi stacjami -; 2 pkt.
Uwaga: Można powtarzać QSO z daną stacją w kolejnych dniach Konkursu lub w danym dniu inną emisją lub na innym, określonym Regulaminem paśmie.
Mnożniki o wartości 1 będą przyznawane jednokrotnie na każdym paśmie przez Organizatora za:
- QSO przeprowadzone z miejscowości bądź powiatu na terenie kraju, związanych z osobą Generała Kazimierza Raszewskiego, za każdy kolejny powiat zgodnie z poniższym wykazem:
- woj. wielkopolskie (m. Poznań - PX, powiaty: kościański - ON, poznański - PO),
- woj. śląskie (powiat raciborski - RC),
- woj. opolskie (powiaty: głubczycki - GY, nyski -NF, prudnicki - PJ),
- woj. dolnośląskie (powiaty: bolesławiecki - BE, lwówecki - LF, oławski - OA).
Stacje pracujące z ww. powiatów są pozostałymi stacjami Organizatora, o których była mowa powyżej.
- QSO ze stacją zagraniczną, za każdy kolejny kraj.
Uwagi: W przypadku Uczestnika pracującego z terenu jednego z ww. powiatów jego raport RST powinien być uzupełniony o grupę kontrolną stanowiącą litery właściwego powiatu. W przypadku QSO za 5 pkt. /lub 15 pkt. jako suma 10+5 pkt./ Uczestnik zobowiązany jest podać w dzienniku po raporcie RST również dodatkowo grupę kontrolną "Z".
Za bezbłędne QSO uważa się łączność, w której obie stacje wymienią poprawnie swoje znaki wywoławcze, raporty i grupy kontrolne oraz pasmo, logując te dane przy rozbieżności czasu UTC nie większej niż 3 minuty (dotyczy to również dziennika nasłuchowca). Uczestnicy, którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO nie zostaną sklasyfikowani, a ich logi użyte zostaną tylko do kontroli (CHECKLOG). Uczestnik może być sklasyfikowany tylko w jednej grupie, powstałej przy co najmniej 5 zgłoszeniach. Decyzje Komisji pod przewodnictwem Jacka Behrendta SQ3OPM są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
8. Wynik końcowy: suma punktów za QSO x suma uzyskanych mnożników.
Uwaga: Przy nasłuchach, punkty i mnożniki przyznawane będą za obie wykazane w logu stacje.
9. Nagrody: za miejsce pierwsze - grawerton i dyplom, za miejsca drugie i trzecie - puchar i dyplom. Pozostali Uczestnicy, niezależnie od zajętego miejsca zostaną uhonorowani przez Organizatora dyplomem w wersji elektronicznej występującym w jednym z trzech stopni, za uzyskanie odpowiednio 300, 500 i 1000 pkt. - dla stacji polskich bądź 150, 250 i 500 pkt. - dla stacji spoza SP i przeprowadzą wymagane przynajmniej jedno QSO ze stacją Organizatora SP3PGR.
10. Dzienniki w formie papierowej proszę wysłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR, os. Armii Krajowej, 61-381 Poznań lub w preferowanej formie elektronicznej w formacie cabrillo na adres: sp3pgr@wp.pl . Stacja podająca jako grupę kontrolną literę rZr1; powinna w dzienniku określić swój aktualny bądź przeszły związek z wojskiem. Termin nadsyłania logów upływa 08.03.2020 /decyduje data stempla pocztowego/.
11. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www szkoły http://sp18.poznan.pl oraz na portalach i w prasie krótkofalarskiej.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,665,816 Unikalnych wizyt