PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-17. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 27.04.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg
                                  KOMUNIKAT NR 17/2016 z dnia 27.04. 2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1.    Zaproszenie do Zawodów Warszawskich.

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców zaprasza wszystkich krótkofalowców do udziału w Zawodach Warszawskich "Konstytucji 3 maja" w dniu 3 maja 2016 r. (wtorek) w godzinach 15:00 - 17:00 UTC. Szczególne zaproszenie kieruję do krótkofalowców z m. st. Warszawy, którzy w swoich łącznościach przydzielają największą ilość punktów. Swoim udziałem w zawodach uczcimy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, uchwalonej 3 maja 1791 roku ustawę regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Jurek SP5SSB

2.    III Radiozlot Sośnia Góra 2016.

Już w najbliższą niedzielę, Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS zaprasza krótkofalowców, CB-stów oraz sympatyków radia na III Radiozlot na Sośniej Górze, który odbędzie się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Więcej szczegółów na stronie klubu i facebooku. Wśród atrakcji znajdą się m.in:
- spotkanie miłośników SOTA
- radiowa gra terenowa dla dzieci i młodzieży
- zajęcia z robotów LEGO
- montownia
- stanowisko anten śrubowkrętowych SP9RIG
- mobilny sklep Ham Radio Shop
- losowania nagród.
 
Zapraszamy w niedzielę 1 maja od 12.00! Do spotkania!
SP9PKS team

3.    Pielgrzymka Krótkofalowców.

Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 14 Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 14 maja 2016 roku. Program Pielgrzymki na stronie klubowej www.sp9kaj.com Częstotliwości radiowe do kontaktu dla przyjeżdżających: 145300 i 145500 simplex oraz przemienniki 145 787.50 i 439 175.00 (ton 123 dla nadajnika na 439 175.00 i ton dla nadajnika i odbiornika 123 na 145 787.50).
 Bohdan SP9VJ

4.    HF40HSP. 40-lecie Harcerskiego Szczepu "Puszcza".

W dniach 25.04 -08.05.2016 r. Niepołomicki Klub Krótkofalowców przy Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym SP9MOA będzie pracował pod znakiem okolicznościowym     HF40HSP z okazji czterdziestolecia Harcerskiego Szczepu "Puszcza". Za przeprowadzone łączności będzie można otrzymać okolicznościową kartę QSL. Szczegóły: www.qrz.com/db/hf40hsp
Szczep "Puszcza" założyło w 1976 roku grono młodych ludzi. Na patrona wybrali Króla Kazimierza Wielkiego - wybitnego władcę z dynastii Piastów związanego z Niepołomicami gdyż tutaj ten król ufundował w XIV wieku Kościół i przebudował stary drewniany zameczek myśliwski w królewską rezydencję. Barwą Szczepu jest zieleń tak jak zielona jest Niepołomicka Puszcza a symbolem żubr.
Przez minione 40 lat przez drużyny zuchowe i harcerskie przeszło około 2000 tysięcy młodych ludzi. Prawie 500 z nich zdobyło harcerski krzyż. Setka młodych ludzi podjęła trud instruktorskiej służby przyjmując role przybocznych i drużynowych.
Szczep "Puszcza" na stałe wpisał się w krajobraz niepołomickiej społeczności, stanowiąc od lat ważne środowisko wychowawcze skupiające dziś wszystkie pokolenia. Godnie kontynuuje tradycje ruchu harcerskiego, który na terenie Niepołomic rozpoczął działalność w 1936 roku.

Vy 73 de Michał Matusik SQ9ZAY


5. DYPLOM HUBAL - Regulamin.
Organizatorem akcji dyplomowej jest Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM, przy I LO w Tomaszowie Mazowieckim. Stacja okolicznościowa SP0H pracuje z okazji 76 rocznicy zakończenia działalności Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala ' Henryka Dobrzańskiego, który poległ w walce w dniu 30.04.1940 r. Patronat Honorowy obchodów rocznicowych objął Prezydent RP.
QSO zaliczane do zdobycia dyplomu:
Dla wszystkich stacji, w tym nasłuchowych - przeprowadzenie 1 QSO/nasłuchu ze stacją okolicznościową SP0H jak Hubal. Termin przeprowadzenia łączności: 29.04.2016 - 30.04.2016. Pasma i emisje dowolne.
Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesyłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Zgłoszenia na dyplom - adres e-mail: sp7ptm@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: - znak stacji, - imię nazwisko operatora, - datę i godz. przeprowadzonej łączności ze stacją SP0H.
Andrzej SP7HIW

SP8ASP s. k. W dniu 24 kwietnia 2016 roku odszedł od nas na wieczną wartę w wieku 82 lat Aleksander Karamon SP8ASP. Serdeczny przyjaciel, zawsze pogodny, uczynny i gotowy do pomocy krótkofalowiec. Długoletni QSL manager okręgu SP8 oraz QSL manager OT05. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 1960 roku. członek SP DX Clubu z numerem członkowskim 128/1971. Honorowy Członek Oddziału Podkarpackiego PZK (OT-05) w Krośnie. Pogrzeb Kolegi Aleksandra Karamon SP8ASP odbył się 26 kwietnia w Jaśle
Cześć Jego pamięci!
Wiesław SP8NFZ Prezes OT-05 Krosno

 
TNX. TNX. TNX.

Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Jurkowi SP5SSB, Michałowi SQ9ZAY, Wiesławowi SP8NFZ, Bohdanowi SP9VJ, teamowi klubu SP9PKS, Andrzejowi SP7HIW.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

  
Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

Załącznik
WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

Regulamin Zawodów 3-maja

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja
3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.


Zawody Warszawskie 2016 (Konstytucji 3-maja)
Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz nasłuchowców. Organizatorem zawodów jest Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Cel zawodów:

Celem zawodów jest uczczenie 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja oraz podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych, klubowych, nasłuchowych oraz ułatwienie uzyskania "Dyplomu Warszawa".

Termin i czas zawodów:

3 maja 2016r.
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 15:00-17:00 UTC.

Pasma i emisje:


KF 3,5 MHz emisje SSB i CW. Obowiązuje przestrzeganie band planu.

Wywołanie w zawodach:

Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.

Raporty i grupy kontrolne


RS(T) + nr QSO (od 01) + trzy literowy skrót województwa i powiatu np. 59(9) 01 RWM. Numeracja łączności na SSB i CW ciągła.

Punktacja


Za QSO w pasmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" SSB 2 pkt, CW 4 pkt.
Z daną stacja można nawiązać dwie łączności, lecz różną emisją.
Premia: 10 pkt. - za ułożenie hasła KONSTYTUCJA z ostatnich liter sufiksu korespondentów Litera T musi wystąpić dwa razy w sufiksach stacji.

Wynik końcowy

Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + premia. Nie stosuje się mnożników. Łączności nie zalicza się w przypadku:
- niezgodności grup kontrolnych
- różnicy czasu ponad 3 minuty.

Klasyfikacja:

Za uczestnika zawodów uważa się stacje, która nawiąże min. 5 QSO, uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii:

Kategoria    Znaczenie kategorii
A – SSB    Stacje Indywidualne, emisja SSB
B – CW    Stacje Indywidualne, emisja CW
C – MIXED    Stacje Indywidualne, emisja MIXED - CW+SSB
D – Kluby    Stacje Klubowe MIXED, emisja CW+SSB
E - QRP    Stacje Indywidualne i Klubowe QRP - 10W SSB, 5W CW, emisja MIXED – CW + SSB
F- RWM    Stacje Indywidualne podające w grupie kontrolnej skrót województwa i powiatu RWM
G - SWL    Nasłuchowcy Mixed emisja, CW+SSBDzienniki zawodów:

Dzienniki wyłącznie w postaci elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: sp5jxk@tlen.pl w terminie 7 dni.
W temacie wiadomości e-mail należy podać wyłącznie znak wywoławczy. Plik z dziennikiem powinien być nazwany znakiem stacji, np. sp5abc.cbr
Dzienniki stacji nasłuchowych muszą zawierać: datę i czas UTC, znak stacji, znaki korespondentów, oba raporty i grupy kontrolne. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej dwa razy.

Nagrody i wyróżnienia.

Za nawiązanie minimum 10 QSO uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii uczestnik otrzyma pamiątkowy grawerton (warunkiem jest sklasyfikowanie minimum 10 stacji w danej kategorii).

Wyniki.


Wyniki zawodów zgłaszane oraz finałowe zostaną opublikowane na stronie WOT PZK: http://ot25.pzk.org.pl, na portalach PZK, SP5PSL, w Magazynach “Świat Radio", “MK QTC" oraz rozesłane via e-mail.
Termin zakończenia prac Komisji Zawodów - 03.06.2016r.

Dyskwalifikacja.


Podstawa do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i przepisów, nieprzestrzeganie band planu, źle wypełniony dziennik.

Komisja zawodów.


Skład komisji zawodów: Managerem Zawodów (przewodniczącym komisji zawodów) jest Janusz SP5JXK/SN5J, (członkowie) Wanda SP7IWA, Jurek SP5SSB/SN5B. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.

Uwagi końcowe


W zawodach obowiązuje ograniczenie mocy nadajnika do 100W output.
Zawody Warszawskie rozliczane są elektronicznie programami udostępnionymi i zaadaptowanymi przez Marka - SP7DQR. Adres strony, gdzie znajdują się darmowe programy umożliwiające przygotowanie pliku Cabrillo: http://sp7dqr.pl
SWL_DQR_Log - do logowania nasłuchów w czasie
SWL_Cabrillo - do opracowania logów nasłuchowych po zawodach w przypadku logowania papierowego, DQR_Log - program dla nadawców do logowania łączności w czasie rzeczywistym,
Cabrillo_gen – program do wprowadzenia łączności po zawodach w przypadku logowania papierowego.

Komisja Zawodów, WOT PZK: SP5JXK/SN5J, SP7IWA, SP5SSB/SN5B.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty PS 2016

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,465,557 Unikalnych wizyt