PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 8
Użytkowników online: 0
RSS

KS-14. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 3.04.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 KOMUNIKAT NR 14/2013  z dnia 03.04.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje.
 
1. SP DX Contest 2013

Zapraszamy do udziału w SP DX Contest 2013. W tym roku świętujemy 80 Rocznicę Organizacji Pierwszej Edycji SP DX Contest. W 1933 roku Lwowski Klub Krótkofalowców, działając na zlecenie Polskiego Związku Krótkofalowców, zorganizował I Międzynarodowe Zawody P.Z.K. To był początek historii, którą dzisiaj kontynuujemy pod nazwą SP DX Contest. Początek historii i wspaniały wkład polskich krótkofalowców w historię światowego contestingu. Mamy nadzieję, że w tegorocznych zawodach nie zabraknie uczestników i liczymy przede wszystkim na dużą frekwencję polskich stacji. Dyplomy i nagrody za tegoroczne zawody będą posiadać specjalną, okolicznościową szatę graficzną, nawiązującą do jubileuszu zawodów. Zapraszamy do udziału!
Zachęcamy także do tego, aby propagować regulamin zawodów, który jest dostępny w wielu wersjach językowych, dzięki pomocy przyjaciół krótkofalowców z całego świata.
Link do strony polskiej SP-DX Contestu 2013: http://spdxcontest.pzk.org.pl/pl/index.php

Zygmunt Szumski SP5ELA, Zarząd SPDXC

2. Polski Związek krótkofalowców - Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych w Poroninie dofinansowany z dotacji MON
Jest to Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych dla dzieci i młodzieży szkolnej głównie członków PZK oraz dzieci członków i członków ich rodzin, Klubu Specjalistycznego ARDF - Klub Radiolokacji Sportowej oraz klubów krótkofalarskich.
Sporty Łączności w rozumieniu Służby Radiokomunikacyjnej Amatorskiej to m.in. prowadzenie łączności na radiostacji, radiolokacja /biegi na lisa i orientacja/, praca w sieci radiowej.
Obóz obejmuje:
 - przygotowanie do egzaminu na świadectwo operatorskie w SRA.
-  Bieg na radiolokacje, który  polega na poszukiwaniu ukrytych w lesie nadajników przy pomocy odbiornika w jak najkrótszym czasie.
Na obozie zapewniamy doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorską oraz opiekę medyczną.
Obóz jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty i Wychowania.

UWAGA !
W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Obrony Narodowej koszt naszego obozu wyniesie tylko 50%:
     650 zł - dla dzieci członków PZK, Klubu ARDF
     700 zł - dla pozostałych
     Termin  20.07.2013. do 03.08.2013 r.
Rezerwacja miejsca na obozie po otrzymaniu przedpłaty w kwocie 300 zł do 30.04.2013 r.
Karty zgłoszenia uczestnika są dostępne na stronie www.pzk.org.pl w zakładce Obozy PZK oraz stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.
Miejsce: Poronin - Pensjonat "Bukowy Gaj"

W programie:
1.    Zajęcia z radiopelengacji
2.    Zajęcia z biegów na orientację
3.    Praca na radiostacji klubowej, praca z Tatrzańskiego Parku Narodowego
4.    Praca w sieci radiowej
5.    Przygotowanie do egzaminu na świadectwo uzdolnienia krótkofalowców
6.    Zajęcia kulturalno rekreacyjne
o    Igrzyska obozowe
o    Ogniska
o    Turnieje
7.    Wycieczki:
o    Wycieczka na Gubałówkę
o    Wycieczka do Zakopanego
o    Wycieczka na baseny termalne
o    Wycieczka do Doliny Kościeliskiej
o    Wycieczka do Doliny Chochołowskiej
o    Piesze wycieczki po okolicy

Przyjazd w dniu 20.07.2013 r. (sobota) do godz. 16.00 na obiad.
Wyjazd w dniu 03.08.2012 r. (sobota) po śniadaniu.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Polski Związek Krótkofalowców   
W banku Nordea S.A. konto  Nr: 33144012150000 000001950797    
z dopiskiem:  Obóz Szkoleniowy + imię i nazwisko uczestnika

Na dowodzie wpłaty lub przelewu wpisać dane uczestnika. Najlepiej kopię dowodu wpłaty lub przelewu dołączyć do dokumentów – skanów.
Wypełnione dokumenty wraz z dowodem wpłaty przesłać elektronicznie na adres (e-mail):    sp2jnk@interia.pl

Dojazd na miejsce obozu – Poronin we własnym zakresie.
Będzie zorganizowany przejazd z opiekunami  PKP na trasie Gdynia-Poronin.
Mapka dojazdowa w zakładce Obozy PZK.
W razie problemów lub wątpliwości wystarczy kontakt telefoniczny. Tel. 509 951 345
Info. Zbyszek SP2JNK

3. Obsługa QSL. W związku z pojawiającymi się różnymi interpretacjami, informujemy, że
Zgodnie z Uchwałą ZG PZK z dnia 5.02.2013 r. zmieniły się zasady obsługi QSL dla stacji zagranicznych w tym ekspedycji DXowych*  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Obsługi QSL Członków PZK.

PZK zabezpiecza obsługę QSL dla ekspedycji DX-owych, które uzyskały patronat Polskiego Związku Krótkofalowców.
 *Warunkiem obsługi QSL stacji zagranicznych jest spełnienie wymogów określonych w ww. Regulaminie Obsługi QSL Członków PZK. Regulamin Obsługi QSL Członków PZK zostanie opublikowany w najbliższym czasie na portalu PZK.

Info. SP2JMR, SP2JLR, SP5ELA

SP3HC s.k. Z wielkim żalem zawiadamiam, że Stanisław Małyszka SP3HC zmarł we czwartek rano w dniu 28 marca 2013 w szpitalu w Niwce pod Poznaniem, po długiej chorobie. Stan SP3HC był członkiem SPDXC, weryfikował innym członkom SPDXC stan podmiotów DXCC w ramach SPDXC, przed laty był prezesem OT PZK w Poznaniu. Na co dzień Stan SP3HC był wyróżniającym się DX-manem i wspaniałym Kolegą.
Pogrzeb odbył się we środę 3 kwietnia 2013 w Poznaniu na cmentarzu Miłostowo.

Info. Bogdan SP3IQ

Artur Wojcieszek ś.p.
Z żalem zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2013 r. zmarł nagle Pan Artur Wojcieszek, naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej Urzędu komunikacji Elektronicznej.
W ramach swojej funkcji pod Jego nadzorem znajdował się całokształt spraw związanych z Służbą Radiokomunikacyjną Amatorską.
 Nabożeństwo żałobne odprawione będzie w Kościele pw. Jana Chrzciciela (Kościół Farny) w Radomiu, ul. Rwańska  6 w czwartek, 4 kwietnia o godz. 13:00.

Info. Piotr SP2JMR

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

news: ikona_pdf.gif Link do KS-14 w dziale download


Załączniki do komunikatu

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU


I. INFORMACJE ORGANIZATORA O WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku  - Obóz Szkoleniowy Sportów Obronnych.
2. Adres: Poronin ul. Tatrzańska 55 
     3. Czas trwania wypoczynku od ……………....do ……………….. 2013 r.
 
 Bydgoszcz 02.04.2013 r.                                          ......................... 
    (miejscowość, data)                            (podpis organizatora wypoczynku)
 _______________________________________________

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA
NA WYPOCZYNEK

1. Imię i nazwisko dziecka ................................……………………………………………….
2. Data urodzenia .........................................…………………………………………………..
3. Adres zamieszkania .................…………………. ……………..telefon ... ……………….
4. Nazwa i adres szkoły .................... …………………………………………….klasa ..........
5. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku:
 ......................................................................................................................…

 ...........…………………………………………………….  telefon .........................................
 
 .......................                                                          ......................
  (miejscowość, data)                               (podpis ojca, matki lub opiekuna)
 _________________________________________________

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
    (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje
stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
 .............................................................……………………………………………………..
 .............................................................……………………………………………………..
 .............................................................……………………………………………………….
 .............................................................……………………………………………………….

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE
O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI
DZIECKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU.
             
                                                            .......................                                               …………………………………….
      (data)                                (podpis matki, ojca lub opiekuna)
 ____________________________________________________________

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH
 lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ................,
błonica ..........……………, dur ...............…………………., inne .............

.............................                                   .................... 
        (data)                                 (podpis lekarza, matki, ojca lub opiekuna)
________________________________________________________

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU
  (w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy -
wypełnia rodzic lub opiekun)
 .............................................................……………………………………………………
 .............................................................………………………………………………….
 .............................................................……………………………………………………
 .............................................................…………………………………………………..

................................                               ........................
       (data)                            (podpis wychowawcy lub rodzica - opiekuna)
_____________________________________________________________

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:
1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
  
2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek 
  ze względu: ...............................................
 ........................................................... 

 .......................                                    ......................
      (data)                                                    (podpis)
 _____________________________________________________________

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na ………………………………………….......................................
                       (forma i adres miejsca wypoczynku)
od dnia ..............…………….. do dnia ...............………… 2013 r.

 .................................                          ........................
        (data)                                (czytelny podpis kierownika wypoczynku)
 ____________________________________________________________

VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA
WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

 .........................................................
 ...............................................................
Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym  lub hospitalizacji
dziecka
 
.................................                                                 .......................
 (miejscowość, data)                 (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę  
                                                                  medyczną  podczas wypoczynku)                                                   
 _____________________________________________________________

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU
   PODCZAS TRWANIA WYPOCZYNKU
...............................................................
...............................................................

       ……….........                                            .......................
  (miejscowość, data)                         (podpis wychowawcy-instruktora)

___________________________________________________________________________

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW
Sekretariat ZG PZK

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz.
Adres korespondencyjny: skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13
Nordea S.A. konto: 33144012150000 000001950797

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OBOZU PZK 2013 r.

1) Informacje o Obozie. Nazwa obozu: Obóz Szkoleniowy w Sportach Obronnych.
Adres: Pensjonat „Bukowy Gaj” 34-520 Poronin, ul. Tatrzańska 55
 Baza nocleg w pokojach z łazienkami, wyżywienie 4 posiłki dziennie /domowa kuchnia,  szwedzki stół/, kwatermistrzowska, medyczna, kadra wychowawcza PZK, program na czas trwania obozu znajduje się w PZK i na stronie PZK należy się z nim zapoznać przed dokonaniem rezerwacji.
Transport uczestników na i z obozu na własny koszt.
2) Zobowiązanie rodzica do uiszczenia kosztów pobytu dziecka.
      ➢ Koszt obozu: 650zł.
➢ Imię i nazwisko dziecka.........................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................................
➢  Data i miejsce urodzenia .................................. ➢Numer PESEL ........................................
➢Zobowiązuję się do pokrycia kosztów pobytu dziecka na obozie Szkoleniowym w Sportach Obronnych w następujący sposób:
wpłata w wysokości 300 zł celem rezerwacji miejsca na obozie – płatne przelewem do dnia 30.04.2013 r.
Konto ZG PZK konto w Nordea S.A. 33144012150000 000001950797
Pozostałą kwotę w wysokości 350 zł należy wpłacić do dnia 05.07.2013 r.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z obozu w terminie do dnia 05.07.2013 r. organizator zwraca 50% całościowych kosztów na pisemny wniosek rodzica, po tym czasie wpłata nie zostanie zwrócona.
3) Oświadczenie rodziców (opiekunów).
W razie zagrożenia życia dziecka .................................................. zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operację.

............................................ 2013 r.         ..................................................
(miejscowość, data)                                        (podpis matki, ojca lub opiekuna)

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,541,982 Unikalnych wizyt