PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 08/2018 z dnia 21.02.2018
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 08/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej informacje i ciekawostki z ostatniego okresu:

1. Głosowanie uchwały ZG PZK o zwołaniu NKZD PZK


Wskutek błędów proceduralnych głosowanie uchwały Zarządu Głównego PZK w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK zostało przerwane. Prowadzący głosowanie Kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Na podstawie Regulaminu głosowania elektronicznego ZG PZK, Prezes PZK wyznaczył nowego prowadzącego głosowanie – został nim Kol. Jan Dąbrowski SP2JLR, Wiceprezes PZK ds. Organizacyjnych, który na nowo zarządził głosowanie.

Krajowe Zjazdy Delegatów PZK odbywają się co cztery lata i mają charakter zjazdów sprawozdawczo-wyborczych – ostatni KZD odbył się w 2016 roku w Burzeninie. Zjazd nadzwyczajny zwoływany jest tylko w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okolicznośœci. W uzasadnieniu wniosku Prezydium ZG PZK o zwołanie NKZD wskazano dwie takie okolicznoœści, obecnie istniejące:

1. Wypełnienie ustawowego obowiązku dostosowania Statutu PZK do wymogów znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

2. Uzupełnienie składu Głównej Komisji Rewizyjnej do stanu pięcioosobowego, wymaganego przez Statut PZK.

Obowiązek dostosowania statutów został nałożony przez ustawodawcę na wszystkie stowarzyszenia i wyznaczono termin, który upływa pod koniec maja br. Konieczne zmiany Statutu PZK zostały przygotowane przez Komisję Statutową i skonsultowane z kancelarię prawną. Przyjęcie (zatwierdzenie) tych zmian jest wyłącznym prawem Zjazdu PZK.

Uzupełnienie obecnego czteroosobowego składu GKR do wymaganego przez Statut PZK stanu pięcioosobowego jest potrzebne z tego względu, że komisja rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru (uchwały podejmuje na posiedzeniach, kolegialnie). Dla wykonywania w pełni swych funkcji musi być w statutowo wymaganym, pełnym składzie.

Głosowanie elektroniczne uchwały ZG PZK o zwołaniu NKZD PZK zakończy się w piątek (23 lutego), a jego wynik będzie niezwłocznie opublikowany na Portalu i Forum PZK, po zakończeniu całej procedury, wymaganej Regulaminem głosowania elektronicznego ZG PZK.

Waldemar Sznajder, 3Z6AEF
Prezes PZK

Statut PZK: https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=827
Regulamin głosowania elektronicznego: https://pzk.org.pl/download.php?action=get&id=1924


2. Informacje ARISS

ARISS oferuje unikalną możliwośœć zadania przez ucznia pytania skierowanego bezpośœrednio do członków Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nauczyciele, rodzice i społecznoœć mogą osobiœście doœświadczyć jak poprzez krótkofalarstwo i ISS można przekazać młodemu pokoleniu pozytywną energię związaną z nauką, badaniami naukowymi i technologią.

W dniu dzisiejszym 21 lutego, 2018 r. o godz. 09:38 UTC rozpoczęła się (wczeœniej zapowiadana) bezpośrednia łącznośœć radiowa ze szkołą Agrupamento de Escolas w Fund?o (Portugalia). Stacja naziemna pracująca pod znakiem CS5DBB zlokalizowana była w szkole. Astronauta Scott Tingle KG5NZA posługiwał się znakiem OR4ISS i odpowiedział na wszystkie wczeœniej przygotowane i zadane Mu pytania. Na końcu łącznośœci uczestnicy z Portugalii podziękowali astronaucie, a astronauta podziękował im za to spotkanie. Podczas całej łącznośœci dŸźwięk był głośœny i wyraŸźny. Łącznoœć przeprowadzono w j. angielskim.

Uczniowie zadali następujące pytania:
1. Beatriz (16): What kind of food do you eat on the ISS?
2. Marco (16): What was the daily routine that took you the longest to get used to on the ISS?
3. Joao (16): What do you do in case of a fire on the station?
4. Pedro P. (16): How long did you take to get used to living in low gravity conditions?
5. Pedro B. (16): What kind of scientific experiments can you do in space and not on Earth?
6. Rodrigo (16): What is the most lifelike science fiction movie that you have ever seen?
7. Mariana (16): In which direction do plants grow aboard the International Space Station?
8. Joana (16): What did you feel during the launch?
9. Catarina (16): Do you have to wear any special type of clothes on the ISS?
10. Afonso (16): What do you have to do if someone gets the ISS dirty by, for example, puking on it?
11. Andre (15): What are you doing in your free time to have fun?
12. Diogo (15): What was the hardest experience you ever had on the ISS?
13. Alexandra (16): What kind of physical and psychological preparations did you need to be an astronaut?
14. Rute (15): What did you feel when you saw the Earth from the ISS for the first time?
15. Carmo (16): What do you miss the most when you are staying in the ISS?

Koordynatorami wydarzenia w szkole i osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie byli: nauczycielka Teresa Ramos oraz krótkofalowiec (REP) Frederico Gaiaz CT7ABA. Jak poinformował Frederico bezpośœrednio zaangażowanymi w przygotowania techniczne do łącznośœci z Portugalii radioamatorami byli ponadto: Bernardo CR7AMX, Joao CT1APU, Nuno CT4SO i Antonio CT1DHR. Szkolnym mentorem ARISS był Armand Budzianowski SP3QFE. W szkole zgromadzonych było około 100 osób, które na żywo obserwowały i słuchały tej niecodziennej lekcji z kosmosu. Ponadto było siedmiu redaktorów reprezentujących śœrodki masowego przekazu. Wœród zaproszonych gośœci był Carlos Nora CT1END - Prezes organizacji radioamatorskiej REP (Rede dos Emissores Portugueses).

Amateur Radio on the International Space Station (ARISS) współpracuje z radioamatorami i organizacjami radioamatorskimi z całego œświata oraz z agencjami wspierającymi Międzynarodową Stację Kosmiczną. Są to: NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, i CSA. Dodatkowe specjalne wsparcie ma miejsce ze strony amerykańskiego CASIS (US Center for the Advancement of Science in Space) i NASA (National Aeronautics and Space Administration).

Przypominamy, że wnioski wraz z projektami edukacyjnymi na łącznośœć z astronautą w pierwszej połowie 2019 roku, są przyjmowane w ARISS do końca bieżącego miesiąca. Więcej informacji można znaleźŸć na stronie ariss.pzk.org.pl w dziale ARISS Europa / School contacts.

                                                               *
Kolejny szkolny kontakt ARISS jest zaplanowany na na 24 lutego o 08:45 UTC, a zaplanowana jest łącznośœć ze szkołą w Kursku, Rosja. Kosmonauta na stacji ma posługiwać się znakiem RS0ISS. Łącznoœść będzie przeprowadzona najprawdopodobniej w j. rosyjskim.

Info. Armand SP3QFE

3. Walne Zebranie Sudeckiego OT PZK.


Od Prezesa SOT otrzymaliœmy zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze SOT (OT13 PZK ), które odbędzie się w dniu 12 maja 2018 r. o godz.10.00 w Strzegomiu w restauracji „Stragona”, al. Wojska Polskiego 47.

Info. SP6IEQ

4. Walne Zebranie Sprawozdawcze OT PZK Południowej Wielkopolski

W związku z upływem połowy kadencji, Zarząd OT-27 PZK postanawia zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze, w dniu 18 marca 2018r. o godz. 10:00 w pierwszym terminie lub godz. 10:15 w drugim terminie w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43.

Info. Sławek SQ3OOK, prezes OT27 PZK

5. Komunikat Zarządu Stowarzyszenia PK UKF

Informujemy Koleżanki Kolegów, że 57 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia PK UKF odbędzie razem z 18 Bydgoskimi Spotkaniami Mikrofalowymi.
Połączone spotkanie odbędzie się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. w ZajeŸździe Fojutowo, http://www.zajazd-fojutowo.pl

Zgłoszenia udziału należy przesyłać indywidualnie do Kolegi Macieja SP2RXX na adres sp2rxx@wp.pl
Warunkiem udziału w spotkaniu jest opłacenie kosztów związanych z pobytem w zajeźŸdzie.
Kolega Maciej poinformuje zwrotnie o szczegółach płatnośœci.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia PK UKF ma charakter zwykły i poœświęcone będzie przede wszystkim sprawom technicznym, sportowym oraz wymianie doœświadczeń.
Szczegółowy program połączonych spotkań podany zostanie w terminie późŸniejszym.

Tomasz SP5CCC

6. 100 lat ZHP

Koleżanki i Koledzy!
Druhny i Druhowie!

Z inicjatywy zespołu operatorskiego Harcerskich Klubów Łącznoœci SP5ZIP i SP5ZHH z Warszawy rozpoczęły pracę w eterze stacje okolicznośœciowe z sufiksem 100ZHP. Stacje pracują dla upamiętnienia stulecia połączenia polskich organizacji harcerskich i skautowych z trzech zaborów w jednolity Związek Harcerstwa Polskiego. Nastąpiło to podczas Zjazdu w Lublinie w dniach 1-2 listopada 1918 roku.
Aktualnie pracują stacje SN100ZHP (SP5ZIP) i HF100ZHP (SP5ZHH) – od 1 stycznia 2018, oraz SO100ZHP (SP9ZHP) od 4 lutego 2018. W marcu ruszy kolejna stacja SP100ZHP (SP5ZHP), a nieco póŸźniej następne, podczas harcerskiego lata również z sufiksem 0ZHP (zero zulu hotel papa).
Wszystkie łącznoœści nawiązane w 2018 roku ze stacjami 100ZHP i 0ZHP liczą się do dyplomu „100 lat ZHP” wydawanego pod patronatem Naczelniczki ZHP, druhny Anny NOWOSAD. Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej na portalu zhp100.hamlogs.net – jest to drugi polski dyplom umieszczony na tym portalu (pierwszym był dyplom „WOŒP”). Logi na portalu ładowane są co 2 tygodnie. Pierwsze stacje, które spełniły już warunki otrzymania dyplomu to: YR100R, LZ140LO oraz SWL UA3-121-25.
Dla zdobycia dyplomu należy zdobyć 12 punktów, bez względu na pasma i emisje, ale zaliczane jest tylko 1 QSO w bieżącej dobie.
Dla stacji polskich każde QSO ma wartośœć 1 pkt. i niezbędne są QSO z co najmniej 2 różnymi stacjami, dla stacji z Europy każde QSO ma wartośœć 2 pkt i niezbędne są QSO z co najmniej 2 różnymi stacjami, dla stacji DX każde QSO to 4 punkty, wystarczy 1 stacja okolicznośœciowa.
Dla SWL te same warunki i aplikacja u managera dyplomu – Kol. Marka SP5UAR – marek.ruszczak@sp5zip.pl lub sp5uar@o2.pl
Równocześnie nasze stacje zdobywają inne dyplomy. Do 15 lutego SN100ZHP zdobyło już 25 dyplomów, jeden proporczyk i jeden grawerton, a HF100ZHP – 9 dyplomów.
Zapraszamy do łącznoœści.
Award Manager

hm. Marek Ruszczak, SP5UAR


Redakcja dziękuje za przesłane informacje: Waldemarowi 3Z6AEF Prezesowi PZK, Tomkowi SP5CCC Prezesowi PK UKF, Armandowi SP3QFE, Dionizemu SP6IEQ, Markowi SP5UAR, Sławkowi SQ3OOK.

Materiały do komunikatu na kolejną œśrodę powinny być przesłane nie późŸniej niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześœnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, tk@pzk.org.pl, sp9mrn@pzk.org.pl . W przypadku przesłania póŸźniej mogą znaleźŸć się w następnym œradiowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wczeœśniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Propagacja MK" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty PZK są nadawane w każdą śœrodę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwośœci 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: " Krótkofalowca Polskiego" oraz "Propagacji MK".

Redakcja: Piotr Skrzypczak SP2JMR oraz Jerzy Gomoliszewski SP3SLU także czytający Komunikaty.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,270,332 Unikalnych wizyt