PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-15. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 13.04.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg
 
                            KOMUNIKAT NR 15/2016 z dnia 13.04.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w kolejnym komunikacie. A oto najnowsze informacje:

1. WARD - Światowy Dzień krótkofalowców - 18. Kwietnia 2016 r.

W dniu 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez IARU. Nasza międzynarodowa organizacja w dniu 18 kwietnia 2016 r. obchodzi swoje 91.- urodziny bo jak wiemy powstała w 1925 roku i to z udziałem 9. osobowego przedstawicielstwa polskich krótkofalowców. Z okazji tego święta odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości związane z krótkofalarstwem. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin.
 Polski Związek Krótkofalowców i „Magazyn Krótkofalowców QTC” z tej okazji wydaje bardzo atrakcyjny okolicznościowy dyplom. W tym roku jest to „WARD 2016”.
Wiem, że to co poniżej brzmi jak frazesy, zresztą często przeze mnie używane, ale chcę byśmy wszyscy pamiętali o kilku uniwersalnych prawdach. A mianowicie o tym, że:
- Krótkofalarstwo jest szczególną dziedziną aktywności człowieka. Jest istotnym elementem zbliżającym ludzi różnych ras, narodowości, wyznań i profesji. Łączności w ramach uprawiania tego wspaniałego i naprawdę wyjątkowego hobby często nawiązują ze sobą ludzie różniący się między sobą wiekiem niekiedy o kilkadziesiąt lat.
- Często w wyniku przeprowadzonych łączności nawiązują się przyjaźnie i bardzo bliskie znajomości, które niekiedy są istotnym czynnikiem nawet ratującym życie.
- Krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę.
 Ilość krótkofalowców świadczy o poziomie intelektualnym społeczeństwa, jego zamożności i stopniu rozwoju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że najwięcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Włoszech i Niemczech. Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej populacji tych społeczeństw. W Polsce jest ponad 12 000 krótkofalowców – przynajmniej tyle zostało wydanych pozwoleń. Część z nas, jak wiemy, jest bardzo aktywna i może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach mieszczących się w pojęciu krótkofalarstwo.
W czasie klęsk żywiołowych często tylko krótkofalowcy utrzymują łączność, gdy zawodzą inne “profesjonalne” systemy. Tak było podczas wielkich powodzi na południu Polski. Tak było także podczas usuwania skutków i pomocy ofiarom Tsunami w 2005 roku.
 I za to należy się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególna wdzięczność.
Sprawa włączenia krótkofalowców do akcji podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom katastrof jest przedmiotem konferencji Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej  ITU, która zaowocowały zaleceniami dla władz państw członkowskich w tym oczywiście Polski dotyczącymi tego zagadnienia. Realizacją tych wytycznych było podpisanie przez Polski Związek Krótkofalowców stosownego porozumienia z Ministrem Administracji i Cyfryzacji w dniu 7 maja 2013 roku, co dało podstawę do uruchomienia szeregu porozumień na różnych szczeblach.
W ramach IARU oraz w innych stowarzyszeniach krajowych w tym w PZK odbywają się ćwiczenia mające na celu podniesienie stanu sprawności i gotowości amatorskich sieci łączności kryzysowej.
Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zainteresowanie uprawianiem krótkofalarstwa przez dzieci i młodzież. Większość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje.
Pamiętajmy, że krótkofalowcy są jedyną grupą użytkowników eteru, która jest przez administracje wszystkich państw dopuszczona do używania urządzeń własnej konstrukcji. A więc konstruujmy nowe urządzenia, stawiajmy anteny i pokazujmy kim naprawdę jesteśmy. Starajmy się jak najlepiej wykazać społeczną użyteczność naszego pięknego hobby.
A teraz czas na życzenia.
Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy! Z okazji przypadającego 18. kwietnia Krótkofalarskiego Święta życzę Wam samych sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby. Życzę Wam także, aby wśród nas panowała powszechna atmosfera koleżeńskości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Życzę, aby rzeczywiście można nas było nazywać „ludźmi dobrej woli”.
   
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK

2. WARD na antenie Polskiego Radia
W ramach Światowego Dnia Krótkofalowca młodzi krótkofalowcy z Radioreaktywacji wezmą udział w programie Polskiego Radia Dzieciom.
Będą opowiadać swoim rówieśnikom o przygodzie z krótkofalarstwem. Audycja będzie transmitowana na żywo w audycji od godziny 08:00 w poniedziałek 18. kwietnia dostępna na kanałach cyfrowych. Zapraszamy do wysłuchania.
http://moje.polskieradio.pl/OtherChannels/Radio_Dzieciom.aspx

Radioklub SP5PRF, Warszawa-Międzylesie

3. Po posiedzeniu Zarządu Głównego PZK.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w dniu 9. Kwietnia br. w Warszawie w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa Praga Południe odbyło się ostatnie przed XXII Krajowym Zjazdem Delegatów PZK posiedzenie Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia. W posiedzeniu uczestniczyło 34/40 członków Zarządu Głównego PZK. Nie byli obecni członkowie ZG PZK z OT: 13, 17, 18, 24, 28, 29.
W posiedzeniu uczestniczyła GKR w czteroosobowym składzie.
Posiedzenie trwało ok 7 godzin wliczając w to ponad półgodzinną przerwę na posiłek.
Dyskusja podczas posiedzenia koncentrowała się głownie na tematach finansowych, a to za sprawą przewodniczącego komisji finansów ZG PZK Kol. Leszka SP6CIK, który przedstawiał członkom ZG PZK opinie komisji w poszczególnych kwestiach związanych z finansami PZK. Zarząd Główny PZK podjął następujące uchwały:

1.    o przyjęciu protokołu z posiedzenia ZG PZK
z dnia 23 maja 2015 roku wraz z załącznikami.
2.    o potwierdzeniu prawomocności wyborów delegatów na XXII Krajowy Zjazd Delegatów.
3.    o zatwierdzeniu bilansu rocznego i rachunku zysków i strat za rok 2015 zamykających się kwotą sumy bilansowej w wysokości 216 328,37 zł oraz nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 59 178,83 zł.
4.    po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 postanowił przeznaczyć kwotę 59 178,83 zł stanowiącą wynik finansowy za rok 2015 na zwiększenie przychodów w następnym roku obrotowym.

5.    o przyjęciu budżetu na 2016 rok zamykającego się kwotą przychodów 620 129 zł oraz wydatków w kwocie 619 933 zł. Załącznikiem do uchwały jest budżet w wersji – „Budżet 2016_6 skorygowany”.

6.    o zmianie nazwy Oddziału Terenowego PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie na Krakowski Oddział Terenowy numer 12 Polskiego Związku Krótkofalowców.
7.    o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
     kol. Bożeny Łacheta SP9MAT.

8.    o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
      kol. Eugeniusza Kurzeja SP9IIA.

9.    o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
     kol. Jacka Kawa SP9JCN.

10.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
    kol. Wojciecha Kłosok SP9PT.

11.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
     kol. Jana Żukowskiego SP9ICU.

12.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
     kol. Jana Szostak SP9BRP.

13.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
     kol. Jacka Polańskiego SP1CNV.
   
14.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
      kol. Władysława Wdowczyka SP1AEN.
   
15.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
     kol. Zbigniewa Kaźmierczaka SP1F,
   
16.     o odznaczeniu Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców
kol. Henryka Bartoszka SP9AVZ.

17.     o odznaczeniu Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców następujących kolegów:
1.    Paweł SZMYD                                     SP7SP,
2.    Józef BORKOWSKI-BARANOWSKI          SP7CKU,
3.    Krzysztof SOKÓŁ                                 SP7MFR,
4.    Kazimierz DŻWIGAŁA                           SP9XWB,
5.    Czesław STAROWICZ                           SP9HZI,
6.    Eugeniusz RADWAŃSKI                         SP9HIL,
7.    Andrzej KLAJA                                     SP9CLQ,
8.    Jan KUŚ                                              SP9BCH,
9.    Robert PROROK                                   SQ9FMU,
10.     Roman BOCHNIAK                             SP3HUF,
11.     Jerzy ZANDER                                   SP2NBA,
12.     Marek CZARNECKI                             SP9UO,
13.     Andrzej GALGON                               SP6CC ex SP6HAY,
14.     Robert HOMONCIK                             SP6OJE,
15.     Henryk WRÓBEL                                SP6LUP,
16.     Eugeniusz KLONOWSKI                       SP6DIL,
17.     Jarosław MISIAK                                 SP6OJK,
18.     Krzysztof AUGUSTYN                          SP6TPF,
19.     Bernard WYSTAB                               SQ6DXZ ex 3Z6AGV,
20.     Paweł POŚPIECH                                SQ6DXP,
21.     Mariusz BUJAKIEWICZ                          SP6YG,
22.     Oleski Klub Krótkofalowców                  SP9KDA,
23.     Jan AMBROŻY                                     SP3CYY,
24.     Leszek FABIAŃSKI                               SP3DOI,
25.     Roman TERLECKI                                UY3WX,
26.     Grygorij BELYK                                    US5WSO,
27.     Iwan DOSKOCZ                                   UR5WD,
28.     Krzysztof MRUK                                   SP1MGM ex SP3MGM,
29.     Andrzej ŁACZMAŃSKI                           SP1WSR,
30.     Zbigniew CZAJA                                  SP3NYF,
31.     Czesław DUBICKI                                 SP3HLM,
32.     Marek BURY                                       SP1JNY,
33.     Stefan JAWORSKI                               SP1JJY,
34.     Przemysław GARDZIEL                          SP8NFF,
35.     Jerzy PLENS                                        SP8GKX,
     36. Bronisław KŁOS                                   SP8BCI.

18. o usunięciu z listy dyskusyjnej ZG PZK kol: Tomasz Zagora SP5PY, Marek Sikora SQ8MXS, Andrzej Chałubiec SP9ENO w związku z niedopuszczalnym zachowaniem na liście dyskusyjnej oraz o podjęciu działań dyscyplinujących dyskutantów poprzez:
     - podjęcie uchwały wzywającej uczestników listy do zachowania standardów etycznych.
      - upoważnienie administratora do podejmowania natychmiastowych i jednoosobowych decyzji w sprawie usuwania dyskutantów z listy w razie niewłaściwego ich zachowywania się.

19.     o przeniesieniu listy dyskusyjnej ZG PZK na forum PZK. Do wykonania tej operacji zobowiązuje się Marek Suwalski SP5LS.

2. Medal im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa dla Pani Anny Streżyńskiej Ministra Cyfryzacji.
    W dniu 9 kwietnia br. w uznaniu ogromnych zasług dla rozwoju naszego pięknego hobby zarówno w czasie sprawowania funkcji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jak i obecnej, prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o odznaczeniu „Medalem im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju krótkofalarstwa” Pani Anny Streżyńskiej Ministra Cyfryzacji.
    Piotr SP2JMR

3.    X. Jubileuszowy ŁOŚ.
Informujemy, że X. Jubileuszowe Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2016 zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Opolskiego Pana Andrzeja Buły.
Marek SP9UO

4. Puchar Prezesa PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2015 dla VOT PZK.

Prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG tradycyjnie już na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w Warszawie wręczył przedstawicielowi Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK (OT73) puchar za zwycięstwo we współzawodnictwie OT PZK w SP-DX Contest 2015. Puchar odebrał Marcin SP5ES.
Współzawodnictwo Oddziałów Terenowych PZK. Warto także zwrócić uwagę na Współzawodnictwo Oddziałów PZK. Takie współzawodnictwo było prowadzone w latach osiemdziesiątych i powróciliśmy do niego w 2011 roku. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od ilości członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to ilość członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK (baza OSEC) wg. stanu z początku kwietnia danego roku. Zachęcamy członków OT PZK, a szczególnie władze poszczególnych Oddziałów do mobilizowania członków PZK do udziału w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, jak też dla podtrzymania tej trwającej od 1933 roku tradycji. Ponadto przy wyliczaniu wyników współzawodnictwa uwzględniane są następujące zasady: dzienniki przesłane tylko do kontroli są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, natomiast nie mają wpływu na sumę punktów
Dzienniki członków PZK, którzy wzięli udział w zawodach spoza terenu Polski są uwzględniane przy wyliczaniu współczynnika aktywności, ale nie są uwzględniane przy wyliczaniu sumy punktów (ze względu na inny rodzaj punktacji za QSO dla stacji spoza SP). Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane zmiany znaków podstawowych: stacje łamane, znaki okolicznościowe itp.
Przy wyliczaniu rezultatów Współzawodnictwa OT PZK są uwzględniane wszystkie stacje będące na stanie danego OT PZK, w tym stacje klubowe.
Prosimy wszystkich uczestników i Władze Oddziałów o mobilizowanie członków PZK do udziału w zawodach. Warto wystartować w SP DX Contest: zarówno dla wyniku, dla dobrej zabawy, jak też dla podtrzymania tradycji trwającej od 1933 roku.
Komisja zawodów SP-DX Contest
Info: SP5ELA


5.     Kwietniowe eQTC.

Z kwietniowego wydania eMagazynu powinni być zadowoleni wszyscy, a w szczególności aktywni w eterze radiooperatorzy. Dl nich bowiem przygotowana jest dobra oferta różnorodnych imprez, od dyplomów po zawody i DX aktywności.
W numerze między innymi: - 1000 QSOs z ISS, - 1050 Rocznica Chrztu Polski, - 110. rocznica śmierci A.S. Popowa, - 451 lat Rio, - 70 Lat the Tambov Radio Club Award, - AP1RIL i inne, - ARRL uznał aktywność P5/3Z9DX, - C5WP - ponownie w Gambii, - CASS Award, - CE0X - San Felix Island, - D41CV w CQ WPX Contest, - Delta Loop, - E44YL nadaje z Palestyny, - E51DLD Rarotonga Island South Cook, - Fotografie ekspedycji VK0EK, - Fotografie SP6EBK & XYL, - Grawerton dla SP9KAG, - HST w Omanie odwołane, -International Marconi Day Award, - J-Antenna, - K4T Dry Tortugas Island KFF-0023, - Kalendarz krajowych zawodów HF & VHF, - Kalendarz międzynarodowych zawodów HF, - Kingman Reef skreślona z DXCC, - Konkurs: radio dla Reaktywacji, - PI35ETL Award, - Polacy na Cape Verde, - Polacy w Gambii, - Poszukiwane adresy, - QRV z najniższego punktu na Ziemi, - QSL via, - QSL, QSL z kolekcji W8JYZ, - Regulaminy zawodów międzynarodowych, - Rosjanie na Malediwach, - SES w marcu, - Silent Keys, - SP DX Contest 2016, - SPFF-FK, - Światowy Dzień Krótkofalowca, - Trajan Vuia Award, - V6 - Szkoci z Chuuk Island, - WA3HUP nie żyje, - Walne zebranie w Lublinie, - WARD Award 2016, - WARD Contest 2016, - Wszyscy Święci Award, - WW QRP Day 2016, - Wynalazcy Telekomunikacyjni program dyplomowy, - YO80YR5 Award, - Zaćmienie w Indonezji, - Zaliczył SKCC Members z 50 stanów, - ZV2CO Comprida Island. Życzę miłej lektury.

73 de sp2fap

6. Radiozlot.
III Radiozlot na Sośniej Górze 2016. Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS zaprasza krótkofalowców, CB-stów oraz sympatyków radia na III Radiozlot na Sośniej Górze, który odbędzie się 1 maja 2016 roku na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Opierając się na doświadczeniach z poprzednich imprez oraz aktywnościach wśród szkolnej młodzieży od paru lat organizujemy na terenie Ogrodu, zwanego potocznie Sośnią Górą, radiowe gry terenowe, których celem jest zainteresowanie uczestników radiem i krótkofalarstwem. W zeszłym roku przez Sośnią przewinęło się 4 tysiące osób, a w grze wzięło udział 250 dzieci.

III Radiozlot na Sośniej Górze – informacje szczegółowe:
1.    Termin: 1 maja 2016 r. (niedziela), godz. 12.00-18.00.
2.    Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, Mikołów, GPS: 50.181962N, 18.829702E, strona internetowa: www.obmikolow.robia.pl
3.    Program Radiozlotu:
•Radiowa gra terenowa „I ty możesz zostać krótkofalowcem” – uczestnicy odgadują hasło odwiedzając stanowiska, które przedstawiają aspekty krótkofalarskiego hobby (łączność foniczna, telegrafia, szyfr Cezara, łowy na lisa, montownia). Rozwiązanie hasła zostanie nagrodzone okolicznościowym certyfikatem oraz upominkiem. Na wszystkich uczestników gry terenowej czekają specjalne nagrody wyłonione w dwóch losowaniach o godz. 14.30 oraz 17.30.
•Mariusz SP9AMH, Kuba SQ9SHR oraz Miłosz SQ9PND zapraszają na Sośnią Górę wszystkich miłośników programu SOTA.
•Krótkofalowcy, CB-ści i sympatycy radia będą mogli zdobyć certyfikat QLF.
•Piotr SP9TPZ zaprasza dzieci i młodzież do Montowni (zapisy), gdzie można będzie własnoręcznie pomajsterkować pod okiem doświadczonego elektronika.
•Czynne będą stanowiska firm z branży radioamatorskiej (m.in. HamRadioShop)
•W czasie Radiozlotu przewidziana jest praca klubowej radiostacji.
•Wśród krótkofalowców i CB-stów, którzy nas odwiedzą i zarejestrują się, rozlosowane będą atrakcyjne nagrody o godz. 16.00.
•Zapraszamy wszystkich do pokazania swoich radiowych konstrukcji i pomysłów.
4.    Wyżywienie: na terenie Ogrodu znajduje się bar oraz działał będzie catering.
5.    Małe dzieci znajdą wspaniały plac zabaw. Odwiedzający mają do dyspozycji wieże widokową, mnóstwo alejek spacerowych wśród wielu gatunków roślin a także ofertę handlową związaną z obchodzonym w tym czasie Międzynarodowym Dniem Ochrony Środowiska Naturalnego.
6.    Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w Radiozlocie na adres: sp9pks@poczta.onet.pl. Pozwoli nam to dobrze przygotować się na przyjęcie Szanownych Gości.
Serdecznie zapraszamy Krótkofalowców, CB-stów, sympatyków radia oraz tych, którzy być może pierwszy raz zetkną się z krótkofalarstwem. SP9PKS team (www.sp9pks.pl).

Piotr SP9TPZ & SP9PKS Team

7.    Pielgrzymka Krótkofalowców.
Grupa organizacyjna, członkowie Klubu SP9KAJ i grono krótkofalowców Ziemi Częstochowskiej zapraszają na 14 Pielgrzymkę Krótkofalowców na Jasną Górę w dniu 14 maja 2016 roku. Program Pielgrzymki na stronie klubowej www.sp9kaj.com. Częstotliwości radiowe do kontaktu dla przyjeżdżających: 145300 i 145500 simplex oraz przemienniki 145 787.50 i 439 175.00 (ton 123 dla nadajnika na 439 175.00 i ton dla nadajnika i odbiornika 123 na 145 787.50).
 Bohdan SP9VJ  

8. Krótkofalowcy, tandemy i niewidomi.
Czytając news-y zazwyczaj są one poważne w treści a nasze hobby jest też towarzyskie.
W terminie 24-29.5.2016 wraz z Fundacją Niewidomi na Tandemach ruszam na rajd tandemowy po terenie Dolnego Śląska. Będzie nas 10 tandemów: widzący pilot i niewidzący rowerzysta na drugim siodełku. Nie jest to zdarzenie w stylu ciekawej stacji dx-owej. Zabieram z sobą radio UKF FM. Będę na 145.500 i na PMR kanał 08 z subkanałem 0 do łączności wewnątrz peletonu. Skorzystam w przerwach w podróży z lokalnych przemienników.

Karty QSL via biuro na mój prywatny znak SQ2DPG gdyż chyba zbyt małe to wydarzenie na znak okolicznościowy a póki co będę tam jedynym radioamatorem. Jeżdżąc po Trójmieście zawsze mam włączone radio na rowerze :). Przygotowując się do rajdu pomyślałem że może na Dolnym Śląsku są krótkofalowcy rowerzyści chętni przemierzyć z nami kilka-kilkanaście kilometrów. Jednak w trakcie ostatnich przygotowań okazało się że wciąż fundacja ma zbyt małą ilość pilotów tandemów - wolontariuszy.
Wszelkie informacje o trasie rajdu są na stronie fundacji. a tu link z prośbą o pilotów wolontariuszy.

Zbyszek SQ2DPG QTH Rumia k. Gdyni

9. Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego w eterze.
W dniach 16-30 kwietnia br. z Zabrza będzie pracowała stacja okolicznościowa SN20BKGZ - Stefan Natalia Dwadzieścia Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego.
Pasmo HF, emisje SSB, CW, RTTY, PSK31, PSK63. Pasmo 2M, emisja FM.
Okazją jest 20 rocznica reaktywowania Bractwa Kurkowego w Zabrzu.
Karty QSL za QSO i nasłuchy stacji SN20BKGZ kierować via biuro PZK nr 06 via SP9KDU.
Pośród wszystkich, którzy nawiążą łączność ze stacją okolicznościową zostaną rozlosowane nagrody:
1.    replika pamiątkowego "Lauru Zwycięstwa" z roku 1927, który wówczas ufundowano z okazji 25-lecia Bractwa,  
2.    10 dyplomów pamiątkowych z okazji 20 rocznicy reaktywowania Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego.
3.    Stacje SWL mogą przysłać zgłoszenia do dnia 3 maja 2016 r. via e-mail:
sp9kdu@poczta.onet.pl i one również wezmą udział w losowaniu nagród.
W zgłoszeniu SWL należy podać nasłuch: datę, czas UTC, pasmo, emisję i znak stacji przeprowadzającej w tym czasie łączność ze stacją SN20BKGZ (zgodność danych nasłuchu będzie porównywana z dziennikiem stacji SN20BKGZ).
Stacja SWL może przysłać wiele nasłuchów, ale w losowaniu będzie brała jeden raz, jak jedno zgłoszenie.
Stacje SWL mające znak nadawczy mogą brać udział w losowaniu tylko jeden raz: jako SWL lub nadawca.
Stacje nadawcze będą brały udział w losowaniu na podstawie danych z dziennika stacji SN20BKGZ i nie przysyłają zgłoszeń do losowania nagród. Każda stacja nadawcza będzie brała udział tylko jeden raz w losowaniu (bez względu na ilość QSO ze stacją okolicznościową). Losowania dokona Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego. Nagrody ufundował Hetman Bractwa Kurkowego Grodu Zabrzańskiego Adam Majchrzak.

Krótki rys historyczny:
Pierwsze próby założenia bractwa strzeleckiego w Zabrzu sięgają 1894 r., a u progu XX wieku powstały dwie organizacje nawiązujące do tradycji Bractw Strzeleckich.
Działalność zabrzańskich towarzystw strzeleckich była ściśle osadzona w szeroko rozumianej kulturze miejskiej, odgrywała istotną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich.
Sytuacja polityczna po 1945 r. sprawiła, że w Zabrzu stało się niemożliwe odtworzenie bractwa strzeleckiego. Odrodzenie się ruchu brackiego stało się możliwe dopiero po 1989 r., a w przestrzeni publicznej Bractwo Kurkowe Grodu Zabrzańskiego pojawiło się w 1996 r.

Robert SQ9FMU


10.     SP3XR.
W przyszłym tygodniu przyjaciele Tadeusza SP3XR będą mieć okazję złożenia ww. życzeń z okazji osiemdziesiątych urodzin. Tadeusz urodził się 18 kwietnia 1936 roku.
Służbę wojskową, po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej Wojsk Łączności odbywał w Jednostce Wojskowej w Opolu. Był radiotelegrafistą. W przerwach w nawiązywaniu łączności służbowych słuchał muzyki.
 
Pewnego razu na falach eteru  zamiast muzyki usłyszał dziwne rozmowy. Od tego czasu większość przepustek jednorazowych spędzał w Radio Klubie LPŻ w Opolu.
Krótko po wyjściu z wojska (1958 rok) został posiadaczem licencji krótkofalarskiej.
Zdobytą wiedzę poszerzał  u jednego z wielkich mistrzów krótkofalarstwa tj. pana mgr. inż. Edwarda Musiała SP3GZ w Wolsztynie.
 
Kolejnym etapem w życiu krótkofalarskim Tadeusza były konstrukcje urządzeń krótkofalarskich. Budował ich wiele w tym prawie wszystkie w opracowaniu SP5WW.
Nie małą satysfakcją są duże osiągnięcia SP3XR przy pomocy sprzętu własnoręcznie budowanego.
W połowie lat osiemdziesiątych pojawił się na pasmach emisjami RTTY i SSTV. Były to występy mistrzowskie zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
Miałem przyjemność wręczać Tadeuszowi puchar Prezydenta Miasta Leszna za zajęcie pierwszego miejsca w Leszczyńskich Zawodach RTTY 2001. W wielu zawodach  międzynarodowych był wysoko klasyfikowany i jako pierwszy w SP. RTTY ARRL RTTY 1998 i 1999. RTTY SARTG 1989,1990, 1997 i 2000. OK DX RTTY-2000, JADX RTTY-1998. Ma tez sporo osiągnięć na SSB i CW. W 1981 roku zdobył II miejsce w SP DX SSB.
Nie tylko pracował na wyniki pod własnym znakiem jak to czyni większość krótkofalowców.
Szanowny jubilat jest społecznikiem. Przez kilka lat działał w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego i OKR w Zielonej Górze. Z okazji 50 rocznicy pracy na pasmach amatorskich uruchomił się pod znakiem okolicznościowym.
Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej PIR w Zielonej Górze. Założył i był pierwszym Prezesem Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZHU w Sulechowie. Zamieszczał  swoje artykuły w Krótkofalowcu Polskim i Biuletynie PZK. Jest członkiem PZK nieprzerwanie od 1958 roku.
Na kilkanaście dni przed 80 rocznicą otrzymał wspaniały prezent HONOR ROOL za 339  podmiotów. ZG PZK wyróżnił Tadeusza Honorową Odznaką PZK.
Niewielu krótkofalowców wie, że Tadeusz jest poetą Wydał już trzy tomiki wierszy a czwarty jest w przygotowaniu. W 2005 roku napisał wiersz o tematyce krótkofalarskiej  pod tytułem „Hobby”.
Piszę także pamiętnik zatytułowany „Od Polesia do Ziemi Lubuskiej”.
* Na zdjęciu Tadeusz SP3XR wraz z rodziną.
SP3CUG

11.    Wyniki Zawodów o Puchar Burmistrza miasta Jarosławia.
Informujemy, że wyniki tegorocznych zawodów o puchar Burmistrza Miasta Jarosławia znajdują się na portalu PZK w dziale zawody (Kalendarz zawodów).
Organizatorzy

12.    IV kolejna tura rozmów w MC.
W poniedziałek 18. kwietnia, a więc w dniu Święta krótkofalowców  w Ministerstwie Cyfryzacji odbędzie się kolejna runda rozmów dot. propozycji zmian w aktach prawnych i przepisach wykonawczych dotycząca służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
PZK reprezentować będą Krzysztof Gaudnik SP7WME, Marek Ruszczak SP5UAR i Piotr Skrzypczak SP2JMR.
Piotr SP2JMR

SP4AUN S.K.
W dniu 2 kwietnia 2016 roku odszedł od nas w wieku 93 lat Tadeusz MASIEWICZ SP4AUN. Wieloletni pedagog Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku. Członek Polskiego Związku Krótkofalowców od 1963 roku. Honorowy Członek Oddziału Terenowego PZK (OT-17) w Białymstoku. Serdeczny przyjaciel, zawsze pogodny i gotowy do pomocy.
Pogrzeb Tadeusza SP4AUN odbył się w dniu 7 kwietnia 2016 roku na cmentarzu Św. Rocha w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 45.
Cześć Jego pamięci!

Tadeusz SP4GFG
Prezes OT-17 Białystok
Oryginalna informacja pochodząca od syna SP4AUN.

TNX. TNX. TNX.
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Ryszardowi SP3CUG, Tadeuszowi SP4GFG, Robertowi SQ9FMU, Zbyszkowi SQ2DPG, Bohdanowi SP9VJ, Piotrowi SP9TPZ & teamowi SP9PKS, Sylwestrowi SP2FAP, Markowi SP9UO, Zygmuntowi SP5ELA.


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,465,465 Unikalnych wizyt