PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 09/2019 z dnia 27.02.2019
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców articles: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 09/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

I. Sprawy organizacyjne

1. Ubezpieczenia członków PZK

Pomysł z ubezpieczaniem członków PZK powstał w 2008 roku głównie z powodu coraz większych trudności z uzyskiwaniem zgód administracji wszelakich na stawianie lub tylko wieszanie naszych anten. Na problemy natrafiali także Ci z nas, którzy anteny już mieli zainstalowane. Poza rzekomą szkodliwością naszej działalności krótkofalarskiej głównym argumentem przeciwko naszym antenom było zagrożenie dla osób trzecich i ich mienia związane z naszą pracą i posiadanymi antenami. Dotyczyło to także dachów i ścian budynków na których były i są zainstalowane nasze anteny. Drugą polisą poza polisą OC z tytułu prowadzenia działalności krótkofalarskiej do 2013 roku była polisa na tzw. "radiocasco" czyli ubezpieczenie sprzętu. Niestety z powodu znacznej szkodowości i rosnących stawek za ubezpieczenie z tej polisy musieliśmy zrezygnować. Szkodowość z tyt. rradiocascor1; w latach 2010-2012 wyniosła ok. 8000 zł, natomiast w 2014 roku przekroczyła 18000 zł czyli była wyższa od składki ubezpieczeniowej (11000 zł). Spowodowało to dwukrotne podniesienie opłaty za polisę do kwoty 24000 zł na rok 2015. W tej sytuacji z powodów ekonomicznych podjęliśmy decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia sprzętu naszych członków.
Pozostaje natomiast polisa z tyt. OC z ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela do kwoty 15000 zł na jedno zdarzenie. Informacja o takim ubezpieczeniu oraz wydruk kopii samej polisy stanowią istotny argument w rozmowach z administracjami budynkó w, a także z sąsiadami obawiającymi się uszkodzenia infrastruktury lub przedmiotów na swoich posesjach. Oczywiście istotne jest samo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej co biorąc pod uwagę coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska atmosferyczne też ma swoje znaczenie. Póki co szkodowość z tyt. ubezpieczenia OC wynosi nieco ponad 600 zł/rok. Pozwala to na stosunkowo niską składkę roczną nie przekraczającą 4 zł na 1 członka PZK. Podobne indywidualne ubezpieczenie OC kosztuje co najmniej 70 zł/rok, czyli różnica jest dość znacząca.
Dodam jeszcze, że ogromną pomoc w początkowym okresie funkcjonowania ubezpieczeń, zawieraniu umów, ustalaniu zakresu ubezpieczeń etc. okazał ówczesnemu prezydium ZG PZK Zygmunt SP5ELA, który udostępnił nam swoją dokumentację ubezpieczeniową.

Info. Piotr SP2JMR

II. Wydarzenia

2. 90 lat prefiksu SP w eterze

Mija 90 lat jak Międzynarodowa Konwencja Radiotelegraficzna obradująca 1927 r.
w Waszyngtonie, w której uczestniczyła również delegacja Polska, wprowadziła z dniem 1 stycznia 1929 r. nowe narodowościowe znaki wywoławcze w radiokomunikacji. Polska otrzymała prefiksy: SP, SQ, SR. Ponadto amatorom przydzielono częstotliwości radiowe w pasmach: 160, 80, 40, 20, 10 i 5 m.
Jako ciekawostka podam, że Wolne Miasto Gdańsk otrzymało prefiks "YM".
Krótkofalowcy polscy zaczęli stosować prefiks SP3+ sufiks dwuliterowy np. SP3AA, SP3AB itd. zamiast dotychczasowego prefiksu "eTP".
W połowie 1929 r. Ministerstwo Poczt i Telegrafów rozpoczęło wydawanie pierwszych oficjalnych licencji dla amatorów z prefiksem SP1 np. SP1AA, SP1AB itd. W 1933 r. ukazały się licencje z prefiksem SP2 wydawane dla wojskowych oraz osób pracujących w firmach związanych z wojskiem. A od 1938 r. ukazały się licencje z prefiksem SP3.
W dniu 16 września 1932 r. wyszło Rozporządzenie MPiT w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Skarbu o prywatnych radiostacjach doświadczalnych, które min. dokładnie precyzowało zasady ubiegania się o licencje amatorskie, kładąc równocześnie kres pracy nielegalnych stacji amatorskich. Wyznaczono dokładnie zakresy fal radiowych do pracy amatorskiej w pasmach: 80, 40, 20, 10 i 5 m. zgodnie z Konwencją Waszyngtońską. Pracować legalnie można było z mocą nie przekraczającą 50 W.

info. Jurek SP8TK

3. Po Akademii OT27 PZK zorganizowanej przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV

W dniu 15 lutego (piątek) 2019 r. w godzinach od 17.00. do 20.30 na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica koło Kalisza odbyło się spotkanie radioamatorów i krótkofalowców OT 27 PZK. Na spotkanie przybyła grupa krótkofalowców z Kalisza, Jarocina, Ostrzeszowa, Ostrowa Wlkp. i Koła. W spotkaniu udział wzięło 29 krótkofalowców z SP3, a w ramach akademii przedstawiono następujące prezentacje:

- Praktyczne wykonanie anten YAGI ULTRALIGHTr1; Sławek SQ3OOK,
- Historia i rola SP OTC - Grzegorz SP3CSD,
- 2 dipole fazowane na 40m - Jurek SP3GEM.

Po raz kolejny atmosfera spotkania była bardzo rodzinna. Tradycyjnie po zjedzeniu obiadu przy kawie i herbacie koledzy z zainteresowaniem wysłuchali ciekawych wykładów bardziej doświadczonych kolegów.
Taka forma spotkań pozwala na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu krótkofalarstwa oraz pozwala na bezpośrednie rozmowy różnych pokoleń radioamatorów z południowej Wielkopolski.
Koncepcja spotkań organizowanych przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV polega na organizacji spotkań, na których będą się odbywały prezentacje z zakresu łączności amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do SHF oraz w zakresie doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX.
Info. Bogdan SP3LD

4. Promocja krótkofalarstwa w fundacji "Salix"

Na dzień 2 lutego b.r. zostałem zaproszony przez Fundację Salix na ogólnopolski zlot "Zimorodek 2019" w okolicach Bełdowa, abym tam zrobił prezentację informacyjną na temat łączności radiowej w stanach zagrożenia oraz prawidłowego posługiwania się tymi środkami łączności, które już są w ich użytkowaniu, tzn. PMR i radiotelefony pracujące na częstotliwościach "sprzedawanych" w sklepach ze sprzętem radiowym. Potrenowaliśmy prawidłowe prowadzenie łączności z kryptonimami, prawidłowe wywoływanie i przekazywanie komunikatów
z potwierdzeniem.
Przy użyciu klubowego TS-140 (Robert SQ7RF ze Skierniewic wypożyczył do tego celu swoją antenę FD-4) zademonstrowałem wiele łączności w paśmie 80, 40 i 20 m, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zgromadzonych.
Jedyny problem, który napotkałem, to zainstalowany w pobliżu agregat prądotwórczy, produkujący tło zakłóceń na poziomie S-9, ale na szczęście silniejsze stacje przebijały się.
Przedstawiona prezentacja podobała się i obiecali nasz zapraszać na następne, tego rodzaju wydarzenia. Najbardziej zainteresowane tematem osoby cały czas robiły notatki, z czego dwie z nich (mieszkańcy Łodzi) poprosiły o namiary na klub, gdzie mogliby się podszkolić w temacie techniki i uzyskać uprawnienia do pracy na pasmach amatorskich.

Info. Krzysztof SP7WME

PS. Fundacja Salix, zajmuje się szkoleniem i ćwiczeniami w sztuce przetrwania, obrony itp.

5. Krótkofalowcy na uczelni WEiI PK

W maju zeszłego roku miała miejsce prezentacja naszego hobby na terenie Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Kilku krótkofalowców
z Oddziału OT22 przedstawiło studentom i wykładowcom na czym polega radiokomunikacja amatorska oraz przeprowadziło kilka pokazowych łączności (informacja o tym spotkaniu jest na stronie OT22).
Tematem zainteresował się pracownik Politechniki i jednocześnie opiekun Koła Pasjonatów Elektroniki Pan Paweł Poczekajło, który podjął się zadania uzyskania od władz Politechniki zgody na montaż anteny KF oraz zdobycia środków na zakup anteny, przewodu i osprzętu koniecznego do montażu. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych zgoda na instalację została wydana, jak i udało się otrzymać środki na zakup sprzętu. Została zakupiona antena Windom na pasma 3,5 do 50MHz.
W piątek 22 lutego korzystając z nie najgorszej jak na tę porę roku pogody, 3 osobowa ekipa w składzie Pan Paweł oraz studenci Michał Nowak i Adam SQ1GPR zabrali się za montaż. Po kilku godzinach Windom został zawieszony między budynkami D i G kampusu przy ul. Śniadeckich 2.
Odwiedził nas także kolega Zdzisław SP1II, który przywiózł materiały szkoleniowe dotyczące krótkofalarstwa i służące nauce na egzamin dla uzyskania świadectwa operatora oraz przewód antenowy i klucz z generatorem do nauki telegrafii.
Na koniec dla sprawdzenia anteny przeprowadzonych zostało kilka łączności na trx przywiezionym przez Adama SQ1GPR.
Aktualnie Politechnika posiada profesjonalny odbiornik ICOM R9500, który dzięki antenie będzie używany do nasłuchów. Mamy jednak nadzieję na zainteresowanie ze strony studentów i powstanie klubu łączności przy Kole Pasjonatów Elektroniki Politechniki Koszalińskiej.

Info. Jurek SQ2NIA Prezes OT22

6. SP1ZHR w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czuwaj!!!
Za nami rok 2018, rok szczególny dla Polski, rok setnej rocznicy, kiedy to nasza Ojczyzna, po 123 latach niewoli znów pojawiła się na mapie Europy.
Dla nas, miłujących naszą Ojczyznę, pragnących poznawać jej dzieje był to rok szczególny. Rok w którym uczczenie tak doniosłej rocznicy było w naszej pracy priorytetem.
A jak można uczcić tak wielkie święto mając do dyspozycji transceiver, prosty system antenowy, zapał i troszkę wolnego czasu.
Postanowiliśmy, że będziemy jako klub łączności Pomorskiego Hufca Harcerzy uczestniczyli w organizowanych przez PZK z tej okazji akcjach dyplomowych.
Poszperaliśmy w Internecie i okazało się, że tych akcji zorganizowanych przez Polski Związek Krótkofalowców jest stosunkowo dużo, regulaminy uzyskania poszczególnych dyplomów też nie były zbyt skomplikowane więc pozostało tylko jedno - przełączniki zasilania sprzętu w pozycję "ON" i DO PRACY!!!
Na pierwszy ogień poszła 150 rocznica urodzin naszego patrona r11; Marszałka Józefa Piłsudskiego. Parę godzin spędzonych przy rkatarynier1; i warunki uzyskania certyfikatu spełnione. Inaczej być nie mogło.

A potem już praca w roku jubileuszu. Oczywiście, nie wszystkie warunki uzyskania dyplomów udało się spełnić, ale jak na początek naszego istnienia w eterze było całkiem nieźle bo: najpierw certyfikat za łączności ze stacją okolicznościową SN100RP.

Potem dyplom za udział w akcji dyplomowej z okazji 100 rocznicy uzyskania niepodległości przez Śląsk Cieszyński.

Kolejnym sukcesem było spełnienie warunków uzyskania dyplomu z okazji 100 rocznicy utworzenia Polskich Sił Powietrznych.

Zdobyliśmy też Certyfikat za łączności ze polskimi stacjami okolicznościowymi posiadającymi z prefiksie cyfrę "100". W ramach tej akcji zaliczyliśmy tylko 57 łączności co dało nam możliwość uzyskania certyfikatu III klasy.

I chyba najważniejszy, bo uzyskany za przeprowadzenie 130 łączności ze stacjami okolicznościowymi, Jubileuszowy Dyplom 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Klub został w tej rywalizacji sklasyfikowany na 123 miejscu wśród polskich stacji amatorskich.

Tak więc pierwsze, skromne sukcesy już są. Przed nami kolejne wyzwania, te codzienne i te krótkofalarskie.

Info. Leszek SP1FQN

III. Sport

7. "SPYL Contest" za tydzień - 9 marca 2019 r.

Do udziału w zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
Zawody odbędą się w dniu 9 marca 2019 r. w godz. 6.00-7.00 UTC, pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
Regulamin zawodó w jest dostępny na stronie www.pzk.org.pl w zakładce "zawody" oraz bezpośrednio pod linkiem https://logsp.pzk.org.pl/?page=contest&id=610
Do usłyszenia.

info: Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS

IV. Technika i oprogramowanie


V. Silent Key"s
_______________________________________________________________________
SP8CGE S.K.

Z żalem informuję, że dniu 19.02.2019 roku odszedł do krainy wiecznych DX-ów śp. Wiesław Chorążeczewski SP8CGE, krótkofalowiec ziemi chełmskiej. W piątek 22.02.2019 odbył się Jego pogrzeb w Chełmie na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Mościckiego.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.

Leszek SP8ICV
_____________________________________________________________________________

Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Halinie SP9CPS, Bożenie SP9MAT, Leszkowi SQ1FQN, Krzysztofowi SP7WME, Bogdanowi SP3LD, Jurkowi SQ2NIA.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp5ela@rf.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez Redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat PZK 9/2019Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,609 Unikalnych wizyt