PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 11
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 36/2018 z dnia 12.09.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 36/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów.
Od przyszłego tygodnia wracamy do Komunikatów czytanych. Jednocześnie proszę o przesyłanie informacji przeznaczonych do komunikatów równolegle na adres Jurka SP3SLU: sp3slu@pzk.org.pl

1. Posiedzenie prezydium ZG PZK

Najbliższe Posiedzenie Prezydium ZG PZK odbędzie się w sobotę 15 września w siedzibie sekretariatu ZG PZK przy ul. Modrzewiowej 25 w Bydgoszczy. Początek godz.11.00.
W porządku obrad m.in.
-sprawy finansowe
-przygotowanie Posiedzenia ZG PZK
-omówienie wniosków i uchwał GKR
-sprawy osobowe
-inne tematy wniesione przez członków prezydium.

Info. SP2JMR


2. Krótkofalarska Jesień na Pogórzu czyli Jodłówka Tuchowska 2018-podsumowanie

Jak co roku, tradycją spotkań pod hasłem "Krótkofalarska Jesień na Pogórzu" w Jodłówce Tuchowskiej jest piątkowe zagospodarowanie terenu. Tradycyjnie też temat ten przejął na siebie Zbyszek SP9IEK i tym razem wraz z Tomkiem SP9TOB pojawili się na miejscu jako pierwsi. Przybyli również inni Koledzy z OT 28, Marek SQ9CAQ, Krzysztof SQ9MUO, Tomek SQ9KDO. Z Grupy SP9YFF - Krzysztof SP9UPK i Piotrek SO9DXX, a wieczorem przybył także Piotr SP2JMR - sekretarz ZG PZK wraz z Krzysztofem SQ2JK z klubu SP2PBM (OT04). Trudno mi wszystkich wymieniać. Po za tym zawsze w tym czasie jest sporo pracy, więc tematów sporo i każde ręce są przydatne.
Sobota - Piękna pogoda. Od wczesnego poranka przybywają kolejni goście. Przybyli m.in Prezes sąsiedniego OT Wiesław SP8NFZ - Prezes OT 05 z małżonką, SP8N Adam - Prezes OT nr 18, Koordynator IARU MS - Janek SP9BRP, Delegat OT - Jacek SP9RPW. Jak co roku, od lat jest też z nami Kolega Waldek SP9MZX - założyciel, opiekun i szkoleniowiec grup krótkofalarskich w Dębicy. Zaszczyciła nas obecnością grupa przedstawicieli SPOTC, przedstawiciele SN0HQ (Janusz SP9JZT, Adam SP8N, Krzysztof SQ2JK), wielu weteranów Krótkofalarstwa Polskiego i seniorów ale także młodzieży. Oczywiście jest też większość Kolegów członków Tarnowskiego OT. Teren zapełnia się błyskawicznie. Pogoda piękna od rana. Kramiki rozkładają się na boisku szkolnym. Koledzy eksponują sporo sprzętu nowego i z demobilu, dla leniwych i dla rdłubaczy. Można się pozbyć zbytecznego sprzętu i uzupełnić jakieś braki czy zapasy do majsterkowania.
Około godziny 12.00 tuż przed obiadem, robimy wspólne zdjęcie pamiątkowe. Szkoda tylko, że nie wszyscy obecni na spotkaniach, chcą się fotografować, bo to przecież świetna pamiątka.
O godzinie 13.00 obiad. Wydano ponad 150 obiadów.
Po obiedzie roficjalna część spotkania, które otworzył Prezes OT 28 Janusz SP9LAS. W prezydium zasiedli również Zbyszek SP9IEK wieloletni prezes naszego OT, Piotr SP2JMR  sekretarz ZG PZK oraz Jacek SP9RPW delegat OT 28 na zjazd PZK. Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych głos zabrał Piotr SP2JMR sekretarz PZK. W krótkich zdaniach omówił bieżącą sytuację w PZK. Znaczną część swojego wystąpienia poświęcił tegorocznej edycji Mistrzostw Świata IARU na falach krótkich czyli IARU HF Championships i udziału w ich naszej reprezentacji czyli zespołowi SN0HQ. Podkreślił, że wg nieoficjalnych wyników SN0HQ zajęła drugie miejsce na świecie i co najistotniejsze po raz pierwszy w historii wyprzedziliśmy stację niemiecką DA0HQ naszego największego konkurenta. Uczestnicy spotkania korzystając z obecności przedstawicieli zespołu SN0HQ zgotowali Im owację na stojąco.
Z kolei nastąpiła najważniejsza część spotkania czyli podsumowanie Zawodów Tarnowskich, wręczenie nagród, pucharów, dyplomów i innych trofeów. Przekazujemy gratulacje dla zwycięzców, a pokonanym życzymy więcej szczęścia w następnych zawodach.
Sponsorzy: Wydział Promocji Marki Miasta Tarnowa, Firma IGLOO i Miloo-Electronics - Pan Władysław Włodarczyk, "ELZAT" Spółka z o.o. z Tarnowa- Krzysztof SP9RHN i Jacek SP9RPW oraz Wilhelm SP8AJC, Prezydium ZG PZK -Piotr SP2JMR, hurtownie MegaEl Tarnów i A&K Tarnów - SP9JZT uatrakcyjnili całość swoimi gadżetami, które zostały rozdane obecnym na spotkaniu. Dbająca o część kulinarną grupa "KOCIOŁKOWA" także nie zawiodła. Dziękujemy Kolegom SQ9MUO, SQ9OL, SP9RHN i innym pracowitym oraz ofiarnym duszom.
W międzyczasie nawiązaliśmy kontakt i omówiliśmy plany na przyszły rok z Sołtysem Jodłówki Tuchowskiej, panem Radosławem Osiką. Wspólnie planujemy wyjść do lokalnej społeczności i promować działania, współpracę i znaczenie krótkofalowców, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Na równoległej imprezie "Festyn Grzybiarski" Piotr SP2JMR w kilku słowach przedstawił naszą krótkofalarską działalność, cel naszej corocznej obecności na terenie Jodłówki Tuchowskiej, jednocześnie zapraszając ludność lokalną na nasze coroczne spotkania. Jurek SP8GKB wystąpił gościnnie na festynie wykonując kilka utworów na własnoręcznie wykonanej lirze korbowej.
Już niedziela. Ostatnie wrażenia z pobytu, "rozbrojenie terenu", ściąganie anten, składanie sprzętu. Należy przywrócić obiekt do stanu pierwotnego. Dziękujemy wszystkim za pomoc. Goście, a szacujemy ich na około 220 osób (194 na liście obecności), nie przyczynili nam również w tym roku zbyt wiele pracy. Dziękujemy!!!
Ostatnie gospodarskie spojrzenie Prezesa OT, Janusza SP9LAS oraz Zbyszka SP9IEK w każdy zakątek obiektu. Jesteśmy gotowi do zdania obiektu.
Serdecznie dziękujemy:
- Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej oraz Dyrekcji DWD w Jodłówce Tuchowskiej za udzielanie swojej gościnności nam i naszym gościom.
- Sponsorom rozlosowanych gadżetów
- Kolegom organizatorom: Zbyszkowi SP9IEK, który wraz z Prezesem OT od początku do końca zajął się organizacją obiektu, Markowi SQ9CAQ - organizacja radiostacji i doprowadzenie wykorzystywanych sal szkolnych, do stanu pierwotnego, Tomkowi SP9TOB - biuro spotkania, "grupie kociołkowej" oraz sponsorom wkładu kociołkowego za przygotowanie bardzo smacznego kociołka.
- Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy aktywnie uczestniczyli w organizacji i przebiegu tego spotkania.
Zapraszamy znowu za rok. Do zobaczenia.

Vy 73. Staszek sq9aor

P.S. Nieco szersza relacja oraz fotoreportaż ukaże się w Krótkofalowcu Polskim nr 11/2018

3. Krótkofalowcy dla społeczeństwa

W dniu 8-09-2018 na terenie Przystani Jachtowej Marina w Darłowie odbyło się drugie po ubiegłorocznym otwarte spotkanie krótkofalowców Środkowopomorskiego Oddziału PZK (OT22) pod nazwą rKrótkofalowcy dla społeczeństwar1;
Spotkanie w Darłowie odbyło się dzięki życzliwości, wsparciu naszego hobby i zaangażowaniu w promocję regionu przez Burmistrza Darłowa, Arkadiusza Klimowicza; Dyrektora Portu Morskiego w Darłowie, Krzysztofa Walków; Prezesa Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Jarosława Lichacy.
Uczestniczyło w nim wielu krótkofalowców z OT 22 wraz z rodzinami. Jak zwykle wiele ciekawych rozmów, wymiany doświadczeń i pokazy łączności zaprezentowane przez kolegę Jarka SP1C.
Było wspólne grillowanie, a swojska kiełbasa przywieziona przez hojnego jak zwykle Zdzisława SP1II smakowała wybornie uczestnikom spotkania. Doskonała muzyka przyciągnęła sporą grupę innych osób. Tańce na nabrzeżu przystani zintegrowały grono krótkofalowców i przybyłych gości.
Spotkanie pod każdym względem udane dzięki wielkiemu zaangażowaniu głównego organizatora Piotra SP1GZF. Dowodem na to jest podziękowanie od wszystkich uczestników: krótkofalowców, ich rodzin i osób, które dołączyły do naszego grona.
Podziękowania składam wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby spotkanie było udane.
W tym: Zdzisławowi SP1II, Januszowi SP1RKT, Jarkowi SP1C, Dawidowi SP1-22050.
Dla burmistrza Darłowa, dyrektora Portu Morskiego i prezesa Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Dla sponsorów Oddział 22 PZK przygotował grawertony z dedykacją.
Zostaną wręczone osobiście wraz z podziękowaniem za okazywaną nam pomoc.

Vy73 Jurek sq2nia

4. 51 lat na falach radiowych Piastowskiego Klubu Krótkofalowców - SP6PAZ z Opola, zaproszenie na festyn Dzielnic w Opolu

Piastowski Klub Krótkofalowców z radiostacją o znaku wywoławczym SP6PAZ jest jednym z najstarszych w Opolu i w województwie opolskim. Oficjalną datą jego powstania jest 15 września 1967 roku. Klub został powołany przez ówczesny Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Pierwszą siedzibą klubu był Wojewódzki Dom Kultury przy ulicy Strzelców Bytomskich 8. W ciągu dziewięciu lat działalności, tj. do maja 1976 do chwili likwidacji Wojewódzkiego Domu Kultury byliśmy jedną z wielu sekcji zainteresowań, jakie tam działały. Od początku działalności rozpoczęliśmy nabór do klubu, organizując rokrocznie kursy na uzyskanie świadectwa uzdolnienia, które po zdaniu końcowego egzaminu uprawniało do ubiegania się o pozwolenie radiowe (licencję) na zakładanie i użytkowanie radiostacji amatorskiej. We wspomnianym okresie nie było Internetu, telefonów komórkowych i zapewne fakt ten miał wpływ na młodzież z opolskich szkół oraz uczelni, że tak chętnie uczestniczyła w kursach i praktycznych szkoleniach pracy na radiostacji klubowej. Uczestnikami zajęć byli również dorośli, reprezentujący bardzo szeroki przekrój społeczny i zawodowy. Powyższy okres i wszechstronna współpraca z dyrekcją WDK pokazała, że można było w owych czasach zainteresować młodych i starszych dziedziną radioamatorstwa, zwaną potocznie krótkofalarstwo. Po likwidacji WDK przeszliśmy pod patronat Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość". Był to drugi i bardzo owocny okres naszej działalności, która trwała od czerwca 1976 do grudnia 1999 roku. Przy OSM ,,Przyszłość" byliśmy najaktywniejszą sekcją zainteresowań jakie działały przy Spółdzielni. Lokal, który posiadaliśmy przy ulicy Koszyka 38 na 11 piętrze był bardzo korzystny z kilku powodów. Tak wysokie położenie i bezpośredni dostęp do dachu umożliwiały nam zainstalowanie wielu anten nadawczo-odbiorczych, które to z kolei pozwalały zdobywać czołowe lokaty w zawodach krajowych oraz międzynarodowych. Po zmianach właścicielskich budynków przy ul. Koszyka, musieliśmy z dniem 1 stycznia 2000 roku opuścić zajmowany lokal. Nowe zasady i warunki korzystania z niego były daleko poza zasięgiem naszych możliwości finansowych. OSM ,,Przyszłość" po prawie 23 latach owocnej współpracy nie zaoferowała żadnego lokalu, mogącego pozwolić na kontynuację naszej działalności, a klub na prawie pięć lat zmuszony był do jej zawieszenia. Przez ten okres spotykaliśmy się w prywatnych mieszkaniach członków klubu, gdzie przewodnim tematem w dyskusjach było czynienie starań o uzyskanie lokalu dla potrzeb klubu. W grudniu 2005 roku podpisano umowę z ECO Opole na wynajem lokalu w starym budynku (dawna kotłownia oraz warsztaty) przy ul. Wojska Polskiego. Lokal był nam udostępniony odpłatnie, a koszty pokrywali członkowie klubu z własnych datków. Pod skrzydłami ECO - Energetyka Cieplna Opolszczyzny działaliśmy do 21 stycznia 2011 czyli do chwili pożaru budynku. Pożar budynku przy ul. Wojska Polskiego z zarzewiem w okolicach kotłowni, spowodował kolejną przerwę w działalności, trwającą tym razem niecałe pięć miesięcy. Dzięki staraniom naszych kolegów po krótkich poszukiwaniach zostaliśmy przyjęci pod dach Sali Wiejskiej w Czarnowąsach- Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. W siedzibie tej działamy po dzień dzisiejszy.
Głównym celem działalności klubu jest propagowanie krótkofalarstwa wśród społeczeństwa na terenie Opola i okolic. Polega ono na organizowaniu kursów i praktycznych szkoleń z dziedziny radiotechniki i prowadzenia łączności amatorskiej na pasmach radiowych. Potencjał naszych umiejętności i możliwości organizacyjnych wykorzystany został w czasie wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku. Krótkofalowcy z naszego klubu wraz z innymi krótkofalowcami z województwa opolskiego i kraju zabezpieczali łączność z zalanych terenów przekazując meldunki do sztabów kryzysowych, jakie w tych tragicznych dniach powstały przy urzędach i instytucjach. Kilku krótkofalowców z terenu miasta Opola i większych miejscowości w województwie przekazywało na bieżąco meldunki do polowej rozgłośni Polskiego Radia Opole.
Swoje umiejętności szlifujemy biorąc udział w rozgrywanych, krajowych oraz międzynarodowych zawodach, w których uczestniczy radiostacja klubowa, używająca również drugiego znaku wywoławczego SN6O. Osiągamy bardzo wysokie lokaty w kraju i na świecie. Od wielu lat uczestniczymy również w propagowaniu uroczystości lokalnych, krajowych w tym kulturalnych takich jak Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, używając znaku okolicznościowego SP0FPP. Dla uczczenia 55 rocznicy powołania naszego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu w maju 2013 roku pracowano pod kolejnym znakiem okolicznościowym HF55O. Z okazji pięciolecia działalności pod egidą GOK-u w Dobrzeniu Wielkim uruchomiona została kolejna stacja okolicznościowa o znaku 3Z6DOBRZEN, która czynna była przez cały styczeń 2016 roku. Z okazji jubileuszu 800 Lat Opola, krótkofalowcy z Piastowskiego Klubu Krótkofalowców uruchomili specjalną stację okolicznościową o znaku HF800O, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród krótkofalowców w kraju i na całym świecie. Kolejnym znakiem okolicznościowym, który był rozchwytywany w trakcie przeprowadzania połączeń radiowych była stacja okolicznościowa uruchomiona z okazji 20 rocznicy powodzi na terenie Opolszczyzny - HF1997OP. Celem akcji było przypomnienie tych tragicznych chwil jakie przeżywaliśmy wszyscy w Opolu i na zalanych terenach naszego województwa. W roku 2017 pracowaliśmy pod znakiem SN50PAZ z okazji 50 lat bogatej działalności klubu na terenie miasta Opola i województwa. W bieżącym roku od 1 września do 31 grudnia 2018 nadajemy pod znakiem okolicznościowym z okazji 100 Rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości. To tylko nieliczne przykłady popularyzacji rocznic i wydarzeń, będących elementem naszej radiowej aktywności, mającej za cel przybliżenie wszystkim korespondentom naszej lokalnej i państwowej historii. Wielokrotnie w trakcie naszej długoletniej działalności organizowaliśmy na terenie miasta Opola imprezy pokazowe, mające na celu zaprezentowanie naszej społecznej pracy oraz osiągnięć sportowych w kraju i na świecie. Wszelkie informacje o Piastowskim Klubie Krótkofalowców - SP6PAZ można znaleźć na stronie internetowej www.sp6paz.pl . Zawarte na stronie internetowej informacje obejmują historię klubu, wybitne jego postacie oraz osiągnięcia sportowe klubu i jego członków. Jest też specjalna zakładka HF1997OP, przybliżająca odwiedzającym heroiczny udział krótkofalowców w lipcu 1997 w czasie powodzi. W ostatnim czasie koledzy z klubu uruchomili zakładkę Nasz Kanał YouTube gdzie można oglądnąć filmy sprzed wielu lat nakręcone w trakcie naszych klubowych spotkań i rocznic. Materiał ten sukcesywnie uzupełniany o nowe filmy sprzed lat oraz współczesne.
Jeśli ktoś chciałby zapisać się do naszego klubu to serdecznie zapraszamy w każdy wtorek w godzinach od 17.00 do 20.00 w Opolu-Czarnowąsach ul. Wolności 91. Dojazd komunikacją miejską - linia nr 10.
Zapraszamy wszystkich Opolan, którzy w dniu 23 września 2018 (niedziela) przybędą na Festiwal Dzielnic, do odwiedzenia naszego namiotu, w którym będzie można zobaczyć i posłuchać na żywo łączności prowadzonych przez krótkofalowców - członków klubu SP6PAZ. Będzie też mini wystawa poświęcona naszej działalności przygotowana specjalnie na tę okazję.

Krzysztof Bieniewski SP6DVP
Andrzej Puchalak SP6RTX

__________________________________________________________________
Redakcja Komunikatów dziękuje za przekazane materiały: Staszkowi SQ9AOR, Jurkowi SQ2NIA, Krzysztofowi SP6DVP, Andrzejowi SP6TRX
------------------------------------------------------------------------------------------
Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl oraz sp3slu@pzk.org.pl

W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.( z przerwą 01.07-31.08), a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcję " Krótkofalowca Polskiego"

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.

q95;
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,610,063 Unikalnych wizyt