PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3381 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 12
Użytkowników online: 0
RSS

KS-10. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 5.03.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 

KOMUNIKAT NR 10/2014 z dnia 05.03.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Prenumerata Świata Radio dla nowych członków PZK.

W uzgodnieniu z właścicielem wydawnictwa AVT informuję, że każdy nowo wstępujący do PZK krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną prenumeratę miesięcznika krótkofalowców i radioamatorów jakim jest "Świat Radio". Wkładką do niego jest "Krótkofalowiec Polski". Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest napisanie kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania krótkofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia w celu publikacji w Krótkofalowcu Polskim. Potrzebne jest także potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej wraz z wpisowym. Należy również podać dane niezbędne do wysyłki czasopisma.
Powyższe informacje proszę przesłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl.
Promocja obowiązuje do odwołania.
(SP2JMR)

2. Ważne zmiany w funkcjonowaniu serwera PZK.
W związku z przenoszeniem zasobów portalu pzk.org.pl oraz całej zawartości przestrzeni na serwerze PZK do innego operatora przejściowo mogą pojawić się trudności w korzystaniu z niektórych usług. Dotyczyć to może portali oddziałowych oraz kont pocztowych i tzw. aliasów działających w domenie pzk.org.pl. Zmiana operatora serwera jest spowodowana całkowitą niemożnością nawiązania kontaktu z dotychczasowym operatorem. Za utrudnienia przepraszamy.
Prezydium ZG PZK oraz administrator zasobów informatycznych PZK.

3. Spotkanie szkoleniowe EmCom. Przypominamy, że tylko do dnia 8 marca 2014 r. można przesyłać zgłoszenia na udział w zaplanowanym na ostatni weekend kwietnia (25-27.04.2014 r.) spotkaniu szkoleniowym przeznaczonym dla krótkofalowców zaangażowanych w łączność kryzysową. W ramach spotkania przewidziane są m.in. prezentacje działalności poszczególnych sieci, panel dotyczący standaryzacji działań sieci ratunkowych na terenie kraju oraz panel szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy. Spotkanie odbędzie się w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Zapewniamy akomodację (2 noclegi oraz wyżywienie). Wstępne zgłoszenia proszę przesyłać na adres Leszka SP9MLI sp9mli@gmail.com.
Więcej informacji SP EmCom pod adresem http://emcom.pzk.org.pl
Rafał Wolanowski SQ6IYR
Koordynator łączności kryzysowej PZK

4. Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien"
Sekretariat ZG PZK oferuje materiał szkoleniowy pt. "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Książka zawiera aktualne informacje dotyczące służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Jest to kolejne 7 już wydanie tego podręcznika opracowanego przez Wojciecha Drwala SP9W.
Książkę zawierającą 170 stron aktualności można otrzymać wpłacając na konto ZG PZK 25 zł, podając jako cel wpłaty: "cele statutowe - Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Opłata zawiera koszty przesyłki listem poleconym. Zamówienie wraz z kopią przelewu oraz adresem do wysyłki proszę kierować na adres sp2jmr@pzk.org.pl
(SP2JMR)

5. Ustawa – Prawo telekomunikacyjne.
W dniu 26.02.2014 ukazało się   Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 10 stycznia 2014 r. Jednolity tekst ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
Do wiadomości i wykorzystania – aktualny pełny tekst ustawy Prawo telekomunikacyjne ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2014 r.
73, Krzysztof SP5HS

* Ustawa jest opublikowana na serwerze PZK: http://pzk.org.pl/news.php?readmore=3033

6. Zaproszenie do udziału w zawodach. Zarząd Jarosławskiego OT PZK oraz Zarząd klubu SP8PEF zapraszają do udziału w zawodach krótkofalarskich o puchar Burmistrza Miasta Jarosławia. Regulamin w załączeniu.

SP5FHC s.k. Ze smutkiem zawiadamiamy o pożegnaniu Naszego Kolegi  Stefana Szyszkanowa SP5FHC. Odszedł od nas po długiej chorobie, w dniu 25 lutego 2014 r. w wieku 68 lat.  Był elektronikiem i konstruktorem sprzętu i anten UKF i UHF dla prób i QSO via satelity.
Zabraknie nam Ciebie Stefanie, Przyjacielu, Sąsiedzie i członku Rodziny.

Pogrzeb odbył się w dniu 5 Marca na Cmentarzu Północnym-Wólka w Warszawie
Żegnamy Ciebie!

Andrzej SP5CUK i Henryk SP5DED

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX

Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Zbyszkowi SP8AUP,  Rafałowi SQ6IYR, Henrykowi SP5DED, Andrzejowi SP5CUK, Zygmuntowi SP5ELA.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2014


Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.

Załącznik:

Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców
przy Burmistrzu Miasta Jarosławia
o r g a n i z u j e

ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

REGULAMIN

1. Celem organizowania Zawodów jest złożenie hołdu tym, którzy brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 9 marca 2014 roku (niedziela) od godz.6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora SP 8PEF - 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"         - 10 pkt.
 c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław" - 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i
 klubowymi - 1
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu: Jarosław: np. 59/001/JA - 2 pkt

7. Klasyfikacja:.
a)    radiostacje indywidualne – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
b) pozostałe radiostacje indywidualne
c) radiostacje Klubowe
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.
 
9. Nagrody:
a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR” lub okolicznościowy „GRAWERTON”
b) za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie - DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i
podane do wiadomości w środkach przekazu PZK a puchary i dyplomy wręczone
zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 15 marca 2014 r. czytelnego zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy, grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności, raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl
13. Decyzje Komisji są ostateczne.
14. Komisja w składzie:
    Przewodniczący - SP 8 AUP
    Członkowie:     - SP 8 IE
                - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do zestawienia z udziału w zawodach.
                                VY - 73!

Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I. Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
indywidualnymi, oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu
miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V. Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatęnależy wysłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław"

Adresatów niniejszego Regulaminu prosimy o jego rozpropagowanie.

                  OrganizatorzyLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,710,034 Unikalnych wizyt