PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):



Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 16.01.2008
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK na 16.01.08

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu. A oto informacje:

1.Nagroda dla Pani Anny Streżyńskiej Prezesa UKE.
W dniu 15 stycznia 2008 w siedzibie Redakcji „Rzeczpospolitej” o godz.18.00 odbyła  się uroczystość wręczenia Nagrody im Andrzeja Bączkowskiego ‘2007 Pani Annie Streżyńskiej Prezesowi UKE.
Nagrodę tę przyznaje Kapituła Nagrody  im. A. Bączkowskiego, Fundacja im. A. Bączkowskiego  oraz Redakcja „Rzeczpospolitej i jej wydawca Resspublica- Patroni Medialni Nagrody.
Nagroda im. A. Bączkowskiego jest przyznawana osobom, które stanowią wzór służby publicznej  oraz za: krzewienie idei służby publicznej, działalność w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej oraz za aktywność opartą na zasadzie działania ponad podziałami.
Pani Prezes z całego serca gratulujemy.
Na uroczystość otrzymałem jako prezes PZK imienne zaproszenie z którego skorzystałem. W imieniu PZK złożyłem Pani Prezes serdeczne gratulacje oraz wyrazy szacunku i podziwu dla Jej działalności.  Uroczystość była rzeczywiście wspaniała. Uczestniczyło w niej ponad 100 zaproszonych gości w tym wiele znanych z prasy radia i telewizji twarzy. Byliśmy jedną z nie wielu, a może jedyną organizacją społeczną zaproszoną na tę uroczystość.
Całość nagrody pieniężnej Pani Prezes przekazała dwóm fundacjom, z których jedna zajmuje się ratowaniem przed likwidacją wiejskich szkół, a druga aktywizuje dzieci z domów dziecka poprzez teatr. (SP2JMR)

2. Audiencja w UKE oraz Posiedzenie Prezydium ZG PZK.
W dniu 23 stycznia w UKE odbędzie się rozszerzone spotkanie Prezesa UKE z Prezydium ZG PZK. Przed spotkaniem odbędzie się posiedzenie Prezydium ZG PZK, które zajmie się głównie bieżącymi sprawami wpływającymi do Prezydium.

3. Audycja w PR.
W dniu 10 stycznia 2008r. o godz. 11:20 w "Radiu Kraków Małopolska" w audycji "Ścieżkami Małopolski" odbyła się ok. 10 min. emisja z pobytu reporterki tej rozgłośni Pani Ewy Szkurłat w naszym klubie SP9PGB z dn. 07.01.08r. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie! W czasie emisji odtworzony został fragment QSO na UKF z naszym seniorem Władziem SP9DF z Krzczonowa. Po nagraniu przekazalismy Pani Ewie Szkurłat pamiątkowy dyplom "Pierwszych QSO z Babiej Góry" i karty QSL naszej stacji. Obecni byli członkowie klubu: SP9MRY, SQ9IVL i Rafał SP9-98073-KR.
Pani Ewa zapowiedziała się z kolejnym przyjazdem do nas i chce brać udział ze swoim mikrofonem w naszych ekspedycjach w 2008 r. , a zwłaszcza w kolejnej ekspedycji radiowej na szczyt Babiej Góry. Jest znaną i nagradzaną reporterką radiową.
----------------------------------------------------------------------------
Przekazał SP9MRY-Stanisław Zadora.

4. Krótkofalowcy programie III PR.
Również w dniu 10 b. m. w godzinach od 6-9 w prog. III Polskiego radia można było posłuchać audycji na temat krótkofalarstwa. Audycja była nagrywana w siedzibie WOT (OT 25). Było w niej wiele ciekawych wypowiedzi o naszym wspaniałym hobby. Najbardziej optymistycznie zabrzmiały słowa Janusza SP3J, który na pytanie redaktora: jak się ma krótkofalarstwo w Jarocinie? - odpowiedział via eter oczywiście : -„Krótkofalarstwo w Jarocinie rozwija się dynamicznie”. Oby takich szczerych wypowiedzi było jak najwięcej.

5. Walne Zebrania OT.
 
- OT 25 – 19 stycznia 2008 w Warszawie
- OT 15  - 19 stycznia 2008 w Łodzi
- OT 11 - 20 stycznia 2008 w Opolu
- OT 22 - 20 stycznia 2008 w Koszalinie 
- OT 01 – 27 stycznia 2008 we Wrocławiu
- OT 09  - 29 stycznia 2008 w Gdyni
- OT 37  - 02 lutego 2008 w Warszawie
- OT 32  - 09 lutego 2008 w Świebodzinie
- OT 20 – 10 lutego 2008 w Lublinie
- OT 24 -  10 lutego  2008 w Skierniewicach
- OT 21 -  17 lutego 2008 w Olsztynie

6. Walne zebranie OT35 w Jarosławiu.
Zgodnie z zapowiedzią w piątek 11 stycznia o godz.15.30 odbyło się Walne Zebranie Jarosławskiego OT PZK. Frekwencja dopisała na 26 członków OT obecnych było 17 co stanowi 65% krótkofalowców zrzeszonych w OT 35. Po sprawozdaniu oraz po wystąpieniu prezesa PZK zebrani dokonali wyboru delegata na XVI Zjazd PZK, którym został Kol. Zbyszek SP8AUP natomiast zastępcą Janusz SQ8HBT jeden z najaktywniejszych członków OT 35 inicjator zainstalowania dwóch przemienników oraz bramki APRS w Leżajsku.
Zebrani wyrazili swoje zaniepokojenie dyskusją na portalu PZK oraz na tzw. liście „komunikatowej” dotyczącą sprawy znaków okolicznościowych w SP. Zebranie podjęło też w tym temacie stosowną uchwałę.
Po Walnym Zebraniu tj po godzinie 17.00 miało miejsce coroczne spotkanie opłatkowe OT35 oraz środowiska krótkofalarskiego Jarosławia i okolic.
Spotkanie to zgromadziło ponad 50 osób głównie krótkofalowców i ich rodzin. Gośćmi spotkania byli m.in. Wiceburmistrz Jarosławia Stanisław Misiąg, Przewodniczący Rady Miasta i jednocześnie członek OT35 kol. Janusz Szkodny SP8DRG, Starosta Powiatu Tadeusz Chrzan, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Kłopot oraz inni przedstawiciele władz samorządowych.
OT 35 ma od nie dawna nową siedzibę na najwyższym piętrze budynku w rynku Jarosławskim. Tam też ma swoje miejsce klub SP8PEF. To stało się możliwe dzięki życzliwości władz Jarosławia. Bardzo ważnym elementem w tej sprawie jest wzorowa współpraca pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, a OT 35 co m. in. polega na pełnym pokryciu powiatu Jarosławskiego Siecia łączności awaryjnej obsługiwana przez krótkofalowców. W swoim krótkim wystąpieniu podziękowałem za współdziałanie Panu Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu RM. ( Piotr SP2JMR)

7. Walne Zebranie w Żuławskim Oddziale Terenowym PZK w Malborku
     13 stycznia o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych w Malborku odbyło się Walne Zebranie Żuławskiego Oddziału Terenowego PZK, w którym na łączną liczbę 61 członków tegoż Oddziału wzięło udział 32 osóby, co stanowi ponad 50 % i jest charakterystyczne dla małych oddziałów. Prowadzący Walne Zebranie, Prezes Oddziału SP2WN – Wenancjusz złożył sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarządu Oddziału i po informacji OKR zebrani udzielili absolutorium Zarządowi. Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali delegata na Zjazd Krajowy PZK tj. Wenancjusza SP2WN oraz zastępcę delegata tj. Sylwestra SP2FAP. Oddziałowy QSL. Manager – SP2Y podzielił się swymi doświadczeniami z zakresu obsługi Biura QSL., jak też udzielił wskazówek w tym zakresie. Prezydium Zarządu Głównego PZK reprezentował Tadeusz SP9HQJ, który zapoznał zebranych z treścią listu Prezesa PZK – SP2JMR skierowanego do zebranych, po czym odniósł się do aktualnych wydarzeń i zadań realizowanych przez Prezydium ZG PZK. Dyskusja toczyła się wokół istotnych problemów dotyczących działalności naszego związku. Jednym z wątków było zmniejszenie liczby oddziałów między innym poprzez dopasowanie ich do wojewódzkich struktur administracyjnych, co mogłoby przynieść wymierne korzyści finansowe PZK. Wątkiem przewodnim było wykorzystanie ruchu krótkofalarskiego w zapewnieniu łączności alternatywnej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w przypadku powodzi, co może poprawić nasz wizerunek w odbiorze społecznym, bowiem bylibyśmy lepiej postrzegani jako środowisko przydatne społeczeństwu w sytuacji zagrożenia – jednym słowem sojusznik społeczeństwa. W tym zakresie duże doświadczenie mają koledzy z kwidzyńskiego Klubu SP2POL, którzy niemal wszyscy należą do struktur OC i otrzymali urządzenia służące do akcji powiadamiania i alarmowania o istniejących zagrożeniach. Koledzy ci nie mają też żadnych problemów antenowych. Podobna sytuacja ma miejsce również w innych klubach i miastach, co stanowi dobry przykład do naśladowania w innych regionach kraju. W toku dyskusji wyrażano niepokój z powodu starzenia się naszego środowiska i braku nowego narybku i w związku z tym podpowiadano różne scenariusze mające na celu pozyskiwanie młodzieży do naszej organizacji. Dla bacznego obserwatora zauważalna była niezwykła integracja tego małego środowiska, troska o przyszłość naszego związku, co jest bardzo budujące. Po Walnym Zebraniu nieoficjalna część o charakterze towarzyskim miała miejsce w piwnicy budynku Zespołu Szkół, to jest w siedzibie lokalnego Klubu SP2ZFT, gdzie toczyły się dalsze rozmowy i dyskusje. A tak na marginesie – prawdziwe życie krótkofalarskie najlepiej widoczne jest w takich małych i silnie zintegrowanych środowiskach lokalnych. Wszystkim kolegom z Żuławskiego Oddziału terenowego PZK życzymy sukcesów w realizacji wszelkich zamierzeń o charakterze krótkofalarskim.
Opracował : Vice Prezes PZK Tadeusz SP9HQJ


8. KRÓTKOFALOWCY BIS

        Redakcja cyklicznie nadawanego programu telewizyjnego Krótkofalowcy Bis, nadaje o godzinie 22.00 regularnie reportaże na żywo z większym transferem, który poprawił zdecydowanie jakość odbieranego sygnału alternatywnej telewizji z Wrocławia. Jest to szybkość około  384 kb/sek.
     Fragmenty najciekawszych programów są zamieszczane w Archiwum-ATV w postaci mocno skompresowanych plików video, na portalu www.videoexpres.pl.
    UWAGA !!!
          Od środy dnia 15 bm przez 7 najbliższych dni o godzinie 22.00 czasu polskiego, będzie nadawany unikalny wywiad z dr Pawłem Kabacikiem, Szefem Wrocławskiego Zespołu Konstruktorów mikrofalowej anteny nadawczo-odbiorczej, przeznaczonej do pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej COLUMBUS, której start nastąpi prawdopodobnie w lutym bm.
     System kosmicznych anten mikrofalowych, wykonanych przez młody zespół pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej, posłuży między innymi do uruchomienia na orbicie okołoziemskiej pierwszej europejskiej Amatorskiej Stacji Telewizji Cyfrowej.
     ATV z COLUMBUSA będzie pełnić również rolę kosmicznego przemiennika ATV za pośrednictwem którego, amatorskie stacje telewizji cyfrowej całego świata, będą mogły już niebawem prowadzić regularne łączności. Parametry techniczne są mi już znane i będą podawane w kolejnych
programach z cyklu KRÓTKOFALOWCY BIS.
      Z ogromną przyjemnością informuję wszystkich zainteresowanych, że redakcja cyklicznego programu KRÓTKOFALOWCY BIS, została włączona
do wrocławskiego zespołu europejskiej misji badawczej COLUMBUS.
      Program KRÓTKOFALOWCY BIS na portalu studia www.videoexpres.pl
będzie na bieżąco informował o wszystkich poszczególnych etapach rozwoju i eksperymentach naukowych prowadzonych na międzynarodowej stacji kosmicznej z udziałem również i polskich mikrofalowców, którzy po tym apelu
włączą się w tą misję ludzi dobrej woli. 
     Wszystkie szczegóły z bogatą ikonografią i filmami z ośrodka kosmicznego w specjalnym wydaniu programu. Czekam również na zgłoszenia tych wszystkich polskich krótkofalowców, których interesują mikrofale, a szczególnie telewizja amatorska i chęć wzięcia udziału w bezpośrednich łącznościach telewizyjnych z kosmonautami – krótkofalowcami na COLUMBUSIE.
      Oglądajcie od środy premierowe wydanie programu na stronie www.videoexpres.pl
Redaktor i realizator programu Henryk Pacha ATV SP6ARR
Kontakt elektroniczny:
sp6arr@poczta.onet.pl  lub  info@videoexpres.pl
     
9. Szlak Bursztynowy i Celtowie
Klub SP6ZJP z Głubczyc poszukuje chętnych do udziału w programie dyplomowym Szlak Bursztynowy i Śladami Celtów na Ziemiach Polskich.
Celtowie zamieszkiwali tereny Płaskowyżu Głubczyckiego, części starego woj.
wrocławskiego i część Małopolski.
Szlak Bursztynowy ciągnął się przez terytorium Polski od Gramy Morawskiej aż
do Morza Bałtyckiego.
Te dwa nowe dyplomy będą wydawane w 2008r.
Chętni do rozdawania punktów proszeni są o kontakt z Award Managerem dyplomu Arkiem SP6OUJ lub Stefanem SP6GHR.
arkkor@interia.pl lub sp6ouj@o2.pl
73! Arek sp6ouj
 
10. Certyfikaty PGA

Do regulaminu programu PGA wprowadzony został dodatkowy zapis na temat honorowania organizatorów ekspedycji krótkofalarskich do dotychczas nieobsadzonych gmin. I tak:
Certyfikaty przyznawane są organizatorom ekspedycji do gmin, w których nie mieszka na stałe żaden krótkofalowiec. Warunkiem otrzymania Certyfikatu za pierwszą aktywność krótkofalarską jest przeprowadzenie z danej gminy co najmniej 100. krajowych QSOs. Certyfikaty przyznawane są na wniosek zainteresowanego, który zobowiązany jest do dostarczenia w ciągu 7 dni od zakończenia ekspedycji wykazu (plik Cabrillo) przeprowadzonych QSOs. Dodatkowym warunkiem jest dostarczenie konkretnego potwierdzenia pobytu w danej gminie. Najbardziej wskazana jest fotografia uczestnika (uczestników) wyprawy na tle nazwy miejscowości, ale inne formy potwierdzające pobyt i pracę krótkofalarską ze zgłaszanego regionu będą także akceptowane.
Jeżeli organizatorem ekspedycji jest klub krótkofalarski, to znaki wszystkich operatorów uczestniczących w wyprawie zostaną umieszczone na Certyfikacie. Od zespołu klubowego wymaga się przeprowadzenia co najmniej 200 QSOs.
W obu przypadkach wymagane ilości łączności można osiągnąć podczas ponownej ekspedycji do danej gminy, pod warunkiem, że druga aktywność odbędzie się przed upływem 30 dni od zakończenia tej pierwszej. Szczegóły dot. programu dyplomowego patrz http://www.skjkc.pl/pga

11. Pierwszy TEST PGA
Pierwszy TEST PGA obył się (12.01.08) w niezwykle ekstremalnych wręcz warunkach propagacyjnych bo w towarzystwie innych jeszcze krajowych zawodów (R/U, OM, HA i PA). Pomimo tego przyciągnęły ok. 100. „twardzieli”, którzy znakomicie radzili sobie podczas łączności. Próby miały na celu sprawdzenie systemu zgłoszeniowego i rozliczającego, ponieważ w przyszłości wszystkie zawody i TESTY organizowane w ramach programu PGA będą rozliczane komputerowo. Dzięki temu wyniki podawane będą OnLine czyli natychmiast. Dodatkową zaletą tego rodzaju imprez operatorskich i sposobu ich rozliczania będzie zaliczanie wszystkich zweryfikowanych QSOs, bez potrzeby posiadania papierowych kart QSL. Wyniki pierwszej tury opublikowane będą w MK QTC oraz rozesłane do wszystkich zainteresowanych uczestników.

12. Młodzi członkowie PZK.
Zmiana wysokości składek dla młodzieży do 26 lat przynosi już pierwsze rezultaty. Wiąże się natomiast z potrzebą wyraźnego zaznaczania na listach członkowskich roku urodzenia członka PZK, który korzysta z obniżonej składki. Proszę o to skarbników i sekretarzy w OT PZK.


        Tyle informacji na dzisiaj 
       Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik do komunikatu:


NKP 2007 HF podsumowanie
W ubiegłorocznych krajowych zawodach NKP HF zorganizowanych pod patronatem Prezes PZK sklasyfikowano 161 stacji i tym samym zawody te znalazły się na pierwszym miejscu w rankingu RKZ 2007. Zawodnicy przeprowadzili łącznie 4702 QSOs, co jest drugim rekordem 2007 r. Oznacza to, że w ciągu statystycznej minuty nawiązywanych było 40 łączności. To jest także kolejny rekord! W poszczególnych grupach klasyfikacyjnych startowało: SO-MIXED – 14 OPs, SO-CW – 56 OPs, SO-SSB – 75 OPs, MO-MIX – 16 OPs. Na uwagę zasługuje 56. zawodników QRV tylko na CW. Zawody rozliczone zostały przez Marka SP7DQR, przy użyciu specjalistycznego programu sprawdzającego.
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za liczny udział i bardzo dobre przygotowanie plików Cabrillo.
Puchary Prezesa PZK otrzymują:
Grupa SO-MIXED
Tadeusz Świętochowski, SP1NQN
Grupa SO-CW
Zbigniew Ejtminowicz, SP2AVE 
Grupa SO-SSB
Zbigniew Wilczyński, SP9IEK 
Grupa MO-MIXED
Regionalny Klub Krótkofalowców Pomorza i Kujaw, SP2PIK
Grupa SWL-MIXED
Krzysztof Zieliński, SP2-26353
Dyplomy NKP 2007 Contest otrzymują:
Grupa SO-MIXED
Tadeusz Świętochowski, SP1NQN
Krzysztof Patkowski, SP5KP
Grzegorz Pawlicki, SQ9E
Grupa SO-CW
Zbigniew Ejtminowicz, SP2AVE
Marek Rybacki, SP3DIK
Lech Terlecki, SP1GPI
Grupa SO-SSB
Zbigniew Wilczyński, SP9IEK
Krzysztof Fal, SP4OIZ
Krzysztof Bieniewski, SO6V
Grupa MO-MIXED
Regionalny Klub Krótkofalowców Pomorza i Kujaw, SP2PIK
Klub Łączności LOK, SP7KDJ
Klub LOK w Turku, SP3KWA
Wyniki wszystkich uczestników NKP 2007 opublikowane zostaną w lutowym wydaniu MK QTC, wystawione w Internecie na portalu SP-Contest i rozpowszechnione via Komunikat PZK. 73s’ Piotr Skrzypczak, SP2JMR
Prezes PZK , Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP Redaktor Naczelny MK QTC

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy






Zespół SN0HQ















PZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,431,604 Unikalnych wizyt