PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 6
Użytkowników online: 0
RSS

KS-11. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 12.03.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 11/2014 z dnia 12.03.2014 r.        

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Prenumerata Świata Radio dla nowych członków PZK.
W uzgodnieniu z właścicielem wydawnictwa AVT informuję, że każdy nowo wstępujący do PZK krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną prenumeratę miesięcznika krótkofalowców i radioamatorów jakim jest "Świat Radio". Wkładką do niego jest "Krótkofalowiec Polski". Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest napisanie kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania krótkofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia w celu publikacji w Krótkofalowcu Polskim. Potrzebne jest także potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej wraz z wpisowym. Należy również podać dane niezbędne do wysyłki czasopisma.
Powyższe informacje proszę przesłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl
Promocja obowiązuje do odwołania.
(SP2JMR)

2. Nasze urządzenia na obiektach EmiTela.
 W ubiegłym roku, aż do późnej jesieni trwały negocjacje z naszym największym sponsorem czyli firmą "EmiTel" Sp. z o. o. wiodącym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.
Proces negocjacyjny został zakończony podpisaniem przez Jerzego Jakubowskiego SP7CBG prezesa PZK w grudniu 2013r. umów: najmu infrastruktury oraz darowizny pomiędzy naszym sponsorem i PZK. W związku z powyższym sytuacja naszych urządzeń na obiektach "EmiTela" stała się stabilna. W wyniku podpisanych umów PZK zapłaciło najemcy kwotę 12300 zł, co stanowi 5,6% kwoty wyliczonej przez operatora przy komercyjnym wykorzystaniu jego infrastruktury. Pozostała część należności została darowana Polskiemu Związkowi Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 2004 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzącej działalność społecznie użyteczną w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju służby radiokomunikacji amatorskiej i krótkofalarstwa, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Ponadto wzięto pod uwagę, to że PZK prowadzi działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty realizujące zadania z zakresu działalności pożytku publicznego.
W wyniku podpisanej umowy najmu infrastruktury Polski Związek Krótkofalowców może eksploatować na obiektach "Emitela" dowolną ilość urządzeń wykorzystujących 30 anten. Zestawienie tychże anten znajduje się w załączeniu do niniejszego komunikatu.
W ramach uzgodnień ustalono, że wszystkie urządzenia nie objęte załączonym zestawieniem winny być jak najszybciej zdemontowane. W razie konieczności demontażu przez służby "EmiTela" mogą powstać koszty, które obciążą PZK, a w konsekwencji opiekunów tych urządzeń.
W kwestii nowych urządzeń obowiązuje nas normalna droga negocjacyjna w celu ustalenia warunków montażu oraz wysokości czynszu najmu infrastruktury.
W imieniu Prezydium ZG PZK dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w negocjacjach, pracownikom EmiTela w osobach Pani Dyrektor Magdaleny Toborowicz oraz Panów Michała Balbuse oraz Roberta Głowackiego reprezentujących pion sprzedaży.
Z PZK dziękujemy Kol. Witoldowi Onaczyszynowi SP9MRO biorącemu udział w majowej rundzie negocjacji oraz Andrzejowi Hyjkowi SP3IYM naszemu konsultantowi-kordynatorowi ds. przemienników analogowych i cyfrowych, który ogromnym nakładem pracy przygotował tzw. optymalizację naszych urządzeń.
(prezydium ZG PZK)

3. Walne Zebranie Dolnośląskiego OT PZK (OT01).
Zgodnie z zapowiedzią w dniu 9.03.14 w sali Klubu Garnizonowego przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo wyborcze największego OT PZK. W zebraniu uczestniczyło 101/297 członków OT, a więc frekwencja przekroczyła 33% co jest wynikiem świadczącym o dobrej integracji środowiska w tak dużym OT.
Po sprawach proceduralnych przewodniczący zebrania Staszek SP6BCC udzielił głosu gościom w osobach Jerzego SP7CBG, Piotra SP2JMR, Leszka SP6CIK oraz Pana Marcina Woźniaka Dyrektora Delegatury UKE we Wrocławiu, z którym rozmawialiśmy także w czasie przerwy w zebraniu. Podczas zebrania jak zwykle uczestnicy wysłuchali sprawozdań ZO oraz OKR. Udzielono także absolutorium ustępującemu zarządowi. W wyborach wybrano prawie jednogłośnie nowy Zarząd OT01 w składzie różniącym się tylko o jedną osobę od dotychczasowego, a mianowicie zamiast Ryszarda SP6IFN funkcję sekretarza będzie pełnił Kol. Michał SQ6IYV. Tak więc nowy Zarząd DOT przedstawia się następująco:
Prezes Waldemar 3Z6AEF
Wiceprezes Piotr SQ6VY
Wiceprezes Bartosz SQ6ILS
Sekretarz Michał SQ6IYV
Skarbnik Wojtek SQ6ADN.
Najciekawszą sprawą jest "młodzieżowość" nowego Zarządu OT01. Średnia wieku wynosi 37 lat, co przekłada się na znaczną aktywność OT, a także na solidność rozliczeń pomiędzy OT, a księgowością ZG PZK, która to solidność i terminowość zasługuje na szczególną uwagę.
Walne Zebranie, jak to zwykle bywa, było okazją do odznaczeń i nagród. Odznaki Honorowe PZK otrzymali Stanisław SP6BCC, Stanisław SP6XP oraz Zdzisław SP6CJE.
Nagrody ZO DOT PZK "Dolnośląska Złota Antena" otrzymali Rafał Wolanowski SQ6IYR, Włodzimierz Herej SP6EQZ, Janusz Szymański SP6IXF.
Specjalne grawertony od prezydium ZG PZK z podziękowaniem za organizację polskich wypraw DX-owych otrzymali: Włodek SP6EQZ, Janusz SP6IXF oraz Ryszard SP6FXY.
Nagrody ufundowane przez Zarząd DOT dla najmłodszych aktywnych krótkofalowców otrzymali Halina SQ6PLH, Zosia SO6ZG, Wojtek SQ6PWJ oraz Piotr SQ6PPI.
Zebranie zakończyło się ok. 15.30 odczytaniem protokołu komisji uchwał i wniosków i przegłosowaniem uchwał, z których najważniejszą było uchwalenie Regulaminu Wspierania Działalności Klubów PZK Dolnośląskiego Oddziału Terenowego PZK. Jest to bardzo ważny dokument stanowiący formalną podstawę do animacji koordynacji działalności klubów krótkofalarskich i stanowi on wzór dla pozostałych OT PZK.
Więcej informacji oraz fotoreportaż opublikujemy w Krótkofalowcu Polskim nr 5/2014.
(SP2JMR)

4. XXXIII Ognisko Warszawskiego Środowiska Krótkofalowców.
W dniu 8 marca 2014 r. odbyło się, w Warszawie, XXXIII Spotkanie Integracyjne Krótkofalowców Okręgu SP5 - Ognisko w Lasku na Bemowie, w tradycyjnym miejscu, przy ul. Generała Kutrzeby. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 krótkofalowców głównie z Warszawy i okolic. Spotkanie prowadził jak zwykle Jerzy SP5SSB Prezes WOT, który był głównym jego organizatorem. W ognisku uczestniczył także prezes OT73 Zygmunt SP5ELA. Z przyczyn obiektywnych nie było natomiast nikogo z członków Prezydium ZG PZK. Całość spotkania nagrywał i relację z niego przygotował Jerzy Kucharski SP5BLD redaktor Naczelny Radiowego Biuletynu Informacyjnego.
Na stronie RBI znajduje się pełna relacja oraz fotoreportaż z tego spotkania. Zapraszamy.
(SP5BLD)

5. Obóz młodzieżowy PZK.
Od dnia 14.03.2014 rozpoczynamy nabór kandydatów na obóz szkoleniowy w sportach obronnych dofinansowany przez MON. Wiek od 10 do 18 lat. Wszelkie informacje na stronie PZK w zakładce "Obozy PZK- Obóz szkoleniowy PZK 2014". Kompletna informacja stanowi także załącznik do niniejszego komunikatu.
(SP2JNK)

6. EmCom.
W dniu 9 marca o godz. 15.30 we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze Koordynatora sieci EmCom PZK Rafała SQ6IYR z Prezesem i Wiceprezesem PZK oraz członkami Dolnośląskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (DASR). W czasie którego omówiono bieżące sprawy organizacyjne Ogólnopolskiej Sieci EmCom oraz program planowanego spotkania szkoleniowego.
Uczestnicy spotkania dziękują wszystkim zainteresowanym za zgłoszenie udziału w zaplanowanym na ostatni weekend kwietnia (25-27.04.2014 r.) spotkaniu szkoleniowym przeznaczonym dla krótkofalowców zaangażowanych w łączność kryzysową. W ramach spotkania przewidziane są m.in. prezentacje działalności poszczególnych sieci, panel dotyczący standaryzacji działań sieci ratunkowych na terenie kraju oraz panel szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy. Szczegółowy harmonogram spotkania oraz pozostałe szczegóły organizacyjne zostaną przesłane uczestnikom w dniu 17 marca 2014 r.
Pozostałe informacje SP EmCom: http://emcom.pzk.org.pl
Pozdrawiamy,- (Zespół SP EmCom PZK)

7. Akcja dyplomowa „Legiony Polskie 1914-1918”
.
Z okazji przypadającej w bieżącym roku 100. rocznicy powstania Legionów Polskich 1914-1918 stacja radiowa Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR w niżej podanych okresach będzie pracować pod znakiem okolicznościowym SN1ØØLP:
•    od 10 do 19 marca 2014 roku,
•    od 5 do 14 maja 2014 roku,
•    od 4 do 14 sierpnia 2014 roku,
•    od 1 do 10 grudnia 2014 roku.
W każdym z podanych okresów, nawiązujących do wybranych wydarzeń z życiorysu twórcy Legionów - Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie można zdobyć, wydawany przez klub tylko w postaci elektronicznej Dyplom "Legiony Polskie 1914-1918". Zdobywcy wszystkich czterech dyplomów otrzymają dodatkowo dyplom podsumowujący całą akcję. Warunkiem uzyskania każdego z kolejnych dyplomów jest zebranie za przeprowadzone łączności co najmniej 100 pkt. Oprócz stacji SN1ØØLP stacjami przyznającymi 10 pkt. za każde QSO są również stacje: SO3ALG, SQ3OPM, SQ3PON i SQ3SHH. Łączności z daną stacją można powtarzać w kolejnych dniach akcji lub w danym dniu na innym paśmie. Zgłoszenia na każdy z kolejnych dyplomów z wykazem wymaganych łączności należy wysłać na adres e-mailowy klubu: sp3pgr@wp.pl w terminach do końca każdego z miesięcy aktywności znaku SN1ØØLP.
(Jacek SQ3OPM)

8. Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien"
.
Sekretariat ZG PZK oferuje materiał szkoleniowy pt. "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Książka zawiera aktualne informacje dotyczące służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Jest to kolejne 7 już wydanie tego podręcznika opracowanego przez Wojciecha Drwala SP9W.
Książkę zawierającą 170 stron aktualności można otrzymać wpłacając na konto ZG PZK 25 zł, podając jako cel wpłaty: "cele statutowe - Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Opłata zawiera koszty przesyłki listem poleconym. Zamówienie wraz z kopią przelewu oraz adresem do wysyłki proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl.
Wszystkich czekających informuję, ze w dniu dzisiejszym zostały wysłane wszystkie dotychczas zamówione książki.
(SP2JMR)

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Rafałowi SQ6IYR, Jackowi SQ3OPM, Jurkowi SP5BLD.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.


Załączniki.

Zał nr 1
     
    Polski Związek Krótkofalowców   
Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych  w Poroninie
 
Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych 2014 r. dla dzieci i młodzieży szkolnej członków PZK Klubu Specjalistycznego ARDF - Klub Radiolokacji Sportowej oraz klubów krótkofalarskich
Sporty Łączności w rozumieniu to m.in. prowadzenie łączności na radiostacji radiolokacja /biegi na lisa i orientacja/ praca w sieci radiowej. Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowca.
Bieg na radiolokacje polega na poszukiwaniu ukrytych w lesie nadajników przy pomocy odbiornika w jak najkrótszym czasie.
Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską oraz opiekę medyczną.
Obóz zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.

UWAGA !
W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej
koszt naszego obozu wyniesie tylko 50%:

 650 zł. - dla dzieci członków PZK, Klubu
700 zł. - dla pozostałych

Termin 21.07.2014. do 04.08.2014.
Wiek uczestnika ograniczony 10 do 18 lat
Rezerwacja miejsca na obozie po otrzymaniu przedpłaty w kwocie 300 zł
do 30.04.2013 r. decyduje kolejność zgłoszeń
Karty zgłoszenia uczestnika są dostępne na tej stronie.
Miejsce: Poronin - Pensjonat "Bukowy Gaj"

W programie:
Zajęcia z radiopelengacji
Zajęcia z biegów na orientację
Praca na radiostacji klubowej, praca z Tatrzańskiego Parku Narodowego
Praca w sieci radiowej
Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowców
Zajęcia kulturalno rekreacyjne
Igrzyska obozowe
Ogniska
Turnieje
Wycieczki:
Wycieczka na Gubałówkę
Wycieczka do Zakopanego
Wycieczka na baseny
Wycieczka do Doliny Kościeliskiej
Wycieczka do Doliny Chochołowskiej
Piesze wycieczki po okolicy
Przyjazd w dniu 21.07.2014 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 na obiad.
Wyjazd w dniu 04.08.2012 r. (poniedziałek) po śniadaniu.
Wpłaty należy dokonać na konto:

Polski Związek Krótkofalowców
Nazwa banku: Nordea S.A.
Nr: 33144012150000 000001950797
 z dopiskiem: Obóz Szkoleniowy + imię i nazwisko uczestnika
Na dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać dane uczestnika. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu dołączyć do dokumentów - skanów
Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty przesłać na adres:
elektronicznie e-mail: sp2jnk@interia.pl

Dojazd na miejsce obozu – Poronin we własnym zakresie.
Będzie zorganizowany przejazd z opiekunami PKP na trasie Gdynia-Poronin

Mapka dojazdowa poniżej.
W razie problemów lub wątpliwości wystarczy kontakt telefoniczny. Tel. 509 951 345

Ważne dokumenty:
 Karta kwalifikacyjna - 
 Karta zgłoszenia - 
Kontakt:
Zbigniew Mądrzyński SP2JNK
sp2jnk@interia.pl
509 951 345
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zał. nr 2

Rejon EmiTela
    Nazwa obiektu
rzędna terenu    Znaki    Liczba anten    Wys.
antenn.p.t.    Typ anteny i kabla    OT PZK    Znak
opiekuna    Uwagi
Wschodni     DODR_S3T
RTCN Święty Krzyż
592m npm    SR7V
SR7KI
SR7UVK    4    117m
31m    Radmor 3282/3
Radmor 3284/3
Kable 7/8”    03    SP7UDB SQ7BCE SP8SIW   
Północny    DODR_N1B
RTCN Gdańsk-Chwaszczyno
187m npm    SR2C
SR2GT
SR2GS
SR2UVG
iGate    2
    161m    Radmor 3282/3
Radmor 3284/3
Kable 1 i 5/8”     09    SP2XDM   
Południowy     DODR_S2H
SLR Wysoka
420m npm     SR6F
SR6WY    2
    67m    Diamond X-50N
kabel 1/2”    11    SP6DVP SP6LUV SQ6DXP   
Wschodni     DODR_E1G
RTCN Łosice – Chotycze
185m npm    SR8D
SR8BP
SR8UVB    2    275m
155m    Radmor 3282/3
Radmor 3284
Kabel 1 i 5/8”
kabel 1 i 1/4”        SQ8ISJ   
Północny    DODR_N2P
SLR Dylewska Góra
312m npm     SR4J
SR4DG SR4DOS    2    42m    Diamon X-510
Kable 7/8”     21    SQ4BJA   
Zachodni     DODR_W2D
RTCN Slęża
693m npm    SR6G
SR6MA    1    41m    Diamond X-50
    01    SQ6ILS   
Północny
    DODR_N2K
RTCN Miłki
162m npm    SR4M
SR4MI SR4NWU    2    180m
70m    Diamond X-300
Diamond X-510
Kabel 7/8”
Kabel 1 i 1/4”    21    SQ4BJA   
Północny    DODR_N2T
RTCN Kołowo
140m npm    SR1Z
SR1ZK    1    70m    Antena X-300    14    SP1TMN   
Wschodni    DODR_S4C
RTCN Sucha Góra
585m npm     SR8TA    2    95m
75m        05    SP8EFJ   
Południowy
    DODR_S4G
RTON Gubałówka
850m npm    SR9X
SR9UVM    1    25m        10    SP9BWJ   
Wschodni    DODR_E2E
RTCN Kazimierz Dolny
213m npm    SR8PU
SR8UVP
SR8NDU    1    90m    Kabel 1 i 1/4”    20    SQ5AGQ
   
Południowy     DODR_S1D
RTON Skrzyczne
1248m npm    SR9B
SR9SK
SR9EE    2    58m
28m    Kable 7/8”           
Wschodni    DODR_E1F
RTCN Przysucha / Kozłowiec
310m npm    SR5RK
SR5DRK    1    140m    Kabel 1 i 5/8”    51    SQ7BCZ   
Północny    DODR_N1G
RkCN Gdynia Oksywie
90m npm    SR2Z
SR2SB    1    50m    Antena X-300
Kabel 7/8”    09    SP2GPU SP2XDM   
Południowy    DODR_S4W
TSR Jaworzyna Krynicka
1108m npm    SR9N    1    25m               
Zachodni    DODR_W2E
RTON Śnieżne Kotły
1490m npm    SR6LHZ
SR6XHZ    1        W budynku    13    SP6IEQ   
Wschodni    DODR_E2J
SLR Różan
117m npm    SR5VW
SR5NWR    1    65m    Diamond X-510
Kabel 7/8”    37    SP5RMT
SP5XAQ   
Zachodni    DODR_W4M
Kamieńsk Zwałowisko
nowy maszt
387m npm    SR7UVV
digi
    1    20m        15    SP7WNA   
Południowy    DODR_S4A
RTCN Chorągwica
420m npm    SR9FHA
SR9UVM    1            10    SQ9OZE   
 Zachodni
    DODR_W1A
RTCN Jemiołów
160 m npm    SR3ZJ
SR3NJE    1    100m        32    SP3CMX   

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2014
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,466,044 Unikalnych wizyt