PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 41/2019 z dnia 09.10.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 41/2019 z dnia 09 października 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie Prezydium ZG PZK

Najbliższe posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie się 19 października 2019 r. o godz. 10:00 w Siemianowicach Śląskich, w Domu Kultury "Chemik" przy ul. Niepodległości 51. Posiedzenie zwoływane jest dla omówienia bieżących spraw Związku.

Najważniejsze punkty porządku obrad to:
- Dokonanie kooptacji do składu Prezydium ZG PZK na podstawie par. 25 pkt 1 Statutu PZK.
- Sprawy finansowe w tym:
  * wykonanie budżetu PZK za 9 miesięcy 2019,
  * aktualny stan finansów PZK w tym składek członkowskich,
  * stan wykorzystania środków z odpisów 1% OPP,
- Sprawy organizacyjne:
  *podjęcie decyzji o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego PZK,
  * stan realizacji planu obchodów 90. rocznicy PZK w 2020 roku,
- Sprawy osobowe.

Waldemar 3Z6AEF Prezes PZK

2. Inwentaryzacja w PZK

W dniu 14 sierpnia 2019 r. na adresy poczty elektronicznej prezesów wszystkich Oddziałów Terenowych PZK zostało rozesłane zarządzenie Prezesa PZK z dnia 5 sierpnia br. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. Zgodnie z nim do dnia 15 września br. prezesi OT powinni podać do sekretariatu ZG PZK składy dwuosobowych komisji inwentaryzacyjnych. O tej dacie przypomniałem 4 września br. w elektronicznym piśmie okólnym. Formalnie komisje te są powoływane przez Prezesa PZK. Powołanie komisji w każdym OT jest obligatoryjne i dotyczy zarówno Oddziałów bez osobowości prawnej jak i z osobowością. Jeśli dany OT nie posiada majątku będącego własnością PZK wówczas komisja inwentaryzacyjna potwierdza to wysyłając do sekretariatu pusty protokół (może być przekreślony) z oświadczeniem, że dany OT nie posiada majątku objętego inwentaryzacją czyli majątku PZK. Oświadczenie to składają członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej poświadczając ten fakt swoimi podpisami. Wymóg takiego postępowania wynika z przepisów o rachunkowości i został skonsultowany z księgowością PZK.

Niestety, pomimo dwukrotnych powiadomień oraz apelu poprzez Komunikat PZK do dnia dzisiejszego nie wpłynęła informacja o składzie Komisji inwentaryzacyjnej z

Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT 10 PZK.

Proszę wymieniony OT o jak najszybsze podanie składu Komisji.

Piotr Skrzypczak SP2JMR
Sekretarz PZK

3. Po Posiedzeniu Prezydium ZG PZK z dnia 02.09.2019 - uzupełnienie

W dniu 2 września br. podczas Posiedzenia Prezydium ZG PZK na wniosek Zarządu PK UKF z dnia 23.08.2019 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy Zawodów Letnich UKF na "Zawody Letnie im. Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB".

Protokół z Posiedzenia Prezydium ZG PZK z dnia 02.09.2019 znajduje się na portalu PZK w dziale "download"- protokoły z posiedzeń Prezydium, bezpośredni link: https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id     


Info. SP2JMR

4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sudeckiego OTPZK

W dniu 19 października (sobota) na Górze Szybowcowej w Jerzowie Sudeckim odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sudeckiego OT PZK (OT13 PZK). Pierwszy termin godz. 10.00.

Info. Jerzy Syrek SP6BXP prezes SOT

5. Po Zjeździe Sprawozdawczym Zarządu i Koordynatorów SPEmCom PZK

W dniach 4-6 października br. w Inowrocławiu odbył się IV Zjazd Zarządu i Koordynatorów Sieci SPEmCom.
Zjazd poza wystąpieniem piszącego tą relację, w którym omówiłem genezę i historię powstania łączności kryzysowej w PZK od 1992 roku, zajmował się najważniejszymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju sieci SPEmCom.

W Zjeździe uczestniczyły łącznie 22 osoby w tym 4 gości. Pozostali to członkowie zarządu SPEmCom oraz koordynatorzy poszczególnych sieci. Nie zawsze są to sieci o zasięgu wojewódzkim co wynika z chęci i czasem możliwości współdziałania na danym terenie.

Podczas zjazdu były omawiane następujące tematy:

- współpraca pomiędzy strukturami SPEmcom i administracją wszystkich szczebli
- pozyskiwanie pomieszczeń oraz możliwości budowy infrastruktury dla potrzeb łączności bezpieczeństwa
- perspektywy współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej
- rozwój sieci "Winlink"
- uporządkowanie ewidencji i struktur poszczególnych sieci EmCom
- przyszła struktura i forma organizacyjna Klubu Łączności Kryzysowej.

Ten ostatni temat będzie przedmiotem głosowania w ramach zarządu SPEmCom.
Drugim blokiem jak zwykle były prezentacje poszczególnych sieci. W sumie było ich 9 i były one bardzo interesujące. Zwłaszcza, że niektóre z nich pokazywały znacznie szerszy niż tylko łączność zakres działania poszczególnych sieci.
Obrady zjazdu były bardzo konstruktywne, a głosy w dyskusji świadczyły o dużym zaangażowaniu uczestników w sprawy bezpieczeństwa. Bazą logistyczną zjazdu była niepubliczna bursa szkolna w Inowrocławiu co przełożyło się na b. niskie koszty organizacyjne.

Protokół ze zjazdu w czasie będzie opublikowany na stronie internetowej https://emcom.pzk.org.pl/ oraz na forum dyskusyjnym SPEMCOM.

Info. i foto. Piotr SP2JMR

II Wydarzenia

6. Podziękowania dla PZK

W dniu 8 października br. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się IV Bydgoskie Forum Organizacji Pozarządowych.
W czasie forum odbyły się 3 panele dyskusyjne na tematy: początków działalności stowarzyszeń, pomysłów i realizacji przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności oraz pozyskiwania środków na działalność stowarzyszeń.
Kolejnym elementem Forum były uroczyste obchody pierwszej rocznicy otwarcia BCOPiW. Jednym z punktów tej uroczystej części były podziękowania dla uczestników Pikników Organizacji Pozarządowych. Pikniki odbywają się od 4 lat na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, a Polski Związek Krótkofalowców był zawsze na nich reprezentowany. W 1 roku stoisko PZK wystawiał Bydgoski Klub Krótkofalowców SP2PBY, natomiast trzy kolejne edycje były obsługiwane przez Klub Krótkofalowców "Enigma" SP2PBM. Obydwa kluby zrzeszone w OT04 PZK.
Z ramienia klubu SP2PBM w Forum uczestniczył Krzysztof SQ2JK, który odebrał z rąk Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Podziękowania dla PZK.

O taką jak powyżej aktywność lokalnych środowisk zabiegamy jako 'centrala". M.in. na tego typu działalność przeznaczone są środki z 1% na PZK jako OPP. To jest promocja krótkofalarstwa jako hobby użytecznego społecznie i jedna z dróg na uświadomienie społeczeństwu kim my jesteśmy i tego że możemy być przydatni na wypadek katastrof i nieszczęść wszelakich, wreszcie żeby przestano się bać nas i naszych anten.

Info. Piotr SP2JMR, foto. Krzysztof SQ2JK

III. Sport

7. Wiadomości DX-owe, contestowe i nie tylko...

W związku z problemami ze stroną ua9qcq.com Nasko LZ1YE prosi o przesłanie logów za zawody TRC DX Contest 2019 na e-mail trcdxc@trcdx.org

*******

A35JT QRT. Wyprawa na Tonga dobiegła końca w logu 15.000 qso z 132 podmiotami DXCC.
Karty QSL zamawiamy przez OQRS na http://www.m0oxo.com/oqrs/logsearch.php
Na ww. stronie również zamawiamy QSL za aktywność Kena LA7GIA - 6O7O
z Somalii.
https://pbs.twimg.com/media/EGIoIjgXYAA1Yeb?format=jpg

*******

DX-World biuletyn numer #320 https://dx-world.net/wp-content/uploads/2019/10/DX_320.pdf

*******

Zawody 12-13 października 2019 r.
Oceania DX Contest CW http://www.oceaniadxcontest.com/Rules/rules.html
Scandinavian Activity Contest SSB https://www.sactest.net/blog/rules/

*******

Antena dipol slinktenna QRP https://qrznow.com/the-quirkyqrp-slinktenna-review /

*******

K1BV Award Directory - baza dyplomów na https://www.dxawards.com/

*******

W ramach przypomnienia - baza polskie dxpedycje na http://dxing.pl/
Na głównej stronie jest link, w którym można podać aktualne wyprawy w celu uzupełnienia bazy.

*******

W dniu 12 października br. już po raz 26 odbędzie się spotkanie SANBESKIDO!
Janek OK2BIQ oraz Janek SQ9DXT serdecznie zapraszają.
Więcej na https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4544

*******

Pozdrawiam Adam SQ9S

8. Ekspedycja TO80SP. Saint Pierre and Miquelon. Polski akcent.

Ekspedycja TO80SP z udziałem Jana SP3CYY pracuje z Saint Pierre & Miquelon.

Strona ekspedycji i log: http://www.dl7df.com/fp/

Ekspedycja nadaje głównie na telegrafii (CW), ale należy śledzić DX-cluster. Nadają też na fonii, ale to są głównie telegrafiści pod wodzą Sigiego DL7DF. Na SSB pracuje często operatorka Annette DL6SAK.

Annette DL6SAK obsługuje SSB pileup.

TO80SP bardzo pracuje (jak zawsze ekspedycje pod wodzą Sigiego DL7DF). Podmiot DXCC "FP" nie jest zbyt częstym krajem DXCC (entity) na pasmach!
Na 160M mają nieprawdopodobnie dobry sygnał. Niestety z braku propagacji wyższe pasma "leżą".
Log ekspedycji: http://www.dl7df.com/fp/log.php

* W uzupełnieniu informacji. Ekspedycja jest dobrze wyposażona, załoga, to niezwykle doświadczeni operatorzy ekspedycyjni. Słyszą EU bardzo dobrze. Wystarczy do ich zrobienia na pasmach od 160m - 17m - 100W i dipol (lub dowolna inna antena).

Krótkie wideo z mojego QTH w Warszawie z 08.10.2019, około 02:30 local. Pasmo 7MHz, CW.

https://youtu.be/sLT-yOFVM1c

**Dla "dociekliwych" w czasie zapisu wideo miałem włączoną antenę z pasma 3.5MHz, co skutkowało relatywnie niskim poziomem szumów pasma 7MHz i sygnałami TO80SP - S9. Na antenie z pasma 7MHz ich sygnały dochodziły w nocy do S9+20.


73 ZYGI SP5ELA


9. Wstępne wyniki SP-QRP Contest 2019

Na portalu Log-SP (link: https://logsp.pzk.org.pl/index.php?page=contest&id=644 ) zamieszczone zostały wstępne wyniki XVII edycji zawodów SP-QRP rozegranych 28 września br.

Oficjalny komunikat Komisji Zawodów ukaże w ciągu kilku dni, po uwzględnieniu ewentualnych uwag i reklamacji.

W zawodach zanotowano start 77 stacji w tym jednej nasłuchowej - wszystkie nadesłały logi. Dziękujemy!

73! Komisja Zawodów SP-QRP


V. Technika i oprogramowanie

10. System ARRL - LoTW

System LoTW do elektronicznego potwierdzania QSO ma się dobrze. To już kilkanaście lat pracy tego systemu. System jest bezpłatny. Partycypuje w nim wiele stacji polskich. Zachęcamy kolejnych nadawców SP do rejestracji na LoTW!

LoTW oszczędza czas i pieniądze wydawane na zdobycie kart QSL tradycyjnych
i cennych dyplomów.

Wg stanu z dnia 7.10.2019 r. Logbook of the World Status.
1,1 mld QSO records have been entered into the system.
210 mln QSL records have resulted.
122,320 Users are registered in the system
178,245 Certificates are active
22,795,752 User files have been processed

Aktualne oprogramowanie LoTW - TQSL. Status. Current Trusted QSL software: TQSL v2.4.7.

LoTW obsługuje nowe emisje: FT4, FT8.

Info: Zygi SP5ELA

11. Zasilacz impulsowy HP HSTNS-PL18 750W. Raport.

Zasilacz ten został "zdobyty" metodą kupna na ZTK Burzenin 2019.
To zaawansowany zasilacz impulsowy produkcji firmy Hewlett-Packard (HP) o parametrach: 13.8V, 63A. (po modyfikacji - zmianie napięcia wyjściowego). Oryginalnie jest ustawione 12V-63A. zasilacz jest relatywnie mały, prąd jest "potężny". Oryginalnie ten zasilacz był/jest dedykowany do zastosowań serwerowych. Zasilacze są masowo wycofywane z powodu wyeksploatowania serwerów. Wiele egzemplarzy jest całkowicie nowych, do kupienia za rniewielkie pieniądze.

W związku z pewnymi wątpliwościami, czy ten zasilacz nadaje się do celów amatorskich (do zasilania TRX-ów i innych urządzeń stacyjnych na napięcie 13.8V) podjąłem pewne badania.

Z badań parametrów elektrycznych. Z braku rezystorów 1ohm, 0.5 ohm/200W obciążyłem zasilacz HP HSTNS-PL18 wieloma żarówkami samochodowymi (H4, H7) 35W, 45W, 60W, 140W, 241W. Napięcie zasilacza bez obciążenia: 13.89V.
1 żarówka 35W: Uwy 13.87V, 3 żarówki 140W: Uwy 13.83V, 4 żarówki (dodana H7 100W), 17.5A, 241.5W Uwy 13.81V.
Spadek napięcia wyjściowego 0.9956, około 60mV przy 10A. 80mV przy ok. 18A. To jest dobry wynik, jeżeli mówimy o współczynniku stabilizacji.
Uwaga! Ze względu na duży prąd wyjściowy zasilacza >60A należy zachować ostrożność. Można się poparzyć, a nawet wywołać pożar.
* Aby rozwiać wątpliwości - zasilacz kupiłem na ZTK za 60PLN od kolegi z SP2. Są do kupienia na "wolnym rynku" w podobnej cenie. Oryginalnie zasilacze kosztowały 1500-2000PLN, kiedy były konieczne do czynnych serwerów.

73 Zygi SP5ELA

V. Prawo i przepisy
VI Silent Key's

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Waldemarowi 3Z6AEF, Adamowi SQ9S, Jerzemu SP6BXM, Krzysztofowi SQ2JK, Komisji zawodów SP-QRP.

Materiały do Komunikatu PZK na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Materiały prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania ich później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki jpg, png, niezagnieżdżone
w strukturze tekstu), zdjęcia muszą być opisane.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej, materiału fotograficznego oraz ich rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwracalne. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie materiału / tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. Zamieszczenie publikacji i innych materiałów
w Komunikatach PZK i na na portalu PZK jest nieodpłatne.
Redakcja Komunikatu PZK zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
i korekt nadsyłanego materiału, także prawo do dokonywania w nadesłanych materiałach zmian tytułów, skrótów, poprawek stylistyczno- językowych oraz do usuwania usterek innego typu (np. terminologicznych lub dotyczących warstwy dokumentacyjnej), także do odrzucenia artykułu bez podania przyczyny.
Nie będą przyjmowane teksty nie spełniające podstawowych wymogów poprawności językowej.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM. Materiał w nich zawarty jest także wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.


Redakcja Komunikatów PZK:
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,098 Unikalnych wizyt