PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Po posiedzeniu Prezydium ZG PZK
Opcje newsa
Komunikaty PZKInformacja po posiedzeniu Prezydium ZG PZK

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 23 września 2017 r. w Mokronosie Górnym odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków prezydium przy usprawiedliwionej nieobecności Tadeusza Pamięty SP9HQJ (wiceprezes PZK).
Obecni byli również:

1. Leszek Przybylak SP6CIK (sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK)
2. Tomasz Niewodniczański SP6T (przewodniczący Komisji Statutowej PZK)
3. Marian Słupski SP6M (członek Komisji Statutowej PZK)
4. Zdzisław Chyba SP3GIL (członek komisji statutowej PZK)
5. Grzegorz 'Spike' Rendchen SP9NJ (Koordynator PZK ds. Sportu)

W trakcie części posiedzenia dotyczącej YOTA  obecny był Bartosz Santorowski SQ6ILS, opiekun ekipy PZK na spotkaniu YOTA.

Najważniejsze sprawy poruszone podczas posiedzenia:

1. Omówiono bieżącą sytuacje finansową, którą Skarbnik PZK ocenił jako zadowalającą. Zebrani wyrazili zaniepokojenie małym wykorzystaniem przez OT PZK należnych im środków z tytułu odpisów 1% OPP, które znajdują się fizycznie na koncie PZK i są dostępne dla oddziałów/klubów.

2. Omówiono wstępne założenia do budżetu PZK na rok 2018. Skarbnik PZK zauważył, że konieczne jest uwzględnienie wydatków na Zjazd Nadzwyczajny PZK w 2018 roku. Przypomniał również o terminie składania wniosków na dofinansowania z budżetu centralnego imprez o zasięgu międzyoddziałowym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Termin upływa 15 października br. Istotną pozycją w budżecie 2018 będzie akcja dyplomowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zebrani stwierdzili, że istnieje potrzeba szerszej akcji informacyjnej wśród członków dotyczącej zasadności podwyżki składek jak i samej działalności finansowej PZK.
 
3. Komisja Statutowa PZK przekazała informację o stanie prac nad nowelizacją Statutu PZK. Komisja zauważyła, że ostatni Zjazd Delegatów PZK nie określił kierunków oczekiwanych zmian w Statucie PZK. Ponadto odnotowano znaczne braki w odpowiedziach na ankiety dot. zmian w Statucie i funkcjonowaniu PZK. Musimy zmienić Statut, aby go dostosować do wymogów znowelizowanej Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. KS proponuje, aby skrócić tekst Statutu, tak by szczegóły znalazły się w regulaminach i aby koszty formalne funkcjonowania PZK były jak najmniejsze. Pierwsza wersja tekstu Statutu zostanie opublikowana w listopadzie br. dla poddania jej konsultacjom wśród członkiń i członków PZK.

4. Prezydium podjęło uchwałę, rozszerzając skład Komisji Statutowej o. Mariana Słupskiego SP6M i Zygmunta Szumskiego SP5ELA.

5. Sprawy sportowe:

a) Stan prac nad zmianą modernizacją oprogramowania do rozliczania zawodów SP DX Contest omówił Grzegorz SP9NJ, który jest autorem nowego programu do rozliczania zawodów. Kol. Leszek SP6CIK -jako bardzo doświadczony były wieloletni przewodniczący Komisji SP DX Contestu, podjął się zorganizowania zespołu dla opracowania propozycji zmian w regulaminie tych zawodów.

b) Piotr SP2JMR odczytał pismo Managera PZK ds. ARDF na temat strategii oraz funkcjonowania ARDF w PZK. Skarbnik PZK podniósł temat braku sprawozdań z działalności Managerów PZK w tym ARDF Managera. Sugestia, aby oddziały terenowe sprzętowo wsparły radiolokację sportową w tym ARDF Poland. Jan SP2JLR zasugerował szerszy udział Klubu Ogólnopolskiego ARDF w imprezach masowych i celowe wsparcie ze strony ZG PZK, co będzie sprzyjać rozpowszechnianiu informacji o sportach krótkofalarskich. Grzegorz SP9NJ wskazał na brak promocji Klubu ARDF w mediach internetowych - za bieżący i poprzedni rok brak takiej informacji.

c) HST (szybka telegrafia) - o dofinansowanie powinien wystąpić Manager HST. Obecnie HST jest bardzo niszową dyscypliną i w związku należy się zastanowić nad celowością finansowania z budżetu centralnego.

6. W sprawie administracji bazami danych PZK, co jest związane ze zmianą Ustawy o Generalnym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych sekretarz PZK stwierdził, że problem jest bardzo złożony i w tej sytuacji koniecznym jest ustalenie ram prawnych funkcjonowania baz danych PZK w konsultacji z prawnikiem. W dalszej kolejności PZK powoła Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który będzie realizował postanowienia Ustawy.

7. Odznaczenia i nagrody:

a) Prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu "Medalem im Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa" Pani Ewy Kłopotowskiej (schronisko na Szrenicy). Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił Prezes Łódzkiego OT PZK.

b) Prezydium ZG PZK podjęło uchwały o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową z wniosku Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK (OT01) następujących Kolegów:

- Janusza Szymańskiego SP6IXF,
- Włodzimierza Hereja SP6EQZ,
- Witolda Marchewki SP6WM,
- Andrzeja Zgieba SP6AEG.


8. Sprawy wniesione przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Leszka Przybylaka SP6CIK:

a) GKR zwraca uwagę, że wszelkie umowy zlecenia muszą być podpisywane przez dwie osoby zgodnie ze statutem.

b) W kwestii Zjazdu PG APRS Klubu Ogólnopolskiego PZK i jego uchwały o likwidacji tegoż, GKR stwierdza, że zjazd został nieprawidłowo zwołany i w związku z tym jego uchwały nie mogą rodzić skutków prawnych.

c) ZG PZK na najbliższym posiedzeniu lub w drodze głosowania elektronicznego podejmie uchwałę o wykreśleniu OT PZK im Mikołaja Kopernika w Toruniu (OT 49) z listy Oddziałów Terenowych PZK, a następie prezydium wystąpi o wykreślenie z KRS-u PZK. GKR sugeruje wystąpienie do organu nadzoru z zapytaniem o procedury.

d) GKR wnosi do Prezydium ZG PZK o weryfikację funkcji przy ZG PZK (managerów).

9. Sprawy wniesione przez członków prezydium ZG PZK:

a) Sprawa reaktywacji DIG SP. Prezydium ZG PZK zapoznało się z pismem z dnia 5.09.2017 r. Wiesława Dyducha SP1EG w sprawie Klubu DIG SP i zobowiązało Sekretarza PZK do udzielenia odpowiedzi.

b) Przedyskutowano sprawę administracji zasobami informatycznymi PZK i ich funkcjonowania.

c) Prezydium powołało na funkcję Koordynatora PZK - konsultanta urządzeń bezobsługowych Kol. Przemysława Bieniasa SQ6ODL.

10. Uczestniczący w posiedzeniu prezydium ZG PZK Kol. Bartosz Santorowski SQ6ILS, opiekun ekipy PZK na spotkaniach YOTA 2016 i 2017, przekazał informacje o przebiegu tegorocznego spotkania. Przedyskutowano propozycje organizacji YOTA w Polsce. Stwierdzono, że powinniśmy zorganizować najpierw mniejszą imprezę (subregionalną), np. obejmującą wschodnią część UE (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Słowenia oraz kraje bałtyckie).

11. Prezydium upoważniło Kol. Bartosza Santorowskiego SQ6ILS do pomocy przy przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w systemie OSEC.

12. Prezydium po analizie jego dotychczasowej działalności rozwiązało Zespól ds. Informatyzacji.

Posiedzenie trwało nieco ponad 6 godzin.

Pełny protokół posiedzenia zostanie opublikowany na Portalu PZK.

[informacja na podstawie protokołu: Piotr Skrzypczak SP2JMR, Sekretarz PZK]Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,597 Unikalnych wizyt