PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 13
Użytkowników online: 0
RSS

KS-15. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 15.04.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 15/2015 z dnia 15.04.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

18 kwietnia 2015 - Jubileuszowy Światowy Dzień Krótkofalowców czyli Jubilee World Amateur Radio Day (WARD)- 90 lat IARU.
 
Jak co roku w dniu 18 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Krótkofalowca. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez IARU- Międzynarodowy Amatorski Związek Radiokomunikacyjny w rocznicę jego powstania. Organizacja ta w dniu 18 kwietnia 2015 r. obchodzi swoje 90. urodziny. W jej tworzeniu znaczącą rolę mieli Polacy. Nasza 9. osobowa delegacja reprezentowała środowisko szybko rozwijającej się radiokomunikacji amatorskiej SP. Na jej czele stał Stanisław Odyniec reprezentujący lwowskie środowisko radioamatorów.
Co roku z okazji naszego święta odbywają się najróżniejsze spotkania i uroczystości związane z krótkofalarstwem. W większości krajów odbywają się okolicznościowe zawody krótkofalarskie trwające zwykle ok. 2 godzin.
 Polski Związek Krótkofalowców i „Magazyn Krótkofalowców QTC” z tej okazji wydaje bardzo atrakcyjny okolicznościowy dyplom o symbolicznej nazwie WARD (ang. World Amateur Radio Day), a w tym roku będzie to WARD 2015. Zapraszamy także do udziału w zawodach, które odbędą się w sobotę 18. kwietnia od godziny 15.00 - 15.59 UTC.
Niezwykle ważnym jest aspekt przydatności naszej służby w czasie klęsk żywiołowych, kiedy to często tylko krótkofalowcy utrzymują łączność, a zawodzą inne “profesjonalne” systemy. Tak było w czasie ostatniej powodzi na południu Polski w 1997 r. oraz podczas wielu mniej spektakularnych akcji na Terenie naszego kraju, a także w czasie sytuacji kryzysowych na świecie spowodowanych trzęsieniami ziemi lub falami tsunami. We wszystkich takich trudnych zdarzeniach nie zawiedli krótkofalowcy i za to należą się wszystkim uczestnikom tych akcji szczególne podziękowania.
Wiem, że to brzmi jak frazes, zresztą często przeze mnie używany ale chcę byśmy wszyscy o tym pamiętali.
W naszym kraju w ciągu ostatnich 12 lat sprawa udziału krótkofalowców w organizowaniu sieci wczesnego ostrzegania nabrała nieco rozmachu. Wiele OT (np. OT09, OT01, OT27, OT21, warszawskie OT PZK - OT25, 37 i 73) i samodzielnych grup (np. DASR, WASR) organizuje ćwiczenia w łączności kryzysowej. IARU i PZK jako organizacje również organizują ćwiczenia o zasięgu 1 Regionu IARU, całego IARU, a my na terenie naszego kraju. Nowa jakość EmCom datuje się od 7 maja 2013 r. kiedy to PZK podpisał stosowne porozumienie z Ministrem Administracji i Cyfryzacji.
Dla informacji o możliwości zagrożeń kapitalne znaczenie ma też szybko rozwijająca się sieć APRS.
Przydatność krótkofalowców dla społeczeństwa to nie tylko łączność bezpieczeństwa. Albowiem krótkofalarstwo jest jedną z ważniejszych dziedzin promującą dany kraj, w tym przypadku Polskę. Promocja przez krótkofalarstwo najlepiej się udaje w skali gmin, powiatów czy niektórych miast. Przykłady to: Jarosław, Myślibórz, Toruń, Dębno Lubuskie, Bydgoszcz, Tarnów, Gorzów Wlkp, Łosice i jeszcze wiele innych. To dobrze, oby tych akcji promocyjnych było jak najwięcej.
Ważne są dla społeczeństwa również inne aspekty krótkofalarstwa.
Ilość krótkofalowców świadczy o poziomie intelektualnym społeczeństwa, jego zamożności i stopniu rozwoju gospodarki kraju. Dla przykładu podam, że najwięcej krótkofalowców jest w USA, Japonii, Niemczech. Również wielką aktywność przejawiają krótkofalowcy z krajów skandynawskich, jest tak pomimo niskiej populacji tych społeczeństw. W Polsce jest ponad 13000 krótkofalowców (mam tu na myśli wydane Pozwolenia) z czego ok. 4200 należy do PZK. Część z nich jak wiemy jest bardzo aktywna i może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach mieszczących się w pojęciu krótkofalarstwo.
Osobnym zagadnieniem natury społecznej jest zainteresowanie uprawianiem krótkofalarstwa przez młodzież. Większość nowych krótkofalowców właśnie z niej się rekrutuje. I w tym miejscu zwracam się z apelem do was Koleżanki i Koledzy o propagowanie gdzie i jak się da krótkofalarstwa, mając na względzie to co powyżej napisałem. Działania w tym kierunku podejmują między innymi Koledzy działający w ramach Radioreaktywacji w czym pomagamy im jako "centrala" PZK, promując ich aktywność oraz fundując nagrody.
Bardzo ważnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć okazji naszego święta jest wspólne działanie na rzecz rozwoju krótkofalarstwa, wspólne podejmowanie starań o nowe pasma i utrzymanie dotychczas użytkowanych, oraz zabieganie o korzystne dla nas regulacje prawne zarówno w skali kraju jak i w ogólnoświatowej. To możemy osiągnąć wyłącznie poprzez wspieranie lokalnych stowarzyszeń krajowych zrzeszonych w IARU. Należąc do PZK współuczestniczymy w kształtowaniu przepisów nie tylko krajowych, ale także na szczeblu międzynarodowym, jako że IARU aktywnie współpracuje z ITU Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym, gdzie ważą się losy m.in. nowych pasm dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.
A teraz czas na życzenia.

"Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym 18, kwietnia 2015 r. Krótkofalarskiego Święta życzę Wam samych sukcesów i maksimum zadowolenia z uprawiania naszego wspaniałego hobby".
 
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK

1. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
Odbyło się w sekretariacie ZG PZK. Rozpoczęło się o godz. 12.30.
Obecni:
Aleksandra Banat księgowa PZK – gość,
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK,
Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK,
Bogdan Machowiak SP3IQ skarbnik PZK,
Tadeusz Pamięta SP9HQJ sekretarz generalny PZK,
Jerzy Gomoliszewski SP3SLU z-ca prezesa PZK,
Zbigniew Mądrzyński SP2JNK z-ca prezesa PZK,
Marcin Skóra SQ2BXI członek GKR.

1. Piotr SP2JMR przedstawił informację przypominającą o dokonaniach polskich krótkofalowców w procesie tworzenia IARU oraz o ich udziale w Kongresie założycielskim w kwietniu 1925 roku.

2. Prezydium przyjęło informację o bieżącym stanie finansów PZK oraz o ilości środków na kontach PZK. Podjęto uchwały o rekomendowaniu ZG PZK przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2014 oraz przyjęcia budżetu na rok 2015.
 
3. Prezydium ogłasza konkurs na organizację XXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZK. Zjazd powinien zostać zorganizowany w standardzie zbliżonym do  XVII i XXI KZD. Pozostałe informacje zostaną podane po posiedzeniu ZG PZK w  dniu 23. maja 2015 r.
 Omówiono sytuację organizacyjną w PZK oraz efekty pracy Komisji Statutowej. Prezydium przyjęło informacje o propozycjach zmian w „Ustawie prawo o stowarzyszeniach”, która przewiduje wymuszenie zmian zapisów statutowych.
 
4. Prezydium podjęło uchwałę o zwołaniu posiedzenia ZG PZK na dzień
23 maja 2015 r. w Centrum Promocji Kultury Warszawa Praga Południe,  początek godz. 10.00. oraz przyjęło proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały na posiedzenie ZG PZK zostaną wysłane członkom ZG PZK ok. 1 maja br.

5. Sytuację PZK po Kongresie Organizacji Proobronnych omówił Piotr SP2JMR. Przedyskutowano sytuację PZK. Prezydium uznało, że PZK będzie mógł rozważyć przystąpienie do Federacji Organizacji Proobronnych po zapoznaniu się z jej Statutem. Decyzję w tej sprawie podejmie ZG PZK zgodnie z kompetencjami.

6. Sprawy sportowe. XVI Młodzieżowe Mistrzostwa R1 IARU - obecnie jest zgłoszonych 8 krajów z 95 uczestnikami. Przygotowania są w trakcie i odbywają się zgodnie z harmonogramem. Pozostałe sprawy sportowe są realizowane zgodnie z kalendarzem zawodów oraz innymi ustaleniami Komisji ds. sportu PZK.

7. Odznaczenia
Prezydium podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem im braci Odyńców Urzędu Miejskiego w Andrychowie za współpracę i wspieranie działalności krótkofalarskiej radioklubu SP9KUP. Medal nr 23.
Prezydium podjęło uchwałę o odznaczeniu Medalem im braci Odyńców Pana Waldemara Szybiaka dyrektora Sanockiego Domu Kultury za wspieranie działalności klubu SP8PAB. Medal nr 24.
Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia ZOH PZK Henryka Bartoszyka SP9AVZ z wniosku Zarządu Śląskiego OT PZK.
  Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu o zamiarze odznaczenia ZOH PZK Bożeny Łacheta SP9MAT z wniosku Prezesa PZK.

8. Sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium ZG PZK.

a)    W związku ze zwróceniem uwagi przez uczestników listy dyskusyjnej ZG PZK dot. braku regulaminu, prezydium ZG PZK przygotowało projekt „Regulaminu listy dyskusyjnej ZG PZK” i zostanie on przedstawiony ZG PZK na najbliższym posiedzeniu.

b)    Prezydium poszukuje osoby lub firmy w celu opracowania krótkiej prezentacji promującej PZK o czasie trwania do 5 min. Podstawą byłyby materiały bieżące oraz archiwalne PZK.

c)    Sprawa ochrony danych osobowych. Prezydium przeanalizuje materiał dot. obowiązku ochrony danych osobowych przedstawiony przez administratora portalu www.pzk.org.pl. Analizę przeprowadzą w szczególności Jerzy SP7CBG oraz Tadeusz SP9HQJ.

d)    Prezes poruszył kwestię kwot należnych oddziałom terenowym PZK z tyt.   podziału środków 1% w roku 2008 za rok 2007 na podstawie uchwały ZG PZK z 2008 roku. Prezydium postanowiło zaproponować ZG PZK powtórne zajęcie się tą sprawą w punkcie 11. Posiedzenia ZG PZK w dniu 23. maja br.

e)    Prezydium postanowiło ze środków PZK oraz środków własnych członków prezydium ufundować nagrody rzeczowe dla dwóch klubów wyróżnionych we współzawodnictwie Radioreaktywacja 2014.

f)    Prezydium przedyskutowało propozycje regulaminu komisji finansowej  opublikowanego na liście dyskusyjnej ZG PZK.

Posiedzenie zakończono o godz. 17.30.
Piotr SP2JMR

2. Kluby SP3PDK i SP5YAM nagrodzone za Radioreaktywację.
Po zapoznaniu się z opracowanym przez kol. Pawła SQ5STS podsumowaniem współzawodnictwa Radioreaktywacja 2014, Prezydium ZG PZK postanowiło uhonorować nagrodą PZK, transceiverem KF Rawicki Klub Krótkofalowców SP3PDK oraz nagrodą ufundowaną przez członków Prezydium, radiotelefonem przewoźnym VHF/UHF, Klub Łączności przy LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.
Oba kluby aktywnie pracują na rzecz pozyskiwania dla krótkofalarstwa najcenniejszego narybku - młodzieży, wielokrotnie organizując zajęcia radiowe według programu Radioreaktywacja w okolicznych szkołach.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas części oficjalnej spotkania krótkofalowców ŁOŚ w dniu 30 maja 2015 r.
Szczere gratulacje i podziękowania dla kadry z wymienionych klubów!

Info: Jerzy SP3SLU Z-ca Prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia

3. AVANTI, AVANTI, AVANTI - dziękujemy.
Prezydium ZG PZK serdecznie dziękuje firmie AVANTI za częściowe zasponsorowanie nagród w konkursie Radioreaktywacja. To znaczna pomoc dla naszego stowarzyszenia. Dziękujemy tym goręcej, że nagrody są przeznaczone dla najaktywniejszych w programie mającym przyciągnąć najmłodszych do naszego wspaniałego hobby.
Jerzy SP7CBG

4. Zaproszenie na Radiozlot. Klub SP9PKS Mikołowa zaprasza na Radiozlot w dniu 26 kwietnia 2015. Zaproszenie i program Radiozlotu stanowią załącznik nr 1. do niniejszego komunikatu.

5. 45 lat SP8PEF. Zarząd Jarosławskiego OT PZK oraz Międzyzakładowy Klub PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF zapraszają do udziału w zawodach okazji 45. lecia klubu. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

6. GSK 2015. Zapraszamy w gościnne progi Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" na kolejną, już piątą, edycję Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców.  Impreza odbędzie się na zadaszonym, wielofunkcyjnym boisku-lodowisku. Będą tam wydzielone miejsca dla wystawców, będą ustawione giełdowe stoliki.

Spotkania są otwartą imprezą o charakterze targowo-piknikowym, na której prezentowane są techniki i technologie łączności radiowej. W czasie imprezy zorganizowane będą stoiska techniczne, wystawy, pokazy, giełda itp. Prowadzone będą prezentacje w formie prelekcji i prezentacji. Zależy nam na wspólnym zaprezentowaniu osiągnięć profesjonalistów i amatorów. Naszym celem jest podnoszenie społecznej wiedzy politechnicznej w dziedzinie łączności i elektroniki. Pragniemy propagować radioamatorstwo jako pożyteczne i potrzebne społecznie hobby, dające wymierny efekt w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. Dążymy także do integracji środowiska użytkowników fal eteru poprzez wspólne, wielobranżowe prezentowanie nowoczesnych technologii łączności.
Spotkania odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Słowiańskiej 14, w drugą sobotę maja, czyli 9 maja 2015 r. Oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11:00. Udział w imprezie jest bezpłatny, zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. Jednocześnie czynna będzie cała baza usług rekreacyjnych i gastronomicznych „Słowianki”. Będzie także miejsce do prowadzenia prelekcji oraz dyskusji. Istnieje możliwość zorganizowania własnych stoisk wystawowych dających szanse zaprezentowania klubów, firm, instytucji czy nawet regionu lub miasta. Szczególnie zapraszamy wszystkie kluby pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia i działalność. Pisząc "kluby" mamy na myśli zarówno ogólnopolskie stowarzyszenia miłośników różnej działalności krótkofalarskiej, jak i niewielkie kluby działające w swoich środowiskach lokalnych.
Organizatorem Spotkań jest Klub Krótkofalowców "Klon" SP3YPR z Gorzowa Wielkopolskiego działający jako klub Polskiego Związku Krótkofalowców.
Współorganizatorami są: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp., Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Zachodniopomorski Oddział terenowy PZK.
Partnerem zagranicznym jest okręg Brandenburgii niemieckiego stowarzyszenia krótkofalowców DARC (Distrikt Brandenburg Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.).
Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Bieżące informacje organizacyjne umieszczane będą na stronach:
www.gsk5.jo72.pl   oraz   www.gsk5.sp3ypr.pl
Rafał SP3HTF

7. Wymiana Świadectw.
Zgodnie z informacją z poprzedniego komunikatu po konsultacjach z Urzędem Komunikacji Elektronicznej informuję, że świadectwa operatorskie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane przed 2005 rokiem podlegają wymianie.
Jednym z celów wymiany jest ujednolicenie wzorów wydawanych wcześniej dokumentów.
SP2JMR

SP9IJU s.k.
Z żalem informuję, że w wyniku tragicznego wypadku zmarł nasz klubowy kolega - Zygmunt Wręga SP9IJU (nr członkowski SPDXC 443).
Pogrzeb odbył się poniedziałek 13. kwietnia br.
Informację przekazała mi żona Zygmunta.
Wojciech SP9PT
________________________________________
SP6IWX i SP6SYR s.k. Z przykrością zawiadamiam o śmierci dwóch naszych wspaniałych Kolegów krótkofalowców z terenu Wałbrzycha. Dotyczy to Kolegi Wojciecha Baranowskiego inżyniera elektryka SP6IWX (ur. w roku 1953) - zmarłego nagle w dniu 23 marca 2015 roku.
  Jak również o wiele starszego zmarłego po długoletniej chorobie w wieku 86 lat naszego nieodżałowanego Kolegi Andrzeja Kucharskiego w dniu 30 marca 2015 byłego wspaniałego nauczyciela z Walimia SP6SYR. Obydwaj koledzy należeli do PZK niemal do ostatniej chwili swego  "krótkofalarstwa". Będziemy Was koledzy zawsze dobrze wspominać. Cześć Ich wspaniałej pamięci!

Jan SP6OPL, Zygmunt SP6BPT, Stanisław SP6BGF
________________________________________
VK6DXI ex SP5IXI s.k.
W dniu 14. kwietnia 2015 r. odszedł od nas Mirek Rozbicki VK6DXI. Znany osobiście i z eteru wielu naszym krótkofalowcom. Był ambasadorem polskiego krótkofalarstwa na obszarze Pacyfiku. Wielu z nas w tym ja miało z nim łączność w ostatnim SPDX Conteście. Ś. P. Mirek był bardzo aktywnym krótkofalowcem. Przemieszczając się często służbowo zawsze starał się znaleźć czas na krótkofalarstwo pracując z krajów, które odwiedzał. Zawsze miał ucho wyczulone na SP. Współpracowaliśmy m.in. temacie publikacji do Krótkofalowca Polskiego. W planach były kolejne materiały.
To ogromna starta nie tylko dla polskiego krótkofalarstwa i trudno się pogodzić z Jego nieobecnością.

Piotr SP2JMR
________________________________________

Z największym żalem zawiadamiam, że niespodziewanie, w następstwie zawału serca w dniu 14 kwietnia 2015 r. na zawsze odszedł od nas Mirosław Rozbicki SP5IXI (VK6DXI).

Mirek od lat osiemdziesiątych mieszkał poza Polską, ale zawsze podkreślał polskie pochodzenie i kiedy to tylko możliwe, używał polskiego znaku. Mimo, że w ostatnich latach mieszkał na stałe w Australii, skąd był aktywny jako VK6DXI, był od wielu lat członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.

Mirek był pasjonatem krótkofalarstwa, doskonałym operatorem, prawdziwym przyjacielem i przykładem postawy, którą określamy jako HAM Spirit.

W ostatnich latach wielokrotnie przebywał w Polsce i zawsze, poza czasem dla rodziny, znajdował czas na spotkanie z przyjaciółmi z klubu SP5KMB - klubu, w którym w latach siedemdziesiątych zdobywał krótkofalarskie szlify.

W czasie swoich licznych służbowych podróży, zawsze - jeśli tylko było to możliwe - Mirek podróżował z radiem i anteną. Był także członkiem kilku dużych wypraw oraz pracował gościnnie z różnych stacji na całym świecie. Od lat osiemdziesiątych mogliśmy usłyszeć Mirka pod takimi znakami jak: 3B8CF, 3W6DXI, 7S5AA, 7X0DX, 8Q7XI, 9M8DX, 9M8DX/2 (AS-015, AS-046, AS-058, Kuala Lumpur), 9N1DX, BV7/VK6DXI, BY1PK, BY1QH, DL/VK6DXI, EP3PTT, F/VK6DXI, FK/VK6DXI, FT5XO, HB0/SP5IXI, HG8RTT, HK7/VK6DXI, HL4, VK3DXI, HL5/VK3DXI, HS0/VK3DXI (Phuket Is., Pattaya, Bangkok), HS0AC, I0/SP5IXI, JA6YAO/VK6DXI, KH6/VK2DXI, LU/VK3DXI, MW/VK3DXI, OH0/VK3DXI, PA0NOL, SM5/VK3DXI, SO5IXI, SP5IXI, SP5IXI/OE4, SP5IXI/OE6, SV1/SP5IXI/P, TA1/SP5IXI, TA2/SP5IXI, TA3/VK6DXI, TA5/SP5IXI, TF/SP5IXI, TI2/VK2DXI, UA9YAB, VE2/VK3DXI, VE2CUA, VK2DXI, VK2DXI/9M2, VK2DXI/9M8, VK2DXI/VE1, VK2DXI/VE2, VK2DXI/VE3, VK2DXI/VE7, VK2DXI/VK9N (Norfolk Is.), VK2DXI/VO2, VK2DXI/VY2, VK3DXI, VK3DXI/4S7, VK3DXI/BY9GA, VK3DXI/LA, VK6DXI/4, VK6DXI/MM (Braveheart, w drodze na FT5XO), VK9XU (Christmas Is.), VP5VDE, VR2009EAG, VU/VK2DXI, W0/VK3DXI, W2/VK2DXI, W4/VK2DXI, W7/VK2DXI, XE1RCQ, Z2/VK6DXI, Z21DXI, ZL1/VK6DXI, ZL8R, ZS2/VK6DXI, ZS5/SP5IXI, ZS6/VK2DXI.

Jeszcze dwa dni temu wymienialiśmy z Mirkiem via email uwagi, dotyczące przygotowania nowych kart QSL za jego pracę pod znakiem 9V1XE - znak reaktywował po kilku latach przerwy i był aktywny z Singapuru przez kilka marcowych tygodni. Dzisiaj okazało się, że to była nasza ostatnia korespondencja.

Straciliśmy wielkiego pasjonata radia, krótkofalowca wielkiego formatu i ambasadora polskiego krótkofalarstwa na świecie.

Niech odpoczywa w pokoju.

Tomek SP5UAF
________________________________________

Mirek (Mirosław) Rozbicki SP5IXI
, ur. 1958 r., zm. 14.04.2015 r. Był naszym Wielkim Przyjacielem.
Znałem Mirka od ponad 40 lat. Spotykaliśmy się wiele razy na przestrzeni lat. Na różnych zawodach, wieloboju łączności, radiopelengacji, kursach sędziowskich. W klubie SP5KMB w Pruszkowie, w klubie SP5PBE, u Zenka SP5INQ. Mirek był wspaniałym kompanem i duszą towarzystwa. Miał niezwykłe zdolności adaptacji po wyjeździe z Polski. Mirek pracował w koncernie General Electric Corporation (GEC). Był specjalista techniki wysokich napięć. Mało kto o tym wie, bo Mirek był niezwykle skromny, ale wprowadził on kilka oryginalnych i niezwykłych patentów i rozwiązań w tej dziedzinie.

Nagłe odejście Mirka, to wielka strata dla krótkofalarstwa SP i Świata! Także dla nas, Wirtualnego Oddziału Terenowego PZK, którego był członkiem. Był członkiem PZK od zawsze. Cześć Jego pamięci!

Zygmunt Szumski SP5ELA


Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Rafałowi SP3HTF, Zbyszkowi SP8AUP, Wojtkowi SP9PT, Staszkowi SP6BGF, Janowi SP6OPL, Zygmuntowi SP6BPT oraz Zarządowi klubu SP9PKS.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.


Załącznik Nr 1:

     II Radiozlot na Sośniej Górze 2015.
Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS zaprasza krótkofalowców, CB-stów oraz sympatyków radia na II Radiozlot na Sośniej Górze, który odbędzie się 26 kwietnia 2015 roku na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Od paru lat organizujemy na terenie Ogrodu, zwanego potocznie Sośnią Górą, radiowe gry terenowe, których celem jest zainteresowanie uczestników radiem i krótkofalarstwem.
II Radiozlot na Sośniej Górze – informacje szczegółowe:

1.    Termin: 26 kwietnia 2015r (niedziela), godz. 11.00 -17.00.
2.    Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, ul. Sosnowa 5, Mikołów,
GPS: 50.181962N, 18.829702E, strona internetowa: centrum.mikolow.eu
3.    Program II Radiozlotu:
- Radiowa gra terenowa „ I Ty możesz zostać krótkofalowcem” – uczestnicy rozwiązują krzyżówkę odwiedzając stanowiska, które przedstawiają aspekty krótkofalarskiego hobby (łączność foniczna, telegrafia, rzut elektronem, namierzanie satelity, montownia). Hasło będące rozwiązaniem krzyżówki umożliwi uczestnikowi otrzymanie certyfikatu oraz upominku. Na wszystkich uczestników gry terenowej czekają cenne nagrody wyłonione w dwóch losowaniach o godz. 13.30 oraz 16.30.
- Lot balonu telemetrycznego z prezentacją trasy przelotu (Tomek SP9UOB) – start o godzinie 12.00.
- Spotkanie sympatyków „QRP, SOTA oraz technologii mobilnych” poprowadzą w godzinach 11.00-13.00 Mariusz SP9AMH, Kuba SQ9SHR oraz Miłosz SQ9PND
- Sympatyków łączności satelitarnych zaprasza do swojego stanowiska Marek SQ9LOJ.
-Krótkofalowcy, CB-ci i sympatycy radia będą mogli zdobyć certyfikat QLF.
-W czasie II Radiozlotu czynna będzie biblioteka radioamatora.
-Romek SQ9NOQ zaprasza chętnych do Montowni (zapisy), gdzie można będzie własnoręcznie pomajsterkować pod okiem doświadczonego elektronika.
- Czynne będą stanowiska firm z branży radioamatorskiej.
- Podczas II Radiozlotu pracować będzie klubowa radiostacja, potwierdzająca łączności specjalną kartą QSL.
- Wśród krótkofalowców i CB-stów, którzy nas odwiedzą i zarejestrują się, rozlosowane będą cenne nagrody o godz. 15.00.
- Przewidziano również możliwość prezentacji tematycznych proponowanych przez uczestników – ZAPRASZAMY do dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami.
4.    Wyżywienie: na terenie Ogrodu znajduje się bar oraz działał będzie catering.
5.    Małe dzieci znajdą wspaniały plac zabaw. Odwiedzający mają do dyspozycji wieże widokową, mnóstwo alejek spacerowych wśród wielu gatunków roślin a także ofertę handlową związaną w obchodzonym w tym czasie Dniem Ziemi.
6.    Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w II Radiozlocie na adres: sp9pks@poczta.onet.pl. Pozwoli nam to dobrze przygotować się na przyjęcie Szanownych Gości.

Serdecznie zapraszamy Krótkofalowców, CB-stów, sympatyków radia oraz tych, którzy być może pierwszy raz zetkną się z krótkofalarstwem.
Dołożymy starań, aby to spotkanie przerodziło się w ciekawe hobby.
SP9PKS team (www.sp9pks.pl)

Załącznik nr 2.

MIĘDZYZAKŁADOWY  KLUB  POLSKIEGO  ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW
PRZY  BURMISTRZU  MIASTA ORAZ  BURMISTRZ  MIASTA  JAROSŁAWIA

O R G A N I Z U J Ą ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
z  okazji
„45-lat Działalności Klubu SP8PEF”    
                                                
R  E  G  U  L  A  M  I  N
1. Celem organizowanych Zawodów jest uczczenie 45-tej rocznicy działalności
    Międzyzakładowego Klubu SP8PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia.
2.    Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych            
i klubowych z SP z mocą do 100 W – stacje zagraniczne mile widziane.

3. Zawody odbędą się w dniu 19 kwietnia 2015 r.  (niedziela) od godz. 7,00 do 7,45  
     czasu lokalnego.
 
4. Pasmo 3,5 MHz – emisja SSB.

5. Punktacja:
   a / za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora  - 3Z45PEF –  20 pkt.
                                                                                                                                 
   b/ za nawiązanie łączności z krótkofalowcami  posiadającymi Medal
     „Zasłużony dla rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia”   -  15 pkt.    
                                                                                                                                
   c / za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi „ Dyplom JAROSŁAW ” – 10 pkt. 
                                                                                                                                 
   d / za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi  - 5 pkt. 
                           
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzy cyfrowego
    numeru łączności np. 59-001, operator posiadający Medal  podaje dodatkowo MJ np.
    59-001-MJ,  stacje posiadające dyplom „ JAROSŁAW ” podają dodatkowo numer
    posiadanego dyplomu np. 59-001-124 lub 59-001-A24. - rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości łączenia.

UWAGA: Za uczestnika zawodów uważa się stacje które przeprowadzą minimum
                  5 łączności  - wymienione w minimum 5 logach.. 

7. Klasyfikacja:
   a/ radiostacje indywidualne YL   
   b/ radiostacje indywidualne posiadacze ”Medalu” i Dyplomu  „JAROSŁAW”
   c/ pozostałe radiostacje indywidualne
   d/ radiostacje klubowe
   e/ radiostacje zagraniczne
   f/ najaktywniejsza radiostacja organizatora zawodów
8. Wynik końcowy: dla stacji indywidualnych i klubowych to suma zdobytych punktów
     pomnożona przez  ilość łączności.

9. Nagrody:
    a / za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach  -  GRAWERTON
    b / za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie  -  DYPLOM
Uwaga: Zwycięzcy w poszczególnych grupach zaproszeni zostaną na okolicznościowe
            spotkanie w dniu 13 czerwca 2015 r.  celem uroczystego odebrania nagród.

Fundatorami grawertonów i dyplomów są:
      - Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego,
      - Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia,
      - Starosta Jarosławski,
      - Burmistrz Miasta Jarosławia,
      - SP2JMR - Honorowy Członek OT PZK w Jarosławiu,
      - Prezes OT PZK w Jarosławiu.

10. Wyniki Zawodów ogłoszone zostaną w terminie trzech miesięcy od zakończenia
      zawodów i podane do wiadomości w masowych środkach przekazu obowiązujących w  PZK, a grawertony i dyplomy wręczone zostaną na planowanym
      okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.  

11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 25.IV.2015 r.
      czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać grupę
      klasyfikacyjną, wykaz stacji, datę i czas łączności (lokalny), raport nadany i
      odebrany.

12. Zestawienie z wpisaną punktacją należy przesłać na adres: Klub Łączności
      SP8PEF  37-500 Jarosław, skr. poczt. 127 lub pocztą elektroniczną – e-mail:
      ot35@o2.pl
13. Decyzje komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie.
                       Przewodniczący:        - Zbigniew Guzowski SP8AUP    
                       Członkowie:               - Tadeusz Lewko SP8IE 
                                                       - Grzegorz Bechta  SQ8AY     

  UWAGA !
Jeśli uczestnik Zawodów spełni warunki Dyplomu „ JAROSŁAW “ otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania odrębnego zgłoszenia . Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres Klubu w wysokości 10 zł. a informację o dokonaniu wpłaty należy umieścić na zestawieniu z udziału w zawodach.

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.
                                                                                                                                                                     VY – 73! Organizatorzy

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS-2015
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,666,320 Unikalnych wizyt