PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 07.02.2007
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 7.02.2007 r.

Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszego komunikatu.

A oto informacje

1. Jubileusz SP7HT. 50 lat temu jeden z najaktywniejszych krótkofalowców i przede wszystkim DX -manów Tadeusz SP7HT otrzymał pierwszą licencję. Oprócz uprawiania krótkofalarstwa Kol. Tadeusz był i nadal jest bardzo cenionym ekspertem w sprawach pól elektromagnetycznych, ich oddziaływania na otoczenie,  także kompatybilności elektromagnetycznej. Również przez wiele lat opracowywał prognozy propagacyjne, które były również przedmiotem naszej publikacji w komunikatach.
Koledze Tadeuszowi serdecznie gratuluję wytrwałości i życzę jeszcze wielu jubileuszy oraz dalszych sukcesów.
Piotr SP2JMR

Kolejne wyróżnienie redakcji MK QTC „Kwarcowe Serduszko #005” przyznane zostało Tadeuszowi Raczkowi, SP7HT za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie DXingu w latach 1957-2007. Jubileusz 50-lecia pracy w eterze SP7HT obchodzi w dniu dzisiejszym tj. 7 lutego 2007 r.
Więcej o postaci SP7HT już w najbliższym wydaniu MK QTC.
QTC: „Kwarcowe Serduszko” - wyróżnienie Redakcji MK QTC przyznawane za wybitną działalność krótkofalarską. Ma postać numerowanego dyplomu, do którego dołączane jest serduszko wykonane z prawdziwego kwarcu. Dotychczasowi zdobywcy: #1 Włodzimierz Salwa, SP5DDJ – za popularyzację idei QRPp w Polsce, #2 Krystian Górski, SQ2KL – za zorganizowanie w ramach programu ARISS łączności ze stacją kosmiczną ISS, #3 Klub Krótkofalowców SP5PSL - za 40-letnią aktywność w eterze i wybitny wkład w szkolenie kadry operatorskiej SP, #4 Ryszard Tymkiewicz SP5EWY - za prowadzenie w ciągu 20 lat Serwisu DX i osiągnięcia sportowe, #5 Tadeusz Raczek SP7HT – za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie DXingu w latach 1957-2007.

2.Jubileusz SP5HS. Mam przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym obchodzę jubileusz 50-lecia aktywnej pracy krótkofalarskiej jako nadawca. W dniu 4 lutego 1957 roku uzyskałem pierwszą w życiu licencję, pod niezmienionym do dziś znakiem SP5HS, po wielu latach bezskutecznych starań i ciągłego odrzucania moich podań przez Urząd Bezpieczeństwa, w którym to czasie pracowałem aktywnie jako nasłuchowiec SP5-018. Moja pierwsza licencja, zezwalała na pracę KF z mocą 10 watów, jedynie emisją A1A (wówczas A1).
Pozdrawiam serdecznie - Krzysztof SP5HS

Krzysztof był i jest cały czas aktywnym działaczem PZK. Również był pierwszym demokratycznie wybranym Prezesem PZK. Trudno zliczyć funkcje, publikacje opracowania, których autorem jest Krzysztof SP5HS. Sylwetkę Krzysztofa przedstawię w którymś z najbliższych wydań Krótkofalowca Polskiego. Krzysztofowi również życzę wielu sukcesów i jeszcze wielu jubileuszy.
Piotr SP2JMR

3. Aktywność YI9KT. W dniu 15.01.2007  o godzinie 03.31 Z (06.31 loc.), zakończyłem 5 - miesięczną aktywność pod znakiem YI9KT w Republice Iraku (05.08.2006 - 15.01.2007). W sumie podczas tej aktywności przeprowadziłem 32.830 QSO z 219  krajami świata na
wszystkich kontynentach. Razem w obu aktywnościach nawiązałem  łącznie 72.250 QSO z 253 krajami świata. W dniu 21 stycznia szczęśliwie powróciłem do domu w Lublinie. Na początku lutego, po krótkim  odpoczynku rozpocznę  sprawdzenie, wypisywanie i wysyłkę kart  QSL, które nadeszły na adres domowy.

Serdecznie raz jeszcze dziękuje za wszelką pomoc przy organizacji w/w aktywności.
Ryszard  SP8HKT

4. Ewidencja członków PZK. Jest kolejna edycja listy członków PZK. Większość błędów została poprawiona. Proszę o ewentualne uwagi i korekty na mój adres e-mailowy sp2jmr@pzk.org.pl. Ewentualne reklamacje powinny zawierać numer listy z danego OT, na której powinien się znajdować pominięty znak i ewentualnie datę jej przesłania do sekretariatu ZG.
W ramach przeprosin za styczniowe zamieszanie należy się wszystkim jeszcze jedno wyjaśnienie. A mianowicie odpowiedź na pytanie: kto za to odpowiada? Oczywiście, że ja czyli prezes PZK, jak zresztą za wszystko inne. Nie podjąłem w ubiegłym roku decyzji o zmianie systemu prowadzenia ewidencji. Decyzja moja jest nie co spóźniona. Jeszcze raz przepraszam i obiecuję więcej przezorności ze swej strony na przyszłość. Piotr SP2JMR

5. Administracja. Upłynął termin odpowiedzi na pisma skierowane do Oddziałów naszej organizacji w dniu 12 grudnia 2006. Są to pisma o numerach 117 i 118/2006. Dotyczą one spraw formalnych i administrowania związkiem, a także umożliwieniu sporządzenia bilansu rocznego PZK. Proszę o zainteresowanie się czy Wasz OT wywiązał się ze spraw w tych pismach określonych czyli inwentaryzacji rocznej oraz podania kopii aktualnych dokumentów rejestrowych (KRS) w przypadku OT z osobowością prawną. W następnym komunikacie podam listę OT zalegających z powyższymi sprawami.


6. Walne zebranie OT 22.
      W dniu 4 lutego 2007 roku o godz. 9.00 w gmachu Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie ul. Kościuszki 24 odbyło się zebranie sprawozdawcze OT 22. Prezydium PZK reprezentowała v-ce Prezes Ewa SP1LOS. Zebraniu przewodniczył Bogdan SP1NQE. Obecni byli także przedstawiciele Zarządu OT22  v-ce Prezes Ryszard SP1FJZ oraz skarbnik Jacek SP1CNV.Na spotkanie przybyło około 50 osób. Atmosfera była pełna życzliwości i zaangażowania. Marek SP1MHY opiekun przemiennika koszalińskiego SR1N zaproponował budowę przemiennika na 70 cm co zyskało pełną akceptacje obecnych. Następnie  kluby OT 22 przedstawiły swoją działalność. Klub SP1PLA reaktywował swoją działalność. Klub szkoli młodzież, pracuje w zawodach, zaczyna bardzo aktywnie współuczestniczyć w życiu Koszalina. Inne kluby jak SP1YKO ,SP1KOC też nie pozostają w tyle w swoich osiągnięciach. Później Rajmund SP1RKB pokazał zdjęcia ze swojej misji w Iraku, gdzie pracował pod znakiem YI9RKB. Zdjęcia i prelekcja były bardzo ciekawe. Ewa SP1LOS opowiedziała o 1% na rzecz PZK oraz odpowiedziała na pytanie co nam daje i dlaczego powinniśmy przynależeć do PZK. Rozmawiano o organizowanym przez PZK obozie krótkofalarskim (7 osób chętnych). Spotkanie zakończyło się koło godziny 15.

7. Wyprawa na 3B6 czyli Agalega – St. Brandon. Zwracam się z nie ustającym apelem o wsparcie tej czysto PZK-owskiej wyprawy. O jej celach i uczestnikach pisałem we wcześniejszych komunikatach.  Obecnie na koszty wyprawy wpłynęło 7500 zł. Dotychczasowym darczyńcom dziękujemy. Czekamy na dalsze wpłaty. Przypominam na konto ZG PZK 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 z dopiskiem AGALEGA lub 3B6.      

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR Prezes PZKZałącznik do komunikatu.

40 lat Klubu PZK SP6PAZ
zawody okolicznościowe

Organizator: Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ w Opolu.

Cel: upamiętnienie 40-lecia powstania i działalności klubu SP6PAZ.

Uczestnicy: operatorzy radiostacji indywidualnych, klubowych i nasłuchowych. Zaleca się pracę w zawodach mocą do 150 watów.

4. Termin i czas: 1 kwietnia 2007 r. (niedziela), w godzinach od 04.00 do 06.00 UTC (06.00–08.00 LT). Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC.

Pasma i emisje 3.5 MHz - CW i SSB.

Łączności: można nawiązać maksymalnie dwie łączności z tą samą stacją – jedną na CW, drugą na SSB.

Wywołanie w zawodach: na CW – „Test SP” na SSB – „Wywołanie w zawodach”.

Grupy kontrolne: RS(T) + numer kolejnego QSO; stacje z województwa opolskiego podają RS(T) + skrót powiatu; stacja organizatora HF40PAZ podaje RS(T) + cyfrę „40”.

Punktacja: QSO na SSB z HF40PAZ - 40 pkt.; QSO ze stacjami klubowymi (LOK, ZHP, PZK) z powiatów opolskich - 20 pkt.; stacje indywidualne z powiatów opolskich - 10 pkt.; pozostałe stacje indywidualne i klubowe - 5 pkt.
Na CW punkty liczy się podwójnie.

Mnożniki: powiaty województwa opolskiego (AP, BQ, EY, GY, NF, NY, OJ, OP, OY, PJ, TE, UC). Na CW i SSB mnożniki liczy się oddzielnie. (Dla stacji pracujących jedną emisją CW lub SSB maksymalny mnożnik wynosi 12; dla stacji pracujących w kategorii MIXED maksymalny mnożnik – 24).

Wynik końcowy: suma punktów pomnożona przez mnożnik.

Nasłuchowcy: obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu nasłuchiwanych stacji. Jedna i ta sama stacja może być wykazana tylko jeden raz na CW lub SSB.

Łączności nie będą zaliczane w przypadku: braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, zniekształcenia znaku lub grupy kontrolnej, powtórzonych QSO i różnicy czasu zalogowania łączności ponad 5 minut.

Klasyfikacje
A - radiostacje indywidualne Phone
B - radiostacje indywidualne CW
C - radiostacje indywidualne MIXED
D - radiostacje klubowe MIXED
E - radiostacje QRP (do 5 W) MIXED
F - nasłuchowcy SWL

Uwagi: (1) Radiostacje z województwa opolskiego będą klasyfikowane osobno. (2) Stacja organizatora HF40PAZ nie będzie klasyfikowana.

Puchary i dyplomy: za zajęcie pierwszego miejsca w każdej grupie - dyplom i puchar; za miejsc 2–10 - dyplomy.

Dzienniki zawodów w terminie 14 dni na adres: sp6cik@pzk.org.pl lub Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ, skr. poczt. 230, 45-956 Opole 1.
  
 
Wyniki: ogłoszenie odbędzie się na specjalnym podsumowaniu połączonym z oficjalnymi obchodami 40-lecia klubu SP6PAZ oraz 50-lecia ZO PZK w Opolu, które przewidziane jest we wrześniu br. Informacja o miejscu i terminie spotkania zamieszczona będzie na łamach MK QTC i ŚR, stronach internetowych ZG PZK oraz klubów SP6PAZ (www.sp6paz.opole.pl) i SP6ZJP (www.sp6zjp.pl).

Komisja zawodów: SP6AUI, SP6CIK, SP6DVP, SP6OJJ, SP6OJK. Decyzje komisji są ostateczne.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,416,164 Unikalnych wizyt