PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3644 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 1
Użytkowników online: 0
RSS

KS-28. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 10.07.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 

KOMUNIKAT NR 28/2013  z dnia 10.07.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:

1.    SN0HQ - Niech moc będzie z nami!
W dniach 13-14 lipca 2013 roku zespół Polskiego Związku Krótkofalowców weźmie udział w zawodach IARU HF World Championship (13-14.07.2013, 12:00-12:00).

 sn0hq

Zespół SN0HQ to nieformalna grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF World Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.
Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy, braku zasilania, awarii sprzętu) którejś ze stacji głównych. Wszystkie stacje Zespołu SN0HQ są połączone ze sobą siecią komputerową poprzez Internet.
Każda łączność ze stacją polską (SP, SQ..) daje SN0HQ 1 pkt. Za zrobienie 12 QSO ze stacją SN0HQ otrzymuje się wyróżnienie w postaci białej koszulki z napisem „Worked all SN0HQ stations”: http://sn0hq.org.pl/index.php/worked-all-sn0hq-stations

Zespół SN0HQ 2013 & prezydium ZG PZK

Już za parę dni kolejna odsłona zawodów IARU Championship. Są to jedyne
zawody w których startują reprezentacje poszczególnych związków krótkofalarskich w oddzielnej klasyfikacji. Reprezentacja PZK ze znakiem SN0HQ od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce tej klasyfikacji. Ważne jest każde QSO. Liczymy, że krótkofalowcy Polski, jak zawsze nie zawiodą i będą się starali zrobić z nami QSO na każdym paśmie i oboma emisjami. Dla tych którzy "zaliczą" komplet 12 QSO PZK przewidział, już tradycyjnie, specjalną białą koszulkę ze znakiem SN0HQ. A więc wołajcie nas na każdym paśmie tak CW jak i SSB. Zdajemy sobie sprawę z tego, że szczególnie trudno jest zaliczyć SN0HQ na pasmach 21 i 28, a także nie jest łatwo na 1,8. Postaramy się o ty by w nocy, gdy nie będzie propagacji DX-owej na pasmach 21/28 przerzucać stacje do różnych okręgów dając tym szansę stacjom SP. Proszę też o uważne przysłuchiwanie się stacjom SN0HQ i nie wołanie ich wtedy gdy "mają branie" DX-owe. Każdy DX to 5 punktów, a dodatkowo stacja będzie zwrócona anteną w innym kierunku i może Was w pile-upie nie usłyszeć. Dodatkowo, wołanie w takich chwilach to tylko niepotrzebny QRM. Pozdrawiam i życzę powodzenia w zawodach IARU 2013 i powodzenia w wołaniu stacji SN0HQ. Równocześnie będzie pracowało 12 stacji, po jednej na każdym paśmie CW i SSB.

Kapitan zespołu SN0HQ - Tomek SP6T

2.    PZK na HAM Radio 2013
Spotkania oficjalne w trakcie Ham Radio 2013 - mikrowkład do Komunikatu Sekretariatu ZG PZK z dnia 03.07.2013
Jak co roku, również i w czasie Ham Radio 2013 miały miejsce różne oficjalne spotkania przedstawicieli międzynarodowego środowiska krótkofalowców - zarówno te o ogólnym charakterze reprezentacyjnym, jak i posiedzenia gremiów roboczych różnych specjalności.  
W spotkaniu przedstawicieli stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU, tradycyjnie odbywającym się w Sali Liechtenstein, Polski Związek Krótkofalowców reprezentowali Kol. Jerzy Jakubowski, SP7CBG - Prezes Zarządu Głównego PZK oraz Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK. Już na samym początku spotkania, na specjalną prośbę skierowaną do osób prowadzących (byli to Hans Blondeel Timmerman, PB2T - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU oraz Joerg Jaehrig, DJ3HW - Oficer Łącznikowy IARU-DARC), przedstawiciele PZK dokonali uroczystego wręczenia Medali im. Braci Odyńców - przyznanych zagranicznym uczestnikom Konferencji w Senacie RP w dniu 12 marca 2013 (Hans PB2T, Lisa Leenders PA2LS - Koordynator 1. Regionu IARU ds. Młodzieży, Greg Mossop G0DUB - Koordynator 1. Regionu IARU ds. Łączności Kryzysowej oraz Alberto Barbera IK1YLO - Prezes Narodowej Organizacji Łączności Kryzysowej R.N.R.E.). Ze strony PZK okolicznościowy grawerton na okoliczność jubileuszu stulecia organizacji, wraz z upominkami dodatkowymi promującymi Polskę, otrzymał Kol. Bob Whelan, G3PJT - Prezes RSGB. W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji członkowskich omówili dotychczasowe działania w swoich krajach, a funkcyjni IARU - postępy prowadzonych prac, m. in. Hans, PB2T omówił ustalenia ostatniego posiedzenia Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, Panayot Danev LZ1US (członek Kom. Wyk. 1. Regionu) omówił wstępne sprawy organizacyjne związane z Konferencją Generalną 1. Regionu IARU w Warnie w Bułgarii w 2014 r., Tim Ellam VE6SH (Przewodniczący Rady Administracyjnej IARU) omówił działania w zakresie rozwoju służby amatorskiej i ochrony dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych zasobów widma częstotliwości (w tym przygotowania do WRC-2015), Greg G0DUB omówił przebieg tegorocznej Konferencji Łączności Kryzysowej (GAERC), Colin Thomas G3PSM omówił szczegóły prac nad przygotowaniami do WRC-15 (podkreślił wagę wsparcia ze strony administracji krajowych), a Peter Frey HB9MQM (Funkcyjny 1. Regionu IARU ds. Regulacyjnych) omówił toczące się aktualnie prace w zakresie pełnej harmonizacji licencji amatorskich w ramach CEPT (wspomniał, że dotychczas na rozesłane w odnośnej sprawie pytania szczegółowe otrzymał odpowiedzi od stowarzyszeń 1. Regionu IARU tylko ze strony sześciu państw, w tym z Polski). W trakcie przedmiotowego spotkania omówiono jeszcze wiele innych kwestii (m. in. planowane utworzenie porozumienia organizacji krótkofalarskich Zatoki Perskiej), a specjalnymi gośćmi było dwoje przedstawicieli nowo utworzonego Związku Krótkofalowców Kosowa, którzy przybyli do Friedrichshafen dzięki wydatnej pomocy udzielonej  m. in. ze strony DARC.
   
W ramach Ham Radio 2013 odbyło się również zwołane ad hoc posiedzenie prezesów stowarzyszeń członkowskich 1. Regionu IARU, które prowadził Hans PB2T (ze strony PZK udział  we wspomnianym posiedzeniu wziął Jerzy SP7CBG oraz - za specjalna zgodą - Paweł SP7TEV),   a łącznie udział w nim wzięli przedstawiciele Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Luksemburga, Czech i Polski. W trakcie spotkania omówiono formalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania Rady Administracyjnej IARU i planowaną reorganizację w ramach tzw. Komitetu 2025 (także w kontekście ustaleń Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU w Davos w 2005 roku oraz posiedzenia RA IARU w październiku 2012 r.).
Przedstawiciele PZK wzięli udział również w innych spotkaniach roboczych.
Na spotkaniu pt. „Działania promocyjne w środowiskach lokalnych” (prowadził je Kol. Axel Voigt DO1ELL) jako szczególnie istotną polecano organizację imprez takich jak „polny dzień”, różnego rodzaju zawody, spotkania jubileuszowe oraz z udziałem różnych osobistości, działania skierowane do dzieci i młodzieży, wycieczki, różnego zasięgu ekspedycje DX-owe i operatorskie dla członków środowiska, a także wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia otwarte dla szerokiej publiczności. Prowadzący spotkanie podał wiele cennych praktycznych wskazówek dotyczących redakcyjno-technicznych oraz organizacyjnych aspektów współpracy z mediami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem prasy regionalnej, a przede wszystkich stron internetowych - prowadzonych przy użyciu nieskomplikowanych w obsłudze narzędzi informatycznych (różnego rodzaju platformy CMS), jako przykład podając stronę internetową własnego środowiska (www.amateurfunk-lueneburg.de). Kol. Axel podkreśli, że w przypadku ich strony w sieci dużą role odgrywa podział na „zakładki” dla członków z dłuższym stażem, dla nowych członków, dla osób z dużym doświadczeniem krótkofalarskim, oraz dla aktywnych operatorów.
Na spotkaniu pod ogólnym tytułem „Program edukacyjny dla nauczycieli”, które prowadzili prof. Roman Dengler DK6CN oraz Wolfgang Lipps DL4OAD dogłębnie omówiono wieloaspektowy teoretyczno-praktyczny program dotyczący problematyki elektromagnetyzmu i telekomunikacji, realizowany w wielu średnich szkołach technicznych i uczelniach zawodowych o zbliżonym profilu kształcenia.
Spotkanie Koordynatorów 1. Regionu IARU ds. Młodzieży prowadziła Lisa PA2LS (uroczystego otwarcia dokonał Kol. Martin Koehler DL1DCT - Wiceprezes DARC), a w jego trakcie wspólnie wymieniono doświadczenia z dotychczasowych działań. Przedstawione zostały trzy dłuższe prezentacje (w tym obszerna relacja z obozu YOTA 2012 w Belgii), a przedstawiciele niektórych krajów zwrócili szczególną uwagę na skierowane do dzieci i młodzieży wybrane działania (Gerrit Herzig DH8GHH - imprezy typu “polny dzień”, Remko Welling PE1MEW - eterowe imprezy skautowe JOTA-JOTI, Mari Nikkila OH2FPK - obozy szkoleniowo-operatorskie oraz młodzieżowe ekspedycje DX-owe, Tommy Degrande ON2TD - praktyczne zajęcia z elektroniki związane z budową prostych urządzeń i zabawek elektronicznych).
Ogólnie rzecz biorąc wszystkie powyższe spotkania były bardzo istotne z punktu widzenia międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyorganizacyjnych.

Opracowanie: Paweł Zakrzewski, SP7TEV - Oficer Łącznikowy IARU - PZK

3.    VIII Piknik Eterowy SP-OK-OM Koniaków 06-07.07.2013 r. Impreza towarzysząca XVII Dniom Gminy Istebna
W dniach 5-7.07.2013 Redaktor Radiowego Biuletynu Informacyjnego przebywał na VIII Pikniku Eterowym SP-OK-OM  Koniaków 2013. Tradycyjne, coroczne spotkanie krótkofalarskie, po rejestracji  i przywitaniem  gości przez Kolegów SP9TTB wraz z XYL i SP9TPZ, rozpoczęło się o godzinie 10.00. Jak zwykle, pierwszym punktem programu, tego ciekawego  spotkania  krótkofalarskiego w Koniakowie, był  salut z hakownic krótkofalarskiej artylerii  brackiej. Tego porannego huku narobili Koledzy: Henryk SP9FHZ i Tomek SP9RVI. O godzinie 10.15 nastąpiło oficjalne otwarcie VIII Pikniku Eterowego. Dokonał tego Kolega Henryk SP9FHZ. Później wystąpił Prezes Klubu SP9PKS- Kolega Stanisław SP9QLP. Po wręczeniu przez Kolegę Piotra SP9TPZ klubowego Oskara za rok 2013 i wystąpieniu gości  wykonano, przed pensjonatem „Koronka”, zdjęcie grupowe. Od godziny 11.00 rozpoczęły się, zaplanowane wcześniej, prelekcje na tematy techniczne. Miedzy innymi, na temat TRX  HUSAREK mówił Kolega Józef SP9HVW. Temat BINAURAL I-Q RX omówił Kolega Piotr SP9TPZ. Natomiast o odbiorniku cyfrowym SDR RX-DVBT mówił Kolega Tomek SP9RVI. Od godziny 13.00 trwały: quiz techniczny oraz konkursy z nagrodami. Konkursami dla dzieci oraz rozdaniem nagród za udział w konkursach tematycznych zajmował się Kolega Piotr SP9TPZ. Od godziny 15.00 grała, dla uczestników spotkania, kapela góralska. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Ham Radio grill biesiada. Wieczorem, od godziny 20.00, trwały tańce przy muzyce elektronicznej. Zajął się tym tematem, z powodzeniem, Kolega Paweł SQ9MSD. Przez  cały czas spotkania pracowała radiostacja klubowa SP9PKS oraz trwała giełda sprzętowo-krótkofalarska. Z dużym zainteresowaniem spotkała się ekspozycja  Kolegi Piotra SP9GZP poświęcona starym odbiornikom radiowym oraz biblioteka radioamatora czyli ciekawe artykuły na temat anten i konstrukcji krótkofalarskich przygotowane przez Kolegę Piotra SP9TPZ. W niedzielę odbyły się zawody dla wszystkich czyli przeciąganie liny i rzut „murzynkiem”. W VIII Pikniku Eterowym SP-OK-OM uczestniczyło blisko 200 osób. Organizatorzy zapraszają do Koniakowa znów w lipcu 2014 r. Zapis dźwiękowy, ze spotkania krótkofalarskiego Koniaków 2013, znajduje się już na stronie internetowej Radiowego Biuletynu Informacyjnego www.rbi.ampr.org
info. Jerzy SP5BLD

4.    100 lat RSGB
Nasza bratnia organizacja "Radio Society of Great Britain" (RSGB) w 2013 roku obchodzi 100. rocznicę powstania. RSGB powstał 5 lipca 1913 r.
Z okazji tego doniosłego jubileuszu Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK wręczył prezesowi RSGB okolicznościowy grawerton od PZK. Wręczenie miało miejsce podczas uroczystego spotkania w czasie HamFestu 2013 we Friedrichshafen.
Z okazji tego jubileuszu pracują stacje okolicznościowe o znakach G100…, GM100…, etc.
Więcej informacji o aktywności na stronie RSGB:
http://rsgb.org/main/about-us/rsgb-centenary-2013/

Piotr SP2JMR

5.    EmCom. Podsumowanie IX konferencji GAREC. Szwajcaria, Zurych, 26-27 czerwca 2013 r.

Dziewiąta konferencja Global Amateur Radio Emergency Communication (GAREC-2013) odbyła się w Zurychu. W konferencji wzięło udział 45 delegatów z 14 krajów. Tematem konferencji były rozważania na temat tego, czy potrzebujemy łączności kryzysowej w "pierwszym świecie"?
Prezentacje poruszały m.in. takie problemy jak:
- Skutki utraty energii elektrycznej i jak krótkofalowiec może zapewnić wsparcie w takich sytuacjach;
- Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacji w promowaniu łączności kryzysowej;
- Struktura łączności kryzysowej w Indiach i we Włoszech;
- Trzy różne metody zapewniania komunikacji cyfrowej w sytuacjach kryzysowych.
W czasie konferencji odbyły się również ćwiczenia w których delegaci byli proszeni, aby współpracowali jak jeden zespół, zapewniając komunikację awaryjną dla fikcyjnych krajów i wydarzeń. To zachęciło delegatów do rozważenia idealnej sieci jak również zwiększenia relacji międzyludzkich, które mają arcyważne znaczenie w kontekście współpracy w czasie zdarzeń kryzysowych.
Z wniosków z konferencji wynikło kilka bardzo ważnych obszarów merytorycznych, które obecnie w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę w działaniach organizacyjnych (zarówno globalnych, krajowych jak i lokalnych) dotyczących łączności kryzysowej:
- Znaczenie "data modes" i "packet radio" jako część narzędzi wykorzystywanych w komunikacji kryzysowej;
- Znaczenie praktyki nabywanej w czasie regularnych ćwiczeń, czyli ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
- Konieczność zwiększania świadomości społeczeństwa o wrażliwości infrastruktury telekomunikacyjnej na zjawiska atmosferyczne skutkujące zanikiem energii elektrycznej oraz wynikających stąd konsekwencji;
- Branie pod uwagę różnego sposobu reagowania poszczególnych krajów w obliczu sytuacji kryzysowych, tj. uwzględnianie tych niuansów przy organizacji międzynarodowej komunikacji kryzysowej;
- Konieczność ciągłego podnoszenia wiedzy oraz umiejętności poprzez współpracę oraz wymianę informacji pomiędzy grupami zajmującymi się łącznością kryzysową;
Podsumowując - dobra i sprawdzona praktyka jest kluczem do organizacji skutecznej komunikacji kryzysowej.
Następna konferencja GAREC odbędzie się w Huntsville w USA w sierpniu 2014 r. Wszystkie grupy i organizacje zaangażowane w łączność kryzysową są zaproszone do udziału w celu przedstawienia swojej działalności oraz podzielenia się doświadczeniami z innymi.

Damian Golonka SQ9RHX
Rafał Wolanowski SQ6IYR

6.    QUO VADIS 2013               
                 Wzorem ubiegłego lat, organizujemy V spotkanie członków Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców z Lublina w dniu 21 lipca br w malowniczo położonym miejscu powiatu łukowskiego, gminie Krzywda - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Dla wielu naszych gości będzie to świetna okazja pobytu w historycznych miejscach naszego województwa gdzie przed 167 laty urodził się Polski Noblista, autor powieści QUO VADIS Henryk Sienkiewicz.
Wspólnie z dyr. MHS Cezarym Cybulskim uzgodniliśmy szczegóły spotkania które rozpocznie się  21 lipca br. o godzinie 12.00.
Program spotkania:
- ogłoszenie wyników IV Krajowych Zawodów Radiostacji Amatorskich - QUO VADIS 2013, zorganizowanych dla upamiętnienia 167 rocznicy urodzin wielkiego, polskiego pisarza, syna ziemi łukowskiej, laureata nagrody Nobla - Henryka Sienkiewicza.
- wręczenie zwycięzcom poszczególnych kategorii w zawodach przez Wójta Gminy Krzywda i Prezesa OT PZK w Lublinie  statuetek, i dyplomów.
- odbędzie się losowanie zdobywców nagród rzeczowych spośród wszystkich uczestników zawodów.
- zorganizowanie (w specjalnie przygotowanym miejscu w parku przy muzeum) ogniska i pieczenie kiełbasek a przy tym rozmowy towarzyskie nie tylko o krótkofalarstwie.
- z terenu MHS będzie nadawała Amatorska Radiostacja Okolicznościowa SN0HS.
Istnieją także możliwości zwiedzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz kościoła i kopca w m. Okrzeja.
„W miejscowym kościele w Okrzei został ochrzczony Henryk Sienkiewicz.
W Okrzei znajduje się także kopiec jego imienia, ręcznie usypany przez mieszkańców okolicznych wsi. Zaczęto go  sypać w 1932 roku, a skończono w 1938 r., tuż przed wybuchem II wojny światowej”

Krzysztof Patkowski SP5KP Prezes Klubu SP8YES

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu komunikaty KS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,253,653 Unikalnych wizyt