PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3309 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 46/2019 z dnia 13.11.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 46/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

Motto Redakcji.
Odpowiedzialność za słowo jest ważnym etycznie wymaganiem odnoszącym się do człowieka, szczególnie kiedy występuje w przestrzeni publicznej i także w stowarzyszeniu. Służba prawdzie jest zatem nie tylko słusznym oczekiwaniem od Władz PZK i osób funkcyjnych ze strony wszystkich członków i niezrzeszonych radioamatorów, ale i jej moralnym obowiązkiem. Dotyczy to również Redakcji Komunikatów PZK.
W nawiązaniu do tej zasady informuję, że Redakcja Komunikatów PZK dokłada wszelkich starań, aby ww. kryteria zostały spełnione. Otrzymywany materiał "z terenu"; często jest obarczony błędami, zawiera pewne nieścisłości. Korekty materiału wymagane są w prawie każdym cośrodowym wydaniu Komunikatu PZK.
Piotr SP2JMR od KZD PZK w Kołobrzegu w 2000 roku, kiedy został wybrany Prezesem PZK rozpoczął wydawanie Komunikatu PZK (nazywanego wcześniej "Komunikatem sekretariatu ZG PZK";). Od 2009 roku do redakcji dołączył Zygmunt SP5ELA, a od roku 2013 Jurek SP3SLU nadający komunikaty przez radio na 3702.5 KHz o godz. 18-tej z lokalizacji Mariantów).
Redakcja Komunikatów PZK

I. Sprawy organizacyjne

1. Kalendarz Zawodów Krajowych 2020

Wzorem lat ubiegłych w Kalendarzu Zawodów Krajowych zostanie utworzona kolumna, w której będą publikowane wyniki zawodów. W kolumnie tej w wierszu odpowiadającym pozycji danych zawodów, po umieszczeniu wyników zawodów, będzie widoczna data dostarczenia wyników oraz odnośnik (link) do dokumentu PDF.
Tym sposobem dla każdej pozycji w Kalendarzu Zawodów Krajowych będą do pobrania oryginalne wyniki zawodów dostarczone przez organizatorów. Dla koleżanek i kolegów, którzy będą analizować regulamin zawodów oraz wyniki zawodów będzie to dużym ułatwieniem, pod warunkiem, że takowe wyniki zawodów będą wysłane do PZK. Publikować będziemy, tylko te wyniki, które zostaną przesłane nam bezpośrednio przez organizatora.

Dlatego proszę organizatorów zawodów, tych, które będą zawarte w Kalendarzu Zawodów Krajowych do przysyłania wyników na adres: zawody@pzk.org.pl celem ich opublikowania na stronie PZK. Tak skonstruowany Kalendarz Zawodów Krajowych na pewno ułatwi dokonywanie analiz i ustalenia swej własnej strategii przed wzięciem udziału w zawodach. Zarówno regulamin, jak i wyniki będą w jednym miejscu, co zapewne zaoszczędzi kłopotów i czasu w ich poszukiwaniu i analizie.

Ponadto przypominam, że ostateczny termin wysyłania zgłoszeń do Kalendarza Zawodów na każdy następny rok upływa z dniem 15 listopada (na 2020 w dniu 15.11.2019 r.) Zgłoszenia regulaminów zawodów należy dokonywać poprzez adres e-mail: zawody@pzk.org.pl
Termin ten jest obowiązujący zgodnie z Regulaminem Kalendarza Zawodów Krajowych PZK oraz ze względu na publikację Kalendarza w miesięczniku Świat Radio w numerze 1/2020.

Tadeusz Pamięta SP9HQJ Wiceprezes PZK

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Rybnickiego w OT PZK (OT31) - 15.12.2019 r.

Zarząd Rybnickiego Oddziału Terenowego PZK (OT 31 PZK) na podstawie Uchwały Zarządu (Uchwała 9/2019) zaprasza członków i sympatyków Rybnickiego OT PZK na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w dniu 15 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 (I termin) lub 10.15 (II termin), które odbędzie się w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie przy ul. Traugutta 1.
Ponieważ w tym dniu odbędzie się comiesięczna giełda oraz spotkanie krótkofalowców i sympatyków radia w MOK Pszów, to rejestracja uczestników Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego odbywać się będzie od godziny 8.00.
Informacja z propozycją programu Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego znajduje się na stronie internetowej Rybnickiego OT PZK https://ot31.pzk.org.pl

Prezes Zarządu OT 31 PZK
Eugeniusz SQ9HZM

3. Walne Zebranie Środkowopomorskiego OT PZK (OT22)-14.12.2019 r.

Zarząd Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego P.Z.K. zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 14 grudnia (sobota)
w terminalu pasażerskim Portu Morskiego w Darłowie, ul. Kotwiczna 14.
Pierwszy termin godz. 10:30, drugi termin 11:00. Szczegóły na stronie OT 22: http://ot22.pzk.org.pl/news.php
Po części oficjalnej tradycyjnie już spotkanie opłatkowe członków OT22.

Vy 73! Jurek SQ2NIA

4. Walne Zebranie Nadnoteckiego Oddziału PZK (OT23)-17.11.2019 r.

Zarząd Oddziału Nadnoteckiego PZK zaprasza członków i sympatyków na Walne Zebranie Sprawozdawcze OT, które odbędzie się dnia 17 listopada 2019 (niedziela) o godzinie 9.30 (pierwszy termin) w Ujściu, ul. Czarnkowska 32 (Pizzeria). Jednym z punktów Zebrania jest wybór delegata i zastępcy na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Program Walnego Zebrania znajduje się pod linkiem: http://ot23.pzk.org.pl/news.php?readmore=520

Info. Marek SQ3LVN sekretarz OT23

5. Walne Zebranie Praskiego OT PZK (OT37) - 16.11.2019 r.

Na podstawie § 35 pkt. 4b i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 15/2019 z dnia 10 października 2019 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 16 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 10.30 (I termin), o godz. 11.00 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

Info. Monika SQ5KWH prezes OT37

6. Posiedzenie ZG PZK- 07.12.2019 r.

Najbliższe Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców odbędzie się w dniu 7 grudnia br. w Łodzi w klubie osiedlowym Zarzewie przy ul. Leopolda Tyrmanda 4. (początek godz. 10.00.). Członkowie Zarządu Głównego PZK materiały niezbędne do podjęcia uchwał otrzymają w statutowym terminie. Wg Statutu PZK członkami ZG PZK są członkowie prezydium ZG PZK oraz stali przedstawiciele OT PZK wybrani przez Zarządy macierzystych Oddziałów Terenowych. Swoich przedstawicieli- członków ZG PZK nie wybrały: OT13 - Sudecki OT PZK i OT26 - Toruński OT PZK.

Info. Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia

7. Co nowego w paśmie 5 MHz

Ostatnie wydanie Biuletynu 5 MHz [Nr 23 r11; wiosna/jesień 2019] jest teraz dostępne do pobrania w formacie pdf. To wydanie zawiera informacje o paśmie 5 MHz z 9 krajów.

Na zasadach drugiej ważności, pasmo 5.351.5 - 5.366.5 MHz zostało udostępnione krótkofalowcom Kuwejtu, wg zaleceń (WRC-15) z maksymalną mocą nadawania 15 W EIRP.

Krótkofalowcy Indonezji i Grecji także uzyskali dostęp do 5 MHz na tych samych zasadach.

Tymczasem Administracja Izraela rozszerzyła pozwolenia w paśmie 5 MHz do końca grudnia i dodała Kanał 0 do dotychczasowych ośmiu przyznanych, gdzie Krótkofalowcy mogą pracować mocą 100 W PEP kilkoma emisjami, w zależności od kanału.

Nadal dyskutowane jest udostępnienie dla Krótkofalowców pasma 5 MHz na zasadzie drugiej ważności w Australii, gdzie pasmo użytkowane jest przez służby ratunkowe [EMERGENCY] i organy ścigania.

Na dziś już prawie 80 krajów zezwala amatorom w różnym zakresie dostęp do pasma 5 MHz.

Dziękuję Paulowi Gaskell G4MWO, Wydawcy, Biuletynu 5MHz.

Źródło informacji:

https://www.dropbox.com/s/b8dm3fi62i1qajy/5%20MHz%20Newsletter.pdf

Tom, DF5JL, HF Manager R1 IARU

Jose CT1EEB przesłał na listę HF Managerów informację dotyczącą pracy
w paśmie 60 m na terytorium Portugalii.

rDobry wieczór Tom /DF5JL/ i koledzy, zauważam, że w Portugalii stacje zagraniczne używają pasma 60 m na podstawie ich własnych pozwoleń CEPT.
Korzystanie z pasma 5 MHz w Portugalii jest dopuszczone na specjalne zezwolenie od ANACOM z powodu faktu, że pasmo jest współużytkowane z wojskiem.
Częstotliwości WRC-15 i częstotliwości pasma 60m jak: 5288.5, 5371.5, 5380.5
i 5403.5 kHz nie są włączone do CEPT; regulują to wewnętrzne przepisy Portugalii.
A więc wszystkie stacje, które posługują się CT7 / xxxxx / pracują bezprawnie
w paśmie 5 MHz, co wiąże się podjęciem odpowiednich działań przez ANACOM, chyba że dostały one pozwolenie na pracę.

73 Jose CT1EEB

Marek SP3AMO, KF Manager PZK

8. Kartka z historii polskiego krótkofalarstwa -100 lat od zdobycia przez stację SP pierwszego dyplomu WAC.

Poniżej publikujemy (w wersji PDF) scan pierwszego w historii polskiego krótkofalarstwa dyplomu za łączności z wszystkimi kontynentami. Uzyskał go Zygmunt C. Bresiński SP3KX w listopadzie 1929 roku czyli równo 100 lat temu..

Info. Jerzy SP8TK

III. Sport

9. Informacje nie tylko DX-owe

TX7T Marquesas OC-027 nadaje do 19 listopada pierwsze zdjęcia na https://t-rexsoftware.com/marquesas2019/
Dostępny również log online na https://www.m0urx.com/oqrs/logsearch.php

*****

Aktywność SV2RSG/A Mounth Athos zaakceptowana do ARRL DXCC
https://dx-world.net/sv2rsg-mt-athos/

*****

Opublikowano wyniki zawodów YODX Contest 2019
http://www.yodx.ro/wp/index.html/results/

*****

Od 12 - 18 listopada 2019 r. Tom JA1VND będzie aktywny jako KH8/K1TF OC-045 z Amerykańskiego Samoa QSL via znak domowy.

*****

Hiro JF1OCQ i Kuni JA8VE w okresie od 12 - 25 listopada br. będą nadawać z Nosy Be Island AF-057 jako 5R8VX i 5R8KU.

*****

VK9CZ 2019 http://www.vk9cz2019.com/ Keith GM4YXI/GM5X i Chris GM3WOJ/GM2V ponownie będą czynno z Cocos Keeling OC-003.
Będą qrv na pasmach od 12 - 29 listopada 2019 r.

*****

K2BB, RT5A, US7UX, UT7UV, UU0JR będą aktywni z wyspy Zanzibar IOTA AF-032 jako 5H3EME i 5H3UA.
Aktywność od 15-30 listopada 2019 r. QRV na HF/VHF CW/SSB/Digi/EME. Udział w CQWW DX CW contest. Aktywność EME na 50-144 i w miarę możliwości 430MHz.

*****

Od 16 do 30 listopada 2019 r. ponownie na pasmach usłyszymy Włodka PJ5/SP6EQZ i Janusza PJ5/SP6IXF NA-145.
Strona wyprawy http://pj5.dxing.pl/

*****

Od 14 do 26 listopada br. Grant KZ1W (H40KT) i Rob N7QT (H40TT) będą qrv z Pigeon Island OC-065. QSL via M0URX.

*****

16 - 17 listopada LZ DX Contest
Regulamin http://lzdx.bfra.bg/rulesen.html

*****

Obecnie na pasmach: PJ2/PG5M, V47FWX, 9X2AW, 6O1OO, YJ0RRC, YJ0FWA, TX7T, 8Q7XR, 8Q7KX, SU8WRC, FM/F8AAN.

Pozdrawiam Adam SQ9S

10. Polska ekspedycja na Saint Eustatius - NA-145 (PJ5)

W dniach od 16 do 30 listopada Włodek SP6EQZ z Januszem SP6IXF będą aktywni z wyspy Saint Eustatius - NA-145, jako PJ5/SP6EQZ i PJ5/SP6IXF. Będzie to już trzeci pobyt na tej wyspie (poprzednio 2010 & 2011). Ponieważ nasze poprzednie, doskonale zlokalizowane QTH nie jest już dostępne wybraliśmy inne miejsce położone tuż nad brzegiem morza z szerokim otwarciem na wszystkie główne skupiska krótkofalowców na świecie. Jedziemy tylko w dwie osoby, ale mimo to zabieramy masę sprzętu, w tym anteny na wszystkie pasma amatorskie.
Będziemy pracować emisjami CW i SSB oraz FT8 (prawdopodobnie będzie to pierwsza praca tą emisją z PJ5). Wyprawa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród stacji JA, szczególnie trudne są dla nich dwa dolne pasma 1,8 i 3,5 MHz z uwagi na bardzo wąskie okna propagacyjne. Jak zwykle łączności ze stacjami SP będą dla nas priorytetem, aczkolwiek po naszych poprzednich aktywnościach zapotrzebowanie na PJ5 będzie w SP zapewne mniejsze?
QSL można wysyłać przez LOTW, OQRS i via biuro odpowiednio do każdego z operatorów z osobna. Niestety na Antylach Holenderskich nie można uzyskać wspólnego, jednego znaku dla grupy operatorów (nie dotyczy to pracy w zawodach). PJ5/SP6EQZ wystartuje w części CW zawodów WWDXC, prawdopodobnie w konkurencji jednopasmowej.
O ile będzie stabilny dostęp do Internetu łączności będą wprowadzane na żywo na stronę Clublogu.
Na stronie wyprawy http://pj5.dxing.pl/ można zapoznać się z dalszymi szczegółami naszej ekspedycji.

Lokalizacja ekspedycji na wyspie

*Jeden z wariantów karty QSL. Fajna prawda? To projekt z kolekcji SP5ELA.
Portal ekspedycji: http://pj5.dxing.p l

73! Włodek SP6EQZ

12. Technika EME, zaproszenie

Kolega Alex 5B0EME Cyprus Moonbounce Station zaprasza do testów QSO od 10-17.11.2019 r. Stacja 5B0EME będzie aktywna r0;fulltimer1; przez cały tydzień.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie, także-rlog-on-line.:
http://www.5b4alx.cloud?nltr=NDk7MzQwNjtodHRwczovL3dwLm1lL1A5NldCVi1tZjs7OWViMzQ0NmYzNWQ3ZjVkMzAwZTIwNTNiNTdhNzVhNWE%3D

Można umówić się na skedy.
Alex jest na czacie EME. 5B4ALX - Alex 5b4alx@gmail.com

Info: Zygi SP5ELA


IV. Technika i oprogramowanie

13. Propagacja i prognozy. Prognoza dla SP - analiza.

Diagram. Prognoza propagacji dla SP dla dystansu 400km. Na osi czas uniwersalny UTC.
Studencki Klub Krótkofalowców PW z Warszawy (obecnie Warsaw DX Club SP5PBE) przez wiele lat prowadził projekt we współpracy z CBK PAN dotyczący badań propagacji fal radiowych dla zakresu KF. Było to ówcześnie spore przedsięwzięcie, bazowało na pracach podstawowych prowadzonych na zlecenie wojska przez CBK PAN. Projekt został zawieszony, pozostał tylko materiał archiwalny r11; wydruki i opisy prognoz.
Prognozy propagacji mają jednak charakter uniwersalny, propagacja na Ziemi zależy od Słońca i jego rpodstawowychr1; parametrów: strumienia słonecznego FLUX, liczby plan słonecznych, liczby Wolfa, współczynników A i K oraz współczynników stanów zaburzonych.
Powiedzmy, że interesuje nas propagacja na kraj (SP). Stosowano trzy standardowe odległości dla obliczeń propagacyjnych dla terenu Polski: 200, 400 i 600km. Powyższy diagram jest dla odległości 400km.
Jak należy go odczytywać? Dlaczego "charakter uniwersalny"? Otóż występuje tzw. rekurencja cyklów słonecznych. Cykl duży ma 150 lat, cykl mały 11 lat (lub 22 wg innych) oraz cykl rekurencji magnetycznej (przepolaryzowania Słońca) 28 dniowy. Przykładowo zaburzenie występujące w dniu 1-go danego miesiąca może rekurencyjnie wystąpić w dniu 29 tego samego miesiąca. Ponadto propagacja jest zdecydowanie funkcją strumienia Flux (ew. zamiennie ilości plam słonecznych R, lub liczy Wolfa). Na rdziałanier1; Słońca, jego procesy reakcji termojądrowych człowiek nie ma niestety żadnego wpływu.
Powyższa prognoza dotyczy rejonu Polski 21E, 52N, miesiąca luty 1987 roku dla prognozowanego ówcześnie strumienia słonecznego (liczby Wolfa = 15) i kołowego dystansu 400km. Będzie tak samo rdobrar1; dla każdego innego roku.
Mikro definicje. FLUX - strumień słoneczny mierzony na 10.7 cm (częstotliwości 2.8GHz). wartość 66-69 stan spokojnego Słońca, wielkości 150-300 występują w okresie maksimum cyklu słonecznego.
Pomiędzy FLUX, a liczbą Wolfa występuje zależność. Flux -> Wolf Number.
R=(10g+p) x k, gdzie g - liczba grup plam słonecznych, p - ilość plam na Słońcu,
k- parametr porównania obserwacyjnego (w przybliżeniu k = 1.0)

Powyższy wykres zaczerpnięto z: https://www.swpc.noaa.gov

Opracowanie: Zygi SP5ELA


V. Prawo i przepisy

14. WRC-19 tydzień 2

Drugi tydzień Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej charakteryzował się intensywnymi dyskusjami na temat najbardziej kontrowersyjnych punktów porządku obrad, które jednak zostały ostatecznie rozwiązane w bardzo niewielkim stopniu. Oczywiste jest, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni czekają nas długie dni i noce.

W zespole jest czternastu przedstawicieli IARU i jego stowarzyszeń członkowskich, którzy uczestniczą w całości lub w części konferencji WRC. IARU występuje w charakterze niemającym charakteru doradczego, co oznacza, że ci z nas, którzy reprezentują IARU, mogą uczestniczyć w spotkaniach, ale nie mogą zabierać głosu na spotkaniach, chyba że przewodniczący poprosi ich o przekazanie informacji. Zdarza się to sporadycznie, ale większość naszych rozmów z delegatami odbywa się w korytarzach podczas przerw - innymi słowy, lobbingu. Trzech z nas nosi identyfikatory IARU. Prezydent Tim Ellam, VE6SH, był tu przez drugi tydzień. Sekretarz Dave Sumner, K1ZZZ, oraz Dave Court, EI3IO, przewodniczący Regionu 1 oraz Komitet Łącznikowy 1. Regionu IARU ds. Widma i Regulacji (Spectrum & Regulatory Liaison Committee), pozostaną do ostatniego tygodnia.

Pozostałych 11 członków zespołu IARU należy do delegacji krajowych: Wiceprezes IARU Ole Garpestad, LA2RR, reprezentuje Norwegię; Ulli Mueller, DK4VW i Bernd Mischlewski, DF2ZC, Niemcy; Murray Niman, G6JYB, Wielkią Brytanię; Ken Yamamoto, JA1CJP, Japonię; Hans Blondeel Timmerman, PB2T, Holandię; Flavio Archangelo, PY2ZX, pracuje dla Brazylii; Bryan Rawlings, VE3QN, dla Kanady; Dale Hughes, VK1DSH i Peter Pokorny, VK2EMR, dla Australii; oraz Jon Siverling, WB3ERA, dla USA. Bernd, Ken i Peter wnieśli swój wkład w pierwszą połowę konferencji i wrócili do domu.

Poprzez swoje składki członkowie stowarzyszeń członkowskich IARU we wszystkich trzech regionach, a w szczególności Deutscher Amateur Radio Club, Radio Society of Great Britain, Japan Amateur Radio League, Radio Amateurs of Canada, Wireless Institute of Australia i ARRL pomogli w tworzeniu zespołu IARU. Bez Waszego wsparcia nie byłoby skutecznej reprezentacji amatorów i amatorów-satelitów na WRC-19 i innych międzynarodowych spotkaniach
i konferencjach.

Przedstawiamy obszary będące tematami dotychczasowych i przyszłych działań mogących mieć wpływ na Amatorską służbę radiokomunikacyjną.

50 MHz w regionie 1: Podczas gdy należy dopracować kilka szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób inne usługi istniejące w krajach regionu 1 mają być chronione przed zakłóceniami, istnieje zgoda co do tego, że służba amatorska powinna uzyskać wpis do międzynarodowej tabeli przydziału częstotliwości dla Regionu 1.
Obecne przydziały w Regionach 2 i 3 pozostaną niezmienione. Decyzje WRC są podejmowane w drodze konsensusu, a administracja Regionu 1 przybyła do Sharm El-Sheikh z rozbieżnymi poglądami, począwszy od pierwszej ważności dla całych 4 MHz, a skończywszy na braku przydziału w ogóle, więc aby osiągnąć pozytywny wynik trzeba było wypracować delikatny kompromis. Chociaż jest zbyt wcześnie na świętowanie, jesteśmy ostrożni i optymistycznie nastawieni do tego kompromisu. Dale, VK1DSH przewodniczył dziesięciu spotkaniom Grupy Roboczej odpowiedzialnej za ten punkt porządku obrad. Kompromis zostanie poddany przeglądowi na szczeblu grupy roboczej i komitetu w ciągu najbliższych kilku dni, ale nie stanie się ostateczny przed drugim czytaniem dokumentu na sesji plenarnej, co może nastąpić dopiero w czwartym tygodniu.

Przyszłe punkty porządku obrad:

IARU nie poszukuje na tej konferencji żadnych punktów porządku obrad przyszłych WRC. Z widmem od 8,3 kHz do 275 GHz w pełni przydzielonym i niektórymi pasmami powyżej 275 GHz już zidentyfikowanymi do konkretnych zastosowań, każdy wniosek w sprawie nowych przydziałów wiąże się ze współdzieleniem z jedną lub kilkoma zasiedziałymi służbami. Presja na dostęp do widma w celu dostosowania się do nowych zastosowań do celów komercyjnych jest intensywna; w przypadku usług o ustalonej pozycji, takich jak nasza, każda WRC, która nie ogranicza naszego własnego, użytecznego dostępu do widma, odniosła sukces.

Pomysł włączenia amatorskiego dwumetrowego pasma częstotliwości do badania zastosowań mobilnych usług lotniczych niezwiązanych z bezpieczeństwem nie pojawił się ponownie. Jednakże IARU zajmuje się proponowaną pozycją dla WRC-23 zatytułowaną: "Przegląd usług amatorskich i amatorskich usług satelitarnych w celu zapewnienia ochrony usług radionawigacji satelitarnej (kosmos-ziemia) w zakresie częstotliwości 1240-1300 MHz".

Nasz status regulacyjny jest już jasny. Usługa amatorska jest drugorzędna
w tym paśmie, a usługa amatorsko-satelitarna może działać w kierunku ziemia-przestrzeń na zasadzie niepowodowania zakłóceń w paśmie 1260-1270 MHz.
W międzynarodowych regulacjach radiowych jest to cała ochrona, jakiej wymaga usługa podstawowa, taka jak radionawigacja-satelitarna. Wdrożenie należy do kompetencji poszczególnych administracji.

Jeden dobrze udokumentowany przypadek ingerencji w odbiornik Galileo, który wywołał ten proponowany punkt porządku obrad, miał miejsce ponad pięć lat temu i został szybko rozwiązany przez właściwą administrację. Nie stwierdzono przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu terminali użytkowników.

Amatorski przydział usług w zakresie 1215-1300 MHz został dokonany na zasadzie wyłączności w 1947 r., następnie obniżony do poziomu drugorzędnego w celu uwzględnienia radiolokacji (radaru) i zawężony do 1240-1300 MHz. Radionawigacja satelitarna została dodana w 2000 roku. Jako służba drugiej ważności radio amatorskie działa tym paśmie z powodzeniem od wielu lat. Biorąc pod uwagę stosunkowo skromną gęstość i liczbę transmisji amatorskich w paśmie, uważamy, że propozycja punktu porządku obrad zorientowana na Galileę jest nieproporcjonalna.

IARU dostrzega ten problem i nie chce, aby usługi amatorskie miały jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie systemu Galileo. Zaktualizowała już swoje zalecenia operacyjne dla stacji amatorskich w regionie 1. W razie potrzeby można opracować i wdrożyć na całym świecie dalsze zalecenia.

W CEPT obecnie oceniane są dwa wstępne badania pomiarowe wydajności/ podatności odbiornika Galileo (od 2015 r. i 2019 r.). Dyskusje mogą być bardziej aktualne i skoncentrowane w ramach CEPT. IARU uważa, że proces ten już teraz oferuje możliwość znalezienia zadowalającego rozwiązania, a zatem kwestia ta nie uzasadnia podjęcia działań przez WRC i zaangażowania zasobów ITU.

Satelity: Choć nie ma to bezpośredniego wpływu na nas - prace w WRC-15 to pokazały - realizujemy punkt porządku obrad, który poszukuje widma dla telemetrii, śledzenia i dowodzenia w służbie operacji kosmicznej dla satelitów spoza GSO z misjami krótkookresowymi (m.in. Cubesats). Chcielibyśmy, aby znaleziono rozwiązanie pozwalające ograniczyć nadużywanie bardzo ograniczonego spektrum amatorsko-satelitarnego do zastosowań komercyjnych. Dyskusje koncentrują się na widmie bliskim 137 MHz (w dół)/149 MHz (w górę), ale osiągnięcie porozumienia okazuje się bardzo trudne.

Rezolucje: Każda WRC dokonuje przeglądu rezolucji i zaleceń przyjętych na poprzednich konferencjach. Tym razem zaproponowano do stłumienia dwie rezolucje dotyczące usług amatorskich.

Rezolucja 641 zakazująca nadawania radiofonii w paśmie 7000-7100 kHz została ostatnio zmieniona w 1987 r. i stała się nieaktualna w 2003 r., kiedy to światowe pasmo amatorskie zostało rozszerzone do 7200 kHz. Administracje nie były przekonane, że rezolucja jest nadal wymagana i żadna z nich nie zaproponowała modyfikacji w celu objęcia dodatkowych 100 kHz. Rezygnacja z niej była lepsza niż pozostawienie przestarzałej rezolucji w dokumentach, więc nie próbowaliśmy jej zachować.

Po przeanalizowaniu rezolucji 642, która określa procedurę przekazywania informacji na temat typowych amatorsko-satelitarnych stacji naziemnych do publikacji przez ITU, kilka administracji zdecydowało, że usunięcie jej byłoby przedwczesne. Rezolucja, która znajduje się w dokumentach od 1979 roku, została zachowana bez zmian. Aktualizacja może zostać rozważona
w przyszłości.

Spotkania trwały przez cały weekend i będą się odbywały codziennie, również
w godzinach nocnych, ponieważ WRC-19 zmierza do ich zakończenia
22 listopada.

Roman SP9MRN Wiceprezes PZK

VII Humor w PZK

Coś może jednak weselszego? Można nadsyłać materiały do tej "rubryki".

Zagadkowe zdjęcie z Warszawy (dostępne w wersji PDF. Może nie tak bardzo zagadkowe? Starsi członkowie rozpoznają charakterystyczny obiekt w głębi po prawej - tu mieściła się siedziba PZK i stacja SP5PZK.

Foto: Andrzej SP5DDF

Info: Zygi SP5ELA
_______________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Davidowi K1ZZ, Romanowi SP9MRN, Markowi SP3AMO, Eugeniuszowi SQ9HZM, Adamowi SQ9S, Tadeuszowi SP9HQJ, Jerzemu SP8TK, Monice SQ5KWH, Markowi SQ3LVN, Włodkowi SP6EQZ, Jurkowi SQ2NIA, Andrzejowi SP5DDF.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,284,571 Unikalnych wizyt