PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3323 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

KS-50. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 16.12.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 50/2015 z dnia 16.12.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1. Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITU uważa pasma amatorskie za nieodpowiednie dla satelitów nieamatorskich.
Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (WRC), która odbyła się w Genewie w listopadzie 2015 r. - zarekomendowała Radzie Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) agendę następnej WRC, która będzie miała miejsce w 2019 roku. Jeden z punktów porządku obrad pozostaje w szczególnym zainteresowaniu środowiska zajmującego się małymi satelitami.
Punkt 1.7 agendy na WRC-19 brzmi: "zbadać potrzeb w zakresie widma dla telemetrii, śledzenia oraz sterowania w służbie operacji kosmicznych dla satelitów typu non-GSO w ramach misji krótkotrwałych; ocenić przydatność istniejących alokacji dla służby operacji kosmicznych oraz, jeśli to konieczne, rozważyć nowe alokacje, zgodnie z Rezolucją COM6 / 19 (WRC-15)".
Rezolucja COM6 / 19, której finalnie zostanie nadany nowy numer, określa zakresy częstotliwości, które można rozważyć dla ewentualnych nowych przydziałów. Są to zakresy: 150,05-174 MHz oraz 400,15-420 MHz.
Jednym z czynników powodujących, że konferencja wzięła pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie tych konkretnych zakresów częstotliwości było to, "że niektóre satelity nieamatorskie wykorzystywały częstotliwości dla telemetrii, śledzenia i sterowania w pasmach częstotliwości 144-146 MHz oraz 435-438 MHz, które przydzielone są służbie amatorskiej satelitarnej, oraz że takie wykorzystanie nie jest zgodne z numerami (punktami) 1.56 i 1.57". Te dwa zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU definiują odpowiednio służbę amatorską oraz amatorską satelitarną.
Międzynarodowy Związek Krótkofalowców (IARU) z zadowoleniem przyjął wykluczenie uwzględnienia wszystkich istniejących alokacji częstotliwości dla służby amatorskiej i amatorskiej satelitarnej. Przewodniczący IARU Tim Ellam, VE6SH zauważył: "To doskonały rezultat dla służb amatorskich i pokazuje on wyraźnie, że konstruktorzy satelitów nieamatorskich potrzebują wziąć pod uwagę spektrum inne niż bardzo ograniczone i zatłoczone segmenty, które dostępne są dla satelitów amatorskich w pasmach 144 MHz i 435 MHz".
Adres informacji źródłowej: http://www.iaru.org/news--events/news-release-itu-world-radiocommunication-conference-finds-amateur-bands-unsuitable-for-non-amateur-satellites
Autor informacji: Rod Stafford, W6ROD - Sekretarz Rady Administracyjnej IARU
Udostępnienie informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

2. Po Walnym Zebraniu OT22.
W dniu 6 grudnia br. w Koszalinie w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" ul. Na Skarpie odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Środkowopomorskiego PZK.
W trakcie zebrania wybrany został zarząd, komisja rewizyjna i przedstawiciele naszego oddziału do Zarządu Głównego PZK.

Wybrano:
Zarząd OT-22.
Jerzy SQ2NIA prezes,
Piotr SP1GZF wiceprezes,
Paweł SQ2PHI sekretarz,
Jacek SP1CNV skarbnik,
Dariusz SQ1OD członek zarządu.

Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
Tadeusz SP1RKR przewodniczący,
Jarosław SP1C sekretarz,
Andrzej SQ2RSG członek komisji.

Delegat OT-22 na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
Zdzisław SP1II
Bartłomiej SQ1NDR zastępca delegata.
Przedstawiciel OT-22 w ZG PZK.
Zdzisław SP1II (po zakończeniu kadencji w GKR).

Wzorem roku ubiegłego po zakończeniu "administracyjnych" obrad odbyło się
spotkanie opłatkowe.
Wielu kolegów zadbało o to, aby na stołach nie zabrakło potraw i napojów.
W aneksie kuchennym uwijał się sprawnie Janek SP1UJO.
Jędrzej SQ1RER i Bogusław SP2BG starali się uwiecznić nasze spotkanie.
W imieniu nowego zarządu składam podziękowanie kolegom, którzy działali w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Dziękuję Ryszardowi SP1FJZ, Jankowi SP1UJO, Jędrzejowi SQ1RER, Bogusławowi SP2BG i wszystkim, dzięki którym to spotkanie przebiegało sprawnie iw miłej atmosferze.

Jurek sq2nia Prezes OT22

3. Współpraca PZK z DkuFunk.

Podczas posiedzenia prezydium ZG PZK 26 września br. podjęliśmy uchwałę o współpracy z archiwum o nazwie DokuFunk działającym w Wiedniu.
Poniżej list skierowany do Prezesa PZK właśnie z DokuFunk:

"Szanowny Panie Jakubowski,
w imieniu Kuratora Dokumentationsarchiv Funk (DokuFunk), Wolfa Harranth pragnę przekazać wiadomość, iż na Zgromadzeniu Kuratorium (2. grudnia) została jednogłośnie potwierdzona decyzja o nawiązaniu ściślejszej współpracy z PZK. Fakt ten cieszy nas ogromnie, gdyż jest on uznaniem dla naszej wieloletniej już współpracy i dobrych kontaktów.
Pozwoliłam sobie umieścić logo PZK na naszej stronie internetowej z bezpośrednim przekierowaniem na stronę główną PZK: http://dokufunk.org/common/members_sponsors/

Kilka przykładów naszego zaangażowania w historię krótkofalarstwa w Polsce:
1) Galeria ok 140 kart QSL (do 1945) dostępna jedynie dla zalogowanych użytkowników. Podgląd części kolekcji możliwy: http://dokufunk.org/virtual_museum/qsl-galleries/?CID=12587&ID=16873#A16873
2) Galeria ok. 60 kart QSL z motywem Jana Pawła II: http://dokufunk.org/virtual_museum/the_pope/index.php?CID=128&ID=129
3) Skatalogowana kolekcja kart QSL z lat 1951-1960
4) Wzmianki o pierwszych polskich YL: http://dokufunk.org/amateur_radio/contributions/?CID=13532&ID=13545#A13545
5) SP3RN, Maximilian Kolbe i Radio Niepokalanów: http://dokufunk.org/virtual_museum/showcase/?CID=2561&ID=14730#A14730
6) Ekspedycja St. Brandon: http://dokufunk.org/amateur_radio/dxcc_entities/?CID=710&ID=2808#A2808

Z najlepszymi pozdrowieniami,
Paulina Petri"

4. Ćwiczenia SP EmCom.

W dniu 19 grudnia 2015 roku przeprowadzone zostaną ćwiczenia pod kryptonimem "Zamieć 2015". Ćwiczenia będą okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy sieciami, a także pozwolą ocenić skuteczność nowych procedury prowadzenia łączności kryzysowej. Krótkofalowcy tego dnia będą musieli zmierzyć się z wiatrem osiągającym prędkość do 180 km/h, potężnym opadem śniegu oraz temperaturą powietrza poniżej -15 °C. Wiele miejscowości i wiosek zostanie odciętych od prądu, ludzie pozbawieni żywności i wody będą potrzebowali pomocy krótkofalowców, aby przekazać informacje do najbliższych instytucji oraz organizacji.
Członkowie klubu SP3PWL podejmą się współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. Wolsztyńska stacja sztabowa będzie zlokalizowana w Państwowej Straży Pożarnej.
Szczegóły oraz procedury: http://wasr.pl/cwiczenia-lacznosci-kryzysowej-zamiec-2015/

Błażej SQ3TGV

5. 40. lecie klubu SP9PKS w Mikołowie.   Na zdjęciu uczestnicy jubileuszu 40. lecia SP9PKS. (foto SP9HQJ) 10 grudnia br. o godz. 18.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie odbyła się uroczystość 40.lecia klubu SP9PKS z Mikołowa, a w której to uroczystości wziął udział przedstawiciel – członek Zarządu Starostwa Powiatowego Henryk Zawiszowski, burmistrz Mikołowa Stanisław Pichula, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Dariusz Witkowicz. Zarząd Główny PZK reprezentował sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ.
 Prezes klubu Stanisław Bogusław SP9QLP powitał zebranych, po czym sekretarz klubu Tomasz Wurcel SP9RVI zapoznał zebranych z historią tego klubu założonego w 1975 roku przez nieżyjącego dziś Mieczysława Florczyka SP9GO. Pierwszą siedzibą klubu było poddasze Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, a pierwszymi członkami tego klubu byli : Józef Smusz SP9GAK, Czesław Tomala SP9FLG oraz Ryszard Gus SP9LJA. Po śmierci Mieczysława Florczyka, w 1985 roku obowiązki prezesa klubu przejął Józef Smusz SP9GAK użyczając klubowi swego sprzętu. Z uwagi na ograniczone warunki lokalowe i trudne warunki antenowe klub wkrótce zmienił swą lokalizację przenosząc się do tzw. „blaszoka” przechodząc pod skrzydła ZHP, zmieniając jednocześnie swój dotychczasowy znak nadawczy na SP9ZIS. Likwidacja „blaszoka” i starej siedziby hufca ZHP spowodowała czasowe zawieszenie działalności klubu, a aktywiści klubowi podjęli działania zmierzające do znalezienia nowej siedziby. Przez pewien czas siedziba kluba mieściła się w nowym pomieszczeniu hufca ZHP, a grupą krótkofalowców dyrygował Marcin Chwil SQ9FML, po czym powołano Go do wojska. W zaistniałej sytuacji Jego obowiązki przejął Stanisław Bogusław SP9QLP, któremu udało się przenieść siedzibę klubu do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie, gdzie w piwnicy zaadaptowano pomieszczenie na potrzeby klubu i powrócono do pierwotnego znaku tj. SP9PKS. Pomieszczenie to do dziś służy mikołowskim krótkofalowcom. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy krótkofalowców z miejscowym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Zwłaszcza przez ostatnie lata ( choć nie tylko ) klub wykazuje szczególną, wielowątkową aktywność i na Śląsku postrzegany jest jako najbardziej aktywny klub. Największym sukcesem klubu była realizacja projektu ARISS – nawiązanie 21.10.2011 roku łączności z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Dziś klub liczy około 40 bardzo aktywnych członków podejmujących wiele ciekawych i wartościowych inicjatyw na terenie Górnego Śląska.
 W dalszej części uroczystości zaproszeni goście wręczyli prezesowi klubu listy gratulacyjne życząc dalszych sukcesów na następne lata. W imieniu Zarządu Głównego PZK sekretarz PZK Tadeusz Pamięta SP9HQJ wręczył prezesowi klubu okolicznościowy grawerton.
 Po oficjalnych uprzejmościach Piotr Staniek SP9TPZ w kilkuminutowej prezentacji fotograficznej zapoznał zebranych z ostatnimi przedsięwzięciami klubu i miał się czym pochwalić. Na co dzień wysiłki działaczy klubowych skierowane są na pozyskiwanie młodego narybku i w tym celu prowadzone są liczne działania na terenie szkół. Aby uatrakcyjnić zajęcia prowadzi się tu są pokazy – zawody radioorientacji sportowej, a także liczne imprezy w terenie. Działania te cieszą się dużym powodzeniem, a w ostatnim przedsięwzięciu wzięło udział około 200 dzieci i młodzieży.
 Po części oficjalnej nastał czas na zapełnienie żołądków smacznym karpiem z ziemniakami oraz kapustą z grzybami, po czym przystąpiono do łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń na następne lata. Zaproszeni goście i wyróżniający się klubowicze zostali uhonorowani tzw. PeKaeSikiem tj. sprytnie sporządzonym gadżetem przedstawiającym krótkofalowca wraz z anteną. Świeżo upieczeni nadawcy tj. Patryk SP9HP i Remik SP9RJ otrzymali wyprawkę specjalistyczną. Czterej najbardziej zasłużeni klubowicze tj. Ryszard SP9LJA, Józef SP9GAK i Czesław SP9FLG iStanisław SP9QLP otrzymali podświetlane tabliczki ze swymi znakami nadawczymi. Ciekawostką spotkania była prezentacja dziennika nasłuchowego Piotra SP9TPZ, w którym na pozycji nr 1 zapisany został pierwszy nasłuch stacji Mariusza SP9AMH, wieloletniego członka mikołowskiego klubu. Z tej okazji Piotr SP9TPZ uroczyście wręczył Mariuszowi SP9AMH okolicznościowy upominek.
 Spotkanie trwało do późnych godzin, a uczestnicy przy kawie i słodyczach wspominali stare, trudne czasy i wytyczali sobie nowe kierunki pracy na lata następne. Jako wieloletni obserwator tego klubu stwierdzam, że od lat panuje tu niezwykła atmosfera przyjaźni i koleżeństwa, wzajemnej lojalności i zaufania, a to przekłada się na zwiększoną aktywność. Informacja na temat uroczystości 40.lecia klubu SP9PKS znajduje się na stronie internetowej: http://www.sp9pks.pl/news.php a zdjęcia na stronie : http://www.sp9pks.pl/galeria/2015/2015_12_10/index.php. Aktywistom klubowym życzymy sukcesów na dalsze co najmniej 40 lat.
Vy 73 – Tadeusz SP9HQJ

 
Kalendarz klubowy na 2016 rok.- B. ładny, prawda?

6. Skrócony spis treści ŚR 1/2016.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Transceiver Icom IC-7851
PREZENTACJA: Druga wersja NEXEDDGE, Od tunera DVB-T do odbiornika SDR
ŁĄCZNOŚĆ: Pomiary i wzmacnianie sygnałów DVB-T, Krótkofalarstwo-wszechstronne hobby
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Nowa antena Multi System ASHM – SHARK, SP5KAB - wczoraj i dziś
HOBBY: Najprostszy klucz telegraficzny, Wzmacniacze mocy i miernik antenowy
DIGEST: Nowe rozwiązania radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
KALENDARZ ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH 2016
SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2015
RYNEK I GIEŁDA

 7. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 1/2016.
Informacja po posiedzeniu prezydium ZG PZK 28.11.15 r.
Podsumowanie akcji "ENIGMA"
Wystawa krótkofalarska w Zielonej Górze
Krótkofalowcy na Kopie Biskupiej
SP7PGK na Boat Show 2015
Silent Key's

8. Czwarta akademia OT27.  Na akademii OT27 Jurek SP3GEM opowiada o bezpiecznych antenach.
Poniżej krótka informacja na temat czwartego spotkania akademii OT27
organizowanej przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV. Spotkanie odbyło się
w piątek 11 grudnia 2015 r. na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica w godzinach
od 17.00. do 20.30 połączone było z życzeniami świątecznymi i opłatkiem. Na
spotkanie przybyło 31 krótkofalowców. To świąteczne spotkanie wypełnił ciekawą prelekcją kolega Jurek SP3GEM. Opowiedział On o zabezpieczeniach systemów antenowych przed wyładowaniami atmosferycznymi i zrobił to w sposób bardzo przystępny, zarówno dla doświadczonych jak i młodych krótkofalowców. W swojej prezentacji przedstawił również zależności przy dopasowaniu impedancji okablowania i anten. Wyjaśnił falowe zjawisko wyładowań i zachowania przepięć w linii oraz przedstawił sposób zabezpieczania. W uzupełnieniu prezentacji kolega Jurek przywiózł na spotkanie przykładową literaturę dotyczącą anten.
Już po raz kolejny atmosfera spotkania była bardzo rodzinna. Tradycyjnie po zjedzeniu obiadu przy kawie i herbacie koledzy z zaciekawieniem wysłuchali ciekawych opowieści.
Taka forma spotkań pozwala na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu
krótkofalarstwa ale i nie tylko.
Koncepcja akademii OT27 polega na organizacji co kwartał spotkań, na których
będą się odbywały prezentacje z zakresu łączności amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do SHF oraz w zakresie doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX.
W imieniu członków klubu SP3KQV
Czarek SQ3MKK

9. Uczniowie ze Świętajna rozmawiali z astronautą.
W komunikacie ZG PZK nr 49/2015 z dnia 09.12.2015 r. w punkcie dotyczącym łączności ARISS ze Świętajna, pojawiły się pewne nieścisłości. Poniżej uzupełniona wersja tekstu.
 
8. grudnia 2015 roku uczniowie z Gimnazjum w Świętajnie nawiązali w ramach programu ARISS skuteczne połączenie ze stacją amatorską NA1SS znajdującą się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Było to połączenie przez telemost zrealizowane przez krótkofalowców z klubu SP4YWM, a operatorem był Wojciech Komorek SP4WK. Łączność radiowa z ISS była możliwa dzięki stacji naziemnej Adriana Sinclara LU1CBG z Ameryki Południowej.
 Rozmówcą uczniów był astronauta Kjel Lindgren, KO5MOS (NASA). Telekonferencja składała się z dwóch części: nieoficjalnych przygotowań technicznych oraz z części oficjalnej - wprowadzenie, łączność radiowa i zakończenie. Całość telekonferencji trwała około godziny. Nad sprawnym przebiegiem połączenia czuwał mentor szkolnych łączności ARISS, Eskil van Loosdrecht, SM5SRR. Podczas trwającego około 9 minut połączenia z ISS uczniowie zadali 17 pytań:

1. Kasia (5) Czy możecie jeść lody na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
2. Ola (8) Jak często obserwujesz Ziemię i próbujesz znaleźć swój dom?
3. Oliwia (8) Jak długo astronauta może przebywać na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej?
4. Natalia (8) Ile trzeba mieć lat, aby zostać astronautą?
5. Julka S. (15) Czy można zatrzymać lub zmienić kierunek lotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
6. Kinga (15) Jak spędzacie czas wolny w kosmosie?
7. Julia K. (15) Jaka strefa czasowa jest używana na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
8. Magda (15) Czy czasami robicie imprezy/przyjęcia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
9. Mateusz (15) Czy astronauta może się przeziębić albo złapać grypę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
10. Cezary (15) Jakie było Twoje najtrudniejsze zadanie w kosmosie?
11. Klaudia (14)? Co zrobiło na Tobie największe wrażenie, patrząc z kosmosu?
12. Roksana (14) Czy widać sylwestrowe fajerwerki z kosmosu?
13. Emilia (13) Ile czasu zajmuje podróż z Ziemi na Międzynarodową Stację Kosmiczną?
14. Kornel (15) Czego najbardziej brakuje Ci w kosmosie z tego, co jest na Ziemi?
15. Martyna (13) Czy robicie pranie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?
16. Zuzanna R. (13) Czy widziałeś kiedyś niezidentyfikowane obiekty latające?
17. Zuzanna D. (13) Czy można zabrać ze sobą swoje zwierzę na Międzynarodową Stację Kosmiczną?

 Łączność była przeprowadzona w języku angielskim. Wydarzenie było transmitowane na żywo na EchoLink serwer konferencyjny AMSAT (węzeł 101 377). Nagranie audio z tej łączności można odsłuchać na ARISS International:
 http://www.ariss.org/news.html (być może dźwięk niebawem będzie lepszej jakości).

Jeszcze raz przepraszam(y) za przekazanie tydzień temu do sekretariatu ZG PZK komunikatu o niewłaściwej treści.

VY 73, Wojtek SP4WK Pełnomocnik d/s młodzieży OT-21 PZK


10. Kącik QSL. Karty QSL polskiej ekspedycji na Cocos Island (Isla del Coco).

Karty ekspedycji na Cocos Island 2015 TI9/3Z9DX zaprojektował uznany światowy grafik Stan SQ8X.
To była trudna i kosztowna ekspedycja. Miała miejsce w lutym 2015 r. W składzie ekspedycji byli: Dominik 3Z9DX, Przemysław SP8SIW, Dima RA9USU, Jorge TI2HMJ.
Ekspedycja została zweryfikowana przez ARRL DXCC Desk i jest zaliczana do programu DXCC.

Info: SP5PBE Team

11. HF360JG z Jasnej Góry w Częstochowie.
Mamy przyjemność zakomunikować, że w 10 lat po pierwszej aktywności jako HF350JG ponownie tj okresie od 14 grudnia 2015 do 31 marca 2016 r. stacja klubowa Klubu Krótkofalowców PZK Ziemi Częstochowskiej SP9KAJ będzie tym razem z okazji już 360-rocznicy Obrony Klasztoru Jasnogórskiego przed Szwedami pracować pod znakiem okolicznościowym HF360JG. Klasztor Jasnogórski jako budowla warowna liczy się do dyplomu "Zamki Polskie" - oznaczenie CT-01. QSL via SP9KAJ. Więcej informacji na stronie klubowej WWW.SP9KAJ.COM. Zapraszamy do nawiązania łączności z naszą stacją.
Zespół SP9KAJ
Info: Ryszard SP9GR

12. Spotkanie opłatkowo-noworoczne Bydgoskiego OT PZK.

W dniu 12. grudnia br. restauracji "Pod Dębem" w Bydgoszczy odbyło się kolejne 3. spotkanie opłatkowo-noworoczne członków Bydgoskiego OT PZK. Uczestniczyło w nim ponad 30 krótkofalowców członków OT04. Formuła spotkania była otwarta w odróżnieniu od poprzednio organizowanych, a ilość miejsc praktycznie nie ograniczona. O roli spotkań integracyjnych pisałem już wielokrotnie. To było jedno z nich. Spotkanie prowadził Zbyszek SQ2ETN prezes Bydgoskiego OT PZK, a uczestniczył w nim cały zarząd OT. Na szczególnych warunkach zostali na nie zaproszeni seniorzy naszego oddziału. Spotkania mają charakter rozwojowy i sądzimy, że za rok będzie nas więcej, do czego zachęca koleżeńska atmosfera i mnóstwo ciekawych tematów poruszanych przy suto zastawionym stole i to w znakomitej lokalizacji.
Piotr SP2JMR.

13. Wigilia w Charzynie.

12 grudnia br. o godz. 16.00 Bałtyckie Stowarzyszenie Krótkofalowców zorganizowało dla szerokiego grona krótkofalowców spotkanie Wigilijne, które odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Charzynie. Organizacji podjął się Klub Łączności SP1ZES z Charzyna. Symboliczne łamanie opłatkiem oraz kilkugodzinne rozmowy w tle kolęd przy suto zastawionym stole zaowocowały wymianą wielu doświadczeń między kolegami krótkofalowcami. Swoją obecnością zaszczycili nas koledzy Z Kołobrzegu i okolic jak również z Koszalina SP1DKT, SP1A, SP1KUK, SP1CZ, SP1MWK, SQ1GU, SP1TJ, SP1UJT, SQ6PLE, SP1WJ, SQ1MNE, SQ5NAQ, SP1DMD, SP9DTE, SQ1NDR, SP1NKF, SP1BEZ, SP1APK. Na spotkaniu byliśmy wspierani również przez nasze żony. Wigilia zakończyła się późnym wieczorem i w spokoju wszyscy rozjechaliśmy się do domów. Kończąc serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne zgromadzenie się na wspólnej wieczerzy i oczekujemy na kolejne spotkania.
Team SP1ZES


SP2OFH s.k.
Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że zmarł nagle nasz kolega Grzegorz SP2OFH z Lisewa przebywający poza granicami kraju. Długoletni członek klubu LOK SP2KJH w Grudziądzu, doskonały telegrafista, łowca DX-ów i uczestnik wielu zawodów krótkofalarskich krajowych i międzynarodowych. Członek PZK OT-26.
Cześć jego pamięci
Info: Z-ca Prezesa PZK ds. Sportowych Zbyszek SP2JNK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Paulinie Petri, Jurkowi SQ2NIA, Andrzejowi SP5AHT, Czarkowi SQ3MKK, Błażejowi SQ3TGV, Pawłowi SP7TEV, Ryszardowi SP9GR, Wojtkowi SP4WK, Kolegom z SP1ZES, Klubowi SP5PBE.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.
                          
Piotr SP2JMR        Zygi SP5ELA             Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,333,594 Unikalnych wizyt