PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3413 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

KS-5. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 3.02.2016
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 5/2016 z dnia 03.02.2016 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto informację:

1. Podsumowanie akcji "Rok Mariana Rejewskiego".

W dniu 1. lutego 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie "Roku Mariana Rejewskigo" obchodzonego w Bydgoszczy w 2015 roku.
Okazją była przypadająca 16. sierpnia ub. roku 110. rocznica urodzin wielkiego polskiego kryptologa. Obchody odbywały się na wielką skalę i włączyło się do nich ok. 100 partnerów instytucjonalnych i społecznych w tym 80 szkół różnych rodzajów.
W obchodach łącznie uczestniczyło ok. 20.000 osób z Bydgoszczy i spoza niej.
Jak już wcześniej informowałem bydgoscy krótkofalowcy bardzo mocno włączyli się do tej akcji prowadząc w ramach zadania zleconego akcję dyplomową "Marian Rejewski na Falach Eteru". Dzięki aktywności wielu z nas przeprowadzono kilkadziesiąt tys. łączności ze 105 podmiotami DXCC. Aktywność naszego środowiska z Danielem SQ2KLU i Krzysztofem SQ2JK na czele została zauważona i odpowiednio wyeksponowana przez prowadzącą spotkanie Panią Dyrektor Wydziału Promocji Miasta UM w Bydgoszczy. Zdaniem jej organizatorów była to jedyna promocja międzynarodowa na dużą skalę tej rocznicy ważnej nie tylko dla mieszkańców Bydgoszczy, ale i dla wszystkich polaków.
Miło mi było słuchać ciepłych słów o krótkofalowcach wypowiadanych w obecności mediów przy szczelnie wypełnionej sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy.

Najważniejszą część uroczystości prowadził Pan Rafał Bruski Prezydent Bydgoszczy, a kulminacyjnym punktem było uroczyste wręczenie Medalu Prezydenta Bydgoszczy Pani Janinie Sylwestrzak córce Mariana Rejewskiego, honorowemu gościowi tej uroczystości.
Poza tym zebrani oglądali inscenizacje nawiązujące do okresu międzywojennego oraz II. wojny światowej w wykonaniu aktorów zawodowych oraz młodzieży gimnazjalnej.
Na uroczystości PZK był reprezentowany przez Daniela SQ2KLU, Krzysztofa SQ2JK oraz piszącego ta krótką relację Piotra SP2JMR.

Na szczególną uwagę zasługują bardzo ciekawe upominki wręczane gościom tej uroczystości, do których należą m.in: historia Mariana Rejewskiego w formie komiksu, bogato ilustrowana broszura stanowiąca życiorys wielkiego polaka oraz jedyna w swoim rodzaju zabawka logiczna nawiązująca do hasła promującego Bydgoszcz: "Bydgoszcz to logiczne".
Tuż po uroczystości nasi Koledzy wykorzystali natychmiast rozmowy tzw. "kuluarowe" do uszczegółowienia udziału bydgoskich krótkofalowców obchodach przypadającej w tym roku 670. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy przez Kazimierza Wielkiego, które odbędą się w bieżącym roku.

Piotr SP2JMR


2. Ubezpieczenie członków PZK 2016 – 2017.
Sekretariat ZG PZK dostarczył dokumenty ubezpieczeniowe członków PZK. Obecnie firmą ubezpieczającą PZK jest ponownie firma UNIQA. W latach poprzedzających firmą ubezpieczającą PZK była firma Compensa.
W tym roku charakter ubezpieczenia jest nieco odmienny niż w latach ubiegłych, kiedy to ubezpieczenie PZK składało się z dwóch niezależnych polis: ubezpieczenia tzw. "Radiocasco" oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
Ponieważ na podstawie uchwał Zarządu Głównego ZG PZK z 23. maja oraz 24. października 2015 r. ograniczono maksymalną stawkę ubezpieczenia przypadającą na
 1. członka PZK, zawarta została jedynie polisa dot. odpowiedzialności cywilnej (OC) członków PZK (osób fizycznych) z podwyższeniem maksymalnej wartości odszkodowawczej do 15.000 zł przy rezygnacji z polisy od odpowiedzialności materialnej (tzw. Radiocasco). Natomiast można indywidualnie na swój wniosek taką polisę wykupić. Wniosek znajduje się w dokumentach ubezpieczeniowych.

Dokumenty ubezpieczenia znajdują się w dziale "Download" - Dokumenty ogólne - Ubezpieczenie 2016. Są także "podłączone" do banera "Ubezpieczenia członków PZK" w prawej kolumnie portalu.
Link bezpośredni do dokumentów ubezpieczeniowych

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK


3. Walne Zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK.

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 30. stycznia w jednej z sal wykładowych Akademii Rolniczej w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOT PZK, tj OT 14.
Oddział ten jest jednym z najaktywniejszych OT PZK. Aktywność tą odzwierciedla ilość akcji dyplomowych, stacji okolicznościowych, kontaktów ARISS, spotkań integracyjno-popularyzatorskich oraz informacyjnych organizowanych przez kluby zrzeszone w OT. jednym z najciekawszych przedsięwzięć było zainstalowanie stacji amatorskiej na pokładzie statku szkolnego Akademii Morskiej w Szczecinie "Nawigator 21" na którego burcie można znaleźć logo Zachodniopomorskiego OT. O kontaktach członków OT 14 z Akademią Morską w Szczecinie już kilkakrotnie pisaliśmy zarówno w komunikatach, jak i w Krótkofalowcu Polskim, a także pisze o nich "Świat Radio".
W początkowej części zebrania miałem przyjemność wręczyć ufundowane przez prezydium ZG PZK grawertony za działalność popularyzatorską oraz aktywność organizacyjną Januszowi SP1TMN prezesowi OT 14 oraz Stefanowi SP1JJY sekretarzowi Zarządu OT i prezesowi jednego z najaktywniejszych klubów w SP, a mianowicie SP1PMY. Trzeci grawerton trafił do Marka SP1JNY z podziękowaniem za walkę o czystość eteru oraz za pracę w Komitecie Technicznym 104 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Poza tym na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PZK wręczyłem okolicznościowe dyplomy z okazji 90. rocznicy IARU i 85. rocznicy powstania PZK następującym Kolegom:
Sławomirowi Balukiewiczowi SP1DOZ - za aktywną pracę na rzecz ZOT PZK.
Wojciechowi Wodeckiemu SP1FFC - za pracę w zarządzie ZOT PZK.
Wojciechowi Zielińskiemu SQ1WO - za pomoc i aktywny udział w organizacji grupy EmCom ZOT PZK.
Krzysztofowi Mrukowi SP1MGM - za wspieranie działalności i pracę w zarządzie ZOT PZK
Zbigniewowi Czaji SP3NYF - za zaangażowanie w promocję krótkofalarstwa.
Janowi Lichwiarskiemu SQ1PSA - za zaangażowanie i pracę na rzecz zespołu 3Z0LH
Mirosławowi Stefanowiczowi SQ1SNU - w podziękowaniu za zaangażowanie w promocję polskiego krótkofalarstwa.
Czesławowi Dubickiemu SP3HLM - w podziękowaniu za zaangażowanie w promocję polskiego krótkofalarstwa.
Stanisławowi Smoleniowi SP1IVL - za wybitne zaangażowanie w rozwój krótkofalarstwa na Ziemi Barlineckiej.
Po tych wyróżnieniach Kol. Janusz SP1TMN prezes OT14 wręczył puchary za "Dni  Aktywności" SP1 edycja 2015 Prezesowi klubu SP1KRF w Barlinku oraz koledze Grzegorzowi SP1QXK.

W zebraniu uczestniczyło 69. na 206. członków ZOT, co stanowiło 33,49%.
Po odczytaniu protokołów prezesa zarządu ZOT, skarbnika i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ogłoszono dyskusję nad sprawozdaniami. Ponieważ nie było zastrzeżeń do nich, jak i do pracy zarządu OT walne zebranie przystąpiło do wyborów.

Wybrano zarząd ZOT PZK w składzie:
 prezes Janusz Tylkowski SP1TMN
 wiceprezes Andrzej  Bukalski SP1CGT
 skarbnik Jacek Jachnik SQ1EUG
 sekretarz Stefan Jaworski SP1JJY
 członek zarządu Tomasz Tylicz SQ1SNO
 Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: 
przewodniczący Marek Magdziak SP1JRF 
członkowie: Grzegorz Kruszkowski SP1IKK i Mirosław Stefanowicz SQ1SNU.

Przed wyborem delegatów poinformowałem zebranych o najistotniejszych zmianach w funkcjonowaniu stowarzyszeń po nowelizacji Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz o konieczności jednoznacznego określenia przez Krajowy Zjazd Delegatów PZK czy PZK ma być stowarzyszeniem osób fizycznych, federacją lub stowarzyszeniem osób fizycznych z jednostkami terenowymi zarejestrowanymi w KRS.
Jak już powyżej napisałem na dzień 30. stycznia br. stan członkowski Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK wynosił 206 członków, a więc można było wybrać 3. delegatów na KZD.
Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Krajowy PZK w następującym składzie: Jerzy Najda  HF1D, Marek Bury SP1JNY, Janusz Tylkowski  SP1TMN.  
Zebranie bardzo sprawnie prowadził Radek SP1O.

Piotr SP2JMR


4. Podsumowanie SP Contest Maratonu.

"Na portalu PZK w zakładce WSPÓŁZAWODNICTWA, opublikowano końcowe - WSTĘPNE wyniki współzawodnictwa w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2015 (SPCM). Ostateczne wyniki zostaną opublikowane około 14 lutego br. W związku z częstymi zmianami znaków w okresie trwania współzawodnictwa, proszę o informację o takich zmianach oraz zauważonych błędach.
Uwagi na temat opublikowanych wyników proszę kierować na adres sp9gfi@wp.pl lub na adres wskazany w regulaminie SPCM."

73 Kazik SP9GFI


Podziękowania dla SP9GFI. Prezydium ZG PZK składa serdeczne podziękowania i gratulacje Kazimierzowi SP9GFI  (z zespołem współpracującym) za wysiłek włożony w prowadzenie i rozliczanie współzawodnictwa SP Contest Maraton w kolejnym, 2015 roku. Współzawodnictwo SPCM motywuje i zagrzewa do pracy w zawodach.  Dzięki SPCM tworzy się historyczne archiwum aktywności operatorskiej kilkuset polskich radiostacji. Dziękujemy za uruchomienie SPCM 2016 i życzymy wytrwałości w dalszym prowadzeniu współzawodnictwa.
Prezydium ZG Polskiego Związku Krótkofalowców

5. Walne zebranie Pomorskiego OT PZK.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.02.2016 o godz. 18.00 w pierwszym terminie lub o godz. 18.15 w drugim terminie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Gdańsku zwołane w celu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Zebranie odbędzie się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3-go Maja 27/31 w Gdyni. Zapraszamy wszystkich członków Pomorskiego OT PZK.
73! Prezes Zarządu POT PZK.

Dariusz Mankiewicz SP2HQY


6. Lutowe QTC.
W lutowym wydaniu eMK QTC m.in.: - Chiny budują 500-metrowy radioteleskop, - QRV z największej ziemskiej depresji, - Echa Konkursu Generalskiego, - SPCWC na Facebooku, - Dyplom WOŚP z Warszawy, - Nowi członkowie SP-CFF, - Program dyplomowy Polska Flora & Fauna w nowym wydaniu, - Wyniki SP-DX-Maraton, - Dyplomy SP-CFF, - Kalendarz międzynarodowych zawodów HF, - Regulaminy międzynarodowych zawodów HF, - Kalendarz krajowych zawodów HF i VHF, - Alfabet Morse'a na dłoni i w ... kieszeni, - Polacy na San Andres Island, - VK4ADC z OC-005, - W cieniu "Gwiezdnych wojen", - 3B8HC znów na paśmie, - 400. rocznica Przylądka Horn, - Ku pamięci generała, - Z Guantanamo Bay, - Ku pamięci Nikoli Tesli, - Rekordziści, - Nagroda CW, - Palmyra Atol, - YW6Z z Piritu Afuera Island, - Poszukiwane adresy, - QSL via, - Gejza OM8CA najstarszy w OM, - WRTC-2018, - Dyplomy BRF, - Latarniany Mistrz SP5PB, - 90. rocznica pierwszej licencji w Azerbejdżanie, - CQ DX Maraton 2016, - Hi Signals SP5LP, - Dyplomy HNY 2016, - Bilans DXpedycji K5P, - Nowe zawody QRP, - Beacon dla transatlantyckiej łączności przez Atlantyk, - Antarctica Activity Award February 2016.

Miłej lektury & 73s de SP2FAP

7. Honorowi członkowie LKK i obchody jubileuszu 90. lecia powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.
Od 1 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku stacja SP5QWJ będzie pracowała pod okolicznościowym znakiem SP90QWJ dla upamiętnienia 90 rocznicy powstania Lwowskiego Klubu Krótkofalowców.

Vy 73, Sławek-SP5QWJ

8. Przemiennik pabianicki SR7PA.
30.01.2016 przemiennik pabianicki SR7PA trafił na swoje docelowe miejsce. Prace montażowe rozpoczęły się od zamontowania radiolinii.
Przemiennik zyskał podłączenie do Internetu, a dzięki temu zyskał nowe funkcjonalności. Po zamontowaniu anteny radiolinii rozpoczęły się prace demontażowe starej szafy przemiennika oraz montaż nowej szafki, która będzie bardziej odporna na trudne warunki panujące w pomieszczeniu. Kolejnym etapem był montaż oraz dopasowywanie złączy antenowych do nowego przemiennika (wymiana złączy UC1 na N).
Po zakończeniu prac montażowych został uruchomiony przemiennik. Zostały wykonane pomiary oraz ostateczne ustawienia przemiennika. Zarówno testy, jak i pomiary wypadły znakomicie.
Około godziny 14:00 30 stycznia 2016 r. przemiennik ruszył swoją mocą i miejmy nadzieję że będzie służył wszystkim długie lata.
W pracach montażowych brali udział: SP7JB - Jarek, SP7WNA - Witek, SP7V - Tomek, SQ7IQD - Jaromir, SQ7LRX - Adam, SQ7NNL - Marcin.
Serdeczne podziękowania dla całej ekipy, która poświęciła swój czas by zamontować
i uruchomić przemiennik SR7PA na swojej docelowej lokalizacji.
Również serdeczne podziękowania dla tych kolegów, którzy przyczynili się do powstania nowego przemiennika, za ich wkład finansowy, merytoryczny, techniczny, wiedzę oraz wykonane prace i poświęcony czas na budowę oraz testy. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Was w imieniu Klubu SP7PTK.
Przemiennik pracuje na 439400 kHz z podnośną 77 Hz. Zapraszamy do łączności.

Info: Tomek SP7V

9. Nabór chętnych do akcji okolicznościowej 1050 lecie Chrztu Polski.

Z inicjatywy Huberta SP9MDY prowadzony jest nabór stacji klubowych lub operatorów indywidualnych zainteresowanych udziałem w akcji okolicznościowo-dyplomowej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Koleżanki i Koledzy zainteresowani pracą pod znakami specjalnymi i przydzielaniem punktów do dyplomu okolicznościowego proszeni są o kontakt z Kolegą Hubertem SP9MDY do 12 lutego 2016r. Akcja obejmie miesiąc kwiecień 2016 r. Kontakt: sp9mdy@interia.pl.
Info: Jerzy SP3SLU na podstawie ustaleń z SP9MDY

TNX, TNX, TNX
Redakcja komunikatu dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Dariuszowi SP2HQY, Kazikowi SP9GFI, Tomkowi SP7V, Sławkowi SP5QWJ, Sylwestrowi SP2FAP, Zygmuntowi SP5ELA, Hubertowi SP9MDY i Jurkowi SP3SLU.
Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

                                                                 
Piotr SP2JMR                        Zygi SP5ELA                 Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty 2016


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

70,693,325 Unikalnych wizyt