PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

KS-14. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 8.04.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 
KOMUNIKAT NR 14/2015 z dnia 08.04.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    Posiedzenie prezydium ZG PZK.
W dniu 11 kwietnia br. w siedzibie sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy odbędzie się II. w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. Początek godz. 12.00.
Prezydium zajmie się nast. zagadnieniami:
-Sprawy finansowe,
-Przygotowanie do XXII Krajowego Zjazdu Delegatów,
-Przygotowanie Posiedzenia ZG PZK,
-Sytuacja PZK po Kongresie Organizacji Proobronnych,
-Sprawy sportowe,
-Odznaczenia,
-Sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium ZG PZK.

Piotr SP2JMR

2.    Odpowiedź Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymiany Świadectw Operatorskich w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź MAiC na nasze pismo z dnia 18 marca br. Sprawa była także przedmiotem kilku rozmów przeprowadzonych zarówno z pracownikami MAiC jak i UKE.
Ministerstwo powołuje się w swoim piśmie na akty prawne wydane od 2005 roku począwszy, nie licząc Ustawy PT z 2004 r. W związku z tym należy przyjąć, że wszystkie świadectwa wydane przed 2005 rokiem podlegają wymianie. Jednakże ostateczna interpretacja przepisów cytowanych w piśmie DT-WP.4101.9.2015 należy do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
*Skan przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Piotr SP2JMR

3.    SP-DX Contest 2015. Przypomnienie.
Adres e-mail do wysyłki logów:
 spdxc-logs@pzk.org.pl

Otrzymane przez robota logi wraz ze statusem są do sprawdzenia na stronie:
http://spdxcontest.pzk.org.pl/rcvd/rcvd_logs.html

Ostateczny termin wysyłki logów to: 30.04.2015 r.

Komisja SP-DX Contest

4.    Garść refleksji po SPDXC 2015. W SP-DX Contest 2015 startowałem jako operator stacji SP85PZK. Celem nie był najlepszy  wynik w klasyfikacji lecz umożliwienie przeprowadzenia QSO przez stacje z zagranicy z SP85PZK. Byłem QRV prawie bez przerwy od 17. w sobotę do po 13. w niedzielę. Zauważyłem zdecydowanie mniejszą ilość uczestników w stosunku do 3. poprzednich lat i to zarówno po stronie SP jak i zagranicznych uczestników zawodów. Najgorzej było w godzinach nocnych już ok. 02.00, kiedy to także nieco "przerzedzone" stacje zagraniczne skarżyły się na brak korespondentów z naszej strony. Nie obyło się też bez niesportowych zachowań ze strony niektórych pseudo-krótkofalowców polegających na złośliwym zakłócaniu pracy danej stacji np. przez uporczywe strojenie lub niewybredne uwagi lub komentarze pod adresem pracujących stacji. Dotyczyło to zarówno stacji polskich jak i zagranicznych.
Propagacja była ogólnie średnia. Najlepsza na 7 i 14 MHz, gorzej 21 MHz. Natomiast odnotowałem zupełny brak łączności w paśmie 10m, pomimo, że w II. dniu zawodów było ono okresami otwarte przynajmniej na kierunku wschodnim. W kwestii ilości naszych stacji w SP-DX Contest 2015 to na pewno wpływ miał okres świąteczny.
W tegorocznej edycji były aktywne prawie wszystkie stacje okolicznościowe pracujące okazji 85. powstania PZK oraz 90. lecia IARU. Za tą aktywność jako organizator akcji dyplomowej i Award Manager dyplomu jubileuszowego serdecznie dziękuję.

Piotr SP2JMR

5.    Stacja okolicznościowa Klubu SP9KDU.

3Z14KBS (trzy Zygmunt jeden cztery Karol Barbara Stefan). Stacja będzie pracowała w okresie od 11 do 30 kwietnia 2015 r. QSL via SP9KDU - biuro nr 06. Stacja pracowała będzie z okazji odbywającego się w dniach 17-18 kwietnia br. w Tarnowskich Górach Kongresu Kurkowych Bractw Strzeleckich.
Pozdrawiam
Robert SQ9FMU

6.     Zaproszenie do udziału w dniach aktywności.
 Zarządy Oddziałów Terenowych PZK: Lubelskiego, Jarosławskiego, Podkarpackiego i Rzeszowskiego zapraszają do udziału w dniach aktywności okręgu 8. (SP8). Dni aktywności 2015 odbędą się w dniach 10.IV.2015 r. od godz. 18:00 do 12. IV .2015 r. godz. 18.00 czasu lokalnego. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Info. Zbyszek SP8AUP

     7. Brazylijskie zawody.
Organizator CQMM DX Contestu zaprasza do udziału tegorocznej edycji tych zawodów.
Odbędą się one 18-19 kwietnia 2015. Są to zawody wyłącznie telegraficzne.
Termin ich początku pokrywa się z 90. rocznicą powstania IARU.

Tadeusz Reszka SP5SSU S.K. Z wielkim żalem zawiadamiam, że dnia 5 kwietnia 2015 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój ojciec, Tadeusz SP5SSU. Przez całe życie związany zawodowo z łącznością radiową i lotnictwem.
Msza żałobna odbędzie się w piątek 10 kwietnia w kościele parafialnym w Jazgarzewie k/Warszawy. Ojciec mój będzie pochowany na cmentarzu w Jazgarzewie, w grobie rodzinnym.
 
Marek  SP5HEJ

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Robertowi SQ9FMU, Zbyszkowi SP8AUP.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Załącznik Nr 1:

P O L S K I   Z W I Ą Z E K   K R Ó T K O F A L O W C Ó W

J A R O S Ł A W S K I   O D D Z I A Ł   T E R E N O W Y
K R O Ś N I E Ń S K I    O D D Z I A Ł   T E R E N O W Y
L U B E L S K I    O D D Z I A Ł   T E R E N O W Y   
R Z E S Z O W S K I   O D D Z I A Ł   T E R E N O W Y

O R G A N I Z U J Ą
"Dni Aktywności Okręgu SP8 - 2015" 
R E G U L A M I N
1.  Celem organizowanego Maratonu jest uaktywnienie krótkofalowców z SP8 oraz promocja terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2.  Organizatorzy: Zarządy Oddziałów Terenowych PZK z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego – OT w Jarosławiu; OT w Krośnie; OT w Lublinie; i OT w Rzeszowie.
3 .  Współzawodnictwo stacji okręgu ósmego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności przez stacje pracujące z terenu województw lubelskiego i podkarpackiego o znakach SP8.. i SQ8.. ze stacjami krajowymi. (nie zalicza się łączności prowadzonych w czasie zawodów w trakcie trwania maratonu).
4.  Termin: 10 IV 2015 r. godz. 16:00 do 12 IV 2015 r. godz. 18.00 czasu lokalnego.
5.  Pasmo: 3,5 MHz – SSB.
6.  Klasyfikacja:
A - stacje indywidualne YL-ek z terenu okręgu ósmego o znakach SP8-SQ8 (województwo lubelskie i podkarpackie).
B - stacje indywidualne z terenu okręgu ósmego o znakach  SP8.. – SQ8..  (województwo lubelskie i podkarpackie).
C - stacje klubowe z terenu okręgu SP8..-  SQ8.. (województwo lubelskie i podkarpackie)
D –najaktywniejsze stacje  indywidualne o znakach SP8.. – SQ8..  z województwa lubelskiego.
E -  najaktywniejsze stacje  indywidualne o znakach SP8.. – SQ8..  z województwa podkarpackiego.
7.  Punktacja:
- QSO z terenu własnego województwa - 1 pkt.
- QSO z poza terenu własnego województwa – 2 pkt.
8.  Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.                                                                                                     
9. Uczestnicy maratonu proszeni są o przesłanie w terminie 10 dni od zakończenia maratonu czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności  które winno zawierać: imię i nazwisko adres pocztowy (województwo), znak wywoławczy, grupę klasyfikacyjną oraz wykaz stacji z którymi przeprowadzono łączności  wraz z jej QTH oraz imieniem Korespondenta, skrótem województwa, datę, czas łączności, raport nadany i odebrany oraz wpisaną punktację. (1 pkt lub 2 pkt).
10.  Powyższe zestawienie w wersji papierowej należy przesłać na adres: OT PZK.  37-500 JAROSŁAW  Skr. Poczt. 127 z dopiskiem na kopercie "Dni aktywności SP8” lub elektronicznie na adres: ot35@o2.pl.              
11.  Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji z terenu województw  lubelskiego i podkarpackiego  o znakach SP8.. i SQ8.. Pozostałe stacje z poza okręgu ósmego  otrzymają dyplomy za udział  pod warunkiem przeprowadzenia łączności  w dniach aktywności z minimum 10 stacjami z terenu SP8. Obowiązuje wyciąg  z dziennika przesłany na adres organizatorów, ich weryfikacja nastąpi na podstawie logów stacji z SP8). Najaktywniejsza stacja maratonu z poza okręgu ósmego otrzyma okolicznościowy GRAWERTON lub PUCHAR.
12.  Nagrody:
a/ za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach - GRAWERTON  lub PUCHAR                                                                                                           
b/ za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie  - DYPLOM
- Grawertony lub puchary i dyplomy ufundowane zostały przez Kolegę Wiceprezesa  PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR Honorowego Członka OT PZK w Jarosławiu oraz przez Prezesów Oddziałów Terenowych z terenu Okręgu SP8 – Kol. Kol. Zbyszka SP8AUP, Bogdana SP8BRE, Jurka SP8HPW, oraz Wieśka SP8NFZ.
13.  Decyzje komisji są ostateczne.
Komisja w składzie – SP8LNO, SP8IE, SP8IQQ.
Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia maratonu i podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone zostaną na planowanym spotkaniu lub wysłane zostaną bezpośrednio do zwycięzców Maratonu. 
                                                                     VY-73!         KOMISJA  MARATONU

Załącznik Nr 2.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty sekretariatu ZG PZK 2015


 


 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,608,032 Unikalnych wizyt