PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3355 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-13. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 27.03.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png
 

KOMUNIKAT NR 13/2013 z dnia 27.03.2013

Witam odbiorców naszych komunikatów. Poniżej aktualności.

Koleżanki i Koledzy
W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, wszystkim Wam, Waszym Rodzinom i najbliższym składam najlepsze życzenia zdrowych i wesołych Świąt, smacznego jajka i mokrego, ale bez przesady, dyngusa.

Teraz nieco z innej beczki. Pomyślnie dla nas, krótkofalowców zakończyła się konferencja w Sejmie RP. Jej przebieg oglądało on-line wiele osób, nie tylko krótkofalowców. Informacja o jej przebiegu ukazała się również w wielu środkach masowego przekazu, również na stronie I Regionu IARU. Zagraniczni uczestnicy konferencji przesłali podziękowania za jej zorganizowanie do Marszałka Senatu i Pana Senatora Czeleja, również i dla mnie osobiście oraz dla członków PZK wpłynęły od nich bardzo ciepłe i miłe podziękowania.

 I wydawało się, że nareszcie możemy spokojnie kontynuować podjęte przez środowiska radioamatorskie wspólne działania. Dlatego zaskoczeniem było, gdy na stronach OPOR-u ukazała się budząca we mnie kontrowersje informacja dotycząca zakończenia konsultacji społecznych projektów rozporządzeń w sprawie świadectw operatorskich oraz pozwoleń radiowych. Z wielką przykrością przeczytałem fragment tekstu dotyczący działalności PZK, a konkretnie działań podejmowanych przez wiceprezesa PZK Piotra SP2JMR, który nie ukrywam jest moją przysłowiową „prawą ręką”. Rozumiem, że Kolegom z OPOR-u nie podoba się z różnych przyczyn projekt rozporządzenia opracowany przez PZK – mają do tego prawo. W takim samym stopniu członkom PZK nie odpowiada projekt rozporządzenia opracowany przez OPOR, projekt, który zdaniem wielu, praktycznie niewiele nowego wnosi do obowiązujących przepisów i wprowadza wiele kontrowersyjnych zapisów, o czym informowałem swego czasu Kolegę Marka Ruszczaka SP5UAR, po zapoznaniu się z jego listem otwartym skierowanym do mnie osobiście i do Prezydium PZK. Ale nie o tym chciałem teraz pisać.

Stawiam sprawę w sposób jasny – od dnia dzisiejszego każdy atak skierowany przeciwko komukolwiek z członków władz PZK, a także organizacji, które PZK reprezentuje na mocy podpisanych porozumień, będę traktował jako atak skierowany osobiście przeciwko mnie i przeciwko organizacji, której jestem Prezesem. Wielokrotnie podkreślałem, że nie chcę żadnej wojny, żadnego wzajemnego obrzucania się błotem, będę rozmawiał z każdym chociażby najmniejszym stowarzyszeniem, klubem czy też z poszczególnymi osobami, ale pod jednym warunkiem, a warunkiem tym jest wzajemne szanowanie się i akceptowanie różnorodności poglądów. Tylko wówczas jest możliwe osiągnięcie wspólnego celu. Wielokrotnie apelowałem w tej sprawie również do członków naszego stowarzyszenia – wyzbądźmy się wzajemnych antypatii, a jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zrobić, zachowajmy je wyłącznie dla siebie.

Jerzy Jakubowski SP7CBG prezes PZK

1. Polski Związek Krótkofalowców Komisja Statutowa. Po pierwszej ankiecie Komisji.

Pod koniec września 2012 r., Komisja Statutowa PZK skierowała do delegatów na Krajowy Zjazd, pierwszą swoją ankietę zawierającą 41 pytań w sprawie zmian w statucie.
Pierwszy termin nadsyłania odpowiedzi upłynął na początku grudnia 2012. W tym terminie otrzymano tylko 19 odpowiedzi. Na wniosek prezesa PZK, Jerzego SP7CBG, termin spływu ankiet przedłużono do końca lutego 2013. Komisja wysłała do delegatów kilka monitów i do dnia 15 marca 2013 otrzymano 35 ankiet z odpowiedziami.

Odpowiedzi nie otrzymano z następujących oddziałów i ich delegatów:
OT 01 – SP6CZ, SP6T, SP6JIU; OT 11 – SP6CIK, SP9UO; OT 24 – SP7NWM;
OT 03 – SP7ASZ; OT 12 – SP9BRP; OT 31 – SP9QMP, SP9FRZ;
OT 04 – SP2FAX; OT 14 – SP1JNY, SP1TMN; OT 35 – SP8AUP;
OT 05 – SP8NFZ; OT 15 – SP7VVK; OT 50 – SP9MRN;
OT 06 – SP9FHZ, SP9NWE, SQ9CI; OT 17 – SP4Z, SQ4OLP; OT 51 – SP7SP;
OT 09 – SQ2BXI; OT 22 – SP1II;

Ankiety otrzymano od 35 osób co stanowi 58,3% a zatem pod uwagę brane były odpowiedzi przekraczające 50% w danym pytaniu.
Po przyjęciu powyższych założeń można wyciągnąć następujące wnioski co do proponowanych zmian:
Polski Związek Krótkofalowców ma być organizacją osób fizycznych, a siedzibą związku nie musi być Warszawa. W dotychczasowym statucie cele i zadania zostały określone w sposób wystarczający.
Osoby fizyczne mogą nabywać członkostwo zwyczajne (nadawcy), nadzwyczajne (nasłuchowcy i nie nadawcy), wspierające (osoby fizyczne i prawne). Członkiem PZK zostaje się za pośrednictwem oddziału terenowego, który także zbiera składki w systemie rocznym/półrocznym, bez okresu karencyjnego. Oddział także ma prawo zdecydować o wykluczeniu członka z PZK a odwołanie od tej decyzji następuje do Zarządu Głównego.
Władze PZK to 7-mio osobowe Prezydium wybierane w pełnym składzie przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna w składzie 5-cio osobowym wybierana też przez KZD.
Zarząd Główny tworzą: Prezydium Związku i wybieralni przedstawiciele OT mający przydzielone konkretne zadania i tematy (mogą to być stałe tematyczne komisje).
Delegaci na KZD to wybieralni przedstawiciele OT w liczbie 1 na 100-tu członków oddziału.
Nadzwyczajny KZD zajmuje się tylko sprawami dla których został powołany.
Władze oddziału to 5-cio osobowy Zarząd i 3 osobowa Oddziałowa Komisja Rewizyjna.
Kadencja delegata, Prezydium, GKR, Zarządu OT i OKR trwa 4 lata ale nie muszą się one pokrywać.
Oddział terenowy powinien posiadać co najmniej 50 członków i to oddział decyduje o uzyskaniu osobowości prawnej w oparciu o statut PZK. Oddziałów może być dowolna ilość.
Budżet PZK pokrywa koszty działalności: administracji centralnej, obsługi QSL, KZD, posiedzeń ZG, działalność OT, klubów, uwzględnia także koszty zawodów i imprez sportowych, ekspedycji i wypraw DX-owych, promocji, wystaw i szkoleń o charakterze ogólnopolskim.
Wnioski:
Z powyższej analizy widać, że delegaci nie widzą potrzeby dokonywania zmian w statucie, a zaproponowane zmiany mają tylko polepszyć sytuację w oddziałach. Należy jednak dodać, że część odpowiedzi zawierała daleko idące propozycje zmian, jednak było ich za mało aby miały decydujące znaczenie.
Możliwe, że gdyby odpowiedzieli wszyscy delegaci ta analiza była by całkowicie inna. Nie odpowiadając na przesłaną ankietę, delegaci pozbawili członków macierzystego oddziału możliwości przedstawienia swoich koncepcji, pomysłów i przemyśleń. Szkoda że tak się stało.

Przewodniczący Komisji Statutowej PZK
Zdzisław SP3GIL

2. WARD 2013
Tegorocznym tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia Krótkofalowca (WARD – World Amateur Radio Day) jest hasło nawiązujące do działalności krótkofalowców w sytuacjach kryzysowych w drugim stuleciu. Dlatego też Kierownictwo Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej(IARU) zdecydowało, że hasłem tegorocznych obchodów powołania IARU będzie: Amatorskie radio: drugie stulecie działań krótkofalowców w sytuacjach
kryzysowych.
Wybrany temat dla 2013 roku będzie znakomitą okazją dla radiooperatorów zajmujących się łącznością kryzysową do zaprezentowania form takich działań. Mogą to być np. pokazy demonstrujące korzyści z doświadczeń i sprzętu radioamatorów w warunkach zagrożeń lub klęsk żywiołowych. Takie pokazy najlepiej zorganizować w miejscach publicznych takich jak np. parki czy centra handlowe. Jest wówczas świetna okazja do promowania krótkofalarstwa jako radiowego hobby dla ludzi w różnym wieku. Stąd sugestia, aby w działaniach takich licznie uczestniczyła młodzież. Dobrym sposobem
prezentacji mogą być tzw. Klubowe Dni Otwarte. Do działającego klubu krótkofalowców można zaprosić młodzież z pobliskich szkół lub mieszkańców osiedla. Oczywiście prezentacje takie można także organizować w poza swoimi siedzibami, np. w szkołach, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych itp. Ważne jest aby z krótkofalarskim przesłaniem wyjść poza swoje grono. Organizując tego rodzaju imprezy warto pamiętać aby informacje nie były zbyt zawiłe dla przeciętnego człowieka. Nie mogą też trwać zbyt długo. Oczywiście podczas takiego spotkania powinien tez znaleźć się czas na pytania i udzielanie na nie odpowiedzi. W tym roku 18 kwietnia jest dniem powszednim (czwartek). Nie oznacza to jednak konieczności organizacji krótkofalarskich
prezentacji dokładnie w tym dniu. Wszystko „to” można zorganizować w dowolny weekend. Jak wiadomo bardzo dobrym nośnikiem informacji są lokalne media. One chętnie włączą się do tej akcji, a wtedy informacja o krótkofalowcach dotrze zdecydowanie do szerszego grona ludzi. Konieczne jest aby radiowe hobby zaprezentować w jak najciekawszy i wszechstronny sposób.
Środowiska zainteresowane tematyką WARD 2013, w tym łącznościami kryzysowymi prosimy o kontakt z Redakcją MK eQTC (qtc@post.pl), która wraz z PZK jest organizatorem tematycznych zawodów i wydawcą okolicznościowego dyplomu.

Info: SP2FAP

3. Gorzowskie spotkanie
Koleżanki i Koledzy!
Spotkania są otwartą, jednodniową formą pikniku dla sympatyków radia, krótkofalowców i wszystkich zainteresowanych technikami łączności radiowej. W tym roku pragniemy dodatkowo wzbogacić spotkania o elementy wystawienniczo-targowe. Zależy nam na wspólnym zaprezentowaniu osiągnięć amatorów i profesjonalistów. Naszym celem jest podnoszenie społecznej wiedzy politechnicznej w dziedzinie łączności i elektroniki związanej z łącznością. Pragniemy propagować radioamatorstwo jako pożyteczne i potrzebne społecznie hobby, dające wymierny efekt w czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
Podobnie jak w roku ubiegłym, zapraszamy w gościnne progi Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego "Słowianka". Na terenie zadaszonego wielofunkcyjnego boiska-lodowiska przy ulicy Słowiańskiej 14 zamierzamy wydzielić miejsca dla wystawców oraz ustawić giełdowe stoliki. Istnieje także możliwość doprowadzenia zasilania sieciowego. Postaramy się zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla każdego wystawcy. Będzie miejsce do prowadzenia prelekcji oraz dyskusji.
Nowością w tym roku będzie możliwość zorganizowania własnych stoisk wystawowych dających szanse zaprezentowania klubów, firm, instytucji czy nawet regionu lub miasta. Szczególnie zapraszamy wszystkie kluby pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia i działalność. Pisząc „kluby” mamy na myśli zarówno ogólnopolskie stowarzyszenia miłośników różnej działalności krótkofalarskiej, jak i niewielkie kluby działające w swoich środowiskach lokalnych.
Spotkania odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim, w drugą sobotę maja, czyli 11 maja 2013 r., oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11. Udział w imprezie będzie bezpłatny zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. Jednocześnie czynna będzie cała baza usług rekreacyjnych i gastronomicznych „Słowianki”.
Organizatorem spotkań jest Klub Krótkofalowców "Klon" SP3YPR z Gorzowa Wlkp. działający jako klub Polskiego Związku Krótkofalowców zarejestrowany w strukturach Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego.
Współorganizatorami są: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka", Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. Telewizja Polska S.A Oddział w Gorzowie Wlkp. Współpracę organizacyjną przyjął także okręg Brandenburgii niemieckiego stowarzyszenia krótkofalowców DARC (Distrikt Brandenburg Deutscher Amateur-Radio-Club e. V.). Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Bieżące informacje organizacyjne będą umieszczane na stronie www.gsk3.sp3ypr.pl
ZAPRASZAMY w imieniu wszystkich organizatorów. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i pomysły. Zgłoszenia, pytania, informacje dotyczące GSK prosimy kierować drogą elektroniczną na nasze adresy umieszczone w zakładce „zaproszenie” wskazanej strony lub w linku „kontakt”.

Zbigniew Czaja SP3NYF
Rafał Stępień SP3HTF
Michael Hahn DL7UGN

4. "Wielkanocnej Pisanki" oraz "Ratownictwa Górniczego" w 2013 r. nie będzie. Przypominamy, że Klub Łączności SP9KDU nie zgłaszał do Kalendarza Zawodów PZK na rok 2013 zawodów "O Pisankę Wielkanocną" oraz "Ratownictwo Górnicze" (nie ma tych zawodów w Kalendarzu Zawodów PZK) i zawody te nie odbędą się.

Vy 73
W imieniu Klubu SP9KDU
Robert SQ9FMU

5. Kwietniowe eQTC
Kwietniowe wydanie MK eQTC ukaże się z zegarmistrzowską dokładnością, czyli
1 kwietnia br. I nie jest to prima aprilis! Elektroniczna wysyłka w pełni umożliwia punktualne dotarcie do wszystkich zainteresowanych. To ważne, bo dobrze jest mieć pod ręką najnowszy, krótkofalarski serwis informacyjny. W kwietniowym numerze znaleźć można dużo ciekawych wiadomości, pożytecznych dla każdego czynnego w eterze radiooperatora. Tematem przewodnim wydania jest Światowy Dzień Krótkofalowca jaki obchodzić będziemy 18 kwietnia. Wraz z PZK wydawany będzie pamiątkowy dyplom, organizowane też będą krajowe zawody HF. Wcześnie, bo już w pierwszy weekend czekają nas międzynarodowe zawody SP DX Contest. Na uwagę zasługuje dział CQ DX, a w nim m.in. odpowiedź na pytanie dlaczego SP5XVY ze stacji TX5K nie obsługiwał członków SPDXC. Także komentarz dot. spotowania jest godzien uwagi, chociaż autor dosadnie opisuje to zjawisko. W numerze także regulaminy zawodów, informacje z dziedziny programu dyplomowego Flora & Fauna, w tym o pięknie opracowanym projekcie Russian Flora Fauna. Wiadomości jest dużo i każdy coś dla siebie znajdzie.
Patrz: www.qtc.suchacz.eu

6. Walne Zebranie WOT - OT25
Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców zwołuje
Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców
W dniu 13 kwietnia 2013 r.
- w pierwszym terminie 13 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:00
- w drugim terminie 13 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:30
W Sali Ligi Obrony Kraju przy ul. Chocimskiej 14 (III piętro sala 305) w Warszawie.
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania WOT PZK dostępny w sekretariacie ZG PZK do wysłania zainteresowanym w wersji elektronicznej.

Prezes Zarządu WOT PZK
Jerzy Szawarski sp5ssb

7. Walne Zebranie Świętokrzyskiego OT PZK - OT03
Uprzejmie informuję, iż Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiego Oddziału Terenowego PZK OT nr 03 odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2013 (sobota) o godzinie 10.00 (drugi termin 10.15) w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii 56, 26-001 Masłów na który serdecznie zapraszam.

Pozdrawiam
Jan SQ7LQJ Prezes OT03

8. Konsultacje projektu Rozporządzenia w sprawie pozwoleń w SRA

25 marca zakończył się kolejny etap konsultacji projektu Rozporządzenia w sprawie pozwoleń w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Pod poniższym linkiem można zapoznać się z opiniami na temat projektu:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/519/projekt/154450/katalog/154455 - strona jest na bieżąco aktualizowana.
A tu znajduje się projekt zgłoszony przez PZK: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//519/154450/154452/154455/dokument69001.pdf

Info: SP2JMR

SP7HOR s. k.
W dniu 27 marca 2013 r. ok. godz. 08.00 opuścił nasze szeregi Alfred Cwenar SP7HOR. Alfred był członkiem PZK w Lubelskim Oddziale naszego stowarzyszenia. Był animatorem wszelkiej działalności sportowej w krótkofalarstwie. Największe Jego zasługi to rozwój Amatorskiej Radiolokacji Sportowej, a w latach 2007-2012 szybkiej telegrafii czyli HST. Właśnie w ramach rozwoju tej dyscypliny ś. p. Alfred SP7HOR był głównym organizatorem Mistrzostw R1 IARU w HST Rawa Mazowiecka - Skierniewice w 2010 roku, co stanowiło jeden z najważniejszych elementów jubileuszu 80. lecia PZK.
Jako działacz i pracownik LOK ś. p. Alfred był wychowawcą wielu pokoleń krótkofalowców oraz zawodników w sportach łączności.
Ś. p. Alfred Cwenar SP7HOR należał do ludzi, których bardzo trudno będzie zastąpić. Trudno, bo nie łatwo znaleźć działaczy, którzy często kosztem wielu wyrzeczeń i ograniczeń w życiu prywatnym propagują krótkofalarstwo oraz organizują najróżniejsze formy aktywności skierowane w większości do najmłodszych adeptów naszego wspaniałego hobby.
Pogrzeb ś. p. Alfreda Cwenara SP7HOR odbędzie się w dniu 30 marca o godz.13.00 na cmentarzu w Skierbieszowie k. Zamościa. Na uroczystościach pogrzebowych ZG PZK będzie reprezentował Jerzy Kowalski SP8HPW członek ZG PZK oraz prezes Lubelskiego Oddziału PZK wraz z Jerzym Miśkiewiczem SP8TK jednym z nestorów Polskiego Związku Krótkofalowców.
W imieniu Zarządu Głównego PZK i swoim własnym składam Rodzinie ś. p. Alfreda najszczersze kondolencje.
Cześć Jego pamięci!
Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


SP5MXD s.k. Andrzej Drewnikowski SP5MXD nie żyje.
Pogrzeb odbędzie się w Szczecinie dnia 28 marca o godzinie 13 na Cmentarzu Centralnym, ul. Ku Słońcu.
Mirek SP5AZN

Andrzej był wspaniałym człowiekiem, gościłem kiedyś u niego w domu, w czasach kryzysu przyjął nas godnie!
Mieszkał w Warszawie na ulicy Pruszkowskiej. Krótkofalowiec i żeglarz. Był członkiem PZK do 2009 roku, wcześniej w OT-25, potem w OT-37.
Zmarły miał 82 lata.

Cześć jego pamięci!
Zygmunt Szumski SP5ELATyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wieceprezes PZK

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu download - komunikaty sekretariatu
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,434,599 Unikalnych wizyt