PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 13
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 10/2018 z dnia 07.03.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 10/2018 z dnia 07 marca 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Wszystkim naszym Koleżankom oraz żonom i przyjaciółkom krótkofalowców z okazji przypadającego w dniu 8 marca br. Międzynarodowego Dnia Kobiet życzymy zdrowia, szczęścia, sukcesów w życiu osobistym i w pracy. Ponadto małżonkom krótkofalowców życzymy cierpliwości, a Koleżankom zadowolenia z uprawiania naszego wspólnego pięknego hobby jakim jest krótkofalarstwo.

Prezydium ZG PZK

1. Przed NKZD

Poniżej podjemy informację Komisji Statutowej PZK:

Zgodnie z wytycznymi Prezydium ZG PZK, publikujemy trzecią wersję* propozycji tekstu Statutu PZK, opracowaną przez Komisję Statutową. Jest to tzw. wersja minimalna, zawierająca zmiany konieczne dla dostosowania obecnego statutu do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. nr 1923 poz. 210 z późn. zm.)

Wprowadzone modyfikacje zaznaczone są w tekście podkreśleniem oraz opisane w towarzyszącym dokumencie z uwagami.

Opublikowane zostały również opinie prawne dotyczące tej wersji projektu Statutu PZK:
https://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=287

W tej wersji projektu Statutu, oprócz koniecznych zmian, wymaganych przez PoS, nie porządkowano numeracji paragrafów, dokonano kilku poprawek wyłącznie redakcyjnych (stylistycznych, składni i gramatycznych oraz stricte formalnych: interpunkcji, błędów maszynowych, literówek).

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków do Komisji Statutowej - najlepiej poprzez swoich Delegatów, którzy mają bieżący kontakt z Komisją Statutową na liście pocztowej ks-delegaci-prezydium-gkr, lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej:

komisja-statutowa(o)pzk.org.pl

Gorąco zachęcamy również do dyskusji programowej na Forum PZK w odpowiednim dziale.

Komisja Statutowa PZK

2. Po SP DX Conteście 2017

Jak poinformował Marek SP7DQR wszystkie dyplomy i plakiety zwane deskami za SPDXC 2017 zostały już rozesłane do stacji polskich i zagranicznych.
Teraz wszystko zależy od propagacji i od aktywności stacji z SP. Kolejna 85 edycja SP DX Contestu już 7 kwietnia br. Do usłyszenia.

73!
Andrzej SP8LBK Prezes SPDXC

3. Zawody na UKF

Zarząd Stowarzyszenia PK UKF kontynuuje porządkowanie spraw związanych z rozliczaniem zawodów.
Od stycznia br. funkcjonuje już strona zawodów SPAC.
Poczynając od marca 2018 r. wprowadzamy nową stronę dedykowaną rozliczaniu zawodów IARU, Prób Subregionalnych, MMC Marconi Memorial Contest.

Na stronie tej rozliczane będą zawody w klasyfikacji tylko dla stacji polskich.

Stacje polskie chcące być rozliczane w klasyfikacji międzynarodowej muszą dodatkowo wysłać logi bezpośrednio na adresy podane przez organizatora zawodów międzynarodowych.

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć opóźnień w przesyłaniu logów do organizatorów.
Nowa strony z wynikami zawodów dla stacji polskich dostępna jest pod adresem: http://vhfcontests.pk-ukf.pl/

Konstrukcja strony jest analogiczna do strony SPAC, korzysta z tego samego kalendarza Google.
Do kalendarza dopisane są terminy zawodów innych niż SPAC.
Aby po zawodach załadować log, należy wybrać z menu opcję Załaduj Log, a następnie wskazać właściwą kategorię (Single lub Multi) i wybrać plik EDI z łącznościami.

Log można wysłać ponownie, aż do czasu zakończenia przyjmowania logów. Po tym terminie nastąpi przeliczenie wyników przez Contest Managera PK UKF i ich publikacja na stronie.

Do czasu publikacji wyników przez Contest Managera na stronie będą widoczne rezultaty zgłoszone przez uczestników zawodów.
Aby obejrzeć wyniki należy wybrać odpowiedni miesiąc i rok, a następnie typ zawodów (np. Próby Subreg. SO dla kategorii Single lub Próby Subreg. MO dla kategorii Multi).
Po publikacji wyników przez Contest Managera będą dostępne pliki UBN (pokazujące błędy) dla poszczególnych stacji.

Obecnie na stronę załadowane są przykładowe dane z I Prób Subregionalnych z marca 2017 roku. Dla pokazania różnic między wynikami deklarowanymi przez uczestników a obliczonym przez Contest Managera zamieszczono wyniki w kategorii Single Operator (wyniki opublikowane), zaś dla kategorii Multi nie opublikowano wyników.

Przypominamy, że strona http://vhfcontests.pk-ukf.pl/ służy wyłącznie do klasyfikacji stacji polskich. Logi stacji z innych krajów nie są przyjmowane przez robota.

Pamiętajmy, aby log za zawody przesłać również na oficjalny adres strony IARU: http://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php

Tomasz SP5CCC

4. Zawody Jarosławskie

Zawody Jarosławskie czyli "O Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia" są jednymi z najstarszych zwodów krajowych PZK. W dniu 11 Marca br. odbędą się one po raz 34 Pierwsze zostały zorganizowane w 1981 r. W ubiegłorocznych brały udział 92 stacje. Zawodów nie ma w Kalendarzu Zawodów PZK z powodów obiektywnych. Dlatego też załączam regulamin i w imieniu organizatorów oraz swoim własnym zapraszam do udziału. Do usłyszenia.

Piotr SP2JMR

5. Dyplom 100 lat ZHP

Do dzisiaj swoje dyplomy pobrało z zhp100.hamlogs.net 17 nadawców i 1 nasłuchowiec. Pierwszym Polakiem na tej liście jest Kol. Krzysztof BRASZKO SP9KB (dyplom nr 16). Gratulujemy, a pozostałych polskich nadawców zapraszamy na stronę dyplomu.

Vy 73! Marek, SP5UAR

PS. Nasze stacje zdobyły już ponad 100 obcych dyplomów:
HF100ZHP - 30
SN100ZHP - 48
SO100ZHP - 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP4TKO s.k.

Nadeszła do nas smutna informacja - w nocy 2 marca 2018 r. zmarł kol. Jacek Rowiński SP4TKO.
Jacek był bardzo aktywnym krótkofalowcem, wieloletnim członkiem Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Wielu znało go osobiście ze spotkań na Górze Dylewskiej i na Górze Czterech Wiatrów. Zawsze uśmiechnięty, zawsze chętny do dyskusji i pomocy. Jego pasja stała się jego pracą - był pracownikiem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie. Mimo wszystko znajdował czas na hobby: żeglarstwo, szybownictwo i krótkofalarstwo. Dzięki niemu w eterze mogliśmy usłyszeć stacje pracujące z zamków województwa warmińsko-mazurskiego. Aktywnie uczestniczył też w działalności Bractwa Zamkowego.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się w środę 7. marca 2018 roku. Śp. Jacek jest pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Grunwaldzkiej w Olsztynku.

Pogrążonej w żałobie rodzinie składamy najszczersze kondolencje.

Info: Tomasz SQ4BJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP8YA s.k.

Z przykrością informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 r. odszedł do krainy wiecznych DX-ów kolega Lesław Steczkowski SP8YA członek SPDXC nr 98. Ś.P. Lesław był wspaniałym i lubianym kolegą w środowisku rzeszowskich krótkofalowców. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 3 marca 2018 r. o na Cmentarzu Komunalnym w Zwięczycy.

Info. Wojtek SP8AJK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja dziękuje za przesłane informacje: Tomkowi SP5CCC, Zbyszkowi SP8AUP, Markowi SP5UAR, Tomasowi SQ4BJA, Wojtkowi SP8AJK, Komisji Statutowej PZK.

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.
________________________________________
Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.

Załącznik
Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O "PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA"

REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.

2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP,
- udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 11 marca 2018 roku (niedziela) od godz. 600 do 700 czasu UTC tj.  od 700 do 800 czasu lokalnego.

4. Pasmo 3,5 MHz  SSB - Moc do 100 W.

5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b)za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"- 10 pkt.
c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"- 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi - 1 pkt
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.

6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu "Jarosław" np. 59/001/JA + 2 pkt. do dyplomu "JAROSŁAW"

7. Klasyfikacja.
a) radiostacje indywidualne - posiadacze Medalu i dyplomu "JAROSŁAW"
b) pozostałe radiostacje indywidualne.
c) radiostacje Klubowe.
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.

9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach PUCHAR lub okolicznościowy GRAWERTON
b) za zajęcie od I. do III. miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
c) dla najaktywniejszej stacji zawodów - ALBUM O JAROSŁAWIU

10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK, a Puchary i Dyplomy wręczone zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 18 marca 2018 r czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.

12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl. Przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną zostanie zawsze potwierdzone przez organizatora zawodów.
13.Decyzje Komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:

Przewodniczący - Zbigniew SP8AUP
Członkowie: - Tadeusz SP8IE, Benedykt - SP8IQQ

Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł, a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.

Vy 73! Zbyszek SP8AUP

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"

I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII. Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU - 5 pkt. ; DX - 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę należy wysłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie  "Dyplom Jarosław".


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,636,631 Unikalnych wizyt