PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3607 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat PZK nr 41/2017 z dnia 20.12.2017
Opcje newsa
Komunikaty PZK K-PZK
KOMUNIKAT Polskiego Związku Krótkofalowców
NR 41/2017 z dnia 20. grudnia 2017 r.


Witamy wszystkich Słuchaczy i Odbiorców naszych cotygodniowych komunikatów. Poniżej najistotniejsze informacje z ostatniego okresu:

Koleżanki i Koledzy,

Już tylko kilka dni dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. Za trzy dni Wigilia - wieczór, kiedy składamy sobie najlepsze życzenia.
Jak co roku, w imieniu Zarządu Głównego, Prezydium ZG i Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Krótkofalowców oraz moim własnym, wszystkim krótkofalowcom, bez względu na ich przynależność organizacyjną jak również niezrzeszonym, wszystkim sympatykom krótkofalarstwa, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i wesołych Świąt i wszelakiej pomyślności w Nowym Roku 2018. Życzę wszystkim, aby przy Waszym udziale zrealizowały się wszystkie idee, pomysły i oczekiwania, a szczególnie te, które związane są z naszym stowarzyszeniem - Polskim Związkiem Krótkofalowców, jego pomyślnością i rozwojem.

Waldemar Sznajder 3Z6AEF, Prezes PZK

1. Uzasadnienie wniosku prezydium ZG PZK z 13 maja 2017 o zmianę wysokości składek członkowskich w PZK


Od roku 2018 na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZK z 13.05.17 r. wzrosły składki członkowskie w Polskim Związku Krótkofalowców. Poniżej podaję uzasadnienie do wniosku przedstawione członkom ZG PZK przed posiedzeniem. Członkowie Zarządu Głównego powinni przestawić wszelkie materiały związane z posiedzeniem członkom oddziałów, które reprezentują. Niestety jak wynika z zapytań kierowanych do sekretariatu ZG PZK większość z Nich tego nie uczyniła.
Cały wniosek jest opublikowany na portalu PZK w komunikacie "Składki członkowskie na rok 2018". Poniżej wymienione w tytule uzasadnienie.

"Składki członkowskie pozostają na niezmienionym poziomie od roku 2012. Jednocześnie w tym czasie wzrosły koszty obsługi organizacyjnej Związku, szczególnie w zakresie opłat pocztowych (Biuro QSL, Sekretariat, wysyłki nagród i dyplomów- szczególnie zagraniczne), kosztów transportu (bilety kolejowe i ceny paliwa; podróże służbowe oraz na zawody zagraniczne), kursu złotego do franka szwajcarskiego (składka IARU).
Mimo oszczędności i restrukturyzacji wydatków poczynionych w 2016 roku, brakuje środków na działalność statutową: sportową, promocyjną i szkoleniową. Z konieczności zrezygnowano całkowicie z dofinansowywania lokalnych inicjatyw, ograniczając się tylko do dużych imprez o zasięgu ogólnopolskim lub międzyregionalnym. Zapewniane są jedynie środki na podstawową działalność organizacyjną oraz pokrycie kosztów administracyjnych Związku.
Niezbędne i konieczne jest zatem podniesienie wysokości składek członkowskich choćby w takim zakresie, jak proponowany oraz wprowadzenie mechanizmu ich rokrocznej waloryzacji. Umożliwi to przywrócenie możliwości finansowania statutowej działalności Związku, w tym działalności promocyjnej, sportowej i szkoleniowej".

/-/ Prezydium ZG PZK

2. Statut PZK- PROJEKT-nr-2 z 18.12.2017

W dziale Download zamieszczono projekt Statutu PZK w wersji tzw. "minimalnej". Jest to wersja Nr 2, dostosowawcza do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach zakładająca dotychczasową mieszaną strukturę stowarzyszenia z oddziałami terenowymi bez osobowości prawnej i z osobowością prawną.

Poniżej informacja Komisji Statutowej PZK.
----------------------------------------------------------------

Zgodnie z wytycznymi Prezydium ZG PZK, publikujemy drugą wersję propozycji tekstu Statutu PZK, opracowaną przez Komisję Statutową. Jest to tzw. wersja minimalna, zawierająca zmiany konieczne dla dostosowania obecnego statutu do wymogów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. nr 1923 poz. 210 z późn. zm.)

Wprowadzone modyfikacje zaznaczone są w tekście kolorem czerwonym oraz opisane w towarzyszącym dokumencie z uwagami.

W tej wersji projektu Statutu, oprócz koniecznych zmian, wymaganych przez PoS, nie porządkowano numeracji paragrafów, dokonano kilku poprawek wyłącznie redakcyjnych (stylistycznych, składni i gramatycznych oraz stricte formalnych: interpunkcji, błędów maszynowych, literówek).

Wprowadzono jedną dodatkową zmianę merytoryczną: zniesienie okresu tzw. karencji opłacania składek członkowskich.

Komisja Statutowa w okresie minionych dwóch miesięcy odbyła 10 posiedzeń (dwu- trzygodzinnych, w trybie wideokonferencji). Od kolejnego posiedzenia - zaraz po świętach! - komisja będzie kontynuowała prace nad wersją statutu, uwzględniającą zmiany idące dalej, niż tylko dostosowanie do obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i wniosków do Komisji Statutowej - najlepiej poprzez swoich Delegatów, którzy mają bieżący kontakt z Komisją Statutową na liście pocztowej ks-delegaci-prezydium-gkr, lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej komisja-statutowa(o)pzk.org.pl

Gorąco zachęcamy również do dyskusji programowej na Forum PZK w odpowiednim dziale.

Komisja Statutowa PZK

[publikacja: 18.12.2017]

3. 100 lat Niepodległej RP

Zbliża się rocznica 100.- lecia Niepodległości Polski. Polski Związek Krótkofalowców wraz ze stacjami skupionymi w LOK i ZHP włączą się w obchody tej doniosłej rocznicy. Akcja dyplomowa "100.-lecie Niepodległości Polski - dyplom PZK" odbędzie się w październiku i listopadzie 2018 r. Jednakże niektóre stacje będą aktywne już od stycznia 2018 r., natomiast punkty do dyplomu będą zaliczane tylko za łączności w tych dwóch miesiącach. Od września 2017 r. trwa uzgadnianie szczegółów. Stacje będą miały w znaku liczbę 100.
Szczegółowy regulamin będzie ogłoszony w terminie późniejszym tj. ok 3. miesięcy przed rozpoczęciem akcji.

73! Hubert SP9MDY - koordynator obchodów 100-lecia Niepodległości Polski powołany przez prezydium ZG PZK - sp9mdy@interia.pl

4. Stacja okolicznościowa z muzeum Josepha Conrada w Berdyczowie

W ramach obchodów 585.- lecia obchodów założenia Berdyczowa i XVI. Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie, na terenie kompleksu klasztorno - kościelnego Karmelitów Bosych (przy sanktuarium MB Berdyczowskiej) zostało uroczyście otwarte Muzeum Josepha Konrada Korzeniowskiego, angielskiego pisarza pochodzenia polskiego. Więcej informacji na stronie: http://museum.ho.ua/pl/%D0%BE-muzeum/
Z tego muzeum pracuje stacja UT4XWN /P w miniony wtorek 18.12.br operatorem na 20m był Marek SP8GWO.

73! Andrzej SP8LBK

5. Skrócony spis treści Świata Radio 1/2018

AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody, Kalendarz zawodów krajowych 2018
TEST: Tytera MD-380
PREZENTACJA: TDX-480 FTA TERRA
ŁĄCZNOŚĆ: Minimum QRP, Odbiór HAM TV z pokładu ISS
ŚWIAT KF/UKF: Spotkania WOT i DOT, Wykłady Techniczne 2017r11; cz.2. WYWIAD: Byłem piratem radiowym
HOBBY: Własne konstrukcje elektroniczne, Mieszacz SL6440 GEC-Plessey
DIGEST: Radiowy sprzęt demobilowy
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
Spis rocznika ŚR 2017

6. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1/2018

Zjazd Delegatów PZK (3Z6AEF)
Budżet PZK i składki członkowskie
Zamierzenia na rok 2018
Białe Mewy w SP7KZK
Kolejny sukces SQ6JAN
EmCom PZK na Konferencji MON
Szkolenie łącznościowców w Gościnie

7. RADIOWY BIULETYN INFORMACYJNY

Tym, którzy wolą słuchać, niż czytać, przypominam, że przez cały czas, blisko od 60 lat /pierwsza emisja 2.02.1958 r./ Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany w niedzielę o godz. 10.30 lokalnego czasu na częstotliwości 3700 kHz lub 7090 kHz +/- QRM. Od pewnego czasu powtórka komunikatu RBI ma miejsce, próbnie i nieregularnie, w niedzielę, o godzinie 14.00 L na częstotliwości 3700 kHz +/- QRM i o godzinie 15.00 czasu lokalnego na częstotliwości 3750 kHz +/- QRM. Również, ostatnio, wprowadzono próbne i nieregularne emisje RBI w każdą sobotę o godzinie 14.00 L na QRG 3700 kHz i o godzinie 15.00 L na częstotliwości 3750 kHz. Wszystkie emisje są prowadzona, z małą mocą 100-150 W, ze stacji SP5PRW w Grodzisku Mazowieckim. Biuletyn zawiera więcej informacji niż niniejszy komunikat PZK, a niektóre z sygnalizowanych informacji są czytane w całości. Jest to zasługa nie tylko Jurka SP5BLD, Redaktora Naczelnego Radiowego Biuletynu Informacyjnego, ale również Koleżanek i Kolegów z Klubu SP1KIZ z Postomina. A zwłaszcza Koleżanki Doroty Sieradzkiej, która czyta większość informacji. Przypominam, że Radiowego Biuletynu Informacyjnego można słuchać, przez cały czas, na Portalu RBI: www.rbi.ampr.org
Polecam wszystkim zainteresowanym.

SP5BLD Redaktor Naczelny RBI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP6SYV s.k.
Z przykrością zawiadamiam iż w dniu 18.12.2017 odszedł do krainy wiecznych DX-ów kolega - SP6SYV RYSZARD SZKUDLAREK członek klubu SP6KYU.
Znany konstruktor skrzynek antenowych i innych urządzeń krótkofalarskich, Znany paralotniarz i modelarz.
Więcej informacji w najbliższych dniach na stronie klubu sp6kyu.ziembice.pl.

Informacje za pośrednictwem 3Z6AET - ROBERTA przekazuje SQ6DGR - RYSZARD.
Cześć jego pamięci!

73 ! 3Z6AET - Robert Głowacki. Koordynator DASR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za dostarczone materiały Redakcja Komunikatów dziękuje: Andrzejowi SP8LBK, Andrzejowi SP5AHT, Robertowi 3Z6AET, Hubertowi SP9MDY, Komisji Statutowej PZK,

Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, sq7an@pzk.org.pl . W przypadku przesłania później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień.
Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00.

Uwaga! Dostarczane do publikacji w "Tygodniku Krótkofalowca" zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację dotyczącą praw autorskich. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekunów ustawowych. Materiał fotograficzny należy dostarczać w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pliki).

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.
Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM., a materiał w nich zawarty jest wykorzystywany przez redakcje: "Tygodnika Krótkofalowca" oraz "Krótkofalowca Polskiego".


Redakcja: Piotr SP2JMR, Jurek SP3SLU- nadający komunikaty środowe PZK.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,060,555 Unikalnych wizyt