PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-46. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 12.11.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 46/2014 z dnia 12.11.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Obchody Narodowego Święta Niepodległości przez krótkofalowców*.

•    Tradycyjnie już rano w dniu 11 listopada 2014 r. odbyły się zawody „NŚN” organizowane przez OT24 PZK. Tegoroczne edycja zawodów NŚN zadedykowana została ku pamięci zmarłego nagle w dniu 8.11.2014 r. członka Komisji tych zawodów Jerzego Bilskiego SP7EXJ.


•    Dwóch członków Wirtualnego OT PZK (Zbyszek SP5DXM i Zygmunt SP5ELA wraz z małżonką) wzięło udział w Koncercie Niepodległości zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Była to VI edycja koncertu i odbyła się ona w dniu Święta Narodowego w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie w Sali pod Liberatorem, miejscu gdzie o historii opowiada się w sposób szczególny, a muzyka znajduje tu oprawę niezwykłą.
Strona koncertu: www.koncertniepodleglosci.pl

* Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918); święto zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchodzone, przywrócono je w okresie transformacji systemowej w 1989; jest dniem wolnym od pracy. (Wikipedia). Zdjęcie z parady: Patryk Matyjaszczyk - Praca własna.

Info: SP5ELA

2. Najważniejsze informacje po posiedzeniu prezydium 7.11.2014 r.


I. Sprawy finansowe. Prezydium oceniło realizację budżetu za 10 mcy 2014, jako prawidłową, występują tylko niewielkie różnice w wykonaniu niektórych pozycji.
Nastąpiła zmiana Banku z Nordea na PKO BP na skutek fuzji banków. Zasady prowadzenia naszych kont nie uległy zmianie.
- Prezydium podjęło uchwałę w sprawie skierowania pod głosowanie elektroniczne Uchwały ZG PZK w sprawie sprawozdań finansowych PZK za rok 2014 i lata następne powodem jest  nowelizacja Ustawy o rachunkowości.
- Wnioski o dofinansowanie. Prezydium zapoznało się wstępnie z wnioskami o dofinansowanie. Szczegółowe ustalenia prezydium podejmie podczas 1. posiedzenia prezydium w II. połowie stycznia 2015 roku.

II. Obchody 85. rocznicy powstania PZK oraz 90. rocznicy powstania IARU:
Prezes omówił stan przygotowań do obchodów 85. rocznicy powstania PZK oraz 90. rocznicy powstania IARU.
Obecnie w trakcie powoływania jest Komitet organizacyjny obchodów, oczekujemy także na odpowiedzi od potencjalnych członków Komitetu Honorowego Obchodów.
W trakcie jest przygotowywanie programu dyplomowego.
Centralna uroczystość Jubileuszowa odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. w Centrum Promocji Kultury Praga Południe na ul Podskarbińskiej 2 w Warszawie o godz. 17.00. 
Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2015 będzie miało charakter szczególnie uroczysty i będzie poświęcone obchodom tych rocznic, stanowić też będzie ogólnodostępną centralną imprezę rocznicową.

III. Sprawy sportowe. 
Zbyszek SP2JNK z-ca prezesa ds sportowych przekazał informacje o posiedzeniu Komisji Sportowej PZK, która obradowała w dniu 5 listopada 2014 w Grudziądzu. Komisja wybrała kierownictwo. Przewodniczącym został Mariusz Thomas SQ2BNM, zastępcą Mirosław Paluszkiewicz SQ2LKM, a sekretarzem Joanna Karwowska SQ2LIC.
Omówiono organizację eliminacji do Mistrzostw w Szybkiej Telegrafii (HST) oraz Mistrzostw PZK w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARS). Komisja zaproponowała możliwe ilości zawodników uczestniczących w Mistrzostwach ARS oraz HST.
W związku z organizowaniem przez PZK Młodzieżowych Mistrzostw I. Regionu (IARU) Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) zaproponowano dodatkowe osoby do ich organizacji. Omówiono także propozycje do komitetu honorowego tej imprezy.
Zbyszek SP2JNK poinformował prezydium o stanie przygotowań do publikacji kalendarza zawodów krótkofalarskich na rok 2015.
Omówił także przebieg SP DX Contestu i SP DX RTTY Contestu.
Przedstawił także informację o działalności "Ogólnopolskiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej PZK / ARDF - Poland/".
Zbyszek SP 2JNK poinformował prezydium, że Komisja Sportowa i klub ARDF Poland proponują kandydatury na sędziów międzynarodowych z ramienia PZK w osobach kol.  Tomasza Deptulskiego SP2RIP oraz Ryszarda Siekierskiego SP2FAV.
 
IV. Działalność młodzieżowa i szkoleniowa w 2014 r. i propozycje na rok 2015. Jurek SP3SLU zastępca prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia poinformował prezydium o stanie o realizacji programu „Radioreaktywacja”. Termin zgłoszeń do tego współzawodnictwa upływa 15 stycznia 2015 r.

Obóz dla młodych krótkofalowców (YOTA) będzie organizowany prawdopodobnie w Szwecji. Deklarujemy udział na dotychczasowych zasadach. Więcej informacji pod koniec roku 2014.
W grudniu uruchamiamy dwie stacje okolicznościowe promujące YOTA w skali europejskiej.

V. Sprawy organizacyjne (CB QSL), Komisja Statutowa-pismo z 20.10.2014, sprawy klubów, głosowania elektroniczne.
W związku z rezygnacją Kol. Janusza Czerwińskiego SP5JXK z funkcji QSL Managera okręgu SP5 prezydium ZG PZK powołuje na tę funkcję Kol. Jerzego Szawarskiego SP5SSB.
Prezydium dziękuje Kol. Januszowi Czerwińskiemu SP5JXK za wzorowe pełnienie tej trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Na wniosek Członka Zarządu Głównego z ramienia OT50 Romana SP9FBC prezydium podjęło uchwałę o poddaniu pod głosowanie elektroniczne jako obowiązującej interpretacji zapisów w Statucie dot. Terenowych Klubów PZK opracowaną przez Zdzisława SP3GIL.

Prezydium postanawia skierować do Zarządu Głównego PZK w trybie głosowania elektronicznego wszystkie wnioski o OH i ZOH, które wpłynęły po posiedzeniu ZG PZK w dniu 17 maja 2014 do chwili obecnej.

Prezydium obradowało w Siemianowicach Śląskich w siedzibie Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w pełnym składzie w obecności Henryka Jegły SP9FHZ Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZK oraz przedstawicieli Śląskiego OT PZK.
SP2JMR

3. 55 – lecie Klubu Łączności LOK SP9KJM w Siemianowicach Śl.
     7 listopada o godz.n17.00 w Willi Fitznera w Siemianowicach Śl. odbyła się uroczystość 55-lecia Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., na którą przybyło około 40 osób. Na uroczystość tę przybył przewodniczący Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach Andrzej Gościniak, prezydent Miasta Siemianowic Śl. Jacek Guzy, radny Rady Miasta i kierownik Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. Zbigniew Krupski, przewodniczący siemianowickiego TKKF Ryszard Seręga, dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury Marek Banasik wraz z dyrektorem Willi Fitznera Małgorzatą Groniewską. W uroczystości wzięli również przedstawiciele Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Katowicach z prezesem Wojciechem Borońskim i wiceprezesem, a jednocześnie dyrektorem Biura ZW LOK Ryszardem Kasprzykiem, sekretarzem ZW LOK Barbarą Karge oraz specjalistą do spraw uzbrojenia i strzelectwa Janem Okoniem. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl. tj. Małgorzata Pilarczyk i Jerzy Cholewski. Nie zabrakło również członków Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z jego prezesem Jerzym Jakubowskim SP7CBG na czele, a także prezesa Śląskiego Zarządu Oddziału Terenowego PZK z siedzibą w Siemianowicach Śl. Marka Nieznalskiego SP9HTY. W spotkaniu wziął również udział przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PZK Henryk Jegła SP9FHZ.
    Z kronikarskiego obowiązku dodam, że w tym dniu od godz. 12.30 do godz. 16.30 w siedzibie Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl. odbyło się wyjazdowe Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZK. Nie był to przypadek, że posiedzenie to odbyło się w Siemianowicach Śl. i to w dniu uroczystości 55 – lecia Klubu Łączności SP9KJM. Członkowie Prezydium, doceniając wieloletni dorobek tego klubu, chcieli wziąć udział w uroczystości, aby podziękować działaczom klubu za ogromny wkład na rzecz krótkofalarstwa i życzyć im dalszych szczęśliwych lat.
     Uroczystość rozpoczęła się od uhonorowania najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Ligi Obrony Kraju oraz na rzecz krótkofalarstwa. Przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego LOK uhonorowali prezydenta Miasta Siemianowic Śl. Złotym Medalem LOK za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Złote Medale LOK otrzymali ponadto : Andrzej Kostorz SQ9DHK, Andrzej Kurtz SQ9IWG, Piotr Kurtz SQ9CXK oraz Arkadiusz Krzykawski SQ9CI. Okolicznościowe Medale 70 – lecia LOK otrzymali Zbigniew Krupski i Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Ponadto dość duże grono najbardziej aktywnych członków klubu otrzymało okolicznościowe statuetki z okazji 70 – lecia LOK.
     Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG wręczył podpisane przez wicepremiera Rady Ministrów RP Janusza Piechocińskiego i prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego okolicznościowe pismo pochwalne za zasługi na rzecz polskiego krótkofalarstwa prezydentowi Miasta Siemianowic Śl. Jackowi Guzemu, dyrektorowi Biura ZW LOK w Katowicach Ryszardowi Kasprzykowi, radnemu Rady Miasta Siemianowic Śl. i kierownikowi Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śl., Zbigniewowi Krupskiemu oraz czterem przedstawicielom Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śl. z dyrektorem tej placówki Grzegorzem Dorosem na czele. Prezes PZK wręczył również okolicznościowy grawerton dla Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śl., który odebrał jego prezes Eugeniusz Kurzeja SP9IIA. W uznaniu zasług klubu SP9KJM na przestrzeni 55 lat, prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Terenowego PZK w Siemianowicach Śl. Marek Nieznalski SP9HTY wręczył okolicznościowy puchar dla Klubu Łączności SP9KJM i dodatkowy puchar dla Eugeniusza Kurzei SP9IIA za szczególne zasługi na rzecz polskiego krótkofalarstwa. Okolicznościowy grawerton z podziękowaniem za pracę społeczną w Prezydium ZG PZK za lata 2004-2005, z rąk wiceprezesa PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR otrzymał Wojciech Szeliga SP9P
     Ciekawą prelekcję pt. „Krótkofalarstwo – historia, teraźniejszość i przyszłość”, wygłosił sekretarz generalny PZK i jednocześnie sekretarz klubu SP9KJM w Siemianowicach Śl. Tadeusz Pamięta SP9HQJ przybliżając zebranym specyfikę tego hobby i klubu, jak też przedstawił zabawne anegdoty i ciekawsze epizody związane z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. A na przestrzeni dziesięcioleci, nie tylko w siemianowickim klubie krótkofalarskim wiele się działo. Było bowiem wiele zabawnych sytuacji, ale były też czasy trudne, zwłaszcza w okresie okupacji niemieckiej i w okresie powojennym. W tej grupie pasjonatów są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, a łączy ich pasja poznawania ludzi i świata oraz nowoczesne techniki. Prelegent zwrócił uwagę na fakt, iż to krótkofalowcy byli i nadal są swoistym motorem postępu i siłą napędową w wielu odkryciach. To właśnie dzięki krótkofalowcom powstało między innymi radio, telewizja, telefonia komórkowa, łączności kosmiczne itd. Współczesny krótkofalowiec to osoba wykształcona, znająca języki obce, nowoczesne techniki, a znajomość techniki komputerowej wśród krótkofalowców to dziś standard. Mimo powszechnie panujących dziś nowoczesnych technik komunikowania się, krótkofalarstwo nadal istnieje, ma się dobrze i nadal przybywają tu młodzi ludzie, których zachwyca telegrafia, łączności z astronautami ze stacji orbitalnej czy też nowoczesne, krótkofalarskie  techniki cyfrowe z wykorzystaniem komputera. Tu każdy młody człowiek może z łatwością doskonalić znajomość języków obcych, a praca na radiostacji to rodzaj darmowej korepetycji w tym zakresie. Prelegent przy okazji obalił panujący jeszcze czasem wśród niektórych osób mit o szkodliwości pracy na radiostacji stwierdzając, że nie ma żadnego zagrożenia dla życia czy zdrowia człowieka.
     Zabierający udział w dyskusji dyskutanci podzielili stanowisko prelegenta dodając przy okazji garść dalszych informacji, równie pikantnych i koncentrowali się na nowoczesnych technikach, jak też zwracali uwagę na panujące czasem utrudnienia związane z uprawianiem krótkofalarskiego hobby. Zabierający głos w dyskusji prezes PZK Jerzy Jakubowski SP7CBG zwrócił uwagę na fakt, iż środowisko krótkofalowców jest poważnie traktowane przez organy państwowe, zwłaszcza przez struktury zarządzania kryzysowego, jak też przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Państwa. Należy bowiem zawsze mieć na uwadze fakt, iż w sytuacji zagrożenia powszechnego np. powodzi czy innych kataklizmów na środowisko krótkofalowców zawsze można liczyć i środowisko to stanowi alternatywne zaplecze dla profesjonalnych służb.
     Uroczystość 55 – lecia klubu została sfilmowana przez redaktora naczelnego Radiowego Biuletynu Informacyjnego Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzego Kucharskiego SP5BLD i po opracowaniu materiał filmowy z tej uroczystości w ciągu 7 – 10 dni ukaże się na stronie: http://www.rbi.ampr.org
     W związku z tak ważną uroczystością wypada życzyć aktywistom klubowym dalszych owocnych lat, woli działania i powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Opracował: Tadeusz Pamięta SP9HQJ

4. Wyprawa na Tokelau ZK3. Ekspedycja na ZK3Q/ZK3E na Tokelau dobiegła końca. W chwili obecnej znajdujemy się w Hong Kongu po wylocie z Auckland. Oczekujemy, że po 40 godzinach podróży na ostatnim odcinku podróży dotrzemy do Warszawy.
Staraliśmy się, aby nasza "walizkowa", dwuosobowa ekspedycja spełniła przynajmniej elementarne oczekiwania w Europie na zapotrzebowanie na ZK3. Niestety udało się to jedynie w części. Anomalia propagacyjne, które również były zauważane przez drugą polską ekspedycję VK9XSP pracującą w tym czasie z Pacyfiku oraz zaburzenia magnetyczne o rzadko spotykanej długości trwania skutecznie ograniczyły możliwości łączności na krótkiej drodze w Europą przez większość czasu pobytu. Staraliśmy się zatem pilnować otwarć na 10 i 12m długą drogą. Niestety miały one często ograniczony zasięg - sięgały najczęściej od EA8 poprzez EA, G, F i kończyły się na ON nie dając szans na łączności z centralnej i wschodniej części Europy na tej drodze. Otwarcia te trwały jedynie 20 do 40 minut i potrafiły występować jednocześnie na kilku pasmach. Bliskość anten na ograniczonej przestrzeni powodowała niemożność jednoczesnej pracy m.in. na 10 m i 12 m, mimo posiadania kompletu dobrych filtrów.
Tokelau jest samodzielnie administrowanym państwem. Jest to jednak tzw. terytorium zależne Nowej Zelandii, które liczy zaledwie 1383 mieszkańców. Na atolu Nukunonu, gdzie mieszkaliśmy, przebywa ok. 400 osób. Nie ma tam czynnego hotelu (jedyny jaki był został zamknięty wiele lat temu), nie ma także żadnej restauracji ani baru - istnieje jedynie jeden sklep. Wszelakie decyzje dotyczące lokalnej społeczności i życia wioski podejmuje dwudziestoosobowa rada wioski. Obejmowało to także zgodę na nasz pobyt na atolu, która to zgoda warunkowała uzyskanie wizy. Z tego powodu została wybrana praktycznie jedyna możliwa lokalizacja - prywatny dom, należący do byłego szefa wioski i obecnego członka parlamentu Tokelau, w którym traktowani byliśmy niezwykle serdecznie, jako domownicy i członkowie rodziny. Było to dla nas honorem, ale i zarazem obowiązkiem. Należało więc uczestniczyć w życiu domowym, respektując wysiłek gospodarzy w przygotowanie posiłków, które były serwowane wszystkim członkom rodziny jednocześnie, niestety czasami w godzinach optymalnej propagacji. Powodowało to, że niejednokrotnie zmuszeni byliśmy do nagłego przerywania pracy w czasie dużego pile-up' u. Rozumiemy rozgoryczenie wołających, którzy ze smutkiem słyszeli naszą anonsowaną przerwę w pracy w momencie, gdy istniała duża szansa na skuteczną łączność w propagacyjnej "górce". Nie mogliśmy jednak zachowywać się względem naszych miłych gospodarzy nieuprzejmie nie spełniając ich oczekiwań, zwłaszcza, że gospodarz gustował w wieczornych rozmowach przepojonych troską o sprawy państwowe. Inne zachowania z naszej strony byłyby niezrozumiałe, w krajach strefy Pacyfiku nikt się nie spieszy, ani nie patrzy na zegarek.
Zarówno nasi gospodarze, jak i ich sąsiedzi wykazali niezwykłą tolerancję i wyrozumiałość, akceptując odrutowanie budynku aż sześcioma antenami na stosunkowo małej przestrzeni, która współdzielona była z innymi mieszkańcami, sąsiadami, rybakami i dziećmi korzystającymi z pól antenowych jako placów zabaw. Myśmy natomiast z wyrozumieniem podchodzili do każdego uszkodzenia naszych anten.  Nikt nie dopatrywał się przy tym złej woli, jakiejkolwiek ze stron. Po prostu tak wyglądała lokalna rzeczywistość. Doszło do tego, że każdorazowa zmiana pasma poprzedzona była pomiarem anten mostkiem, czy jeszcze antena "żyje". Do niedogodności gospodarzy należało zaliczyć także nasze nocne marsze po schodach w celu przełączenia anten na zewnątrz oraz hałasy wywołane pracą foniczną. Wzajemne relacje można więc określić jako "pokojowe współistnienie".
Przed ekspedycją stawialiśmy sobie jako zadanie nawiązanie co najmniej 10.000 qso przez każdego z operatorów oraz przesunięcie Tokelau w dół na liście "most wanted” na 10 i 12m oraz 80m, czyli na tych pasmach, gdzie zapotrzebowanie na Tokelau było największe. Chcieliśmy ponadto dać szansę stacjom europejskim, dla których ZK3 jest szczególnie trudne. Dziękujemy wszystkim, którzy przy selektywnych wywołaniach "EU only" łączności takie umożliwiali wykazując sporo cierpliwości. Uzyskany wynik to łącznie 27 tysięcy łączności z Tokelau. Cieszymy się, że udało się także nawiązać sporo qso z Europą na 80 m w czasie paruminutowych okienek propagacyjnych, także na SSB. Z racji ograniczonej przestrzeni na budowę anten nie zdecydowaliśmy się na uruchomienie stacji na 160 m. Dodatkowym utrudnieniem dla operatorów było uszkodzenie BigIr'a uniemożliwiające jego szybkie przestrajanie.  Sporadyczne próby nawiązania qso w paśmie 50 MHz zakończyły się także niepowodzeniem.  Raz tylko słyszeliśmy nowozelandzkie beacony na tym paśmie. Nawiasem mówiąc, duża ekspedycja amerykańska z KH8 pracująca w tym samym czasie nie zaliczyła ani jednego qso na 6m mimo posiadania beaconu pracującego non-stop.
Zadziwiające i niezrozumiałe dla nas były niezwykle duże różnice propagacyjne dla tych samych pasm i okresów czasowych pomiędzy Samoa a Tokelau, mimo zaledwie 500 km odległości pomiędzy wyspami. Niektóre trasy, bezproblemowo osiągalne z Samoa w czasie naszej pracy pod znakami 5W0AF i 5W0AG, nie były z Tokelau w ogóle możliwe do zrealizowania, mimo pozornego podobieństwa propagacyjnego w tym okresie. Trudność pracy z Tokelau potwierdził także Atsuo 5W1SA, który istotne różnice propagacyjne w stosunku do 5W uzasadniał bliskim położeniem Tokelau w stosunku do równika. Wiele lat temu Atsuo był także aktywny z ZK3 z tego samego QTH. Pobyt na Samoa stanowił dla nas częściowo nie tylko wymuszony punkt tranzytu, związany z możliwościami komunikacyjnymi z Tokelau, lecz stanowił także strategiczną rezerwę do pracy radiowej w razie ewentualnego niepowodzenia w dotarciu statkiem na atol Nukunonu. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę, że mimo stałej aktywności 5W1SA z Samoa, dla wielu krótkofalowców kraj ten pozostaje w dalszym ciągu atrakcyjnym podmiotem DXCC.  Udało nam się, w stosunkowo krótkim czasie dojazdu i powrotu z Tokelau, nawiązać z ośrodka Vaiala Beach Cottage na Upolu ponad 7000 łączności (w tym sporo z Polską).
Należy podkreślić, że mimo wielomiesięcznych przygotowań istniało poważne zagrożenie wyprawy. Mogłoby się bowiem zdarzyć, że w ogóle nie dotarlibyśmy do punktu przeznaczenia, czyli ZK3. Kursujący statek z Apii na Tokelau PB Matua spełnia przede wszystkim życiowe funkcje dla Tokelau - zaopatrzeniowe w żywność i paliwo, w drugiej kolejności usługi transportowe dla lokalnych mieszkańców, a na samym końcu ewentualnie bierze na pokład wizytujących. Po pobycie na atolu jesteśmy w pełni przekonani co do prawidłowości tych priorytetów (każdy bowiem z atoli zaopatrywany jest w towary jedynie raz w miesiącu i po tygodniu jedyny sklep świecił pustkami). Tym bardziej cieszymy się, że skutecznie udało się dotrzeć na wyspę i przeprowadzić sporo łączności, co wbrew pozorom wcale nie było takie oczywiste. Niepowodzenie wyprawy byłoby niewątpliwie zrozumiałym źródłem rozczarowań dla oczekujących na łączność z tym rzadko aktywowanym i względnie niedostępnym krajem.
Gratulujemy zwłaszcza tym, którzy nawiązali z nami łączność jako nowym krajem i tym, którzy uzyskali nowe punkty do sportowych współzawodnictw. Szczególne powody do zadowolenia mogą mieć stacje amerykańskie, które skorzystały z wspaniałych, wielogodzinnych, otwarć w paśmie 28 MHz w godzinach w porannych lokalnego dnia. Gratulujemy także tym, którym udało się dopilnować rzadkich otwarć zwłaszcza na pasmach 10 i 80 m z kierunków Europy, Afryki i częściowo Azji. Współczujemy tym, którzy nawiązali łączności z piratami. Mamy już pierwsze informacje o takich łącznościach na CW. Prosimy o sprawdzenie czy nawiązane łączności są w logach dostępnych w Internecie. W razie wątpliwości zarówno operatorzy, jak i QSL manager są do dyspozycji.
Dziękujemy za współpracę i cierpliwość, a sponsorom za wsparcie w wysokich kosztach przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierujemy do  Marka SP7DQR za profesjonalną pomoc w obsłudze informatycznej ekspedycji i podjęcie się funkcji QSL managera wyprawy oraz Guenterowi DL2AWG, który udzielił nam niezwykle precyzyjnych informacji odnoszących się do organizacji wyjazdu na Tokelau, bez których ekspedycja miała duże szanse, by zakończyć się niepowodzeniem.
Do usłyszenia z kolejnej, atrakcyjnej lokalizacji.

73, Jacek ZK3Q/5W0AF/SP5EAQ i Marcin ZK3E/5W0AG/ SP5ES

5. Po ekspedycji VK9XSP na Christamas Island. W ostatnim dniu naszego pobytu na wyspie udzieliłem wywiadu dla miejscowego radia ABC North West WA. http://www.abc.net.au/local/photos/2014/11/07/4124079.htm
Audycja została nadana na antenie lokalnego Comunity Radio  a poniżej znajduje się jej zapis wraz ze zdjęciem. Są tam drobne nieścisłości ale tamtejsi reporterzy też potrafią przekręcić informację.
* Na podstawie informacji nadesłanej przez redaktor:
 

73! Włodek SP6EQZ

6. SP Contest Maraton 2014 (SPCM).
W załączniku do niniejszego komunikatu znajduje się aktualny stan
współzawodnictwa w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2014 (SPCM).
Kazik SP9GFI

SQ3POW S.K.
Dnia 06.11.2014 r. odszedł nagle od nas Kol. Andrzej SQ3POW, członek klubu SP3PFQ  Ostrów Wlkp., aktywny szczególnie w paśmie 7 MHz. Pogrzeb odbył się w Ostrowie Wlkp. dnia 10.11.2014 r.
Roman SP3HUF

SP7EXJ S.K.
JUREK BILSKI SP7EXJ odszedł nagle do krainy wiecznych DX-ów w dn. 8.11.2014. Wieloletni członek zarządu OT24 odznaczony Odznaką Honorową PZK oraz wieloletni sędzia zawodów NŚN. Jak co roku przygotowywał się do zawodów NŚN. Startując w zawodach NŚN w dniu 11.11.2014 r. uczcijmy pamięć wieloletniego współorganizatora zawodów.
O terminie pogrzebu poinformujemy kolegów.
Włodek SP7NWM

UA2AN S.K.
W dniu 11 listopada br. odszedł do krainy wiecznych DX-ów Timofiej Griczuk UA2AN, znany bardzo wielu krótkofalowcom SP Kolega z okręgu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Był stałym gościem wielu spotkań i zjazdów stanowiąc jedyny w swoim rodzaju akcent.
Tim UA2AN uległ wypadkowi podczas tegorocznego ŁOŚ-a i przez ostanie miesiące przebywał w polskich szpitalach. Pod koniec października został przewieziony do rodzinnego Kaliningradu.
Cześć Jego pamięci.
Info. na podstawie informacji rodziny oraz Marka SP9UO
Piotr SP2JMR

SP3RNT S.K.
Ze smutkiem informujemy, że w nocy z 9 na 10 listopada 2014 r. opuścił nas na zawsze Kolega Romuald Cichocki SP3RNT. Nie usłyszymy już SP3RNT na pasmach. Cześć Jego Pamięci!
Łącząc się w żalu z Rodziną i bliskimi pożegnamy Romka w czasie  nabożeństwa żałobnego, które odbędzie się 15 listopada (sobota) o godzinie 11:00 w Kościele św. Piotra i Pawła przy Pl. Bohaterów Westerplatte 1-3 w Kaliszu.

Krótkofalowcy z Kalisza

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Kazikowi SP9GFI, Marcinowi SP5ES, Jackowi SP5EAQ, Romkowi SP3HUF, Markowi SP9UO, Włodkowi SP6EQZ.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów: Piotr SP2jMR i Zygi SP5ELA.

Załącznik
Aktualny stan współzawodnictwa w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2014 (SPCM).
Klasyfikacja współzawodnictwa w zawodach krajowych SP Contest Maraton 2014
stan na dzień 10 listopad 2014.
SPCM prowadzony jest pod patronatem prezesa PZK ds. sportowych Zbigniewa SP2JNK, wg regulaminu zamieszczonego na portalu PZK - w zakładce Współzawodnictwa.

Kategoria SO-CW. Sklasyfikowanych 127
1. SP1AWE   1200 Pkt  14 startów
2. SP1AEN   1098 Pkt  13
3. SP4GL     928 Pkt  10
Kategoria SO-MIX. Sklasyfikowanych 165
1. SO4JCP   1334 Pkt  15 startów
2. SQ9E     1105 Pkt  13
3. SP7FGA    732 Pkt  11
Kategoria SO-SSB. Sklasyfikowanych 283
1. SP9IEK   902 Pkt   10 startów
2. SP7SEW   859 Pkt    9
3. SQ9CWO   822 Pkt   10
Kategoria SO/MO-QRP-MIX. Sklasyfikowanych 109
1. SQ2DYF   567 Pkt   8 startów
2. SP5XVR   496 Pkt   7
3. SP9HVV   407 Pkt   6
Kategoria MO-CW. Sklasyfikowanych 30
1. SP7PKI   1036 Pkt  11 startów 
2. SP9PSB    568 Pkt   8
3. SP2KAC    430 Pkt   6
Kategoria MO-MIX. Sklasyfikowanych 75
1. SP6ZDA   1131 Pkt  14 startów
2. SP4KSY    872 Pkt  12
3. SP3PWL    800 Pkt  11
Kategoria MO-SSB. Sklasyfikowanych 43
1. SP3PJY   837 Pkt   10 startów
2. SP4KHM   702 Pkt    8
3. SP9KUP   491 Pkt    7

Do rozegrania pozostały zawody: ARKI i PGA – (do SPCM zalicza się końcowy wynik roczny), Barbórka - 4 grudzień, Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego - 7 grudzień.
Pełne zestawienie współzawodnictwa na dzień 10 listopada zostanie zamieszczone
na portalu PZK.

73 Kazik sp9gfi

news: ikona_pdf.gif Komunikaty sekretariatu 2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,417,801 Unikalnych wizyt