PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3426 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 49/2018 z dnia 12.12.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców  news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 49/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego tygodnia.

I. Sprawy organizacyjne

1. Po Walnym Zebraniu Lubelskiego OT PZK- OT 20

W dniu 9 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK (OT 20). Miejscem zebrania była Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie udostępniona nieodpłatnie na zebranie, na wniosek "starego" zarządu OT 20. Frekwencja na zebraniu wyniosła 35,5%; na 138 członków OT 20 PZK w Walnym Zebraniu udział wzięło 49 członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie i rozpoczęło się o godz. 10:30. Obrady prowadzili Grzegorz Barański - SP8GPB i Radosław Wołosz SQ8SET.

Dokonano wyboru Zarządu i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 - 2022.

Wyniki wyborów:

Skład Zarządu na kadencję 2018 - 2022 po ukonstytuowaniu się Zarządu:
SP8HPW - Prezes
SP8AB - Sekretarz
SP8ONZ - Skarbnik
SP8UFT - Członek Zarządu - QSL Manager
SQ8SET - Członek Zarządu
Zastępcy Członków Zarządu: SP8GPB i SQ8JCB

Skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 - 2022 po ukonstytuowaniu się OKR:
SQ8MFB - Przewodniczący,
SP8DIP - członek OKR
SQ8AL - członek OKR
Zastępcy członków OKR: SP8RSZ i SP8EB

W czasie zebrania podjęto uchwałę o zwiększeniu składki "oddziałowej" z 20 PLN na 30 PLN i rezygnacji z tzw. wpisowego.

Ponadto złożono wniosek, który zostanie przekazany do Prezydium ZG PZK, aby zatrudnianie członków PZK do prac przy Prezydium ZG PZK było transparentne i czytelne dla członków PZK. Obecna komunikacja tej sytuacji - zdaniem uczestników zebrania - powoduje duże zamieszanie i jest niejasna.

W dyskusji podczas Walnego Zebrania pojawił się wątek przygotowania zastępców członków OT 20 do pełnienia w przyszłości funkcji w organach OT PZK. Ze strony nowo wybranego Prezesa Zarządu OT20 padła deklaracja, że zastępcy członków Zarządu OT 20 PZK będą angażowani do prac Zarządu w OT 20 w nowej kadencji.

W trakcie walnego zebrania zostały wręczone Odznaki Honorowe PZK dla SQ8MFB, SP8LBK, SP8NTH, SQ8JCB.
Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Odznaki Honorowe PZK dla Kolegów SP5IKO i SP8FB będą wręczone w terminie późniejszym.

Złotą Odznaką Honorową PZK odznaczono Krzysztofa Patkowskiego SP5KP.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym OT 20 brali udział zaproszeni goście:
Andrzej Abramowicz - Prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
Anna Malinowska - Dyrektor Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
Wojciech Opara - Komendant Formacji Wojewódzkiej Plutonu Łączności Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Listy z życzeniami owocnych obrad nadesłali:
Władysław Zwierzchowski SP8DXO - były wieloletni Dyrektor Delegatury UKE
w Lublinie, Andrzej Kaczor - Dyrektor Delegatury UKE w Lublinie.

Niestety, w obradach nie uczestniczył Marek Suwalski SP5LS - przedstawiciel Prezydium ZG PZK, który z przyczyn zdrowotnych odwołał swoje uczestnictwo
w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK. Również przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej HF1D nadesłał mail,
w którym poinformował, że nie będzie uczestniczył w obradach zebrania OT 20.

Zebranie zakończono około godz. 15:00.

Vy 73! Jurek, SP8HPW
Prezes Zarządu OT 20 PZK

2. Po Walnym Zebraniu Żuławskiego OT PZK - OT16

W sobotę, 8 grudnia 2018 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Żuławskiego Oddziału Terenowego Nr 16 z siedzibą w Malborku. W zebraniu wziął udział wiceprezes PZK d/s organizacyjnych Jan SP2JLR, który wręczył Odznakę Honorową PZK koledze Wacławowi Grabowskiemu, SP2NBV ze Starogardu Gdańskiego. Licznie zebrani członkowie oddziału wysłuchali sprawozdań prezesa Oddziału, skarbnika i OKR. Po dyskusji, podczas której poruszono wiele spraw nurtujących obecnie nasze środowisko, podjęto kilka uchwał z których jedna, jednogłośnie poparta przez wszystkich obecnych, w formie rezolucji wyraża dezaprobatę dla pomysłu przejęcia przez PZK bądź inne organizacje przeprowadzania egzaminów na świadectwo operatora w Służbie Radiowej Amatorskiej. Dotychczasowa praktyka przeprowadzania egzaminów przez urząd państwowy, jakim jest UKE nie budzi emocji, jest zdaniem członków OT16 właściwie umocowana i wobec wielu innych spraw, które należałoby w PZK zmienić bądź usprawnić, jest "ostatnią do poprawy". Dyskusja i agitacja w sprawie zmian istniejącego stanu rzeczy podjęta przez niektórych działaczy w ocenie zebranych członków Żuławskiego OT jest niepotrzebna i przypomina fragment wiersza zmarłego niedawno poety o tym, "co by tu jeszcze zepsuć panowie, co by tu zepsuć". Innym wnioskiem, odnoszącym się do działań promocyjnych w PZK jest przyjęty pomysł realizacji przez zarząd naszego OT elementów pakietu startowego w postaci zebranych na pendrivie i wręczanych nowoprzyjmowanym kolegom treści "bloku krótkofalarskiego", od naszego statutu poczynając poprzez różne teksty przydatne w trakcie uprawiania naszego hobby. Przedstawiciele środowisk lokalnych ze Starogardu, Malborka, Kwidzyna, Elbląga i Tczewa zaprezentowali swoje osiągnięcia, po czym prezes OT kol. Ryszard SP2FAV wręczył pamiątkowe statuetki z podziękowaniami dla Komendy Hufca ZHP w Tczewie oraz dla Tczewskiego Klubu Krótkofalowców SP2KMH za pomoc w organizacji spotkania integracyjnego w Tczewie na terenie harcerskiej stanicy wodnej, które to spotkanie miało bardzo bogaty program.
Zebranie Sprawozdawcze zakończyło się po nieomal czterech godzinach, było ciekawe, czego najlepszym dowodem wysoka frekwencja utrzymana do samego końca.

W wersji PDF widoczne zdjęcia z Walnego Zebrania OT16 autorstwa Staszka SQ2EEQ.

Info. Stanisław SQ2EEQ

3. XXIV NKZD za pasem

W dniu 11 grudnia z sekretariatu ZG PZK do Delegatów na NKZD zostały wysłane zawiadomienia - zaproszenia na XXIV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców.
Zgodnie z uchwałą ZG PZK Zjazd odbędzie się 19 stycznia 2019 r. w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa - Praga Południe przy ul. Podskarbińskiej 2
w Warszawie.

Info. SP2JMR

II. Wydarzenia

4. Reminiscencje - ŁOŚ 2018 - podsumowanie

Przygotowania do tegorocznej imprezy trwały wyjątkowo długo, bo już w listopadzie trzeba było zamówić firmę cateringową, a wstępne ustalenia co do programu poczynione zostały w czasie spotkania noworocznego w Wieluniu.

Całość programu koordynował sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR, który załatwił też prelegentów i znakomitą pedagog do opieki nad dziećmi, co było nowością na Łosiu. Dzieci miały świetną zabawę, a rodzice czas na przegląd wszystkiego co przywieźli wystawcy i spotkania wśród znajomych z eteru. Przez cały czas namiot prelekcyjny był pełny, bo kolejne prezentacje były ciekawsze, jedna od drugiej.

I tak: Włodzimierz Herej SP6EQZ z Wrocławia przedstawił w niezwykle ciekawy sposób przygody i problemy jakie napotkała wyprawa pod jego kierownictwem na wyspę Saint Bartholomy na Karaibach, skąd nadawali jako jedni z nielicznych na świecie, a prezentacja zakończyła się brawami dla autora.

Najważniejsze w Polsce zawody i nie tylko oraz sposób ich obliczania, rzeczowo i dowcipnie omówił Grzegorz Rendhen SP9NJ z Gliwic, który jest też autorem znakomitego programu komputerowego, stanowiącego nowość w tej dziedzinie nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Przy okazji wszyscy uczestnicy dowiedzieli się jakie miejsce zajęli w naszych sztandarowych zawodach SP DX Contest. Z satysfakcją stwierdziliśmy, że oleski klub jest na 6 miejscu w Polsce, co możemy uznać za sukces, bo nasi konkurenci są o wiele lepiej wyposażeni od nas, a jednak wielu z nich nie potrafi nam dorównać.

Część pierwszą prelekcji technicznych rozpoczął Adam Sobczyk SQ5RWQ, wykładowca akademicki z Warszawy, na którego prezentację wielu uczestników specjalnie przyjechało z bardzo daleka. Wszyscy słuchacze mogli zadawać pytania, a otrzymane odpowiedzi były na najwyższym poziomie, bo też i technika XXI wieku tego wymaga. W kolejnym wystąpieniu pan Adam przedstawił własne konstrukcje i tu też można było usłyszeć i zobaczyć najnowsze osiągnięcia techniczne nie zawsze spotykane na świecie, bo była to techniczna absolutna nowość.

O łączności na wypadek klęsk żywiołowych niezwykle ciekawie mówił Michał Wilczyński SP9XWM z Krakowa, szef klubu EmCom, powołanego na zjeździe dwa lata temu, którego organizatorem byli olescy krótkofalowcy. Wszyscy słuchający mogli się przekonać, że wydane przez PZK pieniądze nie idą na marne, bo duża grupa ludzi jest zorganizowana i gotowa w każdej chwili nieść pomoc potrzebującym, używając przy tym własnego sprzętu, w tym samochodów. Ogromne zaangażowanie tych ludzi to dobry prognostyk na przyszłość.

Równocześnie z prelekcjami odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. Koledzy z Bielska Białej pod kierownictwem Władysława Pietrzykowskiego SP9GNM przywieźli sprzęt i zorganizowali zawody łowy na lisa. Szukających ukrytych w lesie nadajników było tak wielu, że do dzisiaj nie udało się ich policzyć, a zabawa była przednia dla uczestników i kibicującej im publiczności. Największa i najciekawsza antena też pochodziła z Bielska, był to najbardziej widoczny i najczęściej fotografowany obiekt na Łosiu.

Wśród wystawców różnego rodzaju sprzętu radiowego wyróżniały się dwie firmy ze Słowacji, a ich stoiska były ciągle oblegane, bo i ciekawostek było tam całe mnóstwo. Największe polskie firmy z branży radiokomunikacyjnej miały też najciekawszy zestaw urządzeń obecnie produkowanych na świecie i każdy z uczestników mógł się z nimi zapoznać oglądając, dotykając i zadając pytania.

To że w jednym miejscu i czasie udaje się zgromadzić tak wiele wydaje się być największym osiągnięciem tej imprezy w tej formie i wielkości nie spotykanej nigdzie więcej w Europie. Wyraźnie widać i podkreślił to w swoim przemówieniu Stanisław Belka Starosta Oleski, że istnieje wielka potrzeba kontynuacji organizacji tej imprezy, bo oprócz szerokiej techniczno-szkoleniowej ma też swoje znaczenie promując nasz region i kraj. Zapewnienie o daleko idącej pomocy oraz swoje zadowolenie z rozwoju wyraził też Wójt Gminy Rudniki Andrzej Pyziak gospodarz terenu, któremu wiele zawdzięczamy bo jego wielkie zaangażowanie jest nie do ocenienia, a perspektywy jakie przedstawił stanowią bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Sekretariat imprezy odnotował, że na spotkanie przybyło ok. 1200 ludzi z kraju i kilkunastu gości zagranicznych m.in. z Anglii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Estonii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Czech i Słowacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali identyfikatory i pamiątkowe gadżety, a ochronę zgromadzonym zapewniała miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna i medycy z Ochotniczego Sztabu Ratownictwa którym serdecznie dziękujemy.

Marek SP9UO

P.S. Powyższy materiał powstał na użytek mediów oraz mniej lub bardziej lokalnych organów władzy. Ponieważ ujmuje on całość imprezy bardzo syntetycznie postanowiłem przekazać go także słuchaczom i czytelnikom naszych Komunikatów.

(SP2JMR)

5. Informacja SPEmCom PZK...

Oraz parę refleksji...
W dniu 7 grudnia, w Warszawie odbyło się spotkanie EmCom z Alberto Barbera IK1YLO, szefem R.N.R.E. - włoskiego odpowiednika naszego EmCom-u.

Alberto na przywiezionych ze sobą prezentacjach pokazał i bardzo dokładnie opisał ze wszelkimi szczegółami jak działają włoscy krótkofalowcy zajmujący się łącznością w stanach kryzysowych. I tu refleksja: przy tym, jak polskie władze traktują nasze wysiłki w tym zakresie - trudno będzie włoski standard osiągnąć. Tak, jak i u nas są to wolontariusze, ale z tą małą różnicą, że w tzw. akcji mają oni od samego momentu ogłoszenia stanu gotowości status funkcjonariusza państwowego, są traktowani na równi ze wszystkimi innymi służbami, ponadto mają zwracane wszelkie straty wynagrodzeń, poniesione z powodu opuszczenia miejsca pracy, wszelkie koszty poniesione w związku z udaniem się na miejsce akcji, natomiast ich pracodawcy mają zwracane wszelkie koszty związane z tym, że dany pracownik w tym czasie nie jest w pracy. Włoscy krótkofalowcy sami budują i kompletują sprzęt, który uważają za niezbędny do swej działalności, a rząd im te zakupy finansuje, ponieważ przekonał się, że warto. Włoscy podatnicy mają obowiązek część podatku odprowadzać właśnie na działalność takich organizacji. Rozmowa RNRE z włoskim rządem była krótka: "dajcie nam tylko 10% tego, co wydajecie na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, a my zrobimy to sprawniej, szybciej i lepiej". RNRE ma możliwość szybkiego zorganizowania lokalnego Internetu w miejscu zdarzenia za pomocą łącza satelitarnego, lokalną sieć przemienników VHF i UHF, zarówno analogowych jak i cyfrowych oraz własne, przenośne BTS dla telefonii GSM, aby miejsce objęte kataklizmem połączyć z resztą świata. Jak wynika z powyższego opisu - da się! Włoski EmCom działa w ten sposób od 2009 roku, wcześniej działali całkowicie samodzielnie. Jednak bez wsparcia ze strony władz, jak wiadomo, zrobić zbyt wiele się nie da.
Aktywnych "emcomowców" RNRE, na których w każdym momencie można liczyć jest 350. Każde z kilkunastu lokalnych ogniw tej organizacji jest wyposażone
w odpowiedni tabor samochodowy - Land Rover Defender, wyposażone tak, że niejeden radioshack big guna jest skromniejszy ;-), do tego specjalne przyczepy
z zaopatrzeniem 4-osobowej załogi na 15 dni i z centrum radiowym do łączności praktycznie dowolnej.

Dlaczego tak trudno jest to zrobić u nas? Przecież to nie musi kosztować krocie...
Czyżby na przeszkodzie stał tu opór decydentów przed czymś nowym, co nie pasuje do dotychczasowych standardów i przyzwyczajeń? Strach przed tym, że to, co miało być najdoskonalsze na świecie (w/g oferentów biznesowych) okaże się tylko bajerem za wielkie pieniądze, a funkcjonalność w przypadku blackoutu jest żadna?

SP7WME Krzysztof
SP-EMCOM PZK

6. Spotkanie Akademii OT27 PZK organizowanej przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV

W dniu 07 grudnia (piątek) 2018 r. w godzinach od 17.00. do 21.30. na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica koło Kalisza odbyło się spotkanie radioamatorów i krótkofalowców OT 27 PZK. Na spotkanie przybyło 37 krótkofalowców z Kalisza, Poznania, Jarocina, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Ostrowa Wlkp., Koła, Sieradza, Łodzi i Turku.
W spotkaniu udział wzięło 37 krótkofalowców z SP3 oraz SP7, a w ramach akademii przedstawiono następujące wykłady / prezentacje:

- Praca w zawodach EME Marek SP3XBO,
- Analiza systemów antenowych ekspedycji TO2SP Jurek SP3GEM,
- Wyprawa Z23MD Leszek SP3DOI,
- Wyprawa 8P9AE Janek SP3CYY,
- Log UR5EQF - moje wrażenia z użytkowania Jarek SP3AYA.

Po raz kolejny atmosfera spotkania była bardzo rodzinna. Tradycyjnie po zjedzeniu obiadu przy kawie i herbacie koledzy z zaciekawieniem wysłuchali ciekawych opowieści.

Taka forma spotkań pozwala na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu krótkofalarstwa oraz pozwala na bezpośrednie rozmowy różnych pokoleń radioamatorów z południowej Wielkopolski.
Koncepcja spotkań organizowanych przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV polega na organizacji spotkań, na których będą się odbywały prezentacje z zakresu łączności amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do SHF oraz
w zakresie doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX.

Bogdan SP3LD

7. Mikołaje w Białymstoku

W sobotę 1 grudnia 2018 roku po raz szósty ulicami Białegostoku przejechało ponad 100 motocyklistów przebranych w stroje Mikołajów. Wieźli oni paczki ze słodyczami dla 130 podopiecznych Domów Dziecka z Białegostoku, Supraśla
i Krasnego. Wręczenie paczek odbyło się w Folwarku Nadawki, a dodatkową atrakcję było zrzucanie paczek z zabawkami "z nieba" przez paralotniarza. Wśród MotoMikołajów nie zabrakło krótkofalowców. OT-17 reprezentował Rafał SQ4O.
Więcej informacji i zdjęcia można obejrzeć na stronie
https://poranny.pl/tag/motomikolaje-bialystok

Tadeusz SP4GFG

III. Sport

8. Podsumowanie SP100PAZ

W dniach od 1 września do 30 listopada 2018 roku czynna była w eterze stacja SP100PAZ. Stacja obsługiwana była przez czterech operatorów. Ogółem przeprowadzono 2.000 łączności z ponad 112 krajami DXCC. Praca odbywała się na pasmach KF oraz na UKF. Operatorami byli Koledzy: Krzysztof SP6DVP-Andrzej SP6GCU-Janek, SP6IHE-Franek SP6JZL. W trakcie aktywności SP100PAZ przeprowadzono łączności emisjami: SSB, CW, RTTY, PSK63. Karty QSL już mamy wydrukowane u Radka SP5ADX i w chwili obecnej oczekujemy na wydrukowane nalepki na QSL-ki. Wszystkie karty za aktywność SP100PAZ zostaną wysłane do końca stycznia 2019. Będzie możne też otrzymać potwierdzenie na LoTW. Sprawami załadowania QSO do LoTW zajmują się Koledzy: Leszek SP6CIK oraz Jarek SP6OJK. Chcieliśmy również zakomunikować, że łączności te są załadowane na logsp.pzk.org. Tą naszą aktywnością chcieliśmy zasygnalizować jako krótkofalowcy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6PAZ udział w obchodach 100 Rocznicy uzyskania Niepodległości przez Polskę.
Krzysztof SP6DVP

IV. Technika i oprogramowanie

9. FT8- nowości w nowej emisji cyfrowej

Dzisiaj publikujemy news dotyczący bardzo ostatnio popularnego tematu - pracy emisją FT8.
Dużo na ten temat było różnych dyskusji i kontrowersji. Czy to warte, czy potrzebne, czy może szkodliwe, itd. Ale jest, działa, ludzie pracują. A postępu technologicznego zatrzymać się nie da. Kiedyś pracowaliśmy na AM, dziś pracujemy na SSB. Postęp!
Poniżej krótki materiał przygotowany przez Wojtka SP3UAW oraz opis wersji WSJT-X 2.0.0. Niestety opis w wersji angielskiej.
SP5ELA

- Protokół FT8 (oraz MSK144) wraz z nową wersją programu WSJTX 2.0 został zmodyfikowany (użycie 77bitów, zamiast 75, szczegóły i nowe możliwości tutaj: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/New_Features_WSJT-X_2.0.txt .
Wydanie nowej oficjalnej wersji programu WSJTX 2.0.0 jest planowane na 10 grudnia 2018. Nowa wersja protokołu pozwala odbierać jeszcze słabsze sygnały (niższy stosunek sygnału do szumu).
Co ważne: nowa wersja protokołu nie jest kompatybilna ze starą (wersje programu do WSJTX 1.9.1).
Już w tej chwili sporo osób używa wersji przedpremierowych 2.0 (od rc1 do rc5) z nową wersją protokołu FT8. Co wyjaśnia przyczynę, dlaczego, mimo iż widać sporo stacji, nie wszystkie są dekodowane.
Wersje programu WSJTX do 1.9.1 nie dogadają się w pracy na FT8 oraz MSK144 z wersjami od 2.0.0.

73, Wojtek SP3UAW

V. Silent Key,s
__________________________________________________________________-
SP9CUX s.k.

W dniu 1 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 odbył się w Skawinie pogrzeb naszego Kolegi Stefana Bykowskiego SP9CUX.

Kolega Stefan Bykowski SP9CUX był członkiem PZK od 1968 roku. W latach 1968 do 1969 był związany z klubem SP9KAD. Od roku 1971 został członkiem Klubu
w Skawinie i od 1972 był operatorem odpowiedzialnym stacji w Skawinie SP9KGC oraz wiceprezesem klubu. Od 1995 roku pełni funkcję oddziałowego QSL managera Oddziału PZK w Krakowie. Był operatorem odpowiedzialnym radiostacji Harcerskiego Klubu Krótkofalowców. Wiele czasu poświęcił młodzieży ucząc ją podstaw radiotechniki i operatorstwa.
Przez cały czas zajmował się pracami konstrukcyjnymi, budową urządzeń nadawczo-odbiorczych, zasilaczy itp.
Był krótkofalowcem, który pracował na telegrafii i aktywnie uczestniczył w życiu Oddziału. Na wniosek zarządu został odznaczony Honorową Odznaką PZK.
Poprzez Jego śmierć odszedł od nas bardzo wartościowy człowiek, kolega krótkofalowiec, który każdemu służył pomocą.

Niech spoczywa w pokoju.

Bożena SP9MAT
________________________________________________________________________
SP9GP s.k.

W dniu 2018-12-06 Ryszard Frużyński SP9GP w wieku 82 lat odszedł do krainy wiecznych DX'ów.
Wieloletni Członek Śląskiego Oddziału Terenowego OT-06 PZK.
Ceremonia Pogrzebowa odbyła się w Domu Żałoby przy ulicy Piekarskiej 99
w Bytomiu dnia 11.12.2018, po czym nastąpiły uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym przy ulicy Powstańców Śląskich w Bytomiu.

Cześć Jego Pamięci.

Informację przekazał Sławek SP9QS.
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Bożenie SP9MAT, Krzysztofowi SP7WME, Sławkowi SP9QS, Bogdanowi SP3LD, Wojtkowi SP3UAW, Tadeuszowi SP4GFG, Krzysztofowi SP6DVP, Markowi SP9UO, Jurkowi SP8HPW, Stanisławowi SQ2EEQ.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp3slu@wp.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję Krótkofalowca Polskiego.

Redakcja Komunikatów PZK: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat PZK nr 49/2018

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,960,931 Unikalnych wizyt