PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3298 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 4
Użytkowników online: 0
RSS

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 21 listopada 2007.
Opcje newsa
Komunikaty PZK

Komunikat sekretariatu ZG PZK na 21 listopada 2007


Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.


1.Komunikat składkowy na 2008 rok .

Zarząd Główny PZK uchwala na rok składkowy 2008 składkę członkowską dla osób poniżej 20 roku życia i osób uczących się do 26 roku życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą one 26 lat, na poziomie składki członka nadzwyczajnego tj. 16 zł w skali roku z możliwością opłacenia w dwóch ratach półrocznych. Zgodnie  z Regulaminem Opłacania Składek PZK. Weryfikację uprawnień do zniżki dokonują Oddziały Terenowe PZK. Pozostałe składki członkowskie pozostają bez zmian. W związku z powyższym składki na rok 2008 przedstawiają się następująco.
1. Składka wpisowa 10 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL - 16 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia - 60 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego                 -   80 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat - 16 zł
6. Składka dla członka wspomagającego - 6 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK - 0 zł.
    
Zarząd Główny PZK obniżając składkę kierował się chęcią ułatwienia młodym krótkofalowcom pełnego uruchomienia się pod własnym znakiem.
Jako prezes PZK dziękuję za współpracę i konsultacje Kol. Mariuszowi Milka SQ6IU Szefowi Inspektoratu Łączności GK ZHP. ( SP2JMR)

2. Posiedzenie ZG PZK 17.11.07. 
To było już kolejne 6 Posiedzenie ZG PZK, które odbyło się w URTiP , a później w UKE czyli w sali konferencyjnej przy ul. Kasprzaka 18/20. Odbywanie posiedzeń w tak prestiżowym miejscu stało się możliwe dzięki uprzejmości Prezesów najpierw URTi P,  później UKE, a za obecne  jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Annie Streżyńskiej Prezesowi UKE. Nad całością czuwał Kol. Marek Ambroziak SP5IYI, pod którego opieką jak zwykle czuliśmy się jak wspaniale.   Pod względem frekwencji to Posiedzenie było bardzo udane Członków ZG + GKR + Goście było łącznie 44 osoby. Z przedstawicieli OT w ZG PZK zabrakło tylko: OT 33, OT 29, OT12, OT 16, OT 18, OT26 oraz skarbnika Aleksandra SP2UKA.
Zarząd Główny podjął nast. Uchwały:
1. Uchwalił budżet na 2007. Uchwała zaległa z Posiedzenia 19.05.07.
2. Uchwalił przesunięcia środków ramach prowizorium budżetowego na rok 2007 w oparciu o jego wykonanie za 9 mcy Br.
3. Przyjął projekt budżetu PZK na rok 2008
4. Zarząd Główny PZK przeznaczył nadwyżkę środków z wyprawy na Agalegę na        cele pożytku publicznego zawarte w Statucie PZK.
5. ZG PZK uchwalił składki członkowskie PZK zgodnie z komunikatem składkowym.
6. ZG PZK przyjął termin XVI Zjazdu PZK na 17-18 maja 2008 w ośrodku wypoczynkowym Siemion w Szczyrku.
7. ZG PZK uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej na XVI Zjazd PZK. Ordynacja Wyborcza stanowi załącznik do komunikatu. Uchwała ta została podjęta na skutek wniosku Kol. Witolda SP5UHW oraz po zasięgnięciu  opinii organu nadzorującego PZK.
8. Zarząd Główny PZK na wniosek grupy inicjatywnej powołał Oddział PZK w Gliwicach nadając jednocześnie nowemu OT   numer 50.  Nowy oddział zostanie zarejestrowany w strukturze PZK pod nazwą „ Gliwicki Oddział Terenowy PZK- OT nr 50.”

Zarząd Główny PZK przyznał odznaki Honorowe PZK nast. Kolegom:

1. SP8GRS Wojciech Kawa – OT 05    OH PZK Nr 694
2.  SP8JPR Ryszard Gerlicki – OT 05    OH PZK Nr 695
3. SP8SRS Tadeusz Zawidlak – OT 05    OH PZK Nr 696
4. SP8GYR Kazimierz Kaczmaryk – OT 05   OH PZK Nr 697
5. SP8AJC Wilhelm Wrona – OT 05    OH PZK Nr 698
6. SP2PZH Klub PZK przy Politechnice Gdańskiej – OT 09 OH PZK Nr 699
7. SP6GB Ziemowit Bogatkowski – OT 01   OH PZK Nr 700
8. SP9QMK – Stanisław Kosiński – OT 06   OH PZK Nr 701
9. SP6OUQ Ryszard Drykiewicz - OT 11    OH PZK Nr 702
10. SP6FBR Krzysztof Gruby – OT 11    OH PZK Nr 703
11. SP6EQZ Włodzimierz Herej – OT 01    OH PZK Nr 704
12. SP6CCI Bolesław Konieczny – OT 01    OH PZK Nr 705
13. SP8HDP Józef Gosztyła – OT 05     OH PZK Nr 706
14. SP9ATE Lesław STYRYLSKI  - OT 10    OH PZK Nr 707
15. SP9BNM Andrzej Jacek NIEZBECKI - OT 10   OH PZK Nr 708
16. SP9BPE Tadeusz CZUBA - OT 10    OH PZK Nr 709
17. SP9BQG Andrzej RODKO - OT 10    OH PZK Nr 710
18. SP9CFP Tomasz JANICKI - OT 10    OH PZK Nr 711
19. SP9DTH Julian ŻÓŁTY - OT 10    OH PZK Nr 712
20. SP9DWT Zbigniew Kulczak - OT 10    OH PZK Nr 713
21. SP9GXW Stanisław Rembiesa - OT 10    OH PZK Nr 714
22. SP9IBJ Zdzisław Zając – OT 10     OH PZK Nr 715
23. SP9JRA Roman Hruby – OT 10     OH PZK Nr 716
24. SP9JZU Zbigniew Ciernia – OT 10    OH PZK Nr 717
25. SP9LLA Kazimierz Malinowski – OT 10   OH PZK Nr 718
26. SP9ODM Jerzy Stopa – OT 10     OH PZK Nr 719
27. SP9RQH Krzysztof Kurowski – OT 10    OH PZK Nr 720
28. SP9VNL Władysław Ćwiertniak – OT 10   OH PZK Nr 721
29. SQ9YF Ryszard Grzesiak – OT 10    OH PZK Nr 722
30. SP1NQF Adam Zach – OT 22     OH PZK Nr 723
31. SP2IST Mieczysław Serhej – OT 09    OH PZK Nr 724

Jeszcze raz dziękuję w imieniu wszystkich uczestników Posiedzenia Markowi SP5IYI za znakomitą organizację sobotniego zgromadzenia. (SP2JMR)


3. Trzecie spotkanie w eterze poświęcone łączności „kryzysowej” (EmCom Party) 11.11.2007.
Podsumowanie i komentarze stacji reprezentujących PZK.
(Zebrał i opracował Marek Garwoliński SQ2GXO)

W trzecich ćwiczeniach w łączności „kryzysowej” EmCom Party czynny udział wzięły stacje SP0PZK, SP2PZH oraz SN40ZAC (klub SP3ZAC). Kilka stacji przysłuchiwało się ćwiczeniom i również przysłało swoje komentarze (podziękowania dla SQ6VY i SP6IXU).

Wyposażenie pracujących stacji:

SP0PZK – FT1000, moc 100W, antena inverted V na pasma 80 i 40 metrów oraz tribander, zasilanie sieciowe.
SP2PZH – IC746, moc 90W, antena windom 83m, zasilanie z akumulatora żelowego 40Ah.
SN40ZAC – FT747, moc 100W, antena W3DZZ i 3 elementy beam na 14MHz, zasilanie sieciowe.

50 lat OT 20. Lubelski Oddział Terenowy PZK informuje, że do dnia dzisiejszego wpłynęło 87 zgłoszeń na jubileuszowy dyplom „50 lat Oddziału Terenowego PZK w Lublinie”, Dyplomy wypisywane są na bieżąco,  do Kolegów spoza OT-20 prawie wszystkie są wysłane na adresy domowe. Zdobywcy dyplomów z OT-20 otrzymają je na uroczystym Zjeździe Jubileuszowym w dniu 25 listopada br. Jakkolwiek termin zaliczania łączności do Dyplomu upłynął w dniu 27 października br. – zgłoszenia można nadsyłać jeszcze do końca roku. 
73
Henryk SP8DHJ

Propagacja:

W obecnym okresie minimum aktywności słoneczne pasma 18MHz i 21MHz były praktycznie bezużyteczne.
Propagacja w pasmie 14MHz była dobra, przeprowadzono na tym paśmie najwięcej łączności w trakcie ćwiczeń. Nie występowały tutaj problemy z zakłóceniami od innych stacji. Propagacja pozwalała na łączności z krajami europejskimi. Stacja organizatora OF3F/D była najlepiej słyszalna na tym paśmie.
W trakcie ćwiczeń w pasmie 7MHz trwały zawody. Bardzo utrudniało to łączność kryzysową ze względu na zakłócenia od stacji pracujących dużą mocą. W trakcie największych światowych zawodów jak CQWW SSB prowadzenie łączności kryzysowej będzie prawdopodobnie bardzo trudne
Pasmo 3,5MHz o tej porze dnia umożliwiało łączności krajowe i z pobliskimi stacjami z krajów ościennych.
Ogólnie stacje pracujące w ćwiczeniach oceniły propagację jako słabą.

Aktywność stacji:

Wydaje się, że liczba stacji pracujących w ćwiczeniach była dość mała.
Część stacji stosowała łamanie znaku przez D (jak Disaster – ang. katastrofa, kryzys). Ułatwiało to szybką identyfikację stacji jako biorącej udział w łączności kryzysowej. Niestety w większości krajów takie łamanie znaków nie jest jeszcze dozwolone.
Termin ćwiczeń zbiegł się z zawodami. Było to sporym utrudnieniem. Z drugiej strony stacje kryzysowe muszą być przygotowane na wszystkie okoliczności. Można było podczas ćwiczeń przekonać się jak trudno nakłonić niektóre stacje do opuszczenia częstotliwości.

Regulamin i wymiana informacji podczas ćwiczeń:

Regulamin tych ćwiczeń wprowadził nowy sposób wymiany informacji w formie komunikatów przekazywanych od stacji do stacji. Jest to bardziej zbliżone do rzeczywistych warunków niż wymiana krótkich grup kontrolnych (jak podczas zawodów).
Niestety kolejny raz regulamin był zbyt lakoniczny i w kilku miejscach mało zrozumiały.
Powodowało to różne pomyłki i złą interpretację regulaminu przez niektóre stacje uczestniczące w ćwiczeniach.
Dużym ułatwieniem byłoby dokładniejsze objaśnianie zasad prowadzenia łączności oraz dołączenie przykładów.


Logi zawodów. Zespół klubu SP9YJC na swojej stronie WWW umożliwia chętnym nadawcom SP zamieszczenie swoich dzienników stacyjnych. Propozycja jest ciekawa, bo pozwala na udostępnienie takiego dziennika w Internecie (np. na swojej witrynie) lub (co jest niezwykle pożyteczne) archiwizację danych poza swoim komputerem. Dodawanie danych jest bardzo proste. Wystarczy dane w formacie ADIF przesłać na serwer SP9YJC przy użyciu formularza dostępnego na stronie: www.skjkc.pl/index.php?go=dziennik Z kolei umieszczenie logu na własnej stronie WWW wymaga jedynie wstawienia linku, który można skopiować z przeglądarki podczas oglądania własnego logu.
73 de SP2FAP

4. Walne Zebranie OT 06.
W dniu 20.11.br., zarząd Śląskiego O.T. PZK podjął uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania członków Śl. O.T. PZK na dzień 21 grudnia 2007 r.
o godz. 18-tej, drugi termin 18:30.  Celem zebrania jest wybór delegatów na XVI Krajowy Zjazd PZK.
Jacek Kawa SP9JCN Prezes Śl. OT PZK

5. SPGA.
Zapowiedź  wydawania dyplomu  Polish Gmina Award wywołała bardzo dużo pozytywnych  opinii.  Nadeszło  sporo  propozycji  programowych, które zostały  uwzględnione w regulaminie. Ponieważ w założeniach program ma mieć  charakter  ogólnopolski, wskazane jest aby polscy nadawcy i Sals mogli  aktywnie  uczestniczyć  w  jego realizacji. Prosimy uprzejmie  o nadsyłanie propozycji rozwiązań graficznych tego dyplomu. Projekt może być wykonany dowolną techniką. Chętnie zapoznamy się także z wszelkimi sugestiami  opisowymi  dot. grafiki dyplomu PGA. W propozycjach należy uwzględnić   logo   PZK,  ponieważ  program  realizowany  będzie  przy współpracy   z   naszym   Stowarzyszeniem.  Dla  autora  najciekawszej propozycji graficznej, która zostanie przyjęta do realizacji, redakcja  MK QTC przewidziała specjalną nagrodę. Propozycje graficzne lub sugestie dot. projektu prosimy nadsyłać na adres: qtc@post.pl
Już  wkrótce  udostępniona  będzie w Internecie  baza,  w  której  każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć skrót  swojej  gminy.  Baza  oparta  jest  na  obowiązującym  podziale
administracyjnym  naszego  kraju i obejmuje wszystkie 2478 gmin. Prace organizacyjne  nad  całym  programem  są  już  na  ukończeniu,  a  ich zakończeniu  poinformujemy nadawców i SWLs za pośrednictwem PZK i MK QTC.

6. Latarnie morskie.
Entuzjastów latarniowych programów dyplomowych czeka w grudniu ciekawa impreza operatorska pn. LCL (Lighthouses Christmas Lights) 2007 Party.

LCL Party nie są typowymi zawodami krótkofalarskimi, ale udział w nich będzie  znakomitą  okazją  do  zaliczenia wielu ciekawych stacji QRV z latarni morskich i latarniowców. Szczegóły regulaminu na internetowej stronie ARLHS oraz w najbliższym (grudniowym) wydaniu MK QTC.
73 de Sylwester, SP2FAP

7. Opolscy krótkofalowcy w czasie powodzi 1997.  W poniedziałek 19 listopada 2007 na antenie Radia Opole był wyemitowany program o udziale opolskich krótkofalowców w czasie powodzi 1997 - link do strony reportażu do odsłuchania ;
 
http://www.radio.opole.pl/index.php?kat=reportaz
 
tytuł reportażu ,, ZAPISANE  DLA  POTOMNYCH ''
autor reportażu  MARIAN   STASZYŃSKI   ( Polskie Radio Opole )
Krzysztof SP6DVP

8. Skrócony spis treści numeru grudniowego ŚR:
Świat Radio 12/2007
Aktualności
Wiadomości DX-we
Zawody (aktualne regulaminy i wyniki)
Test analizatora antenowego RigExpert AA-20
Lista obecności - testy i prezentacje w ŚR Dławiki toroidalne
Kształtowanie charakterystyki anteny
75-lecie radia samochodowego
Polski misjonarz w krainie Inków
Klubowe dyplomy jubileuszowe
SPAC Award Klub
Odbiorniki nasłuchowe KF-cd.
Digest
Listy
Porady techniczne
Rynek i Giełda
Katalog podzespołów
 
9. Krótkofalowiec Polski 12/07
Wyprawa DX-owa na ZL7
Mistrzostwa I Reg IARU w ARS
BGK 2007
Felieton SP3SUZ
46 Zjazd PK UKF
60 lat SP5KAB
Aktualności.
 
10. Dzień Kolejarza
W najbliższy czwartek tj. 22 listopada br. w godzinach od 15.00 do 17.00 UTC na 80m i od 20.00-2100 UTC na 145 MHz rozegrane zostaną krajowe zawody z okazji „Dnia Kolejarza”. Regulamin opublikowany jest w dziale CQ Contest listopadowego wydania MK QTC, jest także dostępny w Internecie pod adresem:
http://qtc.radio.org.pl/pokazartykul.php?articleID=669
Regulamin ww. zawodów uzyskał pozytywną akceptację Zespołu PZK ds. Contestingu.

11. SCL Award
W grudniu na pasmach HF i VH czynna będzie okolicznościowa stacja amatorska OH9SCL obsługiwana przez ... Świętego Mikołaja. Polowanie na Świętego Mikołaja może być też okazją do zdobycia dyplomu SCL Award. Wystarczy tylko 15 pkt. za QSOs ze stacjami OH9 (także OF9, OG9 lub OI9). W grudniu, za każde QSO z tamtejszą stacją otrzymuje się 3 pkt., a za QSO z wspomnianą stacją OH9SCL – 10 pkt. Zgłoszenie i 10 euros (lub 12 IRCs) na adres: OH9SCL/Award, P.O. Box 50, FIN-96101 Rovaniemi, Finland. O podobnych grudniowych aktywnościach więcej w 12 numerze MK QTC.
 
12. PKGK.
4 grudnia br. Czyli Barbórka jest datą startową Polskiego Klubu Górników Krótkofalowców (PKGK) powołanego przez zespół inicjatywny z klubu PZK SP9PZU. Szczegóły i regulamin już w najbliższym wydaniu (grudniowym) MK QTC.


       Tyle informacji na dzisiaj

       Vy 73! Piotr SP2JMR & Bogdan SP3IQ
  Piotr Skrzypczak SP2JMR
         Prezes PZK

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,269,350 Unikalnych wizyt