PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3323 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 9
Użytkowników online: 0
RSS

KS-20. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 14.05.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZK
news: pzk_new.png
                                        KOMUNIKAT NR 20/2014 z dnia 14.05.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów.

1. Historia PZK widziana inaczej.

Wiadomym nam jest, że "życzliwy" nam ktoś piszący z komputera o IP 89.73.81.78 oraz funkcjonariusz OPOR zajęli się pisaniem historii PZK.
Cóż, historia naszego narodu jest taka a nie inna i działanie PZK w minionej epoce politycznej, niejednokrotnie związane było, a często nie raz sterowane czy wręcz warunkowane było współpracą z ówczesnym aparatem bezpieczeństwa. Tej prawdy nie da się zaprzeczyć. Takie były realia i dotyczą one pewnie wszystkich dziedzin życia, a w szczególności tych, których działanie związane było z kontaktami z zagranicą. Pewnie wielu z nas wie jak to wyglądało np. w nauce polskiej od szkół i uczelni zaczynając a na PAN i KBN kończąc...
Dlatego też wyrażamy wdzięczność za troskę o prawdę historyczną jaką nasi adwersarze przykładają i mamy nadzieję, że nie zabraknie im energii w obronie naszych wspólnych interesów.
Polski Związek Krótkofalowców, zrzeszający zdecydowanie największą liczbę krótkofalowców w Polsce, stara się możliwie najlepiej reprezentować społeczność krótkofalowców w czasach, jak to niektórzy nazywają, agresywnego kapitalizmu i rządzącego wszystkim pieniądza.
vy 73, Michał sp2iqw

2. Historia PZK w "Świecie Radio".
Od kilku dni śledzę toczącą się dyskusję dotycząca powojennej historii PZK. Dyskusja ta została zapoczątkowana informacją na stronie OPOR, ale też przez szereg "konsekwentnych" zmian w haśle PZK na stronie Wikipedii. Zmiany te pojawiły się prawie równocześnie.
Nie chcę podejmować polemiki z przedstawionymi informacjami.
Pragnę jedynie przypomnieć, że:
- w ŚR nr 9/2010, strony 46-49, opublikowany został artykuł "Próby reaktywacji PZK w latach 1945-1958"
- na liście 24 członków założycieli PZK figuruje 18 osób związanych z przedwojennym krótkofalarstwem i ruchem oporu, w tym kilku członków AK. Byli wśród nich: Jan Brodziak - pracownik Biura i Badan Technicznych Wydziału Łączności KG AK (on zlecił wykonanie radiostacji Błyskawica Antoniemu Zębikowi), Kitzner Roman - operator radiostacji Błyskawica, Wacław Musiałowicz - żołnierz Kedyw, Kapczyński Mieczysław - żołnierz AK,
- statut PZK zarejestrowany 31 marca 1947 r. napisany przy współudziale Anatola Jeglińskiego został później zmieniony przez jego zwierzchników (oryginał statutu ze zmianami jest w moim posiadaniu). Usunięto/dodano zapisy. Szczegóły są przedstawione w artykule zamieszczonym w ŚR 9/2010.
- w miesięczniku Radioamator nr 1/1956 ukazał sie artykuł "Krótkofalarstwo polskie na rozdrożu".
Autorem był Anatol Jegliński. Artykuł ten zapoczątkował szybkie zmiany w polskim krótkofalarstwie.
- 18 marcu 1956 roku podjęto uchwałę o treści "Anatol Jegliński dobrze się zasłużył dla polskiego krótkofalarstwa". Pod uchwałą podpisało sie ponad 80 krótkofalowców uczestników KNR.

To nie wszystkie odniesienia do wątków podejmowanych w dyskusji. Te uznałem za najważniejsze.
Liczę, że te informacje pomogą inaczej spojrzeć na problemy polskiego krótkofalarstwa w pierwszych kilkunastu latach po zakończeniu wojny.

W okresie od 2010 do dzisiaj wielokrotnie prezentowałem historię PZK z lat 1945 - 1958 na spotkaniach z przedstawicielami urzędów państwowych oraz na spotkaniach środowisk krótkofalarskich. Niektórzy z uczestników listy dyskusyjnej mieli okazje zapoznać się z ta prezentacją wykonaną w Power Point.
Prezentacja jest do dyspozycji zainteresowanych kolegów.
Może te informacje zwiększą zainteresowanie historią naszej organizacji. Niestety historia nie jest największą pasja Polaków..
Na zakończenie jeszcze jedna informacja.
Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje noty biograficzne byłych funkcjonariuszy MBP. IPN zwrócił się do PZK o przekazanie dokumentów dotyczących krótkofalarskiej działalności Anatola Jeglińskiego. Pozwolą one na pełne przedstawienie Jego noty biograficznej.
W związku z powyższym, przekazałem do IPN dokumenty dotyczące krótkofalarskiego życiorysu Anatola.
Po opracowaniu, noty biograficzne będą dostępne na stronie IPN.
Pozdrawiam serdecznie
Tomek SP5CCC

3. Spotkanie Zespołu SN0HQ.
W dniach 9-11 Maja, Zespół SN0HQ spotkał się w Burzeninie w lokalizacji “Sportowa Osada”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 członków grupy. Także dwójka obserwatorów-kandydatów do zespołu. Decyzja startu Zespołu SN0HQ w zawodach IARU HF Championship jest “oczywistością”. Omówiono obecne uwarunkowania: propagacyjne, lokalizacyjne i regulaminowe. Dokonano podziału ról na pasmach i emisjach. Jak co roku niezbędne okazały się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi stacjami. Po raz kolejny dyskutowano nad zmianą oprogramowania logującego. Większość głównych operatorów optuje za zmianą oprogramowania. Próby prowadzone do tej pory nie dały jednoznacznej odpowiedzi jeśli chodzi sprawność i stabilność sieciowania. Wygląda jednak, że będzie to w końcu możliwe.
 
Jednym z istotnych elementów udziału w zawodach i wpływu na ich wynik jest umiejętny udział stacji polskich w zawodach IARU wołających nasze stacje SN0HQ. W tym roku postaramy się usprawnić publikowanie wyniku graficznego SN0HQ w trybie on-line. Także mapki ułatwiającej kierowanie anten stacji na poszczególnych pasmach i emisjach.
Stwierdziliśmy, że jest stosunkowo mało stacji polskich przeprowadzających z SN0HQ komplet 12 QSO. W okresie podwyższonej aktywności słońca największym problemem operatorskim są łączności na pasmach 21 i 28 MHz. A problemem czysto sprzętowym (głównie anteny) są łączności w paśmie 1,8. Będziemy starali się na bieżąco w czasie zawodów umieszczać aktualne informacje o częstotliwościach pracy każdej stacji, a w pasmach 21 i 28 postaramy się w nocy użyć stacji rezerwowych, które naprzemiennie ułatwią łączności z amatorami SP w różnych regionach Kraju.
Gorącą dyskusję wywołały też uwagi do regulaminu SP DX Contest. W związku z tym Zarząd SP DX Clubu zdecydował iż zajmą się tym koledzy: Tomek SP7UWL, Marek SP7DQR i Tomek SP5UAF.
Niech moc będzie z nami!
Tomek SP6T

4. Po IV edycji Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców.
Gdy niespełna 5 lat temu powstał pomysł zorganizowania krótkofalarskiej imprezy o charakterze piknikowo targowym wiele osób uważało, że inicjatywa ta nie jest możliwa do zrealizowania. Dzisiaj jesteśmy już po czwartej edycji Gorzowskich Spotkań Krótkofalowców czyli "GSK", bo tak w skrócie nazywamy Spotkania, które w tym roku zgromadziły ponad 250. uczestników w tym nieco ponad 200 krótkofalowców, pozostali to osoby towarzyszące, członkowie rodzin etc.
Tematem przewodnim tej edycji GSK było integrowanie środowiska użytkowników fal eteru co zaowocowało udziałem przedstawicieli służb profesjonalnych wykorzystujących łączność radiową przy ratowaniu życia ludzkiego i mienia. W związku z tym gościliśmy Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, która pokazała mobilny kontener sztabu łączności oraz Komendę Wojewódzką Policji prezentującą łączność cyfrową Tetra.
Niezwykle ważnym wydarzeniem było podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Oddziałem Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wielkopolskim, a Polskim Związkiem Krótkofalowców. Porozumienie to jest pierwszym podpisanym pomiędzy mediami (nie licząc AVT), a PZK. Daje ono nam możliwość dotarcia z informacjami o nas i o krótkofalarstwie w ogóle do telewidzów zamieszkałych w zasięgu odbioru TVP Gorzów Wlkp.

Ze strony TVP Gorzów porozumienie podpisali:
Pan Artur M. Gurc Dyrektor TVP Gorzów Wlkp.
Pan Sławomir Ostapczuk Kierownik Działu Produkcji Telewizyjnej

z ramienia PZK:
Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK
oraz Piotr Skrzypczak SP2JMR wiceprezes PZK.

Na rzecz przygotowania porozumienia działał i wstępne negocjacje prowadził Rafał Stępień SP3HTF, animator krótkofalarstwa w rejonie Gorzowa Wlkp., aktywny działacz klubu SP3YPR "Klon" oraz OT 14 PZK, za co Rafałowi w imieniu naszego stowarzyszenia serdecznie dziękuję.
Kolejnym bardzo ważnym akcentem było przekazanie TRX FT950 Stowarzyszeniu Krótkofalowców Wzgórz Dalkowskich znanemu jako SP3KEY przez Prezesa PZK. TRX został zakupiony ze środków 1% dedykowanych Lubuskiemu OT PZK i stanowi dobry akcent świadczący o skutecznym działaniu na rzecz rozwoju krótkofalarstwa nie tylko wśród członków naszej organizacji.
 Najważniejsze jednak w GSK jest i będzie propagowanie radioamatorstwa jako pożytecznego i potrzebnego społecznie hobby oraz spotkanie krótkofalowców w wymiarze międzynarodowym i ponadgranicznym.
 W czasie GSK4 odbyła się robocza narada polsko-niemiecka, na której rozmawiano o potrzebie nadgranicznej współpracy, łączności bezpieczeństwa oraz o sprawach wewnętrznych i zewnętrznych nurtujących DARC i PZK. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele władz okręgu Bradenburgii DARC oraz PZK.
Oprócz sporej giełdy i stoisk organizacyjnych DARC i PZK prezentowały się także kluby zrzeszone w OT14 - SP1KRF, SP1KEN, SP1PMY, SP3YPR. Do obejrzenia była ciekawa wystawa fotografii, dziecięcych prac plastycznych o tematyce krótkofalarskiej oraz wiele, wiele innych atrakcji takich chociażby jak wystawa starych radioodbiorników czy dawnego wojskowego sprzętu łączności.
 Spotkania odbyły się dzięki zaangażowaniu współorganizatorów: Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp., Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka" oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Partnerem zagranicznym był okręg Brandenburgii niemieckiego stowarzyszenia krótkofalowców DARC (Distrikt Brandenburg Deutscher Amateur-Radio-Club e.V.).
Zapraszamy za rok - organizatorzy.
Zdjęcia i dodatkowe informacje będą umieszczane na stronie www.gsk4.sp3ypr.pl
Na podstawie materiałów Rafała SP3HTF i własnych Piotr SP2JMR

5. Skrócony spis treści Świata Radio 6/2014.
 AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Radiotelefon Icom ID-51
PREZENTACJA: Rewolucyjne radiotelefony DMR, Wszechstronne analizatory NRA, Dwie nowości Inteka, Wouxun KG-UV8D
ANTENY: Rozstrzygnięcie quizu antenowego z ŚR3/14
ŁĄCZNOŚĆ: Pomiary w praktyce (cz. 2), Krótkofalowcy dla krótkofalowców (recenzje książek SP4BBU i SP2IW)
ŚWIAT KF/UKF: Adresy klubów krótkofalarskich
WYWIAD: JSG-SAT i mikrofale
HOBBY: Transwerter 2,3 GHz DJ6EP
DYPLOMY: Dyplomy jubileuszowe
DIGEST: Projekty radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

6. Krótkofalowiec Polski 6/2014.
Łączność bezpieczeństwa w PZK
Krótkofalowcy w Humanitarium
Izba Pamięci Jana Drzewieckiego SP2DJG
Nowe technologie w SP2PUT
Nowi członkowie PZK
Silent Key's

7. Noc Muzeów. SP0MPTW.
W dniach 17-18 maja br. odbędzie się coroczna akcja „Noc Muzeów”, gdzie w porze wieczorno –nocnej udostępnione będzie do zwiedzania wiele muzeów w Warszawie, w Polsce i w innych krajach. W tym kontekście otwarte będzie Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej przy ul. Powsińskiej 13, będące filią Muzeum Wojska Polskiego. Dostępnych będzie wiele atrakcji, niedostępnych zazwyczaj dla zwiedzających. Między innymi od godz. 18:00 17 maja do godz. 02:00 rano dnia 18 maja 2014 r. (czasu lokalnego) będzie miała miejsce praca amatorskiej radiostacji okolicznościowej używającej znaku wywoławczego SP0MPTW. Obsługiwać ją będą kol. Piotr SP5VJS, Maciej SP5LCS, Artur SP5TAV i Grzegorz SP5UGP. Przewidywana praca na pasmach KF (80 i 40m) oraz lokalnie FM UKF (145,500 MHz). Za nawiązane łączności wysyłane będą okolicznościowe karty QSL. Znak wywoławczy SP0MPTW ważny jest przez rok i będzie używany również przy innych wydarzeniach w Muzeum PTW. Zapraszamy do odwiedzenia stacji w Muzeum i do łączności.
Karty QSL za łączności ze stacją SP0MPTW via OT-73/CB QSL PZK.
Dojazd:
Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej (Fort Czerniakowski)
Warszawa, ul. Powsińska 13. Stanowisko przy helikopterach Mi-2.
Kontakt: 145,500 MHz.
73, Grzegorz SP5UGP

8. Zawody Zamkowe 2014.
Zapraszamy w sobotę 17 maja 2014 w godzinach 17-20 czasu lokalnego (15-18 UTC) do udziału w tegorocznej edycji Zawodów Zamkowych. Regulamin jest dostępny na stronie zamkowej: http://zamkisp.pl w zakładce Zawody Zamkowe. Link do regulaminu: http://zamkisp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=37
W tegorocznym regulaminie nowością jest dokładne określenie grupy I - stacji pracujących terenowo z zamków poza stałym własnym miejscem zainstalowania stacji. Zapis ten ma wyrównać szanse w grupie I, choć zmusza nie rezydentów do wyjazdu poza własne miasto (np. moje QTH Chojnice i nie mogę wystartować z zamku FCJ01 jeżeli chcę być klasyfikowany w grupie I).
W stronie zamkowej dla ułatwienia jest podany wykaz zamków, których aktywacja daje dodatkowe 10 pkt. Również stacje biorące udział po raz pierwszy Zawodach Zamkowych taki bonus otrzymają.
Zapraszam w imieniu Bractwa Zamkowego - współorganizatora zawodów.
Wojciech SP2ALT

9. Już po XII ZAWODACH DOLNOŚLĄSKICH 2014.
KLUB KRÓTKOFALOWCÓW PZK SP6KYU ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY W ZIĘBICACH - dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom (10 maja 2014 roku sobota) XII ZAWODÓW DOLNOŚLĄSKICH 2014.
Szczegóły na stronie: http://www.sp6kyu.ziebice.pl
Miło nam było spotkać się na pasmach KF i UKF, szczególnie z początkującymi adeptami krótkofalarstwa. Bardzo dziękujemy za liczny udział kolegom z SP6!
Ryszard -SQ6DGR

10. QUO Vadis.
W imieniu organizatora zapraszam wszystkich nadawców SP do udziału w V Krajowych Zawodach Krótkofalarskich QUO VADIS 2014.
Najważniejsze punkty regulaminu.
Cel zawodów:
Upamiętnienie 168 rocznicy urodzin wielkiego, polskiego pisarza, syna ziemi łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza, popularyzacja historycznych miejsc ziemi łukowskiej związanych z pisarzem oraz podnoszenie umiejętności operatorskich polskich krótkofalowców.
Termin zawodów:
17 maj 2014 (sobota) od godz. 06:00 do 06:59 UTC
czyli (08.00 do 08.59 czas lokalny) logujemy w czasie UTC.
Emisje i pasmo:
- CW i SSB w paśmie 80m,
Nagrody:
- zdobywcy czołowych miejsc otrzymują dyplom i statuetkę Henryka Sienkiewicza,
- SPECJALNA PLAKIETA ufundowana przez Zbyszka SQ9CXC dla najmłodszego wiekiem nadawcy który przeprowadzi w zawodach co najmniej 10 QSO na CW.
- dzięki sponsorom mamy też wiele nagród krótkofalarskich które zostaną rozlosowane wśród uczestników zawodów niezależnie od zajętego miejsca.
Logi: zawody będziemy rozliczali z użyciem ROBOTA więc przyjmujemy logi tylko elektroniczne/ ale jak to było w latach poprzednich w drodze WYJĄTKU, od SENIORÓW przyjmiemy i rozliczymy logi papierowe które dotrą w ciągu 6 dni po zawodach
na adres: Krzysztof Patkowski, skr. Pocztowa 45, 21-400 Łuków 1.

Pełny regulamin znajduje się w Kalendarzu na stronie PZK oraz na stronie PGA-ZAWODY
Manager zawodów QUO VADIS 2014 Krzysztof SP5KP

11. Dyplomy za IARU HF Championship 2012.
Informuję, że w sekretariacie ZG PZK znajdują się dyplomy za Mistrzostwa IARU HF dla stacji SO7B, SO5D, 3Z30L, SP9RI, SP2DNI, SP3ASN. Ponieważ znaki te nie występują w bazie danych PZK proszę zainteresowanych otrzymaniem tych dyplomów o przesłanie na adres sekretariatu ZG PZK koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem.

Tyle informacje na dzisiaj

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Rafałowi SP3HTF, Krzysztofowi SP5KP, Ryszardowi SQ6DGR, Wojtkowi SP2ALT, Grzegorzowi SQ5UGB, Tomkowi SP5CCC, Tomkowi SP6T, Michałowi SP2IQW, Andrzejowi SP5AHT.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.

news: ikona_pdf.gif Komunikaty KS 2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,333,216 Unikalnych wizyt