PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 13
Użytkowników online: 1
RSS

KS-39. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 30.09.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg


             KOMUNIKAT NR 39/2015 z dnia 30.09.2015 r.


Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

Po trzecim w tym roku posiedzeniu prezydium ZG PZK.
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 26. września br. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK odbyło się kolejne 3. w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków prezydium oraz Henryk SP9FHZ przewodniczący GKR PZK.
Prezydium zapoznało się i oceniło jako zadowalającą sytuację finansową PZK.
- Zaakceptowano propozycję projektu budżetu na rok 2016, przy czym jest to wersja przedwstępna ponieważ nie znamy jeszcze realizacji budżetu za rok 2015. W najbliższym czasie członkowie ZG PZK otrzymają wraz z protokołem przedwstępną wersję budżetu.
- Podsumowano wstępnie konkurs na organizację XXII KZD PZK. W związku z brakiem zgłoszeń i jeśli do godz. 24. w dniu 30 września 2015 r. nie wpłynie żadna oferta, od dnia jutrzejszego prezydium podejmie odpowiednie działania organizacyjne dotyczące zwołania XXII KZD PZK.
- Przedyskutowano sprawę dalszego ubezpieczania członków PZK w obliczu uchwały ZG PZK z 23 maja 2015 r.
- Podjęto uchwały w sprawie Złotej Odznaki Honorowej oraz Medali za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa.
 a) Prezydium podjęło uchwałę o odznaczeniu Pana Marka Kubita Dyrektora   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych -"Elektryk" w Krośnie Medalem im Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa. Medal nr 25.

 b) Prezydium na wniosek Zarządu Rybnickiego OT PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Wojciecha Kłosoka SP9PT.

c)  Prezydium na wniosek Piotra Skrzypczaka SP2JMR wiceprezesa PZK podjęło    uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Eugeniusza Kurzei SP9IIA.

d) Prezydium na wniosek Zarządu Śląskiego OT PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu    o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Jacka Kawy SP9JCN.

e) Prezydium na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego nr 12 PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Jana Szostaka SP9BRP.

  f) Prezydium na wniosek Zarządu Oddziału Terenowego nr 12 PZK podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia Złotą Odznaką Honorową PZK kol. Jana Żukowskiego SP9ICU.

      g) Prezydium postanowiło przedłożyć wnioski o nadanie godności Członków Honorowych PZK dla Wojciecha Kłosoka SP9PT oraz Eugeniusza Kurzei SP9IIA najbliższemu Zjazdowi Krajowemu Delegatów PZK.

  -  Wstępnie podsumowano akcję dyplomową "Jubileusz 85 lat PZK oraz 90 lat IARU.
 Do dnia 25 września 2015 r. manager dyplomu okolicznościowego wydał łącznie 1118 Dyplomów Jubileuszowych 85 lat PZK i 90 lat IARU. Łączny ich koszt to ok. 1400 zł. Najwięcej łączności ze stacjami okolicznościowymi przeprowadziły: w kat. stacji krajowych SP3PWL, w kat. stacji zagranicznych UR5IKN, w kat. stacji DX- owych K4DY. Łącznie 12 stacji okolicznościowych przeprowadziło 163.056 łączności.
 Prezydium podjęło uchwałę o nagrodzeniu trzech najlepszych stacji   okolicznościowych specjalnymi grawertonami. Pozostałe stacje otrzymają specjalne dyplomy.
-  Prezydium przyjęło sprawozdania z działalności sportowej - HST, ARDF,
-  Prezydium przyjęło sprawozdania z realizacji Obozu Szkoleniowego w Sportach Obronnych oraz z udziału naszych przedstawicieli w obozie międzynarodowym YOTA w Pizzie.
-  Prezydium po analizie materiałów przedłożonych przez Komitet Założycielski stwierdziło poprawność uchwał podjętych przez Grupę Inicjatywną i podjęło uchwałę o rekomendowaniu Zarządowi Głównemu PZK zatwierdzenia powołania "Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej PZK - SP EmCom".
-  Prezydium na wniosek Zarządu PK UKF podjęło uchwałę o zmianie nazwy "Letnich Zawodów UKF" na "Letnie Zawody UKF im Zdzisława Bieńkowskiego SP6LB".
-  Po analizie  pism z Fortu Gerharda oraz Urzędu Gminy Kamienna Góra dot.     aktywności kol. SP6OPZ, SP6FRF, SQ8MFN, SQ3OZ, SP1MWF podjęto uchwałę o ufundowaniu nagród rzeczowych w postaci przyrządów pomiarowych dla w. wym. Kolegów.
- Prezydium podjęło uchwałę o nawiązaniu przez PZK współpracy z Dokumentationsarchiv Funk, którego siedzibą jest Wiedeń. Jest to odpowiedź na propozycje przedstawioną przez Prof. Wolfa Harranth OE1WHC. Prezydium powołuje do bezpośrednich kontaktów z w/w instytucją Kol. Tomasza Ciepielowskiego SP5CCC.
- Podjęto uchwałę o poddaniu pod głosowanie elektroniczne ZG PZK powołania Komisji finansowej PZK w składzie:
1. Leszek Przybylak SP6CIK
2. Marek Kuliński SP3AMO
3. Roman Bal SP9MRN

Omówiono przygotowania do spotkania w Międzylesiu w lutym 2016 gdzie będą kontynuowane sprawy związane z szeroko pojętą akcją Radioreaktywacji.
Prezydium wydeleguje 2 członków na spotkanie w Międzylesiu.
 
 Rozumiejąc potrzebę wspierania rozwoju krótkofalarstwa oraz w ramach       współdziałania z "Radioreaktywacją" prezydium ZG PZK zakupi 10 szt. odbiorników KF-3,5 MHz dla najmłodszych krótkofalowców.
W związku z powyższym:  „ Prezydium ogłasza konkurs na wyprodukowanie 10 odbiorników na pasmo 80 m wg następującej specyfikacji;
    - odczyt cyfrowy
    - zasilanie zewnętrzne 12V
    - wewnętrzny głośnik
    - możliwość odbioru emisji CW i SSB
    - zamknięta obudowa
    Wybór koncepcji rozwiązania technicznego dowolny.
    Oferty (mile widziany prototypowy model) należy składać do 31 grudnia 2015 r.
    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 15 stycznia 2016 r. W ofercie należy podać cenę jednostkową. Wykonanie odbiorników do 15 maja 2016 r.”

Piotr SP2JMR wiceprezes PZK - protokolant

A oto pozostałe informacje niniejszego komunikatu:

1. Kontakt ARISS z Nowogardu.

We wtorek, 29 września o 14.56 CEST zrealizowano łączność radioamatorską z Międzynarodową Stacją Kosmiczną pomiędzy stacjami NA1SS i LU1CGB. W czasie tego połączenia uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie zadali astronaucie czternaście pytań i wysłuchali jego odpowiedzi. Relacja na żywo z tego połączenia była w Internecie na http://ariss.pzk.org.pl/live. Wydarzenie obserwowało około 300 osób zgromadzonych na sali, w tym prawie 30 VIPów i 7 krótkofalowców. Ponadto wydarzenie obserwowali reporterzy z TVP Szczecin, Radio Szczecin, Gazeta Goleniowska, Dziennik Nowogardzki, portal gminny www.nowogard.pl, portal www.wnowogardzie.pl.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie to Gimnazjum nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcące. Szkoła znajduje się w na terenie województwa zachodniopomorskiego i kształci uczniów w wieku od 13 do 19 lat. Szkoła ponadgimnazjalna umożliwia naukę w klasach o profilach: matematyczno-politechnicznym, przyrodniczo-medycznym i humanistyczno-prawnym.
W grudniu 2013 roku szkoła przystąpiła do projektu ARISS. Rok później powstał Szkolny Klub Radioastronomii PZK im. Mikołaja Kopernika SP1KMKjest to miejsce w którym uczniowie rozwijają swoje krótkofalarskie pasje.
Uczniowie szkoły brali udział w astronomicznych i astronautycznych projektach takich jak MiniSat (dzięki Fundacji Copernicus Project wysłali swoje własne eksperymenty do stratosfery za pomocą balonów ), EarthKam ( zdjęcia Ziemi zrobione z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej). Uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „SUPERKOMPUTER” i poznawali najnowsze technologie związane z sieciami bezprzewodowymi. Poza tymi projektami przeprowadzili liczne obserwacje astronomiczne i zainteresowali się astrofotografią. Ponadto, na zaproszenie szkoły gościł w niej największy amatorski teleskop astronomiczny „SOWA” udostępniony przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.
W ramach projektu ARISS szkoła rozpoczęła współpracę z wieloma instytucjami m.in. Uniwersytetem Szczecińskim i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym. Nawiązano również kontakt z pracownikami Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych (NASA) i przeprowadzono w szkole wideokonferencje z trenerem astronautów i inżynierem lotów. Odbyły się również wycieczki szkolne poszerzające wiedzę z zakresu technologii i lotniczych technik inżynierskich. Uczniowie trafili do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i do elektrowni Dolna Odra koło Gryfina.

Uczestnicy zadali następujące pytania:
1. Weronika (lat 14) Jakiej rodzaj technologii jest używany do łączności Internetowej na stacji kosmicznej?
2. Mateusz (lat 16) Jaki jest najkrótszy czas opuszczenia stacji tak aby np. odesłać ciężko chorego astronautę na Ziemię?
3. Konrad (lat 15) Twoim zdaniem, jaki moduł stacji ISS jest najbardziej naszpikowany elektroniką i jakie jest zadanie tego modułu?
4. Radosław (lat 16) Czy stacja posiada detektory promieniowania kosmicznego, jeżeli tak, jak sygnalizują, że dawka wewnątrz stacji jest wyższa od tej akceptowalnej?
5. Damian (lat 15) Co astronauci muszą zrobić na w przypadku wybuchu pożaru na stacji?
6. Jakub (lat 14) Czy kosmonauci maja wolny czas? Czy możesz powiedzieć jak go spędzasz?
7. Kornelia (lat 13) Jaki jest skład i ciśnienie atmosfery wewnątrz stacji kosmicznej?
8. Norbert (lat` 15) Jakie najciekawsze lub zaskakujące zjawisko atmosferyczne które obserwowałeś na powierzchni Ziemi?
9. Szymon (lat 14) Jakie najtrudniejsze zadanie wykonywałeś będąc na stacji kosmicznej?
10. Norbert (lat 18) Czy wszyscy członkowie załogi śpią w tym samym czasie?
11. Kacper (lat 17) Czy to prawda, że pizza i woda gazowana są zakazane? Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego?
12. Hubert (lat 17) Co jest głównym źródłem energii elektrycznej na stacji kosmicznej?
13. Oktawiusz (lat 15) Jakie są negatywne objawy zbyt długiego przebywania zbyt w stanie nieważkości?
14. Izabela (lat 17) Czy każdy astronauta przebywający na stacji jest przygotowany aby odbyć spacer kosmiczny, jeśli zajdzie taka potrzeba?

ARISS jest międzynarodowym programem edukacyjnym obejmującym swoim zasięgiem agencje kosmiczne: NASA, Rosyjską Agencję Kosmiczną, ESA, CNES, JAXA i CSA oraz AMSAT i organizacje zrzeszone w Międzynarodowym Związku Krótkofalowców (IARU) z krajów biorących udział w programie.

ARISS oferuje uczniom szansę przeżycia ekscytującego doświadczenia – bezpośredniej rozmowy przez radio amatorskie z członkami załogi przebywającej na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nauczyciele, rodzice i społeczeństwa obserwują w jaki sposób krótkofalarstwo i członkowie załogi ISS mogą wzbudzać zainteresowanie młodzieży nauką, techniką oraz chęć uczenia się.

Do komunikatu wykorzystano tekst z Biuletynu ARISS z dnia 25 września 2015 oraz informacje o Mentora ARISS Europa Armanda SP3QFE.
Wszystkim zaangażowanym w realizacją projektów edukacyjnych oraz połączenia ZG PZK serdecznie gratuluje, zapraszając jednocześnie wszystkich 14 uczniów nasłuchowców do pracy na pasmach radioamatorskich.

Był to finał programu ARISS w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowogardzie. W dniu  29 września 2015 r. Przeprowadzono 16. QSO w SP z astronautą  Kjellem  Lindgrenem  przebywającym na stacji orbitalnej  ISS. To zupełnie nowa historia ponieważ program ARISS w Nowogardzie rozpoczął się udziałem nauczyciela informatyki i fizyki Szymona Grygowskiego w konferencji ARISS w 2013 r. w Łowiczu. W ZSO Nr 2 w. W trakcie realizacji  programu powstał Szkolny Klub  Radioastronomii PZK SP1KMK. A Kol. Szymon  Szymon został krótkofalowcem o znaku SQ1SGR i operatorem stacji klubowej. Klub liczy 14 członków i wszyscy są na razie nasłuchowcami wspieranymi

przez kol. Stanisława SP1MVV i Wojtka SQ1FYW. Młodzież  przez 2 lata realizowała zadania programowe ARISS.
Wielkie podziękowania należą się Panu Dyrektorowi mgr Leszkowi Bacela za wsparcie programu.
Informację na temat tej łączności przekazała regionalna TVP w Kronice Pomorza Zachodniego w godzinach wieczornych 29.09.2015 r.
Na zakończenie dodam, że z okazji tego udanego kontaktu ARISS stacja klubu SP1KMK od 26.09.2015. do 31.12.2015. ma dodatkowy znak HF16ARISS i zaprasza do łączności.

Piotr SP2JMR & Janusz SP1TMN

2. ARISS w Akademii Krótkofalowców OT27 Polskiego Związku Krótkofalowców.

W miniony piątek, 25 września br., odbyło się trzecie spotkanie Akademii Krótkofalowców OT27 PZK, organizowanej przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV. Jednym z prelegentów był Sławek SQ3OOK, który przedstawił prezentację na temat amatorskich aktywności radiowych z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Uczestniczący w spotkaniu krótkofalowcy dowiedzieli się czym jest i czym się zajmuje organizacja ARISS. Na prezentowanych fotografiach można było zobaczyć wyposażenie radioamatorskie zgromadzone do tej pory na pokładzie ISS i pozostające do dyspozycji krótkofalowców.
Ciekawostką okazały się anteny panelowe na pasma L oraz S zamontowane na zewnątrz modułu Columbus (ESA), które zostały skonstruowane i wyprodukowane... w Polsce. Jak się można było dowiedzieć z dalszej części prezentacji, są one wykorzystywane do transmisji amatorskiej telewizji cyfrowej nadawanej z pokładu stacji kosmicznej.
Prelegent przypomniał także, że Polski Związek Krótkofalowców jest od 2001 roku stowarzyszeniem członkowskim ARISS, a od tamtej pory przeprowadzono z Polski 15 radioamatorskich kontaktów radiowych z astronautą przebywającym w kosmosie. Dziś jest to już nieaktualna informacja... udanych szkolnych kontaktów ARISS z Polskie jest szesnaście, gdyż wczoraj 29 września 2015, zrealizowano amatorskie połączenie radiowe pomiędzy szkołą w Nowogardzie, a stacja orbitalną ISS.
W styczniu 2014 roku przeprowadzona została piętnasta z Polski - łączność z Ostrowa Wielkopolskiego, której jednym ze współorganizatorów był Sławek SQ3OOK. Przybliżył on m.in. kulisy tego wydarzenia, a także emocje towarzyszące zarówno uczniom biorącym udział w tej łączności, jak i nauczycielom oraz krótkofalowcom.
Spośród różnych aktywności radiowych ARISS, przybliżona została emisja SSTV z pokładu ISS. Omówiono na czym polega przesyłanie obrazków oraz jak zrealizować ich odbiór w praktyce. Po chwili okazało się skąd ta fascynacja SSTV... Wolontariusze ARISS z Polski - Sławek SQ3OOK i Armand SP3QFE zainicjowali i zorganizowali pod koniec 2014 roku akcje dyplomową za odbierane obrazy SSTV ze stacji kosmicznej. Było to możliwe dzięki zainteresowaniu radioamatorów w Polsce odbiorem obrazów z ISS. Później były następne takie akcje dyplomowe Polskiego Związku Krótkofalowców z okazji 85 lat związku. Ponadto dzięki zaangażowaniu polskich radioamatorów z pokładu ISS nadano w lutym 2015 obraz SSTV upamiętniający Jubileusz 85-lecia PZK. Z tej okazji wydano też dyplomy i okolicznościową kartę QSL. Kilka miesięcy temu ARISS International w ramach piątej serii SSTV z ISS (z okazji 40-lecia misji Apollo-Soyuz) wpisały polską inicjatywę "ARISS SSTV Award" za odbiór obrazów SSTV, jako oficjalną działalność ARISS International dla tej serii obrazów, a Sławek SQ3OOK został jej managerem.
Wiele szczegółowych informacji na temat programu ARISS podobnych jak poruszone w ramach Akademii Krótkofalowców OT27 PZK, oraz jak do niego przystąpić będzie można uzyskać podczas zbliżającej się 5. Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS w Polsce. Oprócz wykładów i prezentacji przewidziano też zajęcia praktyczne adresowane do uczniów i nauczycieli, którzy chcieliby wziąć udział w tym niecodziennym wydarzeniu, jakim jest bezpośrednia rozmowa przez radio z astronautą przebywającym w przestrzeni kosmicznej. Konferencja odbędzie się w dniu 17 października br. w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://ariss.pzk.org.pl
Piotr SP2JMR

3. Warto ocalić od zapomnienia.

  Zbieranie i przechowywanie dokumentów oraz pamiątek świadczących o chlubnej tradycji i przeszłości polskiego krótkofalarstwa, to główny cel działania Klubu Seniora PZK. Jak ważny jest to cel mogliśmy się przekonać kiedy zgromadzone w naszym archiwum życiorysy przedwojennych krótkofalowców: Piotra SP8EV, Franciszka SP2BA czy Ziemowita SP6GB, znalazły się w wydanych przez Ryszarda SP4BBU książkach poświeconych historii naszego hobby „Wywołanie ogólne” oraz "Z kart historii krótkofalarstwa". To bardzo cenna dokumentacja ilustrująca stan przedwojennego krótkofalarstwa. Z drugiej strony wielu kolegów krótkofalowców o niezaprzeczalnych osiągnięciach nie spisało swoich wspomnień. Ich dorobek przepadł bezpowrotnie w mroku dziejów. Szkoda..
Dlatego też, Zarząd Klubu Seniorów zwraca się do polskich krótkofalowców o przesyłanie swoich wspomnień, wzbogaconych o przeżycia i przygody, krótkie opisy samodzielnie skonstruowanych radiostacji lub systemów antenowych, kopii zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia, ciekawych kart QSL itp. Materiały te prosimy przesyłać w terminie do 31 grudnia 2015 do v-ce Prezesa Klubu kolegi Ryszarda SP4BBU najlepiej na adres mailowy sp4bbu@wp.pl. W wyjątkowych przypadkach można to przesłać  w formie drukowanej np. na drukarce komputerowej lub tradycyjnej maszynie do pisania. Można też nagrać swoje wspomnienia w formie pliku na płytce CD. Konieczny jest dopisek autora, o wyrażeniu zgody na opublikowanie nadesłanych materiałów. Pragniemy aby przyszli badacze ruchu krótkofalarskiego mogli wykorzystać te materiały w publikacjach dokumentujących nasze hobby. Najciekawsze wspomnienia oraz materiały zostaną opracowane przez Ryszarda SP4BBU oraz wydane na płytce CD w formie książki elektronicznej.

 Wiceprezes Klubu Seniorów PZK
 Ryszard SP4BBU Olsztyn

4. IX Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego.
IX Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego odbył się w Toruniu w dniach 25-27 września 2015 r. Organizatorami byli Mariusz SQ2BNM i Irek SP2MSF z klubu SP2TMT przy wsparciu finansowym OT 26 PZK, Gminy Miasta Toruń i Towarzystwa Miłośników Torunia. Miejscem zjazdu (zakwaterowanie i biesiada) był Fort IV.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji poza samą biesiadą kasztelańską. Dla tych, którzy pojawili się już w piątek możliwym było zwiedzanie z przewodnikiem – również nocne z pochodniami – Fortu IV, zwiedzanie Torunia oraz praca na radiostacji z terenu fortu i innych fortyfikacji Torunia, tudzież okolicznych zamków (krzyżacki w Toruniu, Dybów, Złotoria, Bierzgłowo, Mała Nieszawka, Raciążek, Chełmża). Wieczorem była kolacja przy ognisku z wojskowo - forteczną grochówka, kiełbaskami przy ognisku plus do tego napoje (różniste, mniej lub bardziej ogniste…).

Zasadniczym dniem zjazdu była sobota. Przed południem wielu uczestników w drodze do Torunia uskuteczniało pracę radiową z zamków i fortów. Ci, którzy byli już na miejscu, a zapragnęli innych atrakcji, udali się zabytkowym autobusem nr 413 na Podgórz, na zwiedzanie Fortu XIII gen. Kniaziewicza (TFP14). Było to atrakcją również dlatego, że znajduje się on na terenie jednostki wojskowej i dostęp do obiektu jest mocno ograniczony. Naszym przewodnikiem był Marian Rochniński, historyk, były wojskowy z jednostki na terenie której jest fort. Obecnie pracuje tam już jako cywil. Jest opiekunem Sali Tradycji, a jednocześnie kontynuuje swoją działalność historyka, rozpoczętą jeszcze podczas służby w jednostce, w dokumentowaniu przeszłości obiektu. Z fortu zebrani ruszyli na zwiedzanie Torunia (zamek krzyżacki, Muzeum Piernika, dom Kopernika, zespól staromiejski, Planetarium, Ratusz Staromiejski). Tym razem naszym cicerone był Mariusz SQ2BNM.

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników IX Zjazdu Kasztelańskiego rozpoczęło część oficjalną IX Zjazdu Kasztelańskiego, co podkreślono wystrzałem armatnim, wszak forty toruńskie to obiekty artyleryjskie. Zanim część oficjalna rozkręciła się na dobre, zebrani gremialnie (80 luda) ustalili, że kolejny zjazd „zamkowy” również odbędzie się w Toruniu. Wiadomość tę przypieczętował drugi wystrzał armatni, odpalony przez samego Marka SQ5GLB (miłościwie nam panujący spiritus movens programu „Zamki w Polsce”). Kolejnym punktem była prezentacja przewodnika po fortach Malborka dokonana przez M. Żebrowskiego, jednego z autorów. Jak to w takich sytuacjach, pozycję od razu można było nabyć i to w cenie hurtowej. Zakończeniem tej części programu był koncert zespołu bluesowego. Słuchanie muzyki w naturalny sposób połączyło się z rozpoczętą biesiadą kasztelańską.

Po koncercie bluesmanów, biesiada została przerwana uroczystym podsumowaniem Zawodów Zamkowych i Zawodów Militarnych. Zwycięzcom w poszczególnych kategoriach puchary i dyplomy wręczali wiceprezesi PZK – Janek SP2JLR i Piotr SP2JMR oraz członkowie Rady Bractwa Zamkowego: Wojtek SP2ALT, Piotr SP2LQP, Irek SP6TRX i Marek SQ5GLB. Fundatorami pucharów byli Rada Bractwa, Polski Związek Krótkofalowców i Warszawski Oddział Terenowy PZK. Rada uhonorowała pamiątkowymi grawertonami organizatorów zjazdu Irka SP2MSF, Mariusza SQ2BNM i klub SP2TMT. Otrzymały je również osoby, które wspomogły organizatorów: Jerzy Okoński (gospodarz Fortu IV), płk Mirosław Sowiński – dowódca jednostki wojskowej na terenie której znajduje się  Fort XIII oraz Marian Rochniński. Wręczono również grawertony dla Sylwii SQ8MXN, Marka SQ8MXS i klubu SP8PRL, organizatorów poprzedniego zjazdu w Zarzece. Odbyło się także losowanie nagród pozaregulaminowych. Napięcie w trakcie tego było tak wielkie, że trzy razy zanikło zasilanie w en. elektryczną bo po prostu "wywaliło korki". W oczywisty sposób podkręciło to atmosferę – wszyscy wypatrywali, czy nie jest to sprawka duchów np. pruskich artylerzystów, hi. Potem zabawa trwała do północy. Kto nie był, niech żałuje, ale zapraszamy do Torunia za rok.
Piotr SP2LQP, członek Rady Bractwa Zamkowego

5. Oceania DX Contest 2015.

Zwykle w komunikatach nie podajemy informacji o zawodach międzynarodowych. Czasem robimy jednak wyjątki. Takim wyjątkiem jest anons o Oceania DX Contest. Piszemy o nich ze względu na postać wspaniałego Kolegi i Krótkofalowca jakim był Mirek Rozbicki VK3DXI/SP5IXI. Zaproszenie do zawodów poniżej.
Piotr SP2JMR
"Zapraszam wszystkich Kolegów do wzięcia udziału w corocznych zawodach Oceania DX Contest, które odbędą się już w najbliższy weekend (część PHONE) od godz. 8:00 UTC w sobotę do godz. 8:00 UTC w niedzielę, a część telegraficzna w następny weekend (10-11.10.2015) od godz. 8:00 w sobotę do godz. 8:00 w niedzielę.
 
Jest to doskonała okazja do zrobienia wielu ciekawych stacji z wysp południowego Pacyfiku i nie tylko.
Dla stacji europejskich do punktacji zaliczane są łączności ze stacjami obszaru Oceanii w/g listy WAC:
http://www.oceaniadxcontest.com/oc.htm
QSO's pomiędzy stacjami spoza Oceanii sa dozwolone, ale nie liczą się one do punktacji ani mnożnika.
Dyplomy za czołowe miejsca, a także dyplomy uczestnictwa dla wszystkich sklasyfikowanych stacji, mających min.1 zaliczone QSO,
będą do pobrania w formie PDF on-line zaraz po ogłoszeniu wyników zawodów.
Na specjalne życzenie można też otrzymać dyplom papierowy.
 
Na zwycięzcę z Europy w kategorii "Single Operator All Bands" w części CW, czeka pamiątkowa plakietka poświęcona pamięci naszego Kolegi Mirka VK3DXI/SP5IXI,
który odszedł od nas nagle do krainy wiecznych DX’ów 15 maja tego roku....
Liczny udział stacji polskich w tych zawodach, nawet tylko dla kilka QSO’s, byłby wspaniałą formą uczczenia pamięci Mirka.
Mirek zawsze o nas pamiętał będąc QRV z wielu ciekawych miejsc do których podróżował służbowo i zawsze wyławiał stacje SP spośród innych wołających...
 
Na stronie http://www.oceaniadxcontest.com/  jest wspomnienie o Mirku i szczegółowe informacje o zawodach, regulamin, zdjęcia.
 
Pozdrawiam,
Sławek VK3CTN/SP1CTN"

6. S79SP już za kilka dni w eterze!  
W piątek około godz. 16.00 członkowie polskiej ekipy Dx-owej w składzie SP2EBG (Bogdan), SP2GKS (Gala), SP6EQZ (Włodek), SP6FXY (Ryszard), SP6JIU(Krzysztof) oraz SP9FOW (Roman) wystartują w dwóch grupach z lotnisk w Pradze i Warszawie aby po spotkaniu w Dubaju polecieć już wspólnie do Victorii - stolicy Seszeli.
Do celu przybędziemy w sobotę wcześnie rano (czasu lokalnego), mamy nadzieję że po kilku godzinach przeznaczonych na instalację pierwszych anten znak S79SP pojawi się w eterze.
W tym roku stosunkowo łatwo udało się uzyskać licencję z naszym tradycyjnym już sufiksem "SP" i zarezerwować QTH na północnym krańcu głównej wyspy Mahe skąd mamy otwarte kierunki propagacyjne, bezpośrednio przez Ocean Indyjski, od JA, poprzez resztę Azji, Europę i NA.
Cały sprzęt pochodzi z poprzednich ekspedycji, został on tylko ponownie starannie sprawdzony i zapakowany zgodnie z innymi, niż w roku ubiegłym, limitami bagażu.
Zabieramy ze sobą 5 kompletnych stacji z czterema wzmacniaczami mocy.
Nasze anteny to V160, sfazowane verticale na pasma od 3, 5 MHz, 7 MHz oraz 2 szt. VDA (planujemy je zainstalować bezpośrednio na plaży), GP7 oraz dwa spiderbeamy.
Bliższe szczegóły na stronie wyprawy http://www.s79sp.dxing.pl/
Będziemy pracować w pasmach od 160m do 6m emisjami CW, SSB i RTTY 24 godziny na dobę przez 15 dni non stop.
Mamy skompletowanych 5 niezależnych stanowisk pracy w różnych pomieszczeniach i w zależności od warunków propagacyjnych uruchomimy odpowiednią ilość stacji.
Częstotliwości pracy podane są na naszej stronie wyprawy, aczkolwiek mogą one ulec pewnej korekcie ze względu na ewentualną pracę innych ekspedycji.
Proszę zwrócić uwagę, że w paśmie 7 MHz będziemy mogli nadawać, zgodnie z miejscowym band planem, w zakresie częstotliwości 7 050 kHz do 7 100 kHz (zarówno CW jak i SSB i RTTY)!
Nasz log będzie na bieżąco aktualizowany na stronie Clublogu https://secure.clublog.org/expeditions.php, będzie tam też można porównać swoje osiągnięcia z innymi stacjami jak również znaleźć optymalne godziny do przeprowadzenia QSO z nami na poszczególnych pasmach. Dzięki uprzejmości OH6BG na naszej stronie zamieszczona jest też bieżąca prognoza propagacyjna. Dla stacji SP jest ona wyjątkowo korzystna.
Jak już pisałem, przy okazji naszych poprzednich aktywności nie przewidujemy specjalnych częstotliwości ani wywołań kierunkowych dla stacji SP, ale postaramy się, aby wszyscy wołający znaleźli się w naszym logu. Na fonii prosimy wołać po polsku w połowie pile-up'u, gdyż tam jest najmniejszy tłok.
Stosunkowo duże zapotrzebowanie na S79 jest w NA, dlatego będziemy zwracać szczególną uwagę na tę część świata.
Ponieważ azymut na NA i EU jest praktycznie taki sam prosimy o zdyscyplinowanie i umożliwienie nam pracy z NA w okresach ich propagacji.
W ubiegłym roku, w czasie naszego pobytu na VK9X, stacje EU uniemożliwiały nam pracę ze stacjami NA podczas ich wąskiego okna propagacyjnego.
Stacje wołające prosimy o zachowanie dyscypliny pracy i postępowanie zgodnie ze wskazówkami operatora stacji S79SP.
Będziemy konsekwentnie oczekiwać wołania tylko od stacji, których znak wymieniamy.
Życzymy Wam i sobie dobrej zabawy i uzupełnienia wszystkich brakujących pasm i emisji a my Wam w tym pomożemy, jako, że QSOs ze stacjami SP będą naszym priorytetem.
A więc do usłyszenia już wkrótce!

W imieniu grupy
Włodek SP6EQZ

7. Walne Zebranie Żuławskiego OT PZK (OT16).
Zarząd Żuławskiego OT16 PZK zaprasza członków i sympatyków OT16 PZK na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zwołane na dzień 17 października 2015 roku na godzinę 11 00 (I termin) lub o godzinie 11 15 (II termin)  w Malborku budynek szkoły ZSP4 (technikum) Pl. G. Narutowicza 14.
Prezes OT16 Ryszard Siekierski SP2FAV

8. IX Królewskie Źródła 2015.

W dniu 07.11.2015 od godziny 10:00 zapraszamy krótkofalowców z rodzinami na IX Spotkanie, które odbędzie się na terenie Królewskich Źródeł w Puszczy Kozienickiej. Wszystkich zarejestrowanych krótkofalowców tradycyjnie gościmy gorącymi napojami i kiełbaskami prosto z ogniska. W miejscu spotkania wystawiony zostanie obiekt ZRODLA w systemie APRS nadający drogą radiową koordynaty miejsca dojazdu. Oto link do punktu, w którym odbędzie się nasze spotkanie do obejrzenia w Google Maps.
Na częstotliwości przemiennika Kozienice (+EchoLink) 439.200 CTCSS 118,8Hz i 145.550 będzie pracowała stacja naprowadzająca mobile.
W tym roku Nadleśnictwo Kozienice zaoferowało przewodnika, który oprowadzi gości po terenie ścieżki dydaktycznej. (godzina do ustalenia)
FORMULARZ REJESTRACJI
http://echolink.pl/zgloszenie-2015/

Lista osób zarejestrowanych
http://echolink.pl/lista-2015/

Na terenie Królewskich Źródeł od tego roku działa dodatkowo płatny punkt gastronomiczny i prawdopodobnie będzie otwarty podczas naszego spotkania.
I na koniec przypominamy motto od lat przyświecające naszym spotkaniom "Nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie".
Organizatorzy spotkania:
Jerzy SP7SQI, Edward SP7SQK, Zbyszek SQ5NBS, Kamil SQ7EQK, Zbyszek SQ5LNI, Andrzej SQ7HUM, Mariusz SQ7HGN i Paweł SQ5LTL.
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
Treść całego zaproszenia znajduje się na stronie: http://echolink.pl/echolink-pl/ix-krolewskie-zrodla-2015/

Info: Paweł SQ5LTL

9. Akademia OT27.

Przesyłam krótką informacje na temat trzeciego spotkania akademii OT27
organizowanej przez Kaliski Klub Krótkofalowców SP3KQV. Spotkanie odbyło
się w piątek 25 września 2015r  na terenie Klubu Jeździeckiego Wolica w
godzinach od 17.00. do 21.00. Przybyło 25 krótkofalowców członków OT27. 
W ramach spotkania zaprezentowano następujące prezentacje:
- ""Amatorskie aktywności radiowe z Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej" wygłoszona  przez Sławka SQ3OOK"- 
-"Podstawowe informacje na temat  prowadzenie łączności EME na pasmach
144MHz, 432 MHz, 1,2GHz i 2.3GHz " przygotowaną przez Marka SP3XBO
-"Balkan Tour 2015 - praca na pasmach 70 i 50 MHz poprzez odbicia od
meteorów z terenu Rumunii, Bułgarii i Grecji" przygotowaną przez Przemka
SP7VC.
W trakcie spotkania była bardzo rodzinna atmosfera po zjedzeniu obiadku przy
kawie i herbacie koledzy z zaciekawieniem  wysłuchali ciekawych opowieści.
W miłej  atmosferze udało się przedstawić nowemu pokoleniu krótkofalowców
dużo ciekawych informacji na temat organizacji projektu ARISS  i aktywności
stacji SSTV z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przedstawiony przez Sławka
SQ3OOK.
Opowieść  Marka SP3XBO wraz z pokazem kolekcji oświetlaczy na mikrofalowe
pasma amatorskie  zaciekawiła zarówno starych jak i młodych krótkofalowców.
 W trakcie prezentacji Przemka  SP7VC podziwialiśmy  piękne krajobrazy
bałkańskie oraz parę epizodów  związanych z pracą z wielu różnych
lokalizacji.
Taka forma spotkań pozwoli na bezpośrednie kontakty młodych i starych
doświadczonych krótkofalowców, w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat
różnych form krótkofalarstwa. Projekt ARISS jest świetną formą popularyzacji
krótkofalarstwa wśród młodzieży oraz osób dorosłych zafascynowanych
kosmosem. 
Koncepcja akademii OT27 polega na organizacji co kwartał spotkania na
których będą się odbywały cykliczne prezentacje  z zakresu łączności
amatorskich w szerokim spektrum częstotliwości od HF do SHF oraz w zakresie
doskonalenia umiejętności operatorskich w contestach i łącznościach DX.

W  imieniu członków klubu SP3KQV Bogdan SP3LD

10. Zaproszenie do maratonu.
Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O, KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU, WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY  W  R Z E S Z O W I E
zapraszają do udziału w Maratonie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Maraton odbędzie się w dniach 9 i 10 października 2015 r.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Zbyszek SP8AUP

11. Mistrzostwa HST 2015.
W dniach 9-13 wrzesień 2015 roku w miejscowości Ohrid w Macedonii odbyły się 12 Mistrzostwa Świata IARU w Szybkiej Telegrafii HST. W tym roku Polskę reprezentował jeden zawodnik Tadeusz Ciszewski SP1RKR w kategorii wiekowej „H”.
Pomimo tak nielicznej ekipy PZK, udało się uzyskać zadowalające wyniki oraz otarcie się o medal brązowy w konkurencji Morse Runner, w której nasz zawodnik uzyskał 4 miejsce.
 Przygotowania do zawodów były bardzo ciężkie i jak co roku pochłonęły sporo czasu na trening indywidualny. Decyzja o wyjeździe jednoosobowej ekipy nie była łatwa i została podjęta w ostatniej chwili. Pozostałym osobom, które miały stanowić ekipę Polski, sprawy służbowe uniemożliwiły wyjazd i reprezentowanie kraju.
Na zawodach pojawiły się po raz pierwszy kraje, których reprezentanci nigdy wcześniej nie startowali jak: Kazachstan, Oman czy Kuwejt.
Zawody składały się z 4 konkurencji - odbiór, nadawanie, program Morse Runner i program RUFZ.
Miłym efektem zawodów było pobicie nowego rekordu świata w odbiorze tekstu mieszanego przez zawodnika z Białorusi.
Siarhei Shviadko odebrał tekst mieszany z prędkością 250 zn./min.
 
Podczas zawodów tradycyjnie odbyło się posiedzenie grupy roboczej do spraw HST przy IARU.
Na posiedzeniu zaprezentowane zostały dwie propozycje zorganizowania Mistrzostw HST w przyszłym roku. Propozycje zostały złożone z Polski i Omanu.
Prezentację organizacji mistrzostw w naszym kraju przedstawił upoważniony przez Marka Kluza SP8BVN przedstawiciela PZK w Grupie Roboczej HST przy IARU Tadeusz Ciszewski SP1RKR.
W wyniku głosowania organizatorem przyszłorocznych Mistrzostw HST będzie Oman. Miejmy nadzieję, że tym razem zostanie zorganizowana większa ekipa reprezentująca nasz kraj.
 
Strona zawodów: http://hst2015.org
Wyniki: http://hst2015.org/results/2015/HST_2015_Results.pdf
 
73 Ted. SP1RKR

12. Akcja Dyplomowa Klubu SP7PTM - Hubertus Spalski.
 Hubertus Spalski to największa plenerowa impreza myśliwska i jeździecka w Polsce / www.spala.pl/imprezy/hubertus/.
Klub SP7PTM czynnie włączył się w popularyzację tegorocznych obchodów Święta Myśliwych i w czasie trwania imprezy zorganizował 2 dniową akcję dyplomową. Poniżej regulamin Dyplomu Hubertus Spalski.
Organizator akcji dyplomowej: Szkolny Klub Krótkofalowców SP7PTM przy I LO w Tomaszowie Mazowieckim).
Patronat Honorowy akcji dyplomowej - Roman Jagieliński (były wicepremier, mieszkaniec regionu tomaszowsko-rawskiego).
Dyplom wydawany jest z okazji Święta Myśliwych, Leśników i Jeźdźców.
Do zdobycia dyplomu wymagane jest przeprowadzenie QSO:
stacje DX - 1 QSO z dowolną stacją z wykazu poniżej
stacje EU - 2 QSO z dowolną stacją z wykazu poniżej
stacje SP - 3 QSO (ze stacją SP7PTM łączność obowiązkowa)
Termin przeprowadzenia łączności: 10.10.2015 - 11.10.2015 r.
1. Wykaz stacji - członków klubu SP7PTM zaliczanych do akcji dyplomowej Hubertus Spalski: SP7HIW; SP7OGP; SP7AH; SP7JWT; SP7OGR; SP7ITS; SP7SZW; SQ7BTY; SQ7ACP; SQ7KOY; SQ7RJH; SP7DRV; SP5EWX; SQ7OTA;
2. Pasma: 160 - 10 m;
3. Emisje: SSB; CW; DIGI;
4. Łączności można powtarzać na innym paśmie i innym rodzajem emisji;
5. Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej i przesyłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy;
6. Zgłoszenia na dyplom - adres e-mail: sp7ptm@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać:
- znak stacji
- imię nazwisko operatora
- wykaz przeprowadzonych łączności
Managerem dyplomu "Hubertus Spalski" jest kolega Piotr Raczkowski SP7OGP.
Andrzej SP7HIW
           
13. Walne Zebranie Żuławskiego OT PZK.
Zarząd Żuławskiego OT16 PZK zaprasza Kolegę Prezesa Zarządu Głównego PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG  lub w zastępstwie przedstawiciela Prezydium ZG PZK na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze zwołane na dzień 17 października 2015 roku na godzinę 11 00 (I termin) lub o godzinie 11 15 (II termin)  w Malborku budynek szkoły ZSP4 (technikum) Pl. G. Narutowicza 14.
Prezes OT16 Ryszard Siekierski SP2FAV

14. Filmy RBI.
Już jesień. Kończy się już sezon wyjazdów wakacyjnych. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego oraz Telewizji Internetowej Krótkofalowców od maja do września 2015 r. spotykała się z krótkofalowcami z całej Polski. W okresie wakacyjnym wykonała i opublikowała na swoich stronach internetowych kilka reportaży filmowych. Część mateiałów audio-video ukazało się już na stronach RBI i TIK. Druga część czeka na publikację. W ostatnim czasie ukazały się dwa reportaże filmowe: "Weekend Latarniany " oraz "IV Zjazd Techniczny Krótkofalowców w Burzeninie".
 
https://www.youtube.com/watch?t=4&v=rmTIX2E6I6Y
 
https://www.youtube.com/watch?v=yVRKOBrHT9Y
 
Jurek  SP5BLD Redaktor Naczelny RBI.

15. Zaproszenie do aktywności YOTA.
Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest zaproszenie do pracy ze znakiem YOTA w sufiksie. Jak co roku grudzień jest miesiącem aktywności młodzieży w eterze czyli programu YOTA. Zaproszenie jest adresowane głównie do klubów zrzeszających znaczącą cześć młodzieży. Wystosowała je Lisa PA2LS koordynator programu YOTA R1 IARU. (SP2JMR)
SP9GKM S.K. W dniu 19 września 2015 r. zmarł Kolega Janusz Czajkowski SP9GKM.
Pogrzeb odbył się w dniu 23 września 2015 r., na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. (na podstawie informacji od Koleżanki Bożeny SP9MAT).
Janusz był Wspaniałym Kolegą, o bardzo dużym doświadczeniu, zarówno w sprawach operatorskich, jak i technicznych, związanych z krótkofalarstwem i radiokomunikacją. Był znany wśród krótkofalowców, z racji swoich osiągnięć m.in. w zakresie amatorskiej radiokomunikacji satelitarnej.
Info:  Łukasz SQ9AOJ

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Ryszardowi SP4BBU, Januszowi SP1TMN, Armandowi SP3QFE, Łukaszowi SQ9AOJ, Andrzejowi SP7HIW, Ryszardowi SP2FAV, Tadeuszowi SP1RKR, Sławkowi VK3CTN/SP1CTN, Jurkowi SP5BLD, Zbyszkowi SP8AUP, Bogdanowi SP3LD, Pawłowi SQ5LTL, Włodkowi SP6EQZ, Piotrowi SP2LQP.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

                
Piotr SP2JMR   Zygi SP5ELA    Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK


Załącznik nr 1.

Z W I Ą Z E K   H A R C E R S T W A   P O L S K I E G O
KLUB  ŁĄCZNOŚCI SP 8 ZIV  PRZY KOMENDZIE HUFCA im. CZESŁAWY „BAŚKI” PUZON W JAROSŁAWIU, WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA JAROSŁAWIA ORAZ  PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY  W  R Z E S Z O W I E

O R G A N I Z U J Ą

MARATON  KRÓTKOFALARSKI  Z OKAZJI
„DNIA EDUKACJI NARODOWEJ”
R E G U L A M I N

1. Celem organizowanego Maratonu jest uczczenie Dnia Edukacji Narodowej,
     promocja jarosławskiego harcerstwa oraz działań władz Oświatowych
    Województwa Podkarpackiego.
2. Do udziału w Maratonie zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych
    i klubowych z SP o  znakach podstawowych z mocą do 100 W. Udział stacji
    zagranicznych mile widziany.
3. Maraton odbędzie się w dniach od 9 i 10 X.2015 r. w godzinach:
     9.X.2015 r. piątek –  od 16,00 do 19,00 czasu lokalnego (14,00-17,00 UTC)
   10.X.2015 r. sobota – od 7,00 do 10,00 czasu lokalnego (5,00-8,00 UTC)

UWAGA: w dniu 10.X.2015 r. z przerwą od godz. 8:00 do 9:00 czasu lokalnego (6,00 -7,00 UTC)  to jest na czas zawodów:  PGA-TEST- 2015- jeśli takie będą się odbywać w tym terminie?!

6. Pasmo 3,5 MHz   –  Emisja SSB.
7. Punktacja:
  a- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora  SP 8 ZIV            -  20 pkt.
  b- za nawiązanie łączności z krótkofalowcem nauczycielem             - 15 pkt.               
  c- za nawiązanie łączności z krótkofalowcami o znakach                                     
                                 SP8… ,  SQ 8…  z woj. Podkarpackiego            - 10 pkt.
  d- za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami biorącymi udział
                                                                                           w maratonie - 5 pkt.
 
 UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez                      możliwości ich łączenia.
 8. Klasyfikacja:
Radiostacje indywidualne nauczycieli
Radiostacje indywidualne z woj. Podkarpackiego SP8.., SQ8..
Pozostałe radiostacje indywidualne
Radiostacje klubowe
Najaktywniejsza radiostacja organizatora                                                                                   

 9. Raporty:
Stacje dające punkty w Maratonie podają raport RS oraz:
Stacja organizatora podaje - JA np. 59-JA,
Krótkofalowcy nauczyciele podają – DN np.59- DN,
Krótkofalowcy z woj. Podkarpackiego podają – RZ np.59-RZ,
Pozostałe stacje podają – MJ raport oraz numer kolejny łączności w maratonie – np. 59-MJ-31.
-   Kolejność zapisu w zgłoszeniu dowolna.
   
10. Wywołanie: Wywołanie w Maratonie Jarosławskim.

11. Nagrody: a - za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – PUCHAR
         KURATORA OŚWIATY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
b - za zajęcie od I-go do III miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
C - za zajęcie do 5-go miejsca w każdej grupie DYPLOM ZA UDZIAŁ

12.  Wyniki Maratonu ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od
     zakończenia zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach
     przekazu obowiązujących w PZK a nagrody i dyplomy wręczone zostaną na
     planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
     uczestników Maratonu.

13. Uczestnicy Maratonu proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 17.X.2015 r.
      czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać:
      adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją,
      datę i czas łączności raport nadany i odebrany.

14. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności
       SP8ZIV  37-500 Jarosław, skr. poczt. 127 lub pocztą elektroniczną  E-mail:
      ot35@o2.pl

15. Decyzje komisji są ostateczne.
15. Komisja w składzie:
            Przewodnicząca -  phm. Jagoda Dryś SP8AYL - Komendantka Hufca
            Członkowie - phm. Zbigniew Guzowski  SP8AUP - Kierownik Klubu
                           - hm. Mirosław Froń  SP8TJX – Członek Klubu.
                                                                  VY-73! – CZUWAJ!

Adresatów Regulaminu prosimy bardzo o jego dalsze rozpropagowanie.
Organizatorzy!

Załącznik nr 2.

Aktywność YOTA grudzień 2015.
Registration for YOTA December month is open.
More info: http://www.ham-yota.com/december-yota-month/
Registration page: http://www.ham-yota.com/december-yota-month/register/

The entire month of December several youngsters will become active with YOTA as suffix in the callsign. The idea for this is to show the amateur radio hobby to youth and to encourage youngsters to be active on the ham radio waves. Give a demonstration on a school or local club, gather together with your friends, grab a pizza and make some QSO's or enjoy a great pile-up. Let us all show this great hobby to the world!
Feel free to make a QSO with the youngsters, they are happy to get some attention and exchange information. Licensed and unlicensed youth will be making QSO's, be aware this could be their first radio contact ever and give them a chance to experience a possible new hobby.
Or apply for a YOTA callsign. To apply for this you need to follow some rules:
1- Follow the rules.  Although this is a friendly activity, some rules are needed.
2- Have a callsign with YOTA in suffix. For example: PA6YOTA
3- Maximum of 2 callsigns per country If you are willing to make an exception, for example your country has several prefix districts, feel free to contact us with your request.
4- Applicants must ensure that the callsign is used primarily to get Youngsters On The Air (Youngsters are defined by IARU R1 as ‘under-26’)
5-  We kindly ask to upload the ADIF log on a daily basis. At least all QSO's must be  send as ADIF file before 10 January 2016.
6- All QSO’s must be made in December 2015.
7- This is NOT a contest, we are trying to spread the word! Talk to people about what we do, not only quick 5/9’s. Admitting, a pile-up is always fun and off course we all love it
8- All participating callsigns must apply!
Deadline for registration will be closed on 20 November 2015.
*we are aware that it is not possible to have a callsign with YOTA in suffix in all countries. Is this also your case and would you like to take part, contact us.
We would like to hear again many Youngsters On The Air!
Regards '73, Lisa, PA2LS

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikaty sekretariatu ZG PZK 2015
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,207 Unikalnych wizyt