PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3325 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

KS-44. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 29.10.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 44/2014 z dnia 29.10.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Pokaz szkolenia pododdziałów Związku Strzeleckiego - CKM Łódź.

W dniu 24 października br. na zaproszenie Pana płk lek. Zbigniewa Aszkielańca - Komendanta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, oraz insp. ZS Marcina Waszczuka - Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW, Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców Jerzy Jakubowski SP7CBG, uczestniczył w pokazie szkolenia pododdziałów Związku Strzeleckiego. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele MON, BBN, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz inni zaproszeni goście. Po powitaniu przez Komendanta Centrum, wystąpieniu Komendanta ZS "Strzelec" oraz kilku zaproszonych gości, obecni zapoznali się w krótkim wykładzie z historią Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, oraz z tematyką kursów i szkoleń realizowanych w WCKM.

Następnie po prezentacji multimedialnej działalności ZS "Strzelec", nastąpiła prezentacja projektu o nazwie S.P.O.N. - Strzeleckie Pododdziały Obrony Narodowej. Program ten ma na celu utworzenie komponentu obronnego tj. Obrony Narodowej. W projekcie obok zadań czysto wojskowych, proponuje się działania bardzo podobne, a nawet wręcz takie same jakie realizuje Polski Związek Krótkofalowców w ramach porozumienia z MAiC w sprawie łączności kryzysowej. Prezentujący program S.P.O.N. insp. Marian Waszczuk wielokrotnie podkreślał w swym wystąpieniu rolę łączności, wskazując jednocześnie na PZK jako najlepszego partnera we wspólnej realizacji projektu w tym zakresie.

Po zakończonej prezentacji wszyscy uczestnicy spotkania przenieśli się na zewnątrz budynku, gdzie pododdziały "Strzelca" zademonstrowały pokaz musztry paradnej, a następnie w Ośrodku Symulacji Pola Walki (odwzorowany w skali 1:1 fragment pola walki z Afganistanu) zademonstrowały proces udzielania pierwszej pomocy medycznej. Oglądaliśmy również szpital polowy wraz z wyposażeniem, przystosowany do szkolenia personelu medycznego od udzielania pierwszej pomocy do prowadzenia skomplikowanych operacji. Mieliśmy możliwość dokładnego zapoznania się z pojazdami sanitarnymi używanymi przez Wojsko Polskie począwszy od zwykłych karetek a skończywszy na ciężkich pojazdach typu "Ryś" i "Rosomak". Spotkanie zakończyły pokazy walki wręcz Górskiego Oddziału Rozpoznawczo-Spadochronowego "Strzelec" oraz poczęstunek, którym była serwowana tradycyjna wojskowa grochówka.

Podczas prowadzonych podczas spotkania przez Prezesa PZK i Komendanta Głównego ZS "Strzelec" rozmów, ustalono, że jeszcze w tym roku dojdzie do spotkania w celu wypracowania porozumienia o wzajemnej współpracy i partnerstwie, pomiędzy Polskim Związkiem Krótkofalowców, a Związkiem Strzeleckim "Strzelec".

Jerzy Jakubowski SP7CBG

2. Podziękowanie.
W związku z rekonstrukcją Rządu RP prezes PZK wysłał list gratulacyjny do Pana Andrzeja Halickiego Ministra Administracji i Cyfryzacji. *W załączeniu podziękowanie otrzymane dzisiaj od Pana Ministra.
Sekretariat ZG PZK

3. Posiedzenie prezydium ZG PZK.
Najbliższe i zarazem ostatnie w 2014r. posiedzenie prezydium ZG PZK odbędzie się w dniu 7. listopada o godz. 12.30 w DK "Chemik" (siedziba OT06 oraz SP9KJM) w Siemianowicach Śląskich.
W porządku obrad m.in.
1. Sprawy finansowe PZK, realizacja budżetu za 10 mcy 2014, prognozy, bieżąca syt. finansowa.
2. Obchody 85. rocznicy powstania PZK oraz 90. rocznicy powstania IARU:
3. Sprawy sportowe na rok 2015 oraz omówienie imprez z br
4. Działalność młodzieżowa i szkoleniowa w 2014 r i propozycje na rok 2015
5. Działalność organizacyjna w tym Komisji Statutowej
6. Sprawy bieżące wniesione przez członków prezydium.
Piotr SP2JMR

4. Kalendarz Zawodów Krajowych 2015 r.
Wzorem lat ubiegłych przypominam o zgłaszaniu Regulaminów Zawodów Krajowych do kalendarza na 2015 r. w terminie do 15 Listopada 2014 r. Szczegółowy regulamin i adres wysyłki zamieszczony jest na stronie PZK w zakładce zawody. Termin ten jest ostateczny ze względu na planowane jak co roku zamieszczenie kalendarza w czasopiśmie "Świat Radio".
Zbyszek SP2JNK
Zastępca Prezesa PZK ds. Sportowych

5. Akcja dyplomowa "Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej". W okresie od 27 do 31 października 2014 roku stacja radiowa Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR będzie pracować pod okolicznościowym znakiem SN0TOAW. Aktywność stacji w tym okresie związana jest z przypadającym 27 października Świętem Terenowych Organów Administracji Wojskowej /TOAW/, ustanowionym przed dwoma laty przez Ministra Obrony Narodowej, dokładnie w rocznicę podpisania w 1918 roku tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, która powoływała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień, będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce. Obecnie TOAW to terenowe organy wykonawcze Ministra Obrony Narodowej, których działalność obejmuje dwa zasadnicze obszary, sprawy operacyjno-obronne jak również sprawy realizowane przez organy rządowej administracji niezespolonej. W ich skład wchodzi 16 wojewódzkich sztabów wojskowych /WSzW/ wraz z podległymi im 86 wojskowymi komendami uzupełnień /WKU/.
 
Klub SP3PGR działający na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, jedynej poznańskiej szkoły która jako partner społeczny ma podpisane z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu porozumienie o współpracy jest organizatorem w okresie aktywności znaku SN0TOAW akcji dyplomowej „Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej” wpisującej się w tegoroczne obchody tego święta. Okolicznościowy dyplom podpisany przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu otrzymają krajowe i zagraniczne radiowe stacje nadawcze bądź nasłuchowe, które przeprowadzą ze stacją SN0TOAW co najmniej 4 QSOs/HRDs (dla stacji zagranicznych co najmniej 2 QSOs/HRDs). Łączności w danym dniu akcji można powtórzyć na innym paśmie, a w kolejnych dniach również na tym samym paśmie fal krótkich. Zgłoszenia na dyplom zawierające imię i nazwisko bądź nazwę klubu, znak wywoławczy oraz wykaz zrealizowanych QSOs/HRDs należy wysłać na adres e-mailowy klubu sp3pgr@wp.pl w terminie do 3 listopada 2014 roku włącznie. Dyplom w formacie PDF jest bezpłatny.
Award Manager
Jacek Behrendt SQ3OPM

6. VK9XSP na finiszu.
Koleżanki i Koledzy. Nasza aktywność z Wyspy Bożego Narodzenia powoli dobiega do końca. Zostały nam jeszcze tylko 3 dni; w piątek 31.10.2014 od rana będziemy demontować anteny na dolne pasma które są zlokalizowane na klifie tuż nad urwiskiem do morzem, a w ciągu dnia kolejne anteny na górne pasma. Ostatecznie nasze sygnały umilkną około 11 UTC. Czas więc na pierwsze podsumowania.
Poza pierwszym incydentem z opóźnionym o jeden dzień dotarciem na wyspę spowodowanym złymi warunkami atmosferycznymi cała reszta szła zgodnie z planem. Mamy wygodne zakwaterowanie i dobre warunki bytowe. Temperatury w dzień osiągają ok. 40oC zaś w nocy ok. 28oC. Pobyt na skałach w dzień jest niemożliwy.
Uruchomiliśmy cztery stacje ze wzmacniaczami i kompletem anten, zastosowane filtry pasmowe eliminowały wzajemne zakłócenia, a zaprawieni w bojach operatorzy dzielnie pracują na wszystkich pasmach wymieniając się wzajemnie. W zasadzie pracuje tyle pasm na ile propagacja i zmęczenie pozwala.

Nie ukrywam, że przed wyjazdem mieliśmy ambitny plan pobicia naszego rekordu łączności z Mauretanii 85 500 QSO) jednak już widać, że się to nam nie uda.
Mimo dużego indeksu SF zapewniającemu znakomitą propagację na górnych
pasmach w godzinach porannych, dwie godziny po wschodzie słońca zapada cisza radiowe i wszystkie pasma milczą aż do wczesnego popołudnia czasu lokalnego.
Dolne pasma z kolei są bardzo zaszumione przez trzaski atmosferyczne i praca na nich nie należy do przyjemności, a uzyskiwane "rejty" zniechęcają operatorów.
Za to wieczorem górne pasma słuchać jeszcze 4-5 godzin po zachodzie słońca. Otwiera się wtedy również propagacja na NA, ale brak zdyscyplinowania stacji EU uniemożliwia skuteczną pracę. Wiemy, że jesteśmy dobrze słyszalni na pasmach, a w szczególności na 7 MHz jednak z naszej strony pasmo to  jest pełne jakichś stacji brodcastingowych, rybackich i radarów.
Znaleźliśmy dobre okno propagacyjne na NA na wyższych pasmach w okolicy
naszego wschodu słońca i codziennie robimy prawie setkę stacji z tego rejonu co nam znacznie poprawia humory. W logu mamy już dużo ponad 4000 QSO ze stacjami SP (statystycznie każdy członek PZK ma już z nami QSO), a nowych znaków wciąż przybywa w logu.
Wszystkie podane informacje o miejscowej propagacji dotyczą czasu lokalnego na VK9X (w tej chwili różnica czasu między SP a VK9X wynosi 6 godzin). Czasami aż boimy się odpowiadać którejś z kolei stacji SP, aby nie być posądzanymi o nadmierne faworyzowanie stacji SP (na clustrze były wpisy “chciałbym być Polakiem”).
Na ogół stacje SP pracują poprawnie z ładnymi i silnymi sygnałami, niektórzy jednak sprawdzają propagację codziennie wołając na tym samym paśmie i tą samą emisją zabierając szansę na zrobienie QSO innym. Nasz log ładowany jest nawet kilka razy dziennie na stronę Clublogu i nie ma powodu, aby powtarzać QSO.
Wygląda na to, że w sumie lekko przekroczymy 50 000 QSO, co jak na Oceanię chyba nie jest złym wynikiem (Christmas Isl. ma oznaczenie OC02). Ludzie na wyspie są życzliwi (poza jednym policjantem, który wlepił mi manat), wszyscy o nas wiedzą i dziwią się naszym antenom. Na facebooku miejscowej Agencji Turystycznej zamieszczona będzie informacja o polskiej wyprawie z serią zdjęć.
Dzisiaj zrobiliśmy sesję fotograficzną wyprawy której efekty poznacie po powrocie do kraju, gdyż nie za bardzo możemy wysyłać stąd duże pliki. Wyspę opuszczamy o północy z piątku na sobotę, aby po przesiadkach w Jakarcie i Dubaju wylądować w Pradze w niedzielę o 12.35, a dalej busem do Wrocławia.
Tak więc do zobaczenia w kraju.
W imieniu ekipy VK9XSP Włodek SP6EQZ

7. Okręgowe Biuro QSL SP5.
Informuję, że z dniem 31 października zrezygnował z funkcji QSL Managera SP5 kol. Janusz Czerwiński SP5JXK. Proszę o nie wysyłanie kart QSL na dotychczasowy adres OB QSL SP5.
Sekretariat ZG PZK

8. SŁOWA  PODZIĘK0WANIA SERGEJA UR7EX.
(na podstawie informacji opublikowanej na stronie LKK  http://lkk.org.ua)
Wczoraj 26.10.2014 byłem w Lwowskim Szpitalu Wojskowym z wizytą humanitarną u Sergeja UR7EX. Od niego i jego żony Olesi przekazuję wyrazy szczerej wdzięczności wszystkim lwowskim krótkofalowcom i członkom LKK za moralne i materialne wsparcie w tych trudnych wydarzeniach, jakie mają miejsce na Ukrainie. Stan zdrowia i samopoczucie Sergeja ulegają poprawie. Jeśli lekarze pozwolą, Sergej  chciałby zobaczyć Lwów. Sergej i Olesia są dzielni. Nie łatwo im, ale jesteśmy z nimi. Leczenie, a później wykonanie protez wymaga trochę czasu i będzie kosztowne. Za pomoc Sergej bardzo wszystkim dziękuje, szczególnie Iwanowi UR5WD, Veniamonowi UT7IY, Igorowi UT4WA, Jurijowi US5WDJ, Mirosławowi US5WFQ, wszystkim członkom LKK za dobre słowa i pomoc wyrażone na Zebraniu LKK dnia 19.10.2014, a także wszystkim polskim krótkofalowcom którzy nie pozostali obojętni na problemy Sergeja i jego rodziny. Ode mnie i Rady LKK serdecznie dziękujemy naszym polskim braciom za udział w akcji pomocy Sergejowi. Razem możemy zrobić wiele!
Секретар Ради ЛКК, Роман UY3WX. – Sekretarz Rady LKK, Roman UY3WX
Tłumaczenie: Wojciech W. Geło SP8MI – członek Rady LKK

9. Wolne miejsca na jachcie podczas Wagner Sailing Rally 2015.
Są jeszcze wolne miejsca od 3 do 13 lutego.
Koszt około 830 USD za osobę w dwu osobowej kabinie z własną łazienką.
Proszę nadsyłać zgłoszenia nie później niż do końca października na adres
seamistsailor@gmail.com
Więcej informacji na żądanie zainteresowanych pod powyższym adresem.
Marek SP9UO

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje:
Markowi SP9UO, Włodkowi SP6EQZ, Jackowi SQ3OPM, Wojtkowi SP8MI.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikató w: Piotr SP2JMR i Zygi SP5ELA.

*Załącznik: podziękowanie Pana Ministra MAiC Andrzeja Halickiego.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS-2014
news: ikona_pdf.gif Podziękowanie Pana Ministra MAiC

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,458,256 Unikalnych wizyt