PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

KS-12. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 19.03.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

KOMUNIKAT NR 12/2014 z dnia 19.03.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Prenumerata Świata Radio dla nowych członków PZK.

W uzgodnieniu z właścicielem wydawnictwa AVT informuję, że każdy nowo wstępujący do PZK krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną prenumeratę miesięcznika krótkofalowców i radioamatorów jakim jest "Świat Radio". Wkładką do niego jest "Krótkofalowiec Polski". Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest napisanie kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania krótkofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia w celu publikacji w Krótkofalowcu Polskim. Potrzebne jest także potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej wraz z wpisowym. Należy również podać dane niezbędne do wysyłki czasopisma.
Powyższe informacje proszę przesłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl
Promocja obowiązuje do odwołania.
(SP2JMR)

2. Skrócony spis treści Świata Radio 4/2014.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Icom IC-7100
PREZENTACJA: Inteligentne rozwiązania dla sieci domowych, President Grant II
ANTENY: Antena vertical na wyjazdy
ŁĄCZNOŚĆ: Pomiary w praktyce, Emisja JT9, Dwie nowości wydawnicze
WYWIAD: ARDF – moje hobby
HOBBY: Budujemy najprostsze radio, Urządzenia pomiarowe w.cz.,
DIGEST: Układy nadawczo-odbiorcze
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA
 
3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 4/2014.
Zaproszenie do SP-DX Contestu
WARD2014 - materiał rocznicowy
Informacje prezydium ZG PZK
ŁOŚ 2014
My w szkołach
Nowe pasmo amatorskie

4. EmCom w Województwie Mazowieckim.
Miło mi poinformować, iż 17 marca b.r. miało miejsce spotkanie w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego). Z naszej strony wzięli w nim udział Marek SP5LS - prezes (mojego) Praskiego OT-37, Jurek SP5SSB - prezes Warszawskiego OT-25 oraz ja, Hubert SP5RE. Ze strony WCZK, jego kierownik - Rafał Marciniak, oraz dwie osoby odpowiedzialne za zapewnienie łączności.
Zaprezentowaliśmy pokrótce PZK, obszary zainteresowań krótkofalowców, ich możliwości techniczne (sprzęt i umiejętności), a także chęci współpracy.
Przedstawiona została działalność EmCom PZK, dokonania w innych regionach kraju. Wobec 2500 wydanych na Mazowszu pozwoleń radiowych, 500 członków PZK, 330 miast i wsi mazowieckich z licencjonowanymi nadawcami Urząd wyraził zainteresowanie stworzeniem uzupełniającego źródła informacji z regionu w postaci uruchomienia stacji radioamatorskiej w obiekcie urzędu.
Przekazany został projekt umowy pomiędzy OT-25, OT-37 a Urzędem.
Rozmawialiśmy też o dalekosiężnych planach idących w kierunku stworzenia takiej sieci przemienników radioamatorskich, by możliwa była szybka, alternatywna możliwość kontaktu w całym województwie. Z dalszych planów, ale tych które prawie nie wymagają nakładów finansowych - a więc tych bardziej realnych - w toku naszej dyskusji, wyłoniła się możliwość prezentowania naszej działalności (wspierającej zarządzanie kryzysowe) podczas szkoleń w starostwach powiatowych. Wszyscy trzej, uważamy, że tą możliwość należy koniecznie wykorzystać. Dzięki takiemu działaniu przestaniemy być w starostwach powiatowych petentami składającymi nietypowe, "niebezpieczne" podania. Poza Warszawą, to starostwa powiatowe wydają pozwolenia na budowę (konieczne przy niektórych konstrukcjach antenowych). Moglibyśmy stać się (w świadomości urzędników) ludźmi, którzy mogą być pomocni i chcą być pomocni.
Uzgodniliśmy, iż Urząd przeanalizuje projekt umowy, a my dostarczymy projekt wyposażenia naszej stacji w WCZK. Byłaby ona własnością urzędu, my - krótkofalowcy operatorami. Kolejnym krokiem, będzie ustalenie zasad współpracy, komunikacji, obsługi stacji w postaci planu reagowania. Ze spotkania wyszedłem z przekonaniem, że jeśli dołożymy starań, będziemy rzeczowi i... konsekwentni, to stacja Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego powstanie.

Serdeczne pozdrowienia
Hubert SP5RE
Koordynator EmASR PZK

5. Polski krótkofalowiec jednym z operatorów contestowej stacji SH3Y.
W ostatni weekend marca, jak co roku, odbędą się jedne z najbardziej popularnych zawodów na świecie - CQ WPX SSB. Będę pracował razem z innymi młodymi krótkofalowcami z Europy pod znakiem SH3Y w kategorii Multi / Multi. Operatorami będą głównie członkowie grupy YOTA, do której także należę. Będziemy nadawać z jednej z największych stacji w Szwecji – SK3W. Koordynatorem akcji jest Johan SA5BJM.
Jeśli będzie do tego okazja, to będę także aktywny w okresie przed i po zawodach pod swoim prywatnym znakiem.
Zachęcam do wzięcia udziału w zawodach i przeprowadzenia łączności ze stacją SH3Y!
73, Karol SP8HMZ

6. VP2V czyli kolejna polska wyprawa DX-owa.
Na Wyspy Dziewicze VP2V dotarła polska wyprawa DX-owa. Jej skład to Bogdan VP2V/SP2FUD, Kazik VP2V/SP6AXW, Leszek VP2V/SP6CIK, Janusz VP2V/SP9FIH i Robert VP2V/SP9WZS. Nasi koledzy pracować będą z wyspy Anegada najdalej na północ wysuniętej wyspy tego archipelagu. Wyspa jest płaska, a jej populacja to zaledwie 200 mieszkańców utrzymujących się głownie z turystyki. W chwili nadawania komunikatu nasi koledzy od prawie 12 godzin pracują już "pełną parą".
Nam w "zimnych krajach" pozostaje życzyć Im udanego startu i jak najwięcej QSO-s
Polska aktywność DX-owa wyprawowa została zauważona przez DXCC oraz inne gremia zajmujące się DX-ingiem i jest powodem do dumy dla naszego środowiska.
(wg informacji z listy SPDXC- SP2JMR)

 7. Jubileusz 50.-lecia Toruńskiego Klubu Krótkofalowców SP2PMK.
W dniu 15 marca 2014 w zajeździe Jarand w Toruniu odbyła się bardzo ważna impreza o charakterze historyczno – towarzyskim. Obchody jubileuszu są tu o tyle istotne, że w ciągu ponad 50 lat (50 lat i 2 m-ce) radioklub zachował i rozwinął swoją bazę członkowską. W uroczystości uczestniczyli zarówno członkowie założyciele SP2PMK jak i nowi krótkofalowcy, którzy się dopiero zapisali do tego gremium. Sama uroczystość jest o tyle znamienna, że Toruński Klub Krótkofalowców jest ciągle aktywnym klubem i co wyróżnia go spośród innych ma stałą siedzibę, która znajduje się w Klubie Osiedlowym Kameleon w Toruniu przy ulicy Tuwima.
Gośćmi spotkania byli Pan Jerzy Żółkiewicz  Prezes Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Pani Renata Jakubowska Kierownik Klubu „Kameleon”. Spotkanie otworzył Józek SP2AQB, prezes klubu. Po powitaniu głos zabrał Pan Prezes MSM, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię współpracy krótkofalowców z Zarządem MSM, a także teraźniejszość. Nie obyło się także bez tematu dot. spraw antenowych. Z wystąpienia Pana Prezesa można było wywnioskować, że gremia zarządzające spółdzielnią dobrze rozumieją krótkofalowców i specyfikę naszej działalności. Sam fakt obecności Pana Prezesa, list gratulacyjny i spory załącznik świadczą o tym jak najbardziej. Gośćmi byli także przedstawiciele PZK. I tak prezydium ZG PZK reprezentowali Jan SP2JLR i Piotr SP2JMR wiceprezesi PZK oraz prezesi dwóch sąsiadujących ze sobą OT: Toruńskiego Gabriel  SP2FMN  oraz Bydgoskiego Zbyszek SQ2ETN.
Po swoim wystąpieniu miałem zaszczyt wręczyć prezesowi SP2PMK Józkowi SP2AQB okolicznościowy grawerton ufundowany przez prezydium ZG PZK.
O historii toruńskiego krótkofalarstwa oraz klubu SP2PMK barwnie opowiedział Janek SP2B (ex SP2BMX), który uczestniczył w jego narodzinach.
Akcentem futurystycznym było omówienie przez Waldka SP2ONG koncepcji „Internetu krótkofalarskiego” czyli „Hamnetu”. Szczegóły można poznać odwiedzając stronę www.hamnet.ugu.pl
Jak zwykle przy takich okazjach nie było końca rozmowom o dx-ach, zawodach i kartach QSL, czemu sprzyjała obecność kierownika CB QSL Janka SP2EXN.
Spotkanie,  w którym uczestniczyło ponad 50 osób  trwało prawie 4 godziny i było ważnym akcentem nie tylko jubileuszu radioklubu, ale także integracyjnym  dla środowiska bydgoskich i toruńskich krótkofalowców.
(SP2JLR & SP2JMR)

8. Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien".
Sekretariat ZG PZK oferuje materiał szkoleniowy pt. "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Książka zawiera aktualne informacje dotyczące służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Jest to kolejne 7 już wydanie tego podręcznika opracowanego przez Wojciecha Drwala SP9W.
Książkę zawierającą 170 stron aktualności można otrzymać wpłacając na konto ZG PZK 25 zł, podając jako cel wpłaty: "cele statutowe - Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Opłata zawiera koszty przesyłki listem poleconym. Zamówienie wraz z kopią przelewu oraz adresem do wysyłki proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl
 (SP2JMR)

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX

Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Hubertowi SP5RE, Rafałowi SQ6IYR, Karolowi SP8HMZ, Andrzejowi SP5AHT

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.


news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2014
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,557,877 Unikalnych wizyt