PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-9. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4.03.2015
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg
 
KOMUNIKAT NR 9/2015 z dnia 4.03.2015 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
Zwracam szczególną uwagę skarbnikom i sekretarzom Oddziałów Terenowych PZK na sprawy członkowskie opisane w punkcie 7. niniejszego komunikatu.

1.    Jeszcze o obchodach 85. rocznicy powstania Polskiego Związku Krótkofalowców.
Po powrocie do Bydgoszczy ku mojej wielkiej radości odebrałem z naszej skrytki pocztowej kolejne listy, w tym listy gratulacyjne skierowane do Prezesa PZK związane z naszym jubileuszem. Są wśród to pisma od Pani Magdaleny Gaj Prezesa UKE, Pana Andrzeja Pyziaka Wójta Gminy Rudniki oraz od Jacka Kotowskiego SQ8AQO Prezesa Stowarzyszenia Krótkofalowców i radioamatorów DELTA.
Listy te publikujemy jako załączniki do niniejszego komunikatu.
Piotr SP2JMR

2.    Reportaż z inauguracji obchodów 85. rocznicy powstania PZK w RBI i na youtube.

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem uroczystości inauguracyjnej zapraszam do obejrzenia reportażu nagranego i zrealizowanego przez Jurka SP5BLD Redaktora Naczelnego RBI.
https://www.youtube.com/watch?v=d2mleWK-7o8
Piotr SP2JMR

3.    Posiedzenie podkomisji Sejmu RP.
W dniu 3 marca 2015 r. odbyło się drugie już z kolei posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw promocji społecznych inicjatyw proobronnych Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP. Dotyczyło ono organizacji proobronnych nie paramilitarnych. Jest to jeden z efektów odbytego w dniu 11 grudnia 2014 r. spotkania z tymi organizacjami zorganizowanego przez prof. dr hab. Bogusława Packa Radcę Ministra Obrony Narodowej. Wtedy zaproszonych organizacji było około 30-tu. Posiedzenia podkomisji rozbito na 3 spotkania grupujące organizacje wg zakresu ich działalności. My - PZK - uczestniczyliśmy w drugim. Natomiast organizowany przez MON Kongres proobronnych organizacji pozarządowych odbędzie się 21 marca, gdzie znów będą obecne wszystkie organizacje.
Wracając do dnia wczorajszego:
Ze strony organizatora było 3 posłów, Pan gen. B. Pacek, kilku wykładowców w stopniu pułkowników (WAT, WSM, Dęblin), jeden z dyrektorów PSP.
Obecne były następujące organizacje: PTTK, LOK, PCK, ZHR, Stowarzyszenie Kombatantów Misji ONZ oraz PZK reprezentowane przez Huberta SP5RE EmCom Managera autora prezentacji i Piotra SP2JMR wiceprezesa. Mieliśmy po 10-15 min na zaprezentowanie możliwości i dotychczasowych działań związanych z przygotowaniami do pomocy w sytuacjach kryzysowych. Część organizacji omawiała głównie  wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, część miała przygotowane prezentacje, część nie. Nasze wystąpienie (poparte rzeczową prezentacją) było bardzo merytoryczne i ściśle dotyczyło łączności bezpieczeństwa, sieci EmCom oraz zaplecza osobowego PZK. Widzieliśmy po reakcjach słuchających, że nasze możliwości, posiadany sprzęt i spektrum różnych zainteresowań w ramach krótkofalarstwa zrobiło pozytywne wrażenie. Pochwaliliśmy się osiągnięciami we współpracy z wojewodami (Dolny Śląsk, Łódź, Kujawsko-Pomorskie), ale i trochę ponarzekaliśmy, że mimo naszych chęci, gotowości, ramowego porozumienia z MAiC z maja 2013 nie wszyscy wojewodowie są chętni do współpracy. Posiedzenie Podkomisji miało za cel przedstawienie jej członkom możliwości różnych organizacji i w naszym odczuciu było także kontynuacją 3. narad odbywanych w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego o których informowaliśmy w naszych komunikatach.
Po skończonym spotkaniu podszedł do nas Pan Waldemar Malicki - dyrektor biura OC i ochrony ludności cywilnej Komendy Głównej PSP, z propozycją nawiązania ściślejszej współpracy. Omówiliśmy różne aspekty w tym trudności napotykane przez PZK w rozwijaniu sprawnie działającej sieci łączności rezerwowej. Ta dość długa rozmowa może okazać się jednym z istotniejszych elementów spotkania w Sejmie.
Hubert SP5RE & Piotr SP2JMR

4.    PZK zacieśnia współpracę z IARU.
W dniach 2/3marca 2015 roku z roboczą i koleżeńską wizytą w Szczecinie przebywał Thilo Kootz DL9KCE - członek Komitetu Wykonawczego IARU Region 1.
Thilo DL9KCE był gościem kolegi Marka SP1JNY EMC Managera PZK.
Strony wymieniły się doświadczeniami w zakresie tworzenia, opiniowania i wdrażania standardów technicznych CENLEC dotyczących EMC (Kompatybilności Elektromagnetycznej).
Zostały omówione aktualne statusy prac między innymi nad PLC.
Thilo przedstawił wiele ciekawych eksperymentów i pomiarów związanych z PLC.
Należy podkreślić, że strona niemiecka ma w tym temacie najbogatsze doświadczenia w Europie, jako że na terenie Niemiec ponad 10 lat temu została wybudowana pierwsza eksperymentalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu na bazie PLC. PLC nie jest jedynym zagrożeniem dla czystości widma radiowego.
Omówiono również zagrożenia wynikające z wprowadzani na szerszą skalę fotowoltaiki (bardzo istotne w obliczu zmieniającego się prawa w Polsce dot. odnawialnych źródeł energii), źródeł światła LED, sprzętu gospodarstwa domowego w tym telewizorów PLAZMA.
Poruszono również potencjalny problem zakłóceń EMC z elektrowni wiatrowych.
Strony w pełni zgodziły się z tym, że istotnym jest zawarcie w normach technicznych bezpiecznych dla środowiska krótkofalarskiego poziomów zakłóceń jak i potem skuteczne ich egzekwowanie przez administracje poszczególnych krajów UE.
Na podstawie informacji Marka SP1JNY Piotr SP2JMR

5.    Zaproszenie na ognisko.
Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców OT-25 organizuje spotkanie integracyjne Warszawskich Oddziałów Terenowych Okręgu SP5 „Ognisko w Lasku na Bemowie 2015". Jest to XXXIV spotkanie na które serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów wraz z rodzinami z Oddziałów Terenowych PZK OT-25, OT-37, OT-73 oraz krótkofalowców. Termin 7 marca 2015 r. - sobota godzina 10:00 (w stałym miejscu, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Warszawie.
Prezes Zarządu WOT PZK,  OT-25 Jerzy Szawarski SP5SSB

6.    Debata pod nazwą „Komunikacja w warunkach kryzysowych” oraz
reaktywacja Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW.

20. lutego o godz. 12.30 w Zespole Szkół nr 1 w Lublińcu odbyła się debata pod nazwą „ Komunikacja w warunkach kryzysowych”, której organizatorem był mł. insp. Piotr Sikorski SP9GZP, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, a jednocześnie jako członek Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW. Debata ta zorganizowana została w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu, a w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu, służb mundurowych, uczniowie klas mundurowych miejscowej szkoły oraz przedstawiciele krótkofalowców z prezesem PZK Jerzym Jakubowskim SP7CBG i sekretarzem ZG PZK Tadeuszem SP9HQJ oraz prezesem Śląskiego OT PZK w Katowicach Markiem SP9HTY na czele. Nadrzędny cel tego spotkania i przedmiot dyskusji to wspieranie lokalnych struktur i komórek kryzysowych na terenie powiatu lublinieckiego w zapewnieniu alternatywnej łączności przez środowisko krótkofalowców na wypadek zagrożenia powszechnego.

 Starszy aspirant Piotr Janiszek z KWP w Katowicach, przedstawiając tragedię w postaci zderzenia się dwóch pociągów w Szczekocinach jako zagrożenie cywilizacyjne, odniósł się do praktycznych aspektów organizacji działań na miejscu zdarzenia i zasad współdziałania poszczególnych służb. Przedstawicielka Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu Katarzyna Rose omówiła zasady funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i zdarzenia nadzwyczajne zaistniałe na terenie powiatu lublinieckiego. Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu mł. brygadier Janusz Bula z kolei przedstawił zasady działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w tym rolę i znaczenie PSP i OSP w systemie ostrzegania i alarmowania.

 Dość ciekawe było wystąpienie Piotra Stańka SP9TPZ z mikołowskiego klubu SP9PKS, który w ramach prezentacji, odniósł się do praktycznych możliwości wykorzystania środowiska krótkofalowców w sytuacji zagrożeń cywilizacyjnych. Zwrócił uwagę przy okazję na fakt, iż to środowisko dysponuje niezwykłym potencjałem, wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami i byłoby grzechem zaniechania ze strony struktur rządowych i samorządowych niewykorzystania tych atutów na wypadek jakichkolwiek zagrożeń.

 Ważne znaczenie miało wystąpienie prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG, który odniósł się do praktycznych aspektów wykorzystania środowiska krótkofalowców w przypadku zaistnienia zagrożeń cywilizacyjnych i klęsk żywiołowych. W swym wystąpieniu prezes PZK zwrócił uwagę na fakt proobronnego charakteru PZK, co ma dziś szczególne znaczenie, jak też zapoznał zebranych z dotychczasowymi działaniami środowiska krótkofalowców w akcjach związanych z zagrożeniami cywilizacyjnymi np. pożarami w rejonie Kuźni Raciborskiej czy też w związku z powodzią w dorzeczu Odry w 1997 roku. Mówiąc o powyższych zdarzeniach, prezes PZK podkreślił, że w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia na środowisko krótkofalowców można zawsze liczyć, ponieważ w swych działaniach zawsze są niezawodni. W swym wystąpieniu prezes PZK zwrócił uwagę na fakt podpisania dwa lata temu porozumienia z Ministrem Administracji i Cyfryzacji w sprawie współpracy środowiska krótkofalowców ze strukturami zarządzania kryzysowego określającego praktyczne aspekty współdziałania.

 W dalszej części spotkania mł. insp. Piotr Sikorski, SP9GZP zapoznał zebranych z historią Klubu SP9PEW, powstałego w 1974 roku, który w późniejszym okresie z przyczyn obiektywnych zaprzestał swojej działalności. Jednak dzięki działaniom lokalnych krótkofalowców (m.in. SP9CWF, SP9UNK, SP9TPD i SP9GZP) udało się reaktywować klub w 2015 roku, który dzięki pomocy Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Lublińcu ma swoją siedzibę przy ulicy Sobieskiego 22 na terenie Szkoły. Kol. Piotr SP9GZP poinformował zebranych, że środowisko miejscowych krótkofalowców zrzeszonych w Klubie SP9PEW przystąpiło do akcji wspierania lokalnych struktur zarządzania kryzysowego na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia i na to środowisko zawsze można liczyć.

 Po zakończeniu oficjalnej części spotkania odbyła się, w mniejszym gronie tj. w środowisku krótkofalowców uroczystość reaktywowania Klubu Krótkofalowców Ziemi Lublinieckiej SP9PEW, w której poza organizatorami z miejscowego klubu wzięli udział między innymi przedstawiciele mikołowskiego klubu SP9PKS i siemianowickiego klubu SP9KJM. W czasie spotkania zebrani mieli możliwość zapoznania się z ambitnymi planami lublinieckiego klubu, wymiany doświadczeń oraz uzyskania najnowszych informacji dotyczących aktualnych spraw związanych z PZK od prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG.

Informacja na temat spotkania znajduje się na stronie: http://lubliniec.slaska.policja.gov.pl/k13/informacje/wiadomosci/135627,Debatowali-o-komunkacji-w-warunkach-kryzysowych.html
Wnioski: 
- Piotr SP9GZP „wykonał kawał dobrej roboty”, ponieważ przybliżył lokalnym decydentom istotę krótkofalarstwa, a jednocześnie zwrócił uwagę na prospołeczny aspekt uprawiania krótkofalarskiego hobby tj. zaangażowanie i pomoc naszego środowiska w przypadku zagrożeń cywilizacyjnych. Sytuacja ta w praktyce przekłada się na eliminowanie tzw. problemu antenowego i lepsze zrozumienie istoty naszego środowiska w lokalnej społeczności i we wspólnotach mieszkaniowych.
- Proponuję, aby inni krótkofalowcy uprawiający zawód policjanta, strażaka lub pracujący w strukturach zarządzania kryzysowego czy też w strukturach zbliżonych organizowali w ramach oddziałów czy klubów podobne konferencje, prelekcje czy spotkania, w czasie których wyraźnie artykułowaliby istotę krótkofalarstwa i jego proobronne i prospołeczne aspekty. Takie działania niewątpliwie eliminowałyby problemy antenowe, a jednocześnie byłaby to szansa na poprawę warunków lokalowych klubów i oddziałów np. umiejscowienie klubów czy oddziałów w lokalach podległych strukturom zarządzania kryzysowego.
Opracował: Tadeusz SP9HQJ

7. Informacja dla Skarbników OT i osób zajmujących się składkami oraz ewidencją członków PZK w OT.

W związku z nastaniem kolejnego okresu składkowego zaczęły nasilać się sytuacje problematyczne wynikające z innym niż zalecane wykorzystaniem funkcji OSEC.
Pozwolę sobie więc przypomnieć dwie najważniejsze kwestie z uprzejmą prośbą o przekazanie ich osobom zajmującym się w OT tymi sprawami - do zapoznania się i stosowania.

1. zmiana znaku
Ta funkcja w OSEC służy do zarejestrowania faktu zmiany znaku danej osoby. Automatycznie wykonuje za Skarbnika OT szereg czynności. Może być zastosowana w dowolnym momencie - zarówno przed zarejestrowaniem bieżących składek jak i po tym fakcie.

Nie należy do tego celu wykonywać operacji usuwania poprzedniego znaku z OSEC i dopisywania nowego znaku do OSEC - to powoduje dla wszystkich trochę dodatkowych prac, stratę czasu, a dla zainteresowanej osoby - często zdenerwowanie, że nie ma ani składek, ani statusu członka PZK.

2. usuwanie znaku / dopisywanie usuniętego znaku
Ta funkcja w OSEC miała zasadniczo służyć do usunięcia znaku osoby, która przestała być członkiem PZK i nic nie wskazuje na to, aby zamierzała ponownie wstąpić do Związku.
Nierzadko jednakże występuje sytuacja, kiedy taki znak trzeba "reaktywować".
Znak usunięty w OSEC nie jest kasowany - jest ukrywany ze specjalnym statusem i zdejmowany z ewidencji tak OT jak i PZK.
Takie kasowanie (ukrywanie w "poczekalni" znaków) automatycznie usuwa dane osobowe i adresowe właściciela znaku i co bardzo ważne zmienia status znaku na: "nie-członek PZK - status wymuszony ręcznie".

Reaktywacja takiego znaku polega na wykonaniu w OSEC czynności: "dopisanie nowego znaku" - to spowoduje "wyciągnięcie" z poczekalni tego znaku z jego historią składkową i wciągnięcie go na ewidencję OT.
Ważne jest, że dopisanie takiego znaku (wcześniej usuniętego) - zachowuje wciąż jego status "nie-członek PZK - status wymuszony ręcznie" - przez to nawet zarejestrowanie aktualnych składek nie spowoduje nadania mu członkostwa.
Po reaktywacji takiego znaku należy zwrócić się do Pana Tomka Ludwikowskiego na adres: tomalud@o2.pl o zmianę statusu członkostwa na: "auto-status".
W innym przypadku - ta osoba cały czas nie będzie uznawana w OSEC za członka PZK.
--
Pozdrawiam, Vy 73!
Grzesiek Krakowiak SP1THJ
sp1thj@mierzyn.eu

8. Zaproszenie do zawodów.
Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia organizuje w dniu 8. marca ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Zbyszek SP8AUP

9. SP YL Contest.
Organizatorzy zawodów z okazji MDK czyli SPYL Contest zapraszają do udziału w zawodach. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
Pozdrawiam Bożena SP9MAT

10. Przemiennik słupski SR2SL. Funkcjonuje już przemiennik słupski SR2SL. Częstotliwość wyjściowa 439,150. Moc 10W. Otwierany nośną. Połączony z Echolinkiem SR2SL-R.
Ważność pozwolenia 17-02-2020. Opiekun Jurek sq2nia.
Info: SQ2NIA

11. Sekretariat ZG PZK nieczynny.
W dniach 5. i 6. marca br. sekretariat ZG PZK będzie nie czynny z powodu urlopu Pani księgowej oraz niedyspozycji prowadzącego sekretariat.
Piotr SP2JMR

SP6CRB S.K. KAROL FERSTERA SP6CRB 1936 – 2015 S.K.
Z przykrością informujemy, że w dniu 10 lutego w wieku 79 lat zmarł nasz Kolega Ś.P. Karol FERSTERA SP6CRB ze Strzelec Opolskich. Karol urodził się 28 stycznia 1936 roku w Zawadzkiem. Od wczesnych lat 60-tych zaczął interesować się łącznością oraz krótkofalarstwem. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę zawodową w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Opolu – Delegatura w Strzelcach Opolskich. Przez cały okres swojej pracy był związany z w/w urzędem, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Na początku roku 1967 wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Opolu. Otrzymał znak nasłuchowy SP6-7005. 5 marca 1967 przystąpił do egzaminu na uzyskanie zezwolenia licencji pierwszej kategorii. W dniu 2 grudnia 1967 otrzymał swoją pierwszą licencję i znak SP6CRB. Był członkiem klubu PZK nr 9. Jesienią 1967 wstąpił do Piastowskiego
Klubu Krótkofalowców SP6PAZ przy WDK w Opolu. Po uzyskaniu licencji rozpoczął pracę w eterze na RBM-1 oraz antenie long-wire. Był bardzo aktywny w paśmie 80-cio i 40-metrowym. Brał czynny udział w klubowych imprezach propagujących krótkofalarstwo na terenie miasta Opola oraz Strzelec Opolskich. Udzielał się również w okresie 1967 – 1980 w klubie LOK SP6KEN ze Strzelec Opolskich. Bardzo często wraz kolegami: Alfredem SP6MO, Ewaldem SP6AEW, Krystianem SP6BQA (DL3EBJ), Józefem SP6CRL, Jurkiem SP6CRK – brał udział w zawodach na UKF – Polny Dzień oraz VHF Contest. Najczęściej z okolic Góry Świętej Anny oraz z wieży w lasach koło Wierchlesia. Za zasługi dla klubu SP6PAZ oraz PZK, w 1992 roku został odznaczony Odznaką Honorową PZK Nr 317.
Jego pogrzeb odbył się 21 lutego 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Zawadzkiem obok swoich rodziców.
Cześć Jego pamięci.
Zarząd Terenowy PZK w Opolu
Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ – SN6O

SP3MGI S.K. W dniu 27 lutego w godzinach porannych odszedł od nas mieszkający w Gorzowie Stanisław Sobański SP3MGI, brat znanego z organizacji kolejnych edycji "TAMY APRS" Zbyszka SP3BTT.
Msza Św. Żałobna, oraz ceremonia pożegnalna odbyła się w Gorzowskim Domu Pogrzebowym w poniedziałek 2 marca o godz. 11:30.
Czesław SP3EOL

SP9OHV S.K. W dniu 26 02 2015r. o godz. 14:00 zmarł w szpitalu nasz Kolega Leon SP9OHV z Gorzyc.
Był związany z klubem SP9KJT, dobry konstruktor KF i UKF. Pogrzeb odbył się w sobotę w kościele w Osinach o godz. 10:00. Zmarły miał 64 lata.
Cześć Jego Pamięci!
Hubert SP9MDY

 SP1RWR S.K.
Z z głębokim żalem informuję, że 27.02.2015r. odeszła z naszego grona do krainy wiecznych DX-ów nasza Koleżanka Współorganizatorka Spotkań w Lipianach Ania Lawrentif SP1RWR.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 marca br. na cmentarzu w Lipianach.
Wyrazy współczucia Kol. Bronisławowi SP1RWU oraz Rodzinie składa Zarząd Zachodnio-Pomorskiego OT PZK (OT14)
Janusz SP1TMN

Kol. Wiesławowi Glińskiemu SP6FXF kondolencje z powodu śmierci małżonki Elżbiety składają koledzy z Kotliny Jeleniogórskiej.
Janek SQ6HHQ

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Bożenie SP9MAT, Zbyszkowi SP8AUP, Jurkowi SQ2NIA, Jankowi SQ6HHQ, Januszowi SP1TMN, Hubertowi SP9MDY, Czesławowi SP3EOL, Hubertowi SP5RE, Krzysztofowi SP6DVP, Grzegorzowi SP1THJ, Jurkowi SP5SSB, Markowi SP1JNY.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR i Zygmunt SP5ELA. Komunikaty sekretariatu ZG PZK są nadawane w każdą środę o godzinie 18:00 czasu lokalnego na częstotliwości 3702,5 KHz +/- QRM.

Załączniki.

Zał. nr 1.
List gratulacyjny od Prezesa UKE

Zał. nr 2.
List gratulacyjny od Wójta gminy Rudniki

Zał. nr 3.
List gratulacyjny od Prezesa "Delty"

 Zał. nr 4.

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
O r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest promocja Miasta Jarosławia oraz złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku.
 
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.

3. Zawody odbędą się w dniu 8 marca 2015 roku (niedziela) od godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF- 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"         - 10 pkt.
 c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i
 klubowymi - 1
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu „Jarosław”: np. 59/001/JA - 2 pkt.

7. Klasyfikacja.
a)    radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
 b) pozostałe radiostacje indywidualne.
 c) radiostacje Klubowe.
 d) radiostacje zagraniczne
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
 
 
-    2 –
9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy „GRAWERTON”
b) za zajęcie od I-go do IIIgo miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a Puchary i Dyplomy wręczone
zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do
uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 14 marca 2015 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl
13.Decyzje Komisji są ostateczne.
14.Komisja w składzie:
    Przewodniczący - SP 8 AUP
    Członkowie:     - SP 8 IE
                - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.
                                VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu miasta Jarosławia.
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatęnależy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław".

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

 Organizatorzy
----------------------------------------------------------------------------------------------

Zał nr 5.
Regulamin Zawodów „SP YL Contest”
Regulamin zawodów organizowanych przez ZG PZK i SP YL Club.

1. Do udziału w zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
 klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
2. Zawody odbędą się w dniu 7 marca 2015 r. w godz. 6.00-7.00 UTC.
3. Pasmo: 3,5 MHz- zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych.
5. Punktacja
 a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                                 - 20 pkt
 b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C
 - 15 pkt
 c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YL C
 - 10 pkt
 d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C
- 5 pkt
 e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych
- 1 pkt
 Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać punktów.
 Z każdą stacją można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji.
6. Wywołanie: na SSB: „wywołanie w zawodach YL”, na CW: dla YL „CQ OM”, dla OM „CQ YL”.
7. Raporty.
 a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności od 001, np. 59 001
 b. YLs: nie będące członkiniami SP YL CRS/T+ numer kolejny + YL np. 59 001YL
 c. YLs :będące członkiniami SP YL CRS/T + numer kolejny + litera Cnp.59 001C
 d. Posiadacze dyplomu SP YL C : RS/T + numer kolejny + litera A np.59 001A

 Krótkofalowcy kobiety posiadające znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać punkty ze
 stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.
 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np OM nie może rozdawać pktów jako sumę OM + dyplom,  a YL nie może rozdawać punktów jako sumę YL + dyplom.
8.Wynik końcowy: suma zdobytych punktów.
 
 Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w dzienniku zawodów  max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch stacji.

9. Klasyfikacja:
A - Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
B- Radiostacje klubowe z operatorką kobietą
C- Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
D- Stacje nasłuchowe

10. Nagrody
 Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze miejsca puchary  ufundowane przez Prezesa ZG PZK.
11. Dzienniki w formie cabrillo prosimy przesłać w terminie do 30 marca 2015 r. e-mailem,
na adres: sp9pkz@op.pl. Do logowania łączności można wykorzystać program DQR_Log  opracowany przez Marka SP7DQR , który jest do ściągnięcia ze strony : sp7dqr.waw.pl.
 Preferowane są logi w formie elektronicznej. Otrzymanie logów będzie potwierdzane przez organizatora.
 Można również przesłać logi papierowe listownie na adres:
 Bożena Łacheta SP9MAT, skr. pocztowa 678, 30-960 Kraków 1, lub OT PZK skr. pocztowa 606, 30-960 Kraków 1.
 Uwaga: stacje klubowe winny podać w zgłoszeniu znak operatorki (nadawczy lub SWL).
12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2015 r.

Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu.

Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS
Decyzje Komisji są ostateczne.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2015


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,482,853 Unikalnych wizyt