PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-2. Komunikat sekretariatu ZG PZK zdnia 8.01.2014
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 

KOMUNIKAT NR 2/2014 z dnia 08.01.2014 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. YOTA 2014

Od Lisy PA2LS - koordynatora IARU ds. młodzieży, otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej edycji letniego międzynarodowego obozu młodych krótkofalowców YOTA 2014 (Youngsters on the Air). Obóz odbędzie się w Finlandii, w terminie od 15 do 22 lipca 2014 r., organizatorem jest Fiński Związek Krótkofalowców (SRAL). Jak co roku, celem imprezy jest integracja i wymiana doświadczeń wśród młodzieżowych liderów krótkofalarstwa, reprezentujących poszczególne krajowe stowarzyszenia krótkofalarskie zrzeszone w IARU. W programie obozu znajdują się prezentacje, współzawodnictwa, ARDF, praca na pasmach, zwiedzanie stacji "kontestowych", liczne warsztaty, zajęcia integracyjne. O wysoki poziom szkolenia zadba zespół pod przewodnictwem: Mari OH2FPK, Kati OH2FKX, Jukka OH2BR. Czwórka młodzieży, z opiekunem, może reprezentować Polski Związek Krótkofalowców na obozie YOTA 2014.
Młodych aktywnych krótkofalowców (wiek: 15-25 lat) zainteresowanych udziałem w akcji, proszę o nadsyłanie pisemnych zgłoszeń. Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis zainteresowań oraz dotychczasowej aktywności i osiągnięć krótkofalarskich. Od kandydatów wymaga się znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację podczas zajęć i uczestnictwo w wielonarodowościowych panelach dyskusyjnych. Kwalifikacji zgłoszeń na obóz YOTA dokona komisja pod przewodnictwem Prezesa PZK. Odpłatność za udział w obozie wynosi 50 Euro od osoby. Pozostałe koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, podróż, zajęcia, ubezpieczenie) pokrywa organizator z funduszy Unii Europejskiej. Zgłoszenia proszę nadsyłać do 15 stycznia 2014 r. na adres: sp3slu@pzk.org.pl

Jerzy SP3SLU z-ca Prezesa PZK ds. młodzieży i szkolenia.

2. Miniankieta dot. Świata Radio i Krótkofalowca Polskiego
Który z artykułów zamieszczonych w 2013 roku zainteresował Cię najbardziej i dlaczego?
Prosimy również o dołączenie informacji, o czym chcielibyście przeczytać w 2014 r. (jakich artykułów powinno być więcej, a jakich mniej).
Na odpowiedzi czekamy do końca stycznia 2014 r. pod adresem e-mail redakcja@swiatardio.com.pl
Informacje dotyczące Krótkofalowca Polskiego zostaną przekazane do Sekretariatu PZK (redakcji KP).
Wszyscy uczestnicy ankiety otrzymają wybrany numer okazowy czasopisma wydawanego przez AVT (nie należy zapomnieć podać swojego adresu pocztowego oraz wybranego tytułu czasopisma).
Redakcja "Świata Radio"
 
3. 85 lat „Krótkofalowca Polskiego”
Osiemdziesiąt pięć lat temu, w 1928 r. odnotowano bardzo ważne wydarzenie. W dniu 16 grudnia 1928 r. Walne Zgromadzenie Lwowskiego Klubu Krótkofalowców uchwaliło, na podstawie paragrafu drugiego Statutu Klubu, wydawanie miesięcznika pod nazwą „Krótkofalowiec Polski”. Redakcją tego nowego pisma zajął się rzecznik prasowy Lwowskiego Klubu Krótkofalowców Stanisław Kozłowski TPBB. W tym czasie LKK liczył, wówczas, tylko 59 członków. Już następnego dnia 17 grudnia 1928 r. rozpoczęto poszukiwania drukarni dla nowego wydawnictwa.
Stanisław Kozłowski TPBB był nie tylko redaktorem, ale był jednocześnie: administratorem, kasjerem i akwizytorem tego miesięcznika. Był również wzorowym studentem politechniki. W ciągu kilkunastu dni, pierwszy 16 stronicowy numer „Krótkofalowca Polskiego z datą 1 stycznia 1929 r. został napisany, złożony, wydrukowany i przygotowany do wysyłki. Przy wydatniej pomocy lwowskich krótkofalowców, ekspedycja miesięcznika rozpoczęła się już 28 grudnia 1928 r. Pierwszy numer „Krótkofalowca Polskiego” zawierał: artykuł redakcyjny, cztery artykuły techniczne, komunikaty Lwowskiego Klubu Krótkofalowców i Biura QSL Były tam, również zamieszczone komunikaty z Kalisza, Wilna i Krakowa. Należy podkreślić, że całą treść pierwszego numeru „Krótkofalowca Polskiego” przygotowano na zasadach honorowych. Zresztą, wszystkie funkcje w redakcji i administracji „KP” były honorowe. Gdy dzisiaj, z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, patrzymy na ten wspaniały wyczyn ówczesnych młodych zapaleńców spod znaku klucza i mikrofonu, ogarnia nas podziw.
„Krótkofalowiec Polski” wypełnił w 1929 r. lukę, tak bardzo dającą się wtedy odczuć
polskim krótkofalowcom.
Wkrótce, po ukazaniu się pierwszego numeru „Krótkofalowca Polskiego”, w Warszawie ukazało się czasopismo pod tytułem „Krótkofalowiec”, ale przy ówczesnym stanie ilościowym polskiego krótkofalarstwa nie było możliwości utrzymania dwu czasopism krótkofalowych. W związku z tym, obie redakcje porozumiały się ze sobą i postanowiono wydawać jeden miesięcznik pod nazwą „Krótkofalowiec Polski”. Drugi jego numer, z lutego 1929 r., zawierał już 24 strony. Trzeci numer otrzymał już półsztywną okładkę i drobniejszy druk. Część nakładu wydrukowano na papierze kredowym.
Od 1935 r. „Krótkofalowiec Polski” wychodzi na lepszym, grubszym papierze
Wydawcą i właścicielem był od początku, aż do wybuchu II Wojny Światowej Lwowski Klub Krótkofalowców.
W latach 1929-1931 miesięcznik ukazywał się w układzie jednoszpaltowym i w formacie A5. Od 1932 r. wprowadzono druk dwuszpaltowy, w formacie C5.
Po dziesięciu latach, nowy styczniowy, jubileuszowy numer „Krótkofalowca Polskiego” z 1939 r. miał już 48 stron i bardzo bogatą treść.
Poszczególne roczniki zawierały od 110 do 328 stron:
1929 r.-192
1930 r.-204
1931 r.-176
1932 r.-110
1933 r.-192
1934 r.-246
1935 r.-224
1936 r.-328
1937 r.-284
1938 r.-284
Po II Wojnie Światowej, pierwszy numer biuletynu „Krótkofalowiec Polski” ukazał się dopiero w kwietniu 1958 r. Obecny „Krótkofalowiec Polski” utrzymuje chlubne tradycje miesięcznika z lat przedwojennych.

Opracował Jerzy Kucharski SP5BLD na podstawie Historii Krótkofalarstwa Polskiego

4. Harmonogram sesji egzaminacyjnych UKE w 2014 r.

Do wiadomości zainteresowanych egzaminami. Za Dziennikiem Urzędowym UKE, z dnia 23.12 2013, Poz. 61 podajemy "Obwieszczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" z dnia 20.12.2013 r. Harmonogram sesji egzaminacyjnych w roku 2014 r. w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.
 Link do dokumentu na portalu PZK: http://pzk.org.pl/download.php?action=subcat&id=170

Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

5. Promocja SP w CQDL

Na okładce nr 1-2014 CQDL znajdują się znane niektórym anteny Bogdana SP5WA (ex SP5CPR). To bardzo dobra promocja SP.
Informację "wytropił" Henryk SM0JHF

6. Em Com - informacja o terenach zagrożonych.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są już gotowe. Każdy może sprawdzić, jakie tereny są zagrożone. Portal ruszył 20 grudnia i realizuje zapisy Dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz tzw. Dyrektywy Powodziowej. Ta druga nakłada obowiązek opracowania i podania do publicznej wiadomości dokumentów planistycznych, stanowiących podstawę zarządzania ryzykiem powodziowym. Jednym z etapów wdrażanie tej dyrektywy było właśnie stworzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Więcej informacji znajduje się na stronie SP EmCom pod adresem http://emcom.pzk.org.pl.

Pozdrawiam,
Rafał Wolanowski SQ6IYR EmCom Manager PZK

7. HF3WOSP
Z okazji XXII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach od 06.01. do 12.01. 2014 r. z terenu Krosna Odrzańskiego będzie pracowała stacja okolicznościowa HF3WOSP. Karty QSL przez biuro QSL OT 32 - stacja klubowa SP3KET.
Marek SP3AMO

8. SN8WOSP

Z okazji XXII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniach od 01.01. do 31.01. 2014 r. z Sanoka będzie pracowała stacja okolicznościowa SN8WOSP. Karty QSL via biuro QSL OT 05 - stacja klubowa SP8PAB
Wiesław SP8NFZ Prezes OT05

9. PGA-TEST i PGA-DIGI 2013
Obliczone zostały wyniki Rocznej Klasyfikacji Generalnej (RKG) dla krajowych zawodów HF PGA-TEST i PGA-DIGI - Mistrzostw Polski odbywających się pod patronatem Prezesa PZK. Czołowe miejsca w RKG PGA-TEST zdobyli:

MO-CW        SP4KCF
MO-MIX        SP9ZHR
MO-SSB        SP7KZK
OPEN-CW        LY2SA
SO-CW        SP7IVO
SO-MIX        SP4JCP
SO-QRP-CW        SP2DNI
SO-QRP-MIX        SP9A
SO-QRP-SSB    SQ9ORQ
SO-SSB        SP3S
Operatorzy ww. stacji otrzymują tytuły mistrzowskie, specjalne grawertony Prezesa PZK - patrona mistrzostw i dyplomy.

Z kolei w RKG PGA - DIGI czołowe miejsca w grupach zdobyli:
MO-DIGI   
1. SP3KWA    339    Tytuł Mistrza i grawerton Prezesa PZK
2. SP3PMA    336     Tytuł Wicemistrza i grawerton Prezesa PK RVG
3. SP7PGK    333    Tytuł Wicemistrza i dyplom Zespołu PGA
SO-DIGI
1. SP7AWG    350    Tytuł Mistrza i grawerton Prezesa PZK
2. SP5CQI    330    Tytuł Wicemistrza i grawerton Prezesa PK RVG
3. SQ2RCJ    303    Tytuł Wicemistrza i dyplom Zespołu PGA
SO-QRP-DIGI
1. SQ7BTY    263    Tytuł Mistrza i grawerton Prezesa PZK
1. SP7SZW    263    Tytuł Mistrza i grawerton Prezesa PZK
2. SP6GBP    215    Tytuł Wicemistrza i grawerton Prezesa PK RVG
3. SO8T    126    Tytuł Wicemistrza i dyplom Zespołu PGA

Szczegółowe wyniki wszystkich uczestników udostępnione są na portalu PGA-ZAWODY. Ciekawe statystyki i komentarze opublikowane będą w eQTC (www.qtc.suchacz.eu).
Np. w zawodach PGA-TEST sklasyfikowano 300 (!) zawodników, co jest dobrym wskaźnikiem frekwencji tych jednogodzinnych rozgrywek.

10. PGA-TEST 2014

Pierwsza w tym roku tura zawodów PGA-TEST rozegrana będzie 11 stycznia br. w godzinach od 07.00Z do 07.59Z. Poświęcona będzie 6. rocznicy utworzenia wyczynowego programu dyplomowego PGA. Przez cały 2014 rok zawody odbywać się będą pod honorowym patronatem Prezesa PZK. Organizatorzy zapraszają do udziału nadawców indywidualnych i operatorów stacji klubowych.

11. Styczniowe eQTC

eQTC 1/2014 ukaże się 1 stycznia 2014 roku. W numerze między innymi: - Od wydawcy, - Operatorzy polskich stacji okolicznościowych RAEM, - QSL via, - Tall Ships' Races 2013, - Statuetka dla SQ2KLU, - Nadajnik tPAX (opis), - 120. rocznica urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe (SP3RN) & 75. rocznica powstania Radia Niepokalanów, - Współzawodnictwo dyplomowe SP-AH-C (wyniki), - Silent Keys, - Stacja okolicznościowa ZS9MADIBA, - kupony IRC (stare i nowe), - CQ CW Club, - RI20ANT jubileusz stacji antarktycznej, - międzynarodowe QRP forum, - HAM video na ISS, - Ku pamięci JY1, - Sovereign Military Order of Malta, - 200 lat norweskiej konstytucji, - Spotkanie YOTA 2014, - Trzy wyprawy Boba, - Dyplom dla SP5ICQ, - WRTC-2014 bez Polaków, - Warto znać (band plan IARU), - dyplom okolicznościowy z Niepokalanowa, - 640 Lat Ostrołęki (dyplom), - Sylwester 2013 (impreza eterowa), - BRF Anniversary Challenge 2014 (dyplom), - Radio Activity Award January 2014, - Islands Award 2014 (dyplom), - W-RAEM -110 Award, - RAEM Award, - E.T. Krenkel 110 Lat, - 29 zawodów PGA, - PGA-TEST 2014, - Kalendarz zawodów krajowych i międzynarodowych w styczniu, - Regulaminy zawodów HF & VHF, - Konkurs Generalski, - E.T. Krenkel - nieznane szczegóły z życia polarnika, - Dawnych reklam czar, - Soczi 2014, - Mamy już 927 SPFFs (aktualny Przewodnik WWFF & SPFF). Więcej informacji: www.qtc.suchacz.eu

12. Przewodnik WWFF

Ukazał się już najnowszy "Przewodnik WWFF" zawierający oficjalny wykaz obszarów przyrody chronionej na świecie, w tym 927 SPFFs. Nowe obiekty FFs zostały dodane po spełnieniu formalnych warunków ilościowych. Przewodnik jest dostępny na portalu specjalistycznym Polskiego Klubu Flora & Fauna (http://spff.eham.pl) oraz w Serwisie eQTC (www.qtc.suchacz.eu).

13. Nowa Lista SPFF

 Od 28 grudnia 2013 roku obowiązuje nowa lista obszarów chronionych programu Polska Flora Fauna.
Tradycyjnie do aktualizacji zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani programem operatorzy. W konsultacjach swoje zdanie i propozycje przedstawiło kilkunastu operatorów, zarówno Aktywatorów jak i Łowców.
Zgodnie z regulaminem WWFF, którego zapisów jesteśmy zobowiązani przestrzegać, lista SPFF mogła zostać powiększona o kolejne 75 obszarów chronionych. 
Proces dodawania nowych pozycji do listy trwał od lipca 2013. Do początku grudnia 2013 zgłoszono do tzw. poczekalni 108 nowych obszarów. Po wstępnej selekcji i kolejnych konsultacjach z poczekalni  wybrano 75 obszarów, które zostały zgłoszone do Rady WWFF.
W dniu 28 grudnia opublikowano nową, zawierającą 927 obszarów SPFF, światową listę WWFF.
 
Trzeba zaznaczyć, że konsultacje do nowej listy dają gwarancję aktywacji danego obszaru i nie będzie on długo figurował jako New One. Taka forma pozwala na ciągły rozwój listy i zwiększanie atrakcyjności programu Polska Flora Fauna.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z wykazem 927 obszarów SPFF pod adresami:
- lista WWFF: http://www.dcia.it/iffa/index.php/downloads/category/5-worldwide-flora-fauna oraz po zalogowaniu http://spff.eham.pl/downloads.php?cat_id=4
- lista SPFF: po zalogowaniu http://spff.eham.pl/downloads.php?cat_id=4 oraz online www.spcff.pl
 
Dziękuję wszystkim osobom biorącym udział w aktualizacji listy SPFF.
Jednocześnie z publikacją nowej listy SPFF rozpoczął się proces kolejnej aktualizacji. Propozycje obszarów chronionych (PN, RP, PK, OChK, ZPK) można zgłaszać do dnia 03.06.2014 r.
 
Korzystając z okazji życzę Aktywatorom dużego pileup-u i niegasnącego zaangażowania w organizowaniu wypraw, a Łowcom wytrwałości w szukaniu i zaliczaniu SPFF.
 
Adres linku do dokumentu na portalu PZK: http://download.pzk.org.pl/public/SPFF/SPFF_public_28.12.2013.pdf

Pozdrawiam
Sławek sp4eoo

14. Sylwester 2013

Eterowa impreza operatorska miała miejsce w paśmie 80-metrowym w dniu 31 grudnia 2013 roku w godzinach od 20.00 do 23.30 LT. W zabawie tej uczestniczyło 172 nadawców. Na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu, każdy komu udało się przeprowadzić QSO ze stacją prowadzącą (SP8WQX) otrzyma pamiątkowy eCertyfikat. Szczegóły na portalu PGA-ZAWODY i w Serwisie Krótkofalarskim eQTC.

15. Aktywność SN0YOTA wyróżniona
Radiostacja okolicznościowa SN0YOTA (YOTA jak Youngster on the Air) zakończyła aktywność.  Było ją słychać przez cały grudzień 2013r. na pasmach KF od 160m do 10m. Akcji okolicznościowych jest wiele, lecz ta godna jest szczególnego wyróżnienia. Po pierwsze praca SN0YOTA była skoordynowana z aktywnością kilkunastu podobnych znaków z sufiksem YOTA w innych krajach Europy. Ten specyficzny łańcuch stacji promował w akcji informacyjno – dyplomowej idee programu YOTA, o którym ostatnio słychać coraz więcej w poszczególnych stowarzyszeniach krótkofalarskich przynależnych do IARU. Po drugie stacja SN0YOTA była obsługiwana przez młodzież. A po trzecie SN0YOTA nawiązała aż  4900 QSO z ponad 120 krajami i ku naszemu zaskoczeniu, jak wynika z informacji QSL managera Bjorna ON9CFG, dysponującego wszystkimi logami w formacie ADIF, do Polski należy absolutny rekord aktywności wśród stacji tworzących grudniowy łańcuch YOTA. Gratulujemy młodym krótkofalowcom SP, gimnazjalistom i licealistom, którzy poświęcili (wolny od nauki) czas i tak solidnie pracowali w eterze. Operatorami SN0YOTA byli: Wojtek SQ6PWJ i Piotrek SQ6PPI, którzy wprowadzali w eter gromadkę uczniów w szkolnym klubie SP6PYP, Karol SP8HMZ, Magda SQ3TGZ, Michał SQ2KLZ, a to wszystko przy wsparciu, pomocy  i udzielaniu dostępu do dobrze wyposażonych radiostacji przez „starych krótkofalowców”, którym drogie są losy naszego narybku.  Gratulacje i TNX !
(info. Jerzy SP3SLU)
Foto: Magda SQ3TGZ nadaje pod znakiem SN0YOTA

16. ARISS.
Szkolny kontakt uczniów ostrowskich szkół Grupy ARISS Ostrów z astronautą przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbędzie się 8 stycznia 2014 r.
Część oficjalna i gala ARISS rozpocznie się o godzinie 11:00, w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Poznańskiej 43.
Organizatorem kontaktu jest klub SP3POW. W programie oprócz bezpośredniego połączenia radiowego z ISS, wystawa, prezentacja klubu i naszej drogi do ARISS oraz stacji ISS.
Zapraszamy wszystkie koleżanki i kolegów do uczestnictwa w tym
wydarzeniu. Wstęp wolny. Ze względu na charakter uroczystości, wszystkich gości i ekipy radiowo-telewizyjne prosimy o przybycie przed godziną rozpoczęcia.
Uwaga! Obowiązuje bezwzględny nakaz wyłączenia telefonów komórkowych
przed wejściem na salę!
Pozdrawiam Jarek SP3AYA

17. ARISS - Komunikat z dzisiejszej łączności

Zaplanowane na dziś 8 stycznia 2014 roku połączenie radiowe z astronautą przebywającym w czasie łączności na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w ramach ARISS zostało przeprowadzone z sukcesem. Astronauta dr inż. Kōichi Wakata (JAXA) był radiowym gościem, podjętym przez Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, dzięki krótkofalowcom z klubu SP3POW. Astronauta w czasie połączenia używał znaku OR4ISS. Połączenie radiowe nastąpiło dokładnie z zaplanowanym czasie o godzinie 11:44 czasu lokalnego. Astronauta odpowiedział na wszystkie piętnaście wcześniej przygotowanych przez uczniów pytań. Sygnał radiowy był silny i a głos wyraźny, chociaż na początku łączności był słyszalny szum. Po odpowiedzi na pytania pozostało bardzo dużo czasu na zakończenie łączności, zaproszenie astronauty do Polski i do szkoły oraz pozdrowienia w języku japońskim. Na sam koniec zostały nadane w stronę stacji podziękowania od około 300 osobowej publiczności w postaci długo trwających braw i okrzyków radości.
Do łączności wykorzystano dwunastoelementową antenę z polaryzacją kołową oraz przedwzmacniaczem antenowym, zamontowanym na maszcie antenowym o wzmocnieniu sygnału co najmniej 21dB.
W wydarzeniu uczestniczyły ogólnopolskie i lokalne stacje telewizyjne oraz stacje radiowe, a także redaktorzy z prasy. Przygotowania do łączności trwały od około dwóch lat, a polegały m.in. na: zajęciach radioamatorskich: krótkofalarskich i satelitarnych z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Uczestniczyli oni też w wielu wyprawach do placówek naukowych.  Zorganizowano kilka konkursów oraz zaproszono ciekawych ludzi nauki m.in. z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie przybyli: dr Andrzej Kotarba i dr Rafał Przybyła. Prawdziwym ukoronowaniem dwuletniej pracy było nawiązanie łączności z astronautą na pokładzie ISS. Uczestnikom wydarzenia także tylko tym obserwującym, towarzyszyły emocje i radość.
Serdeczne gratulacje dla całego zespołu z klubu SP3POW oraz dla innych zaangażowanych w to wydarzenie osób. Operatorem radiostacji SP3POW, była Magda SQ3TGZ oraz Jarek SP3AYA. Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli Sławek SQ3OOK oraz Jarek SP3AYA.
Osoby pragnące poznać  te osoby i skorzystać z ich doświadczenia będą miały ku temu szansę przy okazji 4. Ogólnopolskiej Konferencji Uczestników i Sympatyków ARISS w październiku 2014 roku w Ostrowie Wielkopolskim.
Obserwator wydarzenia: Armand Budzianowski, SP3QFE


18. Amateur Radio Kids Day czyli Krótkofalarski Dzień Dzieci i Młodzieży

Streszczenie: Amateur Radio Kids Day czyli Krótkofalarski Dzień Dzieci i Młodzieży
obchodzony jest zawsze dwukrotnie w ciągu roku. W tych dniach, tysiące dzieci pod opieką doświadczonych krótkofalowców może nawiązywać łączności ze swoimi rówieśnikami w wielu krajach, na różnych kontynentach.

Amateur Radio Kids Day czyli Krótkofalarski Dzień Dzieci i Młodzieży to akcja zapoczątkowana przez ARRL - organizację skupiającą
krótkofalowców w Stanach Zjednoczonych. Idea takiej akcji szybko znalazła naśladowców w innych krajach. Kids Day obchodzony jest zawsze dwukrotnie w ciągu roku. Tysiące dzieci pod opieką doświadczonych
krótkofalowców nawiązuje wtedy łączności ze swoimi rówieśnikami w wielu
krajach, na różnych kontynentach.
W Polsce po raz pierwszy, dzięki inicjatywie klubu SP3POW i wsparciu
klubów SP3KWA i SP3ZIR, obchody Amateur Radio Kids Day zostały zapoczątkowane 16 czerwca 2012 r. Tego dnia każdy młody człowiek mógł
podejść, popatrzeć, usłyszeć, a nawet zrobić swoją pierwszą łączność. Do pracy na radiu zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W większości byli to członkowie grupy ARISS Ostrów przygotowujący się do
szkolnego kontaktu z astronautą na stacji kosmicznej ISS. Pracowaliśmy na 3,7 lub 7 MHZ, zależnie od panujących warunków. Oprócz udostępnienia radiostacji, zorganizowaliśmy dla dzieci zawody w radiolokacji amatorskiej - łowy na lisa. Wcześniej w kilku ostrowskich szkołach odbył się cykl lekcji krótkofalarskich, więc większość uczniów miała już
styczność z radiem. Stąd też nawiązywanie kolejnych QSO szło bez problemów, a cała akcja zakończyła się dużym sukcesem.
Idąc za ciosem, przystąpiliśmy do edycji zimowej Kids Day. Tym razem już od 27 grudnia pracowaliśmy pod znakiem okolicznościowym SN0KDD. Stacja była czynna do 7 stycznia aktywnie zachęcając wszystkie kluby oraz nadawców indywidualnych do wzięcia udziału w tej jakże pożytecznej akcji. W tym czasie przeprowadziliśmy ponad 750 QSO z 45 krajami na wszystkich pasmach, na SSB i CW. Dzięki temu, oraz nagłośnieniu sprawy w mediach, 6 stycznia wiele klubów mogło zorganizować Krótkofalarski Dzień dla Dzieci u siebie. Wszyscy nadawcy zostali wyczuleni  na fakt
obecności w eterze młodych, niedoświadczonych operatorów, którym można
było wybaczyć początkowe błędy. Dzieci odwiedzające stacje klubowe niejednokrotnie miały swoją pierwszą w życiu styczność z radiem. Słychać było naturalne w tym wypadku podekscytowanie i niektórych początkową tremę, która zresztą zazwyczaj szybko mijała. Z każdą kolejną łącznością było coraz lepiej. Ponieważ młodzież przy mikrofonie zmieniała się często, wielu krótkofalowców dublowało swoje QSO, wykazując cierpliwość i chęć wielokrotnego nawiązywania łączności z kolejnymi młodymi operatorami. Podczas tej edycji Amateur Radio Kids Day w Polsce,
dziecięce głosy słychać było z ponad 20 stacji klubowych, z którymi przeprowadziło łączność kilkuset dorosłych operatorów. Tego dnia słychać było nie tylko stacje polskie lecz również sporo stacji z zagranicy.
Wielu  operatorów odpowiadało łamaną polszczyzną, lub używając najprostszych wyrażeń po angielsku na wywoływanie naszych dzieci.
Byliśmy pod wrażeniem młodych, którzy bez żadnego przygotowania, a nawet
początkowej paniki po usłyszeniu obcej mowy, potrafili wybrnąć z sytuacji i przeprowadzili takie QSO w zadowalający sposób.
Kolejna, trzecia edycja Krótkofalarskiego Dnia Dzieci i Młodzieży nadeszła 15 czerwca 2013 r. Dla uatrakcyjnienia tego wydarzenia, zaprojektowaliśmy specjalny dyplom, który każde dziecko mogło otrzymać za choćby jedną przeprowadzoną łączność podczas tej akcji. Znaleźli się również sponsorzy, którzy ufundowali różnego typu podarunki dla uczestników akcji, zarówno dla młodych operatorów, jak i dla klubu który zgromadził ich tego dnia jak najwięcej. Również tym razem klub SP3POW już od 8 czerwca występował pod okolicznościowym znakiem SN0KDD. Tylko w dniu samego finału stacja zrobiła ponad 200 QSO, a rekordzistą był młody Michał który czekał przed klubem zanim jeszcze ktokolwiek inny się tam pojawił. Pomimo tego że były to jego pierwsze łączności, w pięknym stylu wykonał niemal pół setki QSO z wszystkimi okręgami w Polsce i z kilkoma stacjami zagranicznym. Od razu zdobył przy okazji jako pierwszy w historii dyplom JUNIOR OKRĘGI POLSKIE. Łącznie podczas tej edycji Kids Day gościliśmy w naszych progach 10 młodych adeptów krótkofalarstwa, z których każdy został uhonorowany pamiątkowym dyplomem. Już teraz można przypuszczać, że dla części z nich nie była to tylko jednorazowa przygoda z krótkofalarstwem.
Dzieci mocno się angażują w takie wydarzenia. Na pewno jest to dla nich niezapomniane przeżycie. Tak jest wszędzie na całym świecie, gdzie był obchodzony Amateur Radio Kids Day. Zachęcamy kluby do zaproszenia w tym dniu najmłodszych, opieki instruktorskiej nad nimi i "wypuszczenia ich w eter", gdyż taka jest idea Amateur Radio Kids Day. Pomysłów na pracę z młodzieżą może być tyle, ile czynnych stacji klubowych i kadry do opieki nad nimi. Możemy zaprosić do radiostacji klubowej dzieci własne, sąsiadów czy znajomych, wejść we współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zorganizować specjalne stanowiska poglądowe z czynnymi urządzeniami KF i UKF, jak to się czyni przy okazji festynów okolicznościowych bądź imprez naukowych czy kulturalnych. Dzień aktywności dziecięcej na pasmach amatorskich może być okazją do uaktywnienia znaków ostatnio rzadko słyszanych, bądź do „wyjścia na zewnątrz” w sytuacji gdy wydaje się, że klubem i krótkofalarstwem słabo zainteresowane jest lokalne środowisko.
W tym miejscu warto podkreślić znaczenie stacji klubowych i ich kadr, ponieważ w świetle aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce tylko ten typ radiostacji amatorskich umożliwia legalne nadawanie dzieciom i osobom nie mającym indywidualnych pozwoleń radiowych, jako szkolącym się na radiostacji klubowej pod nadzorem operatorów odpowiedzialnych.
Nie wszyscy mamy możliwości zaprosić dzieci do swojego klubu, ale wszyscy indywidualni nadawcy mogą dać im radość jak największych ilości udanych QSO. Dla nich każda łączność jest ważna! Następna taka okazja nadeszła 5 stycznia 2014 r. wraz z kolejnym Krótkofalarskim Dniem Dzieci i Młodzieży. Prosiliśmy o wzmożoną uwagę i szczególne wyczulenie na to co się będzie działo na pasmach. Edukacyjna i społeczna wartość takiego wydarzenia jest nieoceniona. Serdecznie zachęcamy do jak
najszerszego udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu.

Autor tekstu: Magda SQ3TGZ
Pozdrawiam Jarek SP3AYA

19. Krótka lista kontaktów ARISS w dniu 8.01.2014
Wg oficjalnych informacji ARISS, a więc częściowo w języku angielskim.
1. Zespół Szkół Technicznych, Ostrów Wielkopolski, Poland, direct via SP3POW
 Contact is a go for: Wed 2014-01-08 10:43:57 UTC 51 deg
2. Istituto Tecnico Industriale "Galileo Ferraris", San Giovanni Valdarno,
Italy, direct via IQ5GX (***)
 Contact is a go for: Wed 2014-01-08 12:21:30 UTC 68 deg (***)
3. Berkeley Middle School, Williamsburg, VA, direct via K4RC
Contact is a go for: Wed 2014-01-08 18:33:50 UTC 78 deg
Tą informację przekazał Armand SP3QFE Mentor ARISS Europe.

Tyle informacji na dzisiaj.

Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Kol., Henrykowi SM0JHF, Andrzejowi SP5AHT, Armandowi SP3QFE, Jurkowi SP5BLD, Magdzie SQ3TGZ, Jarkowi SP3AYA, Sylwestrowi SP2FAP, Sławkowi SP4EOO, Rafałowi SQ6IYR, Markowi SP3AMO, Jurkowi SP3SLU, Zygmuntowi SP5ELA oraz Wiesławowi SP9NFZ. Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu KS 2014

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,483,118 Unikalnych wizyt