PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 11
Użytkowników online: 0
RSS

KS-40. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 1.10.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 40/2014 z dnia 01.10.2014 r.

Witam serdecznie odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    PZK na Konferencji u Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Szef BBN dla PAP: Organizacje proobronne mogą pracować na rzecz państwa.
Organizacje pozarządowe o charakterze proobronnym mogłyby wypełniać zadania zlecane przez państwo – powiedział PAP szef BBN Stanisław Koziej po spotkaniu z przedstawicielami kilkunastu stowarzyszeń. Jego zdaniem mogłyby np.
zajmować się szkoleniem rezerwistów.
Spotkanie odbyło się we wtorek w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa, które ma na celu wypracowanie koncepcji działań na rzecz wzmocnienia strategicznej odporności kraju na różne zagrożenia, w tym nowe, które z całą mocą objawiły się za naszą wschodnią granicą” – powiedział Koziej.
Dodał, że „w spotkaniu uczestniczyły organizacje o bardzo różnych profilach i specjalnościach”, a główne konkluzje dotyczyły sposobu wykorzystania społecznych organizacji o charakterze proobronnym w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa.
„Ustaliliśmy, że struktury państwowe powinny zidentyfikować obszary działań, w których mogłyby oczekiwać wsparcia od stowarzyszeń” – powiedział szef BBN. Zainteresowane organizacje pozarządowe powinny natomiast wypracować własne
doktryny uwzględniające pomoc strukturom państwa.
Według szefa BBN mogłyby to być np. zadania o charakterze operacyjnym – wypełniane w razie zagrożenia i wojny; zadania szkoleniowe świadczone na rzecz wojska, policji, Straży Granicznej i pożarnej oraz innych instytucji państwowych.
„Przykładowo mogłoby to być zaangażowanie w szkolenie rezerw mobilizacyjnych” – wskazał Koziej.
Inny możliwy obszar zadań wiązałby się ze „szkoleniem ludności cywilnej, krzewieniem świadomości, uczulaniem młodzieży na sprawy bezpieczeństwa – tu organizacje mogą odegrać istotną rolę” – ocenił szef BBN.
Jak dodał, po opracowaniu przez organizacje pozarządowe ofert odpowiadających ich specjalnościom i zestawieniu ich z potrzebami struktur państwowych „mógłby powstać pewien plan działań na rzecz systemu bezpieczeństwa, wykorzystujący często hobbystyczne działania i entuzjazm, co pozwoliłoby też na ekonomizację wysiłku państwa”. „Zaoferowałem, by BBN stało się dla tych organizacji miejscem spotkań i konsultacji” – poinformował. Podkreślił, że „to struktury państwa będą miały decydujący głos – będą wybierały organizacje, podsuwały im pewne zadania, nie wszystkie oferty i nie wszystkie rozwiązana będą wykorzystane”.
Prezydent Bronisław Komorowski mówił na początku września, że w ramach pozamilitarnych działań na rzecz bezpieczeństwa można by kształtować postawy proobronne – „rozumiane nie tylko jako sympatia dla wojska, ale wiążące
się z gotowością osobistego świadczenia na potrzeby obronności". Koziej wskazywał wtedy, że może chodzić o np. o stowarzyszenia hobbystów zajmujących się obronnością.
Źródło: PAP - materiał ze strony internetowej www.bbn.gov.pl
Polski Związek Krótkofalowców uczestniczył w konferencji, będąc reprezentowany przez Piotra Skrzypczaka SP2JMR, wiceprezesa PZK oraz Rafała Wolanowskiego SQ6IYR, EmCom Managera PZK.

2. Podsumowanie 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU Varna-Albena 2014.
23. Generalna Konferencja Regionu 1. IARU została otwarta w niedzielę 21 września 2014 roku - przy 43 Stowarzyszeniach Członkowskich obecnych na Konferencji oraz 17 Stowarzyszeniach Członkowskich reprezentowanych przez pełnomocników. Konferencja odbyła się w hotelu Flamingo Grand Hotel w Kurorcie Albena, w Bułgarii na północ od Warny, a jej gospodarzem była Bułgarska Federacja Krótkofalowców (BFRA).
W ramach Konferencji poczyniono postępy w zakresie wielu zagadnień, mających dla krótkofalarstwa zasadnicze znaczenie. Wszystko osiągnięto w czasie kilku dni w kręgu zebranej grupy ludzi, którzy zmierzyli się z realiami zarówno narzucającymi konieczność ochrony naszego widma, jak i uwidaczniającymi zmniejszającą się ilość krótkofalowców. Otuchą napawały prawdziwe postępy, których dokonała w zakresie swoich działań Kol. Lisa Leenders, PA2LS - Koordynator 1. Regionu ds. Młodzieży.
 
W trakcie Konferencji dokonano przeglądu strategii 1. Regionu IARU oraz dotyczących
go spraw finansowych i członkowskich. Przegląd innych zagadnień odbył się w gremiach wielu stałych Komitetów, Grup Roboczych i przy udziale Koordynatorów, z uwzględnieniem zagadnienia EMC (kompatybilność elektromagnetyczna - przyp. tłum.), stosunków politycznych, łączności kryzysowej, spraw młodzieży, ARDF (radioorientacja sportowa - przyp. tłum.), zwiększania aktywności krótkofalarskiej w krajach rozwijających się, ochrony i rozwoju widma radiowego za pośrednictwem ITU, CEPT oraz Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych/WRC (podmiot odpowiedzialny: ERC/Komitet ds. Stosunków Zewnętrznych), systemu Intruder Watch (System Monitoringu 1. Regionu IARU - przyp. tłum.), aktywności w kosmosie oraz Szybkiej Telegrafii Sportowej (HST).

Szczególne znaczenie miała zmiana kryteriów funkcjonowania (ToR) Komitetów ds. EMC (powstałego z dotychczasowej Grupy Roboczej ds. EMC - przyp. tłum.) oraz ds. Stosunków Politycznych, które obecnie wytyczają wyraźne wymogi dla 1. Regionu w aspekcie lobbingu na szczeblach politycznych, rządowych i biznesowych - w zakresie EMC i związanych z tym zagadnieniem przepisów oraz norm .
 
W ramach Konferencji dokonano także przeglądu polityki w zakresie głównych zagadnień dot. widma LF/HF oraz VHF/UHF i mikrofal. Dyskusje dotyczyły szerokiego zakresu spraw, z uwzględnieniem m. in. planów podziału pasm, aktywności zdalnej oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie satelitów i telewizji cyfrowej. Przedyskutowano także stanowisko w sprawie przyszłych Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych.

Uczestnicy Konferencji rozważyli i przedstawili rekomendacje w zakresie transgranicznego zarządzania obrotem kart QSL, odpowiedzialnego gospodarowania ruchem kart QSL, umyślnie powodowanych QRM, inicjatyw młodzieżowych, praw autorskich i wtórnego publikowania materiałów, a także procedur CW.
 
Pełne sprawozdanie z obrad końcowej Sesji Plenarnej zostanie opublikowane
w odpowiednim czasie na stronie internetowej 1. Regionu 1 IARU pod podanym adresem: www.iaru-r1.org. 

Przyznano Honorową Nagrodę im. Roya Stevensa G2BVN 1. Regionu IARU,
a otrzymał ją Kol. Gaston Bertels, ON4WF w uznaniu jego wieloletnich zasług
na rzecz krótkofalarstwa. Gaston był Przewodniczącym Grupy Roboczej Eurocom,
a później Przewodniczącym Grupy Roboczej ARSPEX (Grupa Robocza ds. Aktywności w Przestrzeni Kosmicznej - przyp. tłum.).
 
Na ostatniej Sesji Plenarnej 23. Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU wybrany został nowy Komitet Wykonawczy. Członkami Komitetu Wykonawczego na kadencję 2014-2017 (jej rozpoczęcie nastąpi w dniu 31 października 2014 roku) są następujące osoby:

Przewodniczący: Don Beattie, G3BJ
Wiceprzewodniczący: Faisal Al-Ajmi, 9K2RR
Skarbnik: Eva Thiemann, HB9FPM
Sekretarz: Dennis Green, ZS4BS
Członkowie: Thilo Kootz, DL9KCE; David Court, EI3IO; Oliver Tabakovski, Z32TO;
Ivan Stauning, OZ7IS oraz Ranko Boca, 4O3A.
24. Konferencja Generalna 1. Regionu IARU odbędzie się we wrześniu 2017 roku
w Wildbad Kreutz k. Monachium w Niemczech, a jej organizatorem będzie DARC.

Informacja dodatkowa: oprócz wielu rekomendacji dot. problematyki KF i UKF -
stanowiących usankcjonowanie prowadzonych na bieżąco prac odpowiednio Komitetów C4 i C5, przyjęte zostały pewne rekomendacje o charakterze nowatorskim, m. in. dotyczące powołania Komitetu ds. Młodzieży (w połączeniu z przyznaniem budżetu w wysokości 25.000 CHF na realizację skierowanych do młodzieży przedsięwzięć w latach 2015-2017), odpowiedzialnego gospodarowania obrotem kartami QSL (z uwzględnieniem np. zalecenia weryfikacji adresatów kart w bazie danych QRZ.com oraz stosowania systemów zgłaszania próśb o wysyłkę kart na żądanie), a także powołania Krótkofalarskiej Służby Obserwacyjnej (Amateur Radio Observation Service/AROS) - mającej zająć się sprawą zakłóceń powodowanych umyślnie („złośliwe QRM”), szczególnie dotkliwych w trakcie aktywności ekspedycji DX-owych oraz innych stacji o szczególnym i okolicznościowym charakterze.
Adres informacji źródłowej:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1338:news-release-23rd-general-conference&catid=1:latest-news&Itemid=50
Autor informacji: Dennis Green, ZS4BS - Sekretarz Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.
Adres do materiału zdjęciowego z inauguracyjnej Sesji Plenarnej: http://iarur1con2014.bfra.bg/gallery/

Tłumaczenie materiału i opracowanie informacji dodatkowej: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK
 
3. Pierwsza polska ekspedycja X 2014 na Tokelau ZK3 wyruszyła w podróż.
W dniu 30.09.2014 z lotnika na Okęciu w Warszawie ruszyła na Pacyfik pierwsza „październikowa” polska ekspedycja. Skład ekspedycji: Jacek SP5EAQ (ZK3Q i 5W0AF) i Marcin SP5ES (ZK3E i 5W0AG). Wg. otrzymanego raportu z dnia dzisiejszego są w XX9 Macau i czekają na samolot do Auckland (Nowa Zelandia). Na razie wszystko przebiega planowo, bagaż około 110 kg wyposażenia stacji i anteny jest razem z nimi!

Wyprawa na Tokelau  ZK3 to fantastyczna przygoda. To rejon południowego Pacyfiku, trudna i poszukiwana na pasmach strefa 31.
Jednocześnie niezwykle zaawansowana i skomplikowana logistyka wyprawy, a także spore koszty. To z Polski i Europy olbrzymia odległość i długa podróż.
Trzy dni podróży samolotami, 3 dni rejsu statkiem i to niezbyt komfortowym. Nasi ekspedycjonerzy podzielili się zadaniami - Jacek SP5EAQ będzie pracował na fonii, a ma olbrzymie doświadczenie (Honor Roll DXCC Phone), a Marcin SP5ES na telegrafii. Marcin w ostatnich latach zapisał się w historii „operacji SPFF”.  Super sprawna telegrafia w trudnych warunkach terenowych. Trzymajmy za „naszych” kciuki!
 
* Fotka: od lewej Marcin SP5ES i Jacek SP5EAQ. Zdjęcie autora z akcji pakowania sprzętu w ostatni piątek. Nastroje, jak widać na fotce wspaniałe!

Szczegóły na stronie ekspedycji: http://zk3.sp5drh.com/index.html
ZYGI SP5ELA

4. 50 lat "Krótkofalarstwa w Dębnie".
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, 27 września b. r. na terenie Dębnowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie poświęcone jubileuszowi 50-lecia działalności krótkofalarskiej w Dębnie, pod hasłem "Stan zagrożenia - nie jesteś sam". Hasło było związane z łącznością rezerwową na wypadek zagrożeń.
Odbywająca się na stadionie miejskim impreza przyciągnęła kilkudziesięciu mieszkańców tego pięknego, niewielkiego miasta i tematycznie koncentrowała się na łączności antykryzysowej oraz współpracy pomiędzy służbami współdziałającymi w ramach minimalizacji i zwalczania skutków katastrof.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Piotr Downar, Burmistrz Dębna oraz przedstawiciele Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, PGNiG - głównego sponsora spotkania, a także ksiądz proboszcz z pobliskiej parafii.
Otwarcia spotkania dokonał Pan Burmistrz Piotr Downar, następnie głos zabrał Henryk Kreczmer SP1FYJ, prezes klubu SP1PNW i organizator spotkania.
W dalszej części wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak wręczył okolicznościowy grawerton Henrykowi SP1FYJ, jako jednemu z czołowych animatorów dębnowskigo krótkofalarstwa. SP2JMR w krótkim wystąpieniu przedstawił celowość tworzenia sieci amatorskiej łączności antykryzysowej, omówił jej struktury i podstawy prawne, podkreślając korzyści ze współdziałania służb profesjonalnych z krótkofalowcami.
Przedstawiciel PGNiG przedstawił prezentację dotyczącą służb ratowniczych koncernu czuwających nad bezpieczeństwem w rejonie Dębna.
Dzięki strażakom wszyscy chętni mogli dowiedzieć się o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a także przećwiczyć reanimację na dostarczonym specjalnie fantomie.
Ważnym wydarzeniem był spontanicznie utworzony panel dyskusyjny, który rozpoczął się od dyskusji na temat przepisów w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a dotyczył przyszłości krótkofalarstwa, metod propagowania tego hobby wśród dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania i logistyki klubów krótkofalarskich. W panelu zainicjowanym przez Janusza SP1TMN, prezesa Zachodniopomorskiego OT PZK uczestniczyli m. in. SP3SBY, SQ1KSL, SQ1KSM, SP1JJY, SP3CMX, SP3CAI, SP3HLM.
Pogoda dopisała, więc impreza mogła się odbyć - zgodnie z założeniami - na świeżym powietrzu, "w cieniu" samochodu z radiostacją R140.
Więcej informacji oraz fotoreportaż ukaże się w numerze 11 „Krótkofalowca Polskiego”.
W imieniu wszystkich obecnych oraz Prezydium ZG PZK dziękuję organizatorom tego pożytecznego spotkania, a szczególnie Henrykowi Kreczmerowi, SP1FYJ.

SP2JMR

5. IV. Konferencja ARISS. IV Konferencja ARIS odbędzie się 4 października b. r. w Ostrowie Wielkopolskim. O tegorocznej konferencji, podobnie jak w poprzednich latach, informacje znajdują się na stronach kuratoriów oświaty. Nowością jest jednak informacja w serwisie kosmonauta.net, który od wielu lat wspiera i promuje działania ARISS. W tym roku dzięki kosmonauta.net o konferencji można poczytać na Facebooku:
FB Kosmonauta.net:  http://www.facebook.com/Kosmonauta.net
FB Polska w ESA: https://www.facebook.com/Polska.w.ESA
Kalendarz znajduje się na portalu kosmonauta.net  http://www.kosmonauta.net/events/4-ogolnopolska-konferencja-uczestnikow-i-sympatykow-programu-ariss/
Artykuł na kosmonauta.net: http://www.kosmonauta.net/2014/10/4-ogolnopolska-konferencja-uczestnikow-i-sympatykow-programu-ariss/
Polskie Forum Astronautyczne: http://www.forum.kosmonauta.net/index.php?topic=1925.0. Wszystkie szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie: http://ariss.pzk.org.pl
Armand SP3QFE

6. Film ze Zjazdu SPDXC w Internecie. W dniach 19-21 września 2014 r. w Sianożętach koło Kołobrzegu odbył się Zjazd SPDXC czyli Stowarzyszenia Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych. Natomiast w dniu 20.09.2014 r., podczas Zjazdu, miało miejsce Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego i Telewizji Internetowej Krótkofalowców przedstawia reportaż filmowy ze Zjazdu SPDXC 2014. Film jest dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=nxiKiz6wBxw&feature=youtu.be
Jerzy SP5BLD, Redaktor Naczelny RBI

7. eMK QTC 10/2014. Październikowe wydanie eQTC w wersji PDF dostępne jest od 1 października na stronie Serwisu Krótkofalarskiego ww.qtc.suchacz.eu Bieżący numer liczy 46 stron i zawiera informacje dla czynnych w eterze krótkofalowców. Jak zwykle, jego treść adresowana jest do radiooperatorów - miłośników DX-ingu, zawodów HF i
VHF+ oraz uczestników wyczynowych programów dyplomowych. Wydanie
październikowe pomoże każdemu nadawcy i nasłuchowcowi w wyborze imprez
eterowych, których w tym miesiącu będzie wyjątkowo dużo. Warto zwrócić
uwagę m. in. na: - Informacja i MAC, - Projekt rozporządzenia w sprawie
świadectw operatora urządzeń radiowych, - decyzje prezydium ZG PZK, -
Kalendarz zawodów HF i VHF+, - Regulaminy zawodów krótkofalarskich na
październik, - CQ WW DX SSB Contest, - SP-CW-Contest - Sprawdzian kondycji
polskiego krótkofalarstwa, - Konferencja ARISS, - Przemiennik SR7TM, -
Mistrzostwa ARDF, - HST w Czarnogórze, - SP DX Contest 2014 - wyniki, -
Spotkanie członków SP-OT-C, - Współzawodnictwo SP-AH-C, - WWFF QSLs od
DL1ASF, - Silent Keys, - Ilu nas jest?, - LZ14IARU z obrad konferencji 1.
Regionu IARU, - 11-letnia telegrafistka, - Dyplom Gminy Lubelszczyzny, - 24
Hours Awards, - Zamkowe spotkanie, - Zjazd w Burzeninie, -    
Krótkofalarska Jesień na Pogórzu 2014, - II Bieg Leśnika, - SP6PAZ w SSB FD
2014, - Wyniki zawodów Dni Morza 2014, - Polacy w CQCW, - Zapowiedzi
polskich wypraw DX do atrakcyjnych miejsc na świecie. Życzę miłej lektury i
przede wszystkim aktywnego udziału w zapowiadanych na październik imprezach
krótkofalarskich. Więcej informacji znaleźć można na portalu www.qtc.suchacz.eu 
Info: SP2FAP

8. SN63D - stacja okolicznościowa pracująca podczas obchodów 70. rocznicy zakończenia trwającego 63 dni Powstania Warszawskiego 1944 będzie aktywna na pasmach od 1 października do 30 listopada 2014 z miasta Łuków. W imieniu łukowskich krótkofalowców zapraszamy do łączności emisjami CW, SSB, oraz cyfrowymi. QSL manager: Mariusz SP8P. Więcej szczegółów pod adresem http://www.qrz.com/db/SN63D

Źródło: strona internetowa PGA

9. Podziękowania.
*Serdecznie dziękuję Kolegom z Łódzkiego Oddziału PZK-OT15 za udzieloną w dniu 22.09.2014 pomoc podczas ataku epilepsji. Koledzy udzielili mi pomocy i dzięki nim obeszło się bez interwencji pogotowia i lekarza, dzięki Kolegom nie znalazłem się w szpitalu. Opieka i pomoc była prawidłowa i bardzo dobra, po minięciu ataku mogłem wrócić do domu. Tu czekała na mnie wiadomość od żony, żeby zatelefonować do Zbyszka SP7MTU. Tak też zrobiłem i po połączeniu Zbyszek wypytał mnie jak dotarłem do domu, jak się czuję. Ponieważ koledzy wykazali się dużym zrozumieniem, nie odsunęli mnie na bok i pomogli, proszę o przekazanie moich podziękowań wszystkim z naszego Oddziału 15 PZK.
Jacek SP7MTN

------------------------------------------------------------------------------------------
* Dziękuję krótkofalowcom kieleckim z klubu SP7PKI za udział w uroczystościach pogrzebowych mojej zmarłej mamy śp. Teresy Długosz.
ks. Kazimierz Długosz PY5ZHP

SP8ASV S. K.
24 września 2014 r. odszedł od nas nagle w wieku 63 lat ś.p. Stanisław Głogowski SP8ASV - współzałożyciel i wieloletni Członek Międzyzakładowego Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Jarosławia, SP8PEF. Pogrzeb odbył się 27 września na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jarosławiu.
Cześć Jego pamięci!

SP8AUP, Prezes Klubu

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje: Zbyszkowi SP8AUP, Kazikowi PY5ZHP, Jackowi SP7MTN, Sylwestrowi SP2FAP, Jurkowi SP5BLD, Pawłowi SP7TEV, Zygiemu SP5ELA.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku, godz. 21:00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 21:00. Redakcja komunikatów środowych: Piotr SP2JMR – Zygi SP5ELA.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2014


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,635,833 Unikalnych wizyt