PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 14/2019 z dnia 03.04.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 14/2019 z dnia 03 kwietnia 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową. Zautomatyzowane archiwum komunikatów znajduje się na osobnym serwerze: https://komunikat.pzk.org.pl/

I. Sprawy organizacyjne

1. SP-DX Contest 2019

Koleżanki i Koledzy, Krótkofalowcy!
W nadchodzący weekend (6 -7 kwietnia 2019, 15:00 UTC - 15:00 UTC) startujemy z kolejną edycją największego, dorocznego wydarzenia w polskim krótkofalarstwie - SP DX Contestu.
To zawody, w których każdy polski krótkofalowiec powinien wziąć udział! SP DX Contest jest imprezą międzynarodową, przyjazną formą współzawodnictwa dla stacji SP, przy udziale krótkofalowców z całego świata.
SP DX Contest dla jednych jest wyczynem, dla wielu innych towarzyskim spotkaniem na falach eteru - raz do roku! Nie chodzi w nim tylko o to, żeby za wszelką cenę zwyciężyć, ale również, aby dobrze się bawić.

Spodziewamy się jak zwykle silnej reprezentacji zagranicznej. Nasz SP DX Contest cieszy się wśród krótkofalowców z całego świata renomą, jest lubiany i ceniony.
Ta renoma wzrośnie, jeżeli wystartujemy licznie, ilość stacji ze świata jest proporcjonalna do ilości słyszanych stacji polskich. Nieważne więc, czy jeszcze nigdy nie startowałeś, czy jesteś weteranem imprezy. W tej edycji najważniejszego święta polskich krótkofalowców po prostu nie może Cię zabraknąć.
Po więcej informacji i regulamin zapraszamy na stronę zawodów:
https://spdxcontest.pzk.org.pl

Weź udział w SP DX Contest, dobrze się bawiąc i podnosząc rangę polskiego krótkofalarstwa na świecie! Zawody te po raz pierwszy zorganizowane zastały w 1933 roku.

Stacje polskie nadają jednoliterowy skrót województwa. Np. 59D, 599R.

73! Komisja Zawodów SP-DX Contest 2019

2. Składki, składki, składki.....

Zbliża się koniec okresu rkarencjir1; opłacania składek członkowskich PZK. Przypominamy, że koniec okresu opłacania składek za pierwsze półrocze 2019 roku upływa w dniu 14 kwietnia br. Po tym terminie przy braku składki następuje utrata członkostwa w PZK. Informacje o wysokości składek znajdują się na stronach internetowych Oddziałów Terenowych PZK. Składki opłacamy na konta macierzystych OT PZK.

Oficjalny komunikat składkowy PZK:
https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4405

Skarbnik PZK

3. Po Walnym Zebraniu OT PZK- Białystok

W dniu 30 marca 2019 roku w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego
w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 3 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OT-17 na którym wybrano nowy Zarząd i nowych Zastępców. Poniżej skład nowego Zarządu OT PZK Białystok.

- Rafał SQ4O - Prezes Zarządu
- Wiesław SP4Z - Skarbnik
- Adam SQ4RCU - Sekretarz

- Józef SQ4RNG - Z-ca Członka Zarządu
- Leszek SP4INT - Z-ca Członka Zarządu

W Walnym Zebraniu brało udział 19/105 członków OT-17 czyli frekwencja wyniosła ok. 18%.
Gościem Walnego Zebrania był Genady EU4CK.

Tadeusz SP4GFG

II. Wydarzenia

4. Niedzielny wypad do gminy Mszana

W słoneczną sobotę 30.03.2019 r. Jurek SP5GEO i ja (Hubert SP9MDY) umówiliśmy się na wyjazd z radiostacją klubową SP9KJU i aktywację gminy Mszana WV09 powiat Wodzisław.
Co prawda nie jest to typowa gmina rNew Oner1;, ale 20 qso z tej gminy sprawiają, że gmina jest mocna poszukiwana wśród zainteresowanych łowców gmin.
Wyjechaliśmy 7:30 z Raciborza z parkingu pod Auchan (punkt zborny). Na miejscu byliśmy przed 8:30 czasu lokalnego. Bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A1 być może powodowało duży poziom tła radiowego, co mocno utrudniało warunki odbioru stacji. Do dyspozycji mieliśmy sprzęt: TRX IC730, moc skręcona na 10-20w, ant. G5RV z taśmy TV-300 Om, 2 akumulatory samochodowe. Ale udało się przekroczyć wymagane 100 QSO. Najdalszą łączność mieliśmy na 20m CW ze stacją RC8SA (Andriej z Orenburga) odległość ok 3000km.
Przeprowadzono łączności z 9 krajami tj. SP, OM, DL, RU3, YU, G, UX, RC8, HB9. Dziękujemy wszystkim za łączności i zapraszamy do następnych.

73 de SP9KJU (Jurek i Hubert)

zdjęcia w linku poniżej

5. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w Klubie Łączności SP9KJM

27 marca br. w Domu Kultury rChemikr1; odbyło się Zebranie Sprawozdawczo r11; Wyborcze siemianowickiego Klubu Łączności SP9KJM, na które poza członkami tego klubu przybył dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk i prezes Zarządu Miejskiego LOK w Siemianowicach Śl. Marian Odczyk. Choć formalnie klub SP9KJM należy do LOK, to jego członkowie identyfikują się z PZK.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za okres ostatnich 5 lat, które w wersji multimedialnej przedstawił dotychczasowy sekretarz klubu Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Z relacji sekretarza klubu wynikało, że na przestrzeni 5 lat, w porozumieniu z ZW LOK w Katowicach organizowano zawody sportowo - obronne tj. zawody radioorientacji sportowej, wielobój łączności (marsz na azymut, strzelanie, rzuty granatem i inne dyscypliny sportowe) w Kokotku k. Lublińca i w Kucobach k. Olesna, jak też działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Siemianowic Śl. Aktywiści klubowi wspierali również lokalne przedsięwzięcia LOK służąc swą radiostacją klubową
i wytrawnymi operatorami. Brali również w krótkofalarskich spotkaniach integracyjnych na terenie Koniakowa, Lublińca i w ramach operacji "ŁOŚ"w Jaworznie koło Wielunia. Operacja "ŁOŚ" to coroczne ogólnopolskie, krótkofalarskie spotkania integracyjne na styku trzech województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego i stąd wzięła się nazwa "ŁOŚ", a w ostatnim takim spotkaniu wzięło udział ponad 1000 polskich krótkofalowców. Spotkanie te nie tylko służą integracji środowiska, ale również jest to miejsce na liczne panele dyskusyjne, gdzie omawia się między innymi najnowsze trendy w technice krótkofalarskiej. Nie sposób wymienić tu wszystkich aspektów działalności klubu na przestrzeni ostatnich 5 lat, bo było ich dużo, choć nieco mniej w porównaniu z poprzednimi latami. Teraz, niestety, dla organizacji pozarządowych przyszły chudsze czasy i o tym nie omieszkał poinformować Tadeusz Pamięta SP9HQJ.

Po udzieleniu absolutorium dla ustępującego zarządu, wybrano nowy zarząd
w następującym składzie:

- prezes - Tadeusz Pamięta SP9HQJ,
- wiceprezes ds. technicznych - Marek Foterek SP2NNO,
- wiceprezes ds. informatyki - Sebastian Krywosz SP9TDA,
- sekretarz - Jacek Sedlak SQ9BEC,
- skarbnik - Józef Dworski SQ9FII.

Zebrani nie zapomnieli o dotychczasowym, wieloletnim prezesie klubu Eugeniuszu Kurzei SP9IIA, który na przestrzeni lat wielce zasłużył się dla tego klubu, ale z uwagi na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował z dalszego piastowania funkcji prezesa klubu. Uznając wieloletnie zasługi Eugeniusza Kurzei SP9IIA uczestnicy zebrania podziękowali Eugeniuszowi za wieloletni trud związany prowadzeniem klubu i w drodze uchwały ustanowili Go Honorowym Prezesem tego klubu. Ponadto Eugeniusz Kurzeja od dyrektora Biura ZW LOK w Katowicach otrzymał okolicznościowy Medal z okazji 100.lecia Niepodległości Polski, jak też okolicznościowy dyplom. Wręczenia dokonał ppłk rez. Ryszard Kasprzyk wraz z Marianem Odczykiem. Oficjalne podziękowania wraz z dodatkami od klubowiczów Eugeniusz SP9IIA otrzyma w czasie uroczystości związanych z 60.leciem klubu SP9KJM.

Nowy zarząd klubu wytyczył sobie ambitne cele do realizacji nie tylko na najbliższą pięciolatkę i pragnie je zrealizować. W czasie dyskusji wielokrotnie zwracano uwagę na wzorowe relacje z ZW LOK w Katowicach, z ZM LOK w Siemianowicach Śl., jak też z kierownictwem Domu Kultury rChemikr1; i nowy zarząd klubu zamierza kontynuować te chlubne tradycje. Przed nowym zarządem klubu stoi kolejne wyzwanie: w tym roku klub obchodzi pełną 60.letnią rocznicę swego istnienia.
W związku z tym utworzono już Komitet Roboczy i Komitet Honorowy i doprecyzowany zostaje termin i program uroczystych obchodów- wstępnie na przełomie września i października. Na uroczystości te zaproszeni zostaną przedstawiciele władz Siemianowic Śl., PZK, LOK, ZHP i innych zaprzyjaźnionych organizacji. Z tej okazji swoisty kronikarz klubowy, Tadeusz Pamięta SP9HQJ, jest na końcowym etapie pisania drugiego wydania monografii o klubie SP9KJM pt. Historia Klubu SP9KJM - część druga.. Zarząd klubu ma nadzieję, że podobnie jak 10 lat temu przy pierwszym wydaniu publikacji również i tym razem władze Miasta Siemianowic Śl. pomogą w sfinansowaniu ciekawej publikacji, która może być dostępna nie tylko w bibliotekach na terenie Siemianowic Śl. Prawdą jest bowiem fakt, iż siemianowiccy aktywiści od lat cenią sobie również wzorcowe relacje z lokalnym samorządem i tym razem liczą również na wsparcie. Wszystkich czytających tę relację zapraszam do odwiedzenia internetowej strony naszego klubu tj. www.sp9kjm.pl Na stronie tej można wiele dowiedzieć się o działalności klubu.

Informacja na temat zebrania ukazała się w dniu 29 marca 2019 r. na siemianowickim portalu "Reporterskim okiem" tj. na http://siemianowice.pl/aktualnosci/zebranie-sprawozdawczo-wyborcze-w-klubie-lacznosci-sp9kjm.13905/

Opracował: Tadeusz Pamięta SP9HQJ

5. Jubileusz URE

W 2019 roku Związek Radioamatorów Hiszpanii (URE) obchodzi 70 rocznicę swego powstania. Z tej okazji dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy URE, reprezentant hiszpańskich radioamatorów w IARU informuje o specjalnych wyróżnieniach -dyplomach dla wszystkich licencjonowanych nadawców oraz nasłuchowców z całego świata.

W celu zdobycia dyplomu należy nawiązać kontakt dowolną emisją w pasmach od 160 do 6 m z różnymi stacjami mającymi w prefiksie znak AN70. Stacji jest 14. Sufiksy ich składają się z liter z których można ułożyć nazwę UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES. Przy czym litera "Ñ" jest zastąpiona przez stacje zarządu głównego URE o znaku AM70URE. Te specjalne stacje to: AM70A, AM70C, AM70D, AM70E, AM70F, AM70I, AM70L, AM70N, AM70O, AM70P, AM70R, AM70S oraz AM70U

Dyplom jest do zdobycia w czasie od 1 kwietnia do 9 czerwca 2019 r. Więcej informacji: https://70aniversario.ure.es

Info: www.ure.es . Tłumaczenie SP2JMR


III. Sport

6. Wiosenne spotkanie Zespołu SN0HQ

Koleżanki i Koledzy,

Wzorem lat ubiegłych, w Ośrodku Sportowa Osada w Burzeninie http://sportowaosada.pl w terminie 10 do 12 maja 2019 roku odbędzie się tradycyjne przed contestowe spotkanie członków i sympatyków Zespołu SN0HQ.

W programie spotkania:

- Analiza wyników zawodów IARU HF Contest 2018 na poszczególnych pasmach. --- Szczegółowe porównanie wyniku SN0HQ z wynikami innych zespołów HQ.
- Multimedialna prezentacja startów zespołu SN0HQ w 2018 r. i w latach poprzednich.
- Opis błędów logowania w logu z 2018 r. i wskazanie najczęściej popełnianych pomyłek.
- Opis systemu sieciowania SN0HQ i opis używanego oprogramowania do sieciowania stacji, prezentacja wybranych opcji logu N1MM+ i ich wykorzystania pod kątem maksymalizacji wyniku.
- Wybór lokalizacji stacji głównych i rezerwowych w IARU HF Contest 2019.

W związku ze startem czołowych stacji SP w eliminacjach do WRTC 2022 koniecznym będzie w tym roku znalezienie kilku nowych lokalizacji dla stacji SN0HQ. Osoby posiadające stacje o odpowiednim potencjale i mające ochotę do pracy w zespole proszone są o przesłanie zgłoszeń do SP2FAX lub SP6EQZ wraz z krótkim opisem posiadanych anten i wyposażenia stacji oraz wskazanie pasma/emisji na których stacja jest najsilniejsza aby można było dokonać optymalnego wyboru lokalizacji jeszcze przed majowym spotkaniem.

Wpłat należy dokonywać bezpośrednio na konto Ośrodka Sportowa Osada podając liczbę osób i wybrany wariant uczestnictwa.

Ośrodek Wypoczynkowy rSPORTOWA OSADAr1; Sp. z o.o.
ul. Zarzecze 12, 98-260 Burzenin
08 1750 0012 0000 0000 3291 4969
Raiffeisen Bank Polska

O dokonanej proszę poinformować dodatkowo mnie, czyli Kapitana Zespołu.
Jeszcze raz zapraszam wszystkich członków i sympatyków do udziału w spotkaniu.

Włodek SP6EQZ

Pakiety udziału w spotkaniu Zespołu SN0HQ w Burzeninie 10-12.05.2019 r.

PAKIET A / 178 zł

10.05.2019 / kolacja, nocleg
11.05.2019 / śniadanie, obiad, kolacja, nocleg
11.05.2019 / Bufet kawowy z ciastem
11.05.2017 / Do kolacji będzie podane dodatkowe ciepłe danie, wędliny, sery, warzywa sezonowe na p miskach, sałatka.
12.05.2019 / śniadanie

PAKIET B / 113 zł

11.05.2019 / obiad, kolacja, nocleg, śniadanie
11.05.2019 / Bufet kawowy z ciastem
11.05.2019 / Do kolacji będzie podane dodatkowe ciepłe danie, wędliny, sery, warzywa sezonowe na p miskach, sałatka.

PAKIET C / 61 zł

11.05.2019 / obiad, kolacja
11.05.2019 / Bufet kawowy z ciastem
11.05.2019 / Do kolacji będzie podane dodatkowe ciepłe danie, wędliny, sery, warzywa sezonowe na półmiskach, sałatka.

Vy 73! Włodek SP6EQZ Kapitan zespołu SN0HQ

7. Informacja dotycząca SPYLContest 2019

Komisja Zawodów SPYLContest 2019 informuje, że termin nadsyłania logów za te zawody został przesunięty do 20 kwietnia br. Lista nadesłanych logów znajduje się na stronie SP9PKZ pod linkiem http://sp9pkz.cba.pl/__Komunikaty/Logi%20SPYLC.pdf

Logi należy przesyłać na adres sp9pkz@op.pl

za Komisję zawodów:

Bożena SP9MAT

IV. Technika i oprogramowanie

V. Silent Key's


________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Bożenie SP9MAT, Tadeuszowi SP4GFG, Włodkowi SP6EQZ, Hubertowi SP9MDY, Tadeuszowi SP9HQJ.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,253,936 Unikalnych wizyt