PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3426 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 04/2020 z dnia 29.01.2020
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 04/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Po Walnym Zebraniu Skierniewickiego OT PZK

W niedzielę, 26.01.2020 roku w Klubie "Oaza" przy ulicy J. Iwaszkiewicza 13 w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30. W zebraniu uczestniczyło 16 członków OT24, co stanowi 44 % spośród wszystkich członków OT 24. Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym wybrano nowe organa władzy Skierniewickiego Oddziału Terenowego PZK nr 24.

Zarząd został wybrany w trójosobowym składzie i ukonstytuował się w następujący sposób:
Prezes: Mariusz SQ7OTI
Skarbnik: Andrzej SQ5FBI
Sekretarz: Tomasz SP7TK
Zastępcami Członka Zarządu wybrano: Michała SQ7M, Krzysztofa SP7UTZ.

Oddziałową Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodniczący: Cezary SP7MJX
Członkowie: Elżbieta SP7RFE, Adam SP7MTI
Zastępcami Członka OKR wybrano Grzegorza SP7MJR, Piotra SQ5PMB.
Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Andrzej SQ5FBI.
Zastępcą delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK został wybrany Mariusz SQ7OTI.
Na stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Andrzeja SQ5FBI.
Zastępcą stałego przedstawiciela OT24 w Zarządzie Głównym wybrano Mariusza SQ7OTI.
Na Walnym Zebraniu uchwalono składkę członkowską (część oddziałową OT24) na kolejne 4 lata na niezmienionym poziomie tj. 60zł/rok.

Info: Andrzej SQ5FBI skarbnik OT24

2. Po Walnym Zebraniu Zachodniopomorskiego OT PZK

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK odbyło się 25 stycznia 2020 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W zebraniu uczestniczyło 56 członków ZOT PZK. Gościem zebrania był sekretarz PZK SP2JMR Piotr Skrzypczak. Uczestnicy zebrania dokonali wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZOT PZK oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

W skład zarządu ZOT PZK wybrano:

Janusz Tylkowski SP1TMN - Prezes
Stefan Jaworski SP1JJY - Sekretarz
Kamil Matysek SQ1M - Skarbnik
Romuald Świlczewski SQ1FYX - członek
Tomasz Murgrabia SP1IT - członek

Do Komisji Rewizyjnej:

Tadeusz Kowalczyk SP1WWS - przewodniczący
Mirosław Stefanowicz SQ1SNU - członek
Robert Hełminiak SP1D - członek

Delegatami na Zjazd Krajowy Delegatów PZK zostali wybrani:

SP1TMN Janusz Tylkowski
SP1JJY Stefan Jaworski

W zebraniu uczestniczyło 55 członków OT co stanowiło 32% ogółu członków OT14.

Janusz SP1TMN

II. Wydarzenia

3. Podsumowanie Akcji Dyplomowej 100 lat PIP

W Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej 24 stycznia 2020 r. odbyło się podsumowanie krótkofalarskiej akcji dyplomowej "100 lat Państwowej Inspekcji Pracy".

Akcja dyplomowa krótkofalowców została przeprowadzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Nawiązywała ona do podpisania 3 stycznia 1919 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. Udział w niej mogą brać wszystkie amatorskie stacje klubowe i indywidualne stacje nadawcze i nasłuchowe zlokalizowane na terytorium Polski oraz stacje zagraniczne.
Jak podkreślał prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Waldemar Sznajder, polega ona na tym, że uruchamiane są radiostacje ze specjalnymi znakami wywoławczymi, które w ograniczonym czasie, zazwyczaj kilku tygodni, nawiązują połączenia radiowe z radioamatorami na całym świecie. Jest to okazja do promocji wydarzenia i poinformowania korespondentów i innych słuchających o rocznicy i szczegółach wydarzenia itd.
List od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do uczestników spotkania odczytał Doradca Głównego Inspektora Pracy Grzegorz Nieradka.
- Dzisiejsze spotkanie jest potwierdzeniem zasadności stałego rozwijania inicjatyw prewencyjno-promocyjnych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jako Urząd staramy się bowiem dotrzeć do jak największej liczby osób, stosując urozmaicone formy przekazu r11; napisał Wiesław Łyszczek.
Szef GIP zaznaczył, że inicjatywa środowiska krótkofalowców to ciekawe przedsięwzięcie, które połączyło pasję z popularyzacją wiedzy o inspekcji pracy, jej historii i roli, jaką odgrywa w dniu dzisiejszym.
Podczas imprezy wystąpił Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, dr inż. Józef Ciosmak oraz Tomasz Ciepielowski i Paweł Tatarczuch. Zaprezentowano m.in. chlubne karty polskiego krótkofalówkarstwa, tj. Enigma, radiostacja Błyskawica czy wsparcie dla ratownictwa w latach 1927 i 1997.

Źródło informacji: strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy:
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/107504,krotkofalowcy-promuja-jubileusz-pip.html?fbclid=IwAR1fr66y1-fAZKu_w85XgsYVTqImCF5qx2lM0DU6SsU_Q6zb_DhNYgo9Uxg

4. Uroczysta Gala Inauguracyjna Centrum Nauki - Radiostacja Stare Babice

Prezes PZK Waldemar Sznajder 3Z6AEF w dniu 25 stycznia br. uczestniczył
w dużej imprezie będącej Uroczystą Galą Inauguracyjną - Centrum Nauki r11; Radiostacja Stare Babice. Uroczystość odbyła się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, a patronował jej Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Uczestnikami uroczystości byli między innymi, szef gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej Łukasz Kudlicki, wicestarosta powiatu Warszawskiego r11; Zachodniego, Wojciech Białas a także przedstawiciele sejmiku Województwa Mazowieckiego, samorządu powiatu, rady gminy Stare Babice oraz wójtowie i burmistrzowie reprezentujący okoliczne gminy. Na Sali zasiedli również przedstawiciele świata nauki, biznesu, przemysłu i handlu oraz liczne stowarzyszenia i fundacje. Specjalnymi gośćmi była delegacja ze Szwecji, z dyrektor Radiostacji Grimeton, Camillą Lugnet, na czele.

Gala rozpoczęła się od powitania zasiadających na Sali gości oraz osób oglądających transmisję na żywo w Internecie. Następnie, na scenę został zaproszony wójt gminy Stare Babice Sławomir Sumka, który odczytał podpisane przez Prezydenta Polski uzasadnienie przyznania Patronatu Narodowego. Następnie wójt odwołując się do historii, wyraził nadzieję na godną i dostatnią przyszłość mieszkańców gminy Stare Babice oraz zaznaczył jak ważna jest edukacja dzieci. Po przemówieniu wójta, nastąpiła projekcja filmu przygotowanego specjalnie na tę okazję.

Po filmie, konferansjer zaprosił uczestników gali do podpisania "Deklaracji Aktu Inauguracyjnego". Pierwsza złożyła swój podpis, dyrektor Camilla Lugnet, następnie wójt Sławomir Sumka oraz pozostali goście (w tym Prezes PZK) reprezentujący wiele różnych podmiotów. Deklarację podpisało łączenie 159 osób.
Galę uświetniły również inspirujące wykłady profesorów Jacka Cichockiego "Od Marconiego do smartfonu. Bardzo krótka historia", Przemysława Urbańczyka "Archeologia współczesności" oraz samej Pani dyrektor radiostacji Grimeton-"Światowe dziedzictwo o globalnym zasięgu". W przerwie przed koncertem, można było podziwiać wystawę poświęconą Radiostacji Babice, która została przygotowana przez stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza.
Po przerwie, swój koncert zagrała Żeńska Orkiestra Salonowa Polskiej Grupy Górniczej pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego. Wydarzenie uświetnił śpiew dwóch wspaniałych wokalistów Vincenta Schirrmachera - tenora Opery Wiedeńskiej oraz Lucyna Jarząbek. Orkiestra specjalnie na tą okazję przygotowała trzy utwory związane z Babicami: polonez a-durr op. 40 Fryderyka Chopina, Prząśniczkę Moniuszki oraz Warszawiankę. Wszystkie trzy utwory stanowiły przedwojenne sygnały wywoławcze Polskiego Radia, które na zagranicę nadawało z Babic. Na zakończenie, konferansjer jeszcze raz zaapelował do uczestników o wspólne tworzenie "Centrum Nauki - Radiostacja Transatlantycka".

Informacja za portalem: https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/gala-inauguracyjna-centrum-nauki-radiostacja-transatlantycka
Zdjęcie ze strony: https://kampinoski.eu/2019/01/powstanie-muzeum-babickiej-radiostacji.html
dostępne w wersjii PDF

5. Światowy Dzień Służby Celnej i Krótkofalowcy

Informuję, że od 23.01.2020 pracuje stacja okolicznościowa o znaku wywoławczym SN0SDC. Stacja pracuje z okazji Światowego Dnia Służby Celnej. Światowy Dzień Celnictwa to święto obchodzone od 1983 roku. Jego celem jest upamiętnienie założenia Światowej Organizacji Ceł czyli Rady Współpracy Celnej, której inauguracyjna sesja miała miejsce w Brukseli 26 stycznia 1953 roku. Polska przystąpiła do obchodów Światowego Dnia Celnictwa w 1992 roku.
Już w minionych latach pracowaliśmy pod znakiem SN0SDC. Dla uczczenia tego dnia postanowiliśmy znów zapracować pod tym znakiem tj. SN0SDC. Myślę, że jako pracownik tej firmy będę mógł niejako przy okazji zaprezentować krótkofalarstwo szerszemu gronu, które nie miało dotychczas styczności z naszym hobby. Być może nadarzy się okazja by złapać kilku zapaleńców elektronicznych i zainteresować Ich krótkofalarstwem. Pozwolenie zostało wydane dla stacji klubowej SP3PJW ze Słubic. Karty QSL należy wysyłać poprzez Lubuski Oddział PZK, OT-32.

73! Marek SP3AMO, Prezes LO PZK.

III. Sport

6. Wiadomości nie tylko DX-owe

5H - Tanzania
Leszek SP9LJD wraz z członkami Low Bands Contest Club (OM7M) OM5ZW, OK2WM, OM5AA, OM5MF, OM4AZF, 9A5N w okresie od 6 do 18 lutego 2020 roku będą nadawać z wyspy Pemba AF-063.
Aktywność na pasmach 160-10m emisjami CW, SSB, RTTY i FT8. Planują udział
w zawodach ARRL DX CW i CQ WPX RTTY Contest.
Licencja jest wydawana, a znakiem będzie 5H4WZ. QSL via OM3PA.
Strona wyprawy http://om7m.org/dxpeditions/pemba/

*****
9G - Ghana
Matt IZ4YGS od 1 do 26 lutego 2020 roku będzie przebywał w Sanzule Ghana skąd będzie aktywny pod znakiem 9G5GS.
Planuje głównie aktywność na FT8 Fox/Hound i trochę SSB + satelita Oscar-100.

*****
9Q - Demokratyczna Republika Konga
Paolo IK7UXW przebywa w DR Konga. Jest aktywny z Gombe, Kinshasa jako 9Q1C do marca 2020 roku. QSL via znak domowy.

*****
C5 - Gambia
Od 28 stycznia br. przez 10 dni Russell G5XW będzie przebywał na wakacjach w Gambii skąd będzie aktywny jako C5XW.
QSL via znak domowy

*****
E5 - Południowy Cook
Don VE7DS będzie aktywny z Rarotonga, Cook Islands jako E51DDG pomiędzy 2
a 14 lutego 2020 roku.
QRV 40-17m, CW. QSL via znak domowy i LotW.

*****
HU - El Salvador
Mocny niemiecki team wybiera się do Republiki Salwadoru. Będą aktywni pod znakiem HU1DL od 30 stycznia do 13 lutego 2020 roku. Oficjalna strona wyprawy https://hu1dl.mydx.de/
QSL via DL4SVA OQRS ClubLog.

*****
TI9 - Cocos Island
TI9A pod takim znakiem będą nadawać z wyspy Cocos Jorge TI2JV, Dmitry RA9USU, Andrey UA3AB i Mats SM6LRR (RM2D).
Mają być aktywni pomiędzy 2 a 8 lutego 2020 roku. Strona wyprawy http://ti9a.info/

W tym samym okresie tylko emisją SSB będzie aktywna stacja TI9C, a operatorami będą XE1B Mark i HK5OKY Frank. Jest to inna wyprawa niż TI9A.

*****
Zawody 1-2 lutego
10-10 Int. Winter Contest, SSB https://www.ten-ten.org/activity/2013-07-22-20-26-48/qso-party-rules
AGCW Straight Key Party https://www.agcw.org/index.php/en/contests-and-cw-activities/straight-key-party-htp


Zawody Podkarpackie http://www.pzk.rzeszow.pl/?page_id=631

*****
Po zawodach CQ WW 160 CW logi należy wysłać do 31.01.2020 na stronie
https://cq160.com/logcheck/

*****
Wstępne wyniki 9A CW Contest 2019
https://www.hamradio.hr/hfrobot/index.php?What=p&CID=2019-12-21&Lang=english

*****
Opublikowano wyniki LZDX Contest 2019
http://lzdx.bfra.bg/results2019en.html
Dyplomy można pobrać na: http://bfra.bg:8080/WebEditor/

*****
Opublikowano wyniki JIDX Contest CW 2019: http://jidx.org/2019cw.html

*****
Opublikowano wyniki RCWC-4-SEASONS sesja zimowa:
http://rcwc.ru/2619-official-results-of-the-winter-stage-rcwc-4-seasons-2020.html

*****
Japoński Log działający w chmurze: https://air-hamlog.com/?locale=en

*****
Przypomnienie dla osób, którym upływa (lub upłynął, hi) termin ważności pozwolenia, tu komplet informacji jak skompletować i wysłać wniosek (łącznie z dowodem opłaty):
https://bip.uke.gov.pl/jak-uzyskac-rezerwacje--pozwolenie--zezwolenie-tresc/pozwolenia-amatorskie,6.html, a tu wykaz aktualnych pozwoleń indywidualnych - przydatny, aby podać
propozycję dwóch dodatkowych znaków do wyboru, gdy dotychczasowy już jest zajęty https://amator.uke.gov.pl/pl/individuals
Tnx SQ9MZ

*****
Od stycznia w Hiszpanii wydano jednoliterowe znaki wywoławcze.
Tym sposobem swoje znaki zmienili
Nowy ex
EA1A EA2HW, EA1B EA1BD, EA1C EA1FZ, EA1G EA1FA,
EA1P EC1DMQ, EA1Q EA1EUI, EA1S EA1SB, EA1U EA1UU
EA1X EA1XT, EA1Z EA1AJV, EA2J EA2HW, EA2K EA2KC
EA2T EA2TO, EA2W EA2OT, EA2Z EA2DVT

EA3A EA3BKI, EA3B EA3EYD, EA3E EA3DW, EA3H EA3AXS
EA3J EB3JP, EA3O EA3KX, EA3T EA3ERT, EA3V EA3EE, EA3W EB3TC
EA3X EA3GBA, EA3Z EA3EGB, EA4A EA4CQT, EA4C EA4CRP
EA4D EA4TD, EA4I EA4EHI, EA4L EA4ZR, EA4R EA4CWN
EA4S EA4RE, EA4T EA4AYW, EA4U EA4CU, EA4Z EA4AAZ,
EA5B EA5MB, EA5C EA5FX, EA5D EA5DNO, EA5E EA5BYP
EA5I EA5GSY, EA5J EA5HT, EA5K EA5GMB, EA5L EA5XY
EA5M EA5FV, EA5O EC5CR, EA5P EA5ADB, EA5S EA5ON
EA5U EA5BB, EA5Y EA5DY, EA5Z EA5ADH, EA6A EA6AAJ
EA6B EA6DB, EA6R EA6TS (via EA6AZ), EA7A EA7TH
EA7C EA7DZ, EA7E EA7AFM, EA7G EA7GT, EA7Q EA7KB
EA7X EA7KW, EA7Z EA7ZY, EA8A EA8BMG, EA8F EA8DA, EA8L EA8CDV

*****
Podsumowanie 100-lecia PIP na Politechnice Świętokrzyskiej
https://sp9kju.blogspot.com/2020/01/podsumowanie-100-lecia-pip-na.html

*****
We Włoskim mieście Ivrea odbywa się karnawał historyczny z tego tytułu tamtejsi krótkofalowcy wydają okolicznościowy dyplom.
Regulamin na stronie: https://www.ari-ivrea.it/it/historical-carnival-of-ivrea-award-103.asp

*****
Z okazji 50-lecia powstania DXCC Market Reef OJ0 jest do zdobycia dyplom,
o którym pisałem na łamach wiadomości.
Mnie udało się zaliczyć wymagane QSO i otrzymałem dyplom numer 073 https://sq9s.pzk.pl/50-lat-market-reef/

*****
Nowy rekord ODX w paśmie 134 GHz 65km
http://www.ok2kkw.com/next/122g/db6nt_134g_65km.htm
Pozostałe rekordy od 50 MHz w górę na stronie
http://www.ok2kkw.com/dxrecords.htm

*****
Obecnie na pasmach PJ2/W8WTS, FG/F6ITD, TO7D, PJ2ND, VK9NK, **10CWO.

Pozdrawiam Adam SQ9S


7. Zaproszenie do udziału w zawodach harcerskich

Zarząd Oddziału Jarosławskiego PZK oraz Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca im. Czesławy rBaśkir1; Puzon w Jarosławiu zapraszają do udziału w Zawodach o puchar Komendanta Hufca ZHP w Jarosłąwiu.

Zawody odbędą się w dniu 9 lutego 2020 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC - od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego. Pasmo 3,5 MHz r11; Emisja SSB - Moc do 100 W.
 Regulamin zawodów w załączniku.

Info: Zbyszek SP8AUP

8. Reperkusje IARU HQ 2018

Wszyscy lubimy otrzymywać karty QSL. Wprawdzie przyjęło się, że za łączności w zawodach kart QSL się nie wysyła, więc tym bardziej cieszy poniższe zdjęcie:
Zdjęcie dostępne w wersji PDF

Ciekawostka z pracy WRTC 2018, podczas IARU HQ 2018. 55 kart QSL dla jednej stacji w SP9.

de SQ9BDB

IV. Technika

9. Z prac technicznych członków VOT PZK (OT73)


W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia uczestniczyłem na Politechnice Warszawskiej w realizacji konwerterów do woltomierzy wektorowych stosowanych w pomiarach mikrofalowych. Jednym z elementów były tzw. układy dzielące, ówcześnie wykonywane w technice dyskretnej. "Sprzedałem" patent dotyczący zasady układowego odejmowania logarytmów sygnałów równoważnej ich dzieleniu. Zasada znana, ale mało popularna w implementacji wśród krótkofalowców.
Kolega klubowy Mirek SP5GNI (klub HF5L) natychmiast zaimplementował to
w praktyce uzupełniając układ mikrofalowego miernika mocy o układ różnicowy dający możliwość odczytu analogowego.Zdjęcie dostępne w wersji PDF: układ mikrofalowego miernika mocy uzupełniowy układem odczytu analogowego.

Link do artykułu:
https://hf5l.pl/miernik-poziomu-sygnalu-z-ad8318/

Obecnie są łatwe do zdobycia i tanie detektory logarytmiczne firmy Analog Devices z serii AD83xx. Są dostępne dla różnych zakresów częstotliwości, mają wysoką dynamikę i liniowość.

Przy okazji. Na portalu klubowym HF5L jest wiele ciekawych artykułów Zachęcam do lektury: https://hf5l.pl

Info: Zygi SP5ELA

_______________________________________________
V. Prawo i przepisy


10. Spotkanie w UKE

W dniu 23 stycznia br. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie Dyrektora Departamentu Częstotliwości Pana Pawła Krzymińskiego oraz pracowników departamentu z przedstawicielami PZK w osobach Henryka SP2BUW oraz Piotra SP2JMR.

Spotkanie miało charakter typowo roboczy i dotyczyło kwestii poruszanych przez naszych członków w rozmowach telefonicznych oraz e-mailach. Jedną z nich była sprawa pytań egzaminacyjnych na Świadectwo Operatorskie w SRA. Uzgodniono wstępnie, że ewentualne propozycje zmian w pytaniach należy składać do sekretariatu ZG PZK skąd, po ich opracowaniu, zostaną one przekazane do UKE.

Pozostałe kwestie były związane z wydawaniem pozwoleń radiowych. Tu po za sprawami proceduralnymi i technicznymi większość zagadnień wiąże się z ewentualnymi zmianami w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji i będzie przedmiotem konsultacji po ich ogłoszeniu przez Ministerstwo.

Info. Piotr SP2JMR

11. PZK i PZ, ePUAP i PUE

Pod tymi skrótami z tytułu kryją się platformy elektroniczne.

PZ - Profil Zaufany
Serwis Profilu Zaufanego, dzięki któremu możesz kontaktować się z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną i wiele spraw załatwić on-line. Za rozwój i utrzymanie serwisu odpowiada Minister Cyfryzacji.
Co to jest Profil Zaufany? Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę).
Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela r12; podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.
Ważne! Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?
-Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
-Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie
-w kolejce i dojazd
- Dostęp do różnych placówek administracji publicznej - możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce
Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?
-Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego
-Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru
-Sprawdzisz swoje punkty karne
-Złożysz wniosek o świadczenie 500+
- Złożysz deklaracje podatkowe PIT  i inne na portalu podatkowym
-Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
-Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
-Wyślesz pismo do podmiotu publicznego
- i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.
Podstawą prawną funkcjonowania Profilu Zaufanego jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700).

ePUAP - platforma elektroniczna

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP r11; ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana
w ramach projektu ePUAP-WKP. Wikipedia
Data powstania: 2005
PUE - platforma elektronicznej komunikacji z UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej). Skorzystaj z usług UKE dostępnych przez Internet.
Czym jest PUE? PUE to platforma, która w prosty sposób pozwala na przesyłanie dokumentów (wniosków, formularzy, skarg) drogą elektroniczną przy użyciu Profilu zaufanego.
Dla kogo jest PUE? PUE jest platformą skierowaną do konsumentów oraz do przedsiębiorców i jednostek samorządowych. Konsumentów chcących rozwiązać problemy telekomunikacyjne, pocztowe lub chcących złożyć wnioski związane z częstotliwością, np. z licencją.

PUE (UKE) z punktu widzenia działalności opartej na pozwoleniach radiowych jest dla nas najistotniejsze. Chodzi o proces racjonalizacji i przyspieszenia otrzymania pozwoleń.

Dlaczego o tym piszemy? Bo jest to ważna sprawa, dotycząca Polskiego Związku Krótkofalowców. I także jego członków. Platformy elektroniczne komunikacji z urzędami państwowymi oszczędzają czas i pieniądze. Nie generują stosów dokumentów papierowych z którymi nie wiadomo co potem robić, przy ograniczonych możliwościach archiwalnych i finansowych.

Polski Związek Krótkofalowców jak wiemy ma 33 jednostki terenowe - OT PZK.
Oddziały każdego roku wnioskują o wydanie pozwoleń radiowych. Pozwoleń tych jest dużo, zwłaszcza kiedy są akcje okolicznościowe.

Są to pozwolenia dla osoby prawnej (PZK) tzw. klubowe, na stacje bezobsługowe (przemienniki, beacony), pozwolenia dodatkowe. Jednak najwięcej wniosków
o pozwolenia wyszło z sekretariatu ZG PZK (SP2JMR) - w roku 2019 było to 120 wniosków.

PZK stosuje platformę ePUAP do komunikacji z urzędami państwowymi i także platformę PUE (UKE). PUE (UKE) nie jest jeszcze właściwie zaimplementowana

Zapraszamy wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania PZK na podstawie imiennych upoważnień członków Prezydium ZG PZK (z 21 OT PZK) do rejestracji w systemie PUE (UKE). Rejestracja wymaga akceptacji upoważnionych administratorów PZK dla płaszczyzny PUE (UKE).

Zgłoszenia do sekretariatu ZG PZK (sp2jmr@pzk.org.pl ) lub administratora IT PZK (admin@pzk.org.pl ).

Info: SP5ELA

VI. Humor w PZK

Grafika dostępna w wersji PDF
Klasyka - darmowa reklama PZK na Ham Radio 2013 przez Jakoba DK3CW. Znaczek podarował Prezes PZK - Jurek SP7CBG.

VII. Silent Key's
_______________________________________________________
_____________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Adamowi SQ9S, Markowi SP3AMO, Andrzejowi SQ5FBI, Januszowi SP1TMN, Mirkowi SP5GNI.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl. W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Motto Redakcji*. Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informujemy, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał
rz terenur1; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej rKomunikatem sekretariatu ZG PZKr1;). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK
UWAGA! Komunikaty środowe PZK - subskrybcja

Komunikaty PZK (środowe), wcześniej tzw. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są wysyłane pocztą elektroniczną w każdą środę w ramach subskrypcji (e-mail) do osób zainteresowanych wiadomościami organizacyjnymi Polskiego Związku Krótkofalowców oraz informacjami dot. innych podmiotów, ale związanymi
z krótkofalarstwem. Do roku 2018 adresy e-mail subskrybentów (około 400) dopisywał administrator. Od marca 2018 r. subskrypcja komunikatów została zautomatyzowana.

Aby otrzymywać Komunikat PZK (środowy), należy wysłać wiadomość (e-mail) na adres: komunikat-pzk@pzk.org.pl z tekstem "subscribe" w temacie wiadomości (subscribe - bez apostrofów).

Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać wiadomość z tekstem "unsubscribe" w temacie (unsubscribe - bez apostrofów).


Załącznik

Z W I Ą Z E K H A R C E R S T W A P O L S K I E G O
Klub Łączności SP 8 ZIV przy Komendzie Hufca
im. Czesławy "Baśki" Puzon w Jarosławiu


o r g a n i z u j e
Zawody Krótkofalarskie o r PUCHAR r1; KOMENDANTA HUFCA ZHP

R E G U L A M I N
1. Celem organizowanych Zawodów jest złożenie hołdu patronce naszego Hufca Czesławie rBAŚCEr1; Puzon w 101 rocznicę Jej urodzin, oraz okazji 36 rocznicy nadania Jej imienia Komendzie Hufca ZHP w Jarosławiu.
2. Do wzięcia udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych z SP z mocą do 100 Wat r11; udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 9 lutego 2020 roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 7.00 czasu UTC r11; od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz r11; Emisja SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora SP 8 ZIV - 10 pkt.
- za nawiązanie łączności za stacjami klubowymi ZHP - 5 pkt.
- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami r11; członkami klubów harcerskich - 2 pkt.
- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami klubowymi i indywidualnymi- 1 pkt.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego numeru łączności np. 59/001, stacja organizatora podaje skrót JA np. 59/001/JA, stacje klubowe ZHP podają skrót ZHP np. 59/001/ZHP, członkowie klubów harcerskich podają dodatkowo znak swojej stacji klubowej np. 59/001/SP 8 ZIV.
7. Klasyfikacja:
a) radiostacje indywidualne r11; członkowie klubów harcerskich,
b) pozostałe radiostacje indywidualne,
c) radiostacje klubowe ZHP,
d) pozostałe radiostacje klubowe,
e) najaktywniejsza radiostacja organizatora.
8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
9. Nagrody:
- za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach PUCHAR lub
okolicznościowy GRAWERTON
- za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie do 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 15 lutego 2020 roku czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji z wpisaną punktacją datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres pocztowy:
Klub Łączności SP 8 ZIV, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną r11; E-mail: ot35@o2.pl - przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
Przewodniczący - Zbigniew Guzowski SP8AUP kierownik klubu
Członkowie - Jagoda Dryś SP8AYL członkini klubu
- Zbigniew Wendych SP8RHO członek klubu

ADRESATÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU PROSIMY O JEGO ROZPROPAGOWANIE

ORGANIZATORZY

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,960,722 Unikalnych wizyt