PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3577 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 2
Użytkowników online: 0
RSS

Posiedzenie Rady Admin. w dn. 21-22.09.2013 w Cancun w Meksyku
Opcje newsa
IARU NewsRada Administracyjna (ang. Administrative Council / AC) Międzynarodowego Związku Krótkofalowców (ang. International Amateur Radio Union / IARU) odbyła coroczne posiedzenie w dniach 21 i 22 września 2013 r. w Cancun w Meksyku. RA jest odpowiedzialna za politykę i zarządzanie IARU, a składa się z trzech międzynarodowych funkcyjnych IARU oraz po dwóch przedstawicieli z każdego z trzech organizacji regionalnych IARU (tj. 1., 2. i 3. Regionu IARU - przyp. tłum).

A oto podsumowanie rozmów oraz działań:

1. Zakończony został proces konsultacyjny dot. wyborów Przewodniczącego IARU oraz Wiceprzewodniczącego na kadencję 2014-2019. Sekretarz został zobowiązany do przedłożenia stowarzyszeniom członkowskim, w Kalendarzu (wewnątrzorganizacyjny dziennik urzędowy IARU - przyp. tłum.) opublikowanym nie później niż do dnia 9 grudnia 2013 r., propozycji Sekretariatu Międzynarodowego - przy poparciu Rady Administracyjnej, zgodnie z którymi Tim Ellam VE6SH/G4HUA, zostałby wybrany na pięcioletnią kadencję jako Przewodniczący IARU, a Ole Garpestad LA2RR zostałby wybrany na pięcioletnią kadencję jako Wiceprzewodniczący IARU.

2. Rada omówiła kwestię niektórych stowarzyszeń członkowskich, którym nie udaje się reprezentowanie wszystkich krótkofalowców w swoim kraju. Na przykład, niektóre z nich nie uczestniczą w działalności swoich organizacji regionalnych, niektóre nie opłacają własnych składek regionalnych, niektóre są niechętne obsłudze kart QSL osób niezrzeszonych nawet w ramach zwrotu ponoszonych kosztów, a niektóre nie odpowiadają nawet na zapytania ze swoich organizacji regionalnych. W wielu z tych krajów istnieją stowarzyszenia nie będące członkami IARU. Rada Administracyjna bada możliwości współpracy ze stowarzyszeniami spoza IARU w celu zapewnienia, że w tych krajach, gdzie danemu stowarzyszeniu członkowskiemu IARU nie udaje się tego robić - reprezentowane są interesy wszystkich krótkofalowców. Możliwe rozwiązanie tej sytuacji stanowi nawiązanie kontaktu ze stowarzyszeniami nie zrzeszonymi w IARU - aby umożliwić krótkofalarskiej społeczności danego kraju włączenie się w sprawy IARU i kwestie związane z krótkofalarstwem, albo zalecenie wykorzystania biur QSL do obsługi wszystkich krótkofalowców w obrębie danego kraju.

[Od tłumacza: sprawa obsługi kart krótkofalowców spoza stowarzyszeń członkowskich IARU (zalecenie zapewnienia obrotu wyłącznie w zakresie kart przychodzących) omówiona jest w Rezolucji Rady Administracyjnej IARU nr 85-9 z Auckland z 1985 roku (znowelizowanej w 2009 roku), jednak w niektórych krajach (np. Holandia) krótkofalarskie organizacje nie będące członkami IARU (powstałe najczęściej w latach 60-70) powstały jeszcze w okresie przed przyjęciem przedmiotowej rezolucji (tekst oryginalny pod adresem: http://www.iaru.org/uploads/1/3/0/7/13073366/ac-respol.pdf)].

3. Dokonano przeglądu stanowiska IARU dotyczącego porządku obrad Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-15 oraz przyszłych punktów porządku obrad WRC, przedyskutowane zostało także stanowisko dotyczące strategii osiągnięcia celów IARU na WRC-15.

4. Rada dokonała przeglądu i aktualizacji Dokumentu Wymogów IARU dot. Widma (ang. IARU Spectrum Requirements Document). Dokument jest dostępny na stronie internetowej IARU .

5. Komitet ds. Przyszłości Widma (ang. The Future Spectrum Committee) przedstawił sprawozdanie końcowe. Sprawozdanie Komitetu dotyczyło bieżących szczegółów w zakresie wykorzystania pasm amatorskich powyżej 148 MHz. Rada zatwierdziła plan, aby w każdym z regionów jedna osoba pełniła funkcję osoby do kontaktu w sprawach widma.

6. Przewodniczący poinformował o przyjęciu przez IARU zaproszenia ITU do udziału w Programie Szkoleniowym ITU Zarządzania Widmem (ang. ITU Spectrum Management Training Program / SMTP), a także zaakceptował powołanie założycielskiego gremium doradców w zakresie Zrównoważonego Modelu ITU -D Inteligentnego Rozwoju (ang. ITU-D Smart Sustainable Development Model / SSDM) .

7. Dokonano przeglądu sprawy udziału IARU w World Telecom 2013 w Bangkoku w Tajlandii. W trakcie imprezy, ze strony IARU zostanie wystawione stoisko promujące krótkofalarstwo. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można znaleźć na stronie: www.world2013.itu.int.

8. Rada dokonała przeglądu oraz doprecyzowała projekt dokumentu nt. strategii łączności kryzysowej.

9. Dokonano wyszczególnienia spotkań w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ang. The International Telecommunication Union / ITU ), w których w nadchodzącym roku wymagany będzie udział reprezentacji IARU, dokonano również przeglądu planów reprezentacji na tych spotkaniach.

10. Laureatami Nagrody Michaela J. Owena VK3KI (ang. Michael J. Owen VK3KI Award) zostali David Wardlaw, VK3ADW oraz Wojciech Nietyksza SP5FM . Obie te osoby wnosiły przez wiele lat na rzecz IARU nakłady czasu, wysiłku oraz wiedzy. Nagroda została ustanowiona przez Radę Administracyjną w uznaniu dla osoby lub osób, które stanowią najlepszy przykład poświęcenia i ciężkiej pracy działających społecznie funkcyjnych IARU.

11. Przyjęto motto kolejnego Światowego Dnia Krótkofalowca, przypadającego w dniu 18 kwietnia 2014 roku: "Krótkofalarstwo: wejście w świat komunikacji bezprzewodowej" (ang. "Amateur Radio: Your Gateway to Wireless Communications").

12. Ken Garg, W3JK został dodany do listy Doradców-Expertów IARU.

13. Dokonano przeglądu oraz przyjęto budżet na lata 2014-2016, przedstawiony przez Sekretariat Międzynarodowy. Budżet opiera się na szacunkowych wkładach finansowych trzech organizacji regionalnych, w celu pokrycia części kosztów - zgodnie z wcześniej przyjętą polityką .

14. Wpłynęły sprawozdania międzynarodowych koordynatorów i doradców IARU. Są to następujące osoby: Koordynator Międzynarodowego Projektu Radiolatarni Peter Jennings AB6WM/VE3SUN, Doradca ds. Satelitarnych Hans van de Groenendaal ZS6AKV, Doradca ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) Christian Verholt OZ8CY, Międzynarodowy Koordynator ds. Łączności Kryzysowej Hans Zimmermann F5VKP/HB9AQS, oraz Koordynator ds. EMC Thilo Kootz DL9KCE. Rada ponownie powołała każdego z koordynatorów i doradców na nową trzyletnią kadencję.

W posiedzeniu w Cancun wzięli udział: Przewodniczący IARU Tim Ellam VE6SH/G4HUA, Wiceprzewodniczący Ole Garpestad LA2RR, Sekretarz Rod Stafford W6ROD, oraz przedstawiciele regionalni: Hans Blondeel Timmerman PB2T, Dennis Green ZS4BS, Reinaldo Leandro YV5AM, Ramon Santoyo XE1KK, Gopal Madhavan VU2GMN, Geoff Atkinson VK3TL, a także sekretarz-protokolant David Sumner K1ZZ. Jako obserwatorzy obecni byli również: Bellows Jay K0QB - reprezentujący Międzynarodowy Sekretariat IARU, oraz Jose Arturo Molina YS1MS - jako obserwator ze strony 2. Regionu.

Kolejne posiedzenie w trybie spotkania osobistego odbędzie się w okolicach Warny w Bułgarii we wrześniu 2014 roku, w połączeniu z Konferencją 1. Regionu IARU.


Źródło informacji: Sekretariat Międzynarodowy IARU

Adres informacji źródłowej: http://www.iaru.org/1/category/news%20release/1.html

Tłumaczenie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,016,034 Unikalnych wizyt