PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-21. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 21.05.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.png


 
KOMUNIKAT NR 21/2014 z dnia 21.05.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów.

1. Odznaczenie Wojciecha SP5FM.
 
Podczas specjalnego posiedzenia Zarządu Głównego PZK w dniu 17.05.2014 r. niespodzianką dla członków ZG PZK była obecność w pierwszej części posiedzenia dwócsp5fmh gości z zagranicy, którymi byli Ole Garpestad, LA2RR - Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (IARU) oraz Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU.

Obaj goście przybyli, aby złożyć hołd w uznaniu zasług, które dla światowego rozwoju służby radiokomunikacyjnej amatorskiej wniósł Nasz Kolega Wojciech Nietyksza, SP5FM. Wojciech został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Administracyjną IARU dla osób zasłużonych na arenie międzynarodowej - Odznaczeniem im. Michela Owena, VK3KI.

W swoim uroczystym wystąpieniu Ole, LA2RR podkreślił, że całokształt działalności Wojciecha, SP5FM jako przedstawiciela 1. Regionu IARU na licznych konferencjach ITU i wielu spotkaniach innych gremiów przełożył się na taki wzrost znaczenia służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, jaki nigdy dotąd nie miał miejsca w przeszłości: m. in. w ostatnim okresie krótkofalowcy 1. Regionu IARU pozyskali możliwość pracy w rozszerzonym paśmie 7 MHz.

Materiał filmowy z uroczystości odznaczenia Kol. Wojciecha, SP5FM jest dostępny pod podanym poniżej adresem. Autorem reportażu jest Kol. Jerzy Kucharski, SP5BLD - Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego oraz Telewizji Internetowej Krótkofalowców.
https://www.youtube.com/watch?v=9hOO5x1tt4g

Piotr Skrzypczak, SP2JMR - Wiceprezes PZK
Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU – PZK

*Zdjęcie  SP5CCC2. ŁOŚ 2014 to już za chwilę.

Wszyscy zapewne zauważyli że nastąpiła zmiana pogody i nie ma tu wątpliwości bo Ogólnopolskie Spotkanie Krótkofalowców ŁOŚ 2014 już bardzo blisko. Od soboty słychać na wszystkich pasmach HF8LOS a w środę na naszej górce spodziewamy się pierwszych gości. Przygotowane trzy pola namiotowe czekają użytkowników i ich anteny, przyczepy itp. Od dłuższego czasu staramy się zapewnić jak najlepsze warunki pobytu i nasze starania przynoszą efekty które każdy uczestnik zobaczy na własne oczy a Polski Związek Krótkofalowców ugości wszystkich podobno znakomitym, regionalnym bigosem.
Mamy zapewnioną ochronę i bezpieczeństwo oraz środki higieny. Wszystkie atrakcje są wymienione na stronie internetowej spotkania a nie zabraknie ich też dla naszych małoletnich krótkofalowców. Jak zwykle nie potrzeba żadnych formalności ani wpłat, na miejscu wystarczy rejestracja w sekretariacie gdzie każdy uczestnik otrzyma również pamiątkę ze spotkania. Wszystkich kochających radio i eterowych przyjaciół serdecznie zapraszamy do JO91IB na granicy SP6, SP7, SP9.
Zespół organizatorów SP9KDA/SP7KED

3. Po posiedzeniu ZG PZK 17.05.2014.

Posiedzenie rozpoczęło się krótko po godz. 10.00 od omówionej powyżej uroczystości.
W części merytorycznej Zarząd Główny podjął następujące uchwały:
1.    O przyjęciu protokołu  Posiedzenia ZG PZK z dnia 11. maja 2013 r.
2.    O przyjęciu bilansu oraz sprawozdań finansowych za rok 2013.
3.    O przeznaczeniu nadwyżki bilansowej w poczet przychodów roku bieżącego
4.    O zatwierdzeniu budżetu PZK na rok 2014
5.    O uchwaleniu znowelizowanego Regulaminu Głosowania Elektronicznego
6.    O uchwaleniu znowelizowanego Regulaminu Zarządu Głównego PZK

7.    O odznaczeniu ZOH PZK nast. Kolegów:
- Jerzego Rydzkowskiego SP2BZR (OT04)
- Andrzeja Czapczyka SP2CA (OT04)
-Jana Ćwikły SP2EXN obecnie SP2X (OT04)
- Macieja Kędzierskiego SP9DQY (OT06)
- Zygmunta Seligi SP5AYY (OT25)
- Jerzego Tadeusza Kucharskiego SP5BLD (OT25)
- Ryszarda Mach SP3BOL (OT27)
- Adama Gawrońskiego SP3EA (OT23)
- Andrzeja Korczina SP4KA (OT21)
- Stanisława Podkowy SP6BGF (OT13)
- Krzysztofa Bieniewskiego SP6DVP (OT11)

 7. O odznaczeniu Odznakami Honorowymi PZK następujących Kolegów:
      - Waldemara Sznajdera 3Z6AEF (OT01)
      - Wojciecha Piwońskiego SP3BTK (OT13)
      - Roberta Gołębiowskiego SP3SLD (OT23)
      - Tadeusza Snella SP3FKY (OT08)
      - Armanda Budzianowskiego SP3QFE (OT27)
      - Wacława Krzysztofa Adamczyka SP6JIU (OT01)
      - Stefana Zasowskiego SP7ER (OT24)
      - Jerzego Bilskiego SP7EXJ (OT24)
      - Andrzeja Marosa SP7HQ (OT24)
      - Janusza Ludwina SP8RHQ (OT18)
      - Łukasza Ciuby SP8TJU (OT18)
      - Marka Urbanowicza SQ5GLB(OT37)
      - Marka Szczurowskiego SQ8JLA (OT18)

 8. Zarząd Główny na wniosek komitetu założycielskiego powołał "Ogólnopolski Klub Amatorskiej Radiolokacji Sportowej - ARDF Poland PZK".
 9. Zarząd Główny na wniosek Zbyszka SP2JNK z-cy prezesa ds. sportu powołał     Komisję Sportową PZK.
10. Zarząd Główny podjął uchwałę potwierdzającą udział zespołu SN0HQ jako oficjalnej reprezentacji Polskiego Związku Krótkofalowców w Mistrzostwach Świata HF IARU.
Poza podjętymi uchwałami podczas posiedzenia dyskutowano o wielu istotnych zagadnieniach oraz głosowano szereg projektów uchwał, które jednak nie zostały podjęte.
W posiedzeniu ZG PZK w dniu 17 maja 2014 wzięło udział 28 na 40 członków ZG PZK, a więc frekwencja wyniosła 70%.
Więcej informacji w najbliższych numerach "Krótkofalowca Polskiego".
SP2JMR

4. Rozporządzenie MAiC.
Kolejny projekt rozporządzenia w sprawie świadectw operatora. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt rozporządzenia wraz z pozostałymi dokumentami.
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/139287/katalog/139290
Info: SP8LBK

5. IARU MS R1 koordynatorzy krajowi.
Za portalem Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej Regionu 1, federacji narodowych związków radioamatorów z Europy, Afryki, Środkowego Wschodu i Azji Północnej podajemy aktualny wykaz koordynatorów Systemu Monitoringu IARU MS R1.
Koordynatorzy systemu Monitoringu IARU R1 (IARU MS R1 Monitoring System Coordinators).
W opisie w kolejności: Imię, nazwisko, znak wywoławczy, funkcja, kraj koordynatora.

1. Wolfgang Hadel, DK2OM IARUMS Region 1, Coordinator Germany
2. Peter Jost, HB9CET IARUMS Region 1, Vice Coordinator Swizerland
3. Gerd Schweidler, OE3GSA Monitoring System Coordinator Austria
4. Sayed Abdel Samie, SU1SA Monitoring System Coordinator Egypt
5. Pekka Kemppinen, OH2BLU Monitoring System Coordinator Finland
6. Wolfgang Hadel, DK2OM Monitoring System Coordinator Germany
7. Chris Cummings, G4BOH Monitoring System Coordinator Great Britain
8. Laszlo Dallos, HA7PL Monitoring System Coordinator Hungary
9. Salvatore Salanitro, DH7SA Monitoring System Coordinator Italy
10. Amos Barak, 4Z1AB Monitoring System Coordinator Israel
11. Ted Alleyne, 5Z4NU Monitoring System Coordinator Kenya
12. Faisal Al-Ajmi, 9K2RR Monitoring System Coordinator Kuwait
13. Rizkallah (Riri) Azrak, OD5RI Monitoring System Coordinators Lebanon
14. Dominic Azzopardi, 9H1M Monitoring System Coordinator Malta
15. Dick van Empelen, PA2GR Monitoring System Coordinator Netherlands
16. Yusuf Abdulmumini, 5N9AYM Monitoring System Coordinator Nigeria
17. Hans Arne Oestlund, LA4EU Monitoring System Coordinator Norway
18. Jose Francisco de Almeida, CT4AN Monitoring System Coordinator Portugal
19. Darko Bulat, S56ZDB Monitoring System Coordinator Slovenia
20. Peter Jost, HB9CET Monitoring System Coordinator Switzerland
21. Mustapha Landoulsi, DL1BDF Monitoring System Coordinator Tunisia
22. Jan Szostak, SP9BRP Monitoring System Coordinator Poland
23. Steve Wright, EI5DD Monitoring System Coordinator Ireland
24. Fabian Malnero, EB1TR Monitoring System Coordinators Spain
25. Petrica Stolnicu, YO9RIJ Monitoring System Coordinator Romania
26. Patrick Najlepszy, ON4PN Monitoring System Coordinator Belgium
27. Ullmar Qvick, SM5-125, SWL Monitoring System Coordinator Sweden
28. Francis Boulot, F5MIU Monitoring System Coordinator France
29. Gideon Jannasch, ZS4GJA Monitoring System Coordinator South Africa

Zygmunt Szumski SP5ELA
Administrator portalu PZK

6. Piknik naukowo - techniczny SP4PBI. W dniu 18 maja stacja klubowa Polskiego Związku Krótkofalowców SP4PBI wspierała piknik naukowo-techniczny organizowany przez Dom Kultury w Łapach. Piknik był poświęcony polskiemu wynalazcy Józefowi Kosackiemu. Józef Stanisław Kosacki, syn Antoniego i Aleksandry (z domu Roszkowska) urodził się w 1909 roku w Łapach. Ojciec był maszynistą kolejowym. W 1933 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. W 1941 roku dowództwo brytyjskie ogłosiło konkurs na wykrywacz min. Porucznik Kosacki zgłosił swoją konstrukcję, która wygrała w konkurencji z wieloma innymi. W bitwie pod El Alamein, w Afryce Północnej, dzięki zastosowaniu tych wykrywaczy wojska brytyjskie posuwały się dwukrotnie szybciej przez silnie zaminowane tereny pustynne. Były one przez wiele lat na wyposażeniu Armii Brytyjskiej, ostatnio użyto je w wojnie irackiej w 1991 r. Wykrywacze oparte na zasadzie opracowanej przez Józefa Kosackiego wykorzystywane są przez wszystkie armie świata.
W programie pikniku była wystawa poświęcona życiu i działalności profesora, pokazy saperskie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego Wojska Polskiego, pokazy łazików i robotów sterowanych radiem: Magma, samolot udźwigowy, Bolid, przygotowane przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej.
Miła, przyjazna atmosfera sprzyjała wymianie informacji i przybliżeniu uczestnikom spotkania wykorzystania fal radiowych w życiu człowieka. Dwie nasze łączności były retransmitowane przez mikrofon do wzmacniaczy estradowych do odsłuchu.

Wiesław SP4Z, Piotr SQ4LP, Łukasz SQ4SGA
Łukasz SWL, Michał SWL

7. Konkurs  dyplomowy „Pamiętasz o  D-day?”. 70 lat temu rozegrały się na zachodzie Europy wydarzenia, które zaważyły na dalszych losach tego kontynentu. Aby przypomnieć kilka historycznych faktów i dać wyraz temu, że cenimy poświęcenie naszych żołnierzy proponujemy wszystkim Kolegom krótkofalowcom udział w konkursie dyplomowym „Pamiętasz o D-day?”, nawiązującym do tamtych wydarzeń.

Organizatorem konkursu trwającego od 18.05. do 30.10. są – Harcerski Klub Łączności SP3ZAC oraz 100 Poznańska Drużyna Harcerzy im. Gen. St. Maczka.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, a także śledzenie strony  www.sp3zac.republika.pl na której będą się pojawiać wiadomości od organizatorów. Więcej informacji na:
http://download.pzk.org.pl/public/Konkursy_radiowe/Konkurs_D-day/dday_zasady.pdf
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Vy 73  Paweł SP3NUR

8. Opublikowane zostały wstępne wyniki współzawodnictwa Intercontest 2013.

W kategoriach CW i Mixed wygrał Krzysztof SP7GIQ.
W kategorii SSB zwyciężył Kornel SQ8JX a w MultiOp ekipa SP9YDX (QTH SP9QMP).
Gratulacje!
Współzawodnictwo Intercontest jest prowadzone przez SP DX Club - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
Do punktacji we współzawodnictwie zaliczane są starty w największych zawodach międzynarodowych emisjami CW (telegrafia) i SSB (fonia).
Więcej informacji oraz aktualny regulamin znajdują się na stronie SP DX Clubu - http://spdxc.org/index.php/intest/reg
Ogłoszenie oficjalnych wyników oraz wręczenie nagród odbędzie sie podczas zjazdu SP DX Clubu we wrześniu.
Poniżej lista liderów każdej z kategorii, zaś pełne wyniki są na stronie http://sq2gxo.pl/intercontest/

Mixed
Lp. Znak;  Wynik;  Starty
1 SP7GIQ 1154.42  7
2 SP4Z      898.12   9
3 SP9LJD   534.65   6

CW
Lp. Znak; Wynik; Starty
1 SP7GIQ 1129.48  6
2 SP2LNW 710.16   7
3 SP4Z     355.87    4

SSB
Lp. Znak; Wynik; Starty
1 SQ8JX   376.17     6
2 SP3GEM 320.00    2
3 SP3S      312.35    4

Kluby
Lp. Znak; Wynik; Starty
1 SP9YDX  957.92  8
2 SP2YWL  423.22  3
3 SP8KAF  344.74   3

Proszę o zgłaszanie ewentualnych korekt lub nieścisłości na email gxo@wp.pl

Ciekawie wygląda popularność poszczególnych zawodów zaliczanych do Intercontest  wśród stacji SP:
1. SP DX Contest 2013 (866 uczestników SP)
2. CQ WW SSB 2013 (316 uczestników SP)
3. IARU 2013 (261 uczestników SP)
4. CQ WW CW 2013 (218 uczestników SP)
5. CQ WPX SSB 2013 (175 uczestników SP)
6. Russian DX Contest 2013 (160 uczestników SP)
7. CQ WPX CW 2013 (101 uczestników SP)
8. ARRL DX CW 2013 (93 uczestników SP)
9. ARRL DX SSB 2013 (77 uczestników SP)
10. WAE SSB 2013 (41 uczestników SP)
11. WAE CW 2013 (39 uczestników SP)
 
Link do wyników współzawodnictwa Intercontest 2013: http://sq2gxo.pl/intercontest/

73, Marek SQ2GXO

9. Dni aktywności Lednica 2014. W dniach 6-8.06.2014 w trakcie "DA Lednica - 2014" będziemy aktywni z Lednickiego Parku Krajobrazowego SPFF-058.
Będzie można zdobyć certyfikat i (bezpłatny) dyplom.
Link do filmu "WYSPA WŁADCÓW":  http://gloria.tv/?media=407045
Aktualny regulamin na qrz.com/db/sp2zao stanowi załącznik do komunikatu
73's Andrzej SP2RIQ

10. Zawody Dni Morza.
imieniu organizatora zawodów Dni Morza (ZOT PZK w Szczecinie) bardzo proszę o poinformowanie słuchaczy/czytelników KS PZK o zmianie adresu e-mail do wysyłki logów za Dni Morza.
Od tego roku logi elektroniczne należy wysyłać na adres:
dnimorza@gmail.com
Jednocześnie informujemy, że poprzedni adres (w domenie hamradio.szczecin.pl nie jest już obsługiwany).
Zmienił się też adres strony internetowej naszych zawodów. Obecnie jest to http://dnimorza.ot14.pzk.org.pl
W tym miejscu serdecznie dziękujemy adminowi, kol. Zygmuntowi SP5ELA za pomoc w przeniesieniu zasobów portalu „Dni Morza” na serwer PZK i ponownym uruchomieniu strony zawodów.
Z amatorskimi pozdrowieniami,
Robert sp1egn

Tyle informacje na dzisiaj

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX

Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Wiesławowi SP4Z, Markowi SQ2GXO, Zygmuntowi SP5ELA, Robertowi SP1EGN, Andrzejowi SP2RIQ, Pawłowi SP3NUR, Andrzejowi SP8LBK, Pawłowi SP7TEV.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Komunikat KS 2014


Załączniki.

Regulamin
„Dni Aktywności Lednica 2014”

1. ORGANIZATOR: Harcerski Klub Łączności „Dromader” z Bydgoszczy - SP2ZAO
2. CEL: Popularyzacja rejonu Lednicy jako kolebki polskiej państwowości , propagowanie krótkofalarstwa w społeczeństwie,
a w szczególności aspektów pracy z terenowych QTH (parki, zamki i inne ciekawe miejsca lub zdarzenia), a także integracja środowisk krótkofalarsko harcerskich z województw wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.
3. TERMIN: Od 6.06.2014 r.  do 8.06.2014 r.
4. PASMA: Wszystkie amatorskie pasma KF  zgodnie z BAND PLANEM
5. UCZESTNICY: Wszystkie amatorskie stacje nadawcze lub nasłuchowe krajowe i zagraniczne.
6. CERTYFIKAT/DYPLOM – warunki zdobycia:
CERTYFIKAT ELEKTRONICZNY. Każda stacja nadawcza lub nasłuchowa, która zgromadzi co najmniej 10 punktów za QSO/SWL w „Dniach Aktywności Lednica 2014” i nadeśle zgłoszenie w terminie do 15.06.2013 otrzyma Certyfikat Elektroniczny „Dni Aktywności Lednica 2014” w formacie PDF.
DYPLOM*) Każda stacja nadawcza lub nasłuchowa, która przeprowadzi QSO/SWL ze WSZYSTKIMI*) Stacjami Organizatora pracującymi w „Dniach Aktywności Lednica 2014” i nadeśle zgłoszenie w terminie do 15.06.2013, poza certyfikatem elektronicznym otrzyma również bezpłatny dyplom wysłany na adres podany w zgłoszeniu.
PUNKTACJA. Stacje Organizatora pracujące w czasie „Dni Aktywności Lednica 2014” do Certyfikatu/Dyplomu przydzielają po:
- Stacja okolicznościowa SN0LED.............................. - 3 punkty,
- Klubowe Stacje Organizatora:  SP2ZCI oraz SP2ZAO - 2 punkty,
- INDYWIDUALNE *) Stacje Organizatora …...............    - 1 punkt.
*) Lista wszystkich Stacji Organizatora pracujących w „Dniach Aktywności Lednica 2014”: zostanie opublikowana w tym miejscu w dniu 5.06.2014.
ZGLOSZENIA/LOGI - jako zgłoszenie wystarczy nadesłać wyciąg z logu w formacie cabrillo (lub innym formacie tekstowym) na adres sp2zao@interia.eu.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się tradycyjne zgłoszenia za pośrednictwem poczty na adres:
SP2ZAO Award & QSL Manager
Marek Kosmowski, SQ2SDJ
Boh. Westerplatte 7/13
85-827 Bydgoszcz

7. WYWOŁANIE: Stacje pracujące w „Dniach Aktywności Lednica 2013” podczas wywołania
ogólnego lub co kilka QSO wyraźnie podają informacje, że pracują w „Dniach Aktywności Lednica 2014”.
8. UWAGI : Certyfikaty zostaną rozesłane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia , a dyplomy po 30.06.2013.
--Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,465,663 Unikalnych wizyt