PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

KS-36. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 9.09.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 36/2015 z dnia 09.09.2015 r.

Witam wszystkich słuchaczy oraz czytelników naszych komunikatów. A oto najnowsze informacje:

1.    50 lat SP3KEY.
W dniu 12 września w sobotę w Tawernie Kapitańskiej w Nowej Soli odbędzie się uroczystość z okazji 50. lecia Nowosolskiego Klubu Krótkofalowców SP3KEY. Klub ten może się poszczycić wieloma osiągnięciami zarówno o charakterze sportowym jak i technicznym. Niewiele jest w Polsce klubów, które mogłyby konkurować z SP3KEY pod względem osiągnięć sportowych takich jak miejsca w zawodach krótkofalarskich, w klasyfikacjach, a także w rozwiązaniach technicznych.
Na uwagę zasługuje także doskonale prowadzona strona internetowa www.sp3key.com do odwiedzenia, której zapraszam.
Na bazie klubu powstało Stowarzyszenie Krótkofalowców Wzgórz Dalkowskich SP3KEY, z którym PZK od ub. roku ma podpisane porozumienie o współpracy.
Z okazji jubileuszu 50. lecia SP3KEY organizowane są zawody, które odbędą się w dniu 17. września br. w godz. 15-17 UTC (17-19 czasu lokalnego). Pełny regulamin zawodów znajduje się na stronie:
http://sp3key.com/zawody/Regulamin_50lat_SP3KEY.pdf
W imieniu organizatorów i swoim własnym serdecznie zapraszam do udziału.
Zapraszam także potencjalnych sponsorów, którzy mogli by ufundować nagrody, rzeczowe, puchary lub tzw. deski dla uatrakcyjnienia tych zawodów.
Piotr SP2JMR

2.    Spotkanie Organizacji Astronomicznych i Astronautycznych (SOAA 2015) w Poznaniu.

W dniu 6 września 2015 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich organizacji astronomicznych i astronautycznych, które zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Spotkanie miało za zadanie przybliżyć sobie wzajemnie profil działalności poszczególnych Stowarzyszeń, w przeddzień 37. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (7 - 10 września 2015r. w Poznaniu). Uczestnikami byli zarówno profesjonaliści, jak i  amatorzy zajmujący się astronomią i astronautyką.
Na spotkaniu pojawiło się kilka aspektów związanych z krótkofalarstwem, zarówno w prezentacjach  osób, które zajmują się astronomią zawodowo jak i poprzez obecność astronomów, którzy są jednocześnie krótkofalowcami.
W tym miejscu warto przypomnieć kilka faktów, o których napisał Kol. Krzysztof Dąbrowski OE1KDA w książce pt.: „Amatorska Radioastronomia”. W połowie zeszłego stulecia nasz Związek współpracował z radioastronomami. W 1934 r. prezesem Polskiego Związku Krótkofalowców był Stefan Manczarski, który później został honorowym członkiem PZK. Pionierskie badania radioastronomiczne rozpoczął w Polsce prof. Tadeusz Banachiewicz w 1954 roku w paśmie 90 cm. Niestety zostały one przerwane i w 1956 roku właśnie Prof. Stefan Manczarski przyczynił się do powstania stałego obserwatorium radioastronomicznego w Krakowie które kontynuowało prace prof. Banachiewicza w pasmach 47 i 94 cm.
Polski Związek Krótkofalowców (PZK) na SOAA był reprezentowany przez Armanda SP3QFE i Sławomira SQ3OOK. Przygotowali oni prezentację o PZK, oraz plakaty o radioamatorstwie w przestrzeni kosmicznej oraz o ARISS w Polsce. Plakaty są obecnie prezentowane na 37. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. W pierwszej części konferencji każda z organizacji mogła krótko przedstawić swoją działalność. Armand SP3QFE omówił, czym zajmuje się PZK i jakie są związki naszej organizacji z astronautyką, wskazując na takie aspekty jak obozy szkoleniowe dla dzieci, ekspedycje i praca terenowa, zawody i aktywności sportowe typu radiolokacja, radioamatorstwo satelitarne, oraz przynależność PZK do IARU i ARISS, a także radioastronomię.
W następnej sesji zostały przedstawione możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Zaprezentowano także dobre przykłady dot. praktyki przy składaniu wniosków grantowych.
Z punktu widzenia ARISS bardzo ciekawą była kolejna sesja, poświęcona Europejskiemu Obserwatorium Południowemu (ESO) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Inna Uwarowa z ESERO w Polsce przy Centrum Nauki Kopernik, omówiła możliwości jakie dają różne projekty prowadzone przez Europejską Agencję Kosmiczną w zakresie popularyzacji i edukacji. Z kolei Krzysztof Czart, koordynator działań popularyzacyjnych Europejskiego Obserwatorium Południowego, przedstawił jak można korzystać z udostępnianych przez ESO materiałów i zasobów. Ostatnia część konferencji dotyczyła najnowszych projektów oferujących możliwość współpracy pomiędzy naukowcami i amatorami uczniami szkół.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej czasopisma "Urania - postępy astronomii": http://www.urania.edu.pl
 
Armand SP3QFE i Sławek SQ3OOK

3.    Konferencja o ARISS w 2016 roku.
Jeszcze tylko ponad miesiąc dzieli nas od kolejnej 5. Konferencji Uczestników i Sympatyków ARISS, która jak wiadomo odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej 43 w Ostrowie Wielkopolskim. Rejestracja uczestników jest już otwarta (ariss.pzk.org.pl). Jednym z punków Konferencji jest ogłoszenie wyników konkursu na organizację kolejnej VI. Konferencji ARISS w 2016 roku. Konkurs ogłasza Grupa ARISS Polska w ramach Stowarzyszenia Radioamatorów i Krótkofalowców „Delta” i Polski Związek Krótkofalowców.

Zgłoszenie na organizację VI Konferencji ARISS powinno zawierać:
- proponowany termin konferencji (preferowany to pomiędzy 10, a 20 października 2016, najlepiej aby była częścią Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej, jak to ma miejsce w tym roku).
- miejsce i warunki lokalowe (ilość miejsc na obradach, baza noclegowa, logistyka).
- warunki finansowe (koszt na 1 uczestnika w dwóch wariantach: z noclegami oraz bez).
- osoba odpowiedzialna za organizację (dane kontaktowe).
Zgłoszenia w terminie do godziny 23:59 w dniu 15. października br., należy kierować na adres e-mail: koordynator.ariss@gmail.com

Piotr SP2JMR i Jacek SQ8AQO

4.    Z życia klubów i oddziałów PZK. Wizyta w klubie SP5PAU.

Klub SP5PAU jest zarejestrowany w Wirtualnym Oddziale Terenowym PZK (OT-73). Początki działalności klubu sięgają 1968 roku. Zarząd OT-73 postanowił przeznaczyć zdobyty we współzawodnictwie OT PZK w SP-DX Contest puchar Prezesa PZK dla tego właśnie klubu. SP5PAU od czasu reaktywacji nigdy nie zawiodło w startach w tych zawodach. W dniu 5.09.2015 r. udaliśmy się na zaplanowaną wcześniej wizytę-wycieczkę do Osiedlowego Klubu Krótkofalowców PZK SP5PAU w Pułtusku. Spotkaliśmy się w składzie delegacji OT73: Zygi SP5ELA, Marcin SP5ES, Marcin SP5IOU, Iza SP5-73-002, Tomek SP5NZZ i Jola XYL SP5ELA przed siedzibą klubu. Marcin SP5IOU dojechał z północy, z okolic Serocka, skąd nadawał z obszaru SPFF-0877 pod znakiem SP0S, Tomek SP5NZZ przybył z Nowego Dworu Maz.
Na zdjęciu przed wejściem do klubu SP5PAU od lewej: Andrzej SP5CJY, Marcin SP5ES, XYL SP5ELA, Iza SP5-73-002, Marcin SQ5BLN, Włodek SQ5CSD, Grzegorz SQ5KGS, Rysiek SP5DXU, Kazik SP5WPD, Jarek SP6RLH.
Plan wycieczki zakładał wizytę w klubie, wręczenie pucharu Prezesa PZK i dyplomów, a następnie zwiedzanie Pułtuska – rynku,  (najdłuższy brukowany rynek Europy), fontanny, Zamku Biskupów Płockich (obecnie Dom Polonii), przystani nad Narwią. Na rejs gondolą po Narwi nie mieliśmy czasu. Po zwiedzeniu Pułtuska wycieczka udała się na zachodni koniec miasta w gościnne „progi” Andrzeja SP5CJY. W spotkaniu w QTH SP5CJY uczestniczyło 18 osób.
Puchar Prezesa PZK za współzawodnictwo OT PZK w SP-DX Contest jest niekonwencjonalnym pucharem. Pewien rodzaj szklanego mini dzieła sztuki, ale napić się z tego pucharu nie można!
Na zdjęciu od lewej: Grzegorz SQ5KGS, Zygi SP5ELA, Rysiek SP5DXU, Marcin SQ5BLN (operator w SP-DX Contest).
Krótka historia klubu SP5PAU. Z inicjatywy i przy wydatnej pomocy kolegów ze Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu oraz klubu SP5PSL powstała w Technikum Radiowo-Telewizyjnym grupa inicjatywna powołująca Klub krótkofalowców, który w roku 1968 uzyskał pozwolenie na pracę w eterze pod znakiem SP5PAU. Pierwszym opiekunem z ramienia szkoły i kierownikiem klubu był Antoni Własiuk SP5DZN, (od 1981 r. SK). W latach siedemdziesiątych kierownictwo klubu przejął syn Antoniego Ryszard Własiuk SP5DXU. 20-to lecie istnienia klubu SP5PAU miało miejsce w siedzibie Domu Kultury w Pułtusku, kłopoty lokalowe zmusiły klub do zmiany lokalizacji na Dom Kultury. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych stacja klubowa pracuje z Zamku – Dom Polonii pod znakiem SN0POL. Klub dwa lata istnieje w Domu Polonii. W obiekcie przy przystani nad Narwią, we wspaniałym miejscu, również propagacyjnie („leciało z niego”). Z powodu wypowiedzenia lokalu klub zawiesza działalność. W roku 2011 w sierpniu następuje reaktywacja klubu. Dzięki panu Markowi Wojtaszkowi Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej SMLW w Pułtusku otrzymujemy lokal w świetlicy osiedlowej. Pod kierownictwem SP5DXU klub SP5PAU ponownie zaistniał na pasmach.
Klub SP5PAU zrzesza 15 członków w tym 8 członków PZK z OT25, OT37 i OT73 oraz kilkunastu innych nadawców-sympatyków.
 
Od lewej: SP5ELA, SP6RLH, SQ5KGS, SP5SR (ex SP5RZC), SP5CJY (gospodarz).
Organizatorzy spotkania i zarazem super wycieczki oraz Zarząd OT-73 serdecznie dziękują Andrzejowi SP5CJY (i jego wspaniałej rodzinie) za niezwykle sympatyczne przyjęcie. Grill i pogoda były super!
Rysiek SP5DXU, Zygi SP5ELA

5.    Walne Zebranie WOT (OT25).
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w dniu 10 października 2015 r.
- w pierwszym terminie 10 października 2015 r. o godzinie 9:30
- w drugim terminie 10 października 2015 r. o godzinie 10:00
w Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie (III piętro, sala 305).
Program Walnego Zebrania znajduje się na stronie internetowej WOT: http://www.ot25.pzk.org.pl

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski SP5SSB

6.    Podsumowanie współzawodnictwa w zawodach krajowych.
W zakładce WSPÓŁZAWODNICTWA, zamieszczone są aktualne wyniki we współzawodnictwie w zawodach krajowych.
Stacje które w br. zmieniły znak i występują w zestawieniu pod różnymi znakami proszone są o informacje na adres podany w regulaminie SPCM 2015.
Link do wyników:
https://pzk.org.pl/download/public/wspolzawodnictwa/sp_contest_maraton/2015/SPCM-06.09.2015.pdf

73 Kazik sp9gfi

7.  SN38SSKOW. 38 Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw.
W dniach 19 i 20 września będzie pracowała stacja klubowa SP7KMX pod okolicznościowym znakiem SN38SSKOW.
Okazja to już 38. Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Warzyw.
Będziemy pracowali z terenu zabytkowej parowozowni w Skierniewicach, którą można zwiedzać w w/w terminie (wstęp wolny).
Pozdrawiam
Jacek Kreczmar SQ7OCJ

8.  Zawody na kluczach sztorcowych – przypomnienie.
Już pojutrze,  11 września 2015 r. odbędą się reaktywowane po kilkuletniej przerwie „Zawody na kluczach sztorcowych” w paśmie 80m. Reaktywacja tej ciekawej imprezy operatorskiej nastąpiła z inicjatywy kolegów z Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK (OT-15). Regulamin zawodów dostępny jest na stronach PZK i OT-15, oraz w Świecie Radio. Zachęcamy do odkurzenia kluczy telegraficznych „sztorcowych” i podszlifowania umiejętności posługiwania się tymi przyrządami.

Info: SP7FP & SP3SLU

SQ3XBG s.k.
Po wielu dniach pobytu w szpitalu na OIOM w Poznaniu odszedł z tego świata nasz kolega Piotr SQ3XBG.
Piotr był zawsze sympatycznie nastawionym do życia człowiekiem - entuzjastą najnowszych technik telekomunikacyjnych. Zawsze wspierał radioamatorów. Uczestniczył w akcji ponownego otwarcia, już zamkniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową klubu radioamatorskiego SP3YOR (akcję ratowania tego klubu wspierał wówczas Zarząd 8. OT PZK). Śp. Piotr Był aktywnie działającym członkiem klubu SP3YOR na Osiedlu Rataje w Poznaniu. Często go można było spotkać w różnych regionach Polski i Europy.
Piotr odszedł w wieku 41 lat. Serdecznie wyrazy współczucia kieruję do Jego rodziny.
Pożegnanie ma się odbyć w Krzesinach w czwartek 10 IX 2015 roku o godzinie 12:00.
Odpoczywaj Piotrze w pokoju!
73, Armand SP3QFE


 TNX TNX TNX!

Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Kazikowi SP9GFI, Jackowi SQ7OCJ, Armandowi SP3QFE, Sławkowi SQ3OOK, Jackowi SQ8AQO, Jerzemu SP5SSB, Ryśkowi SP5DXU, Tadeuszowi SP7FP.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.
               
 Piotr SP2JMR   Zygi SP5ELA        Jurek SP3SLU – nadający komunikaty środowe PZK

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,636,536 Unikalnych wizyt