PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3342 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-46. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 13.11.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 
KOMUNIKAT NR 46/2013 z dnia 13.11.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Zadania do projektu budżetu na rok 2014.
Przypominamy, że tak jak w ubiegłym roku przyjmujemy projekty przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie z budżetu centralnego PZK. Przyjęto, że analogicznie do roku poprzedniego będziemy przyjmować wnioski na dofinansowanie wg wzoru z ub. roku.
Ostatecznym terminem składania wniosków jest 10 grudnia br.
Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adresy:
sp3iq@pzk.org.pl, sp7cbg@pzk.org.pl, sp2jmr@pzk.org.pl

Załącznikiem do niniejszego komunikatu jest wzór na wniosek o dofinansowanie zadania. Należy wypełniać tylko te pola, które dotyczą danego przedsięwzięcia.

2. Skrócony spis treści "Świata Radio" 12/2013.
AKTUALNOŚCI: Wiadomości DX-owe dla krótkofalowców, Zawody
TEST: Rigol DS2000
ŁĄCZNOŚĆ: Analizatory wektorowe Anritsu, MSPO 2013, część 3, Test z radiotechniki
ŚWIAT KF/UKF: Z radiem dookoła Skandynawii, Z życia klubów i oddziałów PZK
WYWIAD: WZŁ nr 1 w Zegrzu, Nie tylko krótkofalarstwo
HOBBY: Filtr transceivera Husarek, Tegoroczne projekty PUK
DIGEST: Amatorskie wzmacniacze radiowe
FORUM CZYTELNIKÓW: Porady, Listy
RYNEK I GIEŁDA

3. KRÓTKOFALOWIEC POLSKI 12/2013.
Łączność kryzysowa: porozumienia i szkolenia
Informacje po posiedzeniu prezydium
Informacje: zawody których nie było, ZOH dla SP5EWY
Aktywny radioklub SP1PMY-wzór do naśladowania
Silent Key's

4. EmCom.
Rafał SQ6IYR Manager ds. łączności kryzysowej opublikował w dniu dzisiejszym zalecane częstotliwości "Emergency" na terenie Polski.

Zakres HF
- 3.760 MHz LSB
- 7.110 MHz LSB
- 14.300 MHz USB
- 18.160 MHz USB
- 21.360 MHz USB

Zakres VHF/UHF
- 145.500 MHz FM
- 433.500 MHz FM

Zakresy te powinny być wykorzystywane zarówno w czasie ćwiczeń jak i na wypadek rzeczywistego zagrożenia.

5. Udział harcerzy - krótkofalowców w Święcie Niepodległości.
Harcerski Klub Łączności SP5ZRW wziął udział w akcji Muzeum marszałka Józefa Piłsudskiego "Mamy Niepodległą". Otrzymaliśmy z Muzeum 200 pocztówek z życzeniami, które podpisały nasze dzieciaki i wysłaliśmy na losowo wybrane adresy indywidualne i klubowe z bazy otrzymanych w ostatnich 2 latach kart QSL. Ponieważ mogliśmy wysłać kartki tylko do niewielkiej części naszych przyjaciół z eteru - tą drogą składamy życzenia z okazji Święta Niepodległości wszystkim pozostałym polskim krótkofalowcom.

6. Promocja ARISS i krótkofalarstwa.
W dniu 14.11.2013 r. o godzinie 14:00 w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej 43 odbędzie się druga konferencja prasowa zorganizowana przez Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW oraz grupę ARISS Ostrów Wielkopolski.
Konferencja będzie dotyczyć bezpośredniej łączności radiowej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ang. skrót ISS) przeprowadzanej przez dzieci i młodzież szkolną w ramach ogólnoświatowego projektu edukacyjnego ARISS (Amateur Radio on the International Space Station).
Przedstawiciele grupy przedstawią dotychczasowe działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu ARISS. Odbędzie się pokaz sprzętu nadawczo-odbiorczego wraz z systemami antenowymi, jaki zostanie użyty podczas łączności z astronautą przebywającym na ISS. Podczas konferencji poinformujemy także o końcowych przygotowaniach, pytaniach, które zostaną zadane astronaucie oraz o planowanym terminie łączności.
Dla klubu będzie to także okazja do podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc przy realizacji całego projektu.

7. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
 W dniu 3 grudnia 2013 r. na świecie będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities / IDPwD, przyp. tłum.). IDPwD został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu promocji społecznego uwrażliwiania na problematykę niepełnosprawności oraz możliwości osób niepełnosprawnych.
IDPwD obchodzony jest na całym świecie corocznie w dniu 3 grudnia. Tegoroczne motto brzmi: "Przełamać bariery, otworzyć drzwi: na rzecz zintegrowanego społeczeństwa dla wszystkich", a w ramach Międzynarodowego Programu 1. Regionu IARU dla Krótkofalowców Niepełnosprawnych (IARU Region 1 International Programme for Handicapped Amateurs / IPHA, przyp. tłum) zaleca się, aby stowarzyszenia członkowskie obchodziły ten dzień w aspekcie promowania krótkofalarstwa wśród osób niepełnosprawnych.
Treść: obchody Dnia jako możliwości uczestnictwa stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU w działaniach ukierunkowanych na kwestie dotyczące integracji osób niepełnosprawnych w kontekście ich rozwoju jako krótkofalowców.
Organizacja: prowadzenie forów, dyskusji oraz kampanii informacyjnych wspierających kwestię poszukiwania innowacyjnych sposobów i środków, za pomocą których osoby niepełnosprawne mogą stać się krótkofalowcami, z uwzględnieniem ustanowienia specjalnych programów i mechanizmu przyznawania licencji.
Obchody: zaplanowanie lub uczestnictwo w imprezach publicznych, aby ukazać wkład krótkofalowców niepełnosprawnych jako promotorów zmian oraz rozwoju w społecznościach, w których żyją.
Podjęcie działania: głównym celem Dnia jest praktyczne działanie, aby położyć główny nacisk na niepełnosprawność we wszystkich aspektach rozwoju, a także na dalsze uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz ich rozwoju w oparciu o zasady równości.
Należy wyróżnić postępy i przeszkody we wdrażaniu krótkofalarskich koncepcji uwzględniających ukierunkowanie na niepełnosprawność, jak również promować świadomość społeczną w zakresie barier ku pełnej integracji osób niepełnosprawnych w ich wspólnotach.
W przypadku planowania z okazji Dnia jakiejś imprezy lub materiału dla mediów, jest prośba o skontaktowanie się z Riri, OD5RI - Koordynatorem IPHA 1. Regionu IARU.
Informacja uzupełniająca: autor niniejszego opracowania chętnie służy pomocą w razie dowolnej potrzeby kontaktu z Riri, OD5RI.
Informacje szczegółowe nt. programu IPHA dostępne są na portalu PZK pod poniższym adresem.
http://www.pzk.org.pl/news.php?readmore=1477
Źródło informacji pierwotnej: http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1233:-international-day-of-persons-with-disabilities-3-december-2013&catid=40:ipha&Itemid=89

Autor informacji: Riri Azrak, OD5RI - Koordynator IPHA 1. Regionu IARU
Tłumaczenie i opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU-PZK

8. Lekcja – RadioReaktywacja.
W dniu 15 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 w Gimnazjum w Grzymiszewie (powiat Turek, gmina Tuliszków, woj. Wielkopolskie) rozpocznie się lekcja otwarta krótkofalarstwa w wykonaniu grupy RADIOREAKTYWACJA, pod przewodnictwem kol. Pawła SQ5STS. Na lekcję oprócz młodzieży gimnazjalnej zaproszeni są, jako obserwatorzy, krótkofalowcy zainteresowani formami pracy z młodzieżą lub ożywieniem działalności w lokalnych klubach z ukierunkowaniem na dzieci i młodzież.
Prosimy cierpliwych korespondentów o zwrócenie uwagi na nadawanie dzieci w paśmie 40m (w pobliżu częstotliwości 7150 kHz) od około godziny 12.00 czasu lokalnego i nawiązywanie z nimi łączności. Praca będzie się odbywała pod znakiem klubowym SP3KWA. Do usłyszenia z akcji Radioreaktywacji!

Info: Jerzy SP3SLU


Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX
Prezydium ZG PZK dziękuje za dostarczoną korespondencję oraz informacje Andrzejowi SP5AHT, Rafałowi SQ6IYR, Markowi SP5UAR, Jarkowi SP3AYA, Pawłowi SP7TEV, Jurkowi SP3SLU. Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu komunikaty KS 2013

Załącznik- wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu PZK.

Zał. nr 1
Pieczęć wnioskodawcy
(miejscowość i data)

WNIOSEK
O DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU CENTRALNEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW w 2014 roku
1. Wnioskodawca: /nazwa stowarzyszenia- klubu, etc/
2. Nazwa zadania, o którego realizację występuje stowarzyszenie (klub).
3. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
4. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych.
..................................................................................................................................................................................................................................
5. Termin i miejsce realizacji zadania.
6. Przewidywane koszty realizacji zadania – ogółem:
w tym:
-udział stowarzyszenia (klubu)
- udział PZK
- udział władz samorządowych
 - sponsoring
7. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy:
Zał. Nr 2.
(pieczęć zleceniobiorcy)P R E L I M I N A R Z
kosztów zadania dofinansowanego z budżetu centralnego PZK

1. Nazwa zadania
2. Wykonawca
3.Miejsce :
5. Ilość uczestników

Lp.    WPŁYWY    Plan   
1.    Środki własne wykonawcy zadania       
2.    Odpłatności uczestników (np. startowe, wyżywienie, zakwaterowanie itp. –w przypadku zawodów sportowych)        
3.    Dotacja zleceniodawcy (PZK)        
4.    Inne wpływy ( wyszczególnienie)       
     Razem       
   
Lp.    WYDATKI    Ogółem    Dotacja PZK   
1.    Wyżywienie uczestników i obsługi           
2.    Zakwaterowanie uczestników i obsługi            
3.    Koszty podróży i obsługi / w tym sędziów - dot. zawodów i zadań sportowych/           
4.    Ekwiwalent sędziowski (w przyp. zadań sportowych)           
5.    Transport lokalny            
6.    Wynagrodzenie obsługi           
7.    Usługi wydawnicze       
8.    Zakup medali, pucharów itp.       
9.    Zakup nagród rzeczowych       
10.    Ubezpieczenie NW       
11.    Wynajem obiektów       
12.    Zakup sprzętu sportowego, krótkofalarskiego, elektronicznego itp.       
13.    Inne wydatki       
           
     Razem:       


Podpis osoby koordynującej   
   


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,415,421 Unikalnych wizyt