PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 7
Użytkowników online: 0
RSS

KS-8. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 19.02.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 8/2014 z dnia 19.02.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Prenumerata Świata Radio dla nowych członków PZK.
W uzgodnieniu z właścicielem wydawnictwa AVT informuję, że każdy nowo wstępujący do PZK krótkofalowiec otrzyma gratis półroczną prenumeratę miesięcznika krótkofalowców i radioamatorów jakim jest "Świat Radio". Wkładką do niego jest "Krótkofalowiec Polski". Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest napisanie kilkunastu zdań o sobie ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowania krótkofalarstwem oraz przesłanie zdjęcia w celu publikacji w Krótkofalowcu Polskim. Potrzebne jest także potwierdzenie wpłaty składki członkowskiej wraz z wpisowym. Należy również podać dane niezbędne do wysyłki czasopisma.
Powyższe informacje proszę przesłać na adres: sp2jmr@pzk.org.pl.
Promocja obowiązuje do odwołania.
(SP2JMR)

2. Spotkanie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W dniu 13. lutego br. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się spotkanie z Panem Ministrem. Podobno w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele niektórych stowarzyszeń zrzeszających radioamatorów. Polski Związek Krótkofalowców nie otrzymał z Ministerstwa ani zaproszenia na to spotkanie, ani informacji o jego terminie i miejscu. W związku z powyższym w spotkaniu nie uczestniczyliśmy, podobnie jak żadne z 5 współpracujących z nami stowarzyszeń.
(SP7CBG)

3. Posiedzenie prezydium ZG PZK 12.02.2014.
Jak już informowaliśmy w dniu 12.02.2014 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Prezydium ZG PZK. W posiedzeniu wzięło udział 6 z 7 członków prezydium oraz goście w osobach Pawła Zakrzewskiego SP7TEV Oficera Łącznikowego IARU-PZK oraz Remigiusza Neumana SQ7AN Redaktora Naczelnego "Krótkofalowca Polskiego".
Posiedzenie miało bardzo obszerny program i trwało ponad 7 godzin.
Najważniejsze sprawy to:

- Finanse PZK.
 Realizacja budżetu była pełna i potwierdziła trafność prognozy zawartej w budżecie PZK na rok 2013.
    Wnioski o dofinansowanie. Prezydium po analizie stwierdziło, że tylko nieliczne z nich są należycie starannie i przejrzyście sformułowane. Na podstawie Statutu PZK stwierdzono, że wnioski z klubów muszą być akceptowane przez macierzyste OT, które winny wskazać udział swojego budżetu w planowanych przez swoje kluby przedsięwzięciach.
Omówiono wstępny projekt budżetu na rok 2014, który po dopracowaniu będzie przedstawiony ZG PZK na posiedzeniu w dniu 17. maja 2014.

- Odwołanie Wiesława Kol. Paszty SQ5ABG od decyzji ZOT OT37.
   Zgodnie z § 6 ust. 8 Statutu PZK prezydium ZG PZK nie rozpatrzyło wniosku GKR oraz odwołania Kol. Wiesława Paszty SQ5ABG ze względów formalnych. Są to brak określonych w § 6 ust. 8 dokumentów oraz niewłaściwy tryb przekazania odwołania.

 - Kontakty z OT i OKR.
W sprawach sprzętu z instytucji zewnętrznych przyjętego przez OT część Oddziałów Terenowych odpowiedziała. Odpowiedzi dotychczas nie udzieliły OKR lub Zarządy nast. Oddziałów Terenowych: Świętokrzyskiego (OT03), Lubelskiego (OT20), Nadnoteckiego (OT23), Toruńskiego (OT26), Tarnowskiego (OT28), Górnośląskiego (OT29), Rybnickiego (OT31).

- Definicja klubu PZK.
Prezydium ZG PZK stoi na stanowisku, że sprawy klubów terenowych PZK są uregulowane wystarczająco przez rozdz. VIII Statutu PZK. Tworzenie regulaminów oraz definicji klubu krótkofalarskiego może być powodem zniechęcenia członków naszego związku do działalności klubowej.

 - Prezydium podjęło uchwałę o nagrodzeniu za wkład w rozwój polskiego i światowego DX-ingu okolicznościowymi grawertonami uczestników polskich wypraw DX-owych 5T0SP oraz J88HL. Są to Koledzy:

SP2EBG     Bogusław Knop
SP3CYY                Jan Ambroży
SP3GEM    Jerzy Smoczyk
SP6EQZ                Włodek Herej
SP6FXY                 Ryszard Woroszczuk
SP6IXF       Janusz Szymański
SP9FOW    Roman Gładysz
SP9PT                Wojciech Kłosok

- ZOH PZK.
Prezydium podjęło uchwałę o ogłoszeniu zamiaru nadania Złotej Odznaki Honorowej Kol. Adamowi Gawrońskiemu SP3EA, Stanisławowi Podkowie SP6BGF, Krzysztofowi Bieniewskiemu SP6DVP.

- IARU MS Manager PZK.
 Prezydium powołało na funkcję IARU MS Managera Kol. Jana Szostaka SP9BRP.

- Promocja krótkofalarstwa.
Na wniosek Komitetu Organizacyjnego "Krajowej Wystawy Filatelistycznej Chojnów 2013" prezydium ZG PZK podjęło uchwałę o nagrodzeniu Henryka Karczewskiego SP6OPZ oraz Marka Kowalczyka SP6FRF z Kamiennej Góry okolicznościowymi grawertonami w podziękowaniu za działalność społeczną oraz promocję krótkofalarstwa podczas "K. W. F. Chojnów 2013".

- Konferencja R1 IARU.
Prezydium zdecydowało o udziale 2. osobowego przedstawicielstwa PZK na konferencji w Warnie 2014.

 - Sprawy sportowe.
a) Puchar Europy HST - Memoriał SP7HOR omówił Zbigniew SP2JNK. W czasie posiedzenia nie jest jeszcze ustalone miejsce tych zawodów.
 
 b) Mistrzostwa PZK w ARS. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o zadanie zlecone do MON. Poza tym przygotowania są w toku.

      c) Prezydium po sprawdzeniu dokumentacji podjęło uchwałę o przedstawieniu Zarządowi Głównemu wniosku grupy inicjatywnej o powołanie Ogólnopolskiego Klubu Radiolokacji Sportowej PZK.

d) Porozumienie z Klubem Radiolokacji Sportowej z 6 marca 2003 roku. Po dokonaniu dogłębnej analizy realizacji w. wym. porozumienia prezydium stwierdza, że istnieje pilna potrzeba jego aneksowania.

- Udział ekipy PZK w YOTA 2014.
Prezydium zapoznało się z informacją Jerzego Gomoliszewskiego SP3SLU na ten temat. W spotkaniu będą uczestniczyły 4 osoby oraz opiekun.

 - Fundacja Polskiego Związku Krótkofalowców.
 Prezydium zapoznało się z propozycją Statutu Fundacji PZK. Sprawa będzie przedmiotem obrad na następnym posiedzeniu.

 - Friedrichshafen 2014.
  Na Ham Fest 2014 PZK będzie reprezentowane przez ekipę 5. osobową pod kierownictwem Prezesa PZK.
 
 - Posiedzenie ZG PZK.
 Posiedzenie ZG PZK odbędzie się 17. maja 2014 r. godz. 10.00 Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, Warszawa Praga-Południe.

Ponadto prezydium przeanalizowało sprawy wniesione przez jego członków.
Do najistotniejszych należą:

- Upoważnienie Kol. Remigiusza Neumana SQ7AN Redaktora Naczelnego Krótkofalowca Polskiego do tworzenia zespołu redakcyjnego wydawnictw PZK,

- Omówienie naszego stanowiska w sprawie rozporządzenia o pozwoleniach w SRA,

- Potwierdzenie patronatu dla wyprawy SP7VC, SP3IPB, SQ7OYL na wyspy karaibskie,

- Decyzja o nieuczestniczeniu w Konferencji KRRiT w 2014 r.,

- Zapoznano się z pismem Fundacji OPOR skierowanym do Prezesa PZK. Prezydium upoważniło Prezesa PZK do udzielenia we wnioskowanej sprawie odpowiedzi pisemnej.

Pełny tekst protokołu znajduje się zgodnie z kompetencjami u członków ZG PZK i został Im w dniu wczorajszym przekazany poprzez listę dyskusyjną ZG PZK.
    (SP2JMR)

4. Spotkanie klubowe i nie tylko. W dniu 14 lutego 2014 r. w klubie SP1PMY w Myśliborzu odbyło się spotkanie klubowe podsumowujące działalność klubu w roku 2013. W spotkaniu uczestniczyli krótkofalowcy powiatu Myśliborskiego w osobach:
SP1FMN, SQ1KSL, SQ1NXN, SQ1NXZ, SP1JJY, SP1IVL, SQ1TAR, SQ1SNU, SQ1TAW, SP1RWU, SP1RWR, SP1TMX, SP114044, SP1WVP.
Gośćmi spotkania byli burmistrz Myśliborza Arkadiusz Janowicz, pani Elżbieta Stalmach dyrektor GBS Bank oddział w Myśliborzu, Tadeusz Szymański z Kuriera Szczecińskiego, Lidia Bejuk z TVB24 (z lokalnej TV).
Działalność klubu SP1PMY w roku 2013 przedstawił Stefan SP1JJY wspierając się slajdami.
A trzeba zaznaczyć, że aktywność była spora. Praca pod znakiem okolicznościowym SN40LT z okazji 40. lecia nadania Szkole w Myśliborzu imienia Leonida Teligi, praca stacji na terenie szkoły, HF80LOT z okazji 80 rocznicy katastrofy samolotu litewskich lotników w Pszczelniku i organizacja z tej okazji dwudniowego zlotu krótkofalowców. Praca spod znaku SN35SMAK czyli spotkania młodych artystów i kompozytorów w Myśliborzu. A do tego należy jeszcze wspomnieć spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkoły podstawowej Nr 2 w Myśliborzu. Klub SP1PMY został wyposażony w nową radiostacje i zasilacz oraz otrzymał do dyspozycji drugie pomieszczenie klubowe, wszystko to dzięki wsparciu pana burmistrza Myśliborza.
W trakcie spotkania prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK wręczył panu burmistrzowi Arkadiuszowi Janowiczowi grawerton z podziękowaniem za wspieranie klubu.
Osobiście Pan Burmistrz miał przyjemność zrobić QSO na nowym sprzęcie klubowym co zostało nagrodzone gromkimi brawami i dyplomem okolicznościowym za pierwszą łączność.
Więcej o klubie SP1PMY na stronie www.sp1pmy.qrz.pl
Janusz SP1TMN

5. Nowa strona LKK.
Informuję, ze powstaje nowa strona Lwowskiego Klubu Krótkofalowców w bardzo ciekawym układzie graficznym. Zainteresowanych odsyłam do: http://lkk.org.ua. Wojtek SP8MI

6. Zielony weekend z SP9YFF.
Członkowie SRG SP9YFF w terminie 21-23 lutego 2014 roku, planują aktywność z następujących obszarów SPFF:
SPFF-914
SPFF-915
SPFF-916
SPFF-917
SPFF-890
Szczegóły na www.sp9yff.pl
vy73/44 Krzysiek sp9upk

7. Jedna z najorginalniejszych okoliczności dla krótkofalowców czyli "Boat Lifts On The Air " - polska grupa.
Napisał do nas (do PZK) Steve G7DZX / M0STR, sekretarz Klubu Mid Cheshire ARS z Anglii. Lokalizacja ich klubu jest nieodległa od instalacji starej (odrestaurowanej) windy (dzwigu) do łodzi Anderton Boat Lift (http://canalrivertrust.org.uk/Anderton-boat-lift). Zrodził się pomysł, aby ustanowić radiowy "Dzień dźwigów do łodzi" (Boat Lifts On The Air day). Idea została również "kupiona" w Szkocji (new boat lift in Falkirk, Scotland (http://en.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel).

Działający dźwig do łodzi (pochylnia) jest również w Polsce, w okolicy Elbląga.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Elbl%C4%85g_Canal#The_Inclined_Planes)
Także Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Elbl%C4%85ski
Planowany okres aktywności: dwa pierwsze weekendy września 2014 r.

W związku w powyższym poszukiwana jest grupa krótkofalowców z klubu z okolic Elbląga/Gdańska lub indywidualnych zainteresowanych taką inicjatywą. Należy wystąpić o pozwolenie radiowe i być czynnym w dniu aktywności "Boat Lifts On The Air".

Proszę o zgłoszenia chętnych do mnie (SP5ELA), może być mail na adres administratora: admin@pzk.org.pl. Mogę też podać kontakt bezpośredni do animatora przedsięwzięcia Steva G7DZX.
 
*Uwaga. Jako pierwszy zgłosił się Sławek SP4EOO.
Sławek napisał: “U nas nazywa się to pochylnia a nie dźwig do statku:)
Temat jest ciekawy, ale obecnie cała infrastruktura kanału elbląsko-ostródzkiego jest w remoncie, większość pochylni jest zamknięta i remontowana. W poprzedni weekend byłem na pochylni Jelenie (SPFF-618) Kanału Elbląskiego. Wygląda to masakrycznie. Według mnie nie ma szans na zakończenie remontu w tym roku. Niemniej jednak nie przekreśla to aktywności z rejonu przyległego. Z chwilą zakończenia remontów planuję uruchomić razem z kolegami z miejscowości położonymi wzdłuż kanału event radiowy o tym jedynym w swoim rodzaju obiekcie w Europie. Ale tak jak wspomniałem, najwcześniej w przyszłym roku. Proszę przekaż moje dane do organizatora jako zainteresowanego wspomnianą w artykule akcją.
Pozdrawiam
Sławek sp4eoo

Kompletne info. SP5ELA

8. Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien".
Sekretariat ZG PZK oferuje materiał szkoleniowy pt. "Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Książka zawiera aktualne informacje dotyczące służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Jest to kolejne 7 już wydanie tego podręcznika opracowanego przez Wojciecha Drwala SP9W.
Książkę zawierającą 170 stron aktualności można otrzymać wpłacając na konto ZG PZK 25 zł, podając jako cel wpłaty: "cele statutowe - Co każdy krótkofalowiec wiedzieć powinien". Opłata zawiera koszty przesyłki listem poleconym.
(SP2JMR)

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK

TNX, TNX, TNX

Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol. Stevowi G7GZX, Januszowi SP1TMN, Krzysztofowi SP9UPK, Wojtkowi SP8MI, Zygmuntowi SP5ELA oraz Piotrowi SP2JMR.

Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl. Materiały do komunikatu na kolejną środę powinny być przesłane do wtorku do godz. 21.00. Materiały przesłane później mogą znaleźć się w następnym środowym komunikacie czyli za tydzień. Materiały wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być przesłane przynajmniej 24 godziny wcześniej czyli do poniedziałku godz. 21.00.

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu komunikaty 2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,466,144 Unikalnych wizyt