PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3594 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 1
RSS

KS-48. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 26.11.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 48/2014 z dnia 26.11.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    Ogólnopolska Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS.
Serdecznie gratulujemy i jednocześnie informujemy, iż Grupa ARISS Polska działająca w ramach naszego stowarzyszenia dokonała wyboru miejsca 5. Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków Programu ARISS. Odbędzie się ona w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Konferencja przeprowadzona zostanie w ramach obchodów WORLD SPACE WEEK (Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej). Celem konferencji będzie zainteresowanie uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół programem ARISS oraz rozpropagowanie informacji, że każda szkoła może przystąpić do tego przedsięwzięcia i wziąć w nim udział po spełnieniu odpowiednich wymagań. Konferencja ma też na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy już wykonali kontakt ARISS, a tymi, którzy jeszcze nic o projekcie nie wiedzą lub są w trakcie jego realizacji. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim chętnym do pomocy w organizacji konferencji, a przede wszystkim kolegom ze Świętajna.
Prezes SKiR Delta
Jacek SQ8AQO

2.    Międzynarodowy Program dla Krótkofalowców Niepełnosprawnych (IPHA).

W dniu 3 grudnia 2014 roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych będzie obchodzony przez kilka krajów, które będą aktywne z wykorzystaniem specjalnego znaku wywoławczego.
- Stowarzyszenie Krótkofalowców Kuwejtu (KARS) będzie używać specjalnego znaku: 9K2WDD.
- Związek Krótkofalowców Liberii (LRAA) będzie używać specjalnego znaku: 6Z2RL.
- Egipskie Stowarzyszenie Krótkofalowców na Rzecz Rozwoju (ERASD) będzie używać specjalnego znaku: SU0ERA. ERASD planuje z tej okazji także zorganizowanie warsztatów dla Skautów Egipskich.
- Związek Krótkofalowców Bośni i Hercegowiny (ARABIH) będzie używać specjalnego znaku: E71AVW, a stacja będzie aktywna w paśmie 14 MHz emisją SSB od godz. 12.00 do godz. 20.00 UTC.
Aktywność ta będzie miała miejsce przy udziale niewidomych członków Klubu Krótkofalarskiego Tuzla.
Okolicznościowe karty QSL zostaną wysłane do wszystkich, którzy nawiążą łączność. Wydarzenie to będzie miało miejsce przy udziale mediów oraz wielu przedstawicieli lokalnych władz. W czasie tej imprezy, członkowie radioklubu prezentować będą praktyczną możliwość włączenia się osób niepełnosprawnych do aktywnego uczestnictwa w działalność krótkofalarską, zwłaszcza z uwagi na fakt, że w tym roku Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych uwydatni znaczenie wykorzystania różnych technologii w procesie integracji osób niepełnosprawnych w ramach społeczeństwa.
-Stowarzyszenie Eksperymentów i Badań Radiowych w Holandii (VERON) będzie używać specjalnego znaku: PI4CGR (Komisja ds. Krótkofalowców Niepełnosprawnych).
- Węgierski Związek Krótkofalowców (MRASZ) będzie używać specjalnego znaku: HG0IDPD.

Mamy nadzieję, że w tej imprezie weźmie udział wielu krótkofalowców.

Autor informacji źródłowej: Riri Azrak, OD5RI - Koordynator Programu IPHA 1. Regionu IARU

Tłumaczenie i opracowanie: Tadeusz Pamięta, SP9HQJ - Sekretarz Generalny PZK
Współpraca redakcyjna: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK


3.    Ciekawe spotkanie historyczne także dla nas.
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy ma przyjemność zaprosić na spotkanie z Jerzym Bogdanem Raczkiem, autorem książki "Transatlantycka Radiotelegraficzna
Centrala Nadawcza w Babicach", poświęcone historii radiostacji i połączone z prezentacją fotografii i faksymiliów dokumentów, w tym źródeł odnalezionych już po publikacji monografii. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2014 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 wejście III.
Zapraszamy,

Dział Varsavianów
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego

4.    Grudniowe wydanie e-MKQTC.
W grudniowym wydaniu eMK QTC Czytelnicy znajdą wyjątkowo dużo pożytecznych materiałów sportowych. Przede wszystkim, bo taki jest charakter Magazynu w całości poświęconego tematyce amatorskiej radiokomunikacji.
A oto skrócony spis treści eMK QTC 12/2014: - Regulaminy krajowych zawodów HF i VHF, - Regulaminy zawodów międzynarodowych HF, - Najmniejsze słuchawki świata, - Krótka historia zawodów CQ WW DX Contest, - O Jubileuszach PZK i IARU w eQTC, - Kalendarz krajowych i międzynarodowych zawodów krótkofalarskich na grudzień, -NKP2014 zawody HF, - HNY-2015 - eterowe spotkanie krótkofalowców, - Skrzynka antenowa wg F5MAG, - Relacja z Hong-Kongu, - 55 lat SP9KJM, - Gdynia Stacja #474, - SP-QRP-Contest 2014, - 100 wydanie FOCUSA, - 65 lat powojennego krótkofalarstwa SP w eterze, - 85 lat dyplomu WAC, - Ku pamięci zatopionego parowca, - Poszukiwane adresy, - Nowe zasady programu dyplomowego SPFF Awards, - Klub SP-CFF, - Wyróżnienia QTC Hall of Fame przyznane, - Rocznica algierskiego powstania, - Kosztowna DXpedycja, - Bouvet Island za rok, - Good OPs, - SN750NMT, - Polska w kosmosie, - Dyplom pamiątkowy PZK & IARU, - Silent Keys, - Odrobina historii, - Hi Signals Leniwego papcia.

Życzę miłej lektury. 73 de SP2FAP

5.    Po Walnym Zebraniu OT20.

W dniu 23.11.2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Jerzy Jakubowski - SP7CBG - Prezes PZK oraz Władysław Zwierzchowski - SP8DXO Dyrektor Delegatury UKE w Lublinie.
Walne zebranie podsumowało mijającą kadencję, która trwała od 10.10.2010 roku do 23.11.2014 roku.
W trakcie zebrania wybrano nowe władze OT 20 PZK.
Skład Zarządu:
SP8HPW - Prezes Zarządu
SP8ONZ - Skarbnik Zarządu
SQ8MFE - Sekretarz Zarządu
SP8HMZ - Członek Zarządu
SQ8JMC - Członek Zarządu
 Zastępcy członków Zarządu OT 20: SP8SW, SP8P
 Oddziałowa Komisja Rewizyjna:
SQ8MFB - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
SP8ESO - Członek Komisji Rewizyjnej
SP8LLB - Członek Komisji Rewizyjnej
 SP8DIP - zastępca członka Komisji Rewizyjnej

Szersze sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego będzie opublikowane na stronie internetowej ot20.pzk.org.pl wraz z dokumentami zjazdowymi.
 W imieniu Zarządu OT oraz własnym dziękuję uczestnikom Walnego Zebrania za okazane nam zaufanie i wybór do władz OT20.

73!
Jurek, SP8HPW
Prezes Zarządu OT 20

Prezydium ZG PZK gratuluje Kolegom wybranym do władz Lubelskiego Oddziału Terenowego PZK i życzy im udanej działalności na rzecz naszego środowiska oraz satysfakcji z pełnionych funkcji.
Prezydium ZG PZK

6.    Walne Zebranie OT12.
Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców przy Dowództwie 2-go Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie informuję o zwołaniu Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego OT-12.
Uchwałą Zarządu OT-12 PZK przy Dowództwie 2-go Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie nr 03/OT12/2014 z dnia 2014-11-04 ustalono zgodnie z §5 pkt 4a Statutu PZK, miejsce, termin i porządek obrad.
Po zakończeniu części oficjalnej zebranie będzie kontynuowane jako spotkanie świąteczno- noworoczne członków OT-12 i zaproszonych gości.
Miejscem zebrania jest sala konferencyjna Hotelu Studenckiego „PIAST”, 30-067 Kraków ul. Piastowskiej 47 (mapka dojazdu na stronie internetowej OT)
Terminem zebrania jest:
Ø2014-12-13 o godz. 13:00 w pierwszym terminie
Ø2014-12-13 o godz. 13:30 w drugim terminie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu przedstawiciela Prezydium Zarządu Głównego

W imieniu Zarządu OT-12
Sekretarz OT-12
Paweł Gorgoń SQ9DEN

7.    Zawody NSN 2014 z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Na portalu Skierniewickiego Oddziału Terenowego OT-24 opublikowane zostały wyniki zawodów NSN 2014.
Link do strony: http://www.ot24pzk.org/?page_id=8
Info: Włodek SP7NWM

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

8. REGULAMIN DYPLOMU „85 lat PZK i 90 lat IARU”. Dla uczczenia 85 rocznicy powstania PZK i 90 rocznicy założenia IARU Polski Związek Krótkofalowców zainicjował akcję dyplomową „85 lat PZK i 90 lat IARU”. Skrócony zapis regulaminu akcji dyplomowej:
1. Nazwa dyplomu: „85 lat PZK i 90 lat IARU”.
2. Cel: uczczenie rocznicy 85 lat PZK i 90 lat IARU, popularyzacja łączności amatorskiej i krótkofalarstwa.
3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
4. Patronat: Redakcja magazynu "Świat Radio", Redakcja "MK QTC".
5. Termin akcji radiowej: od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.
Pełny Regulamin akcji dyplomowej „85 lat PZK i 90 lat IARU” opublikowany jest w załączniku do komunikatu.
Info: SQ2RH, SP2JMR, SP5ELA

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Riri OD5RI, Jackowi SQ8AQO, Pawłowi SP7TEV, Pawłowi SQ9DEN, Sylwestrowi SP2FAP, Włodkowi SP7NWM, Jurkowi SP8HPW, Bibliotece Głównej Woj. Mazowieckiego, Romanowi SQ2RH.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2JMR, Zygmunt SP5ELA.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2014Załącznik.

REGULAMIN DYPLOMU „85 lat PZK i 90 lat IARU”

1. Nazwa dyplomu: „85 lat PZK i 90 lat IARU”.
2. Cel: uczczenie rocznicy 85 lat PZK i 90 lat IARU, popularyzacja łączności amatorskiej i krótkofalarstwa.
3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
4. Patronat: Redakcja magazynu "Świat Radio", Redakcja "MK QTC".
5. Termin akcji radiowej: od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.

6. Pasma i emisje: dowolne.
7. Stacje okolicznościowe organizatora biorące udział w akcji dyplomowej:
L.p.    Stacje dające punkty    Operator    Ilość przydzielanych punktów
1.    3Z85PZK    SP4JCP    10
2.    HF85PZK    SP7PGK    10
3.    SN85PZK    SP3POW    10
4.    SP85PZK    SP0PZK    10
5.    SQ85PZK    SP3KWA    10
6.    SO85PZK    SP9HQJ    10
           
7.    3Z90IARU    SP6JIU    10
8.    HF90IARU    SP1MGM    10
9.    SN90IARU    SP1PMY    10
10.    SP90IARU    SP7AH    10
11.    SQ90IARU    SP7PTM    10
12.    SO90IARU    SP6PYP    10
           
13.    Każda dowolna stacja indywidualna lub klubowa
z SP, SQ, 3Z, HF, SO, SN.        1

8. Punktacja.
Stacje z SP i EU muszą zdobyć 85 punktów. Do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone ze stacjami okolicznościowymi wymienionymi w tabeli powyżej oraz z każdą inną stacją indywidualną lub klubową (Pkt. 13 tabeli) w wymaganym terminie. Obowiązkowo należy przeprowadzić minimum 3 QSO ze stacjami okolicznościowymi xx85PZK i 3 QSO ze stacjami okolicznościowymi xx90IARU.
Stacje DX muszą zaliczyć 5 QSOs: 
2 QSO z XX85PZK,
2 QSO z XX90IARU oraz
1 QSO z SP (SQ, 3Z, HF, SO, SN)
9. Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL.
10. Zgłoszenie na dyplom.
Preferowana jest forma elektroniczna poprzez e-aplikację ze strony www.85.pzk.org.pl lub na adres e-mail award85@pzk.org.pl do dnia 31 grudnia 2015 roku ewentualnie listownie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców
„Award 85”
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz, Poland
11. Award Manager dyplomu „85 lat PZK i 90 lat IARU”: Piotr Skrzypczak SP2JMR.
12. Project Technical Manager: Roman SQ2RH.
13. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane. Weryfikacja zgłoszonych łączności i zdobytych punktów następuje w oparciu o platformę informatyczną organizatora dostępną pod adresem http://www.85.pzk.org.pl oraz nadesłane zgłoszenia i logi od stacji uczestników.
14. Dyplom z okazji 85. rocznicy powstania PZK i 90. rocznicy powstania IARU  wydawany będzie tylko w wersji papierowej nieodpłatnie i rozsyłany będzie poprzez biura QSL stowarzyszeń zrzeszonych w IARU lub "DIRECT" po dostarczeniu „opłaty zwrotnej” w postaci koperty i odpowiedniej wartości znaczków pocztowych lub wpłaty (3 USD) lub jej równowartości w polskich złotych (PLN).
15. Opłaty za dyplom dla „DIRECT” można wpłacać przelewem bankowym na konto:
Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie sekr. ZG
ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
Nr r-ku bankowego:  33144012150000000001950797Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,046,930 Unikalnych wizyt