PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 44/2018 z dnia 07.11.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
news: Ikonka_PDF_50px.jpg
NR 44/2018 z dnia 07 listopada 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM, oraz publikowane na portalu PZK, a także rozsyłane na listę wysyłkową.

Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego tygodnia.

I. Sprawy organizacyjne

1. Posiedzenie ZG PZK

Prezydium Zarządu Głównego PZK zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców na dzień 1 grudnia 2018 r. Posiedzenie odbędzie się w Domu Kultury "Zarzewie" w Łodzi, ul. Leopolda Tyrmanda 4, początek o godzinie 10:00.
Materiały na posiedzenie Członkowie ZG PZK otrzymają w statutowym terminie.

Info. Piotr SP2JMR

2. Patronat Wojewody Małopolskiego

Krakowski Oddział Terenowy OT-12 PZK oraz funkcjonująca w jego strukturze Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK, uzyskali Patronat Honorowy Wojewody Małopolskiego nad dwiema edycjami ćwiczeń łączności kryzysowej, planowanymi do realizacji w obrębie IV kwartału 2018 roku.
Ćwiczenia będą miały na celu w pierwszym etapie sprawdzenie analogowej łączności VHF FM pomiędzy wyniesionymi terenowymi punktami łączności rozstawionymi w pobliżu powiatowych placówek WCZK, a podstawową umiejscowioną w Krakowie oraz wyniesioną, pracującą z terenu południowej Małopolski stacją sztabową.
Drugi etap będzie polegał na sprawdzeniu łączności cyfrowej poprzez amatorskie przemienniki DMR z wybranych kilku strategicznych lokalizacji przemysłowych ulokowanych na terenie woj. małopolskiego.
W ćwiczenia będzie zaangażowana także służba dyżurna WCZK, która na bieżąco będzie otrzymywać meldunki z terenu podczas realizacji zadań w trakcie ćwiczeń.
Szczegółowe informacje na temat planu, terminów oraz właściwego przebiegu ćwiczeń zostaną przekazane w ciągu najbliższych dni.

 Info. Michał SP9XWM

II. Wydarzenia

3. 100 lat ...Ostrów Wlkp. był pierwszy

W tym roku przypada 100 - lecie Odzyskania Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego i Republiki Ostrowskiej.

Republika Ostrowska, zwana także Rzeczpospolitą Ostrowską, była krótkotrwałym autonomicznym tworem politycznym, powstałym 10 listopada 1918 r. Tym samym Ostrowianie wyprzedzili o jeden dzień symboliczny początek polskiej niepodległości. Miało to miejsce na  miesiąc przed Powstaniem Wielkopolskim, którego celem było uwolnienie regionu spod władzy pruskiej.
Aby upamiętnić to wydarzenie, przez cały listopad aktywny będzie znak okolicznościowy HF1918RO. Jednocześnie wydawany będzie dyplom "Setna rocznica Republiki Ostrowskiej". Na platformie LogSP umieszczony jest regulamin akcji i możliwość elektronicznego pobrania dyplomu.
Informacje można też uzyskać na stronie lub forum internetowym klubu SP3POW.
Pozdrawiam,

Jarek SP3AYA

4. VIII Konferencja ARISS w Polsce.

W dniu 20 października br., w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się 8. Ogólnopolska Konferencja Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło około 80 uczniów, nauczycieli i krótkofalowców oraz innych osób zainteresowanych tematyką ARISS i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaproszeni prelegenci zaprezentowali 13 wykładów i prezentacji.
Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Ostrowskiego. Honorowym przewodniczącym konferencji był Gaston Bertels ON4WF, były przewodniczący ARISS oraz ARISS Europa, który w tym roku przygotował dla nas prezentację, w której przedstawił aktualne działania i problemy z nimi związane, którymi zajmuje się ARISS.
Ponieważ w konferencji uczestniczą w dużej mierze osoby nie związane z radioamatorstwem, kolejny prelegent - Armand Budzianowski SP3QFE, mentor ARISS Europa, członek grupy technicznej ARISS HTT i reprezentant naszego regionu w ARISS International - przybliżył słuchaczom czym zajmują się krótkofalowcy oraz na czym polega uprawiane tego hobby. Przedstawił też zadania i struktury organizacyjne ARISS, a także działalność grupy wolontariuszy w Polsce. Wprowadził też uczestników z zagadnienia związane z organizacją łączności ARISS w szkole.
Z satysfakcją należy odnotować fakt, że w tym roku z Polski przeprowadzono dwie łączności w ramach programu ARISS. O pierwszej z nich, która miała miejsce w dniu 26. kwietnia 2018 roku w miejscowości Buczek, opowiadał Krzysztof Pokorski SQ7IQA - inicjator i koordynator tego przedsięwzięcia. Bezpośrednie połączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną zapewnili krótkofalowcy z klubu SP7KYL.
W swoim wystąpieniu Krzysztof SQ7IQA omówił przygotowania zarówno od strony technicznej jak i edukacyjnej do tej łączności.
Niespełna miesiąc później miała miejsce jubileuszowa, bo 20 łączność ARISS z Polski. W dniu 23 maja, uczniowie z Poznania, dzięki wsparciu krótkofalowców z klubu SP3YOR, za pomocą stacji telemostowej ARISS - W6SRJ mogli porozmawiać z astronautą. O przygotowaniach edukacyjnych do tego wydarzenia opowiadali p. Agnieszka Tokarczuk - pomysłodawczyni zorganizowania łączności ARISS w Poznaniu oraz Olgierd Pilarczyk SQ3SWF.

Drugą sesję konferencji rozpoczął Pan Wiktor Niedzicki - znany dziennikarz, wielki popularyzator nauki. W swoim wystąpieniu opowiadał, w jaki sposób błędy wpływały na postęp nie tylko w fizyce. Dlaczego, mimo pomyłek, a czasem zwykłej nieuczciwości nauka rozwija się i z każdym rokiem wiemy więcej o budowie materii i budowie Wszechświata. Trzeba przyznać, że wykład wywarł duże wrażenie na wielu uczestnikach konferencji.
Dla krótkofalowców i nie tylko, loty w przestrzeń okołoziemską to okazja do pogłębiania doświadczenia z zakresu łączności radiowej oraz sprawdzenia i rozbudowy sprzętu radiokomunikacyjnego wysłanego w lot oraz naziemnej stacji radiowej. Armand Budzianowski SP3QFE, starał się uświadomić słuchaczom, że gdyby nie było łączności radiowej, to nie byłby możliwy podbój kosmosu.
Po dwóch latach ponownie gościliśmy na konferencji członków zespołu budującego kolejnego polskiego satelitę PW-Sat2. Grzegorz Gajoch SQ9SAT, Michał Gumiela i Piotr Kuligowski SQ4NOW w swoim wystąpieniu skoncentrowali się na łączności radiowej satelity ze stacjami naziemnymi. Satelita został wyposażony w nadajnik/odbiornik full duplex TRxVU Rev. B, firmy Innovative Solutions in Space BV, pracujący w paśmie amatorskim (UHF/VHF) oraz zestaw anten dipolowych o polaryzacji liniowej.
Środowisko radioamatorów nie raz odegrało olbrzymią rolę w odbieraniu sygnałów z satelitów wysyłanych przez studentów i inne grupy hobbystów z całego świata. Taka pomoc będzie również nieoceniona w przypadku misji satelity PW-Sat2. W tym celu zespół postanowił przygotować i udostępnić narzędzia umożliwiające odbiór i dekodowanie sygnałów z satelity. Szczegółowe informacje i oprogramowanie zostało udostępnione na stronie www.radio.pw-sat.pl.
Kolejną sesję rozpoczął Armand Budzianowski SP3QFE, który w swoim wystąpieniu dokonał podsumowania konkursu historyczno - plastycznego "Polacy i Kosmos". Konkurs ten był zorganizowany m.in. przez wolontariuszy z ARISS w Polsce wraz z Polskim Związkiem Krótkofalowców i Miejskim Domem Kultury w Kole oraz kilkoma innymi partnerami organizacyjnymi. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 19 czerwca 2018 roku podczas "Kosmicznej Akademii" zorganizowanej w MDK w Kole. Podczas konferencji została zaprezentowana wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac. Planowana jest kolejna edycja konkursu w 2019 roku. Konferencji towarzyszyła też inna wystawa - efekt udziału uczniów z Klubu Młodych Odkrywców "Kolska Wyspa" w programie EarthKAM.
O przygotowaniach technicznych do łączności ARISS z wykorzystaniem telemostu opowiadał Leszek Jakubowski SQ3PHA z Poznania. Poruszył wiele ciekawych zagadnień związanych z nagłośnieniem pomieszczeń podczas łączności telefonicznej. Zaprezentował też m.in. telefon konferencyjny oraz eliminator echa, a uczestnicy mogli przekonać się o ich skuteczności działania.
Mimo że procedury związane z przystąpieniem do programu ARISS przez placówki edukacyjne są dość dobrze opisane na stronie internetowej http://www.ariss-eu.org /, to zawsze rodzą wiele pytań i wątpliwości. Sławek SQ3OOK w swoim wystąpieniu postanowił najczęściej pojawiające się z nich omówić, a potem wspólnie z Armandem SP3QFE odpowiadali na pytania uczestników spotkania.
Jedną z aktywności krótkofalarskich z pokładu stacji kosmicznej jest nadawanie obrazów transmisją SSTV. Już od kilku lat polscy krótkofalowcy są zaangażowani w tę działalność, przygotowując nagrody za nadesłane raporty z ich odbioru. ARISS SSTV Award Managerem jest Sławomir Szymanowski SQ3OOK. Całością prac nad ARISS SSTV Award kieruje Oliver DG6BCE, a w skład komisji nagród wchodzą delegaci z pięciu regionów ARISS, w tym Armand SP3QFE z Polski. W swoim kolejnym wystąpieniu Sławek SQ3OOK przybliżył kulisy organizacji jednej z ostatnich aktywności SSTV poświęconej 40 rocznicy międzynarodowych lotów kosmicznych w ramach programu Interkosmos; jest też autorem całej serii tych obrazków. Oryginał obrazu nadanego radiowo z ISS, poświęconego polskiemu kosmonaucie, został wręczony Mirosławowi Hermaszewskiemu podczas łączności ARISS w Poznaniu.
Mateusz Kłeczek, Mateusz Hurbol i Piotr Kotara studenci z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, przedstawili swój projekt rozpoczętej już budowy radioteleskopu. Projekt ten wzbudził zainteresowanie słuchaczy, wywiązała się całkiem ciekawa dyskusja na temat różnych niuansów rozwiązań projektu.
Łączność ARISS jest z pewnością wydarzeniem w szkole i klubie krótkofalarskim, którym chcielibyśmy pochwalić się w Internecie. Możemy umożliwić innym osobom, aby wraz z nami mogły przeżywać to niecodzienne wydarzenie. Bardzo dobrze zostało to zrobione podczas łączności w Buczku. Jakub Papuga - jeden z realizatorów transmisji internetowej z tego wydarzenia podczas swojego wystąpienia omówił zagadnienia związane z wyborem potrzebnego sprzętu i oprogramowania. Podzielił się też wieloma cennymi uwagami wynikającymi z jego doświadczenia i zainteresowań technikami multimedialnymi.
Tradycyjnie konferencja była okazją do wręczenia podziękowań za działalność na rzecz propagowania krótkofalarstwa i zaangażowania na rzecz realizacji programu ARISS. W imieniu Prezesa PZK podziękowania wręczył Koordynator PZK ds. ARISS Sławomir Szymanowski SQ3OOK.
Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki współpracy i wsparciu:
- Polskiego Związku Krótkofalowców,
- Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły rZAP-Edukacjar1; z Ostrowa Wielkopolskiego,
- Oddziału Terenowego 27 PZK Południowa Wielkopolska,
- Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW
- Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów rDeltar1;
- oraz innych podmiotów i osób prywatnych.

ARISS to międzynarodowa grupa robocza non-profit, która koordynuje i realizuje zadania pozwalające umieścić w przestrzeni kosmicznej, na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, radioamatorskie stacje nadawczo - odbiorcze m.in. do łączności głosowych, cyfrowych i telewizyjnych oraz wykorzystać go na potrzeby edukacji uczniów na całym świecie. Jednym z takich programów jest zaplanowana łączność ARISS (ARISS school contact).

Program ARISS jest realizowany przez partnerów z agencji kosmicznych:
- Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu - NASA z USA,
- Federalna Agencja Kosmiczna - Roskosmos z Rosji,
- Europejska Agencja Kosmiczna - ESA,
- Narodowe Centrum Badania Kosmosu - CNES z Francji,
- Japońska Agencja Odkrywania Przestrzeni Kosmicznej - JAXA,
- Kanadyjska Agencja Kosmiczna - CSA,
we współpracy z Radioamatorską Korporacją Satelitarną AMSAT i organizacjami krótkofalowców zrzeszonymi w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej - IARU,
w tym Polski Związek Krótkofalowców - PZK.

Armand SP3QFE i Sławek SQ3OOK

Powyższy materiał został nieco skrócony, a pełną bardzo szczegółową relację oraz fotoreportaż zamieścimy w Krótkofalowcu Polskim nr 1/2019. - SP2JMR

5. PW-SAT2-polski satelita niedługo na orbicie

Już 19 listopada 2018 na orbitę okołoziemską wyniesiony zostanie polski satelita PW-Sat2. W trakcie swojej misji będzie on nadawał sygnał (telemetrię) w paśmie radioamatorskim 70 cm.

Do odbioru ramek z satelity zapraszamy wszystkich radioamatorów - wierzymy, że będzie to interesujące wyzwanie, a dla naszego zespołu realne wsparcie. Szczegółowe informacje zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.
https://pw-sat.pl/informacje-dla-radioamatorow/
Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie informacji w lokalnej społeczności.
Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania - zapraszamy do kontaktu.

Zespół realizatorów programu PW-SAT2

6. Zaproszenie na Rymer!

Zapraszamy wszystkich krótkofalowców na spotkanie do klubu NOT w Rybniku-Niedobczycach [ulica Rymera 54] w piątek 14 grudnia 2018 roku na godzinę 16.30.
W programie spotkania jest prelekcja, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za Zawody Rybnickie, odznaczenie zasłużonych dla rozwoju krótkofalarstwa Odznakami Honorowymi PZK, roczne sprawozdanie z działalności Zarządu OT 31 PZK. Zapisy na spotkanie prowadzi Eugeniusz SQ9HZM sq9hzm@wp.pl do niedzieli, 18 listopada 2018 roku.
Spotkanie organizują: SITG Oddział Rybnik, klub SP9PRO oraz OT 31 PZK.

W imieniu organizatorów Gienek SQ9HZM

III. Sport


7. SP100SP eDyplom

W dniach 10-12 listopada br. czynna będzie radiostacja okolicznościowa ze specjalnym znakiem wywoławczym SP100SP upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamiątkowy eDyplom można otrzymać za co najmniej 3 QSOs. Na każdym paśmie i każdą emisją łączności liczy się osobno. eDyplom będzie do samodzielnego pobrania ze strony hamlog.ru/sp100sp/

(sp2fap)

8. SN100RON dla niepodległej

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości pragnąc uczcić ten fakt
i oddać hołd bohaterom którzy się do tego przyczynili z inicjatywy członków klubu SP9PTG w dniach od 01.11.2018 do 30.11.2018 pracuje stacja okolicznościowa SN100RON.
Operatorzy stacji:
TADEUSZ - SP9ATD
WOJCIECH - SP9IKN
Za nawiązanie łączności w powyższym terminie można uzyskać okolicznościowy dyplom.
Warunki uzyskania dyplomu:
Dla stacji polskich 4 łączności, dla stacji zagranicznych 2 łączności.
Łączności tego samego dnia można powtarzać na różnych pasmach bądź emisjach.
Zgłoszenia w formie elektronicznej (format cabrillo) należy przesyłać najdalej do dnia 05.12.2018 r. na adres:
SP9IKN lub SP9ATD.
Dyplomy w formacie PDF. Karty QSL via SP9PTG.

Wojciech SP9IKN

IV. Silent Key's
________________________________________________________________
SQ7JHW s.k.

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 30.10.2018 odszedł nagle nasz kolega i przyjaciel Stanisław Wasilewski SQ7JHW, członek PZK należący do Łódzkiego Oddziału naszej organizacji.

Info: koledzy z klubu SP7SSR"

__________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za informacje: Zespołowi PW SAT2, Kolegom
z klubu SP7SSR, Wojtkowi SP9IKN, Sylwestrowi SP2FAP, Eugeniuszowi SQ9HZM, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Jarkowi SP3AYA, Michałowi SP9XWM.


Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl , sp3slu@wp.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwany dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję "Krótkofalowca Polskiego".
Redakcja: Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA i Jurek SP3SLU - także nadający komunikaty środowe PZK.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,551 Unikalnych wizyt