PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3324 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 3
Użytkowników online: 0
RSS

KS-9. Komunikatsekretariatu ZG PZK z dnia 27.02.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.jpg

 KOMUNIKAT NR 9/2013  z dnia 27.02.2013 r.

Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto aktualności.

1. Po posiedzeniu prezydium ZG PZK w dniu 20.02.2013
Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 20.02.2013 r. w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium ZG PZK. Uczestniczyło w nim 6 członków prezydium
(bez Kol. Jurka SP3SLU - usprawiedliwiona nieobecność), 2 członków GKR oraz goście z Praskiego OT PZK.
- Prezydium omówiło sprawę tzw. „składek klubowych” zbieranych w OT37. Prezesowi OT37 przekazano kopię protokołu kontroli US 1 Warszawie. Prezes omówił sytuację związaną ze składkami nie księgowanymi w OT37. Omówiono przebieg kontroli US 1. zaproponowano także projekt stosownej uchwały w celu przedstawienia jej po obrady ZG PZK na najbliższym posiedzeniu.
- W ramach omawiania bieżącej sytuacji finansowej PZK, omówiono zmiany w przepisach o OPP. W związku z tym Oddziały Terenowe PZK muszą przedstawiać treści uchwał o przeznaczeniu środków z tyt. OPP z uwzględnieniem obowiązujących przepisów po nowelizacji Ustawy o OPP. Oświadczenie członka zarządu OT nie jest wystarczającym dokumentem. Uchwały te będą weryfikowane przez księgowość PZK oraz prezydium ZG PZK.
- Przyjęty przez prezydium wstępnie projekt budżetu na rok 2013 zostanie w najbliższym czasie przesłany do członków ZG PZK w celu konsultacji.
- Przewidywany termin posiedzenia ZG PZK to 11.05.2013 CPK Warszawa Praga Południe. Przewidujemy równoległe szkolenie skarbników Oddziałów Terenowych PZK
- Prezydium po zapoznaniu się z wnioskami postanawia ogłosić o zamiarze nadania Złotej Odznaki Honorowej Kol. Andrzejowi Korczin SP4KA, Jerzemu Kucharskiemu SP5BLD oraz Zygmuntowi Seliga SP5AYY.
- Prezes zrelacjonował stan przygotowań do konferencji pt. "Krótkofalarstwo to nie tylko hobby" oraz jej planowany przebieg i przedstawił informacje o najważniejszych zaproszonych gościach w tym o planach ich pobytu w SP.
- Prezydium postanowiło wystąpić do wszystkich OT z zapytaniem o sprzęt z zestawienia opublikowanego przez Zbigniewa SP9UNQ. Po otrzymaniu informacji o przedmiotach nie ujawnionych przez OT przystąpimy do ujawnienia osób faktycznie odbierających sprzęt i nim dysponujących.
- Inwentaryzacja. Prezes PZK wyda zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji w sekretariacie ZG PZK oraz OT PZK na dzień 31 marca Dotyczy to także OT, które nie dostarczyły spisu z natury na 31.12.2012.
- Prezydium powołało na funkcję Award Managera PZK Kol. Joannę Karwowską SQ2LIC.
- Hamfest Friedrichshafen 2013. Prezydium ogłasza konkurs na projekt wystroju stoiska PZK. Kwota przeznaczona na realizację tego celu to 1700 zł. Ustalono, że ekipa PZK będzie składała się z 4 osób.
(info: SP2JMR).

3. Promocja PZK
Ciąg dalszy nowinek z kategorii promocja polskiego krótkofalarstwa oraz PZK i jego członków w zagranicznych materiałach. Tym razem na okładce marcowego RadCom - miesięcznika RSGB jest zamieszczone interesujące zdjęcie kolegi Jacka, SP5AUY członka VOT PZK (OT73). Link do informacji to:
http://www.rsgb.org/news-radcom/radcom/?month=February&year=2013
Info: Henryk SM0JHF

4. 83 lata PZK - uzupełnienie do informacji z 20.02.2013

Od prezesa Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców otrzymałem informację uzupełniającą dot. powstania PZK, której fragment zamieszczam. Całość nieco osobistego listu ze sprostowaniem została w sposób nieuprawniony wysłana przez Kol. Bożenę SP9MAT do wszystkich adresatów naszych komunikatów. Zamieszczam najistotniejszy fragment z w. wym. listu:
"Przystąpienie do Polskiego Związku Krótkofalowców w charakterze członków założycieli zgłosiły wszystkie istniejące w Polsce Kluby Krótkofalowe a mianowicie:
1. Lwowski Klub Krótkofalowców. 2. Polski Klub Radjo-Nadawców w Warszawie. 3. Polski Klub Radjo-Nadawców w Poznaniu, 4. Wileński Klub Krótkofalowców, 5. Krakowski Klub Krótkofalowców.
Pierwsze Walne Zgromadzenie członków P. Z. K. odbyło się w Warszawie w dniach 22 — 24 lutego 1930 r. jednocześnie ze Zjazdem.
Następnie dochodzimy do Pierwszego Zjazdu PZK i tutaj też znajdujemy Kraków w sprawozdaniu zamieszczonym w Radjo Nr. 9 str 19.."
Oświadczam, że nie było moim celem pominięcie któregoś ze środowisk tworzących Polski Związek Krótkofalowców. Za pomyłkę przepraszam.
Info: Piotr SP2JMR.

5. BIP PZK
W związku z zapytaniami zgłaszanymi przez niektórych kolegów informuję, że żaden przepis prawny nie obliguje Polskiego Związku Krótkofalowców do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, ani także do ich udzielania w trybie właściwym dla BIP.
Info: Piotr SP2JMR

6. Sprzęt pozyskany przez PZK
Ponieważ na niektórych listach dyskusyjnych trwa dyskusja na temat sprzętu pozyskanego przez PZK z MON i MSW informuję co następuje:
Krążące nie sprawdzone informacje na temat mitycznych 34 radiostacji R-140, rzekomo otrzymanych z MON w latach 2005-2011, nie są prawdziwe, a ich podstawą była informacja publiczna udzielona kilku osobom przez stosowną komórkę w Ministerstwie Obrony Narodowej miesiącu wrześniu 2012 r. Informacja ta dotyczyła decyzji Ministra o przekazaniu sprzętu, a nie faktycznego jego przekazania przez jednostki Wojskowe. Otrzymaliśmy do dyspozycji tylko 20 sztuk R-140 oraz 3 sztuki R-137 i kilka sztuk innego, drobnego sprzętu i to w latach 2009-2011, przy czym całość była do odbioru w latach 2010-2011. Podstawowym kryterium uchwalonym wtedy przez prezydium ZG w upoważnianiu do odbioru sprzętu było wzmocnienie stacji SN0HQ. W dalszej kolejności sprzęt miał trafić do klubów krótkofalarskich i to bez względu na przynależność PZK/LOK/ZHP. Warunek był jeden: należy odebrać sprzęt w terminie i na własny koszt, który oscylował pomiędzy 3 a 10 tysiącami złotych. Niestety, dwie radiostacje R-140 na samochodach Star 660 nie zostały odebrane, a upoważnione do odbioru osoby nawet nas nie powiadomiły o przyczynach nie odebrania sprzętu. Sprzęt zabrała AMW.
Na skutek zapytań oraz pism do MON skierowanych przez nieżyczliwe PZK osoby informuję, że na rok 2013 PZK dotychczas nie otrzymał żadnego sprzętu pomimo wnioskowania w listopadzie 2012 roku (czyli w terminie) o 20 sztuk radiostacji R-140, 10 sztuk R-137, 10 samochodów Honker, maszty kratownicowe radiolinii R-404 5 sztuk, maszty pneumatyczne MTP -20 sztuk oraz zestawy naprawcze do radiostacji, agregaty oraz o drobny sprzęt.
Osobom tym należą się szczególne wyrazy wdzięczności, zwłaszcza od oczekujących na sprzęt klubów krótkofalarskich, a także stacji SN0HQ.
Sprzęt pozyskany jakoby przez PZK z jednostek podległych MSW nie był pozyskiwany centralnie, lecz przez Oddziały Terenowe PZK. W związku z informacją publiczną otrzymaną przez Zbigniewa Antasa SP9UNQ informuję, że sprzęt otrzymany z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz z KW Policji w Szczecinie i Gorzowie Wlkp. został prawidłowo zaewidencjonowany w oddziałach terenowych PZK odpowiednio w OT 11 oraz OT14. Polski Związek Krótkofalowców nie ma wiedzy o losach pozostałego sprzętu pozyskanego bez upoważnienia. Informacje o sprzęcie otrzymaliśmy wyłącznie poprzez zapytania Zbigniewa Antasa SP9UNQ i jej upublicznienie. Obecnie potwierdził to także Podkarpacki OT PZK (OT05) odnośnie sprzętu z KW Policji w Rzeszowie, który to OT podobnie jak Opolski OT (OT-11) posiada osobowość prawną.
Info: Prezydium ZG PZK

7. XXXII spotkanie integracyjne – Ognisko na Bemowie 2013
Serdecznie zapraszamy członków macierzystego Warszawskiego OT PZK (OT25) oraz sąsiadów - członków Praskiego OT PZK (OT37) i Wirtualnego OT PZK (OT73) wraz z Rodzinami na XXXII spotkanie integracyjne Okręgu SP5 \"Ognisko w Lasku na Warszawskim Bemowie\" w pobliżu ul. Kutrzeby, które odbędzie się w dniu 9 marca 2013 r. (sobota).

prezesi

Porządek Ogniska:
10.00 - rozpoczęcie Ogniska, przemówienie Prezesa WOT PZK
10.10 - przemówienia zaproszonych Gości
10.20 - zdjęcie zbiorowe
10.30 - konsumpcja grochówki, pieczenie kiełbasek, praca w grupach i podgrupach tematycznych


Tutaj link do archiwaliów Ognisk na Bemowie:  http://ot25.pzk.org.pl/ogniska_bemowskie.html

Foto: od lewej SP5ELA, SP5SSB, SP5LS

Prezes Zarządu WOT PZK, OT-25
Jerzy Szawarski SP5SSB/SN5B

8. 40 lat pracy w eterze Eugeniusza SP2GUC

Jeden z najaktywniejszych krótkofalowców w północnej części Polski, Eugeniusz Ostrowski SP2GUC w dniu dzisiejszym obchodzi 40. lecie krótkofalarstwa. Na Jego prośbę w załączeniu do komunikatu publikujemy krótkofalarski życiorys Eugeniusza. Z okazji jubileuszu składamy Eugeniuszowi SP2GUC serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji w uprawianiu naszego wspaniałego hobby.
Info: Prezydium ZG PZK.

9. SP6PAZ
pazInformujemy, że od dnia 25 lutego 2013 Piastowski Klub Krótkofalowców SP6PAZ-SN6O posiada już nową domenę sp6paz.pl. Otrzymanie domeny było możliwe dzięki staraniom Zarządu klubu SP6PAZ oraz Webmastera w osobie Sławka SP6ZC (ex:SP6CYX) oraz pomocy ZOT PZK w Opolu.
73 Krzysztof SP6DVP-3Z6V

10. Zaproszenie do udziału w zawodach
Międzyzakładowy Klub Polskiego Związku Krótkofalowców przy Burmistrzu Miasta Jarosławia SP8PEF zaprasza do udziału w zawodach "O Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia". Odbędą się one w dniu 10 marca br. o godzinie 6-7 UTC tj. 7-8 czasu lokalnego. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

SP2CPI s.k.
W dniu 22.02.13 odeszła od nas ś.p. Teresa Wojniusz SP2CPI XYL Jurka SP2PI niegdyś bardzo aktywnego krótkofalowca i wiceprezesa PZK w latach 2000-2004. Jurkowi SP2PI składamy serdeczne wyrazy współczucia. Cześć Jej pamięci.
Piotr SP2JMR

Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK


Załączniki.

Załącznik nr 1

REGULAMIN
ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
O „PUCHAR” BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

1. Celem  organizowania  Zawodów  jest złożenie hołdu tym, którzy  brali udział w wyzwoleniu Jarosławia w dniu 27 lipca 1944 roku oraz tym, którzy walczyli i polegli na wszystkich frontach II-giej wojny światowej abyśmy mogli żyć i pracować w pokoju.
2. Do udziału w Zawodach zaprasza  się operatorów  radiostacji  indywidualnych i klubowych SP – udział stacji zagranicznych mile widziany.
3. Zawody odbędą się w dniu 10 marca 2013 roku (niedziela) od godz.  6.00 do 7.00 czasu UTC – od 7,00 do 8,00 czasu lokalnego.
4. Pasmo 3,5 MHz – SSB - Moc do 100 W.
5. Punktacja:
a) za nawiązanie łączności ze stacją klubową organizatora  SP 8  PEF - 20 pkt.
b) za nawiązanie łączności z krótkofalowcem odznaczonym Medalem "Zasłużony dla Rozwoju Krótkofalarstwa na terenie Miasta Jarosławia"-10 pkt.
     c) za nawiązanie łączności ze stacjami posiadającymi "Dyplom Jarosław"- 5 pkt.
d) za nawiązanie łączności z pozostałymi stacjami indywidualnymi i klubowymi  - 1pkt.
                                                                                                          
UWAGA: Rozdawanie punktów możliwe jest tylko w jednej grupie, bez możliwości ich
                    Łączenia.
6. Uczestnicy zawodów wymieniają raporty składające się z raportu RS i trzycyfrowego numeru łączności np. 59/002, organizator podaje dodatkowo skrót JA np. 59/001/JA, krótkofalowcy posiadający Medal podają dodatkowo skrót MJ np. 59/001/MJ, stacje posiadające Dyplom "Jarosław" podają dodatkowo numer posiadanego dyplomu np. 59/001/126 lub 59/001/A24.

    Stacje, członkowie Klubu SP8PEF oraz stacje z terenu miasta Jarosławia podają ponadto w raporcie punkty do Dyplomu: Jarosław: np. 59/001/JA - 2 pkt.

7. Klasyfikacja:
    a) radiostacje indywidualne  – posiadacze Medalu i dyplomu „JAROSŁAW”
    b) pozostałe radiostacje indywidualne
    c) radiostacje Klubowe
d) najaktywniejsza radiostacja organizatora.

8. Wynik końcowy: to suma zdobytych punktów pomnożona przez ilość łączności.                                              
                                                 
9. Nagrody:
  a) za zajęcie I-go miejsca w poszczególnych grupach – „PUCHAR”
  b) za zajęcie od I-go do III-go miejsca w każdej grupie -   DYPLOM.
10. Wyniki ogłoszone zostaną w terminie 3-ch miesięcy od zakończenia zawodów i podane do wiadomości w środkach przekazu  PZK a Puchary i Dyplomy wręczone  zostaną na planowanym okolicznościowym spotkaniu lub wysłane bezpośrednio do uczestników zawodów.
11. Uczestnicy Zawodów proszeni są o przysłanie w terminie do dnia 20 marca 2013 r. czytelnego  zestawienia przeprowadzonych łączności, które winno zawierać: adres pocztowy grupę klasyfikacyjną, wykaz stacji wraz z punktacją, datę i czas łączności  raport nadany i odebrany.
12. Zestawienie należy  przesłać na adres: Klub Łączności SP8PEF, 37-500 Jarosław, skr. pocztowa 127 lub pocztą elektroniczną E-mail: ot35@o2.pl
13.  Decyzje Komisji są ostateczne.
14.  Komisja w składzie:
    Przewodniczący   - SP 8 AUP
    Członkowie:     - SP 8 IE 
                - SP 8 IQQ
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu "Jarosław" - otrzymuje dyplom bez potrzeby wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać dyplom wystarczy dokonać wpłaty na adres klubu w wysokości 10 zł a informację o dokonaniu wpłaty należy dołączyć do  zestawienia z udziału w zawodach.
                               
Regulamin Dyplomu "JAROSŁAW"
I.    Dyplom jest bezterminowy. Łączności zalicza się od 1980-01-01.
II.   Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z jarosławskimi krótkofalowcami
      indywidualnymi , oraz stacjami klubowymi i okolicznościowymi pracującymi z terenu
      miasta Jarosławia
III. Pasma i emisje dowolne.
IV. Punktacja: QSO na KF - 2 pkt. na UKF - 4 pkt.
V.   Koszt dyplomu 10 zł dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX.
VI. Opłatę za Dyplom należy wnosić na adres Klubu SP 8 PEF
VII Wymagania: Stacje SP - 10 pkt. ; EU – 5 pkt. ; DX – 3 pkt.
VIII. Zgłoszenia potwierdzone przez Klub lub dwóch nadawców oraz wpłatę  należy wysłać na adres: Klub Łączności SP 8 PEF, 37-500 Jarosław, skrytka pocztowa 127 z dopiskiem na kopercie i dowodzie wpłaty "Dyplom Jarosław" .

Adresatów niniejszego Regulaminu  prosimy o jego rozpropagowanie.

                                                                                          Organizatorzy

Załącznik nr 2.

40-lecie stacji SP2GUC
         Moja krótkofalarska przygoda zaczęła się w 1967 r. będąc uczniem szkoły podstawowej w Zalesiu. W 7 klasie szkoły podstawowej poznałem brzmienie sygnału alfabetu Morse’a, dzięki Panu Henrykowi Molskiemu, późniejszemu dyrektorowi szkoły. Bardzo mi się to spodobało. We wrześniu 1969 r. uczęszczałem do szkoły ponadpodstawowej w Chojnicach. W tym okresie czasu skierowałem swoje pierwsze kroki do klubu łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach, gdzie pod okiem ś.p. Kazimierza Domozycha SP2GOD (kierownika radiostacji klubowej), zapoznawałem się z sprzętem nadawczo-odbiorczym. Tak bardzo mnie to zainteresowało, że postanowiłem zdobyć własny znak nadawczy. Na przełomie lat 1971/1972 uczęszczałem na kurs krótkofalarski, który co drugą niedzielę odbywał się w Bydgoszczy. Przed Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy dnia 4 czerwca 1972 r. zdawałem na świadectwo uzdolnienia kategorii 1 i uprawnienia operatorskie klasy A. Po zajęciach lekcyjnych dużo czasu poświęcałem pracy na radiostacji klubowej SP2KFQ pod okiem doświadczonych kolegów.
 Dnia 27 luty 1973 r. otrzymałem indywidualny znak nadawczy kategorii 1 SP2GUC wraz z legitymacją operatorską klasy A. Na wypożyczonej z klubu radiostacji RBM 1 robiłem nasłuchy na kawałku drutu jako SP2-7194/K1, zajmując w zawodach klubowych SP/K CW 3,5 Mhz kilka czołowych miejsc. Nie miałem wówczas warunków na rozwieszenie anteny nadawczej. W latach 1973-1975 odbywałem służbę wojskową w Giżycku pracując na radiostacji dużej mocy. Wówczas to umiejętność bezbłędnego nadawania i odbioru alfabetu Morse’a w tempie 18 grup/min bardzo mi się przydała. Byłem wielokrotnie nagrodzony i wyróżniony urlopami.
 Dnia 3 grudnia 1975 r. na radiostacji RBM 1 emisją CW w paśmie 3.5 Mhz przeprowadziłem pierwszą łączność pod moim prywatnym znakiem SP2GUC ze stacją SP2KJH z Grudziądza z op. Zbyszkiem Mądrzyńskim SP2JNK. Moją pierwszą anteną nadawczą była antena G5RV a następnymi DIPOL 2x19,5m; DELTA OZIOMA 3x28m; W3DZZ z trapami SP5HS. Po pewnym czasie od Kolegi Ryszarda Czerwińskiego SP2IW nabyłem odbiornik Lambda 5 a od ś.p. Edmunda Pobłockiego SP2HGG nadajnik CW3,5-28 Mhz na GU 50 w końcówce. Pracując aktywnie na pasmach zdobyłem dziesiątki różnych, bezpłatnych dyplomów krajowych i zagranicznych. Udawało się również bez trudu dowołać do dalekich stacji.
 Od 1978 r. mieszkam w Chojnicach. Miałem zamontowane następujące anteny: W3DZZ, DELTA POZIOMA 3x28m; BIG STAR-145 MHz; 5 el. QUAD-145 MHz; 14 AVQ; 12 AVQ;GP7-długie i krótkie przeciwwagi; 9 el. YAGI-145 MHz; PIONOWADELTA-3,5 MHz; DIPOL i DELTA POZIOMA z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz; DIPOL 2x21m zasilany drabinką 600 omową. Obecnie mam anteny: DIPOL INVERTED 3,5 MHz i DELTA POZIOMA 3x28mz dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz; GP7–DX; X- 400. W miesięczniku ŚR październik 2003 opublikowałem dipol i deltę z dwoma rezonansami w paśmie 3,5 MHz.
 Na pasmo 145 MHz używałem FM-315, FM-ZEW + wzm. mocy 25 Watów i FT-290R + wzm. mocy100 Watów, a obecnie FT-10R i IC-E2820. W listopadzie 1984 r. od Kolegi Piotra Krzyżanowskiego SP3ABG nabyłem pierwszą wersję TRX QRP, TRAPER 83” CW-SSB 3,5 MHz. Na (RBM 1 i TRAPER 83) + wzm. mocy na lampach 2 x EL34 zacząłem już wygrywać pierwsze zawody krajowe. W listopadzie 1988 r. od ś.p. Edmunda Pobłockiego SP2HGG nabyłem bardzo dobrze wykonany TRX QRP 1 W CW-SSB 3,5–28 Mhz, transverter 28/144 MHz i wzm. mocy 250 W. Potem na biurku stanęły: TRX IC 735, IC 751A a obecnie IC 756 PRO III.
 Przeprowadziłem ponad 64000 łączności. Nie mając anten kierunkowych mój stan podmiotów wg aktualnej listy SPDXC wynosi – 338/344 (krajów i wysp). W latach 1984-2006 pod moim znakiem SP2GUC w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 77 pierwszych miejsc, 32 drugich miejsc,14 trzecich miejsc oraz wiele dalszych miejsc (osiągnięcia podaje na podstawie otrzymanych dyplomów i komunikatów klasyfikacyjnych zawodów). W klasyfikacji telegraficznej, CW’’ zawodów zdobyłem 31 pierwszych miejsc - jako najlepszy telegrafista zawodów.
Bardzo mile wspominam wyjazdowe spotkania do organizatorów zawodów podczas których odbierałem dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Spotkałem wówczas wielu wspaniałych kolegów i zawodników. Panowała wspaniała atmosfera i szczera życzliwość. Były to dla mnie niezapomniane chwile. Niektórzy organizatorzy za uczestnictwo w zawodach wręczali lub przysyłali różnego rodzaju plakietki, proporczyki oraz odznaki, które to wraz z pucharami i nagrodami rzeczowym i tworzą u mnie teraz barwną i wspaniałą kolekcję. Do najciekawszych łączności zaliczam trzy połączenia w sierpniu 1990 r. z prezydentem Argentyny Carlosem Menemem LU1SM( karty QSL otrzymane ).
Członkiem Ligi Obrony Kraju (LOK) i Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) jestem od 1969 r. Jestem również członkiem klubów: SP-DX-C; SP-CW-C; U-CW-C; SP-CC; SPOTC. Odznaczony zostałem Złotą Odznaką: "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LIGI OBRONY KRAJU”, oraz Brązowym i Złotym medalem "ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Ponadto uhonorowany zostałem Odznaką Honorową Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK).
 Przez wiele lat aktywnie uczestniczyłem w spotkaniach Podkomisji a później Komisji Łączności i Informatyki przy Zarządzie Głównym Ligi Obrony Kraju w Warszawie (ZG LOK). Posiadam II stopień sędziego uprawniający mnie do sędziowania zawodów łączności LOK do szczebla międzynarodowego włącznie w konkurencjach: telegrafia, radioorientacja sportowa, wielobój łączności. Posiadam III klasę sędziego w radioorientacji sportowej z ramienia Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej (PZRS). Ukończyłem kurs obsługi urządzeń radionawigacji satelitarnej (GPS) w zastosowaniach sportowych oraz uzyskałem uprawnienia do szkolenia zawodników oraz budowy tras zawodów z wykorzystaniem techniki GPS- z ramienia PZRS.
 Od 1982 r. jako kierownik i główny operator radiostacji klubowej LOK SP2KFQ przeprowadziłem ponad 30000 łączności. Pod znakiem stacji SP2KFQ w latach 1985-2006 w konkursach i zawodach krajowych zdobyłem 27 pierwszych miejsc,12 drugich miejsc, 4 trzecie miejsca oraz wiele dalszych miejsc. Do najciekawszych wygranych zawodów pod znakiem SP2KFQ zaliczam 8-razy wygranie klasyfikacji telegraficznej mistrzostw Polski stacji klubowych SP/K 3,5 Mhz CW ( w tym 4-razy z tytułem mistrzów Polski stacji klubowych ), 2-razy zdobycie tytułu mistrzów Polski stacji klubowych SP/K 144 Mhz CW-SSB-FM oraz 5-razy wygranie zawodów terenowych, Polny Dzień’’.
 Lokalizacja klubu nie zawsze pozwalała nam na wyczynową prace w zawodach, więc praca w większości zawodach odbywała się z mojego stałego miejsca zamieszkania albo z terenu. W klubie prowadziłem szkolenia pracy na radiostacji oraz kursy odbioru i nadawania alfabetu Morse’a. Często z okazji różnych imprez organizowanych przez władze miasta Chojnice pracowałem z terenu miasta pokazując społeczeństwu czym jest i na czym polega krótkofalarstwo. Posiadam imienne dyplomy uznania od burmistrzów miasta Chojnice oraz innych burmistrzów miast Polski. Często wraz z Prezesem klubu Ryszardem Ciesielskim SP2QVK byliśmy zapraszani przez władze miasta w Chojnicach na podsumowanie sportowe roku.
 Za wzorowe szkolenie młodzieży, osiągnięcia oraz działalność na rzecz miasta i Ligi Obrony Kraju, Klub Łączności LOK SP2KFQprzy Chojnickim Domu Kultury w 1994 r. odznaczony został medalem "ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU”. Sukcesy stacji SP2GUC i SP2KFQ były często pokazywane w lokalnych mediach. Operatorowi Telewizji Kablowej "PETRUS” w Chojnicach w 1993 r. wyraziłem zgodę na przeprowadzenie ze mną w domu 20 minutowego wywiadu Video. Wywiad ten został 2-krotnie wyemitowany w sieci kablowej "PETRUS” w Chojnicach.
Z powodu znacznego pogorszenia stanu mojego zdrowia bardzo mało czasu poświęcam pracy na radiostacji oraz zakończyłem działalność klubową i sędziowską. W perspektywie minionego czasu uważam, że krótkofalarstwo przyniosło mi dużo radości, zadowolenia, satysfakcji z sukcesów oraz wielu wspaniałych i życzliwych przyjaciół. Mam nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mi dalej kontynuować moją krótkofalarską przygodę.

 Ostrowski Eugeniusz SP2GUC

news: Ikonka_PDF_50px.jpg Link do działu download - komunikaty KS
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

68,482,419 Unikalnych wizyt