PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-43. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 23.10.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg
 

KOMUNIKAT NR 43/2013 z dnia 23.10.2013 r.

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1. Porozumienie w sprawie łączności kryzysowej Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Bydgoskim Oddziałem Terenowym PZK (OT04) oraz Toruńskim Oddziałem Terenowym PZK (OT26).
W dniu 17 października 2013 r. o godz.13.00 w Kujawsko- Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy miało miejsce podpisanie Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.
Porozumienie podpisała Pani Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Zbigniew Nawrot SQ2ETN Prezes Bydgoskiego OT PZK. W ceremonii podpisania uczestniczyli: Zbyszek SQ2ETN i Roman SP2DDX z ramienia Bydgoskiego OT PZK (OT04) oraz Mariusz SQ2BNM i Waldek SP2EUI z Toruńskiego OT PZK (OT26).
Porozumienie ułatwi wzajemne kontakty oraz stworzy jeszcze korzystniejsze warunki do uruchamiania i rozwoju tworzącej się sieci łączności kryzysowej na terenie działania obydwóch oddziałów terenowych PZK.
Zawarcie porozumienia stało się możliwe dzięki podpisanemu w dniu 7 maja 2013 r. pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Polskim Związkiem Krótkofalowców "Porozumienia w sprawie współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu".
Jest to pierwsze takie porozumienie na szczeblu wojewódzkim obejmujące wszystkie działające na terenie danego województwa komórki organizacyjne PZK.
Wydarzenie to zostało nagrane i było relacjonowane w "Radiu PiK" oraz w TVP Bydgoszcz. TVP Bydgoszcz przygotowała także krótkie informacje pokazujące m.in. pracę  stacji SP2PBY oraz SP0PZK z udziałem Piotra Skrzypczaka SP2JMR wiceprezesa PZK.
 
Piotr Skrzypczak SP2JMR Wiceprezes PZK

2. Forum organizacji pozarządowych współpracujących z MON.
W dniach 11 - 13 października br., w Klubie 2. Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie odbyło się IV Forum organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa. Organizatorem Forum był Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.
Ze strony Polskiego Związku Krótkofalowców udział wzięli Koleżanka Bożena SP9MAT, Kolega Andrzej SP9MAX oraz Zastępca Prezesa PZK ds. Sportowych Zbyszek SP2JNK.

W forum udział wzięli przedstawiciele 65 organizacji pozarządowych współpracujących z wojskiem, przedstawiciele Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Specjalnych, Dowództwa Wojsk Operacyjnych, Departamentu Kadr MON, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego, pracownicy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON oraz nauczyciele realizujący innowacyjne programy przysposobienia obronnego i prowadzący klasy wojskowe.

Głównym celem forum było stworzenie możliwości dyskusji przedstawicieli
organizacji pozarządowych z przedstawicielami resortu obrony narodowej,
wymiana opinii i doświadczeń odnoszących się do współpracy jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi w
2013 roku oraz umożliwienie podzielenia się wnioskami z realizacji niektórych zamierzeń. Tematyka forum obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. zasad współpracy pozafinansowej i finansowej z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji dokumentów normujących tę współpracę. Ważnym elementem forum było zapoznanie uczestników z efektami oraz rezultatami prowadzonej działalności.

Ponadto uczestnicy forum z uwagą wysłuchali wystąpienia przedstawiciela
Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który zapoznał uczestników m.in. z Rządowym Programem Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 - 2020, przedstawiciela Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, który przedstawił podstawowe założenia reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi RP oraz przedstawiciela Departamentu Kadr, który omówił zasady mianowania osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz zasady występowania z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i medali resortowych.

Zastępca Prezesa PZK ds. Sportowych Zbyszek SP2JNK

3. Współzawodnictwo "TOP ACTIVITY  UKF – 2013 r."
 Zbliża się koniec roku 2013, może czas przejrzeć QSL-ki  oraz zaktualizować stan potwierdzonych lokatorów. TOP LISTA znajduje się na stronie PK UKF:
 http://www.pk-ukf.org.pl/top.php?band=10
 Zgłoszenia do TOP LISTY należy przesłać na adres Managera TOP LISTY na załączniku
 znajdującym się w Regulaminie TOP LISTA.

 Aktualny Regulamin Współzawodnictwa  "TOP ACTIVITY UKF" /w załączniku do komunikatu/

 73! Staszek SP6MLK

4. Dyplom z okazji 20. lecia "Środkowopomorskiego OT PZK"

OT22 obchodzi w tym roku 20. rocznicę swego powstania. Z tej okazji ZO postanowił wydać okolicznościowy dyplom. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

5. Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej.
W menu portalu PZK znajduje się zakładka "UKE". Do tej zakładki został podłączony link do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Na stronie tej są publikowane wykazy pozwoleń radiowych oraz decyzji zmieniających pozwolenia radiowe w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej. Sa to wykazy wydanych zezwoleń polskich krótkofalowców, klubów, przemienników i beaconów.

Wykaz ten jest publikowany co miesiąc i powinien być zawsze aktualny. Szczegółowy opis znajduje się na stronie UKE:
http://www.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe-oraz-decyzje-zmieniajace-pozwolenia-radiowe-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-8753

Wykaz ten jest pod podanym niżej adresem w formacie pliku Excella:
http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=14351

lub można go znaleźć "na piechotę":

klikając: http://www.uke.gov.pl
klikając: w środkową zakładkę na górze strony: częstotliwości, następnie wybierając w: Pozwolenia radiowe kliknąć na: Wykazy pozwoleń radiowych, następnie kliknąć na: Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, a po otwarciu się strony znaleźć na samym dole tabelkę z załącznikami i wybrać Wykaz_pozwoleń_radiowych_RAWWW_2013-09.xls 2691 kB.
(Aktualny wykaz sporządzony według stanu z dnia 10.10.2013)

Za przygotowanie informacji dziękuję Kolegom Markowi SP5IYI i Mirkowi SP5IDK.

Administrator portalu PZK
Zygmunt Szumski SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Sekretariat ZG PZK


TNX, TNX, TNX
Dziękujemy za dostarczoną korespondencję oraz informacje: SP7CBG, SP2JMR, SP2JLR, SP3SLU, SP2JNK, SP3IQ, SP9HQJ, SP5IYI, SP5IDK. Materiały do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK prosimy nadsyłać na adresy:
sp2jmr@pzk.org.pl, admin@pzk.org.pl

Załączniki.

Załącznik nr 1

REGULAMIN DYPLOMU "20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK"

Wydawcą dyplomu "20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK" jest Środkowopomorski OT PZK (OT-22) z siedzibą pod adresem: Środkowopomorski OT PZK ul. Śniadeckich 1A/16, 75-453 Koszalin (adres do korespondencji: Środkowopomorski OT PZK skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin.)

Celem dyplomu jest upamiętnienie 20-lecia powstania Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców.

Do uzyskania dyplomu liczą się łączności/nasłuchy przeprowadzone ze stacjami indywidualnymi i klubowymi zrzeszonymi w OT-22 w okresie od 10.12.2013 do 31.12-2013 r.
Warunkiem uzyskania dyplomu jest zebranie minimum 20 punktów.

Wykaz stacji zaliczanych do dyplomu" 20 LAT Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego
PZK" oraz ilość punktów uzyskanych za nawiązanie łączności z tymi stacjami:

3Z20SOT (SP1PEA) - 5pkt
SP20SOT (SP1YKO) - 5pkt
SN20SOT (SP1KNM) - 5pkt
HF20SOT (SP1KYB) - 5pkt
Ze stacją klubowa 3Z20SOT - łączność obowiązkowa

Stacje indywidualne - członkowie Środkowopomorskiego Oddziału Terenowego PZK - 1 pkt
Za uzyskanie największej liczby punktów za łączności ze stacjami OT-22 przeprowadzone od 10-12-2013 do 31-12-2013 r. przewidziano nagrody niespodzianki.

Stacje zagraniczne obowiązuje taka sama ilość łączności, co stacji polskich.
Dyplom dla stacji nasłuchowych wydawany jest za zrobienie nasłuchów dających łącznie minimum 20 pkt. w tym obowiązkowy nasłuch stacji 3Z20SOT.

Dla stacji indywidualnych i klubowych zrzeszonych w OT-22, za przeprowadzenie największej liczby łączności w okresie trwania akcji dyplomowej przewidziano nagrody niespodzianki. Wszystkie stacje z OT-22 biorące udział w akcji dyplomowej otrzymają pamiątkowe certyfikaty.
Pasma i emisje dowolne.

Dyplom w formie elektronicznej (PDF) jest darmowy. Papierowa wersja dyplomu, obejmująca
koszt druku, koperty i znaczka pocztowego będzie wysyłana po przesłaniu znaczków pocztowych o wartości 8 PLN.

Format logów dowolny. Log powinien zawierać: znak korespondenta, znak stacji przyznającej punkty, datę oraz czas przeprowadzonej łączności, pasmo, rodzaj emisji.
Zgłoszenia na dyplom w formie elektronicznej prosimy przesyłać na adres ot22pzk@wp.pl
Zgłoszenia w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:
Środkowopomorski OT PZK
skr. poczt. 106, 75-950 Koszalin.

Termin przesyłania zgłoszeń do 31.01.2014 r.

Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane jednak bardzo mile widziane Rozsyłanie dyplomów będzie odbywało się w terminie od 01.02.2014 do 28.02.2014.

Informacja: SQ2NIA


Załącznik nr 2

WSPÓŁZAWODNICTWO „TOP ACTIVITY UKF”

1. Cel współzawodnictwa

Celem współzawodnictwa jest zwiększenie aktywności polskich UKF-owców oraz rozwój techniczny pasm UKF.

2. Organizatorzy współzawodnictwa

Organizatorem współzawodnictwa jest Polski Związek Krótkofalowców.

Współorganizatorami współzawodnictwa są:
Redakcja ”Świat Radio”,
Stowarzyszenie Polski Klub UKF,
Sowiogórski Klub Krótkofalowców SP6YNR.

Patronat medialny: Redakcja ”Świat Radio”.

3. Zasady współzawodnictwa

Współzawodnictwo jest klasyfikacją wielopasmową i obejmuje pasma UKF, w zakresie 50MHz do 241GHz. Podstawą klasyfikacji są zgłoszenia przez uczestników współzawodnictwa do TOP LISTY, prowadzonej przez Polski Klub UKF.
Osobom które nie zgłoszą aktualizacji danych do TOP LISTY, zostaną zaliczone osiągnięcia podane do współzawodnictwa na 31.12.2011 r.
Współzawodnictwo nie obejmuje łączności, z udziałem przemienników naziemnych oraz transponderów satelitarnych. Podstawą współzawodnictwa są potwierdzone lokatory uzyskane przez uczestnika z średnich lokatorów z terenu SP /np.JO80/,
niezależnie od emisji i rodzaju propagacji oraz bez względu na własność sprzętu.
Do współzawodnictwa zalicza się najkorzystniejsze potwierdzone lokatory, uzyskane z średnich lokatorów z terenu SP, na różnych pasmach UKF, od początku działalności uczestnika indywidualnego współzawodnictwa.
W współzawodnictwie stosowana jest zasada współczynnikowego liczenia punktów za poszczególne pasma.
Punkty stanowią potwierdzone lokatory, przemnożone przez współczynnik na danym paśmie, a mianowicie:
50MHz – 0,5; 70MHz – 1; 144MHz - 1; 432MHz – 2; 1,2GHz – 2; 2,3GHz – 3;
3,4GHz - 3; 5,7GHz - 4; 10GHz -4; 24GHz i wyżej – 5.

Klasyfikowani są aktywni uczestnicy, którzy wykazani są co najmniej na dwóch pasmach w zakresie 50MHz – 241GHz./zapis ten nie dotyczy łączności EME, klasyfikowani są uczestnicy pracujący już na jednym paśmie/. Klasyfikację końcową stanowi suma punktów z poszczególnych pasm. Współzawodnictwo oparte jest na zasadach honorowych. Podstawą klasyfikacji jest stan potwierdzonych lokatorów na dzień 31 grudnia danego roku /dla EME zrobionych lokatorów/.
Stacje, które nie chcą być klasyfikowane, zgłaszają ten fakt na adres mailowy Sekretarza Współzawodnictwa, do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nagrody

Przewiduje się grawertony za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz roczne prenumeraty miesięcznika ”Świat Radio”. Dyplomy przyznawane są pierwszej dziesiątce w klasyfikacji generalnej oraz za sześć miejsc w klasyfikacjach specjalnych.

-dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety
-dla najwyżej sklasyfikowanego uczestnika do 35 lat
-dla uczestnika z najwyższym przyrostem punktowym w danym roku, w stosunku do klasyfikacji roku poprzedniego
-dla uczestnika posiadającego najwięcej potwierdzonych lokatorów
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na mikrofalach /od 1,3GHz wzwyż/
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na VHF/UHF
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na EME /CW,SSB/
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na EME/MGM/

5.Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród są:
Polski Związek Krótkofalowców /grawertony i dyplomy/
Redakcja ”Świat Radio” /3 roczne prenumeraty ŚR/

6. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa

Ogłoszenie wyników współzawodnictwa w miesięczniku ”Świat Radio” oraz na stronach internetowych ZG PZK, PK UKF, Klubu SP6YNR oraz forum ”Radiokomunikacja Amatorska UKF”

7. Wręczanie nagród

Wręczanie nagród odbywa się podczas Sympozjów Integracyjnych „Radiokomunikacja Amatorska UKF” lub innych spotkań, których organizatorem jest Polski Związek Krótkofalowców.

8. Komisja Współzawodnictwa

W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu organizatorów.
Do zadań Komisji należy rozliczenie współzawodnictwa, ogłoszenie wyników w miesięczniku „Świat Radio”, stronach internetowych ZG PZK , PK UKF, Klubu SP6YNR i forum „Radiokomunikacja Amatorska UKF” oraz zamówienie grawertonów i dyplomów.

9. Postanowienia dodatkowe

Przy równej ilości punktów, do ustalenia kolejności brane są niżej wymienione kryteria, wg kolejności: potwierdzone lokatory, przyrost punktowy, aktywność na mikrofalach.

10. Skład Komisji Współzawodnictwa

1. 3Z6AEF Waldemar - Przewodniczący
2. SP6MLK Stanisław - Sekretarz
3. SQ6IYR Rafał - Członek

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do komunikatów KS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,482,838 Unikalnych wizyt