PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
550 lat Mikołaja Kopernika
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3380 członków/członkiń PZK):Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 10
Użytkowników online: 0
RSS

KS-7. Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 13.02.2013
Opcje newsa
Komunikaty sekretariatu ZG PZKnews: pzk_new.png

 
KOMUNIKAT NR 7/2013  z dnia 13.02.2013

Witamy wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A o to aktualności:

1. Konferencja w Senacie RP.
Uprzejmie informuję, że nasz Kolega Tomek Ciepielowski SP5CCC, członek Polskiego Związku Krótkofalowców, będzie pełnił funkcję rzecznika prasowego konferencji w Senacie RP. Jestem przekonany, że w sposób obiektywny i rzeczowy przedstawi wszystkim zainteresowanym mediom obraz krótkofalarstwa polskiego, jego dokonania i bolączki. Jednocześnie przypominam, że rejestracja na listę uczestników konferencji zostanie zamknięta w dniu 18 lutego br.
Jurek SP7CBG Prezes PZK

2. Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku na PZK?

1%Aby przekazać 1% należnego podatku dla Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji pożytku publicznego, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39 numer KRS: 0000088401.

1% podatku mogą przekazać:

• ryczałtowcy – PIT 28,
• przedsiębiorcy – PIT 36,
• przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
• pracownicy – PIT 37,
• gracze giełdowi – PIT 38,
• osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. w PIT 28:
Ѵ poz. 126 numer KRS,
Ѵ poz. 127 kwota,
Ѵ poz. 128 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 129 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

2. w PIT 36:
Ѵ poz. 302 numer KRS,
Ѵ poz. 303 kwota,
Ѵ poz. 304 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 305 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

3. w PIT 36L:
Ѵ poz. 105 numer KRS,
Ѵ poz. 106 kwota,
Ѵ poz. 107 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 108 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy

4. w PIT 37:
Ѵ poz. 123 numer KRS,
Ѵ poz. 124 kwota,
Ѵ poz. 125 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 126 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

5. w PIT 38:
Ѵ poz. 58 numer KRS,
Ѵ poz. 59 kwota,
Ѵ poz. 60 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 61 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy

6. w PIT 39:
Ѵ poz. 51 numer KRS,
Ѵ poz. 52 kwota,
Ѵ poz. 53 cel szczegółowy 1%,
Ѵ poz. 54 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy.

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%. Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty oraz informowania o celach, na jakie zostały przeznaczone.
(Prezydium ZG PZK)

3. Walne Zebranie Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT09).
 W dniu 9 lutego br. w Gdyni miało miejsce Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-09). Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, a zatem wszystkie podjęte na nim uchwały są prawomocne. W zebraniu uczestniczyło 47 członków Oddziału, co stanowi ok. 34% stanu osobowego. Po załatwieniu spraw proceduralnych takich jak: podpisanie listy obecności, rozdanie mandatów, itp., przystąpiono do obrad. Zebranie rozpoczął Prezes Oddziału Kol. Dariusz Mankiewicz SP2HQY. Na przewodniczącego zebrania wybrano Kol. Jana SP2FJN. Obecni przyjęli porządek obrad i dalej sprawy potoczyły się już bardzo szybko i sprawnie. Dokonano wyboru protokolanta i Komisji Skrutacyjnej. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdania ze swej działalności w kończącej się kadencji. Muszę wyrazić uznanie dla osób przygotowujących te dokumenty. Kilka słów na tematy związane z działalnością PZK powiedział Prezes PZK Jurek SP7CBG, który reprezentował Prezydium ZG PZK. Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi POT. W głosowaniu tajnym, wszyscy jego członkowie je uzyskali.

Rozpoczęły się wybory nowych władz POT PZK. Po zgłoszeniu kandydatur przystąpiono do głosowania. W jego wyniku do Zarządu wybrano Kolegów: Piotra SP2AYC, Wojtka SP2ALT, Michała SP2XDM, Roberta SQ2WHH i Darka SP2HQY, a na zastępców – Mietka SP2IST i Włodka SP2GCE. Do OKR wybrano Czesława SP2HJN, Jana SP2FJN i Andrzeja SP2WEG, a zastępcami zostali – Dariusz SP2MGR i Mariusz SQ2SIR.

W dalszym ciągu zebrania Prezes PZK wręczył nowym członkom POT legitymacje i znaczki organizacyjne. Podjęto również uchwałę o podniesieniu wysokości składki oddziałowej począwszy od roku 2014, przedstawiono i omówiono plan działania na najbliższą kadencję, a jednym z ważniejszych elementów tych działań ma być uzyskanie własnego pomieszczenia.

Po zakończonym zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes – Dariusz Mankiewicz SP2HQY,
Wiceprezes, QSL Manager – Piotr Markowski SP2AYC,
Skarbnik – Michał Lewczuk SP2XDM,
Sekretarz – Robert Koralewski SQ2WHH,
Członek Zarządu, Manager ds. mediów – Wojciech Rydzkowski SP2ALT.

Nowemu Zarządowi życzę owocnej pracy i spełnienia wszystkich zamierzeń i jeszcze raz dziękuję za tak miłe przyjęcie mojej osoby.
Jurek SP7CBG, Prezes PZK

4. Światowy Dzień Radia.
W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Radia. Z tej okazji Jerzy Jakubowski SP7CBG Prezes PZK wystosował list ż życzeniami na ręce Prezesa Zarządu Polskiego Radia Andrzeja Siezieniewskiego. Treść listu w załączniku do komunikatu,

5. Studio Reportażu zaprosiło na obchody Światowego Dnia Radia.
13 lutego w holu budynku Polskiego Radia przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7, z okazji Światowego Dnia Radia pracowała radiostacja krótkofalarska SN0SDR. O godzinie 9 pierwszy komunikat odczytał i przeprowadził pierwszą łączność Prezes Zarządu Polskiego Radia Pan Andrzej Siezieniewski. Stacja była obsługiwana przez licencjonowanych krótkofalowców tj. Ewę Michałowską (SP5HEN), Wiesława Pasztę (SQ5ABG - autor książki "Cień Błyskawicy"), Artura Błachowiaka (SQ5ABF) i Jacka Gowina (SQ5RJG). Towarzyszyła im grupa młodych adeptów krótkofalarstwa z Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie. Wyeksponowano także, wypożyczoną z Muzeum Powstania Warszawskiego replikę radiostacji powstańczej "Błyskawica".
(info. serwis Polskiego Radia)

PS. Wiesław SQ5ABG oraz Jacek SQ5RJG realizują, w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców i w ramach programu "Kapitał Ludzki", projekt unijny o nazwie "Efektywna Organizacja Czasu Wolnego Uczniów ZS Nr 2 w Żurominie". Realizacja tego projektu pozwoli na poprawę informacji o krótkofalarstwie wśród młodzieży, a także przyczyni się do wzrostu ilości młodych krótkofalowców w naszym środowisku.

6. Ekspedycja na wyspy Tonga (Królestwo Tonga) A3EAQ.
Jacek, SP5EAQ będzie czynny jako A3EAQ z Tongatapu (Królestwo Wysp Tonga) od 26 marca wieczór (loc time) do wieczora 15 kwietnia 2013. Tongatapu liczy się do IOTA jako OC-049. Praca emisją SSB odbywać się będzie na wszystkich pasmach od 80 do 10 m. Także WPX contest i udział w SP-DX Contest, jeśli propagacja pozwoli. Miejsce - główna wyspa Tongatapu OC-049 (cypel północny).

A3EAQInformacje w tej sprawie znajdują się na stronie www: http://sp5drh.com/a3eaq/ Z tego samego miejsca pracowała rok temu ekspedycja z SP3DOI w składzie. Jacek SP5EAQ leci przez Londyn, Sydney, Auckland, gdzie  będzie miał 2 dni na odespanie i 2 - godzinny lot na Tonga. Powrót do kraju odbędzie się tą samą trasą. 

Zabierany sprzęt to: transceiver K3 (K2 w rezerwie) + h.m. PA. Anteny: Zelga GP-5 + vertical na 12 - metrowym maszcie na 40 m z dwoma rezonansowymi radialami i wymiennie (na tym samym maszcie) 80 m top loaded vertical.  Wszystkie anteny będą zainstalowane 20 metrów od brzegu morza. Karty QSL via znak domowy(direct lub biuro).

Jacek brał udział we wcześniejszych DX-pedycjach włączając w nie T30AQ, 3D2MJ, ZL7/SP5EAQ i ZA/SP5EAQ. Jest też posiadaczem DXCC #1 Honor Roll Phone. Ekspedycja Jacka SP5EAQ jest ekspedycją jednoosobową.

Wyspy Tonga to Pacyfik i zarazem poważne wyzwanie, zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Jacek sam finansuje wszystkie koszty wyprawy, ale oczywiście sponsorzy są zawsze mile widziani.
Wirtualny Oddział Terenowy PZK (OT-73) podjął decyzję o dofinansowaniu ekspedycji Jacka SP5EAQ. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć ekspedycje, to szczegóły znajdzie na stronie www ekspedycji.

Info: Zygmunt SP5ELA

Tyle informacji na dzisiaj
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Załącznik - Pismo do Prezesa Polskiego Radia
L. dz. 04-P-2013 Łódź, dnia 13 lutego 2013 r.
Sz. Pan
              Andrzej Siezieniewski
Prezes Zarządu PR SA

Szanowny Panie Prezesie

W związku z obchodami Światowego Dnia Radia, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców i członków naszej organizacji, składam na Pana ręce dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wszystkich pracowników Polskiego Radia, najlepsze życzenia spełnienia się w tej trudnej misji dla społeczeństwa, jaką Polskie Radio od wielu lat już prowadzi. Jednocześnie życzę też całej ekipie Polskiego Radia, pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej.

                                                                                       Z wyrazami szacunku
                                                                                      Jerzy Jakubowski SP7CBG
                                                                     Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców

news: ikona_pdf.gif Link do działu "Download" - komunikaty sekretariatu ZG PZK


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy


Zespół SN0HQPZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna SQ2PMN |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

71,609,744 Unikalnych wizyt