PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 43/2019 z dnia 23.10.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 43/2019 z dnia 23 października 2019 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/


I. Sprawy organizacyjne

1. Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

Ostatnie w tym roku planowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK odbyło się 19 października 2019 r. w Siemianowicach Śląskich. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie prezydium oraz przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej PZK: Jerzy Jakubowski SP7CBG (przewodniczący), Zdzisław Sieradzki SP1II (wiceprzewodniczący) i Ireneusz Kołodziej SP6TRX (sekretarz).

Najważniejsze sprawy rozpatrzone na posiedzeniu:

1. Kooptacja Kol. Romana Bala SP9MRN do składu Prezydium ZG PZK (objął funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych - (Statut PZK par. 25 pkt 1, Regulamin ZG PZK par. 10 pkt 1)

2. Omówienie sytuacji finansowej PZK i stanu wykorzystania środków z odpisów podatkowych 1% OPP przez oddziały terenowe w kontekście wykonania uchwały ZG PZK nr 591/01/17 (środki niewydatkowane przez OT mają być przeznaczone na pokrycie wydatków realizowanych z budżetu centralnego ZG ( szczegóły zob. treść uchwały).

3. Omówienie sytuacji w Oddziale Terenowym PZK OT-10 w Krakowie,
a szczególnie braku obsługi systemu OSEC przez osoby uprawnione (Kol. Prezes oddziału), co skutkuje niewykazywaniem członkostwa w Związku, pomimo opłacenia składek w regulaminowym terminie!

4. Uchwała o zwołaniu 7 grudnia 2019 r. posiedzenia Zarządu Głównego PZK (miejsce posiedzenia: Łódź, główny cel: ustalenie budżetu PZK na rok 2020).

5. Omówienie przygotowań do obchodów 90-lecia powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.

6. Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia zamiaru odznaczenia Złotą Odznaką Honorową Kolegów: Janusza Tylkowskiego SP1TMN, Piotra Markowskiego SP2AYC, Marka Kulińskiego SP3AMO i Andrzeja Janeczka SP5AHT.

Szczegóły posiedzenia i treść podjętych uchwał zostaną podane w protokole, który będzie opublikowany w najbliższym tygodniu.

Przypominam, że w związku ze zmianą na funkcji Skarbnika PZK, wszelkie sprawy związane z finansami Związku (w tym wnioski o dofinansowanie imprez regionalnych i ogólnopolskich - termin: 31.10.2019) należy uzgadniać z Kol. Janem SP2JLR, który pełni obecnie funkcję Skarbnika PZK.

Sprawy leżące w kompetencjach wiceprezesa ds. organizacyjnych Związku proszę kierować do Kol. Maćka SP9MRN. Dotyczy to wszelkich spraw związanych z działalnością oddziałów i klubów terenowych, regulaminów jednostek organizacyjnych, komisji stałych i powoływanych do wykonania zadań jednostkowych oraz nadzór i koordynowanie działalności wydawniczej PZK.
Nadzór i koordynowanie działalności Centralnego Biura QSL i okręgowych QSL Managerów pozostają w gestii Kol. Jana SP2JLR.
--
73! Waldemar Sznajder 3Z6AEF
Prezes PZK

2. Walne Zebranie Praskiego OT PZK

Na podstawie § 35 pkt. 4b i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 15/2019
z dnia 10 października 2019 r. Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się 16 listopada 2019 r. o godz. 10.30 (I termin), o godz. 11.00 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą na XXVI KZD uchwaloną przez ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 roku, podczas Zebrania zostanie wybrany Delegat lub delegaci na XXVI Krajowy Zjazd  Delegatów PZK, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.

info. Monika SQ5KWH prezes OT37


3. Sytuacja członków Karkowskiego OT PZK - MSK OT10 PZK

Sytuacja członkowska w OT10 na dzień 19 października wygląda następująco: "Składki członkowskie wpłacone na konto OT10 PZK, które od początku 2019 roku zostały zebrane oraz przelane na konto ZG PZK nie są możliwe do identyfikacji ponieważ w systemie OSEC nie są umieszczane osoby oraz kwoty, które zostały przez nie wpłacone."

Prezes OT10 odmawia wykonywania obowiązków administracyjnych wobec swoich członków. Nie powierzył ich także żadnemu z pozostałych członków Zarządu OT10 MSK.

Z tego powodu członkowie MSK OT 10 PZK nie są przez system OSEC wykazywani na liście członków PZK.

W tej kwestii działania kontrolne podjęła Główna Komisja Rewizyjna.

Dodatkowym negatywnym aspektem tej sytuacji jest fikcyjne zaniżenie liczby członków PZK widocznej na naszym portalu o ok. 80 osób, bowiem tyle wynosi szacunkowa ilość członków MSK OT10 PZK, nie widocznych w systemie ewidencji.

Info. SP2JMR

II. Wydarzenia

4. ZOH dla Wiktora SP7EBM

W dniu 20 października 2019 r. w Konstantynowie Łódzkim wspólnie z Janem SP2JLR oraz Zbyszkiem SP7MTU odwiedziliśmy Kol. Wiktora Gagasa SP7EBM. Przypięliśmy Wiktorowi Złotą Odznakę Honorową PZK nadaną uchwałą ZG PZK w dniu 15 czerwca 2019 r.

Wiktor SP7EBM będący obecnie w znacznej niedyspozycji nestor łódzkiego krótkofalarstwa w minionych latach wychował kilka pokoleń krótkofalowców, konstruował urządzenia KF i UKF, jako miłośnik emisji cyfrowych zajmował czołowe miejsca w zawodach zarówno krajowych jak i zagranicznych. Przez wiele lat był członkiem Zarządu Łódzkiego OT PZK i popularyzatorem techniki krótkofalarskiej.

Info. SP2JMR, foto. SP7MTU

5. Uroczystość 60-lecia Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl.

W ostatnią sobotę, tj. 19 października 2019 r. o godzinie 16.00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl., pod patronatem Prezydenta Siemianowic Śl. Rafała Piecha, odbyła się uroczystość 60-lecia Siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, w której wzięło udział około 40 osób. W spotkaniu tym wzięła udział zastępca prezydenta Siemianowic Śl. Marta Suchanek-Bijak, pełnomocnik siemianowickich organizacji pozarządowych Elżbieta Nieszporek, przedstawiciele ZW LOK w Katowicach, ZM LOK w Siemianowicach Śl., członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Prezydium Zarządu Głównego PZK, członkowie Zarządu OT 06 PZK w Katowicach, członkowie siemianowickiego klubu SP9KJM oraz inne osoby. W spotkaniu wziął również powszechnie znany w środowisku polskich krótkofalowców Jan Motyka OK2BIQ, mieszkaniec Tyry w Czechach, organizator corocznych spotkań integracyjnych krótkofalowców polskich, czeskich i słowackich. Przedstawiciele Prezydium i GKR PZK, przed uroczystością 60-lecia klubu SP9KJM, już od godziny 10.00 obradowali w siemianowickim Domu Kultury "Chemik" tj. w siedzibie OT 06 PZK i siedzibie klubu SP9KJM, po czym po obradach udali się na uroczystość 60-lecia klubu SP9KJM.

W czasie spotkania najbardziej wyróżniający się członkowie klubu, przedstawiciele Prezydium i GKR PZK i inni uhonorowani zostali okolicznościowym Medalem 75-lecia LOK, Medalem 60-lecia klubu SP9KJM oraz innymi pamiątkami. Honorowy Prezes Klubu SP9KJM - Eugeniusz SP9IIA,
w uznaniu wieloletnich zasług na rzecz klubu SP9KJM, uhonorowany został okolicznościowym grawertonem i odznaczeniami.

Zastępca prezydenta Siemianowic Śl. Pani Marta Suchanek-Bijak przekazała zespołowi klubowemu podziękowania za wieloletnie działania rozsławiające Siemianowice Śl. na falach eteru podczas licznych łączności krajowych i międzynarodowych. Stwierdziła też, że siemianowiccy krótkofalowcy są swoistymi radiowymi ambasadorami Siemianowic Śl. W uznaniu wieloletnich zasług klubu, na ręce prezesa klubu Tadeusza SP9HQJ przekazała okolicznościowe pismo z podziękowaniem. Również przedstawiciele LOK i PZK na ręce prezesa klubu przekazali okolicznościowe grawertony.

Przed spotkaniem prezentowane były migawki filmowe przedstawiające różne aspekty działania klubu, a po wręczeniu odznaczeń Tadeusz SP9HQJ przedstawił dokonania klubu na przestrzeni 60 lat, jak też plan zamierzeń klubu na najbliższe lata. Uczestnicy spotkania otrzymali najnowsze opracowanie Tadeusza SP9HQJ- monografię pt. "Historia klubu SP9KJM" - wydanie drugie na płycie DVD w formacie Pdf. Z tej okazji nakręcono okolicznościowy film, ale ograniczony czas spotkania nie pozwolił na jego prezentację. Film ten można obejrzeć na stronie klubowej www.sp9kjm.pl . Na stronie klubowej ukazała się również monografia Tadeusza SP9HQJ. Zarząd klubu dziękuje wszystkim przybyłym na spotkanie.

Info i foto: Tadeusz SP9HQJ

P. S.
Informacja na temat sobotniego spotkania, wraz z wieloma zdjęciami, ukazała się na siemianowickim portalu "Reporterskim okiem" tj. http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/uroczystosc-60-lecia-klubu-lacznosci-sp9kjm.15115/ , a także na stronie klubu SP9KJM.

6. Barbórka w SP9PRO - Rybnik

Barbórkowe spotkanie krótkofalowców na Rymerze **** Klub Krótkofalowców SP9PRO przy SiTG Oddział w Rybniku oraz Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT-31 PZK) zapraszają wszystkich krótkofalowców na tradycyjne Spotkanie Krótkofalowców, które odbędzie się w restauracji "NOT Dom Przyjęć Okolicznościowych" w Rybniku-Niedobczycach (ul. Rymera 54) w dniu 29 listopada 2019 r. Początek spotkania o godzinie 16.30. Zapisy na spotkanie prowadzą koledzy SP9FTJ oraz SQ9HZM do 17 listopada br.

W imieniu organizatorów
Eugeniusz SQ9HZM

7. SP9KDA w TVP Opole

Niedawno nadeszły oficjalne wyniki ukraińskich zawodów rdigir1; w których poinformowano o zajęciu pierwszego miejsca w świecie, wśród stacji klubowych przez krótkofalowców z Oleskiego Klubu Krótkofalowców SP9KDA. Jest to już drugi tej miary sukces stacji SP9KDA po wygranej z roku 2008.
W związku z tym TVP 3 Opole zaprosiło do swojej audycji "Opolskie o Poranku" kolegów Andrzeja SP6GCU, Andrzeja SP6-8522 i Marka SP9UO, a emisja na żywo będzie miała miejsce w poniedziałek 28.10.19 w godzinach 7.15 do 8.30.
Ciekawe jak wypadną nasi zmęczeni po CQ WW zawodnicy, ale już widać, że w opolskim mamy dobre kontakty z mediami, a to się liczy.

Tą informację proszę przekazać wszystkim, którzy mogą oglądać TVP3 Opole. Ten program nie jest tylko dla nas lecz przede wszystkim dla tych, którzy nie wiedzą czym jest krótkofalarstwo lub mają co do tego wątpliwości, albo co gorsza boją się nas i naszych anten.

Info. Marek SP9UO


III. Sport

8. Wiadomości DX-owe i nie tylko

Od 19 - 26 października br. ma miejsce Low Band DX-pedition do Mauretanii 5T5PA (PA5X) i 5T2KW (PA2KW) są qrv od 160 - 40m.
Zdjęcia na https://twitter.com/pa5x_ham?lang=en

*****

Od 19 do 31 października 2019 r. VU2OB, M0KRI i VU3MTY nadawać będą jako VU7RI z archipelagu Lakszadiwy IOTA: AS-011.
Strona wyprawy https://vu7ri.com/
QSL via ClubLog OQRS.
VU7 znajduje się na 53 miejscu listy Most Wanted.

*****

Międzynarodowa grupa krótkofalowców pod patronatem Mediterraneo Dx Clubu od 21 października do 2 listopada 2019 r. będą aktywni jako D68CCC z Komorów IOTA AF-007.
Strona wyprawy http://www.mdxc.org/d68ccc/
QSL via IK2VUC OQRS.

*****

Wyniki zawodów EU HF Championship 2019 oraz certyfikaty dostępne na stronie http://lea.hamradio.si/scc/euhf/euhfc.htm

*****

W najbliższy weekend 26-27 października br. odbędą się zawody CQ Worldwide DX Contest SSB regulamin na https://cqww.com/rules.htm
Plany aktywności na https://www.ng3k.com/Misc/cqs2019.html

*****

Obecnie na pasmach spotkamy następujące DX-pedycje: FH/DJ7RJ, V47JA, T88SM, PJ7PL, P4/PA7DA, FG4KH, PY0F, A21EME, 9G5GS, VP6R, T30GC, VU7RI, D68CCC, 5K0K, S79CI, S79W, D44EA, T88KZ, S79ZM, HR9/N3AD, VK9NE, VK9NC, VK9NG.
oraz stacje okolicznościowe:
SU8WRC, A91OM, OR75CLM, OR18TLS, OR7ER, II4JOTA, SU8JOTA, TC10N, TC25EKIM, 3DA0BP, TM30CDR, 4U73B.

*****

Expert Electronics MB1 transceiver https://eesdr.com/en/products-en/transceivers-en/mb1-en

*****

Pozdrawiam Adam SQ9S

IV. Technika i oprogramowanie

9. Zasilacz impulsowy HSTNS-PL18 cd.

W wydaniu Komunikatu PZK nr 41 została zamieszczona informacja na temat tego zasilacza. Wiem, że pewna grupa osób nabyła te zasilacze na portalach aukcyjnych. Klika osób pisało lub dzwoniło do mnie w sprawie przeróbki tego zasilacza.
Sytuacja jest taka, że nie opublikowano nigdzie w sieci takiej instrukcji. Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji technicznej tego typu zasilaczy, a wszelkie adaptacje odbywają się na zasadzie inżynierii odwrotnej (reverse engineering) i mogą być obarczone błędami.
W najbliższym czasie proszę oczekiwać instrukcji w języku polskim. Przeróbka zasilacza nie jest skomplikowana. Link do instrukcji w języku angielskim - najważniejsze są dwa ostatnie zdjęcia w instrukcji, są "samowyjaśniające":
https://sp5ela.rf.pl/index.php/sp5ela-articles/category/26-switching-mode-power-supplies
Ja swój egzemplarz zasilacza zdobyłem drogą zakupu na ZTK 2019 w Burzeninie. Był to wtedy ostatni egzemplarz tego zasilacza. Zasilacz był już przerobiony przez jednego z kolegów z SP2.
73 Zygi SP5ELA

10. Emisja FT8

W ostatnich kilku latach nastąpił szalony wzrost stacji pracujących emisjami "digi". Początkowo JT65, JT9, a następnie zwłaszcza emisją FT8. Propagacja jest słaba, ludzie szukają alternatywnych rozwiązań. Niektórym krótkofalowcom się to nie podoba. Ale proszę pamiętać o podstawach naszej działalności - naszego hobby. A formy "digi" istniały zawsze. Np. emisja RTTY zawsze była na topie i była uznawana za jedną z najważniejszych emisji, co znajdowało odbicie w osobnych dedykowanych zawodach i klasyfikacjach DXCC. Nie wszyscy żyją tylko fonią! Telegrafia, to też podobno jedna z form emisji cyfrowych.
Oryginał informacji i poniższy wykres zamieścił John EI7GL w dniu 21.10.2019 r. Pod tytułem "The remarkable rise of FT8". Dane do wykresu pochodzą z systemu Clublog, który jest używany przez tysiące krótkofalowców świata. Można przyjąć, że jest to reprezentatywna próbka dająca właściwy obraz sytuacji. (wykres jak i pozostałe ilustarcje sa dostępne w wersji pdf do sciągniecia ze strony Komiuniaktów (link na wstępie Komunikatu)

73 ZYGI SP5ELA

V. Prawo i przepisy

VI Silent Key's

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Monice SQ5KWH, Markowi SP9UO, Adamowi SQ9S, Eugeniuszowi SQ9HZM, Tadeuszowi SP9HQJ, Waldemarowi 3Z6AEF.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,434,563 Unikalnych wizyt