PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3323 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 10
Użytkowników online: 0
RSS

KS-24. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 17.06.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg
 KOMUNIKAT NR 24/2015 z dnia 17.06.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.     50 lat Bieszczadzkiego Klubu Krótkofalowców SP8PAB przy Sanockim Domu Kultury.
13 czerwca 1965 roku kilkunastu miłośników radia z miasta Sanoka założyło Bieszczadzki Klub Krótkofalowców PZK przy Powiatowym Domu Kultury w Sanoku. Klub ten przetrwał do dziś pod nieco zmienioną nazwą w związku ze zmianą nazwy domu kultury, z powiatowego na sanocki.
6 czerwca 2015 r. w sobotę w Sanockim Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie krótkofalowców z okazji tego jubileuszu. W spotkaniu uczestniczył honorowy patron jubileuszu, burmistrz naszego miasta Tadeusz Pióro, prezes i v-ce prezes Polskiego Związku Krótkofalowców; Jerzy Jakubowski SP7CBG i Piotr Skrzypczak SP2JMR. Wśród zaproszonych gości były delegacje klubów z Podkarpacia oraz ze Lwowa.
Za wspieranie działalności Bieszczadzkiego Klubu Krótkofalowców SP8PAB, dyrektor Sanockiego Domu Kultury Waldemar Szybiak odznaczony został Medalem imienia Braci Odyńców. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krótkofalarstwa Odznaki Honorowe PZK otrzymali: Piotr Puchała SP8WJW, Jerzy Cetnar SP8GKB, Marian Gawlewicz SP8BOZ, Andrzej Rogaliński SP8NFH, Ryszard Wajda SP8IQR. Odznaczenia wręczył prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG. Burmistrz miasta Tadeusz Pióro na ręce prezesa klubu Józefa Gosztyły SP8HDP przekazał list gratulacyjny i okolicznościowe upominki. Historię klubu w formie prezentacji multimedialnej przedstawił wychowanek klubu kol. Tomasz Ciepielowski SP5CCC. W czasie spotkania czynna była wystawa sprzętu krótkofalarskiego. Uroczystość uświetnił występ zespołu Flamenco SDK kierowany przez panią choreograf Wiesławę Skorek. Po części oficjalnej i wspólnym zdjęciu uczestnicy jubileuszowej uroczystości spotkali się przy ognisku, gdzie wspomnieniom nie było końca.
Józef SP8HDP

2.    Uroczystość 45. lecia klubu SP8PEF.
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 13. czerwca br. w Sali Lustrzanej kamienicy Atavatich w Jarosławskim Rynku odbyła się długo zapowiadana uroczystość.
Wzięło w niej udział około 50. osób, zaproszonych gości i członków Jarosławskiego OT PZK (OT35). Oddział ten jak i sam klub mają ogromne osiągnięcia na polu popularyzacji krótkofalarstwa oraz wiedzy o nim w społeczeństwie, przez co wśród mieszkańców Jarosławia i okolic ukształtowany jest wizerunek krótkofalowców, jako ludzi pozytywnie zakręconych, promujących swój region oraz przydatnych przy różnych okazjach oraz stanowiących zaplecze dla łączności na wypadek wszelkich kataklizmów czy awarii. Taka działalność ułatwia krótkofalowcom uprawianie ich hobby ponieważ maja oni społeczną akceptację dla swoich działań. Tak było od początku jarosławskiego krótkofalarstwa kiedy to Zbyszek SP8AUP w 1970 roku wówczas nasłuchowiec zakładał Międzyzakładowy Klub Krótkofalowców obecnie przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF.
Ta aktywność społeczna Zbyszka i Jego Kolegów klubowych znalazła swoje odzwierciedlenie wśród obecnych na uroczystości. Wzięli w niej udział:
Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, przedstawiciel Wojewody podkarpackiego, który otrzymał Medal im Braci Odyńców za Zasługi dla Rozwoju Krótkofalarstwa nr 22 przyznany uchwałą prezydium ZG PZK z dnia 7. lutego 2015 r.,
Pan Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski, Pan Marcin Zaborniak Wiceburmistrz miasta Jarosławia, Pan Zbigniew Piskorz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego,
Janusz Szkodny SP8DRG Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia, Bogdan Wołoszyn SP8HNX Dyrektor Wydz. Oświaty Miasta Jarosławia, Pan Marcin Krawczyk Dyrektor Delegatury UKE w Rzeszowie wraz z dwoma współpracownikami.

Z okazji 45. lecia klubu SP8PEF Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i propagowania krótkofalarstwa odznaczeni zostali:
Benedykt Brodowicz SP8IQQ,
Tadeusz Lewko SP8IE,
Bogdan Wołoszyn SP8HNX.

Medale "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na Terenie Miasta Jarosławia otrzymali:
Anita Banaś SP8TCQ,
Pan Paweł Dąbrowski pracownik del. UKE w Rzeszowie,
Pan Zbigniew Kołodziej pracownik del. UKE w Rzeszowie.

To tylko najważniejsze wyróżnienia, które otrzymali uczestnicy tego spotkania.
pozostałe to okolicznościowe grawertony. Na szczególną uwagę zasługuje Pani Małgorzata Młynarska, która od Zarządu OT 35 otrzymała grawerton z podziękowaniem za wieloletnią pomoc w opracowywaniu materiałów informacyjnych i propagandowych dla potrzeb jarosławskich krótkofalowców.
Uroczystość prowadził Zbyszek SP8AUP, a w imieniu odznaczonych głos zabrali Pan Jacek Wojtas oraz Bogdan Wołoszyn SP8HNX podkreślając ważność tej uroczystości i dziękując za otrzymane odznaczenia.
Wśród gości byli także uczestnicy z zagranicy w osobach Grzegorza Belyka UR5WFO wiceprezesa Zarządu LKK, Jana Germatnego OM8GY wraz z małżonkami.
Obecni byli także Józek SP8HDP były członek klubu SP8PEF prezes sanockiego klubu SP8PAB oraz Andrzej SQ7B były Award Manager PZK.
Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali do restauracji "U Słowika" na skromny poczęstunek.
ZG PZK reprezentował piszący te słowa Piotr SP2JMR wiceprezes PZK.
Info. SP2JMR

3. 40 lat klubu SP1KRF w Barlinku.
13. czerwca br. w kawiarni Barlineckiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość 40.– lecia Barlineckiego Klubu Łączności SP1KRF w Barlinku, na którą przybyło wielu znanych i mniej znanych radioamatorów głównie z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Na uroczystość tę przybył burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, dyrektor Barlineckiego Ośrodka Kultury Brygida Liśkiewicz oraz przedstawicielka miejscowego muzeum Monika Przybylska. Przybyli przedstawiciele okolicznych klubów krótkofalarskich tj. z klubu SP3YPR „Klon” z Gorzowa Wlkp. z Bartkiem SP3CAI i Waldkiem SP3NYR na czele, z klubu SP1PNW z Dębna Lubuskiego z Jurkiem SP1FMW na czele oraz z myśliborskiego klubu SP1PMY ze Stefanem SP1JJY i Kazimierzem SQ1SOB na czele. Nie zabrakło też prezesa Zachodniopomorskiego OT PZK w Szczecinie Janusza SP1TMN.
     Uroczystość rozpoczęła się od okolicznościowego koncertu dwóch młodych dziewcząt z miejscowego Studia Piosenki ECS, po czym nastąpiła część oficjalna. W swym wystąpieniu, prezes klubu SP1KRF Stanisław Smoleń SP1IVL przypomniał zebranym historię klubu, który w tym regionie postrzegany jest jako najbardziej prężnie działający klub krótkofalarski i który to bierze udział we wszystkich zawodach krajowych i zagranicznych zdobywając czołowe miejsca. Posiada wiele pucharów, dyplomów i innych pamiątek i nie ma chyba takiego miejsca na świecie, z którym barlineccy radioamatorzy nie nawiązaliby łączności. Choć obecnie jest wiele nowoczesnych technik komunikowania się, a zwłaszcza wśród młodych osób, to do barlineckiego klubu SP1KRF garną się całe zastępy młodzieży. Stanisław SP1IVL, przez skromność, nie zdradził tak do końca tajemnicy jak osiągnąć taki sukces w pozyskiwaniu młodego narybku, ale powszechnie wiadomo, że jest to zasługa Jego cech osobowościowych: komunikatywność, empatia, wsłuchiwanie się w oczekiwania innych, a zwłaszcza młodzieży.  Jest jeszcze jeden chyba najważniejszy atut: Stanisław niemal całymi godzinami dyżuruje w klubie, do którego w każdej chwili może przyjść każdy zainteresowany i popracować na radiostacji. Wszystkie te sukcesy Stanisława możliwe są również dzięki niezwyklej wyrozumiałości ze strony Jego małżonki, która udziela Mu daleko idącego wsparcia i sekunduje Mu w Jego sukcesach. Władze lokalne i sponsorzy, dostrzegając niezwykłą działalność klubu SP1KR, udzielają klubowi daleko idącej pomocy między innymi obdarowując klub nowoczesnym radiem, nowoczesnymi antenami oraz sfinansowaniem wydruku wielu tysięcy kart QSL. Stanisławowi marzy się wysoka kratownica, na której można byłoby zainstalować antenę kierunkową na KF, ale miejscowy nadzór budowlany nie wyraża na to zgody.
   Po wystąpieniu Stanisława SP1IVL zabierali głos kolejno zaproszeni oficjele, zaproszeni goście i członkowie klubu, którzy dziękując Stanisławowi SP1IVL i całemu zespołowi klubowemu za dotychczasowe dokonania życzyli co najmniej dalszych 50 lat samych sukcesów. Stanisław SP1IVL został obdarowany licznymi prezentami w postaci kwiatów, dyplomów, listów gratulacyjnych, a przede wszystkim słowami uznania. Wydaje mi się, że najbardziej zadowolony był z prezentu, jaki otrzymał od swych wychowanków klubowych tj. z automatycznego klucza telegraficznego firmy „Bencher”. Jako przedstawiciel ZG PZK, wręczyłem Stanisławowi 2 okolicznościowe grawertony tj. dla klubu SP1KRF i  drugi dla Stanisława za niezwykłe zaangażowanie na rzecz propagowania krótkofalarstwa w kraju i za granicą. Zabierający głos dyskutanci zwracali uwagę na niezwykle przyjazną atmosferę panującą w klubie, która pozwala osiągnąć tak znaczące wyniki. Jest wiele zabawnych anegdot na temat tego klubu, ale o tym może innym razem w ramach felietonu.
     Po części oficjalnej uczestnicy spotkania raczyli się kiełbaskami z grilla i był to czas na wymianę doświadczeń w sprawie prowadzonych łączności, zawodów, a także konstrukcji krótkofalarskich. Był też mini panel dyskusyjny, w którym poruszano najbardziej aktualne sprawy dotyczące polskiego ruchu krótkofalarskiego, w tym między innymi sprawę przyszłości PZK. W zdecydowanej większości dyskutanci opowiadali się za utrzymaniem status quo tj. PZK powinien nadal być stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych i nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddziały uzyskiwały status osoby prawnej, ale nie powinien to być nakaz. Również sprawa ewentualnego przystąpienia PZK do Federacji Organizacji Proobronnych była przedmiotem rozmów i tu może być zaskoczenie dla działaczy ZG PZK. Część dyskutantów dostrzega bowiem  zalety przystąpienia PZK do FOP, bo może to spowodować ułatwienie uprawiania krótkofalarskiego hobby (eliminowanie problemu antenowego, problemów biurokratycznych itd.), ale z drugiej strony należałoby zadbać, aby w treści ewentualnego porozumienia zawarte zostały zapisy gwarantujące nam autonomię i abyśmy nie poszli w przysłowiowe „żołnierskie kamasze”. Wnioski z tej dyskusji wskazują, że przedstawiciele ZG PZK winni wsłuchiwać się w oczekiwania członków oddziałów i klubów, ponieważ nie zawsze inicjatywy oddolne są tożsame z zamierzeniami centralnych władz PZK.
     Reasumując: spotkanie to okazało się niezwykle interesujące choćby z najprostszej przyczyny – goście mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi osiągnięciami klubu SP1KRF i wzorując się na tym klubie będą mogli powielać sprawdzone i skuteczne sposoby, aby zapewnić swoim klubom pełny sukces. Oby więcej takich klubów w Polsce. A prezesowi klubu Stanisławowi SP1IVL wypada życzyć dalszych sukcesów na kolejne lata. Drogi Stanisławie SP1IVL: Tak trzymać!

Zdjęcia z uroczystości 40 - lecia klubu SP1KRF znajdują się między innymi na n/w stronach:
https://picasaweb.google.com/105598672739414009824/2015_06_13_40LATSP1KRF

https://picasaweb.google.com/105598672739414009824/2015_06_11_40KRF_fotoSP1WWS

Sekretarz PZK, Tadeusz SP9HQJ

4.     Zawody Tarnowskie 2015 - zaproszenie do udziału.
OT PZK nr 28 w Tarnowie serdecznie zaprasza do udziału w Zawodach Tarnowskich 2015, których termin zbliża się bardzo szybko. Jest to trzeci pełny weekend czerwca.
W bieżącym roku przypada to na:
20 czerwca 2015 r. w godz. 16.00 - 18.00 UTC – część UKF/VHF oraz
21 czerwca 2015 r. godz. 05.00 - 06.00 UTC – część KF /1 godzina/.
Zawody pragniemy poświęcić pamięci zmarłego kolegi - Jacka SP9AKD, Delegata OT 28 na Zjazd PZK, który to zmarł nagle 4 września 2010 r. w drodze na Nadzwyczajny Zjazd PZK.

UWAGA!
Ze względów technicznych następuje zmiana sposobu rozliczania zawodów.
Dzienniki w formacie cabrillo wysyłać prosimy na adres OT sp9pta@onet.eu
w terminie do 7 dni od zakończenia zawodów.
Aktualne regulaminy dostępne na stronach:
OT 28 PZK - http://sp9pta.hamradio.pl/index.php/co-robimy/zawody-tarnowskie/
Kalendarz PGA – zawody -  http://pga-zawody.eham.pl/infusions/aw_ecal_panel/calendar.php?cal=month&y=2015&m=6
Prosimy o zapoznanie się z poprawkami w regulaminach. Dotyczą wyłącznie adresu i terminu wysyłania logów.
Serdecznie zapraszamy do treningu i wspólnej zabawy.
Vy 73. Stanisław sq9aor

5.    Trzecia odsłona akcji dyplomowej „AWARD 1956”.
Akcja dyplomowa „AWARD 1956” jest dwuetapową imprezą organizowaną już po raz trzeci przez uczniów szkół poznańskich skupionych w Szkolnym Klubie Krótkofalowców SP3PGR, mającą na celu poprzez pracę poznańskich i węgierskich krótkofalowców uczczenie pamięci ofiar i uczestników historycznych wydarzeń na ulicach Poznania i Budapesztu w roku 1956. Operatorzy klubowej stacji radiowej będą pracowali w okresie od 20 do 28 czerwca 2015 roku pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN1956PC w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca (I etap akcji), a w okresie od 17 do 25 października 2015 roku pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN1956PW w ramach tegorocznych poznańskich obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Węgierskiego (II etap akcji). Akcja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, Ambasadora Węgier w Warszawie oraz polskich i węgierskich stowarzyszeń kombatanckich, a jej regulamin przedstawia załącznik do komunikatu. Zapraszamy do udziału w akcji, szczególnie operatorów stacji radiowych pracujących z Poznania i Budapesztu oraz z bezpośredniego sąsiedztwa tych miast.
Info: Jacek SQ3OPM

6.    Zapraszamy do udziału w zawodach DNI-ANDRYCHOWA 2015.

Andrychowski Klub Łączności "Delta" SP9KUP zaprasza Koleżanki i Kolegów radioamatorów oraz nasłuchowców do wzięcia udziału w zawodach DNI-ANDRYCHOWA w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek).
Regulamin zawodów dostępny jest na stronie klubu SP9KUP: http://www.sp9kup.andrychow.eu/viewpage.php?page_id=10

 Na zwycięzców czekają trofea ufundowanie przez Burmistrza Andrychowa oraz cenne nagrody dodatkowe ufundowanie przez Sponsorów, które zostaną rozlosowanie wśród uczestników za spełnienie warunków regulaminu. Stacje organizatora i klubowiczów nie będą klasyfikowane, ale rozdają extra punkty za poprawnie przeprowadzoną łączność.

Komisja zawodów
Vy 73! SP9O, SQ9KWY, SQ9KOS, SP9S

7.    Podlaskie Zawody  2015.
Zapraszam do udziału w "Podlaskich Zawodach 2015". Zawody odbędę się 19 czerwca 2015 roku  (piątek) w godz. 18.00 - 20.00 czasu lokalnego w paśmie 80m
Więcej informacji na stronie:
http://www.hamradio.biaman.pl/contest/podlaskie2015.htm
https://pzk.org.pl/download/public/zawody_2015/podlaskie.pdf

Pozdrawiam, 73!
Gienek SP4JCQ

8. Wyniki SPCM.
Na portalu PZK w zakładce WSPÓŁZAWODNICTWA, zamieszczone są aktualne wyniki we współzawodnictwie w zawodach krajowych. Stacje które w br. zmieniły znak i występują w zestawieniu pod różnymi znakami proszone są o informacje na adres podany w regulaminie SPCM 2015.
Link:
https://pzk.org.pl/download/public/wspolzawodnictwa/sp_contest_maraton/2015/SPCM-12.06.2015.pdf

73 Kazik sp9gfi

9. Koleżanki i Koledzy!
Last call, bądź też last order zawołam tak jak w anglosaskich pubach wołają do ostatniego zamówienia. Czas już się pakować, bowiem do Tamy zostało tylko kilka dni!
Na dzień dzisiejszy zarejestrowało się ponad 85 osób, a niektórzy nasi koledzy już tam są. Czas do nich dołączyć i przeżyć najdłuższy dzień w roku wraz z nami.
Na wszelki wypadek warto odświeżyć sobie trasę dojazdu. Link do wydarzenia na naszej stronie:  www.pgaprs.pl/?event=tama-2015

Co nas czeka w tym roku?
Jak zwykle trochę gimnastyki umysłowej w prezentacjach Ryśka SQ9MDD,Tomka SO3AJO i Wieśka SP2NAS.
Nie zabraknie i gimnastyki ciała, o co zadbają członkowie klubu SP6ZWR przygotowując zabawę terenową z atrakcyjnymi nagrodami, a o strawę cielesną postara się Czesio SP3EOL i nowe menu naszego cateringu.

Do rychłego zobaczenia!
Robert SP6VWX

10.     Skrócony spis treści Świata Radio 7/2015.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Radiotester CMA180
PREZENTACJA: Radioodbiorniki DAB+/FM, Złącza współosiowe
ŁĄCZNOŚĆ: Raport o polskiej radiofonii, Program Orbitron
ŚWIAT KF/UKF: Z życia klubów i OT PZK
WYWIAD: Kolekcjonowanie wojskowego sprzętu łączności
HOBBY: Minitransceiver MKARS80, Odbiornik AviaRX
DIGEST: Anteny drutowe na fale krótkie
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
11.    KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 7/2015.
Po posiedzeniu ZG PZK
ŁOŚ-2015
Krótkofalowcy i Bractwo Kurkowe
Silent Key's

12. Standard dla przetwornic fotowoltaicznych jako remedium. Standard CISPR 11, o chwytliwej nazwie:  \"Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne - charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - dopuszczalne poziomy i metody pomiaru\" - obejmuje zasilanie urządzeń elektronicznych, takich jak przetwornice słoneczne. Choć istniały w przeszłości limity emisji wytwarzanych na porcie przewodu głównego, brakowało ograniczeń dla połączeń z ogniwami słonecznymi.
Po pozytywnym głosowaniu międzynarodowych organów normalizacyjnych, CISPR 11 Ed.6.0 ma się pojawić oficjalnie. W tej nowej wersji, w końcu wprowadza się limity (74 dBuV pomiędzy 500 kHz a 30 MHz) dla terminali prądu stałego, w szczególności w przypadku systemów do 20 kVA w środowiskach mieszkalnych (klasa B).

Dzięki intensywnej pracy IARU w ramach organów normalizacyjnych, w ciągu ostatnich 5 lat cel ten został teraz wreszcie osiągnięty. \"Ale praca w zakresie fotowoltaiki tutaj się nie kończy\", powiedział Thilo Kootz, DL9KCE - Koordynator IARU ds. EMC.\" Limity są obecnie weryfikowane przez sprawdzenie emisji instalacji w ramach modelu komputerowego. Możliwe jest, że te wartości graniczne będą ponownie dopasowane po tym etapie weryfikacji. Jednak przy obecnym limicie osiągnięto już rozsądną ochronę odbioru w pasmach krótkofalowych.

Adres informacji źródłowej: http://www.iaru-r1.org/index.php/emc/1445-standard-for-photovoltaic-inverters-provides-relief-2
Autor informacji: Don Beattie, G3BJ - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.
Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

13.     OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW W RADIOLOORIENTACJI SPORTOWEJ oraz OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKIEGO ZWIĄZKU RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ.
Mistrzostwa odbędą się w okol. Grudziądza 26.06-28.06.2015 r. Są one jednocześnie Eliminacjami do Mistrzostw Europy ARDF Czechy 2015 r.
Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
Współorganizatorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Gmina-Miasto Grudziądz, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu MORiW, Klub Łączności SP2KJH.
Centrum zawodów będzie Ośrodek „DELFIN” k. Grudziądza
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Zbyszek SP2JNK

SP1MZ s.k.
W sobotę 13 czerwca w wieku 83 lat zmarł nasz kolega Bogusław Podleżański SP1MZ. W 1957 roku Bogdan założył w Stargardzie Szczecińskim klub SP1KCJ, którego kierownikiem był do końca.
Bogdan wpisał się w historię polskiego krótkofalarstwa jako zawodnik pierwszych ”Łowów na lisa”, a później trener kadry klubu, województwa i kraju.
Wychował grono krótkofalowców- telegrafistów. Był wzorem dla młodzieży.
Pogrzeb odbędzie się na stargardzkim „starym cmentarzu” 18 czerwca o godz.13.00. 
Z żalem członkowie klubu SP1KCJ.

SP1FHM s.k. 
W dniu 15.06.2015 zmarł nagle nasz serdeczny Kolega, krótkofalowiec z krwi i kości, znakomity telegrafista Andrzej Kosiarski SP1FMH z Debrzna. Miał 67 lat.
Andrzej był członkiem Środkowopomorskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Koszalinie.
Andrzeja żegnamy w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2015 na cmentarzu komunalnym w Debrznie.
Cześć Jego pamięci!
Władek SP1AEN

TNX TNX TNX!
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Rafałowi SQ8JS, Staszkowi SQ9AOR, Robertowi SP6VWX, Eugeniuszowi SP4JCQ, Jackowi SQ3OPM, Andrzejowi SP5AHT, Władkowi SP1AENzespołowi klubu SP9KUP, członkom klubu SP1KCJ, Kazikowi SP9GFI, Pawłowi SP7TEV.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.


Załącznik nr 1.

Regulamin

                                                                         
OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKIEGO ZWIAZKU KRÓTKOFALOWCÓW W RADIOLOORIENTACJI SPORTOWEJ oraz OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKIEGO  ZWIĄZKU RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ
26.06-28.06.2015 r. Grudziądz
Eliminacja  Mistrzostw Europy ARDF Czechy 2015r.
Organizator:  Polski Związek Krótkofalowców.
Współorganizatorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, Gmina-Miasto Grudziądz, Starostwo Powiatowe w Grudziądzu MORiW, Klub Łączności SP2KJH.
Termin i miejsce zawodów:
Centrum zawodów będzie Ośrodek „DELFIN” Grudziądz
Zawody  rozegrane zostaną na terenach Lasy Rudnik.
Wyżywienie i zakwaterowanie w centrum zawodów od kolacji 26 czerwca do obiadu 28 czerwca 2015 r.
50zł osobo/dzień, oraz opłata startowa 20 zł od zawodnika.
Biuro zawodów 26.06.2015 r. czynne od godz. 12.00 w centrum zawodów.
Konkurencje i kategorie wiekowe:
- 27.062015 r.(sobota)         Krótki klasyk lub sprint 3,5 MHz
                                                 Bieg klasyczny pasmo 144 MHZ, KM 10,12,14,16,19 i wyższe
- 28.06.2015 r. (niedziela)   Foxoring, pasmo  3,5 MHz, KM 10,12,14, 16 ,19 i wyższe
Klasyfikacje:
1.    Indywidualna:
    - w każdej kategorii wiekowej i konkurencji
Nagrody:
 - Indywidualnie w kat 10,12,14,16:  za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji
   łącznej nagrody + dwie nagrody niespodzianki
   dyplomy i medale za poszczególne konkurencje i kategorie
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia  20.06.2015 r. na adres internetowy sq2lic@interia.pl  podając dane zawodników (imię i nazwisko, kategorię wiekową, klub, nr licencji, nr chipa SI), ilość posiłków oraz ilość osób towarzyszących (dotyczy również sędziów).
Zakończenie: Zakończenie zawodów 28.06.2015 r. około 13.00 w Centrum Zawodów
Uwagi końcowe:
1.    Organizator nie ubezpiecza od NW.
2.    Zawodników obowiązują badania lekarskie.
3.    Na zawodach obowiązują przepisy PZK/PZRS.
W przypadku małej ilości zgłoszeń w kategoriach istnieje możliwość łączenia kategorii.

Organizator
Program Zawodów

26.06 piątek
do godz. 18.00 przyjazd i rejestracja zawodników
19.00 - kolacja
20.00 - 21.00 – trening dla zawodników pasmo 3,5 i 144 MHz klasyk
20.30 - odprawa komisji sędziowskiej

27.06 sobota
07.00 - śniadanie
08.00 - otwarcie zawodów i wyjście  na start /krótki klasyk   lub sprint 3.5 MHz/
             do ustalenia przez kierowników ekip
13.30 - 14.00 obiad
15.00 - start  144 MHz
19.00 - kolacja - ognisko
20.30 - podsumowanie dnia pierwszego

28.06 niedziela
06.00 - śniadanie komisji sędziowskiej
06.30 - wyjazd w rejon zawodów
07.00 - śniadanie
08.00 - wyjazd na start
09.00 - start FOXORING 3,5 MHz  i BNO
12.30 - podsumowanie zawodów  
13.30 - obiad

Organizator


Załącznik nr 2

Akcja dyplomowa „AWARD 1956”

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający na terenie  Zespołu  Szkół  Odzieżowych, Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu jest organizatorem akcji dyplomowe j „AWARD 1956” mającej na celu uczczenie kolejnej rocznicy tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski i Węgier - Poznańskiego Czerwca 1956 i Powstania Węgierskiego 1956. Impreza wpisuje się w obchody rocznicowe organizowane przez władze samorządowe Poznania 28 czerwca i 23 października 2015. Managerem akcji jest Jacek Behrendt SQ3OPM (sq3opm@wp.pl). Imprezę patronatem honorowym objęli:
•    Prezydent Miasta Poznania,
•    Ambasador Węgier w Warszawie,
•    Związek Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r.,
•    ‘56-os Magyarok Világszövetsége (Światowa Federacja Węgrów ’56 - węgierskie stowarzyszenie kombatantów).
Warunki uzyskania dyplomu

1. W imprezie mogą wziąć udział nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy z kraju i z zagranicy.
2. Czas trwania:  I etap - od 20 czerwca, godz. 00:00  do 28 czerwca 2015, godz. 23:59  (LT dla SP-HA),
     II etap - od 17 października,  godz. 00:00  do 25 października 2015,  godz. 23:59  (LT dla SP-HA).
3. Wymagania punktowe dla:
•    stacji polskich i węgierskich – 100 pkt.
•    stacji europejskich – 50 pkt.
•    stacji spoza Europy – 30 pkt.
W każdym z etapów wymagana jest obowiązkowa łączność /nasłuch/ ze stacją okolicznościową. 
Stacje przyznające punkty po przeprowadzeniu co najmniej 56 QSO z innymi uczestnikami akcji i przysłaniu swojego zgłoszenia zostaną wyróżnione dyplomem specjalnym.
4. Punkty uczestnikom akcji mogą przyznawać stacje klubowe oraz indywidualne z Poznania lub Budapesztu, zgodnie z poniższym wykazem:
•    stacje okolicznościowe SN1956PC (I etap ) i SN1956PW (II etap ) – 20 pkt.,
•    stacje klubowe – 10 pkt. ,
•    stacje indywidualne – 5 pkt.
Dogodną okazją do zdobycia punktów do dyplomu jest udział w Zawodach Poznańskich organizowanych przez Oddział Poznański (OT-08) PZK w dniu 27 czerwca bieżącego roku w godzinach od 4:00 do 6:00 UTC.
5. Łączności można przeprowadzać na wszystkich pasmach KF, emisjami CW, SSB i DIGI. Mogą być one powtarzane z daną stacją jednokrotnie na innym paśmie lub inną emisją każdego dnia trwania akcji.
6. Zgłoszenie na dyplom  kierowane na adres  sp3pgr@wp.pl  będą przyjmowane do końca czerwca 2015 (I etap) i do końca października 2015 (II etap).
Powinno ono zawierać:
•    znak stacji, na który będzie wystawiony Dyplom,
•    imię i nazwisko operatora stacji lub nazwa klubu,
•    wyciąg z logu za przeprowadzone QSOs/HRDs w dowolnym formacie,
•    e-mail, na który ma być wysłany dyplom.
7. Dyplom, odrębny za każdy etap akcji - w postaci pliku w formacie PDF jest bezpłatny. Możliwe jest wydanie jednego wspólnego dyplomu za udział w obu etapach akcji i spełnieniu wymogów określonych w punkcie 3 i 5.
8. Podsumowanie akcji nastąpi przed 6 listopada 2015 roku, a wykaz wydanych dyplomów będzie dostępny na stronie internetowej szkół http://e-zsopoznan.pl  i  http://g1poznan.edu.pl.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,337,535 Unikalnych wizyt