PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 11
Użytkowników online: 0
RSS

KS-26. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 1.07.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 KOMUNIKAT NR 26/2015 z dnia 01.07.2015 r.

Pierwszy komunikat wakacyjny 2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów.
Informujemy, że w okresie pomiędzy 1. lipca, a 31. sierpnia 2015 r. komunikaty mogą ukazywać się nieregularnie oraz mogą docierać do adresatów wyłącznie drogą elektroniczną oraz poprzez publikację na portalu PZK.
Piotr SP2JMR
A oto informacje:

1. Relacja z uczestnictwa przedstawicieli PZK na targach Ham Radio 2015 we Friedrichshafen w Niemczech.

Krótkofalarskie targi Ham Radio 2015 odbyły się w dniach 26-28.06.2015, tradycyjnie - we Friedrichshafen, a była to ich 40. - jubileuszowa edycja. W skład tegorocznej reprezentacji Polskiego Związku Krótkofalowców na wspomnianej imprezie wchodzili następujący Koledzy: Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes Zarządu Głównego PZK, Marek Bury SP1JNY - Manager PZK ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC), Tomasz Ciepielowski, SP5CCC -Sekretarz Polskiego Klubu UKF, Leszek Przybylak SP6CIK - Krajowy Weryfikator DXCC i Prezes Oddziału Terenowego PZK nr 11 w Opolu, Krzysztof Gaudnik SP7WME - Manager ds. Łączności Kryzysowej (EmCom) Łódzkiego Oddziału Terenowego PZK nr 15 oraz  Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK.

Zgodnie z przyjętą wiele lat wcześniej wypróbowaną praktyką, cała ekipa reprezentująca PZK na miejscu zjawiła się w dzień poprzedzający otwarcie imprezy, tj. w dniu 25.06.2015 - w czwartek.
Ogólny wygląd stoiska naszej organizacji został nieco zmodyfikowany w porównaniu do lat poprzednich, zastosowano m. in. dodatkowe elementy wystroju - plansze ilustrujące dzieje PZK od momentu utworzenia Związku aż do czasów obecnych, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem osób zwiedzających. 

W trakcie całości imprezy, przedstawiciele PZK odbyli wiele rozmów z osobami reprezentującymi różnorodne krótkofalarskie organizacje i zrzeszenia funkcjonujące w ramach poszczególnych krajów oraz kręgi o międzynarodowym zasięgu działania, uczestniczyli także w różnych posiedzeniach roboczych gremiów specjalistycznych, w tym również w spotkaniu ogólnym reprezentantów przedstawicieli 1. Regionu Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU).

W dniu 26.06.2015 - w piątek, w czasie uroczystości otwarcia jubileuszowej - 40. Edycji Międzynarodowej Wystawy Krótkofalarskiej Ham Radio, Kol. Kol. Jerzy SP7CBG oraz Paweł SP7TEV przekazali organizatorom imprezy gratulacyjny grawerton, w podziękowaniu za wieloletnią promocję krótkofalarstwa na świecie (relacja z tej uroczystości jest dostępna w języku niemieckim na portalu DARC pod podanym poniżej adresem - na zdjęciu wspomniany grawerton z rąk Jerzego SP7CBG odbiera Pan Klaus Wellmann - Dyrektor Messe Friedrichshafen GmbH).
http://www.darc.de/aktuelles/details/article/messe-eroeffnet-weltraum-und-zukunft-gleichauf/

W tym samym dniu Koledzy: Jerzy SP7CBG, Marek SP1JNY i Paweł SP7TEV wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU, którego gośćmi byli m. in. również członkowie Rady Administracyjnej IARU (Tim Ellam VE6SH - Przewodniczący, Ole Garpestad LA2RR - Wiceprzewodniczący, Rod Stafford W6ROD - Sekretarz), Prezes ARRL - Koleżanka Kay Craigie N3KN, osoby funkcyjne 1. Regionu IARU, a także przedstawiciele innych organizacji reprezentujących 2. i 3. Region IARU.
Głównym prelegentem był Kol. Don Beattie G3BJ - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, który przypomniał zadania stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu - zarówno te ogólne wynikające wprost z Konstytucji 1. Regionu, jak i te wyodrębnione  szczegółowo podczas warsztatów, które miały miejsce w trakcie Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Varna-Albena we wrześniu 2014 r. Wymienione zostały następujące główne zadania: działania zmierzające do rozwoju ruchu krótkofalarskiego, reprezentowanie środowiska przed krajowymi instytucjami regulacyjnymi oraz innymi organami państwowymi, działania na rzecz swoich członków, zachęcanie do aktywności w eterze (w tym przeprowadzanie szkoleń i egzaminów), rozwijanie zdolności do łączności kryzysowej, oraz uczestnictwo w pracach IARU - ze szczególnym uwzględnieniem ochrony widma radiowego, obejmującej również działania na rzecz zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - prowadzonej na forum krajowym i międzynarodowym. W trakcie przedmiotowego spotkania omówiono m. in. także wstępne założenia kolejnej Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU, która odbędzie się we wrześniu 2017 r. koło Monachium (Kol. Steffen Scheoppe, DL1ATE - Prezes Zarządu DARC), a także przybliżono  szczegóły działań dot. EMC - prowadzonych na szczeblu 1. Regionu IARU oraz krajowych i międzynarodowych gremiów standaryzacyjnych (Kol. Thilo Kootz, DL9KCE - członek Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU).
Na zakończenie, Kol. Tim VE6SH odebrał z rąk Kol. Jerzego SP7CBG pamiątkowy grawerton z okazji jubileuszu 90-lecia IARU. W ramach upamiętnienia jubileuszy organizacji krajowych, grawerton na okoliczność 65-lecia DARC otrzymał ze strony przedstawicieli PZK wspomniany już Kol. Steffen DL1ATE.

W trakcie wspomnianego dnia, Kol. Krzysztof SP7WME wziął z kolei udział w spotkaniu
pt. ”Sieć 9N1 - Grupa operatorska sieci łączności kryzysowej w Nepalu”, a w ramach prowadzonej w trakcie przedmiotowego spotkania dyskusji - Krzysztof zwrócił uwagę uczestników na zagadnienie dyscypliny radiowej, pracę koordynatora, znaczenie operatora asystującego oraz podawana znaków nadawcy danego QTC (zapomina o tym wielu operatorów). Jako reprezentant polskiego systemu sieci łączności kryzysowej, Krzysztof SP7WME wziął również udział w spotkaniu krajowych koordynatorów EmCom, w trakcie którego poruszył on sprawę wspólnych ćwiczeń z jednostkami rządowymi - połączonych z wyszkoleniem tychże jednostek od strony radiooperatorskiej. Krzysztof zaprezentował również opinię, zgodnie z którą nie powinno się zanadto bezwzględnie stawiać na rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych w każdej sytuacji, bo nie sprawdzają się one w sytuacjach kryzysowych na dużych obszarach, gdzie z reguły awariom ulega również infrastruktura
zewnętrzna, a z kolei uwolnione środki warto przeznaczać na zagęszczenie sieci analogowych - np. na przemienniki cross-band, pracujące na częstotliwościach uznanych na danym terenie jako wiodące w paśmie 2 m i 70 cm. W ramach przedstawienia sytuacji w Polsce, Krzysztof SP7WME poinformował o naszej współpracy ze strukturami Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej -
jako siłami wiodącymi w ratownictwie, polecając takie rozwiązanie pozostałym organizacjom w różnych krajach, co spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a nasz kraj uznany został jako wzór do naśladowania.

W dniu 27.06.2015 - w sobotę, Kol. Paweł SP7TEV wziął udział w trzech posiedzeniach roboczych, a jednym z nich było w Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży, które prowadziły Koleżanki: Lisa Lendeers, PA2LS - Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Młodzieży 1. Regionu IARU oraz Annette Coenen, DL6SAK - Kierownik Referatu DARC ds. Szkolenia i Młodzieży.
W trakcie spotkania omówiono m. in. bieżące i przyszłe działania Grupy (planowane jest wdrożenie Nowego Młodzieżowego Programu Kontestowego (Youth Contest Programme/YCP) - z wykorzystaniem czołowych stacji kontestowych w poszczególnych krajach (referowała: Lisa PA2LS), młodzieżowe projekty chorwackiej stacji kontestowej 9A1RBZ (prezentował: Kol. Nikola Percin, 9A5W),  dokonano także porównania młodzieżowych środowisk krótkofalarskich w Niemczech i USA (prelegent: Kol. Kay Malfeld, DO7KAY). 

Kolejne spotkanie dotyczyło działań krótkofalarskich na rzecz dzieci i młodzieży, na którym prelegentami byli Koledzy skauci: Remko Welling PE1MEW oraz Stefan Mallepell HB9EUD.
W trakcie tego spotkania  podkreślono wagę  skautowo-młodzieżowych spotkań eterowych (YOTA) i internetowych (YOTI) oraz omówiono przykłady różnorodnych działań stacjonarnych i plenerowych - z wykorzystaniem różnorodnych prostych urządzeń elektronicznych służących zarówno do rozmaitych gier i zabaw, jak i do przeprowadzania eksperymentów o charakterze naukowo-doświadczalnym,
np. startu rakiety wykonanej z plastikowej butelki typu PET. Wiele dodatkowych informacji szczegółowych jest dostępnych w języku holenderskim na stronie internetowej, której adres podano na zakończenie: http://handboek.pe1mew.nl
(wg zapewnień jej autora, zrozumiałość treści po zastosowaniu translatora internetowego jest całkowicie wystarczająca, a zawartość można  wykorzystać w ramach inspiracji do działań własnych).

Z kolei trzecie w tym samym dniu spotkanie dotyczyło funkcjonującego w ramach DARC ujednoliconego systemu szkolenia nasłuchowców oraz przebiegu całokształtu ich aktywności (w Niemczech istnieją trzy stopnie klasy mistrzowskiej w ramach tej dziedziny krótkofalarstwa), ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania kandydatów do tej dziedziny naszego hobby oraz egzaminowania kandydatów (całość prowadziła Kol. Anette DL6SAK). Warto wspomnieć, że w ramach portalu internetowego DARC istnieje rozbudowany edukacyjny serwis informacyjny - zarówno dla nasłuchowców (wraz z kompleksową broszurą dla kandydatów na nasłuchowców), jak i dla przyszłych  nadawców - w ramach licencji kategorii A i E (odnośne adresy poniżej). 

http://www.darc.de/geschaeftsstelle/kurzwellenhoerer-swl/
http://www.darc.de/uploads/media/SWL_Info.pdf
http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/  

W trakcie targów Ham Radio 2015 stoisko PZK odwiedziło bardzo wielu gości, a niektórzy z nich zaprosili do współpracy nasz Związek i jednocześnie całe polskie środowisko krótkofalarskie.
W czasie jednej z przeprowadzonych rozmów, Kol. Klaus Poels, DL7UXG - Redaktor Naczelny angielsko i niemieckojęzycznego biuletynu DARC pt. "DX Newsletter" ("DX-Mitteilungsblatt"), przekazał do krótkofalowców naszego kraju prośbę o przesyłanie wszelkiego rodzaju informacji w języku polskim (nt. dyplomów, zawodów, aktywności stacji okolicznościowych itp.)  - celem ich publikacji w odnośnym wydawnictwie (informacje szczegółowe pod podanym poniżej adresem).

https://pzk.org.pl/news.php?readmore=3461

Kol. Tomasz, SP5CCC przeprowadził z kolei m.in. rozmowę z kuratorem austriackiej organizacji DokuFunk (prof. Wolf Harranth, OE1WHC). Organizacja DokuFunk - radiokomunikacyjne archiwum dokumentacyjne - profesjonalnie archiwizuje materiały dotyczące historii radia i telewizji, w tym  również historii krótkofalarstwa. Kol. Wolf OE1WHC zaprosił PZK do członkostwa w DokuFunk (członkostwo to jest nieodpłatne, a naszym wkładem przesyłanym do archiwum w Wiedniu byłyby materiały dotyczące krótkofalarstwa - czasopisma, książki, karty QSL).
Prof. Harranth poprosił o wyznaczenie stałego przedstawiciela PZK do kontaktów z DokuFunk, a drogą do uzyskania przez naszą organizację statusu członka wspierającego byłaby prosta decyzja władz naszego Związku. Należy podkreślić, że DokuFunk ścisłe współpracuje w sprawach zagadnień historycznych z IARU, a PZK jako organizacja członkowska i wspierająca będzie miała dostęp do zasobów archiwalnych wspomnianego austriackiego centrum dokumentacyjnego (adres poniżej). http://www.dokufunk.org/

W ramach innych spotkań osobistych, Kol. Tomasz, SP5CCC przeprowadził  rozmowę
z przedstawicielem firmy Ditronix (Kol. Dave Williams, G8PUO) - organizującej spotkania krótkofalowców angielskich. Okazało się, że od polskich krótkofalowców w Wielkiej Brytanii Dave słyszał wiele dobrego o naszych spotkaniach ŁOŚ, co zainspirowało go do organizacji podobnego spotkania w swoim kraju. W roku bieżącym zorganizował on pierwsze takie spotkanie w miejscowości Eastbourne, a kolejne odbędzie się w tym samym miejscu w dniach 4-5 czerwca 2016 r. - pod nazwą SERF 2016 (Sussex Electronics and Radio Fair 2016).
Polski Związek Krótkofalowców jako organizacja został zaproszony do udziału w tym spotkaniu. Zaproszenie skierowane jest też oczywiście do wszystkich polskich krótkofalowców.
W czasie spotkania w Eastbourne czynne są giełdy sprzętowe, prezentują się firmy oferujące sprzęt dla krótkofalowców, w programie są także różne prezentacje i szkolenia z zakresu naszego hobby. Warto zauważyć, że brytyjscy koledzy odwiedzili nasze stoisko z własnej inicjatywy, a PZK jest ich zdaniem znaczącą organizacją - stąd wyniknęła inicjatywa współpracy, jaką zaoferowali. Warto także wspomnieć, że na temat stoiska PZK na Ham Radio 2015 na portalu społecznościowym Facebook pojawiło się wiele pozytywnych opinii, pochodzących od innych gości zagranicznych.

Ogólnie rzecz biorąc, tegoroczne targi krótkofalarskie Ham Radio 2015 z pewnością stanowiły doskonałą okazję do integracji środowiska na szczeblu międzynarodowym, w połączeniu z nawiązaniem i zacieśnieniem wielu cennych kontaktów osobistych oraz wszechstronną wymianą różnorodnych doświadczeń.

Autorzy informacji źródłowych: Tomasz SP5CCC, Krzysztof SP7WME, Paweł SP7TEV
Opracowanie zbiorcze: Paweł SP7TEV
 
Poniżej wybrane 3 zdjęcia ilustrujące naszą aktywność na tegorocznym HamFeście
 
Obsada stanowiska PZK.

 
Steffen Schoeppe, DL7ATE - Prezes Zarządu DARC otrzymuje z rąk Jerzego, SP7CBG pamiątkowy grawerton z okazji 65-lecia DARC.

 
Tim Ellam, VE6SH - Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU odbiera z rąk Jerzego, SP7CBG pamiątkowy grawerton z okazji 90-lecia IARU.

2. Zjazd Techniczny UKF
.
Jak co roku w połowie sierpnia odbędzie się Zjazd Techniczny UKF w Zieleńcu.
Jest to bardzo ważne spotkanie dla wszystkich zainteresowanych techniką UKF i VHF.
Oprócz prezentacji i prelekcji zwykle jest tam spora giełda dedykowana głównie "mikrofalowcom", co również przyciąga zainteresowanych falami ultrakrótkimi i mikrofalami z Polski, Niemiec i Czech.
Informator tegorocznego Zjazdu Technicznego stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
SP2JMR

3. Międzyoddziałowe spotkanie Krótkofalowców Bachorze 2015-06-24.
Poniżej skorygowana treść informacji dotyczącej ubiegłotygodniowego spotkania w Bachorzu. Jednocześnie przepraszam Piotra Eichlera SP2LQP za nieprawdziwą informację na temat inicjacji spotkań oraz ich bezpośredniej organizacji.
Piotr SP2JMR

"Tak się składa, że większość spotkań krótkofalarskich odbywa się na południu Polski lub w jej centralnej części, co ogranicza często możliwość wzięcia w nich udziału przez Kolegów mieszkających w północnej części kraju. Naturalnym więc było, że Piotr SP2LQP zaproponował pozostałym członkom Zarządu Bydgoskiego OT PZK (OT04) oraz Zarządom oddziałów terenowych PZK z rejonu północnocentralnego wspólne zorganizowanie spotkania środowiskowego. Popularność ubiegłorocznego spotkania w Krojantach potwierdziła słuszność "diagnozy" oraz potrzebę organizacji spotkania 2-3 dniowego.
Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane 19-21. czerwca br. tak jak i poprzednie także przez Piotra SP2LQP przy współpracy z Zachodniopomorskim, Środkowopomorskim, Pomorskim, Żuławskim, Toruńskim, Nadnoteckim OT PZK.
Spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników, pogoda była odpowiednia.
Oprócz celów integracyjnych spotkanie było bogate w treści popularyzatorskie. Było kilkanaście prelekcji w tym Armanda SP3QFE opowiadająca o łącznościach i sprzęcie w ramach ARISS, a także Marka SP2MKO jednego z najznakomitszych UKF-owców SP i nie tylko, traktująca o antenach, ich dopasowaniu i skuteczności. W sumie prelekcji było aż 12 pogrupowanych w bloki rozdzielone porami posiłków. Organizatorzy zadbali także o rodziny krótkofalowców organizując bloki zajęć dla XYL i YL towarzyszących oraz dla dzieci. 
Potwierdziło się, że takie spotkania są bardzo potrzebne, a jego formuła oparta na ŁOŚ-owym wzorcu tj. wymiana doświadczeń, spora giełda oraz integracja sprawdziła się i tym razem. Prezydium ZG PZK było reprezentowane przez Zbyszka SP2JNK z-cę prezesa ds. sportu oraz piszącego tą relację Piotra SP2JMR.
Podziękowania należą się bezpośrednim organizatorom w osobach Piotra SP2LQP, Wojtka SP2ALT, Darka SP2HQY, oraz zarządom wymienionych wcześniej oddziałów terenowych.
Spotkanie doczekało się publikacji w "Gazecie Pomorskiej", która mimo paru błędów przybliża szerokiemu gremium czytelników nasze wspaniałe hobby.
Więcej informacji o spotkaniu na stronach oddziałowych w tym na www.pzk.bydgoszcz.pl, a link do artykułu to: http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20150623/INNEMIASTA04/150629775http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=
Piotr SP2JMR

4. SP9PKS na Ham Radio 2015. Reprezentacja klubu SP9PKS też odwiedziła tegoroczne targi Ham Radio we Friedrichshafen. Na stanowisku PZK uścisnęliśmy dłoń Prezesowi i nie omieszkaliśmy skosztować wspaniałych ogórków z tłustym.
Naszą relację z wyprawy nad Boden See można oglądać w klubowej galerii:
http://www.sp9pks.pl/galeria/2015/2015_06_27/index.php
73 de SP9PKS team

Stefan Wyporski SP5BFW S.K.
W dniu 26 czerwca br. zmarł nagle w wieku 83 lat Stefan Wyporski SP5BFW. Pierwszą licencje otrzymał 50 lat temu tj. 30 czerwca 1965 r. Stefan był znanym działaczem naszego Związku. Przez wiele lat był członkiem ZG PZK. Podczas stanu wojennego brał czynny udział w rozmowach z ówczesnymi czynnikami partyjno-rządowymi. Dotyczyły one odblokowania działalności krótkofalarskiej w Polsce. Za swą wieloletnia działalność organizacyjną wyróżniony był odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Posiadał Honorową Odznakę PZK nr 84. Był członkiem SPOTC. Jego brat Ireneusz SP5AIW zginął tragicznie 12 czerwca 1971 r.  Również był znanym działaczem PZK. Żona Halina SP5YH posiadająca licencję od 1971 r. zawsze czynnie pomagała mężowi w działalności organizacyjnej. Pogrzeb odbył się 29 czerwca br. śp. Stefan spoczął w grobie rodzinnym, na cmentarzu janowskim w Siedlcach.
Cześć Jego Pamięci! 
Info. SP8TK                                                                           

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Pawłowi SP7TEV, Jurkowi SP8TK, Staszkowi SP6GWB.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.


news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015

Załącznik
17 Zjazd Techniczny UKF
54 Zjazd Stowarzyszenia PK-UKF

Zieleniec 14-16 sierpnia 2015 roku
          JO80EI  - 900 m asl

Organizatorzy: Sudecki Klub Mikrofalowy SP6KBL
              Stowarzyszenie Polski Klub UKF
   
Patronat medialny: Redakcja ‘Świat Radio’

Miejsce zjazdu: Hotel AGAL Zieleniec 50
              Ośrodek PEGAZ Zieleniec 52

Przedstawiciele organizatora:
Stanisław Ziemczonek SP6GWB
Andrzej Matuszny SP6JLW
Jacek Masłowskim SP6OPN

Program Ramowy

Piątek 14 sierpnia 2015 roku

16:00 – 18:00 rejestracja uczestników zjazdu
18.00 – 18:30 Otwarcie 17 Zjazdu Technicznego UKF przez SP6JLW   
            Wystąpienie prezesa Polskiego Klubu UKF SP7TEE         
16:00 – 22:00 Giełda krótkofalarska
18:30 – 19:00 Referat OK1UFL – rozszerzenie pomiarowego analizatora widma do 80 GHz
19:00     – 20:30  Obiadokolacja
20:30 – 21:00 Referat OK1DFC -  EME na 3400 MHz
21:00 – 21:30 dyskusja 
21:30 – 22:00 Referat OK1TEH - Kilka interesujących zagadnień z zawodów VHF z OK i  z zagranicy
22:00 – 23:30 Spotkania w grupach zainteresowań

Sobota 15 sierpnia 2015 roku

08:00 – 09:30 Śniadanie
09:30 – 09:45 Otwarcie Zjazdu PK-UKF Wystąpienia: prezesa PK-UKF SP7TEE
10:00 – 12:30 Obrady Zjazdu PK-UKF
10:00 – 22:00 Giełda
12:30 – 13.30 Referat OK1VPZ - korzystanie z wykresu Smitha w projektowaniu układów radiowych w radiowej praktyce amatorskiej
13:30 – 14:00 Referat G4SWX łączności super-DX na 144 MHz Ms
14:00 – 14:30 Referat G4SWX nowe mody eksperymentalne na VHF
15:00 – 15:10 Zdjęcie grupowe uczestników zjazdów
15:00 – 17:00 Ognisko 1 i Ognisko 2
17:00 – 18:00 Referat SP6JLW – zasilanie tranzystorowych wzmacniaczy QRO
18:00 – 19:00 dyskusja
19:00 – 20:30  Obiadokolacja
20:30 – 21:15 Referat SP6GWB – użycie odbiornika SDR jako pomocniczego sprzętu na mikrofalach
21:15 -22:00  dyskusja 
22:00 -23:30 Spotkania I dyskusje w grupach zainteresowań

Niedziela 16 sierpnia  2015 roku

08:00 – 09:30 śniadanie
09:30 – 10:30 pomiary
10:00 – 13:00 praca w zawodach Provozni Aktiv na UKF
13:00 – 13:30 wyjazd z Zieleńca

Koszt pobytu 2- dniowego: dzieci do 15 lat - 160 zł, osoby towarzyszące – 210 zł
krótkofalowcy - 230 zł.
Jest możliwy pobyt od czwartku 13 sierpnia.
Konto do wpłat  05 1030 0019 0109 8518 0550 6046  Stanisław Ziemczonek.
Termin zgłoszeń i wpłat: 30.06.2015  , Proszę podać znak i za jaki okres wpłata.
W koszcie hotel i wyżywienie (dzieci 65, dorośli 90 zł za dobę), ognisko (30), zdjęcie, znaczek zjazdowy, pozostałe koszty (20).Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,540,832 Unikalnych wizyt