PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3633 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 10/2019 z dnia 06.03.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 10/2019 z dnia 06 marca 2019 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Wszystkim naszym Koleżankom oraz żonom i przyjaciółkom krótkofalowców z okazji przypadającego w dniu 8 marca br. Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy zdrowia, szczęścia, sukcesów w życiu osobistym i w pracy. Ponadto małżonkom krótkofalowców życzymy cierpliwości, a Koleżankom zadowolenia z uprawiania naszego wspólnego pięknego hobby jakim jest krótkofalarstwo.

Prezydium ZG PZK & redakcja Komunikatów PZK


I. Sprawy organizacyjne

1. Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w OT 29 PZK

2 marca br. o godz. 10.30 (w drugiej turze) Świętochłowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Górnośląskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 29 PZK), w którym na łączną liczbę 66 członków tego Oddziału przybyło 20 osób, czyli frekwencja wyniosła ok. 30 %. Sprawozdanie ustępującego Zarządu złożył Marian SP9EMI omawiając sytuację finansową Oddziału określając ją jako dobrą, uzasadnił też wydatki poniesione przez Zarząd Oddziału, jak też zwrócił uwagę na bezkosztową obsługę QSL. Również przewodniczący OKR Krzysztof SP9HAX złożył swoje sprawozdanie nie stwierdzając większych uchybień w pracy Zarządu Oddziału.
Wybrano 3 osobowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
- prezes - Mariusz SQ9ANS,
- sekretarz - Zbigniew SP9GMI,
- skarbnik - Mirosław SN9MT
oraz zastępców członków Zarządu:
- Grzegorz SPBZM,
- Krzysztof SP9KB.
W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby:
- przewodniczący OKR - Antoni SP9SM,
- członek OKR - Marian SP9EMI,
- członek OKR - Piotr SP9TPZ.
Zastępcami członka OKR wybrane zostały następujące osoby:
- Waldemar SP9WR,
- Piotr SP9DIT.

W trakcie obrad wręczono nagrodę Zbyszkowi SP9GMI za aktywność w czasie akcji dyplomowej "90 lat krótkofalarstwa na Górnym Śląsku". Ponadto Zbyszek SP9LDB, po losowaniu, wręczył swoje opracowanie pt. "Znaki wywoławcze amatorskich radiostacji indywidualnych w latach 1919 - 2017" w formie płyty DVD dwom kolegom obecnym na sali. Obecny przedstawiciel Prezydium ZG PZK Tadeusz SP9HQJ zapoznał zebranych z aktualną sytuacją w PZK, w tym w kontekście ostatniego NKZD PZK, jak też odpowiadał na pytania zebranych.
Wypracowano 3 uchwały:

1. Uchwała w sprawie zakupu przez Zarząd Oddziału 300 baterii do gadżetu w postaci mini-generatorów akustycznych emitujących sygnały telegraficzne, które będą swoistą reklamą krótkofalarstwa i będą wręczane dzieciom i młodzieży nie tylko w czasie Radiozlotu na Sośniej Górze w Mikołowie.
2. Uchwała w sprawie zwrócenia się do Prezydium ZG PZK o otrzymanie legitymacji PZK dla członków Oddziału, które są niezbędne w czasie występowania głównie przez działaczy oddziałowych do organów i instytucji lokalnych w sprawach krótkofalarskich. Odpowiedź w tej sprawie: należy niezwłocznie skontaktować się z Sekretariatem PZK i po uzgodnieniach legitymacje te zostaną przesłane do Zarządu Oddziału.
3. Uchwała w sprawie otrzymania od Prezydium ZG PZK zapowiadanego tzw. Pakietu Startowego od Prezydium ZG PZK, który mógłby stanowić doskonały prezent dla dzieci i młodzieży będąc jednocześnie reklamą PZK. Odpowiedź w tej sprawie: do czasu Radiozlotu na Sośniej Górze w Mikołowie tj. w drugiej połowie kwietnia br. Prezydium ZG postara się przygotować stosowne materiały.
Nowemu Zarządowi Oddziału wypada życzyć sukcesów i spełnienia oczekiwań członków OT 29 PZK.

Info. Tadeusz SP9HQJ

2. Zebranie Zarządu OT 06 PZK w Katowicach

1 marca br. w siedzibie Domu Kultury "Chemik" w Siemianowicach Śl. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 06 PZK) w Katowicach, na którym poza członkami Zarządu Oddziału wzięło udział około 10 osób. Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie okolicznościowych pucharów dla trzech członków Oddziału za wybitne zasługi na rzecz Oddziału tj.:
- Jarkowi SP9MA,
- Tadeuszowi SP9TBT,
- Łukaszowi SQ9KPK.
Przedmiotem posiedzenia ZOT było między innymi:
- doprecyzowanie Regulaminu dotyczącego akcji dyplomowej związanej z Pierwszym Powstaniem Śląskim,
- omówienie sfinansowania lokalnych przedsięwzięć tj. spotkań integracyjnych w Lublińcu, na Czantorii i w Koniakowie, a także na terenie Siemianowic Śl.,
- wystąpienie z wnioskiem do ZG PZK o nadanie Odznaki Honorowej dla Piotra SP9EMV.
- wolne wnioski złożone przez członków Zarządu Oddziału.
Przedstawiciele klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. tj. Tadeusz SP9HQJ, Józef SQ9FII i Marek SP2NNO, w związku z 60.leciem tego klubu, przedstawili wstępny program działań klubu na rok bieżący tj. praca stacji klubowej pod znakiem okolicznościowym, uroczyste spotkanie okolicznościowe we wrześniu lub w październiku br. połączone z wyróżnieniem aktywistów klubowych, drugie wydanie monografii pt. Historia klubu SP9KJM (zadania tego podjął się Tadeusz SP9HQJ). W październiku br., w związku z kolejnymi Strzeleckimi Mistrzostwami Polski Żołnierzy Rezerwy, organizowanymi przez ZW LOK w Katowicach na terenie strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śl. stacja klubowa pracować będzie pod znakiem okolicznościowym na terenie strzelnicy. Wszystkie te zadania te realizowane będą przy współpracy z OT 06 PZK.

Info. Tadeusz SP9HQJ

3. Odznaki Honorowe PZK

Na portalu PZK zostały opublikowane zaktualizowane zestawienia Złotych Odznak PZK oraz Odznak Honorowych PZK

Info. SP6HTY Manager OH PZK

II. Wydarzenia

4. Marzenia się spełniają - przekazanie odbiornika PHILIPS H2L/7 do Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 4. marca 2019 roku odbyła się uroczystość przekazania odbiornika radiowego PHILIPS H2L/7 do Muzeum Powstania Warszawskiego. Uroczystość miała charakter kameralny, odbyła się w mieszkaniu uczestnika Powstania Warszawskiego 1944 Adama Drzewoskiego ps. "Benon". Odbiornik przekazano przybyłej delegacji z Muzeum Powstania Warszawskiego z zastępcą dyrektora dr Pawłem Ukielskim na czele. W uroczystości uczestniczyły także media.
Od wielu lat krótkofalowcy utrzymują dobre kontakty z uczestnikami Powstania Warszawskiego 1944, w tym również z panem Adamem Drzewoskim ps. "Benon" , który już przed II wojną światową jako radioamator interesował się radiotechniką i był członkiem klubu Krótkofalowców Harcerstwa Chorągwi Warszawskiej. W czasie Powstania Warszawskiego we wrześniu 1944 roku Adam zajmował się nasłuchami radiowymi głównie z Londynu na potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej. Razem z kolegą Kazimierzem Umińskim ps. "Stanisław" wykonywał na zmianę do końca Powstania nasłuchy stacji radiowych z Londynu dotyczące zrzutów lotniczych broni i zaopatrzenia dla Powstania. Nasłuchy były dokonywane na nowoczesnym, jak na owe czasy, odbiorniku krótkofalowym PHILIPS H2L/7 produkowanym w Holandii i ... w okupowanej Polsce - w Warszawie przy ul. Karolkowej z przeznaczeniem dla wyposażenia wojsk niemieckich. W rozmowach Adam Drzewoski często wspominał o znalezieniu takiego odbiornika.

Tym wyzwaniem zajął się Bogdan Szkudlarek SP3LD. Nawiązał kontakt z kolegą mieszkającym w Holandii gdzie mieści się firma Philips. Po długich poszukiwaniach i uzgodnieniach Bogdan zakupił taki sam typ odbiornika na jakim Adam Drzewoski podczas Powstania wykonywał nasłuchy. Ten egzemplarz nie był kompletny, wymagał znalezienia i uzupełnienia brakujących elementów w tym podstawek lampowych, niektórych oporników i kondensatorów. Oryginalne części również zostały sprowadzone z Holandii.

Spełniło się marzenie powstańca Adama Drzewoskiego. W dniu 4 marca 2019 roku gotowy odbiornik PHILIPS H2L/7 kolega Bogdan Szkudlarek SP3LD przywiózł do Warszawy, a następnie Adam po obejrzeniu eksponatu stwierdził, że na takim typie odbiornika przeprowadzał nasłuchy radiowe z Londynu w 1944 roku. Odbiornik osobiście przekazał delegacji Muzeum.
Dla uzupełnienia kompletu odbiornika zostały dołączone słuchawki radiowe z lat 40. ub. wieku przekazane przez znanego kolekcjonera starych radioodbiorników - pana Henryka Berezowskiego.

Krótki przekaz telewizyjny z odbytej uroczystości został wyemitowany przez telewizję TVP3 w programie "Telewizyjny Kurier Warszawski" w dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 18.30.

Info. Zygmunt SP5AYY

P.S. Adam Drzewoski w okresie powojennym utrzymywał kontakty z krótkofalowcami. Między innymi wspomagał prace związane z budową repliki radiostacji "Błyskawica" i "Burza". Brał udział w programach emitowanych co roku podczas obchodów rocznicowych w dniu 8 sierpnia w paśmie 40m emisją AM przez replikę "Błyskawicy" z terenu Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ten typ odbiornika PHILIPS H2L/7 może być znany starszym polskim krótkofalowcom, czy pamiętacie to jeszcze?

5. Z kart historii

Mija 90 lat od ukazania się pierwszego numeru KRÓTKOFALOWCA POLSKIEGO wydawanego z inicjatywy Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. Numer inauguracyjny ukazał się z datą 1 stycznia 1929 r. Natomiast uchwałą zjazdu założycielskiego PZK, który miał miejsce w dniach 22-24 lutego 1930 r. "KP" został uznany jako oficjalny organ prasowy PZK i był wydawany regularnie przez LKK do 1 września 1939 r. Niestety numer wrześniowy "KP" z 1939r. mimo że był już wydrukowany nie został rozesłany, z przyczyn wiadomych.
Natomiast po wojnie pierwszy numer "KP" ukazał się w kwietniu 1958r. pod redakcją: SP5FM ( red. nacz.), SP5HS i SP5ZX .

info. SP8TK

6. Legenda "Klimka"

Radioreaktywacja i Multimedialna Biblioteka Dla Dzieci i Młodzieży zapraszają na pokaz filmu dokumentalnego opowiadającego o pracy Wojciecha Nietykszy SP5FM nad radiotelefonem Klimek.

"Legenda Klimka" to film dokumentalny opowiadający o inżynierze Wojciechu Nietykszy, konstruktorze radiotelefonu Klimek. Radiotelefon ten, stworzony na potrzeby Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyczynił się do uratowania zdrowia i życia wielu ludzi. Był także używany na polskich wyprawach wspinaczkowych w najwyższe góry w czasie złotej ery polskiego himalaizmu lat 70 i 80. Autorką filmu jest Pani Julia Kaczorowska, wnuczka Wojciecha Nietykszy.

Pokaz odbędzie się 28 marca o godzinie 17.00 w Warszawie przy ulicy Tynieckiej 40a w siedzibie Multimedialnej Biblioteki Dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI

Wstęp na pokaz jest bezpłatny jednak obowiązuje wcześniejsze zarezerwowanie miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja miejsc na stronie www.mbddim.pl
Rezerwacja dostępna od 14 marca.


Zapraszamy!


pozdrawiam, Tomek SP5XO

III. Sport

7. Włodek SP6EQZ na XR0Z

Włodek SP6EQZ wspólnie z R7AL, RA1ZZ, RK8A, RL5F, RW9JZ, CE1TBN, RU3GF będzie aktywny z wyspy Robinsona Crusoe IOTA SA-005 QTH Locator - FF06oi.
Wyprawa będzie miała miejsce od 11 do 27 marca 2019r. i będzie używać znaku XR0ZRC! Planowana jest aktywność na wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB, FT8.
Juan Fernandez jest na 68 miejscu listy Most Wanted. Karty QSL via R7AL direct, ClubLog OQRS, LOTW.
Oficjalna strona wyprawy https://dxpedition.wixsite.com/xr0zrc
Myślę, że sam Włodek napisze nam kilka ciekawych zdań na temat wyjazdu, planów etc.
Informacja dodana na http://spdxc.org/index.php/dx-news/dx-sp/item/890-xr0zrc

Adam SQ9S

8. Dx-pedycja XR0ZRC - Juan Fernandez- przygotowania w relacji Włodka SP6EQZ

Za kilka dni wylatuję z grupą rosyjskich krótkofalowców na wyspę Robinsona Crusoe leżącą na Oceanie Spokojnym około 700 km na zachód od wybrzeża Chile.
Strona wyprawy to https://dxpedition.wixsite.com/xr0zrc Ostatecznie ekipa będzie liczyła tylko 6 osób, reszta zrezygnowała z powodu wysokich kosztów podróży lub niemożliwości tak długiego pobytu poza pracą.
Dotarcie na wyspę jest bardzo trudne i niepewne albowiem latają tam tylko małe samoloty a dodatkowo z powodu trudnych warunków atmosferycznych na wyspie loty są bardzo nieregularne. Ilość bagażu jaki można zabrać na pokład uniemożliwia zorganizowanie poważnej ekspedycji do tak odległego zakątka świata. Jedyną możliwością dostarczenia większej ilości bagażu jest statek pływający nieregularnie około dwa razy w miesiącu z Valparaiso. Zabiera on cargo i 12 pasażerów ale pierwszeństwo mają mieszkańcy wyspy i na ogół się nie zdarza aby zabierali obcych. Rok temu wszystko to dokładnie sprawdziłem jako, że zamierzaliśmy zorganizować wyjazd naszej stałej polskiej grupy i pracować pod znakiem XR0ZSP. Niestety nie udało mi się zebrać grupy kolegów mogących przebywać poza pracą prawie 30 dni niezbędnych do realizacji tego projektu.
Jesienią ubiegłego roku podjęliśmy z Januszem SP9FIH kolejną próbę dotarcia na wyspę i prawie zorganizowaliśmy dwuosobową wyprawę uzyskując licencje na znaki CE0Z/SP6EQZ i CE0Z/SP9FIH, które są ciągle aktualne. Niestety z powodów logistycznych (niemożliwość koordynacji dopłynięcia na wyspę z rezerwacją QTH - wymagana wysoka przedpłata) wyprawa nie doszła do skutku. Strona niedoszłej wyprawy to http://www.ce0z.dxpeditions.org/about-us/ (nieco już zhakowana)
O wyspie Robinsona Crusoe i trudnościach związanych z dotarciem tam można się dowiedzieć z 3 częściowego reportażu polskiego podróżnika Wojciecha Dąbrowskiego http://www.kontynenty.net/X1Robinson1.htm Moim marzeniem dzieciństwa byłą wyprawa na wyspę Robinsona i nawet w ramach przygotowań przeczytałem ponownie książkę Daniela Defoe nieco się rozczarowując, jako że według książki, napisanej na podstawie pamiętnika Aleksandra Serkirka, który tam przebywał wyspa ta leżała gdzieś na Karaibach a nie na Oceanie Spokojnym.

Rosjanie wybrali nieco inną strategię podróży - większość ekipy z małą ilością bagażu wyrusza 6 osobowym samolotem z Santiago de Chile, zaś pozostała dwójka miała wyruszyć statkiem z Valparaiso z resztą sprzętu. W przypadku nie dostania się na statek mieli nadać tylko cargo, wrócić do Santiago i polecieć kolejnym, samolotem. Niestety misterny plan nie wypalił albowiem rozkład rejsów uległ znacznemu zaburzeniu i kolejny statek wypływa dopiero 15 marca. Ogranicza to bardzo nasze wyposażenie sprzętowe. Mam nadzieję, że nawiążemy jednak wiele QSO, szczególnie w paśmie 160m na które jest największe zapotrzebowanie. Jak zwykle będę zwracał szczególną uwagę na stacje SP. Ekspedycja będzie pracować emisjami CW, SSB i FT8. Nie mam jeszcze przydziału do konkretnej emisji ale będę się starał pracować jak najwięcej na CW.
Tak więc Koledzy trzymajcie kciuki za pomyślną podróż i już za tydzień 10 marca mam nadzieję spotkać się z Wami w eterze.

73! Włodek SP6EQZ

9. SPCM 2018

Zakończyła się kolejna edycja współzawodnictwa w zawodach krajowych, SP Contest Maraton. Współzawodnictwo prowadzone jest wg regulaminu zamieszczonego na portalu PZK.
Z kalendarza zawodów wybrano 20 contestów, a do końcowej klasyfikacji uwzględniono 15 najlepszych wyników w danej kategorii. Chcąc być sklasyfikowanym w danej kategorii (w rocznym zestawieniu), należało wziąć udział w minimum pięciu (w kategorii QRP - czterech) zawodach.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz czołowe stacje (ogólna ilość stacji/stacje sklasyfikowane wg regulaminu):

SO CW (122/30): 1. SN1T (sp1nqn), 2. SP1AEN, 3. SP4AWE
SO MIXED (149/25): 1. SQ9E, 2. SN8T, 3. SP2XX
SO SSB (355/61): 1. SP9S, 2. SP9IEK, 3. 3Z3AHK
SO/MO QRP MIXED (112/11): 1. SQ2DYF, 2. SP3MKS, 3. SP9G
MO CW (36/3): 1. SP9PSB, 2. SP2KAC, 3. SP8PDE
MO MIXED (83/10): 1. SP3KWA, 2. SP9ZHR, 3. SP3PWL
MO SSB (73/8): 1. SP4KHM, 2. SP9KUP, 3. SP5KAB

Oddziały terenowe PZK: 1. Olsztyński OT PZK, 2. Śląski OT PZK, 3. Tarnowski OT PZK.

Kompletne wyniki oraz regulamin znajdują się w zakładce Współzawodnictwa.
Komisja współzawodnictwa (SP1MGM, SQ9E, SP9GFI) gratuluje zajętych miejsc oraz zaprasza wszystkich sympatyków zawodów do udziału w tegorocznej edycji SP Contest Maraton.
Nagrody (grawertony-deski) za pierwsze miejsca zostały wysłane Pocztą Polską 25 lutego a za drugie i trzecie miejsca - dyplomy elektroniczne do samodzielnego wydruku.
Proszę o potwierdzenie otrzymania nagród, a w przypadku nie otrzymania pliku z dyplomem, o podanie adresu mailowego, ponieważ były przypadki zwrotu listu z załącznikiem. Informacje proszę przesłać na sp9gfi@wp.pl.
W imieniu komisji SPCM.

Kazik SP9GFI

10. "SPYL Contest" już 9 marca 2019 r.

Do udziału w zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
Zawody odbędą się w dniu 9 marca 2019 r. w godz. 6.00-7.00 UTC, pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
Regulamin zawodów jest dostępny na stronie www.pzk.org.pl w zakładce rzawody oraz bezpośrednio pod linkiem https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=610
Do usłyszenia.

info: Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS


11. Zawody o Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia

Organizatorzy czyli radioklub SP8PEF oraz Jarosławski OT PZK (OT35) zapraszają do udziału w zawodach krótkofalarskich "O puchar Burmistrza miasta Jarosławia"
Termin 10 marca br. godz. Od 7.00 do 8.00 czasu lokalnego (6-7 UTC). Regulamin znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Info. SP2JMR

IV. Technika i oprogramowanie


V. Silent Key's
__________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Jurkowi SP8TK, Zygmuntowi SP5AYY, Bogdanowi SP3LD, Włodkowi SP6EQZ, Adamowi SQ9S, Zbyszkowi SP8AUP, Kazikowi SP9GFI, Tadeuszowi SP9HQJ, Markowi SP9HTY

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.

_______________________________________________________________________
Załącznik:

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia organizuje:

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE "O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA"

REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.

2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP - - udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 10 marca 2019 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu GMT czyli od 7.00 do 8.00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz - SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia" - 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi - 1 pkt

UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu "Jarosław" np. 59/001/JA + 2 pkt. do dyplomu "JAROSŁAW"

7. Klasyfikacja.
a) radiostacje indywidualne - posiadacze Medalu i dyplomu "JAROSŁAW"
b) pozostałe radiostacje indywidualne.
c) radiostacje Klubowe.
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.

9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - PUCHAR lub okolicznościowy GRAWERTON
b) za zajęcie od I-go do IIIgo miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
c) dla najaktywniejszej stacji zawodów - ALBUM O JAROSŁAWIU
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone
zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 17 marca 2019r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.
12.Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.

13.Decyzje Komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:
Przewodniczący - SP8AUP
Członkowie: - SP8IE
- SP8IQQ

Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia.
Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.

Vy73! Zbyszek SP8AUP

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU - 5 pkt. ; DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

Organizatorzy


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,220,950 Unikalnych wizyt