PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3410 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-8. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 24.02.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg

 
                    KOMUNIKAT NR 8/2016 z dnia 24.02.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów w pierwszym komunikacie 2016 roku. A oto najnowsze informacje:

1. Rekrutacja na obóz YOTA 2016! Korekta komunikatu.
Tegoroczny międzynarodowy obóz młodych krótkofalowców YOTA (Youngsters on the Air) odbędzie się w Austrii w górskiej miejscowości Wagrain, w terminie 16 - 23 lipca 2016 r.Organizatorzy: IARU R1 i OeVSV po raz czwarty zapraszają reprezentację młodzieżową Polskiego Związku Krótkofalowców na tę prestiżową imprezę. Dysponujemy miejscami dla trojga młodych krótkofalowców i opiekuna. Podobne reprezentacje przybędą do Austrii aż z 27 krajów. Poniżej załączamy tabelę informującą o krajach i stowarzyszeniach krótkofalarskich zrzeszonych w IARU, uczestniczących w tegorocznym obozie YOTA. Jeżeli chcesz uczestniczyć w YOTA 2016 i jesteś krótkofalowcem spełniającym kryteria:
- wiek 15 - 25 lat,
- należysz do PZK,
- znasz język angielski na poziomie komunikatywnym,
- chcesz aktywnie uczestniczyć w zajęciach i warsztatach wielonarodowych,
- wykonasz i udostępnisz zdjęcia, filmy z wydarzeń YOTA,
- napiszesz po powrocie reportaż z YOTA,
- podzielisz się wrażeniami i doświadczeniami w gronie klubu, szkoły, lokalnego środowiska.

Jeśli tak to prześlij w terminie do 26 lutego 2016 zgłoszenie na adres: sp3slu@pzk.org.pl
W zgłoszeniu krótko opisz swój dotychczasowy staż krótkofalarski, osiągnięcia, szczególne zainteresowania. O ile to możliwe, podaj do jakiego klubu krótkofalowców należysz oraz kontakt do Twojego instruktora, nauczyciela. Wyboru kandydatów, na podstawie analizy zgłoszeń, dokona komisja pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców. W przypadku zakwalifikowania na obóz, opłata od uczestnika wynosi 50 Euro. Koszty pobytu, wyżywienia, podróży i ubezpieczenia pokrywają organizatorzy z wykorzystaniem budżetu IARU R1 na cele młodzieżowe i PZK.
Info: Jerzy SP3SLU Zastępca Prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia.

2. Radioreaktywacja w Międzylesiu.
W sobotę 20 lutego b.r. odbyło się w Warszawie (Międzylesie) spotkanie pod hasłem „Uczmy się uczyć!”, dotyczące metod i sposobów szkoleń krótkofalarskich - dzieci, młodzieży i dorosłych. Hasłem spotkana było: „Uczmy się uczyć!”. Spotkanie, zaplanowane podczas panelu dyskusyjnego na Zjeździe Technicznym Krótkofalowców w Burzeninie we wrześniu 2015, zostało zorganizowane przez grupę programu Radioreaktywacja, pod przewodnictwem Pawła Włodarczyka SQ5STS. Ponad 40 uczestników spotkania wysłuchało prezentacji i wykładów, przygotowanych przez realizatorów programu Radioreaktywacja oraz przedstawicieli klubów organizacji krótkofalarskich: PZK, harcerskich i niezrzeszonych.
Wszystkie wystąpienia były ciekawe, jednak największe zainteresowanie wzbudziły prezentacje: Tomasza Wróblewicza SP5XO - „Programy i metodologia szkoleniowa ARRL”, Marcina Marciniaka SP5XMI - „Jak propagować krótkofalarstwo w mediach?” oraz Wojtka Bielaka SQ5PBS, który przedstawił skuteczne metody działań szkoleniowych krakowskiej grupy związanej z Hackerspace Kraków i klubem SP9KGP. Wśród prelegentów byli również przedstawiciele PZK: Jerzy Gomoliszewski SP3SLU przedstawił działania organizacji członkowskich IARU w zakresie szkoleń i pracy z młodzieżą, natomiast Piotr Skrzypczak SP2JMR omówił pokrótce działania PZK w czasie organizowanych od 2005 roku obozów. Żywe zainteresowanie władz PZK problematyką spotkania w Międzylesiu podkreślał również fakt obecności Prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG oraz prezesów oddziałów terenowych m.in. OT-01 (3Z6AEF), OT-09 (SP2HQY), OT-50 (SP9MRN), OT-73 (SP5ELA). Wśród uczestników spotkania byli również obecni członkowie klubów harcerskich, grup nieformalnych (Hackerspce Kraków, HomeMade Group) oraz innych organizacji (OPOR/FOPOR).
W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały praktycznie efekty krótkofalarskiej działalności szkoleniowej w międzyleskiej szkole. Młodzi członkowie szkolnego radioklubu, wychowankowie programu Radioreaktywacja, demonstrowali swoje umiejętności w pracy na pasmach amatorskich. Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, odbyła się narada grupy roboczej przygotowującej ostateczne zasady i warunki konkursu na „Radio dla Radioreaktywacji”. Ustalono kalendarium działań oraz wstępny skład Komisji Konkursowej. Obecnie trwają prace nad regulaminem konkursu - szczegóły zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.
Przebieg spotkania był bezpośrednio transmitowany w Internecie, a nagrany film wraz z kompletem materiałów z prezentacji i prelekcji oraz materiały uzupełniające ma być ogólnie dostępny na stronach internetowych Radioreaktywacji. Szersza relacja ze spotkania ukaże się w miesięczniku „Świat Radio”.
[info: Waldemar Sznajder, 3Z6AEF]

3. Radioreaktywacja w Międzylesiu i ARISS.
Materiały związane z ARISS, a sygnalizowane podczas spotkania w Międzylesiu dotyczące konferencji znajdują się na http://arisspolska.info/Miedzylesie2016/
Armand SP3QFE

4. Spotkanie w MC.
Na zapowiadanym na dzień 29.02.2016 spotkaniu środowiska radioamatorskiego z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji PZK będzie reprezentowany przez Andrzeja SP8LBK, Marka SP5UAR i Piotra SP2JMR.
Strona inicjująca podała w informacji o celu ogólnie, że przedmiotem spotkania będzie umożliwienie prezentacji zgłaszanych przez organizacje radioamatorskie postulatów legislacyjnych. Do dnia dzisiejszego nie podano nam żadnych propozycji, proszę o zaproponowanie tematów, o których Waszym zdaniem powinniśmy jako przedstawiciele PZK rozmawiać przy okazji pierwszego tego typu spotkania. W związku z powyższym proszę odbiorców tego komunikatu o przekazanie nam Waszych oczekiwań związanych z propozycjami legislacyjnymi dotyczącymi służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
e-maile: sp5uar@gmail.com, sp8lbk@wp.pl, sp2jmr@pzk.org.pl
Vy 73! Piotr SP2JMR

5. Zjazd szkoleniowo-organizacyjno-wyborczy Ogólnopolskiego Klubu SPEmCom. Zgodnie z obietnicą z Burzenina organizujemy I. Zjazd Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK SPEmCom. Zjazd jest zjazdem szkoleniowo-organizacyjno-wyborczym.
Miejscem zjazdu jest Zajazd "Przystajń" w Przystajni przy ul. Powstańców Śląskich 107 (przy drodze 494) na trasie Częstochowa - Wrocław ok 30 km od Częstochowy, a termin to 29.04. do 01.05.2016. Koszty pobytu do ok. 40 osób pokrywa PZK. Początek Zjazdu to 29.04 na (kolacja), a zakończenie 01.05. po śniadaniu.
W zjeździe powinni wziąć udział wszyscy zainteresowani czynnie łącznością kryzysową, a w szczególności: członkowie założyciele klubu SPEmCom, uczestnicy sieci łączności ratunkowych, Koledzy chcący uczestniczyć w szkoleniach oraz w działalności Klubu.
Zgłoszenia na: sp2jmr@pzk.org.pl. Powinny zawierać imię, nazwisko, znak wywoławczy, tel. kontaktowy, adres e-mail. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Proszę także o propozycje tematów szkoleniowych.
Vy 73! Piotr SP2JMR członek komitetu założycielskiego SPEmCom

6. ARISS i ciekawe publikacje.
Urania – Postępy Astronomii” to dwumiesięcznik astronomiczny dla szkół,
uczelni, miłośników astronomii i amatorów nocnego nieba. W numerze 1/2016
pojawił się artykuł autorstwa Armanda SP3QFE i Tomka SP5CCC pt.: „Kosmos,
łączności radiowe i szkolne lekcje”. Autorzy przedstawiają w artykule m.in.
postać prof. Manczarskiego – Członka Honorowego PZK, który przyczynił się do
reaktywacji badań radiowych Słońca w Polsce. Tematyka artykułu jest nieco
szersza i obejmuje historię fal radiowych, krótkofalarstwo i amatorską służbę
satelitarną oraz aktywności ARISS.

Numer 1/2016 w innych artykułach jest również poświęcony ważnej dla naszego
hobby tematyce o badaniach Słońca, o początkach badań Słońca, obserwacjach plam
słonecznych w Polsce i o maksimum 24 cyklu Słońca.

W numerze tym jest również artykuł o filii Polskiej Akademii Dzieci (PAD) w
Olsztynie, w której podopieczni w wieku 6-12 lat zamienili się w wykładowców i
słuchaczy. Przypominamy, że PAD z Gdańska wspólnie z klubem SP2ZIE przygotował
dzieci i zrealizowali w 2013 roku szkolny kontakt ARISS. Ponadto PAD
współpracowała wcześniej z radioamatorami. PAD była zaangażowana w konkurs
plastyczny dzieci, których wybrane prace podobnie jak prace nadesłane do Prof.
Mankiewicza PAN (EU-HOU) oraz wybrane prace nadesłane do Danieli de Paulis
zostały odbite na paśmie 23cm od powierzchni Księżyca i odebrane przez
radioteleskop CAMRAS. Akcja była wówczas możliwa dzięki współpracy wielu osób z
Europy nie związanych z krótkofalarstwem, z krótkofalowcami z Europy. W
nadawanie obrazków w ramach Globalnego Miesiąca Astronomii 2012 (SN2012GAM) było
wówczas zaangażowanych wielu krótkofalowców z Polski oraz stacja Kłodzkiej Grupy
EME.

W numerze 1/2016 jest ponadto druga część artykułu o astronawigacji oraz
materiały o tym jak dbać o ciemne niebo i dlaczego to jest takie ważne. Jak
zwykle w tym dwumiesięczniku są informacje co wkrótce można (marzec kwiecień
2016) zobaczyć nad niebie nad Polską. Dla „polujących” na Międzynarodową Stację
Kosmiczną opisane jest ciekawe narzędzie ISS Transit Finder.

Ponadto są informacje na temat dwóch konkursów: Urania 2015/2016 (ważny do 30 IV
2016) i konkurs niedawno uruchomionego planetarium w Zielonej Górze. Na łamach
czasopisma są też zamieszczone najpiękniejsze fotografie – wyniki
międzynarodowego konkursu astrofotograficznego AstroCamera 2015.

Zapraszamy do lektury i spoglądania w niebo!

Armand SP3QFE & Piotr SP2JMR

7. Walne Zebranie OT73.

Zarząd Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK działając na podstawie zapisów Statutu PZK zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na dzień 13.03.2016 (niedziela) w Warszawie, godzina 17:00 w pierwszym terminie i godzina 17:30 w drugim terminie w sali Cafe Solec w Ośrodku Sportowym Solec, ul. Solec 71 w Warszawie.
Sekretarz Zarządu Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK Andrzej Łobzowski SP5DDF

8. Nagroda Witolda Lipskiego SP5BIL.

Janusz SP5CIB w rozmowie lokalnej na UKF ze mną przypomniał postać sympatycznego kolegi Witka SP5BIL (nick "Bill"). Razem zdobywali szlify krótkofalarskie w Pałacu Młodzieży i na stacji SP5PKN znajdującej się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki (PKiN).
Witek SP5BIL zmarł młodo w Paryżu w wieku 35 lat. Był wybitnym matematykiem i informatykiem. Ustanowiona została nagroda jego imienia - "Nagroda im. Witolda Lipskiego".
Info: Zygi SP5ELA
 
Nagroda im. Witolda Lipskiego przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Fundację Rozwoju Informatyki przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM - American Computing Machinery) oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą: Krzysztofa Apta, Wiktora Marka i Mirosława Truszczyńskiego. Przyznawana jest młodym naukowcom (do 30 roku życia) za dorobek w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda wręczana jest z początkiem roku akademickiego w Warszawie. Podczas uroczystości laureaci otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz wygłaszają wykład, w którym prezentują swoje zainteresowania, osiągnięcia i dalsze plany naukowe.

Witold Lipski SP5BIL (1949-1985) - światowej sławy matematyk i informatyk, mimo młodego wieku w jakim zmarł. Był laureatem XVIII Olimpiady Matematycznej, absolwentem Studium Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Warszawskiej, uzyskał doktorat w Instytucie Podstaw Informatyki PAN pod kierunkiem Wiktora Marka. Wykładał informatykę w University of Illinois w USA oraz w Université de Paris we Francji. Jego dorobek naukowy obejmował kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. Z tego zakresu opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Był autorem książek Kombinatoryka dla programistów i Analiza kombinatoryczna (z Wiktorem Markiem). Witold Lipski był człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Pasjonowała go muzyka, grał na fortepianie, gitarze, akordeonie i saksofonie, był miłośnikiem Gustawa Mehlera oraz jazzu. Był też zapalonym sportowcem, w czasach studenckich zdobywał medale na zawodach lekkoatletycznych, biegał w przełajach i w maratonie. Był też zapalonym radioamatorem, samodzielnie skonstruował nadajnik swojej radiostacji SP5BIL znanej w najdalszych zakątkach świata. Studiował rysunek, w jego paryskim mieszkaniu znaleziono stosy szkiców i pasteli, które wyszły spod jego ręki (w tym zamieszczony powyżej autoportret). Mimo świadomości śmiertelnej choroby nie zaprzestał aktywności naukowej, uprawiał sport, grał i słuchał muzyki, uczył się rysunku i eksperymentował z kuchnią chińską.
Jarosław Byrka jest czwartym laureatem nagrody, który studiował i pracuje we Wrocławiu. Poprzednimi byli:
2005 - Katarzyna Paluch, Instytut Informatyki UW
2006 - Marcin Bieńkowski, Instytut Informatyki UW
2008 - Marek Klonowski, Instytut Matematyki i Informatyki PW
2010 - Jarosław Byrka, Instytut Informatyki UW
 
Witold Lipski (1949-1985). Witold Lipski był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967 jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej przyjęty został bez egzaminów wstępnych na Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. Studia skończył w roku 1972 z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując stopień magistra inżyniera matematyki. Przez dwa następne lata studiował w Studium Doktoranckim tej samej uczelni. Pracę doktorską na temat "Kombinatoryczne aspekty teorii wyszukiwania informacji" obronił z wyróżnieniem w dniu 24 lutego 1975 r. przed Radą Naukową Centrum Obliczeniowego PAN, obecnie Instytutu Podstaw Informatyki PAN. W cztery lata później, 19 grudnia 1979, ta sama rada wystąpiła z wnioskiem o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. "On semantic issues connected with incomplete information data bases" (O zagadnieniach semantycznych związanych z bazami danych o niepełnej informacji).
Zaraz po ukończeniu studiów Witold Lipski podjął pracę w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk - przemianowanym później na Instytut Podstaw Informatyki PAN. W ciągu krótkiego okresu dziesięciu lat, jakie minęły od dnia uzyskania stopnia doktora, stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos. Najbardziej znanym jego wynikiem była matematyczna teoria baz danych z niepełną informacją, której podstawy położył w swojej rozprawie habilitacyjnej, i którą rozwinął następnie w szeregu publikacji. W roku 1984 w czasopiśmie Information Systems (tom 9 nr 1) ukazał się artykuł znanego naukowca francuskiego Henri Prade Pt. "Lipski's approach to incomplete information restarted and generalized in the setting of Zadeh's possibility theory" (Podejście Lipskiego do problemu baz danych z niepełną informacją przedstawione i uogólnione na gruncie teorii możliwości Zadeha).
Spis publikacji naukowych Witolda Lipskiego obejmował w roku 1984 około 60 pozycji. Wśród nich 30 prac opublikowanych zostało w zbiorach artykułów oraz w najpoważniejszych międzynarodowych czasopismach m.in. takich jak ACM Transactions of Database Systems, Theoretical Computer Science, Information Systems, Journal of ACM, Journal of Information and System Science. Dalszych 21 prac ukazało się w materiałach znanych międzynarodowych konferencji m.in. takich jak MFCS, ICALP, Internat. Conf. on Very Large Data Bases, ACM SIGMOD symposia. Witold Lipski był autorem dwóch książek wydanych w kraju: "Kombinatoryczne aspekty teorii wyszukiwania informacji", PWN 1975 oraz "Kombinatoryka dla programistów", WNT 1982. W druku znajduje się trzecia jego książka, napisana wspólnie z Wiktorem Markiem, p.t.: "Analiza Kombinatoryczna".
Witold Lipski był częstym gościem najlepszych naukowych ośrodków zagranicznych, uczestnikiem i organizatorem międzynarodowych konferencji. M.in. w latach 1978/79 przebywał w Uniwersytecie Illinois, gdzie poznał wybitnego naukowca pochodzenia włoskiego Franco P. Preparata; wspólnie z nim napisał wiele prac poświęconych geometrii obliczeniowej w zastosowaniu do projektowania układów wielkiej skali integracji (VLSI). W lutym 1985 roku otrzymał ponownie zaproszenie do tego uniwersytetu. Niestety nie dane mu już było z tego zaproszenia skorzystać. Inna jego niezrealizowana podróż naukowa, to udział w międzynarodowej konferencji International Conference on Foundations of Data Organisation w Kyoto (Japonia), w organizacji której Witold Lipski uczestniczył w charakterze przewodniczącego komitetu programowego.
Witold Lipski był nie tylko wybitnym naukowcem, ale także człowiekiem niezwykle wszechstronnym. Od wczesnej młodości pasjonowała go muzyka. Miał słuch absolutny. Grał na fortepianie, gitarze, akordeonie i saksofonie. Należał do wielkich miłośników Gustawa Mehlera oraz jazzu. Był również zapalonym sportowcem; z okresu studenckiego pozostawił medale zdobyte na zawodach lekkoatletycznych; z ostatnich lat - a więc już z okresu bezlitośnie rozwijającej się choroby - dwa dalsze medale za bieg Paris Versailles 1983 oraz Les 20 Kilometres de Paris 1984. Również w 1984 roku przebiegł, wspólnie z Krzysztofem Aptem, paryski maraton. Od dawna był zapalonym radioamatorem. Radiostacja SP5BIL, której nadajnik sam skonstruował, znana była w najdalszych zakątkach naszego globu. Od kilku lat studiował rysunek. W jego ostatnim mieszkaniu w Paryżu znaleziono stosy szkiców i rysunków (pasteli), które wyszły spod jego ręki. Mimo pełnej świadomości śmiertelnej choroby, jaką nosił w sobie od pięciu lat, mimo niezwykłej aktywności naukowej, potrafił nadal uprawiać sport, grać i słuchać muzyki, uczyć się rysunku i eksperymentować z chińską kuchnią. Wielu z jego bliskich kolegów i przyjaciół nie podejrzewało zbliżającej się tragedii. Do samego końca był sobą: czynnym, inspirującym, wszechstronnym. Takim pozostanie w naszej pamięci.
prof. Andrzej Blikle

Kiedy Witek Lipski zmarł w absurdalnie młodym wieku 35 lat, w maju 1985 roku, był już znanym informatykiem i matematykiem o międzynarodowej reputacji. Mimo zaledwie niespełna dziesięciu lat zawodowej aktywności napisał podstawowe prace w imponująco szerokim wachlarzu tematycznym: od czystej kombinatoryki, teorii grafów, poprzez projektowanie układów VLSI do teorii systemów informacyjnych i baz danych oraz zastosowań logiki w informatyce. Po prawie dwudziestu latach od jego śmierci prace te są ciągle często cytowane w obecnej literaturze (ponad 3000 stron na Google!), a niektóre z nich są po prostu klasykami literatury fachowej.
Miałem szczęście być jednym z pierwszych doktorantów Witka i okres współpracy z nim do dzisiaj zaliczam do najbardziej fascynujących i owocnych w mojej karierze. Kiedy w 1978 roku podjąłem pracę jako asystent w IPI PAN, Witek w wieku 29 lat był już gwiazdą, właśnie po habilitacji przebywał na stażu Fulbrighta na University of Illionois w Urbana Champaign. Kiedy wrócił, zostaliśmy wraz ze Zbyszkiem Michalewiczem jego pierwszymi doktorantami. Z czasem, relacja doktorant-promotor przerodziła się w intensywną współpracę naukową, kiedy w ciągu niespełna dwóch lat napisaliśmy razem około dziesięciu prac z teorii baz danych. Witek łączył w sobie błyskotliwy umysł matematyczny z umiejętnością eleganckiej reprezentacji problemów praktycznych.
Gorąco popieram inicjatywę utworzenia nagrody jego imienia - trudno o lepszy przykład wybitnej kariery polskiego naukowca, zwłaszcza osiągniętej w tak młodym wieku i niestety przerwanej tak wcześnie.
Tomasz Imielinski, Professor, Wydział Nauk Komputerowych, Rutgers University, USA

Witek Lipski był twórczym i szanowanym badaczem w wielu dziedzinach informatyki. Jego liczący się wkład obejmuje szeroki zakres tematów, od teorii do logiki bazy danych, algorytmów kombinatorycznych, geometrii obliczeniowej i wykazuje unikalny charakter „intelektualnej elegancji”. Jego prace naukowe pojawiały się w najbardziej prestiżowych salonach naszej profesji.
Oprócz bycia cenionym naukowcem i indywidualistą, Witek był wspaniałym człowiekiem, pamięć o Nim pozostanie dla nas stałym źródłem inspiracji.
Franco P. Preparata. Profesor Informatyki. Wydział Nauk Komputerowych, Brown University Providence, USA

*Tłumaczenie fragmentów tekstu: Zygmunt Szumski SP5ELA

SP3JMZ Antoni Kappel - Silent Key
Informujemy, że 23.02.2016 r. odszedł od nas na zawsze Antoni Kappel SP3JMZ.
Pogrzeb we czwartek 25 lutego godz. 8:10 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Antoni bardzo lubił pracę na UKF, VHF i mikrofalach był wieloletnim członkiem PK-UKF
na podstawie: http://pk-ukf.org.pl/news.php
Armand SP3QFE

 VK3UM S.K.
Doug McArthur VK3UM - krótkofalowiec z Australii, operator stacji EME zlokalizowanej na południu Australii nieopodal Melbourne. Był pasjonatem radioastronamii i doskonale znanym Eksperymentatorem w zakresie Ziemi i Księżyca.
Doug jest autorem wielu opracowań i programów związanych z Księżycem w tym słynnego oprogramowania EMECalc, który zawiera wiele opcji dla różnych systemów antenowych i różnych pasm radiowych HF, VHF, UHF i mikrofal dla różnych standardów. Ostatnią aktualizację tego programu wykonał jeszcze w tym miesiącu. Znak jego stacji EME był słyszany na telegrafii i głosem na wielu pasmach radioamatorskich. Prowadził stronę internatową z ciekawymi informacji umieszczona pod adresem: http://www.vk3um.com
Według informacji na VKlogger Doug VK3UM odszedł do krainy wiecznych DX-ów w dniu 22 lutego 2016.
Cześć Jego Pamięci!
Andrzej SP6JLW, Jacek SP6OPN, Paweł SQ6OPG, Armand SP3QFE

TNX, TNX, TNX
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Armandowi SP3QFE, Andrzejowi SP6JLW, Jackowi SQ6OPN, Pawłowi SQ6OPG, Waldkowi 3Z6AEF, Januszowi SP5CIB, Andrzejowi SP5DDF.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Piotr SP2JMR, Zygi SP5ELA, Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty KS 2016


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

70,662,931 Unikalnych wizyt